Patenty so značkou «použitie»

Strana 53

Samotvrdnúca suspenzia na tesniace steny, spôsob vytvárania tesniacej steny a použitie vysokopecnej trosky na suspenziu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284619

Dátum: 29.06.2005

Autor: Vattement Hubert

MPK: C04B 28/08, C04B 7/153

Značky: suspenzia, vysokopecnej, samotvrdnúca, tesniacej, použitie, vytvárania, tesniace, trosky, stěny, spôsob, suspenziu

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia na tesniace steny je tvorená zmesou obsahujúcou vodu, prírodný alebo modifikovaný íl, vysokopecnú trosku, majúcu maximálnu veľkosť zrna od 50 µm do 100 µm, a aktivačné činidlo. Ďalej je navrhnutý spôsob vytvorenia tesniacej steny, pri ktorom sa vŕtanie uskutočňuje pomocou uvedenej suspenzie, ako i použitie vysokopecnej trosky na prípravu suspenzie.

Použitie polymérov obsahujúcich éterové skupiny ako solubilizátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14069

Dátum: 28.06.2005

Autori: Lange Ronald Frans Maria, Koltzenburg Sebastian, Krüger Christian, Zuazo Izaskun Manteca Di, Pierobon Marianna, Klüglein Matthias, Bratz Matthias, Scherer Maria, Bouillo Nathalie, Oetter Günter, Köhle Harald

MPK: A01N 47/24, A01N 25/30, A01N 25/02...

Značky: použitie, polymérov, éterové, solubilizátorov, skupiny, obsahujúcich

Text:

...zvyšujú rozpustnosť ťažko rozpustných zložiek v polárnych rozpúšťadlách.Cieľom predloženého vynálezu je prostrednictvom polymérov previesťhydrofóbne účinné a efektné látky rozpustné vo vode do stabilnej vodnej formulácia.Stabilný znamená vzmysle vynálezu to, že formulácie sú stabilné voči sedimentácii aodlučovaniu počas dostatočného časového obdobia avteplotnom rozsahu zodpovedajúce pre príslušné použitie. Pod odlučovanim(creaming)...

Použitie formoterolu na profylaktické a/alebo terapeutické liečenie poškodenia svalov a/alebo kachektického syndrómu, ktorý je spojený s katabolickými stavmi určitých ochorení ako je rakovina, AIDS, infekcie, cukrovka a ďalšie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6816

Dátum: 28.06.2005

Autori: Busquets Rius Sílvia, López Soriano Francisco Javier, Argilés Huguet José María

MPK: A61P 19/00, A61P 11/00, A61K 31/167...

Značky: rakovina, použitie, cukrovka, terapeutické, katabolickými, profylaktické, poškodenia, syndrómu, určitých, spojený, liečenie, formoterolu, stavmi, aids, ktorý, kachektického, infekcie, ochorení, svalov

Text:

...vynálezu Autori vynálezu prekvapujúco zistili, že formoterol, v súčasnosti používaný na liečbu bronchospazmu, spojeného s astmou, vykazuje vysokú antikachektickúúčinnosť, s relatívne nízkymi vedlajšími účinkami a nízkou toxicitou.Formoterol je racemická zlúčenina s odpovedajúcim chemickým vzorcom(vykazujúc relatívnu konfiguráciu jedného z dvoch enantiomérov) a veľmi účinný 32 adrenoceptor-selektívny agonista, ktorý kombinuje...

Kryštalické formy hydrochloridu (-)-(1R,2R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu na použitie ako aktívnej zložky vo farmaceutických kompozíciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9129

Dátum: 27.06.2005

Autori: Buschmann Helmut, Gruss Michael, Lischke Dagmar, Fischer Andreas

MPK: C07C 215/54, A61P 13/00, A61K 31/135...

Značky: aktívnej, formy, kompozíciách, 1r,2r)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu, farmaceutických, krystalické, použitie, zložky, hydrochloridu

Text:

...Forma A hydrochloridu (-)-(1 R,2 R)3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyI)fenoIu charakteristická tým, že vykazuje nasledujúce lČ pásy 3180 x 4 cm 1, 2970 x 4 cm 1, 2695 x 4 cm 1, 2115 x 4 cm 1, 1698 x 4 cm, 1462 x 4 cm, 1032 x 4 cm a/alebo 972 x 4 cm 1.0011 RAMANovu techniku je tiež možné použit na identifikáciu kryštalickejFormyA hydrochloridu (-)-(1 R,2 R)-3-(3-dimetylamino-1 ~etyI-2-metylpropyI)fenolu. Hlavne rozmedzie medzi 800 cm...

