Patenty so značkou «použitie»

Strana 92

N-(3-Benzofuranyl)močovinové deriváty, spôsob ich prípravy, prostriedky obsahujúce tieto deriváty a použitie týchto derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281817

Dátum: 15.06.2001

Autori: Fitzgerald Mary, Schlemmer Karl-heinz, Sturton Graham, Abram Trevor, Sperzel Michael, Henning Rolf, Fischer Rüdiger, Bräunlich Gabriele, Nielsch Ulrich, Es-sayed Mazen, Tudhope Stephen

MPK: C07C 335/14, C07C 275/26, A61K 31/34...

Značky: spôsob, derivátov, n-(3-benzofuranyl)močovinové, prostriedky, tieto, týchto, přípravy, deriváty, použitie, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané N-(3-benzofuranyl)močovinové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorých majú A, D, R1, R2, R3 a R4 rad špecifických významov uvedených v opise a L znamená kyslík alebo síru. Tieto látky sú vhodné na použitie ako účinné zložky liečiv, najmä na liečenie akútnych a chronických zápalových procesov. Je tiež opísaný spôsob prípravy uvedených derivátov reakciou 3-amino-substituovaných benzofuránov s vhodnými substituovanými izokyanátmi...

Derivát oxazolidinónu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281815

Dátum: 11.06.2001

Autori: Raddatz Peter, Bernotat-danielowski Sabine, Juraszyk Horst, Wurziger Hanns, Gante Joachim, Melzer Guido

MPK: C07D 263/20, A61K 31/495, A61K 31/445...

Značky: prostriedok, ktorý, použitie, farmaceutický, přípravy, spôsob, obsahuje, oxazolidinónu, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát oxazolidinónu všeobecného vzorca (I), kde X znamená O, S, NH alebo NA, Y znamená skupinou R2 substituovanú skupinu aziridino, azetidino, pyrolidino, piperidino, hexahydroazepino alebo piperazino, R1 znamená skupinu všeobecného vzorca (a), (b) alebo (c), R2 znamená -CrH2r-COOR3 aminoskupinu, R3 znamená H, A alebo Ar, A znamená C1-6alkyl, B znamená H, A, C3-7cykloalkyl, Ar-CkH2k alebo amidino, Ar znamená fenyl alebo benzyl vždy prípadne...

Tropánové deriváty, spôsob ich prípravy, použitie a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281813

Dátum: 08.06.2001

Autori: Watjen Frank, Scheel-krüger Jorgen, Moldt Peter

MPK: A61K 31/46, A61P 25/36, A61P 25/16...

Značky: použitie, farmaceutická, spôsob, tropánové, deriváty, obsahom, kompozícia, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 2,3-trans di-substituované tropánové deriváty všeobecného vzorca (I) alebo akékoľvek ich zmesi, alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, kde R je vodíkový atóm, metyl, etyl alebo propyl, R3 je CH2-X-R', kde X je O, S, a kde R' je metyl, etyl, izopropyl alebo cyklopropylmetyl, R4 je fenyl, ktorý môže byť raz alebo viackrát substituovaný substituentom vybraným zo skupiny, tvorenej halogénom, CF3 a CN. Tieto tropánové deriváty sa...

Použitie IL-10 na prípravu liečiva na prevenciu diabetes mellitus

Načítavanie...

Číslo patentu: 281806

Dátum: 08.06.2001

Autori: Bond Martha, Vieira Paul, Pennline Kenneth, Moore Kevin

MPK: A61K 38/20

Značky: použitie, il-10, mellitus, přípravu, diabetes, prevenciu, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

IL-10 sa používa na prípravu liečiva na prevenciu diabetes mellitus závislú od inzulínu, v ktorom liečivo zahrnuje účinné množstvo IL-10 u jedinca náchylného alebo ohrozeného od rozvinutia diabetes mellitus. Účinná látka, IL-10, je v kombinácii aspoň s jedným ďalším terapeutickým činidlom, ktoré je vybrané z inzulínu, cyklosporínu, azatiprínu, prednizónu a IL-4. Výhodne IL-10 je rekombinantný ľudský IL-10.

Steroidy, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281802

Dátum: 05.06.2001

Autori: Kallström Leif, Brattsand Ralph, Axelsson Bengt, Thalén Arne

MPK: C07J 71/00

Značky: obsahom, použitie, prostriedok, spôsob, farmaceutický, přípravy, steroidy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú v polohe 1,2 nasýtené alebo obsahujú dvojitú väzbu, R1 znamená atóm vodíka alebo priamy, alebo rozvetvený uhľovodíkový reťazec obsahujúci 1 až 4 atómy uhlíka, R2 znamená priamy alebo rozvetvený uhľovodíkový reťazec obsahujúci 1 až 10 atómov uhlíka, R3 znamená acylovú skupinu obsahujúcu priamy alebo rozvetvený, nasýtený alebo nenasýtený uhľovodíkový reťazec s 11 až 20 atómami uhlíka, X1 a X2...

