Patenty so značkou «použitie»

Strana 68

Použitie alfa-fenyltiokarboxylových kyselín prejavujúcich účinok na znižovanie hladiny glukózy v sére a na znižovanie lipidov v sére

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5413

Dátum: 16.12.2003

Autori: Sciarroni Anna Floriana, Brunetti Tiziana, Tassoni Emanuela, Giannessi Fabio, Milazzo Ferdinando, Dell'uomo Natalina, Tinti Maria Ornella, Pessotto Pompeo

MPK: A61P 3/00, C07C 327/00, A61K 31/185...

Značky: kyselin, hladiny, účinok, lipidov, alfa-fenyltiokarboxylových, sére, použitie, znižovanie, prejavujúcich, glukózy

Text:

...PPARB (tiež známy ako č). Izoforma gama (PPARV) sa podieľa na regulácii diferenciácie adipocytov a energetickej homeostázy, zatiaľčo izoforma alfa (PPARor) riadi oxidáciu mastných kyselín vedúcu k modulácii hladiny tukov v plazme. Je dôležité poznamenať, že zníženie tukov, ktoré sa dosiahlo u hlodavcov agonistami PPARy, ako je rosiglitazón, je ťažko dosiahnuteľné u ľudí. Zatiaľ čo zníženie tukov spôsobené u hlodavcov fibrátmi je potvrdené i...

Tetrahydrochinolínové deriváty a ich použitie ako modulátory FSH receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3703

Dátum: 16.12.2003

Autori: Karstens Willem Frederik Johan, Timmers Cornelis Marius

MPK: A61P 5/00, A61K 31/47, C07D 215/00...

Značky: tetrahydrochinolínové, deriváty, modulátory, použitie, receptora

Text:

...skupina majú rovnaký význam ako hore.0028 Výraz (2-5 C)heleroaryl(1-4 C)aIkyl sa tu používa tak, že znamená skupinu heteroaryl s 2 až 5 atúmamiuhlíka, spojenú s alkylovou skupinou, ktorá má 1 až 4 alómy uhlíka. Skupina heteroaryl a alkylová skupina majú rovnaký význam ako hore.-3 0029 Výraz (6 C)aryI(1 ~ 4 C)alkyl sa lu používa tak, že znamená skupinu fenyl, subsiituovanú jedným alebo viacerými subsliluentami, vybranými zo skupín...

Imunoglobulínové varianty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7896

Dátum: 16.12.2003

Autori: Nakamura Gerald, Chan Andrew, Crowley Craig, Lowman Henry, Presta Leonard, Adams Camellia

MPK: C07K 16/00, A61K 39/00, C12N 15/00...

Značky: varianty, imunoglobulínové, použitie

Text:

...trpiacemu rakovinou. Rakovinou pozitívnou na CD 20 môže byť lymfóm z B buniek alebo Ieukémia, vrátane non-Hodgkinovho Iymfómu (NHL) alebo Hodgkinovej choroby spredominanciou lymfocytov (LPHD), chronickej Iymfocytickej leukémie (CLL) alebo.3 SLL. Pri spôsobe liečenia Iymfómu z B buniek alebo Ieukémie možno protilátku podávať v dávkovom rozsahu okolo 275 až 375 mg/mz. Spôsob liečby môže ďalej zahrnovat podanie najmenej jednej...

Imunocytokínové sekvencie a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7786

Dátum: 16.12.2003

Autori: Lo Kin-ming, Gillies Stephen

MPK: C07K 19/00, C07K 16/00, A61K 39/00...

Značky: sekvencie, imunocytokínové, použitie

Text:

...s nwšacími variabilnými doménami. Napokon zvyšné myšie variabilné domény sú obvykle stále imunogénne u človeka, a môžu preto znížit účinnost terapie, založenej na týchto protilátkach.Niektoré prístupy, ktoré znižujú. imunogenicitu, ako je maskovanie (angl. Veneering) alebo poľudštovanie (angl. Humanization), zahrnujú vloženie mnoho aminokyselínových substitúcií a môžu tak porušit väzbu protilátky k príslušnému antigénu. Protilátka m...

Rané použitie extraktu z listov červeného viniča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11688

Dátum: 12.12.2003

Autori: Sacher Fritz, Schaefer Eckhard, Kiesewetter Holger, Esperester Anke

MPK: A61P 9/00, A61K 36/87

Značky: viniča, červeného, použitie, rané, extraktu, listov

Text:

...zobrazuje schematický návrh uskutočnenej klinickej štúdie. Obrázok 2 zobrazuje vplyv extraktu z listov viničana mikrocirkuláciu meranú s použitím laserovej Dopplerovej prietokometrie (Laser Dopplerflowmetry, LDF 10 - 37 kHz). Obrázok 3 zobrazuje vplyv extraktu z listov viniča-O- placebom na transkutánny parciálny tlak kyslíka (tpog) PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZUKompozícia na použitie podľa predloženého vynálezu výhodne pozostáva z bylinkových...