Soli guanylhydrazónu, kompozície obsahujúce soli guanylhydrazónu, spôsoby ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14635

Dátum: 27.06.2005

Autor: Sielecki-dzurdz Thais

MPK: C07C 281/18, A61K 38/00, C07D 333/38...

Značky: spôsoby, obsahujúce, kompozície, výroby, guanylhydrazónu, použitie

Text:

...nie je možné podceňovat v pripade orálneho podania liečiva. To platí najmä vtedy, keď fáze absorpcie látky predchádza fáza rozriedenia dávky určenej na orálne podanie. Fáza rozpustenia in vivo je často fázou, ktorá určuje rýchlosť absorpcie liečiva. Liečivá s vysokou rozpustnosťou vo vode tú taktiež, už z podstaty tejto skutočnosti, menej toxické ako liečivá s nižšou rozpustnosťou vo vode vzhľadom na ich rýchlejšiu odbúrateľnosť...

Použitie peptidu na prípravu farmaceutického prostriedku na liečenie šoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6320

Dátum: 24.06.2005

Autori: Zacharowski Kai, Petzelbauer Peter

MPK: A61P 9/00, A61P 7/00, A61K 38/36...

Značky: liečenie, peptidů, šoku, farmaceutického, prostriedku, použitie, přípravu

Text:

...orgánov, a k spotrebovaniu koagulačných faktorov, ktoré má za následok krvácanie. Najčastejšou príčinou DIC je sepsa. Dôležité je, že fibrinogén, fibrín a fragmenty fibrínu ovplyvňujú nielen koaguláciu krvi, ale že vykazujú väčší počet miest, na ktoré sa viažu bunkové proteíny a matrixproteíny, ktoréumožňujú, že sa môžu vzájomne ovplyvňovať s bielymi krvinkami, krvnými doštičkami, endotelovými bunkami a štruktúrami matrice. To spôsobuje...

Niektoré aminoalkylglukózaminidfosfátové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19328

Dátum: 24.06.2005

Autori: Johnson David, Persing David

MPK: C07H 15/04

Značky: aminoalkylglukózaminidfosfátové, použitie, zlúčeniny

Text:

...stopové biologické kontaminanty nachádzajúce sa v MPL. Ako také by AGP mali výhodu oproti MPL ako vakcínové adjuvans vurčitých situáciách,napríklad pri pediatrických imunizačných protokoloch, kde sa musí minimalizovať pyrogénnosť adjuvansov. Keďže sú však AGP chemicky syntetizované, nie celkom optimálna stabilita zlúčeniny môže viesť khromadeniu degradačných produktov,ktoré môžu viest kpremenlivej biologickej aktivite...

Spôsob a zariadenie na použitie licencovanej rádiovej technológie na určovanie prevádzkových parametrov nelicencovanej rádiovej technológie v mobilnom termináli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14872

Dátum: 23.06.2005

Autori: Maattanen Tuomas, Orava Pekko, Jaakkola Mikko

MPK: H04B 1/40, H04W 4/02, H04W 8/22...

Značky: určovanie, technológie, termináli, mobilnom, licencovanej, spôsob, parametrov, rádiovej, prevádzkových, použitie, nelicencovanej, zariadenie

Text:

...uskutočnenia sa hodia pre všetky regulované doménypodporované normou IEEE 802.1 l. 0007 Prvým aspektom vynálezu je spôsob definovaný v nároku 1.0008 Druhým aspektom vynálezu je počítačový programový produkt definovaný v nároku 13.0009 Tretím aspektom vynálezu je elektronické zariadenie definované v nároku 25.0010 Uvedené aj ďalšie znaky, aspekty a výhody uskutočnení vynálezu budú zrejmejšie z nasledujúceho opisu odkazujúceho sa na...

Použitie mastných kyselín na výrobu liečiva na zlepšenie integrity črevnej bariéry pacientov s HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6705

Dátum: 22.06.2005

Autori: Willemsen Linette Eustachia Maria, Koetsier Marleen Antoinette, Van Tol Eric Alexander Franciscus, Beermann Christopher, Stahl Bernd

MPK: A61K 31/185, A23L 1/308, A23L 1/30...

Značky: integrity, bariéry, kyselin, liečivá, pacientov, zlepšenie, výrobu, črevnej, použitie, mastných

Text:

...predložený prípravok kvalitu mukóznej vrstvy čreva. Mukózna vrstva obsahuje mucíny. Mucíny súsyntetizované a sekrétované pohárikovitými bunkami. Tie vytvárajú gélu podobnú vrstvu na povrchu mukózy, čím zlepšujú integritu bariéry. Mukózna vrstva obsahuje rôzne typy mucínov,napr. kyslé, neutrálne a sulfónované mucíny. Predpokladá sa, že vyššia rôznorodosť mukóznej vrstvy zlepšuje funkčnosť bariéry. 0011 Predložený prípravok výhodne obsahuje...