Steroidy, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281801

Dátum: 04.06.2001

Autori: Thalén Arne, Brattsand Ralph, Axelsson Bengt, Andersson Paul

MPK: C07J 71/00, A61K 31/58

Značky: použitie, prostriedok, farmaceutický, obsahom, spôsob, přípravy, steroidy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa steroidy všeobecného vzorca (I), v ktorom X1 predstavuje atóm fluóru a X2 predstavuje atóm vodíka alebo atóm fluóru, vo forme 22R epiméru a zahrnujúce nie viac než 2 % hmotnostné 22S epiméru, spôsoby ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín na ošetrovanie zápalových a antialergických stavov.

Častice hydroxidu vápenatého, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281798

Dátum: 04.06.2001

Autori: Françoisse Oliver, Poisson Régis, Laudet Alain, Langelin Henri René

MPK: C01F 11/02, C04B 2/04

Značky: použitie, přípravy, hydroxidů, vápenatého, částice, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vysušené častice hydroxidu vápenatého s obsahom vlhkosti pod 2 % hmotnostné, so špecifickým povrchom väčším ako 30 m2/g, s celkovým objemom pórov desorbujúcich dusík najmenej 0,1 cm3/g, s obsahom CO2 pod 2 %, majú objem dusík desorbujúcich pórov s priemerom 100x10exp(-10) až 400x10exp(-10) m väčší ako 0,06 cm3/g. Uvedené častice je možné použiť na zachytávanie plynných odpadov (SO2, HC1).

Deriváty piperidínu a piperazínu, spôsob ich výroby, farmaceutický prípravok na ich báze a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281793

Dátum: 04.06.2001

Autori: Seyfried Christoph, Bartoszyk Gerd, Böttcher Henning, Greiner Hartmut

MPK: C07D 405/14, A61K 31/495, A61P 25/00...

Značky: báze, piperidinů, výroby, deriváty, farmaceutický, použitie, prípravok, piperazinu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty piperidínu a piperazínu, ktoré zahŕňajú aj fyziologicky vhodné soli a majú štruktúru zodpovedajúcu všeobecnému vzorcu (I), kde Ind je indol-3-yl, ktorý je nesubstituovaný alebo mono- alebo disubstituovaný OH, OA, CN skupinou, halogénom, COR2 alebo CH2R2 skupinou R1 je benzofuran-5-yl, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl, chroman-6-yl, chroman-4-on-6-yl, 3-chromen-6-yl alebo chromen-4-on-6-yl, z ktorých každý je nesubstituovaný alebo...

Deriváty 2-[(2-alkoxy-6-trifluórmetylpyrimidin-4-yl)-oxymetylén] fenyloctovej kyseliny, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, ich použitie na ničenie živočíšnych škodcov a škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 281783

Dátum: 31.05.2001

Autori: Schütz Franz, Kirstgen Reinhard, Oberdorf Klaus, Harries Volker, Theobald Hans

MPK: A01N 43/54, C07D 239/56, C07D 239/52...

Značky: deriváty, živočišných, ničenie, spôsob, přípravy, škodlivých, 2-[(2-alkoxy-6-trifluórmetylpyrimidin-4-yl)-oxymetylén, přípravu, použitie, medziprodukty, kyseliny, škodcov, fenyloctovej

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 2-[(2-alkoxy-6-trifluórmetylpyrimidin-4-yl)oxymetylén]fenyloctovej kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorých: U znamená CH alebo N, V znamená O alebo NH, R predstavuje C1-6alkyl, R1 predstavuje CN, halogén, C1-4alkyl, halogénC1-4alkyl, C1-4alkoxy, halogénC1-4alkoxy alebo fenyl, n znamená 0 alebo celé číslo 1 až 4, pričom skupiny R1 môžu byť rôzne, ak je n > 1, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu a ich použitie na...

Reakčné produkty polyizobuténov a oxidov dusíka alebo zmesí oxidov dusíka a kyslíka, spôsob ich výroby, ich použitie, palivá a mazadlá s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281769

Dátum: 31.05.2001

Autori: Kropp Rudolf, Günther Wolfgang, Ebel Klaus, Schwahn Harald, Hickmann Eckhard, Rath Hans Peter

MPK: C07C 211/09, C07C 205/15, C07C 205/02...

