Patenty so značkou «použitie»

Strana 69

Fungicídna zmes a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283727

Dátum: 18.11.2003

Autori: Mappes Dietrich, Birner Erich, Strathmann Siegfried, Hampel Manfred, Schelberger Klaus, Stammler Gerd, Sauter Hubert, Lorenz Gisela, Ammermann Eberhard

MPK: A01N 37/50, A01N 43/54

Značky: fungicídna, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídna zmes, obsahujúca synergicky účinné množstvo derivátu fenylbenzyléteru vzorca (I.a) alebo (I.b) a (+/-)-(2-chlórfenyl)(4-chlórfenyl)(pyrimidín-5-yl)metanolu (II), pričom hmotnostný pomer zlúčenín (I) ku zlúčenine (II) je 10 : 1 až 0,1 : 1, a použitie tejto zmesi.

Inhibítory adhézie buniek, farmaceutická kompozícia, ktorá ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283724

Dátum: 18.11.2003

Autori: Liao Yu-sheng, Lee Wen-cherng, Cuervo Julio Hernan, Castro Alfredo, Adams Steven, Hammond Charles, Zimmerman Craig, Singh Juswinder, Lin Ko-chung

MPK: A61K 31/16, A61K 31/17, A61K 31/27...

Značky: kompozícia, obsahuje, buniek, použitie, adhézie, farmaceutická, inhibitory, ktorá

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny, ktoré sú vhodné na inhibíciu a prevenciu adhézie buniek a patologických stavov, sprostredkovaných touto adhéziou, farmaceutické prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny a metódy ich použitia na inhibíciu a prevenciu adhézie buniek a patologických stavov, sprostredkovaných touto adhéziou. Uvedené zlúčeniny a farmaceutické prípravky sú vhodné na liečbu zápalových a autoimunitných ochorení.

Ohňovzdorná bázická voľne tečúca odlievacia hmota a/alebo vysokokoncentrovaná vodná suspenzia na báze MgO a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283722

Dátum: 18.11.2003

Autor: Bugajski Jerzy

MPK: C04B 35/043, C04B 35/047, C04B 35/66...

Značky: odlievacia, hmota, použitie, báze, vysokokoncentrovaná, volně, ohňovzdorná, bazická, suspenzia, tečúca, vodná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná bázická voľne tečúca odlievacia hmota v dvoch alternatívach jemnozrnnej a jemno-hrubozrnnej, ako aj z nej vyrobené tvarovky. Jemnozrnná alternatíva odlievacej hmoty pozostáva z ohňovzdorného dilatanciu podporujúceho materiálu na báze MgO s veľkosťou zrna medzi 0,1 a 45 um, ako aj s dispergačného prostriedku podporujúceho aspoň dilatanciu a zmáčadla s prídavkom vopred stanoveného množstva zrieďovacej vody. Jemno-hrubozrnná alternatíva...

Derivát cyklopeptidu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283718

Dátum: 18.11.2003

Autori: Kessler Horst, Jonczyk Alfred, Goodman Simon, Diefenbach Beate, Koppitz Marcus

MPK: C07K 14/75, A61K 38/12, C07K 7/64...

Značky: použitie, prostriedok, obsahom, derivát, spôsob, přípravy, farmaceutický, cyklopeptidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je derivát cyklopeptidu všeobecného vzorca (I), kde znamená X Phe, homoPhe, Phg, Phe(4-F) alebo Phe(4-Cl) a Y hPro, Ahds, Aos, Nhdg, Acha, Aib, Acpa alebo Tle, jeho D a L formy a deriváty, ako sú beta-ester asparágovej kyseliny alebo N-guanidínacylderiváty arginínu, prodrogy a ich fyziologicky vhodné soli, ktoré pôsobia ako integrínové inhibítory a môžu sa používať na profylaxiu a ošetrovanie chorôb podmienených alfaVbeta3...

Deriváty erytromycínu, spôsob a medziprodukty na ich prípravu, ich použitie ako liečiv a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283715

Dátum: 18.11.2003

Autori: Chantôt Jean-françois (zomrel), Domecq Catherine (dedič), Dejean Nicole Noëlle (dedič), Auger Pierre Michel (dedič), Auger Jean-michel (zomrel), Chantot Lucien, Agouridas Constantin, Denis Alexis

MPK: C07H 17/08, A61K 31/70

Značky: přípravu, spôsob, medziprodukty, obsahom, erytromycínu, farmaceutické, liečiv, deriváty, použitie, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty erytromycínu všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje prípadne substituovaný alkyl alebo (CH2)nAr skupinu, pričom n predstavuje celé číslo v rozmedzí od 0 do 6 a Ar predstavuje prípadne substituovaný aryl alebo heteroaryl, Z predstavuje atóm vodíka alebo zvyšok karboxylovej kyseliny. Uvedené zlúčeniny majú antibiotické vlastnosti. Opísaný je tiež spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, ako aj ich použitie ako...