Nové použitie porfyrínových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12075

Dátum: 22.06.2005

Autori: Rhys-williams William, Love William, Brundish Derek

MPK: A61P 31/00, A61K 31/409

Značky: porfyrínových, použitie, nové, zlúčenín

Text:

...rozlišovať medzi cieľovými mikrobiálnymi bunkami a hostiteľskými bunkami. Okrem toho použiteľnosť známych antimikrobiálnych činidiel na báze porfyrínu je ďalej obmedzená ich relatívne nízkou účinnosťou cieľovým mikrobiálnym bunkám. W 0 2004/056828 (k dispozícii ako stav techniky v odseku 54(3)EPC) opisuje zlúčeniny na báze porfyrínu na použitie pri fotodynamickej terapii, ktoré prejavujú selektívnu toxicitu proti mikrobiálnym...

Kompozície obsahujúce 5-hydroxyindol ako modulátor nikotínového receptora a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284608

Dátum: 22.06.2005

Autori: Lanthorn Thomas, Gurley David

MPK: A61K 31/44, A61K 31/40, A61P 25/28...

Značky: 5-hydroxyindol, modulátor, receptora, obsahujúce, nikotínového, kompozície, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutické kompozície obsahujúce 5-hydroxyindol ako pozitívny modulátor agonistu nikotínového receptora, ktorý má schopnosť zvyšovať účinnosť agonistu nikotínového receptora. Použitie 5-hydroxyindolu ako pozitívneho modulátora agonistu nikotínového receptora na výrobu lieku na liečenie alebo profylaxiu stavu spojeného so zníženou nikotínovou transmisiou zahrnujúceho Alzheimerovu chorobu, hyperaktivitnú nesústredenosť, schizofréniu, úzkosť...

Trinásťčlenné azalidy, spôsob ich výroby, farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto azalidy a ich použitie ako antibiotiká

Načítavanie...

Číslo patentu: 284607

Dátum: 22.06.2005

Autori: Blize Alan Elwood, Bertinato Peter, Dirlam John Philip, Morton Barry James, Ziegler Carl Bernard, Ragan Colman Brendan, Rafka Robert John

MPK: C07H 17/08, A61K 31/70

Značky: farmaceutická, kompozícia, azalidy, obsahujúca, antibiotika, spôsob, tieto, výroby, trinásťčlenné, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú antibakteriálne prostriedky, ktoré je možné použiť na liečbu rôznych bakteriálnych a protozoálnych infekcií. Opísané sú tiež farmaceutické kompozície obsahujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a ich použitie na liečenie bakteriálnych a protozoálnych infekcií, ako aj spôsoby prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I) a ich medziprodukty.

Použitie L-karnitínu na liečenie kardiovaskulárnych chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11283

Dátum: 21.06.2005

Autor: Koverech Aleardo

MPK: A61K 31/7004, A61K 31/221, A61K 31/205...

Značky: kardiovaskulárnych, l-karnitinu, použitie, chorôb, liečenie

Text:

...sú potom všetky také opatrenia,či už farmakologické alebo iné. ktoré redukujú srdcovú záťaž a súčasne zachovávajú adekvátny obehový (cirkulačný) výkon.0010 Asi polovica zo všetkých osôb, ktoré zomrú následkom akútneho infarktu myokardu, zomrie počas prvých niekoľkých hodín.0011 Lieky potrebné na liečbu srdcového zlyhania a akútneho infarktu myokardu0012 Beta-blokátory sú liečivá vyznačujúce sa pôsobením proti arytmii a sú významne...

Protilátky špecifické pre protofibrily rozpustného amyloidového beta peptidu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19329

Dátum: 21.06.2005

Autori: Lannfelt Lars, Gellerfors Pär

MPK: A61P 25/28, C07K 14/47, A61K 39/395...

Značky: amyloidového, rozpustného, použitie, protilátky, protofibrily, peptidů, specifické

Text:

...o priemere 4-11 nm a dĺžke 200 nm. Nedávno sa preukázalo, že rozpustne oligoméme peptidy AB, ako napr. AB prototibrily,narušujú dlhodobé zosilnenie (tzv. long-term potentiation, LTP) (Hartley 1999), ako miery3 synaptickej plasticity, ktorá sa považuje za vlastnosť odrážajúca tvorbu pamäte V hippokampe (Walsh 2001). Okrem toho oligoméme peptidy Arctic AB vykazujú oveľa vážnejší inhibičný účinok na LPT V mozgu ako wtAB, pravdepodobne vďaka ich...

