Patenty so značkou «použitie»

Strana 71

Spôsob syntézy N-[(S)-1-karbetoxybutyl]-(S)-alanínu a jeho použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 508

Dátum: 30.09.2003

Autori: Breard Fabienne, Lecouve Jean-pierre

MPK: C07D 209/00, C07K 5/00, C07C 227/00...

Značky: syntézy, syntéze, perindoprilu, spôsob, použitie, n-[(s)-1-karbetoxybutyl]-(s)-alanínu

Text:

...na triflát vzorca VIktorý sa uvedie do reakcie s derivátom alanínu vzorca VIIkde R predstavuje lineámu alebo rozvetvenú C l-Cg alkylovú skupinu alebo benzylovú skupinu, za vzniku zlúčeniny vzorca VIIIkde R má vyššie uvedený význam,ktorá sa podrobí katalytickej hydrogenácii a odstráneniu ochrannej skupiny z funkčnej skupinykyseliny za vzniku zlúčeniny vzorca I. 0011 Prednostnými skupinami R sú skupina terc-butylová a benzylová.0012 Zlúčenina...

Nové 1,4-diazabicykloalkánové deriváty, ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1915

Dátum: 29.09.2003

Autori: Peters Dan, Ahring Philip, Jörgensen Tino Dyhring, Nielsen Elsebet Stergaard, Olsen Gunnar

MPK: A61P 25/00, C07D 471/00, A61K 31/55...

Značky: príprava, deriváty, nové, použitie, 1,4-diazabicykloalkánové

Text:

...vynález sa týka nových modulátorov níkotínových a/alebo monoamínových receptorov, ktoré sú účinné pri liečení ochorení alebo porúch súvisiacich s cholínergickými receptormi, najmä potom s nikotínovými acetylcholínovými receptormi(nAChR), monoamínovými receptormi 5-HTR, DAR a NER a biogénnymi amínovými transportérrni pre 5-HT, DA aNE.0013 Vďaka ich farmakologickému profilu môžu byť zlúčeniny podľa vynálezu použiteľné na liečenie...

Depilačné kompozície a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1799

Dátum: 29.09.2003

Autori: Friscia Diana, Lukenbach Elvin, Dave Vipul, Sun Ying

MPK: A61K 8/02, A61K 8/30, A61K 8/19...

Značky: použitie, kompozície, depilačné

Text:

...kompoziciu, ktorá zahrnuje kondicionér ošetrujúci pokožku a redoxný systém na báze kovového prášku (napr. elementálne železo, Železné oxidy a železnaté soli a katalyzátor s velkou povrchovou plochou (napr. aktívne uhlie, oxid hlinitý, ily, oxid kremičitý). Kompozicie existujú vSystém sa aktivuje vlhkosťou a vzduchom.V jednom aspekte sa vynález týka V podstate suchého výrobku zahrnujúceho nerozpustný substrát, aspoň jedno oxidačné činidlo, a...

Deriváty 1,2,3,4-tetrahydrobenzofuro[3,2-c]pyridínu, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce tieto deriváty a ich použitie na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283621

Dátum: 29.09.2003

Autori: Bischoff François Paul, Love Christopher John, Kennis Ludo Edmond Josephine

MPK: A61P 25/24, A61P 25/16, A61K 31/4355...

Značky: kompozície, deriváty, přípravy, spôsob, použitie, farmaceutické, výrobu, 1,2,3,4-tetrahydrobenzofuro[3,2-c]pyridínu, liečivá, obsahujúce, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ich N-oxidy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, v ktorých každé R1 znamená nezávisle atóm vodíka, atóm halogénu, alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, nitroskupinu, hydroxyskupinu alebo alkyloxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka Alk znamená alkándiylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka n znamená 1 alebo 2 D znamená prípadne substituovanú mono-, bi- alebo tricyklickú...

Deriváty 5-O-desoaminyl 6-O-metylerytronolidu A, spôsob ich prípravy a ich použitie pri príprave biologicky aktívnych produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283619

Dátum: 29.09.2003

Autori: Bonnet Alain, Lagouardat Jacques, Chappert Bernadette

MPK: C07H 17/00, A61K 31/70

Značky: přípravy, spôsob, aktívnych, deriváty, 6-o-metylerytronolidu, produktov, použitie, biologicky, 5-o-desoaminyl, přípravě

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje zvyšok karboxylovej kyseliny do 18 atómov uhlíka, a spôsob ich prípravy. Zlúčeniny vzorca (I) môžu byť použité na prípravu antibiotických produktov.

Mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín, jeho použitie, spôsob potláčania chorôb rastlín a rastlinný propagačný materiál ošetrený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283615

Dátum: 29.09.2003

Autori: Küng Ruth, Knauf-beiter Gertrude, Zeun Ronald

MPK: A01N 43/54

Značky: mikrobicídny, prostriedok, ošetrený, rastlinný, potláčania, spôsob, ochranu, týmto, chorôb, použitie, propagačný, rastlín, spôsobom, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín so synergickým účinkom, obsahujúci aspoň dve účinné zlúčeniny. Ako účinnú zlúčeninu (I) obsahuje 4-(2,2-difluór-1,3-benzodioxol-4-yl)1H-pyrol-3-karbonitril, t. j. Fludioxonil, a ako účinnú zlúčeninu (II) obsahuje 4-cyklopropyl-6-metyl-N-fenyl-2-pyrimidínamín alebo jednu z jeho solí alebo jeden z jeho komplexov s kovmi. Ďalej je opísané použitie tohto prostriedku na potláčanie chorôb...

Mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín, jeho použitie, spôsob potláčania chorôb rastlín a rastlinný propagačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 283614

Dátum: 29.09.2003

Autori: Knauf-beiter Gertrude, Küng Ruth, Zeun Ronald

MPK: A01N 43/54

Značky: materiál, potláčania, propagačný, rastlinný, použitie, prostriedok, mikrobicídny, chorôb, spôsob, rastlín, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín so synergickým účinkom, obsahujúci aspoň dve účinné zlúčeniny. Ako účinnú zlúčeninu (I) obsahuje zlúčeninu vybranú zo skupiny IA) zahrnujúcej cis-4-/3-(4-terc.butylfenyl)-2metylpropyl/-2,6-dimetylmorfolín (Fenpropimorph) a/alebo 1-/3-(4-terc.butylfenyl)-2-metylpropyl/piperidín (Fenpropidin), alebo jednu z ich solí alebo komplexov s kovmi a ako účinnú zlúčeninu (II) obsahuje...

Spôsob prípravy esterov kyseliny 4,4-dimetyl-3beta-hydroxypregna-8,14-dién-21-karboxylovej, ich použitie a medziprodukty získané pri tejto príprave

Načítavanie...

Číslo patentu: 283613

Dátum: 29.09.2003

Autori: Winter Eric, Geisler Jens

MPK: C07J 7/00, C07J 13/00, C07J 1/00...

Značky: přípravy, kyseliny, esterov, spôsob, získané, přípravě, medziprodukty, tejto, 4,4-dimetyl-3beta-hydroxypregna-8,14-dién-21-karboxylovej, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (1) a zlúčeniny všeobecného vzorca (5), (6) a (7), ktoré sú medziproduktmi, ako aj použitie esterov kyseliny 4,4-dimetyl-3beta-hydroxypregna-8,14-dién-21-karboxylovej všeobecného vzorca (1) na prípravu 4,4-dimetyl-5alfa-cholesta-8,14,24-trien-3beta-olu všeobecného vzorca (2).

Nové pyrimidínamidové deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2664

Dátum: 26.09.2003

Autori: Manley Paul William, Jacob Sandra, Breitenstein Werner, Furet Pascal

MPK: C07D 401/00, A61P 35/00, A61K 31/506...

Značky: pyrimidínamidové, deriváty, nové, použitie

Text:

...sa týka zlúčeniny vzorca 1 R 1R 4 predstavuje vodík, nižší alkyl alebo halogén aR 5 a R 5 predstavujú, nezávisle jeden od druhého, vodík, nižší alkyl, hydroxy-nižší alkyl, nižší alkoxy-nižší alkyl, nižší acyloxy-nižší alkyl, karboxy-nižší alkyl, nižší alkoxykarbonyl-nižší alkyl, amino-nižší alkyl, nižší alkylamino-nižší alkyl, dí(nižší alkyl)amino-nižší alkyl, N-nižší alkylpiperidinyl, N-nižší alkylpyrolidínyl alebo nižší acyl, alebo R 5 R 5...

N-Substituované hydromorfóny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2173

Dátum: 24.09.2003

Autor: Kyle Donald

MPK: A61K 31/44, C07D 489/00

Značky: n-substituované, hydromorfóny, použitie

Text:

...ktorá blokuje nežiaduce vedľajšie účinky pri liečbe bolesti ópioidmi sprostredkovanej periférnymi receptormi, ale neovplyvňuje centrálny analgetický účinok.(Yuan, C.-S. et al., J. Pharm. Exp. Ther. 300118-123 (2002. Zistilo sa, že metylnaltrexón u človeka neprestupuje hematoencefalickou bariérou (Foss, J.F., The American JournalV tomto odbore teda stále ešte existuje potreba dosiahnut efektívnu analgéziu bez vedľajších účinkov...