Opticky aktívne deriváty 2-imidazolín-5-ónu, spôsob ich výroby, medziprodukty, fungicídne prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283708

Dátum: 18.11.2003

Autori: Perez Joseph, Lacroix Guy, Gadras Alain, Bascou Jean-philippe

MPK: A01N 43/50, C07D 233/80

Značky: zlúčeniny, použitie, tieto, 2-imidazolín-5-ónu, prostriedky, opticky, deriváty, obsahujúce, aktívne, fungicidně, výroby, spôsob, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Opticky aktívne deriváty 2-imidazolín-5-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom M znamená atóm kyslíka, síry alebo prípadne halogénovanú metylénovú skupinu, p je 0 alebo 1, R1, R2 a R4 znamenajú uhľovodíkovú, predovšetkým arylovú skupinu, ktorá je prípadne substituovaná, predovšetkým atómami halogénov, R3 predstavuje atóm vodíka alebo prípadne halogénovanú alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 2 atómy uhlíka a R5 znamená uhľovodíkovú skupinu spôsob ich...

Rekombinantný adenovírusový vektor a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283703

Dátum: 18.11.2003

Autori: Gregory Richard, Maneval Daniel, Wills

MPK: C12N 15/86, C07K 14/47, A61K 48/00...

Značky: adenovírusový, vektor, použitie, rekombinantný

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahuje rekombinantný adenovírusový expresný vektor charakterizovaný parciálnou alebo úplnou deléciou fragmentu DNA pre proteín IX a génom kódujúcim cudzí proteín alebo jeho funkčný fragment alebo mutant. Napríklad adenovírusový vektor môže obsahovať cudzí gén na expresiu proteínu účinného v regulácii bunkového cyklu, ako je p53, Rb alebo mitozín, alebo v indukcii bunkovej smrti, ako je podmienený samovražedný gén...

Frakcia kopolyméru-1, kompozícia obsahujúca túto frakciu, spôsob jej výroby a použitie na výrobu liečiva na liečbu roztrúsenej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283699

Dátum: 18.11.2003

Autori: Arnon Ruth, Teitelbaum Dvora, Konfino Eliezer, Sela Michael

MPK: C08F 283/04, A61K 31/74, A01N 37/12...

Značky: sklerózy, výroby, liečivá, obsahujúca, kopolyméru-1, frakciu, výrobu, túto, liečbu, spôsob, kompozícia, použitie, roztrúsenej, frakcia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa frakcia kopolyméru-1, v ktorej má menej ako 5 % molárnej frakcie molekulovú hmotnosť vyššiu ako 40 kDa a viac ako 75 % molárnej frakcie má molekulovú hmotnosť 2 kDa až 20 kDa. Výhodne sa vynález týka frakcie kopolyméru-1, kde má kopolymér-1 molekulovú hmotnosť 4 kDa až 8 kDa a výhodnejšie 6,25 kDa až 8,4 kDa. Vynález sa ďalej týka kompozície na použitie pri liečbe roztrúsenej sklerózy, ktorá obsahuje terapeuticky účinné množstvo...

Použitie (1R, 2R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenolu na ošetrenie zápalovej bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7571

Dátum: 18.11.2003

Autori: Friiderichs Elmar, Schiene Klaus, Jahnel Ulrich, Kögel Babette-yvonne, Haase Günter

MPK: A61K 31/341, A61K 31/415, A61K 31/135...

Značky: bolesti, zápalovej, 2r)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenolu, použitie, ošetrenie

Text:

...substltuovaného fenylu, benzylu alebo fenetylu, vždy nesubstituovaných alebo raz alebo viackrát substituovaných, aleboR 9 a R alebo R a R tvoria spoločne OCH 2 O-, OCH 2 CH 2 O-,OCHCH-, CHCHO-, CHC(CH 3)O-, OC(CH 3)CH-, (CH 2)4- alebo OCHCHO-kruh, pričom zlúčenina A je v zmysle tejto prihlášky obmedzená na 3-(3-dimetyIamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenol, s výhodou(1 R, 2 R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenol, poprípade vo...

Vo vode rozpustné aniónové deriváty bakteriochlorofylu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17142

Dátum: 17.11.2003

Autori: Mazor Ohad, Scheer Hugo, Brandis Alexander, Scherz Avigdor, Salomon Yoram

MPK: A61K 31/40

Značky: použitie, bakteriochlorofylu, rozpustné, deriváty, aniónové

Text:

...sa biologický príjem a účinnosť PDT derivátov Bchl bez kovu s cieľom ovplyvniť afmitu senzibilizátorov k bunkovým kompartmentom nádora. Podstatou tohto prístupu je použitie vysoko lipofilných liekov, ktoré môžu zvýšiť akumuláciu lieku v bunkách nádora ale tiež spôsobujú jeho ťažké dodanie. Okrem toho, uvedená biodistribúcia ukazuje významné fototoxické hladiny lieku v nenádorových hladinách po obdobia dlhšie (minimálne...

