Patenty so značkou «použitie»

Strana 73

Použitie erytropoietínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2186

Dátum: 25.07.2003

Autori: Bahlmann Ferdinand Hermann, Haller Hermann

MPK: A61P 9/00, A61P 17/00, A61K 38/18...

Značky: použitie, erytropoietinu

Text:

...(EPC) V perifernej krvi zdravých ľudí azvierat. Použitím zvieracích modelov bolo možné preukázať, zeendoteliálne progenitorove bunky pochádzajúce z kostnej drenesa aktívne podielali na neovaskularizácii. Tiež sa ukázalo, že špecifická CD 34-pozitívna podskupina leukocytu, ktorá exprimuje endotelovo špecifické antigény, sa usadila V ischemických oblastiach. Okrem toho, endoteliálne progenitorové bunky(EPC), ktoré predstavujú signifikantný...

Piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283489

Dátum: 25.07.2003

Autori: Schmidt Éva, Simig Gyula, Rátzné Simonek Ildikó, Szénasi Gábor, Tihanyi Károly, Jakóczi Iván, Egyed András, Gyertyán István, Blaskó Gábor, Miklósné Kovács Anikó, Gacsáliy István, Bózsing Dániel, Németh Gábor, Bilkei Gorzó András

MPK: C07D 239/22, A61K 31/505, C07D 239/38...

Značky: spôsob, farmaceutické, deriváty, použitie, kompozície, piperazinylalkyltiopyrimidínové, obsahom, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty vzorca (I), ktoré sú vhodné na prípravu liečiva na liečenie chorôb spôsobených hlavne patologickými zmenami centrálneho nervového systému, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené deriváty a ich použitie.

Spôsob výroby polymérov s použitím konjugovaných diénov a vinylaromatických zlúčenín, polyméry vyrobené týmto spôsobom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2718

Dátum: 24.07.2003

Autori: Adametz Wolfgang, Koch Herbert

MPK: C08F 4/00, C08F 236/00

Značky: polyméry, spôsob, spôsobom, týmto, zlúčenín, polymérov, vyrobené, použitím, výroby, diénov, vinylaromatických, použitie, konjugovaných

Text:

...Nato musí byť regulátor mikroštruktúry voči živému koncu reťazca pri vysokých teplotách do značnej miery ínertný a nesmie0015 Pri technickej výrobe roztokového SBR sa často používajú uhľovodíky, ako hexán alebo cyklohexán, ako rozpúšťadlá. Aby sa rozpúšťadlo mohlo pre hospodárnu výrobu prevádzkovať v okruhu, musí byť zaručená úplná oddeliteľnosť kokatalyzátora od rozpúšťadla.0016 V doterajšom stave techniky je opísané množstvo...

Tiomolybdénanové soli a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16099

Dátum: 22.07.2003

Autori: Coucouvanis Dimitri, Price Mellissa, Donate Fernando, O'hare Sean, Pirie-shepherd Steven Robert, Allan Amy, Gladstone Patricia, Ternansky Robert, Mazar Andrew

MPK: A61P 3/02, A61K 31/28, A61P 35/00...

Značky: tiomolybdénanové, použitie

Text:

...môžu byť účinné pri liečení ochorení (napr. rastu pevného tumoru), ktoré vyžadujú angiogenézu.0005 W 0 00/13712 opisuje farmaceutické prostriedky zahŕňajúce tetratiomolybdénan amónny na použitie na liečenie ochorení spojených svysokými množstvami medi a hlavne na liečenie rakoviny.0006 Zverejnenie medzinárodnej prihlášky č. W 0 03/099223 A 2, publikované 4. decembra 2003, opisuje tetratiomolybdénanové zlúčeniny vrátane tetraetylamónnych,...

Použitie cilobradínu alebo jeho farmaceuticky prijateľných solí na liečenie alebo prevenciu zlyhania srdca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9882

Dátum: 21.07.2003

Autori: Daemmgen Juergen, Seidler Randolph, Guth Brian

MPK: A61K 31/55, A61P 9/04

Značky: prijateľných, cilobradínu, solí, prevenciu, farmaceutický, použitie, liečenie, srdca, zlyhania

Text:

...tepovej frekvencie) prostredníctvom B 1, j 32 ao 2Pri zlyhaní srdca je snaha o zachovanie adekvátnej komorovej kontrakcie, avšak nastáva pri nadbytku spotreby kyslíka a energie myokardom. Tepová frekvencia ovplyvňuje takúto energetickú požiadavku, zvyšujúca sa tepová frekvencia vyžaduje vyššie vynaloženie energie. Takže, ak by sa u pacientov so zlyhaním srdca znížila tepová frekvencia, potenciálne by to mohlo viest kvyššej energetickej...