Použitie lignín-peroxidázy pri zosvetlení pokožky a vlasov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18832

Dátum: 11.12.2003

Autori: Dosoretz Carlos, Lasser Haim, Belinky Paula

MPK: A61Q 19/02, A61K 8/66, A61Q 5/08...

Značky: vlasov, zosvetlení, použitie, pokožky, lignín-peroxidázy

Text:

...syntetický peptid,ktorý funguje pri deaktivácii melanogenézy v melanocytoch.produkciu melanínu je tiež použitých V V zosvetľovacíchproduktoch. Pretože syntéza melanínu zahŕňa oxidačnú reakciu,blokovanie oxidácie V rôznych bodoch od tyrozínu/DOPA k melanínu skutočne inhibuje syntézu melanínu.0010 Jeden antioxidant, ktorý sa používa na blokovanie syntézy melanínu je kyselina L-askorbová (vitamín C), ktorý pôsobí ako redukčné činidlo pre...

Hydrogenačné katalyzátory, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283777

Dátum: 11.12.2003

Autori: Cavalli Luigi, Rubini Carlo, Malentacchi Marinella

MPK: B01J 23/72, B01J 23/44, B01J 23/46...

Značky: použitie, hydrogenačně, výroby, katalyzátory, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrogenačné katalyzátory s obsahom paládiového kovu na aktívnom uhlí ako nosiči, kde menej ako 50 hmotn. % paládia sa nachádza v povrchovej vrstve do hrúbky 50 mikrometrov, zvyšok je lokalizovaný vo vrstve s hrúbkou od 50 do 400 mikrometrov. Katalyzátory možno použiť najmä pri purifikácii kyseliny tereftálovej získanej oxidáciou p-xylénu.

Zariadenie na oddeľovanie plynov z kvapalín, použitie zariadenia na oddeľovanie sírovodíka z kvapalnej síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 283766

Dátum: 11.12.2003

Autor: Hofer Wolfgang

MPK: B01D 53/52

Značky: zariadenia, zariadenie, sírovodíka, síry, kvapalín, kvapalnej, oddeľovanie, použitie, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na oddeľovanie plynov, najmä sírovodíka, z kvapalín, najmä z kvapalnej síry, obsahuje v podstate plynotesne uzatvorenú prvú vaňu (1) vybavenú prívodnou rúrkou (8) a odvádzacím potrubím (33) na kvapalinu, najmä jeden hore a dole otvorený reaktor (17), vybavený vo svojej spodnej časti prívodom (18) plynu s rozdeľovačom plynu a obsahujúci katalyzátor, najmä oxid hlinitý, a prvé odsávacie ústrojenstvo (13). Prvý reaktor (17) je...

Azopyrazolónové zlúčeniny, spôsob ich prípravy a ich použitie ako pigmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283764

Dátum: 11.12.2003

Autori: Chorlton Alan Patrick, Mason James

MPK: C09B 63/00, C09B 29/36, C09B 29/46...

Značky: zlúčeniny, přípravy, azopyrazolónové, použitie, spôsob, pigmenty

Zhrnutie / Anotácia:

Azopyrazolónové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde Z je substituent vybraný zo skupiny zahŕňajúcej nitroskupinu, skupinu SO2R, CO2R, NHSO2R1 a NHCOR1, kde R je alkylová skupina s 1 až 6 atómami uhlíka a R1 je fenylová alebo tolylová skupina a sulfoskupina na kruhu A je v polohe 3 vzhľadom k pyrazolylovej skupine, pričom táto zlúčenina je vo forme soli s alkalickým kovom, s kovom alkalickej zeminy alebo ťažkým kovom alebo vo forme soli s...

Použitie spongozínu (2-metoxyadenozínu) na liečbu bolesti, najmä hyperalgézie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5626

Dátum: 09.12.2003

Autor: Richardson Peter

MPK: A61P 25/00, A61K 31/7042, A61K 31/185...

Značky: 2-metoxyadenozínu, spongozínu, najmä, použitie, hyperalgézie, bolesti, liečbu

Text:

...ďalšie adenozínové receptory (receptory A 2 B aA 3), ale aktivita spongozínu na týchto receptoroch nebola nikdy skúmaná. Nízka potencia aslabá receptorová selektivita tejto zlúčeniny viedla ktomu, že bola prevažne ignorovaná. pretože sa syntetizovali stále potentnejšie a receptorovo selektívnejšiePrekvapujúco sa zistilo, že spongozin pri podávaní cicavcom poskytuje významnú úlavu od bolesti pri stavoch zvýšenej citlivosti na bolesť...