Protilátky receptora I interferónu alfa a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18483

Dátum: 20.06.2005

Autori: Cardarelli Josephine, Witte Alison, Srinivasan Mohan

MPK: C07K 16/28, C12P 21/08

Značky: interferonu, receptora, protilátky, použitie

Text:

...Clin. Exp. Immunol. 7388 Arvin a Miller (1984) Arthritis Rheum. 27582). Najviac študované príklady tohto sú diabetes mellitus závislý od inzulínu (IDDM) (Foulis (1987) supra) a systémový lupus erythematosus (SLE) (Hooks (1982) supra), ktoré sú spojené so zvýšenými úrovňami IFN-a a reumatoidná artritída (RA) (Hertzog (1988), Hopkins a Meager(1988), Arvin a Miller (1984), supra), pri ktorej môže hrať0007 Navyše sa oznámilo, že podávanie...

Nasýtené a nenasýtené 3-pyridyl-benzocykloalkylmetyl-amíny na použitie pri liečbe bolestí, depresií a stavov úzkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6493

Dátum: 20.06.2005

Autori: Bloms-funke Petra, Hennies Hagen-heinrich, Frormann Sven, Sundermann Bernd, Saunders Derek, Englberger Werner, Schiene Klaus

MPK: C07D 213/00, A61K 31/435, A61P 25/00...

Značky: použitie, 3-pyridyl-benzocykloalkylmetyl-amíny, nasýtené, depresií, stavov, úzkosti, liečbe, nenasýtené, bolesti

Text:

...opätovne zhoršeného stavu je vysoký. takže kvôli tomuto obmedzenému úspechu pri liečení a vyššie uvedeným bežným vedľajším účinkom monoaminových reuptake inhibitorov existuje naliehavá potreba úspešnej a prispôsobenej liečby depresie a úzkostných porúch.0010 Dokument JP 2004 149429 opisuje indolové zlúčeniny s inhibičným účinkom B-sekretázy. Dokument W 0 99/58490 opisuje aryl-hydronaftalénalkánaminy a liečivá0011 Jedným predmetom tohto...

Použitie flurpirtinu na prípravu liečiva na liečenie HIV alebo AIDS

Načítavanie...

Číslo patentu: 284601

Dátum: 20.06.2005

Autori: Müller Werner, Pergande Gabriela

MPK: A61K 31/44

Značky: flurpirtinu, použitie, liečenie, přípravu, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie flurpirtinu alebo jeho farmaceuticky použiteľných solí na prípravu liečiva na liečenie pacientov infikovaných HIV alebo chorých na AIDS.

Spôsob a systém recyklovania komunálnych tuhých odpadov a použitie paliva získaného z prepracovaného tuhého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16113

Dátum: 17.06.2005

Autor: Cerroni Manlio

MPK: C10J 3/08, B03B 9/06, B09B 3/00...

Značky: odpadů, tuhého, tuhých, paliva, recyklovania, získaného, komunálnych, systém, odpadov, spôsob, použitie, prepracovaného

Text:

...Táto operácia pozostáva z biooxidaćnej reakcie založenej na procese. ktorý sa uskutočňuje v aerobných digestoroch vo vyzrievaclch nádržiach, pozostávajúcich z pravouhlých tankov spojených paralelne alebo sériovo, so štandardnou šírkou 22 metrov a premenlivou dĺžkou až do viac ako 150 metrov, podľa denného výkonu. V oboch týchto digestoroch, s paralelne umiestnenými tankami a digestoroch s tankami umiestnenými v sérii, trvá tento...

Rekombinantný stratum corneum chymotryptický enzým (SCCE) a nukleotidová sekvencia kódujúca enzým, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prípravok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284599

Dátum: 17.06.2005

Autori: Hansson Lennart, Egelrud Torbjörn

MPK: C07K 14/00, A61K 7/48, A61K 38/48...

Značky: nukleotidová, přípravy, enzym, kódujúca, stratum, prípravok, spôsob, corneum, rekombinantný, chymotryptický, použitie, obsahom, scce, farmaceutický, sekvencia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný rekombinantný polypeptid a nukleotidová sekvencia, ktorá kóduje polypeptid, expresný systém schopný exprimovať polypeptid, rovnako ako farmaceutické a kozmetické kompozície s obsahom polypeptidu a použitie polypeptidu na rôzne kozmetické a terapeutické účely.