Konjugát peptidu s lipidom, lipozóm, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283518

Dátum: 21.07.2003

Autori: Cabral-lilly Donna, Ali Shaukat, Janoff Andrew, Meers Paul, Pak Charles, Erukulla Ravi, Franklin Craig

MPK: A61K 38/00

Značky: prostriedok, lipidom, lipozóm, konjugát, farmaceutický, peptidů, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Konjugát peptidu s lipidom všeobecného vzorca (I) je zakomponovaný do lipozómov tak, aby selektívne destabilizovali lipozómy v blízkosti cieľových buniek sekretizujúcich peptidázy a aby ich dopravili do blízkosti cieľových buniek alebo priamo do nich. Je opísaný aj farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje lipozóm spolu s farmaceuticky prijateľným nosičom, a použitie lipozómov na prípravu liečiva na prevenciu alebo liečenie zápalových a...

Heteroarylpiperidíny, heteroarylpyrolidíny a heteroarylpiperazíny, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283517

Dátum: 21.07.2003

Autori: Chiang Yulin, Helsley Grover, Strupczewski Joseph, Bordeau Kenneth, Glamkowski Edward

MPK: A61K 31/41, A61K 31/495, A61K 31/445...

Značky: heteroarylpyrolidíny, obsahujú, prostriedky, heteroarylpiperazíny, farmaceutické, použitie, heteroarylpiperidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Popisujú sa heteroarylpiperidíny, heteroarylpyrolidíny a heteroarylpiperazíny všeobecného vzorca (I), kde X je kyslík, síra alebo prípadne substituovaná iminoskupina, p má hodnotu 1 alebo 2, Y je vodík, nižší alkyl či alkoxyl, hydroxyl, chlór, fluór, bróm či jód, trifluórmetyl, nitroskupina alebo aminoskupina a Q1 znamená organický substituent. Uvedené zlúčeniny sú účinné hlavne ako antipsychotiká a analgetiká a možno ich používať na ošetrenie...

Vodný dezinfekčný prostriedok, spôsob jeho prípravy, dvojnáplňový systém na prípravu tohto dezinfekčného prostriedku a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283516

Dátum: 21.07.2003

Autori: Simms Robert Ashley, Brougham Paul

MPK: A61L 2/18

Značky: spôsob, použitie, dvojnáplňový, vodný, tohto, dezinfekčný, prostriedok, přípravu, systém, přípravy, prostriedku, dezinfekčného

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný prostriedok obsahujúci nižšiu alifatickú perkyselinu s 2 až 9 atómami uhlíka, inhibítor korózie a stabilizátor peroxidu vodíka a/alebo stabilizátor perkyseliny, ktorý je vhodný na dezinfikovanie zdravotníckych pomôcok, hlavne kovových častí týchto pomôcok. Opísaný je tiež spôsob prípravy tohto prostriedku, dvojnáplňový systém pozostávajúci z jednej náplne obsahujúcej perkyselinu a druhej náplne obsahujúcej inhibítor korózie a stabilizátor...

Pyrazolo(3,4-d)pyrimidín, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a použitie tejto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283506

Dátum: 21.07.2003

Autori: Arnold Thomas, Rostock Angelika, Lankau Hans-joachim, Tober Christine, Unverferth Klaus, Menzer Manfred

MPK: A61K 31/505, C07D 487/04

Značky: farmaceutický, prostriedok, spôsob, přípravy, tejto, pyrazolo(3,4-d)pyrimidín, obsahom, zlúčeniny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde X znamená O alebo S, Y znamená atóm halogénu, C1-C4 alkylovú skupinu, C1-C4 alkoxyskupinu, trifluórmetylovú skupinu alebo trifluórmetoxyskupinu, m je 1 alebo 2 a ich tautoméry. Ďalej sú opísané spôsoby ich prípravy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiva na ošetrovanie, najmä epilepsie rôznych foriem a alergicko/astmatických ochorení.

Benzamid, spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283499

Dátum: 21.07.2003

Autori: Hendrickx Marie-louise (dedič), Van Daele Glenn Kurt Ludo (dedič), Van Daele Georges Henri Paul (zomrel), Schuurkes Joannes Adrianus Jacobus, Bosmans Jean-paul René Marie André, Van Daele Kurt Godfried Cornelius Emile (dedič), Van Daele Peter Jules Victor (dedič)

MPK: A61K 31/445, C07D 405/12

Značky: kompozícia, spôsob, použitie, přípravy, farmaceutická, benzamid, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný benzamidový derivát vzorca (I) a jeho soli. Sú tiež opísané farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené zlúčeniny, postupy prípravy zlúčenín a ich použitie ako liečiv, predovšetkým pri liečení stavov týkajúcich sa zníženej motility čreva.

