Patenty so značkou «použitie»

Strana 70

Spôsob výroby airbagov na použitie na vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3584

Dátum: 22.10.2003

Autor: Verstraeten Jean-luc Guy

MPK: B60R 21/20, B26F 1/00

Značky: airbagov, spôsob, vozidlách, použitie, výroby

Text:

...spôsob, ktorý obsahuje najprv navinutie radu nadväzujúcich plošných útvarov a nasledujúce rozvinutie radu plošných útvarov V súvislosti s uskutočnením zoslabovacej linie a/aleboPodľa jedného variantu vynálezu môžu byť plošné útvary od seba oddelene, potom potlačené a vylisované. Výroba plošnýchútvarov sama o sebe sa potom uskutočňuje racionalizovanýmspôsobom. Plošné útvary sú potom napriklad známym spôsobom navŕšené na seba a potom...

Ochranná drôtená sieť, ochranná štruktúra a použitie ochrannej drôtenej siete na konštruovanie ochrannej štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3093

Dátum: 22.10.2003

Autor: Ferraiolo Francesco

MPK: E01F 7/00

Značky: struktury, konštruovanie, drôtenej, ochranná, sieť, drôtená, struktura, ochrannej, použitie, siete

Text:

...súčasne pomocou prostriedkov konvenčných strojov, čo umožňuje, aby laná boli včlenené do drôtenej siete s použitím prostriedkovjediného postupu a aby boli rozmiestňované podľa vopred stanovenej schémy.0010 Podľa ďalšej výnimočnosti prihlasovaného vynálezu priečne drôty a/alebo kovové laná sa môžu usporadúvať v priečnom smere vo vzťahu k drôtom a vonkajším alebo vnútorným splietaným oblastiam vymedzovaným časťami susediacich pozdĺžnych...

Použitie tenatoprazolu pre liečbu gastroezofageálneho refluxu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4205

Dátum: 21.10.2003

Autori: Taccoen Alain, Charbit Suzy, Schutze François, Ficheux Hervé, Inaba Yoshio, Homerin Michel

MPK: A61P 11/00, A61P 1/00, A61K 31/4427...

Značky: gastroezofageálneho, refluxu, liečbu, použitie, tenatoprazolu

Text:

...s pH nižším než 4, tzn. s abnormálne nízkou hodnotou V úrovni pažeráku, kde sanormálne hodnoty pH zvyčajne pohybujú V rozmedzí 5 a 7.Tieto Štúdie tak ukázali, že čím je dlhšia doba expozície vôči kyseline, tým sú symptómy a lézie sliznice pažerákaŠtúdie dalej ukázali, že supresia kyseliny ako výsledok vhodného spôsobu liečby koreluje s rýchlosťou hojenia lézií,pričom sú dôležitými parametrami doba trvania inhibície kyseliny a jej amplitúda. Z...

Pyridoindolové deriváty substituované v polohe 3 fenylovou skupinou, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3927

Dátum: 21.10.2003

Autori: Ciapetti Paola, Derocq Jean-marie, Bourrie Bernard, Casellas Pierre, Jegham Samir, Muneaux Yvette, Wermuth Camille Georges

MPK: C07D 471/00, A61K 31/4353, A61P 35/00...

Značky: skupinou, fenylovou, použitie, substituované, príprava, pyridoindolové, deriváty, terapii, polohe

Text:

...spoločne s atómom dusíka, na ktorý sa viažu, heterocyklickú skupinu zvolenú zo súboru zahŕňajúceho piperidylovú skupinu, morfolinylovú skupinu, pyrolidinylovú sku pinu, piperazinylovú skupinu a 4-metylpiperazín-1-ylovú skupinu R 3 znamená atóm vodíka alebo (C 1-C 4)-a 1 kylovú skupinu RH znamená atóm vodíka alebo (C 1-C 4)-alky 1 ovú skupinualebo R 3 a R 7 tvoria spoločne s atómom dusíka, na ktorý sa viažu. heterocyklickú skupinu zvo lenú zo...

Purínové deriváty a ich použitie ako ligandov kanabinoidného receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2581

Dátum: 21.10.2003

Autor: Griffith David

MPK: A61K 31/519, A61P 3/00, C07D 239/00...

Značky: kanabinoidného, receptora, purinové, deriváty, použitie, ligandov

Text:

...lieky na zníženie telesnej hmotnosti (napr. amfetamín, metamfetamín a fenmetrazin), ktoré silno interagujú sdopamínovými cestami, sa vsúčasnosti už neodporúčajú kvôli riziku ich zneužitia. Fenfluramín a dexfluramín, čo sú serotonergné látky používané na reguláciu chuti kjedlu, už nie sú vsúčasnosti kdispozícii na0006 V poslednej dobe boli ako potenciálne látky na potláčanie chuti k jedlunavrhnuté antagonisty/inverzné agonisty kanabinoidného...