Monohydrát sodnej soli S-tenatoprazolu a jeho použitie ako inhibítora protónovej pumpy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2816

Dátum: 17.06.2005

Autori: Schutze François, Cohen Avraham, Charbit Suzy, Martinet Frédéric, Ficheux Hervé, Homerin Michel

MPK: C07D 471/00

Značky: protónovej, použitie, pumpy, s-tenatoprazolu, inhibítora, sodnej, monohydrát

Text:

...spôsobom, že v protiklade ku všetkým ostatným inhibítorom protónovej pumpyako sú. napríklad omeprazol alebo lanzoprazol, tenatoprazolvykazuje predĺženú účinnost vyplývajúcu z plazmatického polčasu vyššieho takmer sedemkrát. Získané lekárske údaje preukazujú, že tenatoprazol prispieva k zmierneniu symptómov a k zajazveniu žalúdočných lězií viac ako iné liečivá, ktoré patria do rovnakej triedy inhibítorov protónovej pumpy, čo umožňuje jeho...

Pevné tvarované telieska obsahujúce účinnú látku na vonkajšie použitie proti parazitom u zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10911

Dátum: 16.06.2005

Autori: Sirinyan Kirkor, Löhr Reinhold

MPK: A01N 47/22, A01N 51/00, A01N 25/34...

Značky: zvierat, tvarované, vonkajšie, látku, proti, účinnú, pevně, obsahujúce, telieska, parazitom, použitie

Text:

...LLDPE) apolypropylén, ktoré sú s účinnými látkami uvedenými vyššie dostatočne kompatibilné.3 Polyméry musia mať dostatočnú pevnosť a ohybnosť, aby pri tvarovaní nedošlo k ich praskaniu alebo aby neboli príliš krehké. Musia mať dostatočnú odolnosť, aby boli odolnéproti bežnému opotrebovaníu. Okrem toho sa musia polyméry vyznačovať dostatočnoumigráciou účinnej látky na povrch tvarovaných telies.K polyvinylovým živiciam patria...

Oligonukleotidové konjugáty, spôsob detekcie cieľovej štruktúry, použitie týchto zlúčenín a diagnostický kit

Načítavanie...

Číslo patentu: 284598

Dátum: 16.06.2005

Autori: Radüchel Bernd, Speck Ulrich, Hilger Christoph-stephan, Pieken Wolfgang, Dinkelborg Ludger, Platzek Johannes, Gold Larry, Niedballa Ulrich

MPK: A61K 41/00, A61K 51/04

Značky: diagnostický, konjugáty, oligonukleotidové, spôsob, použitie, zlúčenín, cieľovej, struktury, týchto, detekcie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oligonukleotidové konjugáty obsahujúce oligonukleotidový zvyšok N a n substituentov (B-K), kde táto zlúčenina má všeobecný vzorec (I), v ktorom N znamená oligonukleotid s 15 až 100 nukleotidmi, ktorý sa viaže špecificky s vysokou väzbovou afinitou k cieľovým štruktúram a vykazuje modifikácie, ktoré zabraňujú alebo aspoň významne zmenšujú degradáciu prirodzene sa vyskytujúcimi nukleázami, n je číslo v rozmedzí od 1 do 10, B znamená...

Pyrolopyridínové deriváty a ich použitie ako antagonistov CRTH2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2932

Dátum: 16.06.2005

Autori: Sandham David Andrew, Brown Lyndon Nigel, Turner Katharine, Watson Simon James, Cox Brian, Leblanc Catherine, Bala Kamlesh

MPK: A61K 31/4353, C07D 471/00

Značky: deriváty, antagonistov, použitie, pyrolopyridínové, crth2

Text:

...zVýraz dvojväzbová Cg-Cg-cykloalifatická skupina označuje cykloalkylén obsahujúci 3 až 8 atómov uhlíka v kruhu, napr. monocyklickú skupinu, akou je cyklopropylén,cyklobutylén, cyklopentylén, cyklohexylén, cykloheptylén alebo cyklooktylén, zktorých každá môže byť substítuovaná jednou alebo viacerými, obvykle jednou alebo dvomi, C 1-C 4 alkylovými skupinami alebo bicyklíckú skupinu, akou je bicykloheptylén alebo bícyklooktylén. S výhodou je...

Použitie baktérií mliečneho kvasenia na zníženie krvácania ďasien a zmiernenie orálneho zápalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8184

Dátum: 14.06.2005

Autori: Connolly Eamonn, Möllstam Bo

MPK: A61K 9/00, A61K 35/74

Značky: mliečneho, krvácania, zníženie, zmiernenie, použitie, ďasien, zápalu, kvasenia, bakterií, orálneho

Text:

...môže zvyšovať riziko bakteriálnej rezistencie na tieto liečivá. Ak sa choroboplodné Zárodky stanú rezístentnými na antibiotika,liečivá stratia svoju schopnosť potláčať infekciu. Kdispozícii sú tiež antibiotické gély,vlákna alebo piliny (chips) aplikované priamo do inñkovaného vačku. V niektorých prípadoch dentista predpíše špeciálny výplach úst proti choroboplodným zárodkom,obsahujúci chlórhexidín, ako podporu pre kontrolu zubného povlaku...