Použitie N-metyl-N-[(1S)-1-fenyl-2-((3S)-3-hydroxypyrolidin-1-yl)etyl]-2,2- difenylacetamidhydrochloridu na výrobu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283497

Dátum: 21.07.2003

Autori: Bartoszyk Gerd, Gottschlich Rudolf, Barber Andrew, Seyfried Christoph

MPK: A61K 31/165, A61K 31/135, A61K 31/40...

Značky: prostriedku, výrobu, farmaceutického, difenylacetamidhydrochloridu, n-metyl-n-[(1s)-1-fenyl-2-((3s)-3-hydroxypyrolidin-1-yl)etyl]-2,2, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie N-metyl-N-[(1S)-1-fenyl-2-((3S)-3-hydroxypyrolidin-1-yl)etyl]-2,2- difenylacetamidhydrochloridu na výrobu farmaceutického prostriedku s farmakologickým pôsobením ako kappa-opiátový agonista na ošetrovanie zápalových črevných ochorení, silných bolestí, precitlivelosti na bolesť a svrbivosti.

Fúzny proteín, spôsob jeho výroby, použitie a farmaceutické kompozície na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283494

Dátum: 21.07.2003

Autori: Von Hoegen Ilka, Stadlmüller Jörg, Hofmann Uwe, Matzku Siegfried, Strittmatter Wolfgang, Jäggle Carlota-silvia

MPK: C12N 15/19, C12N 15/72, C12N 15/64...

Značky: spôsob, proteín, použitie, fúzny, farmaceutické, kompozície, výroby, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Fúzny proteín obsahujúci monoklonálnu protilátku alebo jej fragment zameranú na nádorovú bunku nesúcu epitop antigénu receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR) a biologicky aktívny cytokín, ktorý je fúzovaný k protilátke alebo jej fragmentu a má cytotoxickú kapacitu na lýzu špecificky nádorových buniek, kde cytokínom je TNFalfa a protilátka pozostáva aspoň z variabilnej oblasti ťažkého reťazca protilátky, CH1, CH2 a CH3 domén konštantnej...

Deriváty chinolínu a ich použitie ako mykobakteriálne inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7404

Dátum: 18.07.2003

Autori: Andries Koenraad Jozef, Van Gestel Jozef Frans Elisabetha, Csoka Imre Christian Francis, Guillemont Jérôme, Vernier Daniel, Odds Frank Christopher, Venet Marc Gaston, Decrane Laurence

MPK: A61P 31/00, A61K 31/47, C07D 215/00...

Značky: použitie, deriváty, mykobakteriálne, inhibitory, chinolinu

Text:

...tak aj frekvenciu podávania0005 Epidémiu TB komplikuje zvýšený výskyt kmeňov rezistentných voči viacerým liekom (multi-drug- resistant strains) alebo MDR-TB. Celosvetovo sa až štyri percentá prípadov považujú za MDR-TB ~ tie rezistentné voči najúčinnejším liekom zo štandardu štyroch liekov, izoniazidu a rifampínu. MDR-TB je smrteľná keď je neliečená a nemôže byť adekvátne liečená štandardnou terapiou, takže liečba vyžaduje až 2 roky liekov...

3-Z-[1-(4-(N-((4-Metyl-piperazín-1-yl)-metylkarbonyl)-N-metyl-amino)- anilíno)-1-fenyl-metylén]-6-metoxykarbonyl-2-indolinón-monoetánsulfonát a jeho použitie vo farmaceutickej kompozícii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11919

Dátum: 18.07.2003

Autori: Linz Guenter, Rall Werner, Hilberg Frank, Sieger Peter, Roth Gerald Jürgen, Bock Thomas

MPK: A61P 35/04, C07D 209/34, A61K 31/404...

Značky: použitie, 3-z-[1-(4-(n-((4-metyl-piperazín-1-yl)-metylkarbonyl)-n-metyl-amino, kompozícií, anilíno)-1-fenyl-metylén]-6-metoxykarbonyl-2-indolinón-monoetánsulfonát, farmaceutickej

Text:

...obsahu účinnej látky prípravku, je potrebné objasniť pokiaľ je to možné akýkoľvek existujúci polymorfizmus účinnej látky prítomnej v kryštalickej forme. Ak existujú rôzne polymorfné modifikácie účinnej látky je potrebné zaistiť, aby sa kryštalická modifikácia látky nemenila vo farmaceutickom prípravku, ktorý je z nej neskôr vyrobený. V opačnom prípade by to mohlo mať škodlivý účinok na reprodukovanie účinku lieku. Na základe tejto...

Upínacie zariadenie a jeho použitie v nástroji na upratovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4665

Dátum: 18.07.2003

Autori: Tsuchiya, Fujiwara, Tanaka

MPK: B25G 1/00, A47L 13/20, A47L 13/10...

