Patenty so značkou «použitie»

Strana 80

Žiaruvzdorný materiál na báze chrómkorundu, chrómkorundový výstelkový kameň a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283009

Dátum: 20.12.2002

Autori: Weichert Thomas, Mossal Karl-heinz, Kleinevoss Albert, Yesiltas Selim

MPK: C04B 35/105, C04B 35/106

Značky: kamen, báze, materiál, žiaruvzdorný, výstelkový, chrómkorundu, použitie, chrómkorundový

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorný materiál pozostáva z 5 až 35 % hmotnostných, výhodne 10 až 30 % hmotnostných, Cr2O3 s veľkosťou zrna do 0,1 mm, ďalej z 1 až 10 % hmotnostných, výhodne 3 až 6 % hmotnostných, ZrO2, s veľkosťou zrna medzi 0,5 a 4,0 mm a ďalej z 55 až 94 % hmotnostných výhodne 64 až 87 % hmotnostných, Al2O3 s veľkosťou zrna medzi 0,2 až 4,0 mm.

Benzotia(dia)zínové deriváty a ich použitie ako AMPA modulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2411

Dátum: 20.12.2002

Autori: Lestage Pierre, Cordi Alex, Desos Patrice

MPK: A61K 31/549, A61K 31/5415, A61P 25/00...

Značky: modulátory, deriváty, použitie, benzotia(dia)zínové

Text:

...alebo halogénu, ich izomérov, ako aj ich adičných solí s farmaceuticky prijateľnou kyselinou alebo bázou, pričom sa rozumie, žeI R 1 predstavuje skupinu RCO-O-, keď je umiestnený v polohe 5 zlúčeniny vzorca (I), 10I pod arylovou skupinou sa rozumie aromatícká monocyklická skupina alebo bicyklická skupina, v ktorej je najmenej jeden z cyklov aromatický, substituovaná prípadne jednou alebo viacerými identickými alebo rozdielnymi skupinami -...

Použitie syntetických anorganických nanočastíc ako nosičov oftalmických liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8267

Dátum: 20.12.2002

Autori: Meadows David, Ketelson Howard Allen

MPK: A61K 47/04, A61K 31/575, A61K 47/02...

Značky: anorganických, syntetických, nosičov, liečiv, nanočastíc, oftalmických, použitie

Text:

...vo veľkosti l až 100 nm. Pokiaľ sú v týchto dokumentoch uvádzané anorganické častice, je odporúčaná veľkost častíc väčšia než 1 m, t.j. viac než 1000 nm.Vynález spočíva na použitie nanočastíc z anorganického materiálu na uľahčeniefonnulácie oftalmických kompozíc, najmä kompozíc prispôsobených na topicke podávaniedo tkanív oka. Nanočastice pôsobia ako chemicky inertný nosič alebo depot pre oftalmickéliečivá a iné zložky oftalmických...

Mikroorganizmus na biologickú detoxikáciu mykotoxínov, a to ochratoxínov a/alebo zearalenónov, ako aj zodpovedajúci spôsob a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3815

Dátum: 19.12.2002

Autori: Heidler Dian, Binder Eva-maria, Fuchs Elisabeth, Schatzmayr Gerd

MPK: A23L 1/015, A23L 1/03, A23K 1/00...

Značky: detoxikáciu, mikroorganizmus, biologickú, použitie, mykotoxínov, spôsob, zodpovedajúci, zearalenónov, ochratoxínov

Text:

...deñnovanćho typu je v podstate charakterizovaný tým, že je použitý mikroorganizmus, najmä aeróbne alebo anaeróbne, detoxikujúce baktérie alebo kvasinky, ktoré odštiepujú fenylalanínovú skupinu ochratoxínov, prípadne odbúravajú zearalenóny, pričom baktérie detoxikujúce mykotoxín sú vybrané z druhov Sphingomonas sp. DSM 14170 a DSM 14167, Stenotrophomonas nitríreducens DSM 14168, Stenotrophomonas sp. DSM 14169, Ralstonia eutropha DSM 14171 a...

Biodegradovateľný polymérny materiál na biomedicínske použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1399

Dátum: 17.12.2002

Autori: Roosma Jorg, Van Dijkhuizen-radersma Riemke, Bezemer Jeroen, De Wijn Joost

MPK: C08G 63/00, A61K 9/16, A61L 31/14...

Značky: biomedicínske, polymérny, použitie, materiál, biodegradovateľný

Text:

...molekúl ako sú proteiny. Ďalejv sa zistilo, že biokompatibilita tohto polymérneho materiálu je veľmi dobrá.0006 Na tento Cieľ sa predsa len zistilo, že degradácia polyméru je relatívne pomalá. Výsledkom toho je, že stopy alebo častice polymérnej matrice môžu zostať po nejakú dobu po tom, ako sa začlenené liečivo uvoľní, neporušené. Pretoexistuje požiadavka zabezpečiť polymérny materiál, ktorý jevhodný na použitie ako prísunový prostriedok...