Antagonisty receptorov glukagónu, ich príprava a terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7094

Dátum: 08.06.2005

Autori: Zhu Guoxin, Li Jianke, Conner Scott Eugene

MPK: C07C 235/00, A61K 31/185, A61P 3/00...

Značky: použitie, antagonisty, receptorov, glukagónu, príprava, terapeutické

Text:

...receptorov glukagónu vykazujú zvýšenú toleranciu glukózy. Inhibicia expresie receptorov glukagónu použitím protismerných oligonukleotidov zlepšuje diabetický syndróm u db/db myší. Tieto štúdie naznačujú, že supresia glukagónu alebo pôsobenie, ktoré antagonizuje glukagón môže byt použiteľné ako doplnok konvenćnej liečby hyperglykémie u diabetických pacientov. Toto pôsobenie glukagónu môže byť potlačené podaním antagonistu alebo inverzného...

Použitie alfa_v_beta3 antagonistu na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284586

Dátum: 08.06.2005

Autori: Brooks Peter, Cheresh David

MPK: C07K 16/18, C07K 16/00, A61K 39/395...

Značky: přípravu, liečivá, antagonistu, alfa_v_beta3, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie alfa_v_beta3 antagonistu na prípravu liečiva na liečenie artritídy, diabetickej retinopatie, makulárnej degenerácie, restenózy, hemangiómu alebo pevného nádoru pľúc, slinivky brušnej, prsníkov, hrubého čreva, hrtanu alebo vaječníkov, pričom toto liečivo obsahuje angiogenézu inhibujúce množstvo alfa_v_beta3 antagonistu. Toto liečivo je výhodne podávané v spojení s chemoterapiou. Alfa_v_beta3 antagonista inhibuje väzbu...

Použitie levosimendanu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu liečiva na liečenie pľúcnej hypertenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284581

Dátum: 08.06.2005

Autor: Lehtonen Lasse

MPK: A61P 9/00, A61K 31/50

Značky: prijateľnej, použitie, liečivá, pľúcnej, hypertenzie, liečenie, levosimendanu, farmaceutický, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie levosimendanu, čiže (-)-[[4-(1,4,5,6-tetrahydro-4-metyl-6-oxopyridazin-3- yl)fenyl]hydrazono]propándinitrilu, alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu liečiva na liečenie pľúcnej hypertenzie.

Použitie 7-tercbutoxyiminomethylkamptothecinu pre liečbu nádorov maternice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10269

Dátum: 08.06.2005

Autori: Zanna Claudio, Carminati Paolo, Gianni Luca, Cavalli Franco, Sessa Cristiana, Corsi Marco

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4745

Značky: maternice, nádorov, liečbu, 7-tercbutoxyiminomethylkamptothecinu, použitie

Text:

...pohybuje od 20 do 35. Stále teda pretrváva potreba odhaliť protirakovinové látky, schopné dosiahnuť vyššieho pomeru pozitívnej odozvy a zároveň spôsobujúce menej vedľajších účinkov, alebo aspoň vedľajšie účinky v ľahšie tolerovateľnom rozsahu. 7-tercbutoxyiminomethylkamptothecin (CPTl 84 nebo ST 1481 nebo gimatekan) je perorálne účinný derivát kamptothecinu opísaný V európskom patente EP 1 044 977, kde je špecifikovaná jeho účinnosť na bunkovú...

Použitie a prípravky na liečbu ochorenia očí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4872

Dátum: 06.06.2005

Autori: Mata Nathan, Widder Kenneth, Lichter Jay

MPK: A61K 31/167, A61P 27/00

Značky: použitie, přípravky, liečbu, ochorenia, očí

Text:

...choroba, tiež známa ako Stargardtova makulárna dystrofia alebo Fundus Flavimaculatus jenajrozšírenejšia juvenilná prudká forma makulárnej dystrofie. Výskum ukazuje, že toto ochorenie sa prenáša ako autozomálna recesivna dedičnosť v qéne ABCA 4 (tiež známy ako ABCR. gén).Tento gén je členom ABC super triedy génov, ktoré kódujútransmembránové proteíny zahrnuté v transporte širokého spektra látok cez membránu, ktorý je závislý od energie.0007...

Heterocyklické zlúčeniny obsahujúce dusík, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284578

Dátum: 06.06.2005

Autori: Murcko Mark, Bemis Guy, Duffy John Patrick, Su Michael, Wilson Keith, Harrington Edmund Martin, Galullo Vincent, Salituro Francesco Gerald, Cochran John

MPK: C07D 213/70, A61K 31/495, C07D 213/56...