Nový spôsob priemyselnej syntézy tetraesterov kyseliny 5-[bis(karboxymetyl)amino]-3-karboxymetyl-4-kyán-2-tiofénkarboxylovej a použitie pre syntézu dvojmocných solí kyseliny ranelovej a ich hydrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6709

Dátum: 22.09.2003

Autori: Vaysse-ludot Lucile, Lecouve Jean-pierre, Langlois Pascal

MPK: C07D 333/00

Značky: syntézy, použitie, tetraesterov, kyseliny, priemyselnej, dvojmocných, syntézu, ranelovej, 5-[bis(karboxymetyl)amino]-3-karboxymetyl-4-kyán-2-tiofénkarboxylovej, nový, spôsob, hydrátov, solí

Text:

...množstva kvartérnej amóniovej zlúčeniny typu Cg-Cm 25 a uhličitanu draselnéhoza refluxu v organickom rozpúšťadle,potom sa reakčná zmes sñltruje, načo sa zmes destiláciou skoncentruje,potom sa pridá spolurozpúšťadlo,reakčná zmes sa ochladí a sñltruje, čím sa po vysušení takto získaného prášku získa zlúčenina vzorca (I).0011 Pod kvartémou amóniovou zlúčeninou typu Cg-Clo sa rozumie zlúčenína vzorca (A)alebo zmes zlúčenín vzorca (A)0012...

Injekčná striekačka na jedno použitie s blokovacím mechanizmom piestu a piestnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1511

Dátum: 22.09.2003

Autori: Fleischer Gene, Pelkey Brian

MPK: A61M 5/50

Značky: mechanizmom, striekačka, blokovacím, injekčná, piestu, použitie, piestnice, jedno

Text:

...injekčnej striekačky, a do vnútra smerujúci hnací okraj, prispôsobený na vzájomné spolupôsobenie s piestom a piestnicou na zaistenie pohybu blokovacieho prvku pozdĺž valcového telesa pri približovaní savzdialenosti od blízkej strany opornej steny, ktorá mápribližne dĺžku blokovacieho prvku. Hnací okraj blokovacieho prvku dosadá na tento výstupok, čím je zaistené, že blokovací prvok sa pohybuje smerom od používateľa spoločne s piestom...

Vodivé vlákna typu jadro – plášť, odpudzujúce nečistoty, s vysokou odolnosťou voči chemikáliám, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5348

Dátum: 18.09.2003

Autori: Brüning Hans-joachim, Hofmann Herbert

MPK: D01F 8/14, D01F 8/12, D01F 1/02...

Značky: použitie, plášť, odpudzujúce, nečistoty, vodivé, jádro, vysokou, výroby, voči, odolnosťou, chemikáliám, vlákna, spôsob

Text:

...vlákna sú spradené vo forme elektricky vodivých vlákien do osnovya útku, a ďalej obsahujú elektricky nevodivé vlákna. Elektricky vodivé vlákna pozostávajú z polyolefínov a obsahujú grafit alebo sadze.0010 EP A 160,320 opisuje monotilamenty typu jadro - plášť na použitie pre vlasové kefy z vybraných polymérov. Jadro obsahuje nylon alebo polyester,ktorý má najmenej 60 hmotn. polybutyléntereftalátových jednotiek. Plášt obsahuje špeciálne...

Rapamycín na použitie pre inhibíciu alebo prevenciu choloidálnej neovascularizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15441

Dátum: 18.09.2003

Autori: Wen Rong, Laties Alan, Lou Zhijun

MPK: A61P 27/02, A61K 31/445, A61K 31/436...

Značky: použitie, neovascularizácie, rapamycín, choloidálnej, inhibíciu, prevenciu

Text:

...angiogenézou podaním kompozície pozostávajúcej zjednej alebo viacero aktívnych látok zo zverejnenia. Vo vynáleze sú poskytnuté použitia rapamycínu na inhibíciu alebo liečbu choroidálnej neovaskularizácie (CNV) oka, tak ako sú definované v nárokoch zverejnenia.0012 Toto zverejnenie je zvlášť užitočné pri liečbe určitých očných neovaskulámych chorôb ako je makuláme degenerácia , vrátane vekom podmienenej makulámej degenerácie (AMD)....

Pyrazolo[3,4-b]pyridínové zlúčeniny a ich použitie ako inhibítory fosfodiesterázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6384

Dátum: 12.09.2003

Autori: Cook Caroline Mary, Coe Diane Mary, Ward Peter, Allen David George, Hamblin Julie Nicole, Knowles Richard Graham, Redgrave Alison Judith, Lindvall Mika Kristian, Jones Paul Spencer, Mitchell Charlotte Jane, Edlin Christopher David, Dowle Michael Dennis, Johnson Martin Redpath

MPK: A61P 29/00, A61P 11/00, A61K 31/4353...

Značky: inhibitory, pyrazolo[3,4-b]pyridínové, fosfodiesterázy, použitie, zlúčeniny

Text:

...ktorý obsahuje 3-6 členný alebo 5-6 ćlenný kalbocýklický kruh.0015 Fluóralkýl zahŕňa alkylové skupiny s jedným, dvoma, troma, štyrmi, piatimi alebo viacerými fluorovýmisubstituentami, ako je napríklad Culiuóralkyl alebo Cjgfluóralkyl alebo CLZHUÓTÉÍKyL ako je monofluórmetyl, difluórmetyl, trifluórmetyl, pentafluóretýl, 2,2,2-trifluóretýI (CF 3 CH 2-), 2,2-difluóretýl (cHFzcHz-j, 2-liuóretýl(CHzFCHr), atd. Fluóralkoxý zahŕňa Cufluóralkoxý...