Tuhý časticový prostriedok na terapeutické použitie a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283026

Dátum: 16.12.2002

Autori: Kampinga Jaap, Duffy John Alistair, Colaco Camilo, Roser Bruce Joseph, Wardell James Lewis, Jerrow Mohamed Abdel Zahra, Blair Julian Alexander

MPK: A61K 9/22, A61K 9/16

Značky: přípravy, terapeutické, prostriedok, spôsob, použitie, částicový, tuhý

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhý časticový prostriedok na terapeutické použitie, najmä na dodávanie bioaktívnych materiálov do subkutánneho, intramuskulárneho, intravenózneho tkaniva je svojou veľkosťou a tvarom vytvorený na penetráciu do kože a je zložený zo sklovitého nosiča, v ktorom je zavedená účinná látka, a terapeutického činidla. Časticový prostriedok je schopný uvoľňovať účinnú látku v danom mieste s rôzne riadenou intenzitou. Je opísaný aj spôsob prípravy tuhého...

Biologicky čistá kultúra Lactobacillus rhamnosus, kompozícia s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283008

Dátum: 16.12.2002

Autori: Gill Harsharnjit, Smart John, Gopal Pramod

MPK: A23C 9/123, A23C 9/127, A23C 9/12...

Značky: kompozícia, kultúra, čistá, obsahom, lactobacíllus, biologicky, rhamnosus, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná biologicky čistá kultúra L. rhamnosus HN001 AGAL depozitné číslo NM97/09514 alebo L. rhamnosus HN067 AGAL depozitné číslo NM97/01925 majúca schopnosť zvýšiť imunitu cicavca, alebo jej mutanty a varianty, ktoré si zachovávajú uvedenú schopnosť. Kompozícia tejto biologicky čistej kultúry obsahuje jednu alebo viac kultúr zvolených z L. rhamnosus HN001 alebo L. rhamnosus HN067, B. lactis HN019 AGAL s depozitným číslom NM97/09513 alebo L....

1-beta-D-Arabinofuranozylcytozínový derivát, jeho použitie a farmaceutický prípravok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283003

Dátum: 16.12.2002

Autori: Dalen Are, Stokke Kjell Torgeir, Borretzen Bernt, Myhren Finn

MPK: C07H 19/06

Značky: 1-beta-d-arabinofuranozylcytozínový, prípravok, farmaceutický, derivát, obsahom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie nukleozidových derivátov vzorca (I), kde R1 a R2 sú nezávisle vybrané z vodíka a C18- a C20-nasýtených a mono-nenasýtených acylových skupín, s výhradou, že R1 a R2 nesmú byť oba vodíky, na výrobu farmaceutického prípravku na liečenie tuhých tumorov a lymfónov. Ďalej sú opísané nukleozidové deriváty vzorca (I), kde R1 a R2 sú nezávisle vybrané z vodíka, elaidoylu, oleoylu, stearoylu, eikozenoylu (cis alebo trans) a eikozanoylu, s...

Použitie chitozanových oligosacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4889

Dátum: 16.12.2002

Autori: Boucher Isabelle, Brunet Serge

MPK: A61K 31/715, C08B 37/00

Značky: použitie, chitozanových, oligosacharidov

Text:

...typu) sú spôsobené antigénmi naviazanými na bunky alebo tkaniva. Tento typ hypersenzitivity má významnú ÚlOhU vo viacerých0012 Na liečbu hypersenzitívnych reakcií je k dispozícii viac typov liečiv. Niektoré z týchtoliečiv sa aplikujú systémovo a niektoré sa aplíkujú topicky.0013 Medzi najviac používané liečivá na liečenie hypersenzitívnych ochorení patria kortikosteroidy. Farmakologický účinok kortikosteroidov je primárne uplatňovaný...

Použitie na nosič fixovaných komplexných zlúčenín bieliacich katalyzátorov, ako katalyzátorov pre peroxidové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1785

Dátum: 16.12.2002

Autori: Machin Antonio, Breyer Jacques, Gentschev Pavel, Döring Steve

MPK: A61K 8/19, A61Q 5/00, A61K 8/30...

Značky: bieliacich, katalyzátorov, peroxidové, zlúčeniny, nosič, fixovaných, komplexných, zlúčenín, použitie

Text:

...na nosič fixované bieliace katalyzátory sú cez najmenej jeden organický ligand bíelíaceho katalyzátora kovalentne viazané na nosič a tento alebo tieto bieliace katalyzátory tvoria komplex s najmenej jedným prechodným kovom. Pod kovalentnou väzbou tu máme výhodne na mysli také chemické väzby, ktoré sa vo vodných roztokoch a najmä v roztokoch, ktoré obsahujú kyseliny alebo zásady, neštiepia. Najmä sa kovalentná väzba medzi bieliacim...