Pyridoindolónové deriváty substituované v polohe 3 heterocyklickou skupinou, ich príprava a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 796

Dátum: 21.10.2003

Autori: Jegham Samir, Muneaux Yvette, Bourrie Bernard, Casellas Pierre, Derocq Jean-marie

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4427, A61K 31/4353...

Značky: použitie, terapeutické, polohe, pyridoindolónové, deriváty, skupinou, príprava, heterocyklickou, substituované

Text:

...vody alebo s rozpúštadlom. Takéto hydráty a solváty tvoria tiež súčasťvynálezu. 0008 V rámci vynálezu sa rozumie- atómom halogênu atóm fluóru, atóm chlóru, atóm brómu alebo- (C 1-C 4)a 1 kylovou skupinou priama alebo rozvetvená nasýtená alifatická skupina obsahujúca 1 až 4 uhlíkové atómy ako príklady je možné uviest metylovü skupinu, etylovú skupinu, propylovú skupinu, izopropylovú skupinu, butylovú skupinu, izobutylovúskupina už...

Faktor spojený s metastázou a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5292

Dátum: 20.10.2003

Autori: Kaufmann Jörg, Schwarzer Rolf, Klippel-giese Anke

MPK: C07K 14/00

Značky: faktor, metastázou, použitie, spojený

Text:

...PRFl, ktorý sa zúčastňuje množstvabiologických procesov a to hojenia rany, metastázy, tvorby nádorov, bunkovej migrácie, bunkovej motilíty v extracelulámej matrici a bunkového rastu v extracelulámej matrici. Tieto procesy sú riadené PI-3 kinázovou dráhou.0011 Genómová sekvencia PRFl je lokalizovaná na chromozóme 10, konkrétnejšie umiestnenie je 10 pter-q 26.12. Tak ako je gén V súčasnosti definovaný, obsahuje celkom l 760 nukleotidov....

Použitie antagonistu neurónového sodíkového kanála spolu s amitrazom na kontrolu ektoparazitov u homeotermických zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4351

Dátum: 20.10.2003

Autori: Dunney Susan Joan, Heaney Kathleen, Rugg Douglas

MPK: A01N 47/28, C07C 281/00, A61K 31/17...

Značky: spolu, zvierat, amitrazom, neurónového, použitie, homeotermických, kontrolu, antagonistu, kanála, ektoparazitov, sodíkového

Text:

...a podobné.0015 Zdruhu Acarina sú niektoré kliešte a roztoče známe, že napadajú produkčná aj domáce zvieratá,napriklad to sú Argas spp., Omithodoms spp., Dennanyssus gallinae, Boophilus spp., Rhipícephalus spp.,Amblyomma spp., Denna-centorspp., Hya/ommaspp., lxodesspp., Psomptesspp., Chonbptesspp.,Sarcoptesspp., Cheyletiellaspp. a podobné.0016 Ochranu homeotermických zvierat proti zamoreniu ektoparazitmi, najmä druhmi Diptera,...

Prostriedok na ničenie parazitujúceho hmyzu a roztočov na ľuďoch, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283647

Dátum: 20.10.2003

Autori: Heukamp Ulrich, Sirinyan Kirkor, Sonneck Rainer, Stöcker Ronald Helmut, Peter Rosemary, Dorn Hubert

MPK: A01N 51/00

Značky: prostriedok, hmyzu, spôsob, parazitujúceho, ničenie, výroby, roztočov, použitie, ľuďoch

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedky na dermálne ničenie parazitujúceho hmyzu a roztočov na ľuďoch, obsahujúce agonisty alebo antagonisty nikotínových acetylcholínových receptorov hmyzu v koncentrácii 0,0001 až 20 % hmotnostných, rozpúšťadlo zo skupiny cyklických karbonátov v koncentrácii 2,5 až 99,9999 % hmotnostných, prípadne ďalšie rozpúšťadlo zo skupiny alkoholov v koncentrácii 0 až 95 % hmotnostných, prípadne ďalšie pomocné činidlá zo skupiny zahŕňajúcej...

Deriváty estra-1,3,5(10)-triénu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283644

Dátum: 20.10.2003

Autori: Schwarz Sigfrid, Reddersen Gudrun, Schneider Birgitt, Elger Walter, Siemann Hans-joachim (zomrel), Siemann Christel (dedič)

MPK: C07J 41/00, A61K 31/56, C07J 43/00...

Značky: deriváty, použitie, estra-1,3,5(10)-triénu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie derivátov estra-1,3,5,(10)-triénu všeobecného vzorca (I) na výrobu liekov na hormonálnu antikoncepciu, menopauzálnu hormonálnu terapiu a na liečenie gynekologických a andrologických ochorení, ako sú karcinómy prsníkovej žľazy a prostaty.