Farmaceutický prípravok na orálne podanie, spôsob jeho prípravy a jeho použitie, farmaceutický produkt a súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 283597

Dátum: 12.09.2003

Autori: Clarke Anthony, Green Richard David, Johnson Edward Stewart

MPK: A61K 9/20

Značky: prípravok, přípravy, použitie, farmaceutický, spôsob, produkt, orálne, súprava, podanie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok na orálne podanie obsahuje nosič a účinnú zložku, ktorou je dopamínový agonista. Prípravok je vo forme rýchlo dispergujúcej dávkovej formy, ktorá rýchle uvoľňuje aktívnu zložku v ústnej dutine. Prípravok môže taktiež obsahovať antiemetikum alebo opiátového antagonistu. Je opísaný aj spôsob prípravy farmaceutických prípravkov, ich použitie na prípravu liečiva na liečenie alebo hodnotenie Parkinsonovej choroby....

2,7-Sustituované indoly a ich použitie ako modulátorov 5-HT6

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2288

Dátum: 11.09.2003

Autori: Weikert Robert James, Madera Ann Marie

MPK: A61K 31/496, A61K 31/4523, A61P 25/00...

Značky: 5-ht6, modulátorov, indoly, 2,7-sustituované, použitie

Text:

...substituovanú arylskupinu alebo prípadne substituovanúheteroarylskupinu predstavuje prípadne substituovanú heterocyklylskupinupredstavuje vodík, alkylskupinu alebo -C(O)-R 5, kde R 5 predstavuje alkylskupinu, alkoxyskupinu, arylskupinu alebo aryloxyskupinu apredstavuje vždy nezávisle vodík, hydroxyskupinu, kyanoskupínu, alkylskupinu,alkoxyskupinu, tíoalkylskupinu, alkyltioskupinmhalogén, halogénalkylskupinu,hydroxyalkylskupinu,...

N-11 štiepené amyloid-beta monoklonálne protilátky, kompozície, spôsoby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20439

Dátum: 09.09.2003

Autori: Mercken Marc Hubert, Vandermeeren Marc Maria Pierre Pelagie

MPK: C07K 16/18, G01N 33/68, C12N 5/20...

Značky: amyloid-beta, kompozície, spôsoby, štiepené, protilátky, monoklonálne, použitie

Text:

...napriek pokroku, ktorého sa dosiahlo v pochopení základných mechanizmov AD a ďalších AB -príbuzných ochorení, stále zostáva potreba vyvinúť spôsoby a prostriedky na diagnostiku a liečenie ochorení. Toto znamená, že schopnosť sledovať bunkove spracovanieamyloidněho prekurzorového proteínu by hralo významnú úlohu v diagnostike, prognóze aterapeutickom dozore Alzheimerovej choroby. Obzvlášť by bolo žiaduce určiť minimálne invazívne opakovateľné...

Soli kyseliny boritej a ich použitie na prípravu liekov na liečenie trombózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 904

Dátum: 09.09.2003

Autori: Madge David Jonathan, Combe-marzelle Sophie Marie, Kakkar Sanjay Kumar, Deadman John Joseph, Kennedy Anthony James, Dolman Mark

MPK: C07D 207/00, C07F 5/00, A61K 31/69...

Značky: použitie, přípravu, boritej, trombózy, kyseliny, liekov, liečenie

Text:

...-CHC(CN)CO-, -CH(OH)-NH-, -CH(CN)NH-, -CH(OH)-CH 2- alebo -NH-CHOH-, kde X je H alebo chrániaca skupina aminoskupiny a Y je H alebo halogén, najmä F. Jednotlivé neprírodné peptidická väzby sú -COg- alebo -CH 20-.Metternich (EP 471651 a US 5288707, ktorý bol postúpený firme Trigen Limited) publikuje varianty bórpeptidov Phe-Pro-BoroArg, v ktorých P 3 Phe je nahradené neprírodnou hydrofóbnou aminokyselinou, ako je trimetylsilylalanin,...

Tieno[2,3-d]pyrimidíndióny, spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283589

Dátum: 08.09.2003

Autori: Cheshire David, Cooper Martin, Thorne Philip, Cooke Andrew, Donald David, Perry Matthew, Furber Mark

MPK: C07D 495/04, A61K 31/519

Značky: farmaceutické, přípravy, tieno[2,3-d]pyrimidíndióny, použitie, kompozície, spôsoby, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R je -C(O)Ar1, -C(R4)(R5)Ar1 alebo Ar2Ar1 je naftyl, chinolyl, izochinolyl, indolyl, benzofuranyl alebo benzotienyl, z ktorých každý môže byť voliteľne substituovaný jedným alebo viacerými substituentmi, Ar2 je acenaftenyl, indanyl, iminodihydrobenzofuranyl alebo fluorenyl, ktoré sú prípadne substituované OH, C1-4 alkylom, C1-4 alkoxylom, halogénom alebo trifluórmetylom, R1 a R2 sú nezávisle H, C1-6...