Fenylom substituované piperidínové zlúčeniny na použitie ako aktivátory PPAR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5463

Dátum: 14.11.2003

Autori: Brandt Thomas Andrew, Bagley Scott William, Hayward Cheryl Myers, Dugger Robert Wayne, Liu Zhengyu, Hada William Andrew

MPK: C07D 211/00, A61P 3/00, A61K 31/4523...

Značky: aktivátory, zlúčeniny, fenylom, substituované, piperidínové, použitie

Text:

...V prípade cukrovky závislejod inzulínu (typ l) je inzulín zvyčajne primárnym spôsobom liečenia.opisujú činidlá na liečenie aterosklerózy, obezity a cukrovky.0006 T. Komoto a kol., Chem. Pharm. Bull., 48 (12) 1978-1985 (2000) a JP 14173426 A opisujú určité fibrátové zlúčeniny obsahujúce piperidinové skupiny. Medzinárodná prihláška č. WO 93/12086 opisuje arylamidové deriváty použiteľné na liečenie a prevenciu rôznych trombóz, ebolizmov,...

Použitie rasagilínu s riluzolom na liečenie amyotrofickej laterálnej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15117

Dátum: 13.11.2003

Autori: Levy Ruth, Blaugrund Eran

MPK: A61K 31/135, A61K 31/425, A61K 31/428...

Značky: riluzolom, laterálnej, liečenie, rasagilínu, amyotrofickej, použitie, sklerózy

Text:

...o riluzol 30 mg/kg A rasagilín 0,5 mg/kg riluzol 30 mg/kg u rasagilín 2,0 mg/kg riluzol 30 mg/kg o kontrola).0019 Tento vynález poskytuje farmaceutický prostriedok obsahujúci R()-N-propargyl-1-aminoindán alebo jeho farmaceutický prijateľnú soľ, 2-amino-G-trifluórmetoxybenzotiazol a farmaceuticky prijateľný nosič.0020 Vjednom uskutočnení je farmaceutický prostriedok formulovaný na perorálne, topikálne,parenterálne alebo nazálne...

Nádorové markerové proteíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3921

Dátum: 13.11.2003

Autori: Robertson John Forsyth Russell, Graves Catherine Rosamund Louise

MPK: G01N 33/574, G01N 33/564

Značky: proteiny, použitie, markerové, nádorové

Text:

...týchto pacientov. Napr. jedna štúdia využívajúca test ELISA na detekciu autoprotilátok proti proteínu p 53V sére pacientov skarcinómom prsníka uvádza, že autoprotilátky proti p 53 sa produkovali u26 pacientiek a u 1,3 kontrol (Mudenda, B., Green, J. A., Green, B. et al., The relationship between serum p 53 autoantibodies and characteristics of human breast cancer, (1994) Br. J. Cancer 69 4445-4449). Ďalším nádorovým markerovým proteínom,...

Použitie ochrannej zmesi plynov pre laserové hybridné zváranie kovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9199

Dátum: 13.11.2003

Autori: Wankum Achim, Hildebrandt Bernd, Kaya Cerkez

MPK: B23K 26/14, B23K 35/38

Značky: ochrannej, plynov, kovových, zmesí, materiálov, zváranie, laserové, hybridné, použitie

Text:

...menšími rýchlosťami ochladzovania.Produktivita a hospodárnosť laserového hybridného zvárania a akost zvarových švov sú okrem iného tiež závislé od zloženia ochranného plynu použitého pri laserovom hybridnomVýber optimálne vhodného ochranného plynu pre daný spôsob laserového hybridného zvárania nastáva pod aspektom tvorby plazmy v závislosti od vlastností lasera, ako sú vlnová dĺžka, výkon, resp. intenzita laserového lúča, stabilita...

Stomatologické použitie rastlinných látok z rebarborových koreňov (druh patriaci do Rheum genus) a špenátových listov (spinacia oleracea I.)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7899

Dátum: 13.11.2003

Autor: Mongiorgi Romano

MPK: A61K 36/00, A61P 1/00

Značky: rheum, látok, listov, rebarborových, genus, spínacia, použitie, špenátových, oleracea, druh, rastlinných, patriaci, stomatologické, koreňov

Text:

...novú zlúčeninu zvláštneho významu. Tieto materiály sú perfektne kompatibilné biologicky aj štrukturálne s dentálnym tkanivom azdá sa, že sa dokážu s dentínom integrovať efektívne a stabilne. Majú však nevýhodu v tom, že sú veľmi hygroskopické, čo spôsobuje, že sa ťažko zahrnujú do gélov alebo zubných pást.0017 Vsúčasnosti boli objavené netoxické rastlinné látky, ktoré sú rozpustné vo vodnom prostredí, kompatibilné s dentálnymi tkanivami a...