Značky: mazadla, polyizobuténov, reakčné, oxidov, spôsob, paliva, dusíka, produkty, použitie, kyslíka, výroby, obsahom, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa reakčné produkty polyizobuténov s oxidmi dusíka alebo so zmesou oxidov dusíka a kyslíka, pričom polyizobutén má stredný polymeračný stupeň P = 10 až 100, s podielom E = 60 až 90 % dvojitých väzieb, schopných reakcie s maleínanhydridom, pričom hodnota E = 100 % zodpovedá číselne teoretickej hodnote pre prípad, že každá molekula polyizobuténu má reaktívnu dvojitú väzbu, vhodné ako aditívum do palív, najmä pre zážihové motory a do...

Hydroxyestery rapamycínu, ich použitie, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281787

Dátum: 28.05.2001

Autori: Schiehser Guy Alan, Skotnicki Jerauld Stanley, Leone Christina Louise

MPK: A61K 31/435, C07D 498/18

Značky: rapamycínu, hydroxyestery, přípravy, použitie, kompozícia, spôsob, farmaceutická, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca (I), v ktorom R1 a R2 sú vzájomne nezávislé a predstavujú vodík alebo -CO(CR3R4)b(CR5R6)d-CR7R8R9 R3 a R4 sú vzájomne nezávislé a predstavujú vodík, alkyl alkenyl, alkinyl, trifluórmetyl, alebo -F R5 a R6 sú vzájomne nezávislé a predstavujú vodík, alkyl, alkenyl, alkinyl, -(CR3R4)fOR10, CF3, -F alebo -CO2R11, alebo R5 a R6 môžu spolu vytvárať X alebo cykloalkylový kruh, ktorý je voliteľne mono-, di- alebo tri- substituovaný s...

Uhľohydrátmi modifikované cytostatiká, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281785

Dátum: 28.05.2001

Autori: Weichel Walter, Petersen Uwe, Baumgarten Jörg, Sperzel Michael, Piel Norbert, Bremm Klaus-dieter, Lerchen Hans-georg, Antonicek Horst-peter, Von Dem Bruch Karsten

MPK: C07D 487/04, A61K 31/02, C07D 401/04...

Značky: cytostatiká, obsahom, modifikované, uhľohydrátmi, použitie, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané uhľohydrátmi modifikované cytostatiká všeobecného vzorca (I), v ktorom k znamená nesubstituovaný alebo regioselektívny modifikovaný uhľohydrátový zvyšok, Sp znamená substituovanú arylénovú alebo alkylénovú skupinu, L znamená skupinu všeobecného vzorca (a) alebo (b), AA1 a AA2 znamenajú aminokyselinový zvyšok v D- alebo L-konfigurácii alebo priamu väzbu, C znamená cytotoxický zvyšok alebo zvyšok cytostatika alebo derivátu cytostatika a...

Fumarátová soľ (R)-5-(metylaminosulfonyl-metyl)-3-(N-metylpyrolidin-2-ylmetyl)-1H- indolu, spôsob jej výroby, použitie a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281782

Dátum: 28.05.2001

Autor: Wythes Martin James

MPK: C07D 403/06, A61K 31/40

Značky: spôsob, r)-5-(metylaminosulfonyl-metyl)-3-(n-metylpyrolidin-2-ylmetyl)-1h, farmaceutický, použitie, indolu, fumarátová, prostriedok, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná fumarátová soľ (R)-5-(metylaminosulfonylmetyl)-3-(N-metylpyrolidin-2-ylmetyl)-1H- indolu. Táto soľ sa vyrába reakciou voľnej bázy s kyselinou fumarovou. Farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje uvedenú fumarátovú soľ a farmaceuticky vhodné riedidlo alebo nosič. Použitie tejto soli na výrobu liečiva a na liečenie migrény.

Derivát amidu kyseliny karbamoylkarboxylovej, spôsob jeho výroby, prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281776

Dátum: 28.05.2001

Autori: Eicken Karl, Ammermann Eberhard, Lorenz Gisela, Wetterich Frank, Wagner Oliver

MPK: C07C 271/22, A01N 47/10

Značky: výroby, derivát, kyseliny, použitie, prostriedok, karbamoylkarboxylovej, spôsob, amidů, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty amidu kyseliny karbamoylkarboxylovej všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opisnej časti, ich soli, ich fungicídny účinok a využitie pri ochrane rastlín.

