Patenty so značkou «použitie»

Strana 81

Polyméry obsahujúce hydroxylové skupiny, ich výroba a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 285

Dátum: 04.12.2002

Autori: Geisberger Martin, Gartler Fritz, Epple Ulrich

MPK: C08F 283/00, C08G 63/00, C08G 81/00...

Značky: použitie, hydroxylové, obsahujúce, polyméry, výroba, skupiny

Text:

...zolefinicky nenasýtených monomérov. pričom polyestery obsahujú stavebnú jednotku odvodenú od tris-hydroxyetylizokyanurátu alebo tris-hydroxypropylizokyanurátu alebo di- alebo polyepoxy-zlúćenin A, stavebnú jednotku odvodenú od alifatických cyklických di- alebo polykarboxylových kyselín B, ako i prípadnedalšie stavebné jednotky odvodené od rozvetvených alifatických acyklických dialebo polyhydroxy-zlúčenín C, od alifatických...

Substituované arylcykloalkány a ich použitie ako činidiel proti rakovine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1296

Dátum: 03.12.2002

Autori: Caulfield Thomas, Capet Marc, Tiraboschi Gilles, Mailliet Patrick

MPK: A61P 35/00, A61K 31/122, A61K 31/136...

Značky: použitie, proti, rakovine, arylcykloalkány, činidiel, substituované

Text:

...alebo skupinou substituentov zvolených zo súboru zahŕňajúceho(v) 1 alebo 2 skupiny OCH 3 a etyléndioxyskupinu,- Ar je zvolený zo súboru zahŕňajúceho 3-hydroxy-4-metoxyfenyl 4-hydroxy-3-metoxyfenyl 3-hydroxy-4-aminofenyl 4-hydroxy-3Jednou. z prednosti vynálemi je, že objavil, že je nwžné získat nasýtenê deriváty chalkónov (majúce 1,3-diarylpropanónovú jednotku) majúcu uspokojivú účinnost smerujúcu protiĎalšou prednosťou vynálezu je, že sa V...

Peptid Ser-Ser-Ser-Arg a jeho liečebné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14659

Dátum: 03.12.2002

Autori: Nishida Teruo, Nakamura, Inui Makoto

MPK: A61K 9/06, A61K 9/00, A61K 38/30...

Značky: použitie, peptid, ser-ser-ser-arg, liečebné

Text:

...minimálnej jednotky, ktorá prejavuje aktivitu.0011 Pôvodcovia predkladaného vynálezu zistili, že minimálnajednotka, ktorá prejavuje aktivitu IGF-l, bola aminokyselinová sekvencia reprezentovaná Ser-Ser-Ser-Arg (nižšiev tomto textu nazývaná SSSR), tak, že syntetizovali rôzne parciálne peptidy IGF -I a uskutočňovali farmakologický test týkajúci sa extenzie epitelu rohovky podávanim substancie P alebo F GLM v kombinácii s parciálnymi...

Substituované benzylaminopiperidíny, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282925

Dátum: 02.12.2002

Autori: Shishido Yuji, Wakabayashi Hiroaki, Satake Kunio

MPK: A61K 31/445, C07D 211/56

Značky: farmaceutické, substituované, báze, použitie, prostriedky, benzylaminopiperidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované benzylaminopiperidíny vzorca (I), kde R je halogénalkenyl s 2 až 8 C alebo halogénalkinyl s 3 až 8 C R1 je H, halogén alebo alkoxy s 1 až 6 C alebo R a R1 spolu s dvoma atómami C, ku ktorému sú pripojené, tvoria cykloalkyl so 4 až 6 C, alebo oxacykloalkyl so 4 až 6 C, pričom posledne uvedené dva kruhy sú prípadne substituované jedným alebo viacerými substituentmi zvolenými z atómu halogénu, alkylu s 1 až 6 C a halogénalkylu s 1 až...

Hydrobromidová soľ 3-(N-metyl-2(R)pyrolidinymetyl)-5-(2-fenylsulfonyletyl)-1H-indolu, spôsob jej výroby, použitie a farmaceutický prostriedok na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282922

Dátum: 02.12.2002

Autori: Harding Valerie Denise, Ogilvie Ronald James, Macrae Ross James

MPK: A61K 31/40, C07D 403/06

Značky: výroby, hydrobromidová, spôsob, farmaceutický, použitie, prostriedok, 3-(n-metyl-2(r)pyrolidinymetyl)-5-(2-fenylsulfonyletyl)-1h-indolu, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná hydrobromidová soľ 3-(N-metyl-2(R)pyrolidinylmetyl)-5-(2-fenylsulfonyletyl)-1H-indolu vzorca (I). Farmaceutický prostriedok obsahujúci kryštalickú alfa-polymorfnú formu uvedenej soli a jej použitie na výrobu liečiva na kuratívne alebo profylaktické liečenie chorobných stavov, pri ktorých je indikovaný selektívny agonista 5-HT1 receptora. Takým chorobným stavom je napríklad migréna. Tiež je opísaný spôsob výroby alfa-formy zlúčeniny...