Substituované tetralíny a indány a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6366

Dátum: 17.10.2003

Autori: Demarest Keith, Matthews Jay, Rybczynski Philip, Chen Xiaoli, Lee Jung

MPK: C07C 271/00, A61K 31/16, C07C 275/00...

Značky: substituované, tetralíny, indány, použitie

Text:

...a heterokarbylových častí môžu byt substituované medzi 1 a 3 Substituentmi nezávisle vybranými z F, Cl, Br, I, amino, metylu, etylu, hydroxy, nitro, kyano, a metoxy.0007 Predkladaný vynález sa tiež týka kompozícii, ktoré zahrnujú jednu alebo viac zlúčenínvzorca (l) a farmaceutický prijateľný nosič alebo excipient.0008 Tieto kompozície môžu ďalej obsahovať ďalšie farmaceuticky prijateľné činidla, akosú činidlá znižujúce lipidy alebo činidlá...

Deriváty 3-(cyklopenten-1-yl)-benzyl alebo 3-(cyklopenten-1-yl) heteroarylmetyl-amínu a ich použitie ako liečiva na liečenie schizofrénie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 855

Dátum: 16.10.2003

Autori: Colpaert Francis, Koek Wouter, Vacher Bernard, Cuisiat Stéphane

MPK: C07C 47/52, A61P 25/00, A61K 31/343...

Značky: deriváty, liečivá, 3-(cyklopenten-1-yl, použitie, schizofrénie, heteroarylmetyl-amínu, liečenie, 3-(cyklopenten-1-yl)-benzyl

Text:

...môžu okrem iného čeliť katalepsii (J.Neural Transm. 1991,83(l-2), 43-53) J.PharmaCol.Exp.Ther. 1993, 265(1), 207-17zvyšovať uvoľňovanie dopamínu a acetylcholínu V prefrontálnom kortexe (Brain.Res. 2002, 936, 34-42) sú to vlastnosti, ktoré konvenčné látky nevykazujú a o ktorých sa súdi, že prispievajú k antideficitnej aktivite liekov nazývaných atypickými (J. Psychopharmacol. 2001, 15(1) 37-46). Nakoniec aj anxiolytické a antidepresívne účinky...

Kruhové molekuly DNA s podmieneným začiatkom replikácie, spôsob ich prípravy a ich použitie v génovej terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11144

Dátum: 14.10.2003

Autor: Soubrier Fabienne

MPK: C12N 15/70, C12N 1/20, C12N 15/64...

Značky: spôsob, terapii, použitie, molekuly, kruhové, podmieneným, replikácie, začiatkom, přípravy, génovej

Text:

...ET AL (GENE THERAPY, vol. 6, 1999, 1482-1488) a CARRIĚRE ET AL(S.T.P. PHARMA SCIBNCES, vol. 11, no. 1, 2001, 1-6), obidvaja opisujú kmeň XAC pír 116, rovnako ako derivát IraD uvedeného kmeňa.0011 MIRON ALEXANDER ET AL (PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, vol. 91, no. 14, 1994, 6438-6442) opisuje charakterizáciu radu pir mutácíí, vrátane pir 42, avšak ani neopisujú, ani nenavrhujúvytvorenie...

Použitie resveratrolu na prípravu liečiva využiteľného na liečbu infekcie chrípkovým vírusom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3519

Dátum: 14.10.2003

Autori: Garaci Enrico, Palamara Anna

MPK: A61P 31/00, A61K 31/045

Značky: infekcie, vírusom, přípravu, chrípkovým, liečivá, resveratrolu, využitelného, použitie, liečbu

Text:

...1996 12, 1373-1381 exp. Eye. Res., 200 70, 215-220).Chrípka predstavuje epídemiologícký problém v celosvetovom merítku so súvisiacim vážnym vplyvom na verejné zdravie a s významnými ekonomickýmí odozvami v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vírus zodpovedný za chrípku je rozšírený a vysoko infekčný. Bohužiaľ, terapie,ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, nie sú doposiaľ plne účinné a často vedú k selekcii odolných druhov vírusov (Fields, kap....

Substituované aminochinuklidínové zlúčeniny a ich použitie ako ligandov opioidného receptoru delta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3449

Dátum: 14.10.2003

Autori: Reitz Allen, Boyd Robert

MPK: A61K 31/439, A61P 43/00, C07D 453/00...

Značky: použitie, zlúčeniny, substituované, receptoru, delta, ligandov, opioidného, aminochinuklidínové

Text:

...opioidného receptoru ô.Úlohou vynálezu je vyvinúť substituované aminochinuklidínové zlúčeniny, ktoré by bolí modulátormi opioidného receptoru delta. Ďalej je úlohou vynálezu vyvinúť substituované aminochinuklidínové zlúčeniny, ktoré by boli agonistami opioidného receptoru 8 užitočnýmí ako analgetiká. Ďalšou úlohou vynálezu je vyvinúť antagonistov opioidného receptoru ô,ktoré by boli užitočné pri liečení imunitných porúch, zápalu,...