Prípravok obsahujúci zmes zlúčenín kremíka s aminoalkylovou funkčnou skupinou ako aj oligosilylovaných zlúčenín s aminoalkylovou funkčnou skupinou, jeho príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1920

Dátum: 11.11.2003

Autori: Jenkner Peter, Giessler Sabine, Monkiewicz Jaroslaw, Just Eckhard, Burger Rosemarie

MPK: C08K 5/00, C09D 183/08

Značky: príprava, kremíka, obsahujúci, zlúčenín, prípravok, použitie, aminoalkylovou, skupinou, funkčnou, oligosilylovaných

Text:

...s aminoalkylovou funkčnou skupinou ako bis produkty,napríklad bis-MO, bis-AMEO, bis-cyklo-AMEO, bis-DAMO, bisTRIAMO. EP 1 031 593 A 2 preto uvádza v podstate prípravky bez obsahu alkoholu zložené zo zmesi vo vode rozpustných zlúčenín kremíka s amínovými funkčnými skupinami a oligosilylovaných zlúčením s amínovými funkčnými skupinami bez obsahu alkoholu,vody a, ak je to žiaduce, kyseliny, pričom podiel amínových funkčných skupín v...

Spôsob úpravy obehovej vody z lakovacieho zariadenia a prostriedky na použitie v tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 283696

Dátum: 10.11.2003

Autori: Bohnes Dirk, Manderscheid Karl, Lindemann Johannes

MPK: C02F 1/56, C09D 7/00

Značky: tomto, obehovej, použitie, prostriedky, spôsob, úpravy, zariadenia, lakovacieho, spôsobe

Zhrnutie / Anotácia:

Farba sa vyperie z vychádzajúceho vzduchu, ktorý opúšťa lakovacie zariadenie s rozpúšťadlom alebo bez neho, a najmenej raz za čas sa oddelí z obehovej vody. Podstatou vynálezu je to, že s obehovou vodou sa zmieša kyselina polyasparágová, výhodne spolu s aniónovými tenzidmi. Opísané sú aj prostriedky na použitie pri tomto spôsobe, zahrnujúce kombináciu kyseliny polyasparágovej a aniónových tenzidov.

Viaczložková tabletová lieková forma, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283695

Dátum: 10.11.2003

Autori: Depui Helene, Hallgren Agneta

MPK: A61K 33/10, A61K 33/08, A61K 31/44...

Značky: lieková, přípravy, použitie, tabletová, viaczložková, spôsob, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Orálny farmaceutický prípravok predovšetkým na použitie pri prevencii a liečení dyspeptických príznakov, ako sú bolesti či nepríjemné pocity v horných oblastiach zažívacieho traktu a pálenie záhy, zahŕňa kombináciu rôznych činidiel, ktoré potláčajú žalúdočnú kyslosť, ako je inhibítor protónovej pumpy citlivý na kyseliny a antacidové činidlo a/alebo alginát v novej tuhej liekovej forme, najmä vo forme tabliet. Je opísaný aj spôsob výroby týchto...

Použitie kopolyméru, ktorý má aspoň jednuočkovanú alkozy alebo hydroxypropylalkylénglykolovú skupini ako činidla pre lesk papiera a získané produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11677

Dátum: 07.11.2003

Autori: Buri Matthias, Kaessberger Michael, Gane Patrick

MPK: C08F 220/32

Značky: kopolymerů, aspoň, ktorý, hydroxypropylalkylénglykolovú, papiera, činidla, alkozy, jednuočkovanú, produkty, získané, použitie, skupini

Text:

...doložená prostredníctvom dokumentov0011 V priebehu spomenutého spôsobu sú najprv suspendované minerálne plnivá a/alebo pigmenty, ako je uhličitan vápenatý, dolomity, hydroxid horečnatý, kaolín, mastenec, sadra,oxid titaničitý, saténová beloba alebo hydroxid hlinitý. Aby sa to dosiahlo, sú použité pomocné činidla na dispergovanie a/alebo mletie týchto pigmentov a/alebo minerálnych plnív doterazoznačovaných ako minerálna látka.0012 Je...

Opticky variabilný prvok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 825

Dátum: 07.11.2003

Autori: Schilling Andreas, Tompkin Wayne Robert

MPK: B42D 15/10

Značky: použitie, opticky, variabilný, prvok

Text:

...možnosť,zvýšiť atraktivitu príslušného opticky variabilneho prvkutým, že sa docielia určite farebne efekty.vynález je založený na úlohe, navrhnúť opticky variabilný prvok, ktorý je možné ľahko« vyrobiť najrôznejšimi spôsobmi známymi pre výrobu opticky účinných štruktúr, má dosiaľ neznáme efekty pre pozorovateľa a naviac poskytuje dizajnérovi množstvo možností obmienTáto úloha je pri vyššie uvedenom opticky variabilnom prvku riešená tým, že...