Použitie estrogénu a antiprogestínu na prípravu liečiva, súprava s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282921

Dátum: 02.12.2002

Autor: Hodgen Gary

MPK: A61K 31/56

Značky: antiprogestínu, přípravu, liečivá, použitie, obsahom, estrogénu, súprava

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie estrogénu a antiprogestínu na prípravu liečiva na súčasné alebo oddelené podávanie estrogénu a antiprogestínu na hormonálnu náhradnú liečbu a inhibíciu estrogénom indukovanú proliferáciu endometria bez indukovania menštruácie a v neprítomnosti progestínu, pričom estrogén je v množstve účinnom na hormonálnu náhradnú liečbu a antiprogestín je v množstve účinnom na inhibíciu estrogénom indukovanej proliferácie endometria a na vyvolanie...

Alkylaminobenzotiazolový a -benzoxazolový derivát, spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutický prostriedok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282919

Dátum: 02.12.2002

Autori: Pieters Serge Maria Aloysius, Mertens Josephus Carolus, Kennis Ludo Edmond Josephine

MPK: A61K 31/42, A61K 31/425, A61K 51/04...

Značky: přípravy, spôsob, benzoxazolový, derivát, alkylaminobenzotiazolový, farmaceutický, báze, prostriedok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa alkylaminobenzotiazolové a -benzoxazolové deriváty so všeobecným vzorcom (I), ich N-oxidy, farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinou a ich stereochemické formy, kde X je 0 alebo S n je 2, 3, 4 alebo 5 R1 je vodík, C1-6alkyl, C1-6alkoxy alebo halogén R2 je vodík, C1-6alkyl, fenyl, fenylC1-6alkyl alebo fenylkarbonyl R3 a R4 sú vzájomne nezávislé a sú vybrané zo súboru, ktorý obsahuje vodík, halogén, nitroskupinu, C1-6alkyl,...

Fermentovaný a vysušený rastlinný materiál, spôsob jeho prípravy, farmaceutický výrobok, diétny doplnok a použitie vysušeného rastlinného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282917

Dátum: 02.12.2002

Autori: Lapis Károly, Hidvégi Máté, Rásó Erzsébet, Tömösközine Farkas Rita, Szende Béla

MPK: A61K 35/78, A23L 1/172, A23L 1/30...

Značky: materiálů, vysušeného, diétny, výrobok, přípravy, fermentovaný, farmaceutický, použitie, rastlinný, spôsob, materiál, doplnok, vysušený, rastlinného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný fermentovaný, vysušený rastlinný materiál, ktorý má imunostimulačný účinok a inhibuje vznik metastáz. Ďalej sú uvedené farmaceutické prípravky, ktoré tento rastlinný materiál obsahujú, výrobný proces a využitie vysušeného materiálu pri výrobe diétneho doplnku a farmaceutických prípravkov, ktoré majú imunostimulačné účinky a inhibujú vznik metastáz.

Potravinový doplnok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282907

Dátum: 02.12.2002

Autor: Cavazza Claudio

MPK: A23L 1/305, A23L 1/302

Značky: potravinový, doplnok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Potravinový doplnok na uľahčenie adaptácie kostrových svalov u jednotlivcov, ktorí sa venujú programom namáhavého cvičenia, a na paralyzáciu únavy a proti únave u astenických jednotlivcov, obsahuje kombináciu L-karnitínu, acetyl L-karnitínu a propionyl L-karnitínu ako aktívnych zložiek v hmotnostnom pomere 1 : 1 : 1 až 1 : 0,1 : 0,1. Výhodne sú zahrnuté aj izovaleryl L-karnitín, aminokyseliny s rozvetveným reťazcom a kreatín a/alebo...

N-Substituované 2-kyanopyrolidíny, spôsob ich prípravy, medziprodukty, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282904

Dátum: 02.12.2002

Autor: Villhauer Edwin Bernard

MPK: A61K 31/505, A61K 31/44, A61K 31/40...

Značky: medziprodukty, n-substituované, ktorý, použitie, obsahuje, 2-kyanopyrolidíny, přípravy, prostriedok, spôsob, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

N-Substituované 2-kyanopyrolidíny všeobecného vzorca (I), ktoré inhibujú aktivitu DPP-IV (dipeptidylpeptidáza-IV) a sú vhodné na použitie ako liečivá na inhibíciu DPP-IV a pri liečbe stavov sprostredkovaných DPP-IV, ako je cukrovka nezávislá od inzulínu, artritída, obezita, osteoporóza a ďalšie stavy zhoršenej tolerancie proti glukóze spôsob ich prípravy medziprodukty na ich prípravu farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje zlúčeniny...