Použitie epotilónových derivátov na ošetrenie hyperparatyroidismu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1673

Dátum: 13.10.2003

Autor: Woltering Eugene

MPK: A61P 35/00, A61P 5/00, A61K 31/427...

Značky: epotilónových, ošetrenie, derivátov, použitie, hyperparatyroidismu

Text:

...paratyroidnej hyperplázieaparatyroidného karcinómu, výhodnejšie rekurentného alebo perzistentného paratyroidného adenómu, paratyroidnej hyperplázie a paratyroidného karcinómu.Symptómy vyvolané hyperkalcémiou môžu ohrozovať život. Toto platí hlavne o paratyroidnom karcinome, pri ktorom pacienti zvyčajne zomierajú kvôli nekontrolovanej hyperkalcémii.Jedno uskutočnenie predloženého vynálezu sa týka kontroly hyperkalcémie spôsobenej paratyroidným...

Substituované chinoxalín-2,3-diónové deriváty, farmaceutický prípravok obsahujúci tieto deriváty, ich medicínske použitie a medziprodukt na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283637

Dátum: 13.10.2003

Autor: Nikam Sham

MPK: C07D 241/44, C07F 9/6509, C07C 229/18...

Značky: obsahujúci, medziprodukt, výrobu, deriváty, farmaceutický, substituované, prípravok, tieto, medicínske, použitie, chinoxalín-2,3-diónové

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované chinoxalín-2,3-dióny všeobecného vzorca (I), ktoré sú použiteľné ako neuroprotekčné činidlá medziprodukty na ich prípravu farmaceutické kompozície, ktoré obsahujú zlúčeniny podľa vynálezu ako účinnú látku, a ich medicínske použitie. Zlúčeniny podľa vynálezu sú glutamánovými antagonizujúcimi činidlami a možno ich použiť na liečenie mŕtvice, mozgovej ischémie alebo mozgového infarktu, spôsobených tromboembolickou alebo hemoragickou...

Deriváty dekahydroizochinolínkarboxamidu, farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283636

Dátum: 13.10.2003

Autori: Zhang Kanyin, Kobayashi Takuo, Albizati Kim, Varney Michael, Reich Siegfried

MPK: A61K 31/47, C07D 217/22

Značky: farmaceutické, deriváty, použitie, dekahydroizochinolínkarboxamidu, obsahujú, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty dekahydroizochinolínkarboxamidu všeobecného vzorca (I)
farmaceutické prípravky vhodné na liečenie pacientov infikovaných vírusom HIV, ktoré ako účinnú látku obsahujú zlúčeniny podľa vynálezu, a ich medicínske použitie.

Farmaceutický prípravok obsahujúci ACE inhibítor ramipril a dihydropyridínovú zlúčeninu, spôsob výroby farmaceutického prípravku a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283633

Dátum: 13.10.2003

Autori: Nilsson Berit, Lundberg Per Johan, Sandberg Anders, Karlsson Christer, Bauer Brigitte, Sickmüller Alfred

MPK: A61K 31/44, A61K 38/05, A61K 9/22...

Značky: ramipril, obsahujúci, výroby, prípravok, spôsob, dihydropyridínovú, použitie, farmaceutický, přípravků, farmaceutického, zlúčeninu, inhibitor

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok, ktorý je kombináciou ACE inhibítora ramiprilu a kalciového antagonistu - jednej zo zlúčenín dihydropyridínového typu - felodipínu, nitrendipínu, nifedipínu a lacidipínu. Farmaceutický prípravok je na použitie v terapii a liečbe hypertenzie.

Použitie farbiva na farbenie puzdra šošovky alebo na farbenie epiretinálnych membrán v oku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4910

Dátum: 10.10.2003

Autori: Günther, Hiebl Wilfried, Kim Yong-keun, Meinert Hasso

MPK: A61K 49/00

Značky: šošovky, farbenie, epiretinálnych, puzdra, použitie, membrán, farbiva

Text:

...Ako pufer môže byt použitý fosfátový, hydrogenkarbonátový alebo citrátový pufer,ktorého pH hodnota môže byť nastavovaná pomocou hydroxidu sodného. Koncentrácia biokompatibilnćho farbiva, napr. patentnej modrej V, činí vo vodnom roztoku prednostne 0,6 až 2,5 g/l, najmä asi 1,2 g/l. Dosahuje sa spontánne zafarbenie požadovaných oblastí v ľudskom0016 Farbiaci prostriedok môže byť použitý na zafarbenie opuzdrenia šošovky, najmä predného puzdra...