4-Substituované deriváty 1-aminocyklohexánu na použitie ako ligandy ORL1 receptorov a MU opiát receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4090

Dátum: 05.11.2003

Autori: Hinze Claudia, Schick Hans, Sonnenschein Helmut

MPK: A61P 25/00, A61K 31/403, A61K 31/4523...

Značky: použitie, receptorov, opiát, 1-aminocyklohexánu, ligandy, 4-substituované, deriváty

Text:

...(diarea),relaxujúce efekty na dýchacie cesty, mikčný reflex (inkontinencia moču). Ďalej je diskutované použitie agonistov a antagonistov ako anorektiká, analgetiká0006 Zodpovedajúco mnohoraké sú aplikačné možnosti zlúčenín, ktoré sa viažu na ORL 1 receptor a tento aktivujú alebo inhibujú. Popri týchto hrajú veľkú rolu priamo voblasti terapie bolesti, ale tiež v iných zuvedených indikácií,opioidové receptory, ako je -receptor a iné...

Substituované benzoxazinóny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3320

Dátum: 04.11.2003

Autori: Zhao Shu-hai, Maag Hans, Sui Meng

MPK: A61P 25/00, A61K 31/54, A61K 31/5375...

Značky: benzoxazinóny, použitie, substituované

Text:

...jej farmaceuticky vhodná soľ, kdepredstavuje -(CRR),- alebo -S 02-, kde každý z R a R predstavuje nezávisle vodík alebo alkylskupínupredstavuje CH alebo Npredstavuje vždy nezávisle halogén, alkylskupínu, halogénalkylskupinu, heteroalkylskupinu, alkoxyskupinu, kyanoskupinu, -S(O)s-R°, -C(O)-NR°R°, -SOZ-NRQK,-N(R°)-C(O)-R alebo -C(O)-R°, kde každý z R a R predstavuje nezávisle vodíkprípadne substituovaný nezávisle jedným až štyrmi...

Použitie distrontnatej soli kyseliny 2-[N,N-di(karboxymetyl)amino]-3-kyano-4-karboxymetyltiofén-5- karboxylovej na výrobu liečiva na ošetrovanie gastro-duodenálnych bolestí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 864

Dátum: 04.11.2003

Autor: Tsouderos Yannis

MPK: A61K 31/381, A61P 1/00

Značky: distrontnatej, ošetrovanie, výrobu, použitie, 2-[n,n-di(karboxymetyl)amino]-3-kyano-4-karboxymetyltiofén-5, gastro-duodenálnych, bolesti, kyseliny, karboxylovej, liečivá

Text:

...chorôb (US-A-5866 l 68, US-A-6 l 46636 a US-A 2002055535)0005 Prihlasovateľ teraz zistil, že distrontnatá sol kyseliny 2-MN-di(karboxymetyl)amino-3-kyano-4-karboxymetyltiofén-S-karboxylovej vzorca l, ako aj jej hydráty, má gastroprotektívne vlastnosti umožňujúce jej použitie na prípravu liečiv určených na9 oco~cH GN CH 9 GOCO s rłq/ 2-COO 2 Srg CH 2-~CO 0 ®0006 Pri klinickom teste sa totiž ukázalo, že zlúčenina vzorca l, nazývaná taktiež...

Nové deriváty xantínu, ich výroba a ich použitie ako liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7772

Dátum: 03.11.2003

Autori: Tadayyon Mohammad, Langkopf Elke, Mark Michael, Maier Roland, Lotz Ralf, Himmelsbach Frank, Eckhardt Matthias

MPK: A61K 31/00, C07D 473/00, A61P 5/00...

Značky: nové, použitie, liečivo, xantínu, výroba, deriváty

Text:

...5,5-dioxodibenzo bj 1 ,4 tiazepinylová skupina, SH-dibenzoadjcykloheptenylová alebo SH-dibenzowjjazepinylová skupina, fenantridinylová, benzoc 1,5 naftyridinylová, benzoh l ,6 naftyridinylová,benzocl,8 naftyridinylová alebo 1,2,3,4-tetrahydrofenantridinylová skupina, benzomchinoxalinylová skupina, 5 H-dibenzod,f 1 ,3 diazepinylová, 5 H-benzoepyrolo 1 ,2-a 1 ,4 diazepinylová alebo tieno 3 ,2-b 1 ,4 benzoxazepinylová skupina, 3 -oxo-2,3...