Tricyklické zlúčeniny, spôsob ich prípravy a medziprodukty tohto spôsobu, ich použitie ako liečiv a farmaceutické zmesi, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282894

Dátum: 02.12.2002

Autori: Gadek Thomas, Bodary Sarah, Gourvest Jean-françois, Wehner Volkmar, Mcdowell Robert, Pitti Robert, Stilz Hans-ulrich, Teutsch Jean-georges, Knolle Jochen, Carniato Denis, Bernard Serge

MPK: A61K 31/36, A61K 31/415, A61K 31/19...

Značky: liečiv, medziprodukty, farmaceutické, obsahujú, zmesí, zlúčeniny, spôsob, tricyklické, tohto, přípravy, použitie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú tricyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3, R4, R5 a G majú význam uvedený v opise, pričom prerušované čiary predstavujú prípadnú druhú väzbu, rovnako ako adičné soli s kyselinami a zásadami a estery, spôsob ich prípravy a medziprodukty tohto spôsobu, ich použitie ako liečiv a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú.

Sulfonylalkanoylamino hydroxyetylamino sulfónamidová zlúčenina, jej použitie a kompozícia s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282893

Dátum: 02.12.2002

Autori: Sikorski James, Vazquez Michael, Mcdonald Joseph, Freskos John, Nagarajan Srinivasan, Devadas Balekudru, Getman Daniel, Decrescenzo Gary

MPK: A61K 31/34, A61K 31/415, A61K 31/36...

Značky: obsahom, sulfónamidová, zlúčenina, sulfonylalkanoylamino, hydroxyetylamino, kompozícia, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa sulfonylalkanoylamino hydroxyetylamino sulfónamidové zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, prekurzory liečiva alebo ich estery, kde vo vzorci (I) substituenty R1, R2, R3, R4 a R5 majú svoj význam špecifikovaný v opise a v patentových nárokoch, pričom n a t vo vzorci (I) každé samostatne predstavujú 0, 1 alebo 2. Tieto zlúčeniny sú účinnými inhibítormi retrovírusových proteáz, najmä inhibítormi...

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Von Deyn Wolfgang, Engel Stefan, Kardorff Uwe, Hill Regina Luise, Rheinheimer Joachim, Rack Michael, Witschel Matthias, Baumann Ernst, Walter Helmut, Misslitz Ulf, Westphalen Karl-otto, Mayer Guido, Otten Martina

MPK: A01N 33/24, C07C 251/60, A01N 33/26...

Značky: obsahom, 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny, kompozície, přípravy, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...

Kompozícia na báze štatistických kopolymérov propylénu, spôsob jej výroby, viacvrstvové termotmeliace fólie a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282881

Dátum: 02.12.2002

Autori: Mikielski Raymond, Wilkin Mathieu, Deblauwe Veerle

MPK: C09J 123/16, B32B 27/32, C08L 23/16...

Značky: spôsob, propylenu, fólie, použitie, viacvrstvové, výroby, kompozícia, báze, statistických, kopolymérov, termotmeliace

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na báze štatistických kopolymérov propylénu obsahujúca: 68 až 80 hmotn. % kopolyméru A, ktorý je štatistickým kopolymérom propylénu, obsahujúcim 12 až 20 % hmotnostných jednotiek odvodených od 1-buténu a 0 až 2 % hmotnostné jednotiek od etylénu, a 32 až 20 % hmotn. kopolyméru B, ktorý je štatistickým kopolymérom propylénu, obsahujúcim 0 až 15 % hmotnostných jednotiek odvodených od 1-buténu a 1 až 8 % hmotnostných jednotiek odvodených...

Farmaceutický prostriedok so zvýšenou protinádorovou aktivitou a/alebo redukovanými nežiaducimi účinkami, použitie aktívnej substancie s protinádorovou aktivitou a použitie derivátu kyseliny hydroxímovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 282877

Dátum: 02.12.2002

Autor: Sümegi Balázs

MPK: A61K 45/06

Značky: aktivitou, použitie, redukovanými, protinádorovou, substancie, zvýšenou, kyseliny, derivátů, nežiaducimi, účinkami, farmaceutický, prostriedok, aktívnej, hydroxímovej

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané farmaceutické prostriedky majúce zosilnenú protinádorovú aktivitu a/alebo redukované vedľajšie účinky, ktoré obsahujú známu aktívnu substanciu majúcu protinádorovú aktivitu alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, a derivát kyseliny hydroxímovej vzorca (I) alebo jeho terapeuticky použiteľnú adičnú soľ s kyselinou. Ďalej je opísané použitie uvedených aktívnych zložiek na prípravu takýchto farmaceutických prostriedkov a použitie...