(20S)-1alfa-Hydroxy-2-metylén-19-nor-bishomopregnakalciferol a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5069

Dátum: 12.12.2002

Autori: Holden Hazel, Deluca Hector, Clagett-dame Margaret, Thoden James, Gowlugari Sumithra, Grzywacz Pawel, Plum Lori

MPK: A61P 11/00, A61K 31/59, A61P 17/00...

Značky: 20s)-1alfa-hydroxy-2-metylén-19-nor-bishomopregnakalciferol, použitie

Text:

...forme.0008 Čistenie organických zlúčenín, najmä takých, ktoré sú určené na farmaceutické použitie, je veľmi významné pre chemikov syntetizujúcich takéto zlúčeniny. Príprava zlúčeniny zvyčajne vyžaduje veľa krokov syntézy a preto konečný produkt môže byť kontaminovaný nielen vedľajšími produktmi odvodenými od posledného kroku syntézy v procedúre, ale aj zlúčeninami, ktoré boli vytvorené v predchádzajúcich krokoch. Dokonca aj...

Kombinácia obsahujúca poloxamér a kyselinu chondroitínsírovú a/alebo glykoproteín a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9917

Dátum: 12.12.2002

Autori: Bordat Pascal, Mavon Alain, Cousse Henri

MPK: C08L 5/08, A61K 9/00

Značky: poloxamér, použitie, kyselinu, obsahujúca, chondroitínsírovú, kombinácia, glykoproteín

Text:

...označovaných všeobecne názvom syndróm suchého oka Hoang-Xuan et al. EMC, 6-0010 (1998, ktoré sa vyznačujú očnou suchosťou, ktorou dochádza k významnému obmedzeniu videnia 2 dôvodu podráždenia rohovky. Liečba patológií syndrómu suchéhooka je možná s pomocou umelých sĺz.0006 Patentová prihláška W 0 9906022 opisuje formuláciu založenú na lipidoch, ktorá napodobňuje chemické zloženie a0007 Okrem iného bolo v patentovej prihláške EP 149872...

Kompozícia obsahujúca epotilony a jej použitie na liečenie karcinoidných syndrómov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 967

Dátum: 12.12.2002

Autori: Rubin Eric Howard, Rothermel John David

MPK: A61K 31/427, A61K 31/513, A61K 31/675...

Značky: syndrómov, karcinoidných, epotilóny, liečenie, kompozícia, obsahujúca, použitie

Text:

...buniek, pričom tieto bunky sú difúzne rozptýlené hlavne V čreve a veľkých prieduškách. Peptidy syntetizované karcinoidnými nádormi zahŕňajú 5-hydroxytryptamín a 5 ~hydroxytryptofán. Karcinoidný nádor môže tiež tvorit metastázy. Predložený spôsob je vhodný predovšetkým na liečeniemetastáz tvorených karcinoidným nádorom.Pokiaľ nie je uvedené inak, organické radikály a zlúčeniny uvádzané V predloženom opise ako nižšie neobsahujú...

Použitie pantenolu a/alebo kyseliny pantoténovej a kyseliny hyalurónovej a/alebo hyaluronátu na výrobu farmaceutického prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 221

Dátum: 11.12.2002

Autori: Gross Dorothea, Holzer Frank

MPK: A61K 31/728, A61P 27/02, A61K 31/16...

Značky: hyaluronovej, farmaceutického, hyaluronátu, pantenolu, výrobu, přípravků, pantoténovej, použitie, kyseliny

Text:

...s funkčnými poruchami slzného filmu alebo so zníženým slzotokom.Ďalej je úlohou tohto vynálezu umožnenie liečby suchej nosovej sliznice.Pod farmaceutickými pomocnými látkami sa rozumejúroztoky, látky ovplyvňujúce viskozitu a konzistenciu, gélotvorné látky, emulgátory, solubilizátory, zmáčadlá,rozpínavé prísady, antioxidanty, konzervačné prostriedky,plnivá a nosiče atď.Pantenol, t.j....

Chimérické infekčné klony DNA prasacieho cirkovírusu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17935

Dátum: 11.12.2002

Autori: Halbur Patrick, Fenaux Martijn, Meng Xiang-jin

MPK: A01N 63/00, A61K 39/12, A61K 39/295...