Značky: upínacie, zariadenie, upratovanie, použitie, nástroji

Text:

...umiestnený elastickom ramene siahajúcom vsmere osi, úkon na uvoľnenie poistkyzatlačením zasúvacieho výstupku zvonka do otvoru nevyžaduje veľkú silu.0014 Tento vynález môže byť skonštruovaný tak, že sa zasunie zaisťovací člen integrálne tvorenýelastickým ramenom a zasúvacím výstupkom do prednej strany samostatnej násady z jej zadného konca, a medzi zaisťovacim členom a prednou stranou samostatnej násady sa nachádza lícovacia časť pre...

Konjugáty bisacyloxypropylcysteínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3778

Dátum: 18.07.2003

Autori: Mühlradt Peter, Morr Michael

MPK: A61K 47/48

Značky: konjugáty, použitie, bisacyloxypropylcysteínu

Text:

...podľa vynálezu alebo zodpovedajúce farmaceutické prostriedky je možne použiť okrem iného na stimuláciu makrofágov, na stimuláciu syntézy protilátok. na obranu proti infekcii,na imunostímuláciu, najmä proti nádorom, na prevenciu a ošetrenie septického šoku. na liečbu rán a ako adjuvans pre očkovacie látky.3 0022 Ako adjuvans sa označujú látky, ktoré sa pri imunizácíi pridávajú k vlastným antigénom (t.j. k Iátke,ktorá vyvolá...

Potiahnuté častice, spojivo, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283477

Dátum: 17.07.2003

Autor: Thomas Remi

MPK: A23P 1/04, A23L 1/39

Značky: potiahnuté, použitie, spojivo, výroby, částice, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Potiahnuté častice, z ktorých každá má jadro z múčneho a/alebo proteínového materiálu, pričom vnútorné potiahnutie obsahuje emulzifikátor a vonkajšie potiahnutie obsahuje jedlý tuk, spôsob ich prípravy a ich použitie.

Deriváty acyloxypyrolidínu a ich použitie ako ligandov receptorov V1B a V1A hormónu AVP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 482

Dátum: 17.07.2003

Autori: Aulombard Alain, Garcia Georges, Pradines Antoine, Serradeil-le Gal Claudine, Wagnon Jean

MPK: A61P 5/00, A61K 31/403, C07D 403/00...

Značky: ligandov, receptorov, deriváty, použitie, acyloxypyrolidínu, hormonu

Text:

...V rôznych chorobách.0008 Ako príklad je možné uviest, že u krysy niektoré prácepreukázali, že hormón AVP prostredníctvom receptorov Vw reguluje endokrinný pankreas stimulujúc sekréciu inzulínu a glukagónu (B. LEE a kol., Am. J. Physiol. 269 (Endocrinol. Metab. 32) E 1095 E 1100, 1995) alebo produkciu katecholamínov v medulosuprarenálnont tkanive, ktoré je mieston lokálnej syntêzy hormónu. AVP(E. GRAZZINI a kol., Endocrinology, 1996, 1...

Použitie ureázy na inhibíciu rastu rakovinových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15598

Dátum: 16.07.2003

Autori: Dickstein Jodi, Docherty John, Wong Wah, Chao Heman, Segal Donald, Mcelroy Jerry

MPK: A61K 48/00, A61K 47/48, A61K 38/50...

Značky: rastu, ureázy, buniek, inhibíciu, použitie, rakovinových

Text:

...ureázy na inhibiciu rastu nádorových buniek u cicavca. Spôsob zahŕňa expozíciu buniek ureáze v množstve účinnom na inhibiciu rastu rakovinových buniek.0014 Pokiaľ rakovinové bunky zahŕňajú pevný nádor, môže sa ureáza injekčne podávať priamo do nádoru pacienta alebo sa môže podávať parenterálne, napr. iným ako priamym injekčným podaním. Okrem ureázy vo fannaceuticky prijateľnom nosiči sú vo vynáleze použiteľné rôzne vyššie uvedené kompozície...

Spôsob výroby vysoko čistej soli a jej použitie v elektrolytických procesoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1735

Dátum: 16.07.2003

Autori: Mayer Mateo Jozef Jacques, Demmer René Lodewijk Maria, Geertman Robert Michael

MPK: C01D 3/00, B01D 9/00

Značky: procesoch, spôsob, výroby, elektrolytických, vysoko, čistej, použitie

Text:

...soľ s obsahom NaCl viac ako 90 hmotn. Soľou môže byť Solárna sol(soľ získaná odparovaním vody z roztoku s použitím slnečného tepla), kamenná soľ a/alebo podzemné usadeniny soli. Výhodne sa použijú podzemné nánosy soli získané ťažbou rozpustením.Výrazom mokrá soľ sa označuje chlorid sodný obsahujúci podstatné množstvo vody. Konkrétne ide o soľ obsahujúcu vodu, pričom podiel NaCl v tejto soli je väčší ako S 0 °/n hmotn. Výhodne takáto soľ...