Použitie alylamínov na výrobu liečiva na liečenie infekcie spôsobenej Helicobacter pylori

Načítavanie...

Číslo patentu: 282874

Dátum: 02.12.2002

Autori: Ryder Neil Stewart, Lindley Ivan James Dalton

MPK: A61K 31/135

Značky: pylori, alylamínov, liečivá, použitie, infekcie, spôsobenej, helicobacter, výrobu, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie alylamínov všeobecného vzorca (I), v ktorom R má rôzne významy, vo forme voľnej zásady alebo vo forme farmaceuticky prijateľnej soli, ako činidiel proti infekcii spôsobenej H. pylori a sprievodným ochoreniam.

Izolovaná molekula nukleovej kyseliny, funkčný fragment melanómového polypeptidu gp75, polypeptid, expresný vektor, ich použitie a vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282873

Dátum: 02.12.2002

Autori: Vijayasaradhi Setaluri, Houghton Alan

MPK: A61K 35/36, A61K 31/65, C12N 15/11...

Značky: fragment, molekula, vektor, vakcíny, polypeptid, expresný, polypeptidů, melanómového, gp75, izolovaná, kyseliny, funkčný, použitie, nukleovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná izolovaná molekula nukleovej kyseliny, ktorá kóduje aminokyselinovú sekvenciu funkčného fragmentu melanómového polypeptidu gp75, pričom touto izolovanou molekulou nukleovej kyseliny je prednostne molekula cDNA. Ďalej je uvedený funkčný fragment melanómového polypeptidu gp75 expresný vektor obsahujúci DNA sekvenciu podstatnú na replikáciu vektoru spojenú s niektorou z uvedených molekúl nukleovej kyseliny vakcína na stimuláciu alebo...

Kombinácie taxolu, Taxotéru a ich analógov s látkami vhodnými na liečenie nádorových ochorení, produkty, ktoré tieto kombinácie obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282867

Dátum: 02.12.2002

Autor: Bissery Marie-christine

MPK: A61K 31/335, A61P 35/00

Značky: obsahujú, vhodnými, produkty, taxoteru, použitie, tieto, látkami, kombinácie, liečenie, taxolu, analógov, nádorových, ochorení

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácie taxolu alebo Taxotéru, alebo ich analógov združených s aspoň jednou terapeuticky vhodnou látkou na liečenie nádorových ochorení.

Spôsob výroby medenej fólie, medená fólia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282866

Dátum: 02.12.2002

Autori: Streel Michel, Wolski Adam, Suzuki Akitoshi, Otsuka Hideo

MPK: C25D 1/04

Značky: medenej, výroby, fólie, medená, použitie, fólia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby medenej fólie elektrolýzou obsahuje kroky prechodu elektrolytu obsahujúceho 3-merkapto 1-propánsulfonát a stopy chloridových iónov zariadením obsahujúcim anódu a katódu priechodu elektrického prúdu obidvoma elektródami na ukladanie medi na povrch katódy, pričom elektrolyt ďalej obsahuje vysokomolekulárny polysacharid. Matná strana medenej fólie získanej uvedeným spôsobom má drsnosť povrchu Rz, ktorá je v podstate rovnaká alebo...

Častice, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1936

Dátum: 02.12.2002

Autor: Brandner Alexander

MPK: C08J 3/12, B01J 20/30, B01J 20/28...

Značky: částice, výroby, spôsob, použitie

Text:

...otáčok v rozmedzí od 600 do 3600 min. Týmto spôsobom sa dosiahne dostatočne vysoke strihové zaťaženie pri súčasne optimálnej prevádzke rañnéra.Ďalej je výhodné prevádzkovať rafrnér pri zvýšenej teplote, napríklad od 40 do 90 °C,výhodnejšie od 60 do 80 °C.Zmes kationizovaných častíc, rozpúšťadla a vody opúšťajúca rafinér sa za účelom odstránenia rozpúšťadla z častíc premýva zvyčajným spôsobom vodou v protiprúde.Výhodnejšie je použitie...