Prostriedky obsahujúce mitoticky inaktivované alogénne fibroblasty a keratinocyty na použitie pri regenerácii tkanív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11369

Dátum: 05.09.2003

Autori: Rolland Eric, Rinsch Christopher, Mis Beatrice, Hunziker Thomas

MPK: A61K 35/36, A61P 17/02, A61K 35/12...

Značky: mitoticky, použitie, keratinocyty, obsahujúce, regenerácii, fibroblasty, inaktivované, prostriedky, alogénne, tkanív

Text:

...vredy. Otvorené kožné rany sa rutinne hoja procesom, ktorý zahŕňa šesť hlavných zložiek i) zápal, ii) proliferáciu fibroblastov, iii)epitelializáciu a vi) kontrakciu rany. Hojenie rán je narušené,keď tieto zložky, buď jednotlivo alebo ako celok, nefungujú zodpovedajúcim spôsobom. Hojenia rany môžu ovplyvňovať početné faktory, medzi ktoré patria zlá výživa, infekcie, farmakologické činidlá (napr. cytotoxické liečivá a kortikosteroidy),...

Tienopyrrolylové a furanopyrrorylové zlúčeniny a ich použitie ako ligandov receptora histamínu H4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 987

Dátum: 05.09.2003

Autori: Dvorak Curt, Carruthers Nicholas, Wei Jianmei, Edwards James, Cai Hui, Kwok Annette

MPK: A61K 31/40, A61P 43/00, C07D 209/00...

Značky: tienopyrrolylové, použitie, histaminu, receptora, ligandov, zlúčeniny, furanopyrrorylové

Text:

...transmembránovými doménami, spriahnutý s G proteínom a vykazuje približne 40 homológiu s receptorom histaminu HL Oproti receptoru H 3, ktorý sa primárne vyskytuje V mozgu, je receptor H 4 vo veľkej miere exprimovaný okrem iného vAko udalosti, ktoré vyvolávajú zápalovú odpoveď, je možné uviesť fyzikálnu stimuláciu (ako úraz), chemickú stimuláciu,infekciu a vniknutie cudzieho telesa. Zápalová odpoveď je charakterizovaná...

Aza-bicykloalkylétery a ich použitie ako alfa7-nAChR agonistov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6778

Dátum: 03.09.2003

Autori: Hurth Konstanze, Feuerbach Dominik, Ritchie Timothy John

MPK: C07D 453/00, A61P 25/00, A61K 31/439...

Značky: použitie, agonistov, aza-bicykloalkylétery, alfa7-nachr

Text:

...alebo heteroC 5 ~Cxoarylových skupín, ako sa uvádzajú vyššie, zahŕňajúAdičnými soľami s kyselinami sú obzvlášť farmaceuticky prijateľné soli zlúčenín vzorca I. Na účely izolácie alebo čistenia sa môžu použiť aj farmaceuticky neprijateľné soli, napríklad pikráty alebo chloristany. Na terapeutické účely sa používajú iba farmaceuticky prijateľné soli alebo voľné zlúčeniny (v prípade potreby vo forme farmaceutických prípravkov), a tieto sú preto...

Nový spôsob syntézy esterov N-[(S)-1-karboxybutyl]-(S)-alanínu a ich použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6523

Dátum: 01.09.2003

Autori: Breard Fabienne, Fugier Claude

MPK: C07C 229/00, C07D 265/00, C07C 227/00...

Značky: spôsob, nový, esterov, syntéze, syntézy, perindoprilu, n-[(s)-1-karboxybutyl]-(s)-alanínu, použitie

Text:

...význam,ktorá sa hydrogenuje na paládiu na uhlí,o alebo s propyljodídom, čím sa získa zlúčenina vzorca (V) s konfiguráciou (3 S, SS)v ktorom P má vyššie uvedený význam, ktorá sa podrobí pôsobeníu LiOH a potom pôsobeniu esteríñkačného činidla, čím sa získa zlúčenina vzorca (VI)10 v ktorom R a P majú vyššie uvedený význam, ktorá sa uvedie do reakcie s oxidačným čínidlom, čím sa po odstránení ochrannej skupiny preaminoskupinu získa zlúčenína...

Použitie dendritových buniek exprimujúcich interleukín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11673

Dátum: 29.08.2003

Autor: Felzmann Thomas

MPK: C12N 5/07, A61K 39/00

Značky: buniek, použitie, exprimujúcich, dendritových, interleukin

Text:

...xue ye xue za zhi, 21 (7), (2000), str. 345-348) opisujú, že proliferácia buniek CD(4)() po kultivácii s DC by mala byťdobrým indikátorom ako nástroj na kontrolu pokroku vimunitnej liečbe. DC z PBMC boli naložené nejakým antigénom nádoru linie buniek XG-7, ktoré potom dokázali stimulovať viac buniek CD(4)() ako DC. Tento dokument však neopisuje podávanie podnetu na dozrievanie.0011 Feizmann a kol. (Cancer Lett. 168 (2001), 145-154)...