Vybrané protilátky naviazané na aminofosfolipidy a ich použitie na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17417

Dátum: 15.07.2003

Autori: Thorpe Philip, Huang Xianming, Ran Sophia

MPK: A61K 47/48, C07K 16/18, A61K 39/395...

Značky: použitie, rakoviny, vybrané, liečenie, naviazané, protilátky, aminofosfolipidy

Text:

...Tento vynález adresuje vyššie uvedené a ine potreby doterajšieho stavu techniky poskytnutím nových metód a štruktúr pre bezpečné a účinné vaskulárne zacielenie nádoru, anti-angiogenézu a deštrukciu nádoru, pričom tieto metódy a štruktúry sú taktiež prekvapivo účinné pri inhibicii vstupu vírusov a šírenia a pre liečenie vlrusovej infekcie a ochorenl. Vynález je založený čiastočne na prekvapivých objavoch týkajúcich sa expresie a úlohy...

Spiroazabicyklické heterocyklické zlúčeniny, postupy a medziprodukty na ich prípravu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283484

Dátum: 14.07.2003

Autori: Macor John, Phillips Eifion, Mack Robert, Semus Simon

MPK: A61K 31/44, A61K 31/4353, C07D 491/22...

Značky: použitie, zlúčeniny, heterocyklické, medziprodukty, obsahom, farmaceutické, spiroazabicyklické, přípravu, postupy, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde n je 0 alebo 1 m je 0 alebo 1 p je 0 alebo 1 X je O alebo S Y je CH, N alebo NO W je O, H2 alebo F2 A je N alebo C(R2) G je N alebo C(R3) D je N alebo C(R4) s výhradou, že najviac jedno z A, G a D je N, ale aspoň jedno z Y, A, G a D je N alebo NO R1 je H alebo C1-4alkyl R2, R3 a R4 sú nezávisle H, halogén, C1-4alkyl, C2-4 alkenyl, C2-4 alkinyl, aryl, heteroaryl, OH, OC1-4 alkyl, CO2R1, -CN, -NO2, -NR5R6,...

Bunky monocytového pôvodu indukujúce prijatie transplantátu a ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3645

Dátum: 11.07.2003

Autori: Fändrich Fred, Kremer Bernd Karl Friedrich, Schulze Maren

MPK: A61P 37/00, C07K 16/18, A61K 35/14...

Značky: transplantátu, buňky, príprava, indukujúce, prijatie, povodu, monocytového, použitie

Text:

...of Recipients of both bone marrow and solid organ transplants A review Medicine (Baltimore) 77, 355-369 (1989). Na to, aby sa indukovala tolerancia, nieje vtejto súvislosti rozhodujúce, aby existoval kompletný darcovský chimérizmus definovaný ako prítomnosť viac než 90 darcovských buniek V perifémej krvi alogénneho príjemcu namiesto toho bolo zistené, že frakcia 5 darcovských buniek - čo sa tu označuje ako zmiešaný chimérizrnus - je...

Deriváty acylaminotiazolu, ich príprava a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3250

Dátum: 11.07.2003

Autori: Baltzer Sylvie, Van Dorsselaer Viviane, Schoentjes Bruno

MPK: A61K 31/426, A61K 31/427, A61K 31/4427...

Značky: acylaminotiazolu, použitie, deriváty, terapeutické, príprava

Text:

...prípadne substituovaný skupinou C 1.3 alkoxy, výhodne metoxy a/aleboR 4 a R 5 predstavujú nezávisle jeden od druhéhoatóm vodíka, C 1-7 alkyl, výhodne metyl, etyl, l-metyletyl, n-propyl, butyl, Z-metylpropyl,terc-butyl, S-metylbutyl, l-etylpropyl, 2,2-dimetylpropyl, hexyl, S-metylhexyl, prípadne substituovaný fenylom alebo C 34 cykloalkylom, výhodne cyklohexylom alebo C 34 cykloalkyl, výhodne cyklopropyl alebo cyklohexyl, fenyl, nañyl...

Bunky monocytového pôvodu indukujúce prijatie transplantátu a ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 411

Dátum: 11.07.2003

Autori: Kremer Bernd Karl Friedrich, Fändrich Fred, Ruhnke Maren

MPK: A61P 37/00, C07K 16/18, A61K 35/14...