Použitie pramipexolu na liečbu amyotrofickej laterárnej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8723

Dátum: 02.12.2002

Autor: Bennett James

MPK: A61K 31/428, A61P 25/28

Značky: laterárnej, amyotrofickej, sklerózy, pramipexolu, použitie, liečbu

Text:

...Okrem toho sa vo vynáleze predpokladá, že oxidačný stres je tiež zodpovedný za smrt motorických neurónov u sporadických foriem ALS.0007 Mnoho publikácií diskutuje možné príčiny PD (Parkinsonova choroba),AD (Alzheimerova choroba) a amyotroñckej laterálnej sklerózy (ALS), špecifickúliečbu ALS navrhujú len niektoré z nich.0008 W 0 96/18395 opisuje použitie pramipexolu ako neuroprotektívneho činidla, pričom špeciñcké choroby tu uvedené...

Substituované 2-tio-3,5-dikyano-4-fenyl-6-aminopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5415

Dátum: 28.11.2002

Autori: Wischnat Ralf, Rosentreter Ulrich, Henninger Kerstin, Hübsch Walter, Shimada Mitsuyuki, Krämer Thomas, Diedrichs Nicole, Stasch Johannes-peter, Krahn Thomas

MPK: A61K 31/4418, A61P 25/00, A61P 11/00...

Značky: 2-tio-3,5-dikyano-4-fenyl-6-aminopyridíny, použitie, substituované

Text:

...subtypy receptorov (pozri publikáciu M. E. Olah, H. Ren, J. Ostrowski, K. A. Jacobson, G. L. Stiles, Cloning, expression, and characterization of the unique bovine A 1 adenosine receptor. Studies on the Iigand binding site by site-directed mutagenesis. in J. Biol. Chem. 267 (1992) str. 10764 - 10770, ktorá je týmto v celom rozsahu zahrnutá ako odkaz).0011 Účinok substancií na takéto bunkové línie sa dá zistit biochemickým meraním...

17alfa-alkyl-17beta-oxy-estratrieny a medziprodukty na ich prípravu, použitie 17alfa-alkyl-17beta-oxy-estratrienov na výrobu liečiv, ako aj farmaceutické prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4400

Dátum: 27.11.2002

Autori: Heinrich Nikolaus, Lichtner Rosemarie, Kroll Jorg, Petrov Orlin, Reichel Andreas, Hoffmann Jens, Bohlmann Rolf, Jautelat Rolf

MPK: C07J 41/00, A61K 31/567, A61P 5/00...

Značky: medziprodukty, použitie, přípravu, farmaceutické, 17alfa-alkyl-17beta-oxy-estratrieny, liečiv, 17alfa-alkyl-17beta-oxy-estratrienov, výrobu, přípravky

Text:

...je riešená novými 17 u-alkyl-17 B-oxyestratriénmi podľa nároku 1, ďalej použítím 17 a-alkyl-17 B-oxyestratriénov na výrobu liečiv podľa nároku 16 a farmaceutickými kompozíciami podľa nároku 17 obsahujúcimi zlúčeniny podľa vynálezu.0010 l 7 a-Alkyl-17 B-oxyestratriény majú všeobecný vzorce IHa F alebo Cl tento zvyšok je na estratriénový základný skelet naviazaný v polohe 11 BR 17 c.- - Cą-alkyl, c. - C 4-alkinyl, ako aj aspoň čiastočne...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci antiflogistické činidlo a hydrolyzát laktalbumínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4200

Dátum: 27.11.2002

Autor: Görne Martin

MPK: A61K 38/01, A61K 31/00, A61K 35/20...

Značky: použitie, činidlo, antiflogistické, laktalbumínu, prostriedok, farmaceutický, hydrolyzát, obsahujúci

Text:

...Výhodná je súčasná aplikácia, najmä vo forme spoločnej formulácie.Laktalbumíny sú všeobecne známe ako zložka mlieka a najmä mliečnychproteínov. Tu ide o proteíny, ktoré je možné získať známym spôsobom v zmesi sostatnými zložkami mlieka, teda ide najmä o mliečne proteíny ako sú Iaktalbumín, laktoferín, jS-Iaktoglobulín, Iyzozým alebo sérový albumín.Ako východiskový materiál sa použije čerstvé neupravené mlieko domácich zvierat, výhodnejšie...

Ultrazvukový menič na použitie pri extrémnych klimatických podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2241

Dátum: 27.11.2002

Autori: Windolph Herbert, Byzio Waldemar

MPK: G01S 7/521, G10K 11/00

Značky: měnič, klimatických, ultrazvukový, extrémnych, podmienkach, použitie

Text:

...meniča do vzduchu s jeho relativne vysokou akustickou impedanciou so svojou veľmi nízkou akustickou impedanciou iba pri vysokých stratách naNa zníženie strat na prispôsobenie sa ako jeznáme používajú vrstvy Ä/4, ktoré sú tu všeobecne označené ako prispôsobovacie vrstvy, a ktoré majú v ideálnom prípade akustickú impedanciu, ktorá ležíV geometrickej strednej hodnote impedancii pevnéhoOptimálne prispôsobenie impedancie prostredníctvom takej...