Značky: prasacieho, cirkovírusu, infekčné, chimerické, použitie, klony

Text:

...Evidence for circovirus in cattle with respiratory disease and from aborted bovinefetuses, Can. Vet. J. 40 277 - 278 (1999) I. Tischer et al., Distribution of antibodies to porcine circovirus in swine populations of different breeding farms,Arch. ViroI. 140 737 - 743 (1995) I. Tischer et al., Presence of antibodies reacting with porcine circovirus in sera of humans, mice, and cattle, Arch. ViroI. 140 1427 1439 (1995, málo je známe...

Chimérické infekčné klony DNA prasacieho cirkovírusu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8636

Dátum: 11.12.2002

Autori: Halbur Patrick, Meng Xiang-jin, Fenaux Martijn

MPK: A61K 39/12, A61K 38/00, A61K 35/76...

Značky: použitie, prasacieho, infekčné, klony, chimerické, cirkovírusu

Text:

...P. D. Lukert, Porcine circovirus a serological survey of swine in the United States, Swine Health and Production 3 71 - 73 (1995) G. P. Nayar a kol., Evidence for circovirus in cattle with respiratory disease and from aborted bovine fetuses, Can. Vet. J. 40 277 - 278 (1999) I. Tischer a kol., Distribution of antibodies to porcine circovirus in swine populations of different breeding farms, Arch. Virol. 140 737 743 (1995) I. Tischer a kol.,...

Použitie aminopurínových protivírusových látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282983

Dátum: 09.12.2002

Autori: Bacon Teresa Helen, Thackray Alana Maureen, Field Hugh John, Sutton David, Vere Hodge Richard Anthony

MPK: A61K 31/52

Značky: použitie, látok, aminopurínových, protivírusových

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie aminopurínových protivírusových látok vzorca (I) alebo ich bioprekurzorov, alebo ich farmaceuticky prijateľných solí, fosfátových esterov a/alebo acylderivátov na výrobu farmaceutického prostriedku na zníženie rizika vzniku alebo reaktivácie latentnej infekcie vírusmi herpes na ľuďoch, na podávanie najneskôr 18 hodín po infekcii.

Benzopyránové deriváty, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282979

Dátum: 09.12.2002

Autori: Pascual Avellana Jaime, Palomer Benet Albert, Garcia Perez Ma Luisa, Carganico Germano, Mauleon Casellas David

MPK: A61K 31/35, C07D 311/24, C07D 311/58...

Značky: přípravy, použitie, spôsob, benzopyránové, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzopyránové deriváty vzorca (I), kde A je atóm kyslíka alebo síry alebo metylénová skupina B a C sú: a) keď B je benzokondenzovaný heterocyklus (a), kde U je atóm O, S alebo N, Z-Y sú dva uhlíkové atómy spojené dvojitou alebo jednoduchou väzbou a T je jednoduchá väzba, metylénová alebo karbonylová skupina, C môže byť skupina -CSNR7, -SO2NR7-, -CH2O -CH=CH- b) keď B je fenylová skupina (b), C môže byť skupina -SO2NR7-, -CH2O-,...

Tiolové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282977

Dátum: 09.12.2002

Autori: Romagnano Stefano, Semeraro Claudio, Norcini Gabriele, Fantucci Mario, Pellacini Franco, Santangelo Francesco

MPK: C07D 239/26, C07D 213/55, A61K 31/425...

Značky: obsahom, spôsob, deriváty, použitie, prostriedok, výroby, farmaceutický, tiolové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa tiolové deriváty vzorca (I), kde R, R1, R2 a R3 majú významy uvedené v patentových nárokoch, spôsob ich prípravy a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú ako aktívne zložky. Zlúčeniny vzorca (I) majú zmiešanú ACE - inhibičnú a NEP - inhibičnú aktivitu a sú užitočné na liečenie kardiovaskulárnych chorôb.

Inhibítor aktivity CETP, zlúčeniny tvoriace jeho aktívnu zložku, ich použitie, profylaktické alebo terapeutické prostriedky a kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282973

Dátum: 09.12.2002

Autori: Maeda Kimiya, Okamoto Hiroshi, Shinkai Hisashi

MPK: A61K 31/165, C07C 323/63, C07C 323/40...

Značky: použitie, tvoriace, terapeutické, prostriedky, kompozícia, cetp, inhibitor, aktivity, obsahom, aktívnu, zložku, zlúčeniny, profylaktické

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa inhibítor aktivity CETP, ktorý zahrnuje ako aktívnu zložku zlúčeninu všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje alkylovú skupinu s priamym reťazcom alebo rozvetvenú alkenylovú skupinu s priamym reťazcom alebo rozvetvenú nižšiu halogénalkylovú skupinu substituovanú alebo nesubstituovanú cykloalkylovú skupinu substituovanú alebo nesubstituovanú cykloalkenylovú skupinu substituovanú alebo nesubstituovanú cykloalkylalkylovú skupinu...