Značky: povodu, indukujúce, monocytového, použitie, prijatie, príprava, transplantátu, buňky

Text:

...solid organ transplants A reviewĺ Medicine (Baltimore) 77, 355-369 (1989). Na to, aby sa indukovala tolerancia, nieje vtejto súvislosti rozhodujúce, aby existoval kompletný darcovský chimérizmus definovaný ako prítomnosť viac než 90 darcovských buniek v perifémej krvi alogćnneho príjemcu namiesto toho bolo zistené, že frakcia 5 darcovských buniek - čo sa tu označuje ako zmiešaný chimérizmus - je dostatočnú na indukciu tolerancie porovnaj...

Protilátky proti zložke C5 systému komplementu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9968

Dátum: 10.07.2003

Autori: Marzari Roberto, Tedesco Francesco

MPK: A01K 67/027, A61K 39/395, C07K 16/18...

Značky: protilátky, proti, použitie, systému, zložke, komplementu

Text:

...protilátka zložená zjednoreťazcového fragmentu (scFv) obsahujúceho variabilnú oblast ľahkého reťazca kovalentne viazanú k variabilnej oblasti ťažkého reťazca a podľa ešte výhodnejšieho aspektu je zložená alebo obsahuje obe aminokyselinové sekvencie identitikované ako sekv. id. č. 2 a sekv. id. č. 4 alebo proteiny majúce aspoň 95 homológiu s aminokyselinovou sekvenciou zodpovcdajúcou sekv. id. č. 6 podľa patentového nároku l.0011 Podľa...

Obal na predajnú prezentáciu tovarov a posuvná zarážka na použitie v takom obale

Načítavanie...

Číslo patentu: E 55

Dátum: 09.07.2003

Autor: Kühn Horst

MPK: A47F 1/12, B65D 83/08

Značky: predajnú, obale, prezentáciu, tovarov, použitie, posuvná, takom, zarážka

Text:

...okolností vykonať konštrukčné prispôsobenie pre obaly pre rôzne regálové systémy, resp. obchodné podniky. Takéto zariadenia na prezentáciu tovarov ďalej vyžadujú v dne obalu vybranie v smere posúvania na vloženie a vedenie posúvacieho zariadenia. To zasa môže viesť k negatívnym dôsledkom, čo sa týka stability obalu a ochrany výrobku. Z pohľadu baliaceho podniku tak spravidla vzniká nevýhoda, že známe zariadenia na prezentáciu tovarov často...

Použitie 2,6-di-terc-butyl-p-krezolu na zvýšenie stability bionafty počas skladovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4279

Dátum: 08.07.2003

Autori: Rother Christian, Ingendoh Axel, Heise Klaus-peter

MPK: C10L 1/00, C10L 1/10

Značky: stability, bionafty, skladovania, zvýšenie, počas, použitie, 2,6-di-terc-butyl-p-krezolu

Text:

...rozpustných polymérov a nerozpustných polymérov, ktoré sa vyzrážajú.0007 Bolo zistené, že Zô-di-terc-butyl-p-krezol značne zvyšuje skladovaciu stabilitu bionafty.0008 Predmetom patentu je preto spôsob zvýšenia skladovacej stability bionafty, pri ktorom sa kvapalný zásobný roztok, ktorý obsahuje, vztiahnuté nazásobný roztok, 10-60 hmotnostných BHT rozpusteného v bionafte, dávkuje do bionafty, ktorá má byť stabilizovaná, a to až do...

Deriváty substituovaného 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2430

Dátum: 08.07.2003

Autori: Najib Jamila, Caumont-bertrand Karine

MPK: C07C 251/00, C07C 281/00, C07C 323/00...

Značky: použitie, 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, substituovaného, príprava, deriváty

Text:

...rôzne druhy proteínov, ktoré zavádzajú odolnosťproti ischémii proteíny tepelného šoku, antioxidačné enzýmy a proteiny anti-apoptotické (Nandagopal, Dawson et al. 2001). 0008 Existuje teda reálna potreba zlúčenín, schopných predchádzať prejavu rizikových faktorov mozgovej cievnej príhody ako je ateroskleróza, cukrovka, obezita, atď., schopných vykonávať profylaktický účinok V zmysle neuroprotekcie, ale taktiež zaisťovať aktívnu neuroprotekciu v...

Prostriedky založené na substituovaných derivátoch 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2382

Dátum: 08.07.2003

Autori: Caumont-bertrand, Najib Jamila

MPK: A61K 31/21, A61P 25/00, A61K 31/185...

Značky: príprava, založené, 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, použitie, prostriedky, derivátoch, substituovaných

Text:

...8(S)-hydroxyeikozatetraénová (Kliewer, Sundset et al. 1997).0005 PPAR receptory sú prevažne spojené s metabolizmom lipidov a glukózy. Aktivátory receptorov PPAR, napríkladfibráty, umožňujú pomocou aktivácie PPARQ regulovaťplazmatický cholesterol, rovnako ako koncentráciu triglyceridov (Hourton, Delerive et al. 2001). Pôsobenie fibrátov má za následok zvýšenie oxidácie mastných kyselín v pečeni. Dochádza tiež k zníženiu syntézy a...