Fenylindolová zlúčenina, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281761

Dátum: 28.05.2001

Autori: Perregaard Jens, Pernet Andre, Bopp Barbara, Sakamoto Kiyoshi, Bogeso Klaus Peter, Pedersen Henrik, Mulford Darcy, Andersen Kim, Moltzen Ejner Knud

MPK: A61K 31/445, C07D 401/14

Značky: použitie, prostriedok, fenylindolová, obsahom, farmaceutický, zlúčenina

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané fenylindolové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 až R4 sú nezávisle vybraté zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, deutéria, C1-4 alkylu, C1-4 alkoxylu, s výhradou, že všetky 4 substituenty nesmú byť vodík alebo najmenej jeden pár substituentov (R1, R2 alebo R3, R4) tvorí oxoskupinu, a ak je prítomná len jedna oxo skupina, potom druhé dva substituenty sú vybraté zo skupiny definovanej pre R1 až R4, s výhradou, že oba nemôžu byť...

Použitie piperidínových derivátov na výrobu farmaceutických prostriedkov, piperidínové deriváty a farmaceutické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281748

Dátum: 28.05.2001

Autori: Perregaard Jens Kristian, Moltzen Ejner

MPK: A61K 31/445, C07D 491/107, C07D 401/06...

Značky: derivátov, farmaceutických, použitie, výrobu, piperidínových, prostriedkov, piperidínové, farmaceutické, deriváty, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie piperidínových derivátov na výrobu farmaceutických prostriedkov s protiúzkostným účinkom, na liečenie psychóz, epilepsie, kŕčových stavov, porúch pohyblivosti, motorických porúch, amnézie, cerebrovaskulárnych ochorení, senilnej demencie Alzheimerovho typu alebo Parkinsonovej choroby piperidínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom substituent R1 znamená skupinu všeobecného vzorca (II), a farmaceutické prostriedky s ich...

Použitie piperidínových derivátov na výrobu farmaceutických prostriedkov, piperidínové deriváty a farmaceutické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281747

Dátum: 28.05.2001

Autori: Moltzen Ejner, Perregaard Jens Kristian

MPK: C07D 401/06, A61K 31/445, C07D 407/06...

Značky: piperidínové, deriváty, piperidínových, prostriedkov, prostriedky, derivátov, výrobu, použitie, farmaceutické, farmaceutických

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie piperidínových derivátov na výrobu farmaceutických prostriedkov s protiúzkostným účinkom, na liečenie psychóz, epilepsie, kŕčových stavov, porúch pohyblivosti, motorických porúch, amnézie, cerebrovaskulárnych ochorení, senilnej demencie Alzheimerovho typu alebo Parkinsonovej choroby, piperidínové deriváty všeobecného vzorca (I), a farmaceutické prostriedky s ich obsahom.

Substituované sulfónimidamidy, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako i liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281766

Dátum: 25.05.2001

Autori: Schwark Jan-robert, Scholz Wolfgang, Albus Udo, Brendel Joachim, Weichert Andreas, Lang Hans-jochen, Kleemann Heinz-werner

MPK: A61K 31/165, C07C 381/10

Značky: přípravy, spôsob, sulfónimidamidy, diagnostika, obsahuje, liečivá, substituované, použitie, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Sulfónimidamidy všeobecného vzorca (I), v ktorom aspoň jeden z troch substituentov R1, R2 a R3 je benzoylguanidín, a v ktorom ostatné substituenty majú význam uvedený v nárokoch, uvádza sa ich použitie ako liečiv s účinkom na srdce a obehový systém
ako antiarytmické prostriedky s kardioprotektívnou zložkou a tiež na liečenie ischemicky vyvolaných poškodení
tiež pri operačných zákrokoch, napríklad pri transplantácii orgánov.

Derivát oxazolidinóndikarboxylovej kyseliny, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281754

Dátum: 25.05.2001

Autori: Melzer Guido, Gante Joachim, Juraszyk Horst, Bernotat-danielowski Sabine, Wurziger Hanns

MPK: C07D 263/06, C07D 263/02, C07D 263/08...

Značky: oxazolidinóndikarboxylovej, farmaceutický, přípravy, kyseliny, obsahuje, spôsob, prostriedok, použitie, derivát, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát oxazolidinóndikarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde R1 a X majú v opísanej časti uvedený význam, a ich fyziologicky prijateľné soli alebo solváty potláčajú väzbu fibrinogénu na zodpovedajúci receptor a sú preto použiteľné na výrobu farmaceutických prostriedkov, napríklad na liečbu trombóz, osteolytických ochorení, nádorových ochorení, apoplexie, srdcového infarktu, zápalov a arteriosklerózy. Spôsob prípravy týchto...

Ortosubstituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281753

Dátum: 25.05.2001

Autori: Scholz Wolfgang, Albus Udo, Kleemann Heinz-werner, Weichert Andreas, Schwark Jan-robert, Brendel Joachim, Lang Hans-jochen

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155

Značky: benzoylguanidíny, ortosubstituované, spôsob, diagnostika, obsahuje, liečivá, liečivo, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R2 a R3 majú význam uvedený v nárokoch, sú vhodné ako antiarytmické liečivo s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu a na liečenie infarktu a na liečenie angíny pectoris. Tieto zlúčeniny preventívne inhibujú patologické pochody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vyvolávaní ischemicky indukovaných srdcových arytmií.