Kryštálová modifikácia (4-cyklopropyl-6-metylpyrimidin-2-yl) fenylamínu, spôsob jej výroby, fungicídne prostriedky obsahujúce túto modifikáciu ako účinnú látku a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282969

Dátum: 09.12.2002

Autori: Baettig Willy, Hanreich Reinhard Georg

MPK: C07D 239/42, A01N 43/54

Značky: látku, obsahujúce, krystalová, spôsob, fenylamínu, modifikácia, 4-cyklopropyl-6-metylpyrimidin-2-yl, fungicidně, prostriedky, účinnú, modifikáciu, túto, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

(4-Cyklopropyl-6-metylpyrimidin-2-yl)fenylamín v kryštálovej modifikácii B vysokej eutektickej čistoty (obsah minimálne 98 %) s teplotou topenia medzi 73 °C a 75 °C, ktorý nemá ako fungicídne účinná látka v prostriedkoch na ochranu rastlín, na rozdiel od známej modifikácie A, sklon k rastu kryštálov spôsob výroby uvedenej kryštálovej modifikácie fungicídne prostriedky obsahujúce kryštálovú modifikáciu B (4-cyklopropryl-6-...

Vinylalkoholové kopolyméry, vo vode rozpustné filmy obsahujúce tieto vinylalkoholové kopolyméry, ich použitie ako baliaceho materiálu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282968

Dátum: 09.12.2002

Autori: Haschke Heinz, Rausch Ralf, Reiterer Franz, Wehrmann Felix

MPK: C08F 8/28

Značky: rozpustné, spôsob, filmy, použitie, kopolymery, baliaceho, výroby, tieto, materiálů, obsahujúce, vinylalkoholové

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka vinylalkoholových kopolymérov vyrobiteľných v prítomnosti kyseliny ako katalyzátora acetalizačnou reakciou polyvinylalkoholov so stupňom zmydelnenia v rozsahu 80 až 99,5 % mol., s prírodnými látkami alebo ich derivátmi obsahujúcimi karbonylové skupiny, prípadne predpokladané karbonylové skupiny. Ďalej sú opísané vo vode rozpustné filmy, ktoré obsahujú tieto vinylalkoholové kopolyméry a ktorých rozpustnosť vo vode je...

Hydroxylamínové deriváty a spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282953

Dátum: 09.12.2002

Autori: Kürthy Mária, Barabás Mihály, Jaszlits László, Jednákovits Andrea, Ürögdi László, Biró Katalin, Márványos Ede, Udvardy - Nagy Istvánné, Radványné Hegedüs Erzsébet

MPK: C07C 275/64, A61K 31/445, A61K 31/17...

Značky: deriváty, prostriedok, hydroxylamínové, obsahom, spôsob, přípravy, použitie, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hydroxylamínové deriváty všeobecného vzorca (I), ich farmaceuticky prijateľné kyslé adičné soli, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie ako účinnej zložky farmaceutických prostriedkov. Tieto hydroxylamínové deriváty majú antiischemickú účinnosť.

Farmaceutický prostriedok s obsahom 5,6-diizobutyroyloxy-2-metylaminotetralínu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282952

Dátum: 09.12.2002

Autori: Umile Alberto, Civelli Maurizio, Chiesi Paolo, Razzetti Roberta, Bongrani Stefano

MPK: A61K 31/135, A61K 31/22

Značky: obsahom, použitie, 5,6-diizobutyroyloxy-2-metylaminotetralínu, farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 5,6-diizobutyroyloxy-2-metylaminotetralínu pri príprave farmaceutických prostriedkov na liečenie ochorení srdca, najmä kongestívneho zlyhania srdca.

Použitie liečiva obsahujúceho N, N´-disubstituované piperazínové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2686

Dátum: 09.12.2002

Autori: Chizh Boris, Buschmann Helmut, Sundermann Bernd, Uragg Heinz, Maul Corinna, Haurand Michael

MPK: A61K 31/495, A61P 1/00, A61K 31/496...

Značky: liečivá, n´-disubstituované, obsahujúceho, použitie, piperazinové, zlúčeniny

Text:

...predmet dosahuje poskytnutím liečiv,ktoré obsahujú N,N-disubstituované piperazínové zlúčeniny všeobecného vzorca luvedeného ďalej, pretože tieto liečivá prejavujú obzvlášť výrazný anaigetický účinok a prejavujú význačný účinok proti epilepsii a môžu sa používať na liečenie neuropatickej, chronickej a/alebo akútnej bolesti, obzvlášť na liečenie symptómov spojených s neuropatickou boIestou, napriklad na liečenie migrény, hyperalgézie a/alebo...

Bifenylmetyl-tiazolidindiony a analógy a ich použitie ako PPAR – GAMMA aktivátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1352

Dátum: 09.12.2002

Autori: Clary Laurence, Terranova Eric, Bernardon Jean-michel

MPK: A61K 8/30, A61K 31/426, A61K 31/427...