Fungicídne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4847

Dátum: 07.07.2003

Autori: Orth Ann, Ammermann Eberhard, Rose Ingo, Gewehr Markus, Van Tuyl Cotter Henry, Müller Bernd

MPK: A01N 35/00

Značky: fungicidně, použitie

Text:

...kyseliny naftalínsulfónovej, kyseliny fenolsulfónovej, kyseliny dibutylnaftalinsulfónovej,alkylarylsulfonáty, alkylsulfáty, alkylsulfonáty, sulfáty mastných alkoholov a mastné kyseliny ako aj ich soli alkalických kovov a soli alkalických zemin soli sulfatizovaných glykoléterov mastných alkoholov, kondenzačné produkty sulfónovaného naftalinu a derivátov naftalínu s formaldehydom, kondenzačné produkty naftalínu prípadne kyseliny...

Zlúčeniny obsahujúce imidazolinónovú alebo imidazolíntiónovú skupinu, spôsob ich prípravy, medziprodukty, fungicídna kompozícia obsahujúca tieto deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283470

Dátum: 07.07.2003

Autori: Lacroix Guy, Peignier Raymond, Pepin Régis

MPK: A01N 43/50, C07C 333/00, C07C 243/10...

Značky: tieto, zlúčeniny, imidazolíntiónovú, imidazolinónovú, skupinu, obsahujúce, spôsob, použitie, kompozícia, medziprodukty, obsahujúca, fungicídna, deriváty, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 2-imidazolín-5-ónu alebo 2-imidazolín-5-tiónu všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, ich použitie ako fungicídov so širokým spektrom účinnosti a fungicídne kompozície, ktoré ako účinnú látku obsahujú zlúčeniny podľa vynálezu.

Spôsob prípravy halogénovaných-o-hydroxydifenylderivátov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283469

Dátum: 07.07.2003

Autori: Mudaliar Chandrasekhar Dayal, Ekkundi Vadiraj Subbanna, Nivalkar Kishore Ramachandra, Kulkarni Surendra Umesh, Nadkarni Pradeep Jeevaji

MPK: A01N 31/16, C07C 39/367, A01N 31/08...

Značky: halogénovaných-o-hydroxydifenylderivátov, spôsob, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa štvorstupňový spôsob prípravy halogénovaných o-hydroxydifenylderivátov všeobecného vzorca (1), kde X je kyslík alebo skupina -CH2-, m má hodnotu 1 až 3 a n má hodnotu 1 alebo 2, pri ktorom sa v prvom stupni chlóruje difenylderivát, v druhom stupni sa táto chlórovaná zlúčenina acyluje Friedel-Craftsovou reakciou a prípadne sa po acylácii znova chlóruje, v treťom stupni sa acylderivát oxiduje a vo štvrtom stupni sa oxidovaná zlúčenina...

Chinoxalíndióny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a farmaceutické kompozície na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283467

Dátum: 07.07.2003

Autori: Fray Michael Jonathan, Gautier Elisabeth Colette Louise, Stobie Alan, Carr Christopher Lee, Bull David John, Mowbray Charles Eric

MPK: C07D 241/44, C07D 401/04, A61K 31/495...

Značky: výrobu, kompozície, báze, použitie, spôsob, medziprodukty, chinoxalíndióny, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Chinoxalíndióny všeobecného vzorca (I), kde R je heteroaryl s 5-článkovým kruhom obsahujúci 3 alebo 4 N heteroatómy, ktorý je k chinoxalíndiónovému kruhu pripojený cez kruhový C alebo N, alebo heteroaryl so 6-článkovým kruhom obsahujúci 1 až 3 atómy N heteroatómy, ktorý je k chinoxalíndiónovému kruhu pripojený cez kruhový C, pričom ku každej z týchto skupín je prípadne prikondenzovaná benzoskupina a každá z týchto skupín, vrátane...

Častice, spôsob ich prípravy, ich použitie, a prípravok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283466

Dátum: 07.07.2003

Autori: Jigstam Monica, Lagnemo Hans

MPK: C01B 15/10, C11D 3/39

Značky: prípravok, přípravy, spôsob, obsahuje, částice, použitie, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Častice, ktoré majú jadro obsahujúce peroxyzlúčeninu schopnú uvoľňovať peroxid vodíka alebo peroxykyseliny vo vodných roztokoch, majú povlak obsahujúci kremičitan alkalického kovu a alifatickú organickú zlúčeninu alebo jej soľ ako chelátotvorné činidlo, kde uvedená organická zlúčenina obsahuje 2 až 10 atómov uhlíka a jednu alebo viac skupín kyseliny karboxylovej. Spôsob prípravy týchto častíc spočíva v tom, že sa na jadro častíc nanesie povlak...