Substituované benzamidíny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281744

Dátum: 25.05.2001

Autori: Renth Ernst Otto, Fügner Armin, Birke Franz, Meade Christopher, Anderskewitz Ralf, Schromm Kurt, Heuer Hubert

MPK: A61K 31/155, C07C 257/20, C07C 257/18...

Značky: obsahom, benzamidíny, spôsob, prostriedok, farmaceutický, substituované, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde významy A a R1 až R4 sú uvedené v opise. Možno ich terapeuticky využiť napríklad ako antagonistov LTB4. Používajú sa na výrobu liečiv na liečenie ochorení, na ktorých sa podieľajú zápalové a/alebo alergické procesy.

Nitrobenzamidy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281743

Dátum: 25.05.2001

Autori: Martin Michel Jean Roger, Nadler Guy Marguerite Marie Gerard

MPK: A61K 31/165, C07C 233/78

Značky: nitrobenzamidy, prostriedok, obsahom, farmaceutický, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ich soli alebo ich solváty, kde Ar znamená substituovaný alebo nesubstituovaný aryl, kde voliteľné substituenty sú vybrané z C1-6alkyl, hydroxy alebo C1-6alkoxy, A znamená C1-4 n-alkylénovú skupinu, kde každý uhlík je voliteľne substituovaný jednou alebo dvomi C1-6 alkylovými skupinami R1 znamená vodík, C1-6alkyl jeden alebo dva substituenty zo skupiny R2, R3 a R4 znamenajú nitro, zostávajúce členy skupiny R2,...

2-Fenylindolové zlúčeniny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281737

Dátum: 21.05.2001

Autori: Miller Chris Paul, Collini Michael David, Tran Bach Dinh, Santilli Arthur Attilio

MPK: C07D 209/10, A61K 31/40, C07D 209/02...

Značky: farmaceutický, použitie, 2-fenylindolové, zlúčeniny, obsahom, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny na báze 2-fenyl-1-[4-(2-aminoetoxy)benzyl]indolu všeobecného vzorca (I) alebo (II), ktoré sa uplatňujú ako estrogénne činidlá. Ďalej sú opísané farmaceutické prostriedky a spôsoby použitia uvedených zlúčenín na prípravu liečiva na liečenie alebo prevenciu kostnej hmoty, chorobných stavov spôsobených deficienciou estrogénov, kardiovaskulárnych chorôb a chorôb, ktoré majú za následok proliferáciu alebo abnormálny vývoj, reakcie alebo...

Amidy karboxylových kyselín, botryticídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie na ničenie Botrytis

Načítavanie...

Číslo patentu: 281730

Dátum: 21.05.2001

Autori: Goetz Norbert, Ammermann Eberhard, Lorenz Gisela, Rang Harald, Harreus Albrecht, Eicken Karl

MPK: C07C 233/64, A01N 37/22, A01N 43/00...

Značky: botryticídny, amidy, ničenie, kyselin, obsahom, prostriedok, karboxylových, botrytis, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie amidov karboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), v ktorom všeobecné substituenty A a R majú význam uvedený v opise, na ničenie Botrytis. Ďalej sú opísané nové fungicídne účinné amidy karboxylových kyselín a botryticídny prostriedok s ich obsahom.

Substituované chromanylsulfonyl(tio)močoviny, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281739

Dátum: 20.05.2001

Autori: Englert Heinrich Christian, Linz Wolfgang, Gerlach Uwe, Crause Peter, Gögelein Heinz, Klaus Erik, Mania Dieter

MPK: A61K 31/35, C07D 311/58, C07D 405/12...

Značky: použitie, spôsob, substituované, přípravy, chromanylsulfonyl(tio)močoviny, liečivo, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík, C1-4-alkyl, C1-4-alkoxyl, halogén, trifluórmetyl, aminoskupina, NH-C1-4-alkyl, N-(C1-4-alkyl)2 alebo S-C1-4-alkyl, R2a je vodík alebo C1-2-alkyl, R2b a R2d sú vždy vodík, C1-2-alkyl, prípadne substituovaný fenyl alebo prípadne substituovaný benzyl, R2c a R2e sú vždy vodík alebo C1-2-alkyl, R3 je vodík, C1-4-alkyl, C3-6-cykloalkyl, CH2-C3-6-cykloalkyl alebo trifluórmetyl, Q je (CH2)n, kde n...