Antiglaukomatózne činidlo a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 990

Dátum: 27.11.2002

Autor: Görne Martin

MPK: A61K 31/5375, A61K 38/00, A61K 35/20...

Značky: antiglaukomatózne, činidlo, použitie

Text:

...sekréciu sĺz (syndróm sícca). Taktiež jenevýhodné povrchovo analgetické pôsobenie blokátorov betareceptorov, pretože nieje možné vnímanie menších poranení rohovky a nemali by byť nosené očné šošovky.Taktiež inhibítory karboanhydrázy majú rozličné neželané vedľajšie účinky.Pretože s medikamentóznou terapiou je potrené vo väčšine prípadov pokračovat počas dlhého časového obdobia a často dokonca po celý život, je za účelom redukovania...

Bifenylsulfonamidy, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282863

Dátum: 26.11.2002

Autori: O'brien Patrick Michael, Sliskovic Drago Robert

MPK: C07C 311/19, A61K 31/18

Značky: bifenylsulfonamidy, použitie, prostriedky, farmaceutické, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 je C1-C6alkyl, halogén, nitro, (CH2)0-4-NR4R5, kyano, OR4, CH, CF3, CNR4R5 a COOR4 R2 je vodík alebo C1-C6alkyl, prípadne substituovaný nasledujúcimi skupinami fenyl, substituovaný fenyl, fenoxy, substituovaný fenoxy, NR4R5, OR6, karboxy, karboxamido, H2N-C-NH-, tio, metyltio, indol, imidazol a ftalimido R3 je OH, OC1-C6alkyl alebo NHOH R4 je vodík, C1-C6alkyl alebo C1-C6alkanoyl R5 je vodík, C1-C6alkyl...

Derivát 2-[1',2',4'-triazol-3'-yloxymetylén]anilidu, spôsoby jeho prípravy, medziprodukty na jeho prípravu, prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282862

Dátum: 26.11.2002

Autori: Müller Bernd, Ammermann Eberhard, König Hartmann, Sauter Hubert, Röhl Franz, Lorenz Gisela, Götz Norbert

MPK: A01N 43/653, A01N 47/08, C07C 239/08...

Značky: medziprodukty, použitie, 2-[1',2',4'-triazol-3'-yloxymetylén]anilidu, obsahom, spôsoby, prostriedok, přípravy, derivát, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát 2-[1',2',4'-triazol-3'-yloxymetylén]anilidu všeobecného vzorca (I), ktorý je vhodný na výrobu prostriedkov na účinné ničenie húb a rastlinných škodcov a na preventívne ošetrovanie plodín, osiva, materiálov a pôdy
spôsoby jeho výroby
medziprodukty na jeho výrobu a jeho použitie.

Použitie propionyl L-karnitínu alebo jednej z jeho farmaceuticky prijateľných solí na prípravu liečiva na liečbu La Peyronieovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 759

Dátum: 26.11.2002

Autori: Koverech Aleardo, Biagiotti Giulio, Cavallini Giorgio

MPK: A61P 15/00, A61K 31/275, A61K 31/185...

Značky: propionyl, jednej, liečivá, choroby, přípravu, farmaceutický, l-karnitinu, liečbu, použitie, peyronieovej, prijateľných, solí

Text:

...T.J., et al. J. Urol. 2000, 163 1992-8 El~Sakka A.I., J. Urol. 1997, 158 2284-90). Tento model je založený na predpoklade viackrát opakovanom autormi, že La Peyronieova choroba je spôsobená nadmernou jazvovitouodpoveďou V dôsledku genitálnej traumy. Tento názor je nutné brať do úvahy ako náhradnú hypotézu, že ochorenie je založené na dedičnej autoimuníte dvoch typov, jeden spočíva v celkovom prieniku autozomálneho dominantného génu zrejme...

Vláknom stužené sendvičové teleso na ochranné pancierovanie, jeho výroba a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 132

Dátum: 22.11.2002

Autori: Heine Michael, Schweizer Sven, Zimmermann-chopin Rainer, Benitsch Bodo

MPK: C04B 35/573, F16D 69/02, C04B 35/80...

Značky: sendvičové, výroba, pancierovanie, těleso, ochranné, vláknom, použitie, stužené

Text:

...alebo jemných úlomkov. Použitie keramických dosiek bez prídavnej opory nie jesohľadom na odlamovanié pri ostreľovani zmysluplné. Vplyvom ostreľovaniarovnako nastáva väčšinou úplná deštrukcia keramických dosiek. Viacnásobné ostreľovanie tak nemôže vôbec vydržať. Tým sa nedosiahne požadovaná všestranná spôsobilosť a môže sa realizovať pripadne len s pomocou nákladnéuskutočneného rozdelenia jednotlivých monolitických keramických dosiek doNa...