Molekuly viažuce Nogo A a ich farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8174

Dátum: 09.12.2003

Autori: Zurini Mauro, Oertle Thomas, Vitaliti Alessandra, Schwab Martin, Barske Carmen, Mir Anis Khusro, Schnell Lisa

MPK: C07K 14/47, C12N 15/13, C07K 16/18...

Značky: viažúce, farmaceutické, použitie, molekuly

Text:

...v rovnakých druhoch. Vše obecné pravidla na identifikáciu CDR a FR úsekov sú všeobecnou znalosťou odbomíka V odborea môžu sa nájsť napríklad na webovej stránke 1 http//www.bioinf.org.uk/abs ).Teraz sa prekvapujúco zistilo, že nová monoklonálna myšia protilátka (ďalej nazývaná l lC 7) vyvolaná proti polypeptidovému fragmentu z potkanieho NogoA (SEQ ID NO l) a typu IgGl mala lepšie vlastnosti než protilátky NogoA podľa doterajšieho stavu...

Somatostatínové peptidy, spôsob ich výroby, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283774

Dátum: 08.12.2003

Autori: Smith-jones Peter, Albert Rainer, Stolz Barbara, Weckbecker Gisbert, Bruns Christian

MPK: A61P 35/00, C07K 14/655, A61K 51/08...

Značky: výroby, spôsob, somatostatínové, obsahujú, použitie, farmaceutické, peptidy, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa somatostatínové peptidy všeobecného vzorca (I), kde M predstavuje katiónový ekvivalent a A predstavuje Phe alebo Tyr, vo voľnej forme alebo vo forme soli, ktoré sú užitočné ako rádiofarmaká, ak sú vo forme komplexu s rádionuklidom emitujúcim žiarenie alfa alebo beta alebo s nuklidom s Augerovými e- -kaskádami. Ďalej sa opisuje spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie.

Použitie L-vínanu levalbuterolu pri výrobe inhalátora s odmeranými dávkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 611

Dátum: 08.12.2003

Autori: Bakale Roger, Mcglynn Paul, Sturge Craig

MPK: A61P 11/00, A61K 9/72, A61M 15/00...

Značky: inhalátora, výrobe, použitie, levalbuterolu, odmeranými, dávkami, l-vínanu

Text:

...uvedeným sposobom, majú vysokú čistotu.0030 Všeobecne sa hydrogenácla môže uskutočňovať pri teplote v rozmedzí od 20 do 45 °C, výhodne od 30 do 35 C. ako je od 33 do 37 °C. Výhodné rozpúštadlo je etanoi (komerčne dostupný etanoi je etanoi denaturovaný 5 metanolu). Hydrogenácía sa výhodne uskutočňuje za podmienok zvolených na dosiahnutie premeny aspoň 99,9 R-benzylalbuterolu bez redukcie dalších funkčných skupín. Použité palàdium...

Hmota na výrobu žiaruvzdornej keramickej tvarovky, z nej vyrobená výmurovka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3667

Dátum: 06.12.2003

Autori: Eder Johann, Neuböck Rainer

MPK: B22D 41/02, C04B 35/03, F27B 7/00...

Značky: výrobu, použitie, keramickej, žiaruvzdornej, vyrobená, hmota, vymurovka, tvarovky

Text:

...vystavená najvyšším teplotám (vyše 1700 ° C). Cieľom vývoja bolo zlepšiť vlastnosti produktu v prispôsobení sa tlaku (podľa DlN-EN 993-8, 1997) a urobit flexibilnejšiu štruktúru. Dosiahne sa to nasledujúcimi opatreniami. Pripustia sa malé podiely fáz tavenia bez ovplyvnenla žiaruvzdornosti. Zamedzia sa termomechanické pnutia. Odpraskaniemôže byť zamedzené alebo zredukované.Vynález sa od DE 100 10918 A 1 odlišuje preto, lebo sa hmote pridáva...

Heterocyklické zlúčeniny, spôsoby ich výroby a ich použitie v liečbe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17201

Dátum: 05.12.2003

Autori: Berman Judd, Surman Matthew David, Decornez Helene Yvonne, Xie Dejian, Manning David Douglas, Sampson Peter, Ramnauth Jailall, Pauls Heinz

MPK: A61P 31/04, A61K 31/4427, C07D 213/73...

Značky: liečbe, heterocyklické, použitie, spôsoby, výroby, zlúčeniny

Text:

...Campylobacter, Shigella,Legionella, Pseudomonas, Aemmonas, Rickettsia, Chlamydia, Bona/ia a Mycoplasma, a ďalšie vrátane, ale be obmedzovania sa len na člena druhov alebo skupiny, Streptococcus skupiny A,Streptococcus skupiny B, Streptococcus skupiny C, Streptococcus skupiny D, Streptocoocus skupiny G, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogény, Streptococcus agalactiae,Streptocoocus faecalis, Streptococcus faecium, Streptococcus durans,...