Imidazolové deriváty a ich použitie ako periférne selektívnych inhibítorov dopamín beta-hydroxylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4359

Dátum: 10.10.2003

Autori: Beliaev Alexander, Soares Da Silva Patricio Manuel Viera Araujo, Learmonth David Alexander

MPK: A61P 43/00, A61K 31/4164, C07D 233/00...

Značky: dopamín, periférne, deriváty, beta-hydroxylázy, imidazolové, selektívnych, použitie, inhibítorov

Text:

...ktorý by bolo možné použiť na liečenie niektorých kardiovasktllámych porúch, teda stále nie je naplnené. Pomocou inhibítora DBH, ktorý by mal podobnú, alebo dokonca vyššiu účinnosť než nepikastat, ale nepôsobí by na CNS (nebol by schopný prechádzať hematoencefalickou bariérou), by bolo možné dosiahnuť veľké zlepšenie oproti všetkým inhibítorom DBH, ktoré boli dosiaľ opísané vS prekvapením sme zistili, že zlúčeniny definované v nárokoch 1 až 6...

Použitie zlúčenín mangánu na zlepšenie účinnosti elektrostatických odlučovačov a na zabránenie korónového výboja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8666

Dátum: 10.10.2003

Autori: Factor Stephen, Aradi Allen, Adams Michael

MPK: C10L 1/12, B03C 3/01, B03C 3/013...

Značky: zlúčenín, účinnosti, výboja, elektrostatických, zlepšenie, zabránenie, odlučovačov, korónového, použitie, manganu

Text:

...elektrostatického odlučovača na odstraňovanie prachu s vysokýmmerným. odporom z výfukového plynu s obsahom S 02 katalytickou premenou časti SO 3 na S 03. Táto metóda zahrnuje prídavok katalyticky účinných zlúčenín ako sú zlúčeniny mangánu,železa, medi alebo vanadu V jemne dispergovanej forme do výfukového plynu pri teplote V rozmedzí medzi bodom topeniapopola a asi 4000 °C (viď patentové nároky 1 a 3). Predsa len DE 28 O 9 199 Al neuvádza...

Adhezívna kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283624

Dátum: 10.10.2003

Autori: Bond Karen, Warren Patrick, Weih Mark

MPK: C08K 5/13, C08K 5/07, C08K 3/22...

Značky: adhezívna, použitie, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Adhezívna kompozícia obsahuje 35 až 75 % hmotn. aduktu Diels-Alderovej reakcie z perhalogénovaného cyklicky konjugovaného diénu a olefínovo nenasýteného diénofilu, obsahujúceho vinylové skupiny v rozsahu vyššom ako 50 % hmotn., 1 až 15 % hmotn. fenolovej živice, 1 až 15 % hmotn. aromatickej hydroxyzlúčeniny, 1 až 15 % hmotn. donoru formaldehydu, 0,1 až 15 % hmotn. teplom aktivovateľnej látky zosieťujúcej nenasýtený elastomér, 1 až 15 % hmotn....

Promótor k IL-18BP, jeho príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6935

Dátum: 09.10.2003

Autori: Rubinstein Menachem, Hurgin Vladimir, Novick Daniela

MPK: C07K 14/435

Značky: použitie, príprava, promótor, il-18bp

Text:

...i SD (n 3 pre A, n 4 pre B).Obrázok 3 ukazuje schematické znázornenie konzervovanej exón-intrón organizácie ľudského a myšacieho génu lL-18 BP. Ľudský gén IL-18 BPa sa porovnal s myšacím génom lL-18 BPd. Exóny sú-3 vyznačené. Miesto začatia transkripcie, miesto začatia translácie (ATG), stop kodón (Stop) a signál polyadenylácie (PAS) sú vyznačené pre ľudský gén IL-18 BPa.Obrázok 4 ukazuje, že indukcia IL-18 BP prostrednictvom lFNy je na...

Použitie dihydroimidazolónov pri liečení epilepsie u psov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4950

Dátum: 09.10.2003

Autori: Unverferth Klaus, Löscher Wolfgang, Tipold Andrea, Lankau Hans-joachim, Dost Rita, Rundfeldt Chris

MPK: A61K 31/5375, A61P 25/00

Značky: dihydroimidazolónov, použitie, epilepsie, liečení

Text:

...je použitieforrnulácií spredĺženým uvoľňovaním neúspešne. Ďalšia klinická štúdia upsov sa uskutočnila spoužitim vigabatrinu (Specia 1 e et al., 1991). Táto zlúčenina bola zvolená zdôvodu jej mechanizmu účinku. Mechanizmus účinku zahmuje ireverzibilnú inhibícíu metabolickej dráhy kyseliny gamma-aminobutánovej. Vzhľadom na ireverzibilnú povahu alebo mechanizmus sa teda očakávalo, že toto liečivo bude vykazovať aktivitu nezávisle od...