N-[4-(3-chlór-4-fluór-fenylamino)-7-(3-morfolín-4-yl-propoxy)- chinazolín-6-yl]-akrylamid jeho použitie a farmaceutický prípravok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283688

Dátum: 31.10.2003

Autori: Klohs Wayne Daniel, Bridges Alexander James, Driscoll Denise

MPK: A61K 31/517, C07D 239/94

Značky: prípravok, n-[4-(3-chlór-4-fluór-fenylamino)-7-(3-morfolín-4-yl-propoxy, farmaceutický, chinazolín-6-yl]-akrylamid, báze, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je zlúčenina N-[4-(3-chlór-4-fluór-fenylamino)-7-(3-morfolín-4-yl-propoxy)- chinazolín-6-yl]-alkylamidu, ktorá je ireverzibilným inhibítorom tyrozín-kináz a jej použitie na výrobu liečiva na liečbu nádorov, aterosklerózy, restenózy, endometriózy a psoriázy a farmaceutické prostriedky obsahujúce uvedenú zlúčeninu.

Fungicídna zmes a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283687

Dátum: 31.10.2003

Autori: Ammermann Eberhard, Strathmann Siegfried, Schelberger Klaus, Müller Bernd, Lorenz Gisela, Scherer Maria, Sauter Hubert, Hampel Manfred, Leyendecker Joachim, Birner Erich

MPK: A01N 47/24, A01N 37/50

Značky: fungicídna, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa fungicídna zmes a jej použitie, ktorá obsahuje synergicky účinné množstvo karbamátu vzorca (I.d), kde X znamená CH alebo N, n predstavuje 0, 1 alebo 2 a R znamená halogén, C1-C4-alkyl alebo C1-C4-halogénalkyl, pričom zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2, alebo jeho soľ alebo adukt a fungicídne aktívnu zlúčeninu zo skupiny benzimidazolov alebo benzimidazolových uvoľňovacích prekurzorov vybrané zo skupiny zlúčenín (II.a) až...

Kryštálová modifikácia 1-(2,6-difluórbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-karboxamidu, farmaceutické prípravky, ktoré ju obsahujú, a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283685

Dátum: 31.10.2003

Autori: Hofmeier Urs Christoph, Burkhard Andreas, Portmann Robert, Szelagiewicz Martin, Scherrer Walter

MPK: C07D 249/04, A61K 31/41

Značky: obsahujú, 1-(2,6-difluórbenzyl)-1h-1,2,3-triazol-4-karboxamidu, přípravky, farmaceutické, použitie, krystalová, modifikácia

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je modifikácia A 1-(2,6-difluórbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-karboxamidu vzorca (I), jej použitie a farmaceutické prípravky, ktoré túto kryštálovú modifikáciu obsahujú.

Aminocyklohexyléterové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1208

Dátum: 31.10.2003

Autori: Yong Sandro, Jung Grace, Plouvier Bertrand, Chou Doug Ta Hung, Zhu Jeff, Zolotoy Alexander, Liu Yuzhong, Wall Richard, Sheng Tao, Choi Lewis Siu Leung, Beatch Gregory, Barrett Anthony, Walker Michael

MPK: A61P 9/00, A61K 31/40, C07D 207/00...

Značky: aminocyklohexyléterové, zlúčeniny, použitie

Text:

...boli vyvinuté na prevenciu alebo úľavu pri srdcovej arytmii. Napriklad trieda l antiarytmických zlúčenín je používaná na liečenie supraventrikulárnej arytmie a ventrikulárnej arytmie. Liečenie ventrikulárnej arytmie je veľmi dôležité, pretože takáto arytmia môže byt fatálne. Vážna ventrikulárna arytmia (ventrikulárna tachykardia a ventrikulárna fibrilácia) sa vyskytuje najčastejšie v prítomnosti myokardiálnej ischémie a/alebo infarktu....

Použitie CPG oligonukleotidov pri liečbe vírusovej hepatitídy typu C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11546

Dátum: 29.10.2003

Autori: Ahluwalia Navneet, Vollmer Jörg, Efler Susan, Davis Heather

MPK: A61P 31/14, A61K 38/21

Značky: liečbe, hepatitidy, oligonukleotidov, vírusovej, použitie

Text:

...alebo kombinovaná terapie, ale i na genotypu HCV. Obvykle liečba trvá 6 až 12 mesiacov.V súčasnosti neexistuje vakcína proti HCV ani vysoko účinná terapia pre chronickú infekciu. Potreba zaistiť účinnú liečbu chronických nositeľov HCV zostáváVynález sa odvíja od niekoľko prekvapivých zistení, že imunostimulačné nukleové kyseliny obsahujúce CpG motívy môžu byť použité pre liečbu pacientov chronicky infikovaných vírusom hepatitídy C (HCV),...