Značky: použitie, bifenylmetyl-tiazolidindiony, analogy, aktivátory, gamma

Text:

...(a) a (b)R 5 a R 6 majú významy dané nižšie,- R aR 3 identické alebo rozličné predstavujú atóm vodíka, radikál alkyl s l až 6 atómarni uhlíka, radikál aryl, atóm halo génu, radikál -OR 7 radikál polyéter, radikál nitro alebo radikál amino, ktoré môžu byt nahradené radikálmi alkylu s 1 až 6 atómami uhlíkaR 7 má Význam daný nižšie,- X predstavuje spojenia majúce nasledovnú štruktúru- CHz-N(Rg)-CO- N(Rx)-C 0- N(R 9)- N(R 3)-CO -CHz- N(R,g)-CH...

N,N´-disubstituované piperazínové zlúčeniny a ich použitie ako analgetika

Načítavanie...

Číslo patentu: E 830

Dátum: 09.12.2002

Autori: Sundermann Bernd, Hennies Hagen-heinrich, Maul Corinna, Uragg Heinz, Buschmann Helmut

MPK: A61K 31/495, C07D 295/00

Značky: n,n´-disubstituované, analgetika, použitie, piperazinové, zlúčeniny

Text:

...ich enantiomerov a ich zmesí, vrátane ichracemátov, a vo forme zodpovedajúcich báz, solí a solvátov. Výhodou sú zlúčeniny všeobecného vzorca I, v ktoromR a R 2, rovnaké alebo rozdielne, v každom prípade znamenajú priamy aleborozvetvený, nasýtený alebo nenasýtený alifatický zvyšok s 1 až 6 atómamiuhlíka, alebo tvoria spolu reťazec (CH 2), kde n znamená celé číslo od 2 do 9, R 3 je priamy alebo rozvetvený, nasýtený alebo nenasýtený...

Heterocyklická zlúčenina, farmaceutická kompozícia na jej báze a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282962

Dátum: 06.12.2002

Autori: Unangst Paul Charles, Connor David Thomas, Boschelli Diane Harris, Kramer James Bernard

MPK: A61K 31/55, A61P 7/00, A61P 31/00...

Značky: kompozícia, použitie, báze, zlúčenina, heterocyklická, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Heterocyklická zlúčenina všeobecného vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami, kde R1, R2, R3 a R4 sú každý nezávisle H, C1-4alkyl alebo C1-4alkoxy R5 a R6 sú každý nezávisle H alebo C1-4alkyl X je O S(O)n alebo NR7 Y je O, S(O)n alebo NR8 R7 je H alebo C1-4alkyl R8 je H alebo C1-4alkyl n je 0, 1 alebo 2, pričom keď X je NH, Y je NH a R1, R3 a R4 je H, potom R2 nie je metoxy alebo etoxy, a ak X je NH a Y je S,...

Chromány substituované sulfónamidovou skupinou, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú a ich použitie na prípravu liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282955

Dátum: 06.12.2002

Autori: Gerlach Uwe, Brendel Joachim, Lang Hans-jochen, Weidmann Klaus

MPK: C07D 311/58, A61K 31/18, A61K 31/35...

Značky: farmaceutické, liekov, použitie, substituované, přípravu, prostriedky, chromány, sulfónamidovou, skupinou, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I). Sú vynikajúce účinné látky na prípravu liečiv na profylaksiu a liečenie ochorení srdcového obehu, najmä arytmií, na liečenie vredov tráviacej sústavy alebo na liečenie hnačkových ochorení.

Deriváty alfa-D-neuramínovej kyseliny, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282950

Dátum: 06.12.2002

Autori: Von Itzstein Laurence Mark, Jin Betty, Phan Tho Van, Danylec Basil, Wu Wen-yang

MPK: A61K 31/35, C07D 309/28, C07D 309/30...

Značky: báze, spôsob, přípravky, deriváty, kyseliny, přípravy, použitie, farmaceutické, alfa-d-neuramínovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ib), kde R3b je (alk)xNR6bR7b, CN alebo N3, kde alk je prípadne substituovaný metylén, X je 0 alebo 1, R6b je H, C1-6alkyl, aryl, aralkyl, amidino, NR7bR8b alebo nenasýtený alebo nasýtený kruh, obsahujúci jeden alebo viacero heteroatómov zvolených z N, 0 alebo S, R7b je H, C1-6alkyl alebo alkyl, alebo R8b je H, alebo C1-6alkyl a R4b je NHCOR9b, kde R9b je H, prípadne substituovaný C1-4alkyl alebo aryl, alebo ich...