Značky: použitie, dusík, zlúčeniny, tieto, obsahujúce, farmaceutický, prostriedok, heterocyklické, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú inhibítory p38, cicavčej proteínkinázy spôsobujúcej bunkovú proliferáciu, zánik buniek a reakciu na extracelulárne stimuly, spôsob prípravy týchto inhibítorov, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie na prípravu prostriedkov na ošetrovanie a prevenciu rôznych ochorení.

Deriváty oxazolidinónu, ich použitie a farmaceutické kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 284577

Dátum: 06.06.2005

Autor: Hester Jackson

MPK: C07D 413/14, C07D 413/10, A61K 31/42...

Značky: kompozície, oxazolidinónu, deriváty, použitie, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát oxazolidinónu všeobecného vzorca (I) alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ, ktorá je antimikrobiálnym prostriedkom, účinným proti rôznym ľudským a veterinárnym patogénom vrátane grampozitívnych aeróbnych organizmov, gramnegatívnych organizmov a anaeróbnych organizmov.

Nové fluórglykozidové deriváty pyrazolov, liečivá obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3012

Dátum: 03.06.2005

Autori: Brummerhop Harm, Theis Stefan, Heuer Hubert, Plettenburg Oliver, Bickel Martin, Glombik Heiner, Frick Wendelin

MPK: A61P 3/00, C07H 17/00, A61K 31/7042...

Značky: fluórglykozidové, zlúčeniny, nové, tieto, obsahujúce, liečivá, použitie, pyrazolov, deriváty

Text:

...CF 3, N 02, CN, COOH,COO(C 1-C 5)-a 1 ky 1, CO(C 1-C 4)-a 1 kyl, CONHg, CONH(C 1-C 6)-alkyl,CON(C 1-C 5)-alky 12, (Cl-CQ-alkyl, (Cg-Ca-alkenyl, (Cg-Cg-alkinyl,O-(C 1-Cg)-a 1 ky 1, HO-(Cl-CQ-alkylén, (Cl-CQ-alkylén-O-(Cl-Cg-alkyl, pričom v alkylových, alkenylových, alkinylových, resp. O-alkylových skupinách môžu byť jeden, viac alebo všetky atómy vodíka nahradené atómami fluóruSO 2-NH 2, SO 2 NH(C 1-C 5)-alkyl, SO 2 N(C 1-C 6)-alkyl 2,...

Prostriedok na idukciu zvýšenej tvorby bioaktívnych zlúčenín v rastlinách a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20638

Dátum: 02.06.2005

Autori: Hrubý Martin, Cigler Petr, Kuzel Stanislav

MPK: A01N 37/40, A01N 59/16, A01N 37/42...

Značky: bioaktívnych, zvýšenej, prostriedok, tvorby, zlúčenín, použitie, idukciu, rastlinách

Text:

...Uskutočňuje sa pridaním stresujúceho činidla (elicítora) do živného roztoku kultúry, čo vedie často k mnohonásobnému nárastu produkcie sekundámych, pre rastlinu obranných látok(Bulgakov V.P, et al. (2002) J. Biotechnol. 97(3), 213 - 221). Známymi elicitormi sú napr. rôzne organické látky, soli ťažkých kovov alebo fluoridy. Akokoľvek sa tento postup využíva V technológii bunkových kultúr, doposiaľ sa neaplikoval na celé intaktné rastliny...

Oktahydropyrrolo[3,4-c]pyrrolové deriváty a ich použitie ako antivirotík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3264

Dátum: 01.06.2005

Autori: Melville Chris Richard, Lee Eun Kyung, Rotstein David Mark

MPK: C07D 487/00, A61K 31/407

Značky: antivirotík, oktahydropyrrolo[3,4-c]pyrrolové, použitie, deriváty

Text:

...CCRS alebo CXCR 4, sa následne zistilo, že sú koreceptormi CD 4 nevyhnutnými pre infekciu buniek vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV). Ústredná rola CCRS v patogenézii HIV bola potvrdená epidemiologickou identifikáciou silných účinkov modiñkujúcich chorobu, ktoré má prirodzená nulová alela CCRS A 32. Mutácia A 32 má 32-bp deléciu v géne CCRS, ktorá vedie k skrátenému proteínu označovanému ako A 32. Vzhľadomk celkovej...