Deriváty chinoxalíndiónu, spôsob ich výroby a ich použitie v liečivách

Načítavanie...

Číslo patentu: 282851

Dátum: 22.11.2002

Autori: Huth Andreas, Turski Lechoslaw

MPK: C07D 241/44, A61K 31/66, A61K 31/495...

Značky: chinoxalíndiónu, deriváty, použitie, liečivách, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa nové deriváty chinoxalíndiónu všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby a ich použitie v liečivách.

Zariadenie na oxychloráciu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282850

Dátum: 22.11.2002

Autor: Krumböck Reinhard

MPK: B01J 8/24, C07C 19/045, C07C 17/15...

Značky: použitie, zariadenie, oxychloráciu

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba 1,2-dichlóretánu z etylénu, chlorovodíka a kyslíka, prípadne kyslík obsahujúceho plynu, (oxychlorácia) sa výhodne realizuje v reaktore so spodným ohraničením pre katalyzátor vo fluidnom lôžku, pričom nad ohraničením a vnútri katalyzátora vo fluidnom lôžku je usporiadaný prvý prívod (4) plynu (rozdeľovacia rúrka), ktorý je vybavený dýzami (5) rozdelenými po celom priereze reaktora, pričom tieto dýzy (5) ústia do rúrok (6), ktoré vedú...

Zmesový fungicídny prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282838

Dátum: 22.11.2002

Autori: Ammermann Eberhard, Wagner Oliver, Sauter Hubert, Eicken Karl, Lorenz Gisela, Bayer Herbert

MPK: A01N 43/36, A01N 37/50, A01N 37/36...

Značky: prostriedok, použitie, zmesový, fungicídný

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesový fungicídny prostriedok obsahuje v synergicky účinnom množstve zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a (II), derivát pyridínu všeobecného vzorca (III) alebo jeho soľ, (RS, SR)-(1-(3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluórfenyl)oxiran-2-yl-metyl)-1H-1,2,4- triazol vzorca (IV) alebo zlúčeninu všeobecného vzorca (V), kde význam substituentov je uvedený v opise. Prostriedok je vhodný na ničenie škodlivých húb a na ošetrovanie miest ich výskytu, a to rastlín,...

Dihydrát metánsulfonátu 5-(2-(4-(1,2-benzizotiazol-3-yl)-1-piperazinyl)etyl)-6-chlór-1,3- dihydro-2H-indol-2-ónu, jeho použitie a farmaceutická kompozícia na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282837

Dátum: 22.11.2002

Autori: Rose Carol Anne, Busch Frank Robert, Shine Russell James

MPK: C07D 417/12, A61K 31/495

Značky: báze, použitie, dihydrát, farmaceutická, kompozícia, metánsulfonátu, dihydro-2h-indol-2-ónu, 5-(2-(4-(1,2-benzizotiazol-3-yl)-1-piperazinyl)etyl)-6-chlór-1,3

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný dihydrát metánsulfonátu 5-(2-(4-(1,2-benzizotiazol-3-yl)-1-piperazinyl)etyl)-6-chlór-1,3- dihydro-2H-indol-2-ónu, tzn. ziprasidonu a jeho použitie na výrobu liečiva na liečbu psychotických porúch, ako je schizofrénia, úzkosť alebo bolesti spojené s migrénou cicavcov. Farmaceutická kompozícia na liečbu psychotických porúch obsahujúca túto zlúčeninu v množstve účinnom na liečenie psychotickej poruchy a farmaceuticky vhodný nosič.

Použitie reakčného produktu alkaloidov Chelidonium maijus L. s triaziridídom tiofosforečnej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282832

Dátum: 22.11.2002

Autor: Nowicky Wassyl

MPK: A61K 31/66

Značky: tiofosforečnej, kyseliny, reakčného, použitie, produktů, alkaloidov, triaziridídom, maijus, chelidonium

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie reakčného produktu alkaloidov Chelidonium maijus L. s triaziridídom tiofosforečnej kyseliny, ako aj ich solí s farmaceuticky prijateľnými kyselinami na výrobu liečiv na liečenie alebo profylaxiu poškodení ožiarením.

Spôsob prípravy katalyzátorového systému a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282831

Dátum: 22.11.2002

Autori: Freeman Jeffrey Wills, Conroy Brian Keith, Benham Elizabeth Ann, Reagen William Kevin, Pettijohn Ted Matthew

MPK: B01J 31/12, C07C 2/32, B01J 31/18...