4-(Substituovaný fenylamino)chinazolínové deriváty, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283762

Dátum: 04.12.2003

Autori: Lee Daniel Arnold, Rodney Caughren Schnur

MPK: C07D 239/94, C07D 491/04, A61K 31/505...

Značky: báze, spôsob, použitie, farmaceutické, deriváty, fenylamino)chinazolínové, 4-(substituovaný, medziprodukty, prostriedky, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

4-(Substituovaný fenylamino)chinazolínové deriváty všeobecného vzorca (I), ich farmaceuticky vhodné soli a proliečivá
spôsob a medziprodukty na ich výrobu
ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze. Zlúčeniny podľa vynálezu sú vhodné na liečbu hyperproliferatívnych chorôb.

Spôsob prípravy amfoternej vodnej disperzie polymerizátov a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283749

Dátum: 01.12.2003

Autori: Hetterich Karl, Exner Reiner, Ulubay Hasan

MPK: C08F 285/00, C09D 151/02, C08F 251/00...

Značky: použitie, disperzie, spôsob, vodnej, přípravy, polymerizátov, amfoternej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amfoternej vodnej disperzie polymerizátu s hmotnostným obsahom pevných, jednotne disperzne rozdelených častíc, 20 až 55 %, vo vodnom disperznom prostredí stabilizovanej povrchovo aktívnymi činidlami. Použitie takýchto disperzií je pri výrobe papiera, lepenky a kartónu ako spojidla v priemysle tlačových a náterových farieb a pri výrobe povrstvovacích prostriedkov na papier, drevo, kov a sklo.

Benzimidazoly, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283744

Dátum: 01.12.2003

Autori: Stassen Jean Marie, Hauel Norbert, Kauffmann Iris, Ries Uwe, Nar Herbert, Wienen Wolfgang, Priepke Henning

MPK: C07D 521/00

Značky: přípravy, benzimidazoly, farmaceutický, prostriedok, spôsob, obsahom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú benzimidazoly všeobecného vzorca (I), ich tautoméry, ich stereoizoméry, ich zmesi, ich prekurzory, ich deriváty, ktoré na mieste karboxyskupiny obsahujú skupinu, ktorá je pri fyziologických podmienkach nabitá záporne a ich soli, najmä ich fyziologicky prijateľné soli s anorganickými alebo organickými kyselinami alebo zásadami. Benzimidazoly všeobecného vzorca (I), v ktorom Rc znamená kyanoskupinu, sú cenné medziprodukty na prípravu...

Použitie dokosahexaenovej kyseliny ako účinnej látky pri liečení lipodystrofie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 859

Dátum: 01.12.2003

Autori: Domingo Pedrol Pere, Domingo Pedrol Juan Carlos

MPK: A61K 31/185, A61P 3/00, A61K 31/557...

Značky: látky, lipodystrofie, účinnej, použitie, dokosahexaenovej, kyseliny, liečení

Text:

...stratégie, ktoré modífikujú zložky HAART tak,že nemôže dôjsť k supresíi bez rizika stratykontroly nad replikáciou vírusa,(b) liečiva (napríklad metformín, rosiglitazón), ktoré zvyšujú citlivosť na pôsobenie inzulínu,(c) liečiva, ktoré uľahčujú kontrolu nad lipidovými aspektmi syndrómu, ako sú fibráty a statiny, ktoré môžu zlepšovať (aj keď iba zriedka normalizovať)poruchy hladín lipidov v plazme,implantáciou nahradzują stratený tuk na...

Pevný orálny prostriedok obsahujúci olanzapín, spôsob jeho prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283745

Dátum: 28.11.2003

Autori: Morris Tommy Clifford, Cochran George Randall

MPK: A61K 31/55, A61K 9/28

Značky: spôsob, olanzapín, obsahujúci, orálny, prostriedok, přípravy, použitie, pevný

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný orálny farmaceutický prostriedok obsahuje olanzapín ako účinnú látku, v zmesi s činidlom dodávajúcim objem, so spojivom, s rozptyľovacím činidlom, so suchým spojivom a s mazadlom a je potiahnutý polymérom zo súboru zahrnujúceho hydroxypropylmetylcelulózu, hydroxyetylcelulózu, metylhydroxyetylcelulózu, nátriumkarboxymetylcelulózu, hydroxypropylcelulózu, polyvinylpyrolidón, kopolymér dimetylaminoetylmetykrylátu s metylesterom kyseliny...

Kolchicínové zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283736

Dátum: 28.11.2003

Autor: Bombardelli Ezio

MPK: A61K 31/10, A61K 31/535, A61K 31/12...