Použitie mangánových zlúčenín na inhibíciu nízkoteplotnej ako aj vysokoteplotnej korózie úžitkových a priemyslových pecných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8332

Dátum: 09.10.2003

Autori: Aradi Allen, Factor Stephen Alan, Adams Michael Wayne

MPK: C10G 75/02, C10L 1/12, C10L 1/18...

Značky: priemyslových, vysokoteplotnej, manganových, korózie, použitie, inhibíciu, zlúčenín, nízkoteplotnej, užitkových, pecných, systémov

Text:

...a voľne tečúcej povrchovej zliatiny s kovom. Palivá, ako napríklad uhlie, ktoré majú vysoké koncentrácie železa, poskytujú spopolnené povrchové povlaky, ich tavná teplota klesá s rastúcou koncentráciou železa v palive. Železo v skutočnosti znižuje tavnú teplotutrosky, a rovnako ako vyššie opísané nízkotavné fluxyvanadyl vanadičnanu sodného, táto roztavená troska podobným0004 K nízkoteplotnej korózii (teplota nižšia ako 250 °C) môže...

Červené fosfory na použitie vo fluorescenčných lampách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5309

Dátum: 07.10.2003

Autori: Setlur Anant Achyut, Manivannan Vankatesan, Srivastava Alok, Comanzo Holly

MPK: H01J 61/38, C09K 11/77

Značky: červeně, fosfory, použitie, lampách, fluorescenčných

Text:

...2), BureauCentral de la CIE, Paris, 1974. CIE diagram štandardnej farebnosti obsahuje farebné body vyžarovania čierneho telesa pri rôznych teplotách. Miesto farebného vyžarovania na x- a ydiagrame je známe ako Planckovo miesto. Akýkoľvek zdroj emisií,reprezentovaný bodom na tomto mieste, môže byť Špecifikovanýteplotou farby. Bod blízko tohto Planckovho miesta má korelačnúteplotu farby (CCT), pretože čiary môžu byť nakreslené z takýchto bodov...

Deriváty chirálnych oxazolarylpropiónových kyselín a ich použitie ako agonistov PPAR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4203

Dátum: 06.10.2003

Autori: Boehringer Markus, Grether Uwe, Mohr Peter, Maerki Hans-peter, Hirth Georges, Ricklin Fabienne, Binggeli Alfred, Meyer Markus, Hilpert Hans

MPK: A61K 31/421, C07D 263/00, A61P 3/00...

Značky: deriváty, agonistov, oxazolarylpropiónových, chirálnych, kyselin, použitie

Text:

...agonizmus PPARu a PPARý môže viest k zlúčeninám s vyšším terapeutickým potenciálom, tj. zlúčeninám, ktoré okrem normalizácie hladín glukózy a inzulínu tiež vykazujú lepší účinok na profil lipidov (Keller a Wahli Trends Endocrin. Metab. 1993 4 291-296, Macdonald a Lane Current Biology, sv. 5, str. 618-621(l 995. Nedávne zistenie svedčí o tom, že existuje nezávislý účinok sprostredkovaný PPARana senzitizàciu voči inzulínu, ktora by...

Použitie chinazolínového derivátu ZD6474 kombinovaného s gemcitabínom a prípadne ionizujúcim žiarením na liečenie karcinómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1908

Dátum: 06.10.2003

Autor: Barge Alan

MPK: A61P 35/00, A61K 31/517, A61K 31/7042...

Značky: ionizujúcim, zd6474, případně, žiarením, karcinómu, gemcitabínom, derivátů, použitie, chinazolínového, kombinovaného, liečenie

Text:

...WO 98/13354 a WO 01/32651 sú opísanê zlúčeniny, ktoré pôsobia proti receptorovej tyrozínkináze VEGF (VEGF RTK), zatiaľ čo vykazujú aktivitu proti receptorovej tyrozínkináze (EGF RTK) epidermálneho rastového faktora (EGF). ZD 6474 je 4-(4-bróm-2-fluóranilino)-6-metoxy-7-(1-metylpiperidín-4-ylmetoxy)chinazo lin0005 ZD 6474 spadá do širokého všeobecného opisu dokumentu W 0 98/13354 a je doložený v príkladoch dokumentu W 0 O 1/32651. ZD 6474 je...

Multijednotková tabletovaná dávková forma, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283626

Dátum: 06.10.2003

Autori: Bergstrand Pontus John Arvid, Lövgren Kurt Ingmar

MPK: A61K 9/26, A61K 9/20, A61K 31/44...

Značky: spôsob, přípravy, dávková, forma, tabletovaná, multijednotková, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická multijednotková tabletovaná dávková forma, obsahujúca omeprazol alebo jeden z jeho jednotlivých enantiomérov alebo alkalickú soľ omeprazolu alebo jedného z jeho jednotlivých enantiomérov, spôsob prípravy takého prípravku a jeho použitie v medicíne.