Značky: systému, přípravy, katalyzátorového, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátorového systému, pri ktorom sa spojí zdroj kovu, pyrol obsahujúca zlúčenina a alkylkov v spoločnom rozpúšťadle bez predchádzajúceho reakčného stupňa medzi zdrojom kovu a pyrolobsahujúcou zlúčeninou za prítomnosti elektróndonorového rozpúšťadla. Príprava sa prípadne uskutoční za prítomnosti nenasýteného uhľovodíka. Ako zdroj kovu používa prednostne zlúčeniny chrómu, niklu, kobaltu, železa, molybdénu alebo medi, najmä...

Amidy kyseliny alkoxyiminooctovej, spôsob ich výroby, ich použitie a prostriedok na hubenie škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282830

Dátum: 22.11.2002

Autori: Stenzel Klaus, Hänssler Gerd, Seitz Thomas

MPK: C07C 251/48, C07D 307/02, A01N 37/00...

Značky: použitie, škodcov, výroby, hubenie, alkoxyiminooctovej, spôsob, amidy, prostriedok, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená nesubstituovanú priamu alkylénovú skupinu, Q znamená kyslíkový atóm alebo atóm síry, R1 znamená prípadne substituovanú cykloalkylovú skupinu, cykloalkylénovú skupinu, arylovú skupinu alebo heterocyklylovú skupinu, R2 a R3 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vodíkový atóm alebo prípadne substituovanú alkylovú, alkenylovú, alkinylovú alebo cykloalkylovú skupinu a R4 znamená prípadne...

Farmaceutická kompozícia na podávanie inhaláciou s obsahom formoterolu a budesonidu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282826

Dátum: 22.11.2002

Autori: Trofast Jan, Carling Christer Carl Gustav

MPK: A61K 31/57

Značky: budesonidu, obsahom, inhaláciou, farmaceutická, kompozícia, podávanie, formoterolu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Účinné množstvo formoterolu (a/alebo jeho fyziologicky prijateľnej soli, a/alebo jeho solvátu) a budesonidu sa používa v kombinácii na súčasné, postupné alebo oddelené inhalačné podávanie pri ošetrovaní respiračnej choroby.

Použitie antagonistov receptora histamínu na zníženie intrakraniálneho tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5529

Dátum: 22.11.2002

Autori: Martinez-jimenez Pedro, Janssens Frans Eduard, Van Rossem Koenraad Arthur, Van Reempts Jozef Leo Henri, Leenaerts Joseph Elisabeth, Alcazar-vaca Manuel Jesús, Tegtmeier Frank, Gomez-sanchez Antonio, Bartolomé-nebreda José Manuel, Fernández-gadea Francisco Javier

MPK: A61P 9/00, A61P 37/00

Značky: histaminu, intrakraniálneho, receptora, antagonistov, použitie, tlaku, zníženie

Text:

...pri intravenóznom podávaní. Výhodné a veľmi dôležité je, že uvedené zlúčeniny redukujú ICP, zatiaľ čo majú malý alebo nemajú žiadny účinok na krvný tlak, predovšetkým účinok na zníženie krvného tlaku, čo jenajviac požadovanou vlastnosťou potenciálneho lieku.Doteraz neboli pripravené antagonisty receptorov histamínu H 1 a/alebo H 2 na zníženie ICP,predovšetkým na post-traurnatické zníženie ICP. Mohanty et al., Joumal of the Neurological...

Použitie substituovaných tetracyklických imidazolových derivátov ako antihistaminík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2523

Dátum: 22.11.2002

Autori: Fernández-gadea Francisco Javier, Van Reempts Jozef Leo Henri, Alcazar-vaca Manuel Jesús, Janssens Frans Eduard, Gomez-sanchez Antonio, Leenaerts Joseph Elisabeth, Martinez-jimenez Pedro, Van Rossem Koenraad Arthur, Bartolomé-nebreda José Manuel, Tegtmeier Frank

MPK: A61P 37/00, A61K 31/425, A61K 31/415...

Značky: imidazolových, derivátov, antihistaminík, tetracyklických, použitie, substituovaných

Text:

...a benzotíenyl každý monocyklický a bicyklický heterocyklus môže byť substítuovaný na atóme uhlíka halogénom, hydroxyskupinou, alkylom alebo alkyloxyskupinou. Výhodne je Het pyrídinyl, pyrazinyl alebo indolyl, V rámci tejto prihlášky je alkyl nasýtená uhľovodíková skupina s priamym alebo rozvetveným reťazcom obsahujúca l až 6 atómov uhlíka alebo je cyklická nasýtená uhľovodíková skupina obsahujúca 3 až 6 atómov uhlíka alebo je cyklická...