Substituované indánové a dihydroindolové zlúčeniny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283678

Dátum: 27.10.2003

Autori: Bang-andersen Benny, Mikkelsen Ivan, Pedersen Henrik, Perregaard Jens Kristian, Dancer Robert

MPK: A61K 31/455, A61K 31/44, A61K 31/495...

Značky: farmaceutický, použitie, substituované, indánové, prostriedok, dihydroindolové, obsahom, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa substituované indánové alebo dihydroindolové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom A je indol. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok s vysokou afinitou k D4 receptorom a tiež aj použitie na liečenie pozitívnych alebo negatívnych symptómov schizofrénie, ďalších psychóz, anxióznych stavov, ako je všeobecne úzkosť, panické stavy a obsedantné kompulzívne stavy, depresie, závislosti od alkoholu, porúch ovládania vzruchov, stavov...

Použitie dipeptidu R’-Glu-Trp-R” na liečenie neovaskularizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283677

Dátum: 27.10.2003

Autori: Green Lawrence, Blasecki John

MPK: A61K 38/05

Značky: neovaskularizácie, dipeptidů, použitie, r'-glu-trp-r, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie dipeptidu R'-Glu-Trp-R'', analógu dipeptidu R'-Glu-Trp-R'' alebo ich farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu farmaceutického prostriedku na inhibíciu neovaskularizácie v subjekte, pričom R' a R'' chýbajú alebo znamenajú zvyšok nezávisle vybraný zo skupiny, ktorá obsahuje amid, imid, ester, anhydrid, éter, metyl-alkyl, etyl-alkyl ester, alkylovú skupinu a arylovú skupinu, kde R' môže znamenať aj amidovú väzbu medzi amínom uvedeného Glu...

Použitie R(+)-N-propargyl-1-aminoindánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283675

Dátum: 27.10.2003

Autori: Veinberg Alex, Levy Ruth, Finberg John, Yellin Haim, Sterling Jeffrey, Lerner David, Youdim Moussa

MPK: A61K 31/135

Značky: r(+)-n-propargyl-1-aminoindánu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie R(+)-N-propargyl-1-aminoindánu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu liečiva na liečenie mŕtvice u subjektu.

Fungicídna zmes a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283671

Dátum: 27.10.2003

Autori: Hampel Manfred, Leyendecker Joachim, Scherer Maria, Lorenz Gisela, Sauter Hubert, Ammermann Eberhard, Saur Reinhold, Schelberger Klaus, Birner Erich, Strathmann Siegfried

MPK: A01N 37/50

Značky: fungicídna, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná fungicídna zmes a jej použitie, ktorá obsahuje synergicky účinné množstvo derivátu fenylbenzyléteru vzorca (Ia), (Ib), (Ic) a karboxamid vzorca (IIa) alebo (IIb). Ďalej sú opísané spôsoby ničenia škodlivých húb s použitím zmesi uvedených zlúčenín.

Použitie sklenených kompozícií na prípravu zubných sklenených implantátov a podporných implantátov a spôsob výroby sklenených implantátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283669

Dátum: 27.10.2003

Autor: Németh László

MPK: C03C 3/091, A61C 13/00, A61K 6/02...

Značky: podporných, implantátov, přípravu, kompozícií, zubných, sklenených, použitie, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sklenený materiál obsahuje vysoké percento oxidu boritého, čo umožňuje znížiť obsah alkalického oxidu. Takto získané zubné sklenené implantáty sú biokompatibilné a môžu sa použiť na prípravu zubných mostíkov, najvýhodnejšie vtedy, keď chýba vedľajší zub ako podpora na mostík.

Deriváty [6,7-dihydro-5H-imidazo[1,2-a]imidazol-3-sulfonylamino]-propiónamidu a ich použitie ako inhibítorov interakcie CAM a leukointegrínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1238

Dátum: 27.10.2003

Autori: Kelly, Kim Jin Mi, Lemieux

MPK: C07D 487/00, A61K 31/4164, A61P 37/00...

Značky: inhibítorov, deriváty, 6,7-dihydro-5h-imidazo[1,2-a]imidazol-3-sulfonylamino]-propiónamidu, použitie, interakcie, leukointegrínov

Text:

...Immunology Today, 1994, 15, 251-255). Významnejšie je zistenie, že protilátky namierenê proti ICAM-1 sú účinné in vivo ako protizápalové činidlá pri humánnych ochoreniach, ako rejekcia aloštepu obličiek a reumatoidná artritída (Rothlein, R. RScharschmidt, L, in Adhesion Mblecules Wegner, C. D., Ed. 1994,1-8, Cosimi, C. B. et al, J. Immunol 1990, 144, 4604-4612 and Kavanaugh, A. et al, Arthritis Rheum. 1994, 37, 992-1004) a protilátky...