Deriváty dibenzylamínu a ich farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3270

Dátum: 29.08.2003

Autori: Takahashi Daisuke, Maeda Kimiya, Nakamura Hiroshi, Taniguchi Toshio, Suzuki Yasunori, Shinkai Hisashi, Nagamori Hironobu

MPK: A61P 3/00, A61K 31/185, C07C 229/00...

Značky: dibenzylamínu, deriváty, farmaceutické, použitie

Text:

...HDL, ďalej esterifikovaný na HDL pôsobením LCAT (lecitín-cholesterol acyltransferázy), čim vzniká CE, a transferovaný do hydrofóbnej časti jadra HDL, čím sa HDL premení na sférickéčastice HDL. CE v HDL je transferovaný pomocou CETP prítomným v krvi doIípoproteínov obsahujúcich apoB, ako je VLDL, IDL, LDL apod. a na druhej strane TG je transferovaný na HDL, pričom k tejto výmene dochádza v molárnom pomere 11. CE transferovaný do lipoproteínu...

Granulovaná fotokatalytická zmes pre betón alebo maltu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 932

Dátum: 29.08.2003

Autori: Guillot Laurent, Colombet Pierre, Cassat Pierre, Cassar Luigi, Bonafous Laurent

MPK: C04B 28/00, C04B 14/02

Značky: maltu, granulovaná, použitie, betón, fotokatalytická

Text:

...že v súčasnosti používané spôsoby syntézy TiOg anatas vedú k tvorbe kvázi monodisperzných práškov, ktorých rozmer častíc je určený podstatou procesu. Je teda nemožné, okrem zmiešavania, získať prášok TiO so širšou distribúciou zmitosti (čiže bimodálnou alebo multimodálnou), najmä s pomermi častíc so strednými veľkosťami väčšími ako 2 alebo S.špecifický povrch B.E.T. testovaných vzoriek fotokatalyzátorov sa zväčšuje, ak sa rozmer častíc...

Použitie kombinácie ciklezonidu a antihistamínov na liečenie alergickej nádchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8066

Dátum: 29.08.2003

Autori: Muller Helgert, Marx Degenhard

MPK: A61P 37/08, A61P 11/00, A61K 31/58...

Značky: použitie, nádchy, kombinácie, ciklezonidu, alergickej, antihistamínov, liečenie

Text:

...alebo obidve zlúčeniny možno poskytnúť vo forme vhodnej na podávanie na sliznicu(nazálne podávanie). Užívanie môže byt v rovnakom čase, alebo formulácie možno podávať v krátkom čase po sebe, alebo v dlhších časových intervaloch, ako je napríklad podávanie jedného liečiva ráno a druhého liečiva večer.0024 Z druhého hľadiska predložený vynález poskytuje použitie najmenej jedného antihistamínu alebo jeho farmaceuticky prípustnej soli, solvátu...

Dioxán-2-alkylkarbamátové deriváty, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4609

Dátum: 27.08.2003

Autori: Medaisko Florence, Bas Michéle, Abouabdellah Ahmed, Hoornaert Christian, Li Adrien Tak, Dargazanli Gihad

MPK: C07D 319/00, A61P 25/00, A61K 31/335...

Značky: použitie, dioxán-2-alkylkarbamátové, príprava, terapii, deriváty

Text:

...skupinami hydroxy, kyano, nitro, Cm-alkyl, Cm-alkoxy,trifluórmetyl, trifluórmetoxy, benzyloxy, Cgąç-cykloalkyl-O- alebo C 3.5-cykl 0 alky 1-C.3-alkoxy a/alebobud skupinu všeobecného vzorca CHR 3 CONHR 4, v ktorejR 3 znamená atóm vodíka aR 4 znamená atóm vodíka alebo Cm-alkylovú skupinu, výhodne metyl alebo etyl alebo(pyridín-4-yl)metyl, alebo 2,2,2-trifluóretylovú skupinu, alebo fenylovú skupinu, prípadne substituovanú jedným alebo...

Benzopyranopyrolové a benzopyranopyridínové alfa-1 adrenergné zlúčeniny, ich použitie, spôsob ich prípravy, medziprodukty a farmaceutické prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283580

Dátum: 26.08.2003

Autori: Meyer Michael, Carroll William, Haight Anthony, Zhang Weijiang, Kerwin James, Basha Fatima, Altenbach Robert, Drizin Irene, Wendt Michael

MPK: C07D 491/04, A61K 31/415

Značky: adrenergné, benzopyranopyridínové, přípravy, použitie, přípravky, medziprodukty, alfa-1, spôsob, zlúčeniny, farmaceutické, benzopyranopyrolové

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli, kde W znamená bicyklický heterocyklický kruhový systém a spôsob ich výroby a medziprodukty. Uvedené zlúčeniny sú alfa-1 adrenergnými antagonistami a sú vhodné na liečenie benígnej hyperlázie podstaty (BPH). Ďalej sú opísané farmaceutické prípravky s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiva na antagonizáciu alfa-1 adrenoreceptorov a liečbu BPH.