Deriváty oxadiazolu a tiadiazolu, ich použitie, spôsob a medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické kompozície na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283461

Dátum: 07.07.2003

Autori: Bass Robert John, Wood Anthony, Mackenzie Alexander Roderick

MPK: C07D 413/14, A61K 31/445, C07D 413/04...

Značky: spôsob, medziprodukty, deriváty, kompozície, farmaceutické, báze, tiadiazolu, použitie, oxadiazolu, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty oxadiazolu a tiadiazolu všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, halogénalkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, cykloalkylskupinu s 3 až 7 atómami uhlíka, alkinylskupinu s 2 až 6 atómami uhlíka, hydroxyalkinylskupinu s 2 až 6 atómami uhlíka, alkoxyalkinylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka v alkoxylovej a 2 až 6 atómami uhlíka v alkinylovej časti, arylskupinu, aralyalkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka...

Piperidinylaminometyl-trifluórmetyl-cyklické éterové zlúčeniny, ich použitie, farmaceutické kompozície a spôsoby liečenia na ich báze a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283460

Dátum: 07.07.2003

Autor: Satake Kunio

MPK: A61K 31/445, C07D 307/87, C07D 311/76...

Značky: liečenia, spôsoby, výrobu, medziprodukty, zlúčeniny, éterové, kompozície, farmaceutické, použitie, báze, piperidinylaminometyl-trifluórmetyl-cyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Piperidinylaminometyl-trifluórmetyl-cyklické éterové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje alkylskupinu s 1až 6 atómami uhlíka R2 predstavuje vodík, alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, halogénalkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka alebo fenylskupinu R3 predstavuje vodík alebo halogén R4 a R5 predstavuje každý nezávisle vodík, alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka alebo halogénalkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka a n predstavuje...

Použitie kovových komplexov obsahujúcich perfluóralkyl ako kontrastných činidiel v MR-imaging na vyobrazenie vnútrocievnych trombov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2456

Dátum: 05.07.2003

Autori: Weinmann Hanns-joachim, Kawata Yoko, Yokawa Takishi, Misselwitz Bernd, Niedballa Ulrich, Platzek Johannes

MPK: A61K 49/06

Značky: vyobrazenie, mr-imaging, perfluóralkyl, činidiel, komplexov, použitie, kontrastných, obsahujúcich, vnútrocievnych, trombov, kovových

Text:

...Dean akol., US 4 980 148, 1990 US 5 508 020, 1996 US 5 645 815, 1997 W 0 00/61195 US 6 171 578, 2001 EP 1171166, 2002). Zlúčeniny, ktoré sú vhodné ako pre scintigrañu, tak aj pre MR-zobrazovanie, sú opísané Abelmanom (US 5 656 600, 1997). Spoločnosť DuPont Pharmaceuticals opisuje vprihláške W 0 01/77102 konjugáty kovového komplexu a pyridinónov, ktoré sú vhodné pre diagnózu trombóz pomocou scintigrafie, počítačovej tomograñe alebo...

Použitie polykondenzačných produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3269

Dátum: 03.07.2003

Autor: Suren Josef

MPK: C08G 8/00

Značky: polykondenzačných, produktov, použitie

Text:

...oxidácií než u zodpovedajúcich žiaruvzdorných výrobkov vyrobených podľa doterajšieho stavu techniky s fenolovými novolakmi.0011 Polykondenzačné produkty podľa vynálezu sú nelepivé a je možné ich mlíet pri izbovej teplote. Takto vyrobené práškové živice sú pre svoje vyššie uvedené vlastnosti obzvlášť vhodné na výrobu netvarovaných hmôt, ktoré sa používajú v oblasti žiaruvzdorných materiálov. Zloženie zmesi a spôsob výroby,ako pre tvarované...

3-Substituované 1-arylindolové zlúčeniny, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283451

Dátum: 03.07.2003

Autori: Andersen Kim, Perregaard Jens Kristian

MPK: A61K 31/415, A61K 31/445, A61K 31/40...

Značky: 3-substituované, obsahom, 1-arylindolové, prostriedky, farmaceutické, zlúčeniny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

3-Substituované 1-arylindolové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde Ar je vybratý zo skupiny pozostávajúcej z fenylu, 2-tienylu, 3-tienylu, 2-furylu, 3-furylu, 2-pyridylu, 3-pyridylu a 4-pyridylu a takýchto skupín substituovaných jedným alebo viacerými substituentami vybratými zo skupiny, ktorú tvorí halogén, C1-C6alkyl, C1-C6alkoxy, hydroxyl, trifluórmetyl a kyano X predstavuje dvojvalentnú skupinu vybratú zo skupiny zahŕňajúcej O-CH2,...