Použitie amínov, aminokyselín alebo esterov aminokyselín ako modifikátorov mobilnej fázy v chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7202

Dátum: 24.10.2003

Autori: Antia Firoz, Goklen Kent, Dahlgren Mary Ellen, Nti-gyabaah Joseph

MPK: B01D 15/08, C07K 1/00, B01D 15/00...

Značky: aminokyselin, mobilnej, použitie, chromatografii, esterov, modifikátorov, amínov, fázy

Text:

...1.Pneumocandin Bo OH OH Me OH H OHPneumocandin E 0 Cní OH Me OH H H0007 Silikagélová Chromatografia využíva malé zmeny väzbovej afinity cyklického hexapeptidového jadra bohatého na hydroxyly požadovaného produktu a analogické nečistoty vrátane Pneumocandinov B 5 a E 0, aby sa dosiahla separácia. Pri silikagélovom HPLC čisteni sa Pneumocandiny B 5 a E 0, dva 2 kľúčových analogických nečistôt spolu produkovaných vo fermentácii Pneumocandinu Bo,...

Farmaceutické prostriedky obsahujúce estetrolové deriváty na použitie pri liečení rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3073

Dátum: 23.10.2003

Autori: Coelingh Bennink Herman Jan Tijmen, Bunschoten Evert Johannes

MPK: A61K 31/565, A61P 35/00, A61K 31/352...

Značky: liečení, estetrolové, obsahujúce, deriváty, prostriedky, farmaceutické, použitie, rakoviny

Text:

...14, 347-357 Pike a spol., 2000, Steroids,65, 659 ~ 664, Heinig a spol. 2002, European Journal of Obstetrics Gynecology, 102, 67-73.), indukciou estrogénovým receptorom sprostredkovaného zvýšenia frekvencie bunkového delenia(proliferácie) v týchto tkanivách. Bunkové delenie je podstatnéV komplexnom procese genézy ľudskej rakoviny, pretože samo osebe zvyšuje riziko genetickej chyby, zvlášť takých genetickýchchýb, ako je deaktivácia qénov...

Spôsob prípravy suchých, čiastočne amorfných produktov, zmesi substancií získané týmto spôsobom, ich použitie a diagnostické prostriedky a terapeutické prípravky obsahujúce tieto zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 283664

Dátum: 23.10.2003

Autori: Winter Gerhard, Mattern Markus

MPK: A61K 9/14, A61K 47/18, A61K 47/26...

Značky: zmesí, suchých, použitie, obsahujúce, čiastočne, spôsob, produktov, amorfných, tieto, přípravky, substancií, prostriedky, spôsobom, získané, terapeutické, týmto, přípravy, diagnostické

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby suchých, čiastočne amorfných produktov, obsahujúcich biologický, najmä terapeuticky aktívny materiál, ktoré predstavujú makroskopicky homogénne zmesi substancií, pričom tieto zmesi substancií sú zvolené tak, že obsahujú aspoň po jednej substancii zo skupiny (i) sacharid alebo amfotérny ión s polárnym zvyškom a ich deriváty a (ii) amfotérny ión s nepolárnym zvyškom a jeho deriváty, spočíva v tom, že sa pripraví roztok biologického...

3-Acylindolové deriváty, farmaceutická kompozícia, ktorá tieto deriváty obsahuje a použitie týchto derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283660

Dátum: 23.10.2003

Autori: Philion Richard, Rinaldi Murielle, Barth Francis, Casellas Pierre, D'ambra Thomas, Bell Malcolm, Oustric Didier, Congy Christian

MPK: C07D 209/08, C07D 209/12, A61K 31/40...

Značky: derivátov, kompozícia, farmaceutická, ktorá, použitie, 3-acylindolové, obsahuje, týchto, tieto, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

3-Acylindolové deriváty všeobecného vzorca (Ib2)
farmaceutické kompozície, ktoré tieto deriváty obsahujú ako účinnú látku, a použitie týchto derivátov na prípravu imunomodulačných liečiv.

Vo vode rozpustný oligomér, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283655

Dátum: 23.10.2003

Autori: Cardin Alan, Jackson Richard, Mullins Michael

MPK: A61K 31/795, A61P 31/18, A61K 31/74...

Značky: farmaceutický, oligomér, výroby, rozpustný, použitie, spôsob, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vo vode rozpustný oligomér s pevným základným reťazcom, ktorý má molekulovú hmotnosť nižšiu než 10 000 a obsahuje opakujúce sa štruktúrne jednotky spojené karbonylovými spojovacími skupinami, ktorý je reprezentovaný ľubovoľným zo všeobecných vzorcov: A) polymočovina všeobecného vzorca (I), v ktorom R, R3, X, n a m majú významy uvedené v opise, B) polykarbonát všeobecného vzorca (II), v ktorom X, X1, X2, a n majú významy uvedené v...