Vakcínová kompozícia proti reprodukčnému a respiračnému syndrómu prasiat, spôsob produkcie komerčných množstiev tejto vakcíny a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283579

Dátum: 26.08.2003

Autori: Corcyca David, Chladek Danny, Harris Louis

MPK: A61K 39/12, C12N 7/02, C12N 7/00...

Značky: prasiat, proti, vakcínová, reprodukčnému, spôsob, produkcie, vakcíny, respiračnému, komerčných, množstiev, tejto, syndrómu, použitie, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Je poskytnutá v podstate avirulentná vakcína proti reprodukčnému a respiračnému syndrómu prasiat (PRRS), ktorá po podaní účinne imunizuje cicavce, ako sú prasatá, proti tomuto ochoreniu. Ďalej je uvedené použitie vakcíny na prípravu liečiva na imunizáciu prasiat a spôsob produkcie vakcíny komerčnej akosti.

Magnetické častice, spôsob ich prípravy, kompozitná magnetická živica a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283578

Dátum: 26.08.2003

Autori: Hendawi Adel Taha Sayed Ahmed, Elder George Richard, Bradbury David

MPK: B03C 1/01, C02F 1/48, B01J 47/06...

Značky: magnetická, živica, kompozitná, použitie, spôsob, magnetické, přípravy, částice

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetické častice obsahujú jadro s magnetického materiálu, pričom jadro je obklopené zmesou vláknitého materiálu a pevného spojiva. Pri príprave magnetických častíc sa miešajú jadrá častíc magnetického materiálu v suspenzii, ktorá obsahuje vlákna vláknitého materiálu a spojivo, pričom sa vytvrdzuje spojivo za prichytenia vlákien okolo jadra častíc a potiahnuté častice sa separujú zo suspenzie. Kompozitná magnetická živica obsahuje magnetické...

2-Pyrolidín-2-yl-[1,3,4]-oxadiazolové deriváty a ich použitie ako antidepresív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8498

Dátum: 25.08.2003

Autori: Hennies Hagen-heinrich, Buschmann Helmut

MPK: A61K 31/4439, A61P 25/24, A61K 31/4245...

Značky: deriváty, antidepresiv, použitie, 2-pyrolidín-2-yl-[1,3,4]-oxadiazolové

Text:

...Podstatou predloženej prihlášky vynálezu sú preto substituované 2 pyrolidin-2-yl-1,3,4 j-oxadiazolové deriváty všeobecného vzorca I, R o 1 x( l N N-N Rkde R 1 znamená aryl alebo heteroaryl,R 2 znamená H, SO 2 R 3 alebo COR 4 kdeR 3 a R znamenajú nezávisle od seba Cmg-alkyl, CMO-cykloalkyl, (C 15-alkyI)-C 3-1 ocykloalkyl, aryl, (C 1.e-aIkyI)-aryl, heterocyklyl, zvyšky esterov karboxylových kyselín s 3 - 10 atómami uhlíka, dimetylamid alebo...

Použitie N-(fosfonometyl)glycínu a jeho derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283574

Dátum: 25.08.2003

Autori: Brants Ivo, Grahan William

MPK: A01N 57/20

Značky: n-(fosfonometyl)glycínu, použitie, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie N-(fosfonometyl)glycínu a jeho derivátov, ako sú soli a estery, ako látok na zvýšenie výťažku plodín, ktoré sú tolerantné ku glyfosátu a vybrané z cukrovej repy, kŕmnej repy, kukurice, repky olejnatej a bavlny.

Syntéza epotilónov, ich medziproduktov, analógov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6852

Dátum: 22.08.2003

Autori: Dong Huajin, Yoshimura Fumihiko, Cho Young Shin, Danishefsky Samuel, Rivkin Alexey, Chou Ting-chao, Gabarda Ortega Ana Esther

MPK: A61K 31/425, C07D 303/00, C07D 277/00...

Značky: analógov, syntéza, epotilónov, medziproduktov, použitie

Text:

...štúdiami (Chou a kol. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2001, 98, 8113 uvedené v tomto dokumente ako referencie). Zdôvodu jeho ohromujúceho in vivo profilu prešiel dEpoB toxikologickým vyhodnotením u psov a je teraz testovaný na ľuďoch ako protirakovinový liek.0003 Vo svetle sľubnej terapeutickej využiteľnosti 12,1 S-desoxyepotilónov by bolo žiaduce preskúmat ďalšie analógy rovnako ako ďalšie syntetické metodológie pre syntézu...