6-Arylpyrido[2,3-d]pyrimidíny, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281724

Dátum: 18.05.2001

Autori: Schroeder Mel Conrad, Hamby James Marino, Showalter Howard Daniel Hollis, Blankley Clifton John, Panek Robert Lee, Connolly Cleo, Doherty Annette Marian

MPK: C07D 471/04, A61K 31/44, A61K 31/505...

Značky: použitie, prostriedky, báze, 6-arylpyrido[2,3-d]pyrimidíny, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 6-arylpyrido[2,3-d]pyrimidíny všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly R1, R2, R3, R4 a Ar majú význam uvedený v nárokoch. Uvedené pyrimidíny sú inhibítormi proteínovej tyrozín kinázy a sú teda užitočné pri liečbe bunkovej proliferácie, najmä pri liečbe aterosklerózy, restenózy a psoriázy, ako tiež bakteriálnych infekcií. Ďalej je opísané použitie týchto zlúčenín na uvedené účely a farmaceutický prostriedok na ich...

N-Diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-5-metylsulfonylbenzamidové deriváty, ich použitie na výrobu liečiv a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281721

Dátum: 18.05.2001

Autori: Dorsch Dieter, Lues Ingeborg, Beier Norbert, Minck Klaus-otto, Baumgarth Manfred, Gericke Rolf

MPK: A61P 9/06, A61K 31/445, A61P 9/10...

Značky: deriváty, výrobu, liečiv, farmaceutické, n-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-5-metylsulfonylbenzamidové, báze, prostriedky, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

N-Diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-5-metylsulfonylbenzamidové deriváty, ktorými sú N-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-2-mety1-5- metylsulfonylbenzamid, N-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-2-metoxy-5- metylsulfonylbenzamid alebo N-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-2-chlór-5- metylsulfonylbenzamid, alebo ich fyziologicky vhodné soli farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jednu uvedenú zlúčeninu použitie týchto zlúčenín na...

Deriváty erytromycínu, spôsob ich výroby, medziprodukty, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281707

Dátum: 14.05.2001

Autori: Le Martret Odile, Denis Alexis, Chantot Jean-françois, Gouin D'ambrieres Solange, Agouridas Constantin

MPK: A61K 31/70, C07H 17/08

Značky: farmaceutické, erytromycínu, deriváty, výroby, kompozície, obsahom, medziprodukty, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená -(CH2)nAr, n znamená 3, 4 alebo 5, Ar znamená voliteľne substituovaný heterocyklický radikál, Z znamená atóm vodíka alebo zvyšok kyseliny, spôsob ich prípravy a medziprodukty tohto spôsobu. Zlúčeniny podľa vzorca (I) majú užitočné antibiotické vlastnosti. Deriváty erytromycíny sú antibioticky účinné proti gram-pozitívnym baktériám. Ďalej je opísané ich použitie alebo liečiv a farmaceutické...

Alkylbisacylfosfínoxidy, zmesi s ich obsahom a ich použitie ako fotoiniciátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281581

Dátum: 10.05.2001

Autori: Misev Ljubomir, Köhler Manfred, Leppard David

MPK: C08F 2/50, C09D 165/00, C07F 9/53...

Značky: obsahom, fotoiniciátorov, použitie, zmesí, alkylbisacylfosfínoxidy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa alkylbisacylfosfínoxidy všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 predstavuje alkylovú skupinu s 1 až 18 atómami uhlíka, cyklopentylovú skupinu alebo cyklohexylovú skupinu a R2 a R3 predstavujú nezávisle od seba fenylovú skupinu, ktorá nie je substituovaná alebo je jeden až štyrikrát substituovaná alkylovou skupinou s 1 až 4 atómami uhlíka a/alebo alkoxy skupinou s 1 až 4 atómami uhlíka, zmesi s ich obsahom a ich použitie ako...

Soľ organickej bázy a N,N’-diacetylcystínu, spôsob jej výroby, jej použitie a farmaceutický prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281697

Dátum: 01.05.2001

Autori: Bergstrand Häkan, Jakupovic Edib, Lindvall Magnus, Josefsson Bo-göran, Särnstrand Bengt, Teneberg Eric, Andersson Carl-magnus

MPK: A61K 31/195, A61K 31/22, A61K 31/225...

Značky: obsahom, bázy, prostriedok, n,n'-diacetylcystínu, farmaceutický, organickej, použitie, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) alebo (Ib), v ktorom R+ a R2+ znamenajú katión organickej bázy lyzínu, etyléndiamínu, N,N'-dibenzyletyléndiamínu, adamantan-amínu, N-benzyl-2-fenyletylamínu alebo piperazínu, spôsob ich prípravy, ich použitie v terapii a farmaceutické prostriedky s ich obsahom.