Značky: přípravy, zlúčeniny, obsahom, prostriedok, farmaceutický, kolchicínové, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa kolchicínové a tiokolchicínové deriváty, ktoré je možné získať funkcionalizáciou C-7 na ketón alebo funcionalizáciou amínovej skupiny. Zlúčeniny majú zjavný antiblastický účinok tak na normálne rakovinové bunky, ako aj na chemorezistentné fenotypy. Zlúčeniny podľa vynálezu môžu byť podávané aj injekciou, aj orálne.

Forma VI 5,6-dichlór-2-(izopropylamino)-1-(beta-L-ribofuranozyl)-1H- benzimidazolu, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283735

Dátum: 28.11.2003

Autori: Hodgson Anne, Huang Lian-feng, Carter Barry Howard

MPK: C07H 19/052, A61K 31/70

Značky: spôsob, použitie, prostriedok, farmaceutický, benzimidazolu, obsahom, forma, přípravy, 5,6-dichlór-2-(izopropylamino)-1-(beta-l-ribofuranozyl)-1h

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je kryštalická forma VI antivírusovej zlúčeniny 5,6-dichlór-2-(izopropylamino)-1-(beta-L-rybofuranozyl)-1H- benzimidazolu, spôsob jej prípravy, farmaceutické prostriedky s jej obsahom a jej požitie v medicíne na výrobu liečiva na liečenie alebo profylaxiu vírusových ochorení.

Nové aromatické fluórglykozidové deriváty, liečivá obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 809

Dátum: 28.11.2003

Autori: Plettenburg Oliver, Krämer Werner, Glombik Heiner, Heuer Hubert, Frick Wendelin, Brummerhop Harm

MPK: A61K 31/70, C07H 15/00, A61P 3/00...

Značky: nové, použitie, liečivá, zlúčeniny, deriváty, fluórglykozidové, tieto, aromatické, obsahujúce

Text:

...od sebatroj- až sedemčlenný nasýtený, čiastočne nasýtený alebo ne nasýtený kruh, pričom 1 atóm uhlíka môže byť nahradený s O, N alebo S R 8, R 9 vodík, F, Cl, Br, I, OH, CF 3, N 02, CN, COOH,COO(C 1-C 5)-alkyl, CO(Cl-C 4)-alkyl, CONH 2, CONH(C 1-C 5)-alkyl, CON (Clrcg)z, (C 1 C 5)alkYl, (Cz-Cs) -alkenyl, (C 2 C 5)-(C 1-C 5)-alkyl, pričom v alkylových skupinách môže bytjeden, viac alebo všetky vodíky nahradenê fluórom-alkyl, SO 2 NH(C 1...

Nové heterocyklické fluórglykozidové deriváty, liečivá obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 659

Dátum: 28.11.2003

Autori: Brummerhop Harm, Frick Wendelin, Heuer Hubert, Glombik Heiner, Krämer Werner, Plettenburg Oliver

MPK: A61P 3/00, A61K 31/70, C07H 17/00...

Značky: liečivá, tieto, nové, fluórglykozidové, heterocyklické, použitie, deriváty, zlúčeniny, obsahujúce

Text:

...môže byť oi O - 6 a fenylová skupina môže byť ažNH 2, NH-(C 1-C 5)-alkylovú skupinu, skupinu N(C 1-Cs)-alkyl 2,NH(Cy 4 h)~acylovú skupinu, fenylovú skupinu, O-(CHý°-fenylovú skupinu, pričom môže byť o O - 6, pričom fenylový kruh môže byť raz až trikrát substituovaný F, C 1, Br, I, OH, CFMprípadne atóm vodíka, (C 1-C 5)-alkylovú skupinu, (C 1-C 5)-alke nylovú skupinu, (C 3-C 5)-cykloalkylovú skupinu alebo fenylovú skupinu, ktorá môže byť...

Použitie polyetylénových prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17553

Dátum: 26.11.2003

Autori: Eklind Hans, Sultan Bernt-ake, Baann Hege Vale, Eggen Svein Staal, Helland Irene, Johansson Solveig, Malmberg Anneli, Nord-varhaug Katrin, Walter Philipp

MPK: C08L 23/08

Značky: použitie, prostriedkov, polyetylénových

Text:

...produktov rovnako ako produktov, ktoré sú podrobené dlhšiemu použitiu alebo použitiu v drsných prostrediach.0007 Tak z pohladu jedného aspektu vynález poskytuje polyetylénový prostriedok podľa nárokov 1 až 4 zahrňujúci 20 až 50 hmotn. kopolyméru etylénu a CHD alfa oleflnového komonoméru a 50 až 80 hmotn. etylénovéhopolyméru s nižšou hmotnostne strednou molárnou hmotnosťou s tým, že polyetylény z uvedeného prostriedku dohromady...