Arylíndenopyridíny a arylíndenopyrimidíny a ich použitie ako antagonistov adenozínového A2A receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6261

Dátum: 03.10.2003

Autori: Rupert Kenneth, Bullington James, Heintzelman Geoffrey

MPK: C07D 221/00, A61K 31/5355, A61K 31/505...

Značky: arylíndenopyridíny, receptora, antagonistov, arylíndenopyrimidíny, použitie, adenozínového

Text:

...zmenám, ked boli exponované neurotoxinu MPTP (Chen, J. F. Xu, K. Petzer, J. P. Staal, R. Xu, Y. H. Beilstein, M. Sonsalla, P. K. Castagnoli, K. Castagnoli, N., Jr. Schwarzschild, M. A. Journal of Neuroscience, 2001, 21, RCl 43).0005 U človeka bolo zistené, že antagonista adenozinového receptora teofylin má u PD pacientov prospešné účinky (Mally, J. Stone, T. W. Journal of the Neurological Sciences, 1995, 132, 129). Zhodne s tým...

Použitie derivátov kyseliny indoloctovej, ktoré zvyšujú hladinu IGF-1 v séru, na prípravu terapeutickej kompozície za účelom liečby rôznych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9795

Dátum: 03.10.2003

Autor: Gillessen Hubert Jean Marie François

MPK: A23K 1/165, A23K 1/18, A61K 31/404...

Značky: účelom, terapeutickej, kyseliny, indoloctovej, rôznych, derivátov, přípravu, hladinu, použitie, séru, igf-1, zvyšujú, liečby, kompozície, ochorení

Text:

...vynález je užitočný na liečbu pacientov, ktorí majú rôzne indikácie, pričom tieto sú spojené so zníženými hladínami lGF-l V sére. IGF-l významne sprostredkovávaanabolické pôsobenie rastového hormónu. Stimuluje príjem glukózy a aminokyselín, proteínovú syntézu a bunkovú proliferáciu a vedie k zvýšenej rovnováhe dusíka. Navyše IGF-l inhibuje apoptózu.0014 Bolo zistené, že pre rôzne indikácie existujú optimálne dávky IAA, ktoré majú byť...

Bezvodý hydrochlorid paroxetínu, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283608

Dátum: 03.10.2003

Autori: Ward Neal, Jacewicz Victor Witold

MPK: A61K 31/445, C07D 405/12

Značky: výroby, bezvodý, použitie, paroxetínu, spôsob, hydrochlorid

Zhrnutie / Anotácia:

Bezvodý hydrochlorid paroxetínu s obsahom viazaného 2-propanolu alebo acetónu nižším ako 2 %
jeho formy A, B, C a D
spôsoby ich prípravy a ich použitie na liečenie a/alebo prevenciu chorôb.

Nové laktámy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2677

Dátum: 02.10.2003

Autori: Shenvi Ashokkumar, Rosamond James, Jacobs Robert, Kang James, Ohnmacht Cyrus, Simpson Thomas, Dembofsky Bruce, Woods James, Becker Christopher

MPK: A61K 31/55, A61K 31/554, A61K 31/553...

Značky: laktamy, nové, použitie

Text:

...vybrané z Cmalkylu, hydroxyskupiny, Clgalkoxyskupiny alebo skupiny NRaRbR° je pri každom výskyte nezávisle vybrané z H, OH, F, Cl, Br, I, CN, N 02, CF 3, Cmalkylu ale bo Cwalkoxyskupíny R 2 a R 3 sú pri každom výskyte nezávisle Vybrané z H, Ckealkylu, 04-5 cykloalkylu, arylu aleboR 4 je H, CHR 7 R 3, 5- alebo 6- členný cykloalkylový, 5- alebo 6- členný heterocyklický, 5 alebo 6- členný aromatický kruh, prípadne substituovaný 0, l alebo...

Zlúčeniny na použitie na liečenie autoimunitných ochorení, imunoalergických ochorení a odmietnutí orgánového alebo tkanivového transplantátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18171

Dátum: 01.10.2003

Autor: Kaplan Eliahu

MPK: A61K 31/4045, A61K 31/165, A61K 31/137...

Značky: použitie, orgánového, zlúčeniny, tkanivového, ochorení, imunoalergických, liečenie, odmietnutí, transplantátu, autoimunitných

Text:

...nervového systému, ktorý je myší ekvivalent k skleróze multiplex. 0007 Ďalšia skupina stavov spojených s imunitným systémom je odmietnutie orgánu alebo tkaniva po transplantácii. Odmietnutie orgánu alebo tkaniva je hlavná komplikácia vyskytujúca sa u pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu. Napríklad chronické ochorenie štep-versus-hostitel(cGvHD), hlavná komplikácia vyskytujúca sa u pacientov po alogénnej transplantácii kostnej...