Vodou napučiavateľné, zosieťované, čiastočkové polyméry, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281691

Dátum: 01.05.2001

Autor: Chmelir Miroslav

MPK: C08J 9/10, A61L 15/00, C08F 220/06...

Značky: použitie, výroby, spôsob, vodou, napučiavateľné, zosieťované, polyméry, čiastočkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou napučiavateľné, zosieťované, čiastočkové polyméry na báze kyseliny akrylovej a jej derivátov majú vysokú absorpciu a zlepšenú mieru absorpcie na vodu, vodné roztoky a telesné tekutiny a obsahujú polymérne častice s hustotou 1,0 g/cm3 a majú poréznu štruktúru tvorenú dusíkom dispergovaným v polyméri. Pripravia sa polymerizáciou vodorozpustných monomérov v prítomnosti sieťovacieho di- alebo polyfunkčného monoméru, nadúvadla a niekoľkých...

Spojivo, ktoré sa sieťuje a lepí za tepla, a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281686

Dátum: 30.04.2001

Autori: Henke Günter, Brüninghaus Ulrike, Bolte Gerd

MPK: C08G 18/40, C09J 5/06

Značky: sieťuje, spojivo, tepla, lepí, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes aduktu epoxidovej živice a novolaku s polymérom akrylesteru, modifikovaným bisfenolom A alebo polyolom vytvára s polyizokyanátom alebo s polyolom z OH termínovaného polyuretánu, alebo s polyesterom za tepla lepiace spojivo s vysokou tepelnou stálosťou a dobrou hydrolytickou stabilitou pri relatívne vysokej súdržnosti. Zloženie je vhodné predovšetkým ako podložka a krycia fólia na tlačené obvody.

Tiopyridylové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281683

Dátum: 30.04.2001

Autori: Senn-bilfinger Jörg, Simon Wolfgang-alexander, Zimmermann Peter, Hanauer Guido, Grundler Gerhard, Opferkuch Wolfgang, Kohl Bernhard

MPK: C07D 213/70, A61K 31/505, A61K 31/44...

Značky: tiopyridylové, použitie, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Tiopyridilové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom W znamená skupinu CH alebo atóm dusíka, X znamená atóm kyslíka, N-C1-4alkyl alebo atóm síry, Y znamená atóm kyslíka, N-C1-4alkyl, atóm síry, skupinu SO alebo SO2 a Z znamená atóm kyslíka, N-C1-4alkyl, atóm síry, skupinu SO alebo SO2 a ich soli
použitie uvedených zlúčenín na výrobu liečiv na kontrolu baktérie Helicobacter.

Termoplastické elastoméry na báze styrén-etylén-butylén-styrénu alebo styrén-butylén-styrénu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281676

Dátum: 30.04.2001

Autor: Filsák Vojtěch

MPK: C08L 23/20, C08L 23/04, C08L 23/16...

Značky: termoplastické, použitie, báze, elastoméry, styrén-etylén-butylén-styrénu, styrén-butylén-styrénu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka termoplastických elastomérov na báze styrén-etylén-butylén-styrén (SEBS) alebo styrén-butylén-styrén (SBS) a ich použitia na výrobu výrobkov na farmaceutické a medicínske účely. Termoplastické elastoméry pozostávajú zo 100 hmotn. dielov SEBS a/alebo SBS a 3 až 20 hmotn. dielov polyetylénu, ďalej prípadne obsahujú plnivá na báze kriedy, vodivých sadzí alebo grafitu a farbivá na báze polyetylénu alebo polypropylénu.

Deriváty 2,3-dihydro-1,4-benzodioxín-5-yl-piperazínu, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281681

Dátum: 29.04.2001

Autori: Schipper Jacques, Hartog Jan, Van Steen Bartholomeus Johannes, Mos Johannes

MPK: C07D 319/16, C07D 417/14, C07D 405/14...

Značky: 2,3-dihydro-1,4-benzodioxín-5-yl-piperazínu, použitie, výroby, deriváty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty 2,3-dihydro-1,4-benzodioxín-5-yl-1-piperazínu všeobecného vzorca (2), v ktorom R1 predstavuje atóm halogénu, C1-4 alkylovú alebo alkoxylovú skupinu s priamym alebo rozvetveným reťazcom, hydroxylovú skupinu, trifluórmetylovú skupinu alebo kyanoskupinu, m je 1 alebo 2, n je 0 alebo 1, A znamená priamy alebo rozvetvený C2-6 alkylénový reťazec, ktorý môže byť substituovaný fenylovou skupinou, a B predstavuje metylénovú,...