Použitie agonistu PPAR-alfa a metformínu na liečbu obezity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2465

Dátum: 26.11.2003

Autori: Edgar Alan, Junien Jean-louis

MPK: A61K 31/155, A61K 31/21, A61K 31/185...

Značky: použitie, ppar-alfa, agonistu, obezity, liečbu, metformínu

Text:

...(1991) a Grimaldi a kol., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 8910930-10934 (1992). Zlúčeninypôsobiace ako agonisty PPARo sú tiež opísané vpatente Spojených štátov amerických číslo US 6,008,239, vo W 0 97/27847, W 0 97/27857,W 0 97/28115, WO 97128137 a W 0 97128149. Niektoré tibrátové zlúčeniny sú tiež opísané vo W 0 92/10468 a W 0 01/80852.0012 Deriváty kyseliny fibrovej znižujú hladiny lipoproteínov bohatých na triglyceridy, ako je VLDL, zvyšujú...

Nové použitie dextran sulfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2147

Dátum: 26.11.2003

Autori: Nilsson Bo, Korsgren Olle

MPK: A61P 37/00, A61K 31/716

Značky: nové, použitie, dextran, sulfátu

Text:

...indukovaným streptozotocínom (13). Dextran sulfát je známy ako umocňovač účinku HGF a preto bol HGF intraperitoneálne aplikovaný recipientným myšiam spolu sdextran sulfátom. Takéto podanie navodilo uvšetkých skúmaných myši normoglykémiu. Uniektorých myší malo priaznivý účinok takisto podanie samotného dextran sulfátu, avšak nie vprípade transplantovania ostrovčekov do renálnehoĎalšia aplikácia anti-HGF protilátok myšiam, ktorým bol podaný...

Použitie kaše z papáje na liečbu porúch trávenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8107

Dátum: 26.11.2003

Autor: Choi Danette Vanessa

MPK: A61K 36/185, A61P 1/00

Značky: kaše, poruch, použitie, papáje, liečbu, trávenia

Text:

...obsah fruktózy. Následne sa plod spracuje vo vodnom roztoku, ktorý obsahuje viacero solí, aby sa zachovala farba plodu a aby sa odstránili triesloviny, ktoré papája obsahuje. Následne sa plod varí, v roztoku cukru zmäkne, nadbytočný cukor sa odstráni, vysuší sa a zabalí.0015 Lopez et al. (Miscelanea, Universidad Nacional de Tucuman Facultad de Agronomia y zootecnia 55, 1-13, 1976) uverejňuje postup na prípravu marmelády a sladkosti z papáje....

Väzboví partneri holo-transkobalamínov a ich použitie v kobalamínovom teste

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7709

Dátum: 26.11.2003

Autori: Rian Anne, Orning Lars

MPK: C07K 16/00, G01N 33/00

Značky: väzboví, použitie, těstě, kobalamínovom, holo-transkobalamínov, partneri

Text:

...že neboli zistené nijaké holoTC-špecifické protilátky, naznačuje, že v praxi asi nebude možné vyprodukovať takýchto sbp.0022 Sbp (t.j. špecifické väzbové Iigandy), napríklad protilátky, majú dve osobitné vlastnosti, ktoré majú velký význam pre ich vhodnost na použitie v testoch, napriklad v testoch podľa vynálezu. Je to ich añnita a ich Špecifičnosť. Añníta k protilátkam je v rozsahu približne od 107 až približne do 10 M, a iní sbp môžu...

Nové gény neomycín-fosfotransferázy a ich použitie pri selekčnom postupe vysokoprodukčných rekombinantných buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2403

Dátum: 25.11.2003

Autori: Otto Ralf, Bergemann Klaus, Fieder Jürgen, Enenkel Barbara, Sautter Kerstin

MPK: C12N 9/12, C12N 15/85, C12N 5/00...

Značky: gény, neomycín-fosfotransferázy, vysokoprodukčných, buniek, nové, rekombinantných, použitie, selekčnom, postupe

Text:

...promótorom, selektívny spôsob pre vysokoprodukčné rekombinantné bunky, výhodne pre bunky cicavcov aspôsob prípravy heterológnychPrekvapujúco bolo možné v rámci preloženého vynálezu pripraviť a identifikovať vysokoselektívne gény neomycín-fosfotransferázy, ktoré sa vyznačujú svojou špecifickou schopnosťou pre selekciu vysokoprodukčných buniek.Predložený vynález poskytuje nové modifikované gény neomycín-fosfotransferázy. Prekvapujúco sa...

Kolchicínové zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283737

Dátum: 24.11.2003

Autor: Bombardelli Ezio

MPK: A61K 31/12, A61K 31/353, A61K 31/10...