Kombinácie aryloxyfenoxypropionátov a safenerov a ich použitie na účinnejšie ničenie burín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2015

Dátum: 01.10.2003

Autori: Huff Hans Philipp, Bieringer Hermann, Willms Lothar, Hacker Erwin

MPK: A01N 43/48, A01N 43/72

Značky: použitie, burín, safenerov, účinnejšie, ničenie, aryloxyfenoxypropionátov, kombinácie

Text:

...kyseliny, a najmä je spomenutá0004 Podľa predmetného vynálezu bolo teraz celkom neočakávane zistené,že okrem ochranného účinku na kultúrne plodiny vedie použitie špecifických safenerov ku zvýšeniu úrovne ničenia určitých dôležitých druhov burín (najmä napríklad Alopecurus myosuroides) aryloxyfenoxypropionátovými herbicidmi. Tento efekt sa taktiež vyskytuje i v prípade kombinácie fenoxaprop-P-etylu a mefenpyr-dietylu, pričom ale táto...

Viacvrstvové produkty, ich výroba a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 874

Dátum: 01.10.2003

Autori: Forget Luc, Siche Alexandre

MPK: B60N 3/04, B32B 27/32

Značky: použitie, výroba, produkty, viacvrstvové

Text:

...vykazujú súhrn vlastností požadovaných pre viacvrstvové produkty (najmä dobrú súdržnosť, dobré mechanické vlastnosti a transparentnú povrchovú vrstvu) nie sú tieto známe produkty schopné spracovania vytláčaním-vyfukovaním. Pri týchto známych produktoch nie je v skutočnosti možné v priebehu vyfukovacej operácie získať stabilnú. bublinu, akonáhle hrúbka superponovaných vrstiev presiahne 40 až 50 pm, čo je zďaleka nedostatočné, najmä pokiaľ ide...

Spôsob syntézy N-((S)-1-karbetoxybutyl)-(S)-alanínu a jeho použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 197

Dátum: 30.09.2003

Autori: Lecouve Jean-pierre, Breard Fabienne

MPK: C07C 251/08, C07C 229/30, C07C 227/32...

Značky: syntézy, perindoprilu, použitie, spôsob, syntéze, n-((s)-1-karbetoxybutyl)-(s)-alanínu

Text:

...nový spôsob syntézy zlúčeniny vzorca l.15 0010 Konkrétnejšie sa vynález týka spôsobu syntézy zlúčeniny vzorca l, charakterizovaněhotým, že sa uvedie do reakcie derivát alanínu vzorca IlIkde R predstavuje lineárnu alebo rozvetveníz (C I-CĎ) alkylovú alebo benzylovťt skupinu,za vzniku ímínu vzorca Vkde R má vyššie uvedený význam, 5 ktorý sa uvedie do reakcie so Zlúčeninou vzorca V 1poskytujúcej po izolácii zlúčenínu vzorca V 11 O10 ktorá...

Deriváty 4-aminopiperidínu, spôsoby ich prípravy a ich použitie ako liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1198

Dátum: 30.09.2003

Autori: Genicot Christophe, Lamberty Yves

MPK: A61P 25/00, C07D 211/00, A61K 31/4465...

Značky: liekov, deriváty, použitie, 4-aminopiperidínu, přípravy, spôsoby

Text:

...uskutočnené prihlasovateľom odhalili neznáme apotentné farrnakologické vlastnosti tu spomínaných nových 4 aminopiperidínových derivátov vzorca l, ktoré naznačujú, že by mohli byť užitočnépri liečbe porúch, ktoré sú uvedené vyššie, ale nielen tých.Patent USA č. 5,461,066 opisuje 4-aminopiperidinové deriváty ako syntézne intermediáty. Anotácia japonskej patentovej prihlášky JP 05148234 opisuje N-(4 chlórfenyl)metyI-N-fenyl-4-piperidinamín a...

Orálne prípravky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7781

Dátum: 30.09.2003

Autori: Corcoran Ruth Ann, Hunt Sheri Anne, Day Trevor Neil

MPK: A61C 17/00, A61Q 11/00, A46B 11/00...

Značky: použitie, přípravky, orálne

Text:

...pre použitie v systémoch ústnej starostlivosti, ktoré môžu byť jednoducho čerpané cez trubičku daného priemeru a dĺžky. Ďalej je taktiež žiaduca príprava systému ústnej starostlivosti obsahujúcej zubné prípravky, ktoré majú reologické vlastnosti dovoľujúce jeho jednoduché čerpanie a pritonl zadržanie v štetinách pri dávkovaní. Ďalej je žiaduca príprava zariadenia, ktoré je potrebné pre používanie orálneho prípravku v systému ústnej0007...