Tavené tropánové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282944

Dátum: 06.12.2002

Autori: Scheel-krüger Jorgen, Jensen Leif Helh, Nielsen Elsebet Ostergaard, Olsen Gunnar, Dahl Bjarne Hugo

MPK: A61K 31/46, C07D 471/18

Značky: spôsob, výroby, tropánové, prostriedok, farmaceutický, obsahom, tavené, použitie, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa tropánové deriváty všeobecného vzorca (I) alebo ktorýkoľvek z ich enantiomérov alebo ich zmes ich farmaceuticky prijateľná adičná soľ alebo ich N-oxid, kde substituenty sú uvedené v nárokoch, spôsob výroby takýchto tropánových derivátov, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie ako inibítorov spätného vychytávania monoamínových transmitérov, ako sú dopamín a sérotonín.

Náplasť na kontrolované uvoľňovanie vanilínu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11172

Dátum: 06.12.2002

Autor: Hoenzelaer Norbert

MPK: A61K 9/70

Značky: kontrolované, uvoľňovanie, použitie, vanilínu, náplast

Text:

...úradnému schváleniu. Okrem toho materiály podobné mulu obmedzujú komfort po čas nosenia príslušného prípravku.0009 Okrem toho je treba ešte spomenúť dokumenty US-A-5455043,DE-A-4433191, DE-A-197 12 359, a KR-A-200102288.0010 Úloha, ktorá je podstatou tohto vynálezu, spočivala v tom,aby boli prekonané nevýhody vyplývajúce 2 doterajšieho stavu techniky.0011 Ďalej spočivala úloha tohto vynálezu V tom, aby bol poskytnutý prípravok, ktorého...

Použitie anastrozolu na liečbu žien po menopauze, ktoré majú rannú fázu karcinómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4276

Dátum: 06.12.2002

Autori: Plourde Paul, Vose Brent, Rogers Anthony, Dukes Michael

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4196

Značky: žien, karcinómu, fázu, liečbu, použitie, rannú, anastrozolu, menopauze

Text:

...maternicový karcinóm, vrátane skorého štádia karcinómu prsníka (pozri EBC TCG, 1998, Lancet 351, 1415-1467), fibroidy a iné endometriálne zmeny, vrátane hyperplázie a polypov.0009 Napriek dobrým výsledkom dosialmutým stamoxifénom ako sadjuvantnou terapiou pacientiek so skorým štádiom karcinómu prsníka existuje dobrý dôvod vyhodnocovať v tejto samotnej štatistickej skupine pacientiek altematívne endokrinné modality, aj keď sa dá...

Polotovar z húževnatého materiálu s miestami požadovaného zlomu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1428

Dátum: 06.12.2002

Autori: Stahl Karl-hermann, Bögel Andreas, Stöckl Hans-jürgen, Klöckler Robert, Buresch Isabell, Koböcken Heinz-ulrich, Lepin Eberhard

MPK: B23D 31/00

Značky: miestami, požadovaného, použitie, zlomu, húževnatého, materiálů, polotovar

Text:

...vosi kolmej na liniu budúceho oddelenia a súčasne kolmej k povrchu polotovaru vybaví s výhodou obojstranne a symetricky klinovitými drážkami tak, že medzi vrcholmi oboch navzájom čo najpresnejšie proti sebe sa nachádzajúcich drážok zostáva velmi tenká stena materiálu, ktorý má byť oddelený,0018 Použijú sa rotačne symetrické nástroje v konštrukčných usporiadaniach, aké sú známe pri obvyklých kotúčových nožniciach. Na klinovité pozdĺžne...

Použitie interleukínu-10 alebo jeho analógu, agonistu alebo antagonistu na výrobu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282947

Dátum: 05.12.2002

Autori: Zlotnik Albert, O'garra Anne, Spits Hergen, Hsu Di-hwei, De Waal Malefyt Rene, Ishida Hiroshi, Howard Maureen

MPK: A61K 39/395, A61K 38/20

Značky: agonistu, použitie, farmaceutického, antagonistu, prostriedku, analogů, výrobu, interleukínu-10

Zhrnutie / Anotácia:

Interleukín-10 alebo jeho analóg, agonista alebo antagonista sa používa na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie zápalu alebo imunitnej funkcie sprostredkovávanej T-bunkami, ktoré sú sprevádzané abnormálnou hladinou nekrózového tumorového faktora alfa. Podávaný interleukín-10 alebo jeho analóg podľa vynálezu moduluje hladiny interleukínu-1 a interleukínu-6, kde abnormálna hladina je zvýšená a je sprevádzaná mikrobiálnou infekciou,...

Azolové zlúčeniny s antimykotickou aktivitou na použitie v humánnej medicíne, vo veterinárnej medicíne a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282902

Dátum: 05.12.2002

Autori: Albini Enrico, Schioppacassi Giovanna

MPK: A61K 31/41, C07D 233/60, C07D 249/08...