Značky: zlúčeniny, přípravy, farmaceutický, prostriedok, kolchicínové, spôsob, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa kolchicínové a tiokolcichínové deriváty, ktoré je možné získať funkcionalizáciou C-7 na ketón alebo funkcionalizáciou amínovej skupiny. Zlúčeniny majú zjavný antiblastický účinok tak na normálne rakovinové bunky, ako aj na chemorezistentné fenotypy. Zlúčeniny podľa vynálezu môžu byť podávané aj injekciou, aj orálne.

Kryštálové modifikácie 1-(2,6-difluórbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-karboxamidu, farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283734

Dátum: 24.11.2003

Autori: Burkhard Andreas, Scherrer Walter, Szelagiewicz Martin, Portmann Robert, Hofmeier Urs Christoph

MPK: A61K 31/41, C07D 249/04

Značky: krystalové, přípravky, farmaceutické, obsahujú, modifikácie, 1-(2,6-difluórbenzyl)-1h-1,2,3-triazol-4-karboxamidu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikácie B a C 1-(2,6-difluórbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-karboxamidu vzorca (I), ich použitie a farmaceutické prípravky, ktoré tieto kryštálové modifikácie obsahujú ako účinnú látku.

2-(Morfolín-4-yl)pyrimidíny ako inhibítory fosfotidylinozitol (PI) 3-kinázy a ich použitie na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14706

Dátum: 21.11.2003

Autori: Nuss John, Pecchi Sabina, Renhowe Paul

MPK: A61P 35/00, A61K 31/506, C07D 239/48...

Značky: inhibitory, rakoviny, fosfotidylinozitol, 3-kinázy, 2-(morfolín-4-yl)pyrimidíny, liečenie, použitie

Text:

...že PI 3 K môže byť priamo alebo nepriamo zodpovedná za mnohé bunkové procesy,ako je mitogenéza a onkogenéza, rovnako ako za sekrćciu histamínu, aktiváciu neutroñlov, akti váciu krvných doštičiek, migráciu buniek, transport glukózy, antilipolýzu a triedenie vezíkúl.Vzhľadom na mnohé regulačná odozvy súvisiace s PI 3-kinázou, o ktorej je známe, že je zapojená do signálnych kaskád zahŕňajúcich iné dobre známe onkogénne proteíny, budú takéto...

4-Oxochinolínová zlúčenina a jej použitie ako inhibítora HIV integrázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6602

Dátum: 20.11.2003

Autori: Itoh Yoshiharu, Motomura Takahisa, Matsuzaki Yuji, Satoh Motohide, Watanabe Wataru, Aramaki Hisateru, Kawakami Hiroshi, Wamaki Shuichi, Shinkai Hisashi

MPK: A61K 31/4709, A61K 31/47, A61K 31/4353...

Značky: inhibítora, zlúčenina, 4-oxochinolínová, použitie, integrázy

Text:

...Tak sa napríklad klinicky aplikuje kombinované použitie dvoch inhibítorov reverznej transkriptázy(zidovudínu a didanozínu) a kombinované použitie troch látok, ktorými sú inhibítory reverznej transkriptázy (zidovudin a lamivudín) a inhibítor proteázy(neltinavir) a pod. takéto kombinované terapie s viacerými liečivami začínajú.predstavovať hlavný smer pri terapii AIDS (viď napríklad Guidelines for the Useof Antiretroviral Agents in...

Použitie karnitínov na prevenciu a/alebo liečenie porúch spôsobených andropauzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5666

Dátum: 20.11.2003

Autori: Koverech Aleardo, Biagiotti Giulio, Cavallini Giorgio

MPK: A61P 19/00, A61K 31/21, A61P 15/00...

Značky: poruch, andropauzou, karnitínov, použitie, liečenie, prevenciu, spôsobených

Text:

...rakoviny prostaty.0008 V J. Impot. Res., 2002 február 14, dodatok 1 S 93-8,sa opisuje, že podávanie androgénov môže mať nepriaznivý vplyv na pečeň, na stav tukov, na kardiovaskulárne ochorenie aochorenie prostaty, a na poruchy spánku a správania.0009 Navyše - vzhľadom na frekvenciu adeňómu a adeňokarcinómu (Rigatti P., Scattoni V., PSA. Antigene prostatico specifico. Edizioni Medico Scientifiche (EDIMES) Pavia, 1997.) bolo zistené, že u...

Klostrídiový neurotoxín na použitie pri liečbe nazálnej kongescie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11603

Dátum: 20.11.2003

Autor: Sanders Ira

MPK: A61K 39/08, A61P 37/00, A61K 38/16...