Alfa-Oxid hlinitý a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281673

Dátum: 29.04.2001

Autori: Watanabe Hisashi, Sawabe Yoshinari, Uchida Yoshio, Mohri Masahide

MPK: C01F 7/44, C30B 29/20

Značky: hlinitý, použitie, alfa-oxid

Zhrnutie / Anotácia:

Alfa-oxid hlinitý zahŕňa monokryštalické častice, ktoré sú homogénne, neobsahujú vnútri žiadny očkovací kryštál, majú oktaédrický alebo vyšší polyédrický tvar a pomer D/H v rozmedzí od 0,5 do 3,0, kde D predstavuje maximálny priemer častice rovnobežný s hexagonálnou plochou mriežky v hexagonálnej tesnej mriežke týchto častíc a H predstavuje priemer kolmý na túto hexagonálnu plochu mriežky, majú stredný číselný priemer častíc v rozmedzí od 5 do...

Heterocyklická diarylalkylová zlúčenina, farmaceutický prípravok s jej obsahom, jej použitie a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281667

Dátum: 27.04.2001

Autori: Pelkonen Reino Olavi, Salonen Jarmo Sakari, Södervall Marja-liisa, Lammintausta Risto Arvo Sakari, Laine Aire Marja, Karjalainen Arto Johannes, Kalapudas Arja Marketta

MPK: C07D 233/61, C07D 249/08, C07D 249/04...

Značky: obsahom, diarylalkylová, prípravok, přípravy, použitie, heterocyklická, farmaceutický, zlúčenina, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Heterocyklické diarylalkylové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom znamená R1 vodík, CH3, OCH3, NO2, NH2, CN, CF3, CHF2, CH2F alebo halogén, R2 znamená heterocyklický radikál vybraný zo skupiny zahrnujúcej 1-imidazolyl, triazolyl, tetrazolyl, pyrazolyl, pyrimidinyl, oxazolyl, tiazolyl, izoxazolyl a izotiazolyl, R3 znamená H alebo OH, R4 predstavuje H, R5 znamená H alebo OH alebo R4 predstavuje H a R3 a R5 spolu tvoria väzbu alebo R3...

Derivát sulfonylbenzoylguanidínu alebo sulfinylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281661

Dátum: 20.04.2001

Autori: Beier Norbert, Gericke Rolf, Baumgarth Manfred, Minck Klaus-otto

MPK: C07C 317/32, A61K 31/18

Značky: sulfonylbenzoylguanidínu, sulfinylbenzoylguanidínu, použitie, derivát, obsahuje, farmaceutický, ktorý, přípravy, prostriedok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam substituentov je uvedený v opise. Opísaný je spôsob prípravy uvedených zlúčenín, farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jeden derivát všeobecného vzorca (I). Deriváty sulfonylbenzoylguanidínu alebo sulfinylbenzoylguanidínu sa používajú na výrobu farmaceutických prostriedkov na ošetrovanie arytmií, srdcových ochorení ako aj na inhibíciu chorôb súvisiacich s Na+/H+ antiporterom.

N-Metylamidy, spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu, fungicídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie ako pesticídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281650

Dátum: 17.04.2001

Autori: Benoit Remy, Roehl Franz, Ammermann Eberhard, Oberdorf Klaus, Wingert Horst, Sauter Hubert, Bayer Herbert, Lorenz Gisela

MPK: A01N 37/50, C07C 251/58, C07C 251/38...

Značky: výroby, prostriedok, medziprodukty, spôsob, n-metylamidy, použitie, fungicídný, pesticídov, obsahom, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané N-metylamidy všeobecného vzorca (I), kde R znamená metyl a R1 znamená C1-C4-alkyl, a spôsob ich výroby. Ďalej vynález opisuje medziprodukty používané na výrobu N-metylamidov vzorca (I), fungicídne prostriedky, ktoré obsahujú tieto zlúčeniny, a ich použitie ako pesticídov.

4-Fenylpiperazíny, 4-fenylpiperidíny a 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridíny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281646

Dátum: 14.04.2001

Autori: Perregaard Jens Kristian, Moltzen Ejner Knud

MPK: A61K 31/415, A61K 31/495, C07D 233/32...

Značky: 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridíny, prostriedok, 4-fenylpiperidíny, obsahom, 4-fenylpiperazíny, farmaceutický, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

4-Fenylpiperazínové, 4-fenylpiperidínové a 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde A je C1-6alkylén, C2-6alkenylén, C2-6alkynylén a C3-7cykloalkylén R1 je C3-10alkylová, C2-6alkenylová alebo C2-6alkynylová skupina, C3-8cykloalk(en)yl, C3-8cykloalk(en)yl-C1-6alk(en/yn)yl, trifluórmetylsulfonyl alebo C1-6alkylsulfonyl, R2 až R5 sú napríklad vodík, halogén, C1-6alkyl, C1-6alkoxyskupina a iné R9 a R10 sú vodík,...