Spôsob produkcie biologicky odbúrateľných, funkcionalizovaných polymérnych častíc a ich použitie ako farmaceutických nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9806

Dátum: 22.08.2003

Autor: Rehm Bernd Helmut Adam

MPK: C12P 7/62, A61K 47/48

Značky: biologicky, funkcionalizovaných, odbúrateľných, farmaceutických, spôsob, polymérnych, použitie, nosičov, částic, produkcie

Text:

...lúča, pričom na stanovenie veľkosti častice je využitá závislost zmeny svetla od času. Avšak táto analytická metóda pre následné stanovenie velkosti vyrobenýchpolymérnych častíc je časovo náročná a nákladná.0010 V súlade s tým je cieľom tohto vynálezu poskytnúť rýchlo použiteľný,nízkonákladový transportný systém pre biologicky aktívne látky, ktorý umožňujeúčinný a spoľahlivý transport aktívnych látok v organizme živočícha.0011 Pre účely...

Syntéza epotilónov, medziprodukty pri ich výrobe, analógy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1788

Dátum: 22.08.2003

Autori: Cho Young Shin, Chou Ting-chao, Danishefsky Samuel, Rivkin Alexey, Gabarda Ortega Ana Esther, Dong Huajin, Yoshimura Fumihiko

MPK: C07D 493/00

Značky: epotilónov, medziprodukty, výrobe, použitie, analogy, syntéza

Text:

...účinok 26-trifluór-9,10-dehydro-dEpoB a 9,10 dehydro-Ep 0 B na veľkosť nádoru u holých myší s MX-l xenoštepmi (6 hodín iv infúzia, Q 2 Dx 6 a Q 2 Dx 9).Obrázok 14 znázorňuje zmeny telesnej hmotnosti holých myší, ktoré boli nosíteľkami xenoštepu MX-l ľudského prsného karcínómu po liečbe s 26-trifluór-9,ô-dehydro-dEpoB a 9,10 dehydro-EpoB (6 hodín infúzia, Q 2 Dx 6 a Q 2 Dx 9).Obrázok 15 znázorňuje terapeutícký účinok 26-trifluór-9,10...

Pyrimidínové deriváty a ich použitie ako modulátorov CB2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3189

Dátum: 19.08.2003

Autori: Eatherton Andrew John, Rawlings Derek Anthony, Giblin Gerard Martin Paul, Whittington Andrew Richard, Naylor Alan, Mitchell William Leonard, Slingsby Brian Peter, Green Richard (deceased)

MPK: C07D 239/00, A61K 31/506, A61K 31/505...

Značky: deriváty, modulátorov, pyrimidinové, použitie

Text:

...glaukómu apod. Pozri US patent č. 5 112 820 respektíve EP 576357. Pretože však sú tieto zlúčeniny aktívne na obidvoch receptoroch, CBl a CB 2, môžu vyvolávať závažné psychoaktívne účinky.Hore uvedené skutočnosti a primáme umiestnenie receptoru CB 2 v imunitnom systéme potvrdzujú osobitnú úlohu CB 2 pri modulácii imunitnej a protizápalovej odpovediCelková veľkost populácie pacientov, ktorí trpia bolesťou, je obrovská (takmer 300 miliónov) a...

8-[3-aminopyperidin-1-yl]-xantíny, ich výroba a ich použitie ako liečivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6946

Dátum: 18.08.2003

Autori: Lotz Ralf Richard Hermann, Eckhardt Matthias, Maier Roland, Langkopf Elke, Tadayyon Mohammad, Himmelsbach Frank, Mark Michael

MPK: A61P 3/00, A61K 31/519, C07D 473/00...

Značky: použitie, 8-[3-aminopyperidin-1-yl]-xantíny, liečivá, výroba

Text:

...terc-butyloxykarbonylového zvyšku sa výhodne uskutočňuje spracovaním skyselinou, ako je kyselina triŕluóroctová alebo kyseliny chlorovodíková , alebo spracovaním sbrórntrimetylsilánom alebo jódtrimetylsilánom prípadne pri použití rozpúšťadla, ako je metylćnchlorid, etylester kyseliny octovej, dioxán, metanol, izopropanolalebo dietyléter, pri teplotách medzi 0 a 80 °C.Pri vyššie opísaných reakciách sa prítomné reaktívne skupiny, ako je...

Perfluóralkylové skupiny obsahujúce kovové komplexy, spôsob ich výroby, prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie v NMR-diagnostike

Načítavanie...

Číslo patentu: 283576

Dátum: 18.08.2003

Autori: Niedballa Ulrich, Weinmann Hans-joachim, Platzek Johannes, Ebert Wolfgang, Misselwitz Bernd, Radüchel Bernd, Frenzel Thomas, Schlecker Wolfgang

MPK: A61K 49/00

Značky: prostriedky, obsahujúce, spôsob, výroby, kovové, látky, nmr-diagnostike, použitie, komplexy, skupiny, tieto, perfluóralkylové

Zhrnutie / Anotácia:

Monomérne, perfluóralkylsubstituované paramagnetické kovové komplexy a komplexné soli všeobecného vzorca RF-L-A, v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti. Farmaceutické prostriedky tieto zlúčeniny obsahujúce, použitie týchto komplexov ako kontrastných činidiel v 1H-NMR-diagnostike a spektroskopii, röntgenovej diagnostike, rádiodiagnostike a rádioterapii, ako i spôsob výroby týchto zlúčenín a prostriedkov.