Značky: kongescie, neurotoxín, liečbe, nazálnej, použitie, klostrídiový

Text:

...chorobný stav, chronická sinusitlda, je najčastejšie uvádzané chronické ochorenie, postihujúce 12,6 percent osôb (približne 38 miliónov) v Spojených štátoch v roku 1996. Ďalší súvisiaci chorobný stav, serózna otitis media, je najčastejší stav u detí vyžadujúci návštevu v zdravotníckom zariadení.0011 Atopická dermatitída je jedným z najčastejších kožných ochorení,najmä u dojčiat a deti. Odhadovaná prevalencia v Spojených štátoch je 9 percentĺ...

Použitie zmesi esterov mastných kyselín ako paliva alebo rozpúšťadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3969

Dátum: 20.11.2003

Autori: Notari Marcello, Rivetti Franco

MPK: C07D 317/00, C10L 1/00

Značky: esterov, použitie, mastných, rozpúšťadla, kyselin, paliva, zmesí

Text:

...mastných kyselín glycerolkarbonátu majúcích všeobecný vzorec IlR reprezentuje mono- alebo polynenasýtený, lineárny, vetvený alebo cyklický alkylový aleboR reprezentuje lineárny, vetvený alebo cyklický alkylový radikál obsahujúci l až 8 atómov uhlíka, výhodne lineárny alebo vetvený C 1-C 4 radikál, výhodnejšie metylový alebo etylový radikál, ako paliva alebo rozpúšťadla.0012 Výhodne sa ako palivo alebo rozpúšťadlo použije zmes, kde v esteroch...

Statické zmiešavacie zariadenie, vynášacie zariadenie a zásobná nádrž s takým zmiešavacím zariadením, použitie takého zmiešavacieho zariadenia ako aj spôsob vynášania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3087

Dátum: 20.11.2003

Autori: Munkelt Roland Erich, Hempel Klaus

MPK: B01F 5/06, B01F 13/00, B05C 17/005...

Značky: zariadenia, statické, použitie, zásobná, spôsob, zariadenie, zmiešavacieho, vynášacie, takým, nádrž, zariadením, takého, vynášania, zmiešavacie, zmiešavacím

Text:

...pre dostatočné premiešanie musí byť usporiadaných menej zmiešavacíchprvkov. Tým sa okrem toho dá ďalej redukovať aj dosiahnuteľná konečná hmotnosť takéhozariadenia. Celkovo je preto manipulovateľnosť s takýmto zariadením enomme zjednodušená, predovšetkým pri použití s vynášacím zariadením, ako bude ešte v ďalšom texte opísané.0011 Tu a V ďalšom texte sú kanály jedného zmiešavacieho prvku, ktorý je v styku s ďalším zmiešavacím prvkom, pokladané...

Protilátky viažuce sa k ľudským magic roundabout (MR) polypeptidom a ich použitie na inhibíciu angiogenézy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7584

Dátum: 20.11.2003

Autori: Bicknell Roy, Stewart Lorna Mary Dyet, Suchting Steven

MPK: A61K 39/395, A61K 48/00, A61P 35/00...

Značky: polypeptidom, protilátky, viažúce, magic, angiogenézy, ľudským, roundabout, inhibíciu, použitie

Text:

...Vodseku na stranách 71 až 72 W 0 02/36771 uvádza, že ako protilátky, ktoré stimulujú alebo aktivujú MR, tak protilátky, ktoré brániastimulácii a aktivácii MR, by mohli byt použité na modulovanie angiogenézy. Avšak citovaný dokument nenavrhuje, že by protilátka, ktorá sa seiektívne viaže k extracelulárnej oblasti MR, mohla byť použitá na inhibiciu angiogenézy. Okrem toho, pokiaľ je pôvodcom tohto vynálezu známe, tak ani WO...

Použitie (1RS, 3RS, 6RS)- 6-dimetylaminometyl-1-(3-metoxy-fenyl)-cyklohexán-1,3-diolu na ošetrenie zápalovej bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3706

Dátum: 18.11.2003

Autori: Schiene Klaus, Jahnel Urich, Friderichs Elmar, Haase Günter, Kögel Babette-yvonne

MPK: A61K 31/135

Značky: 6rs, zápalovej, ošetrenie, použitie, 6-dimetylaminometyl-1-(3-metoxy-fenyl)-cyklohexán-1,3-diolu, 1rs, bolesti

Text:

...účinky, vyskytujúce sa pri nutných vyšších dávkach, zreteľne znížia.0010 Preto je predmetom vynálezu kombinácia účinných látok zaspoň jednej analgetickej zlúčeniny A a aspoň jedného COX ll ínhibítora, so zlúčeninou A, zvolenou zo1-fenyl-3-dimetylamino-propánové zlúčeniny všeobecného vzorca lnesubstituovaného alebo raz alebo viackrát substituovaného, R je zvolený z CM-alkylu, rozvetveného alebo nerozvetveného,nasýteného alebo...