Značky: medicině, azolové, veterinárnej, humánnej, použitie, aktivitou, antimykotickou, obsahom, zlúčeniny, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Azolové zlúčeniny všeobecného vzorca (II), kde R1 je chlór, fluór alebo trifluórmetyl R2 je vodík, chlór, fluór alebo trifluórmetyl Z je CH alebo N R3, R4 a R5, rovnaké alebo rôzne, sú vodík alebo C1-C4alkyl s podmienkou, že R4 je iné ako R5, keď R3 je vodík X je O alebo S R6 je C1-C5polyfluóralkylová skupina obsahujúca najmenej dva atómy fluóru a voliteľne ďalšie atómy halogénu vybrané z chlóru a brómu a ich soli s farmaceuticky...

Benzamidová zlúčenina, spôsob jej prípravy, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282900

Dátum: 05.12.2002

Autori: Flitter William David, Wilcox Allan, Garland William, Paylor Richard

MPK: C07C 237/30, C07C 233/65, A61K 31/165...

Značky: spôsob, použitie, zlúčenina, přípravy, farmaceutická, kompozícia, benzamidová, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opísaná je i farmaceutická kompozícia, ktorá ako účinnú látku obsahuje uvedenú zlúčeninu. Benzamidy sa používajú pri výrobe liečiv na liečenie ochorení, pri ktorých dochádza k progresívnej strate funkcie centrálnej nervovej sústavy, ako je Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba.

Vakcína a jej použitie na liečenie amyotrofickej laterálnej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5260

Dátum: 05.12.2002

Autori: Yoles Esther, Eisenbach-schwartz Michal

MPK: A61K 38/16, C07K 14/00

Značky: sklerózy, laterálnej, použitie, liečenie, amyotrofickej, vakcína

Text:

...proti toxicíte glutamátu, ktorý pozostáva zpodávanla jednotlivcovi, ktorý to potrebuje, účinného množstva (a) aktivovaných T buniek, ktoré boli aktivované Cop 1, alebo s Cop 1 súvisiacimi peptidmi alebo polypeptidmi alebo(b) Cop 1 alebo s Cop 1 súvisiacich peptidov alebo polypeptidov. Odkaz je urobený tiež na našu predchádzajúcu medzinárodnú prihlášku W 0 01/52878, v ktorej je opísaný spôsob zabránenia alebo lnhibicie degenerácie neurónov,...

Použitie farmaceutickej kompozície obsahujúcej epidermálny rastový faktor na prevenciu amputácie nohy pri cukrovke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6191

Dátum: 04.12.2002

Autori: Rojas Constantin Ingrid, Geronimo Perez Haydee, Chacon Corvea Larissa, Santana Milian Héctor, Sotolongo Pena Jorge, Fernandez Montequin José, Guillen Nieto Gerardo, Berlanga Acosta Jorge, Franco Perez Neobalis, Canan-haden Frias Leonardo, Valdes Perez Calixto, Herrera Martinez Luis

MPK: A61K 38/18, C07K 14/435

Značky: prevenciu, obsahujúcej, rastový, epidermálny, amputácie, použitie, faktor, kompozície, cukrovke, farmaceutickej

Text:

...nevyhnutná. V odbore sú dnes používané ďalšiemedicínske pomocné zásahy, pre buď chronické alebo recidívujúcerany, ktoré vykazujú určité prínosy.Hemoreologická terapia opodstatnenie pre túto terapiu je založené na dobre známych hemoreologických poruchách nájdených V krvi pacientov s diabetes, ktoré môžu súčasne zvyšovať riziko príležitostnej infekcie.Vasoaktívna terapia tento zásah bol používaný na zmiernenie nedostatočnej perfúzie...

Použitie zmesi zlúčenín obsahujúcej propionyl L-karnitín a ďalšie liečivá na liečbu erektívnej dysfunkcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 364

Dátum: 04.12.2002

Autori: Lenzi, Koverech

MPK: A61K 31/415, A61K 31/485, A61K 31/185...

Značky: l-karnitín, liečbu, zmesí, propionyl, dysfunkcie, použitie, liečivá, erektívnej, zlúčenín, obsahujúcej

Text:

...alebo niektorého z alkanoylov L-karnitínov V kombinácii s alkoholom, ktorý obsahuje dlhý alifatický reťazec na prevenciu a liečbu patológií, ktoré sú spôsobené zmeneným mechanizmom lipidovVo WOO 126666 je opísaná zmes, ktorá je vhodná na prevenciu a/alebo liečbu porúch obehu na periferálnej aj cerebrálnej úrovni, ktorá obsahuje ako charakteristické aktívne zložky (a) karnitín vybraný zo skupiny, ktorá obsahuje acetyl L-karnitín a...