Intranazálny farmaceutický prostriedok na liečenie erektilnej dysfunkcie, metánsulfonát sildenafílu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284574

Dátum: 30.05.2005

Autori: Billotte Anne, Marshall Peter Vallance, Woods Joanna Jayne, Dunn Peter James, Henry Brian Thomas

MPK: A61K 31/505, C07D 487/04

Značky: sildenafilu, farmaceutický, použitie, liečenie, erektilnej, metánsulfonát, intranazálny, prostriedok, dysfunkcie

Zhrnutie / Anotácia:

Intranazálny farmaceutický prostriedok na liečenie erektilnej dysfunkcie u samcov a sexuálnych porúch u samíc, ktorý obsahuje metánsulfonát sildenafílu spolu s farmaceuticky vhodným riedidlom alebo nosičom.

Vakcíny obsahujúce adjuvans LTB a použitie podjednotky B tepelne-labilného enterotoxínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284572

Dátum: 30.05.2005

Autori: Verweij Willem Ronald, Van Scharrenburg Gustaaf Johan Marie, Wilschut Jan Christiaan, Brands Rudi, Agsteribbe Etienne, De Haan Lolke

MPK: A61K 39/145, A61K 39/39

Značky: vakcíny, tepelne-labilného, použitie, podjednotky, adjuvans, obsahujúce, enterotoxínu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná vakcína, ktorá obsahuje aspoň jeden časticový antigén a adjuvantné množstvo podjednotky B tepelne-labilného enterotoxínu (LTB) z E.coli, pričom imunogén nie je kovalentne viazaný na podjednotku B. Uvedené sú najmä vakcíny, kde adjuvans LTB je celkom bez kontaminácie podjednotkou A alebo holotoxínom. Na tento účel je výhodné využiť LTB pripravenú metódami rekombinantnej DNA. Časticové imunogény môžu pochádzať napr. z vírusov, baktérií...

Deriváty monosacharidov ako inhibítory bunkovej adhézie, farmaceutická kompozícia, spôsoby ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284568

Dátum: 27.05.2005

Autori: Gupta Jang Bahadur, Tanwar Madan, Arora Sudershan, Sharma Geets

MPK: C07H 9/04, A61K 31/70

Značky: farmaceutická, inhibitory, použitie, přípravy, deriváty, adhézie, spôsoby, kompozícia, bunkovej, monosacharidov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú skupiny substituovaných pentózových a hexózových monosacharidových derivátov, ktoré majú silný antiadhézny účinok na bunky a protizápalové aktivity, ako aj spôsob prípravy derivátov monosacharidov, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú a použitie derivátov monosacharidov na výrobu liečiva na liečbu, supresiu a prevenciu bunkovej adhézie vyvolanej chronickým zápalovým ochorením.

Použitie beta-L-nukleozidovej zlúčeniny na výrobu liečivého prípravku na liečenie nádoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 284564

Dátum: 27.05.2005

Autori: Cheng Yung-chi, Chu Chung

MPK: A61K 31/7068, A61P 35/00

Značky: beta-l-nukleozidovej, nádorů, přípravků, zlúčeniny, liečivého, výrobu, liečenie, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie (-)-(2S,4S)-1-(2-hydroxymetyl-1,3-dioxolán-4-yl)-cytozínu (označovaného tiež ako L-OddC) alebo jeho derivátu na výrobu liečivého prípravku na liečenie nádorov, vrátane rakovinových, u živočíchov, vrátane ľudí.

Ľudské väzbové molekuly schopné neutralizovať vírus besnoty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16439

Dátum: 26.05.2005

Autori: Marissen Willem Egbert, De Kruif Cornelis Adriaan, Bakker Alexander Berthold Hendrik, Kramer Robert Arjen

MPK: A61K 39/395, A61P 31/14, C07K 16/10...

Značky: virus, besnoty, molekuly, ľudské, neutralizovať, väzbové, použitie, schopné

Text:

...na obrázku 1 sú tiež uvedené v SEK ID č 130-141.Obrázok 2 znázorňuje porovnanie aminokyselinových sekvencií vírusu besnoty kmeňa CVS-l l a uniknutých vírusov EJB. Bunky nakazené vírusom sa zbierali 2 dni po infekcii a izolovala sa celková RNA. cDNA sa generovala a použila na sekvenovanie DNA. Uvedené sú oblasti zahŕňajúce mutácie a mutácie sú označené hrubo. Obrázok 2 A znázorňuje porovnanienukleotidových sekvencií. Čísla nad aminokyselinami...

Ľudské väzbové molekuly schopné neutralizovať vírus besnoty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9474

Dátum: 26.05.2005

Autori: Marissen Willem Egbert, Bakker Alexander Berthold Hendrik, De Kruif Cornelis Adriaan, Kramer Robert Arjen

MPK: A61P 31/14, C07K 16/10, A61K 39/395...

Značky: väzbové, besnoty, molekuly, neutralizovať, virus, schopné, použitie, ľudské

Text:

...besnoty zahŕňajúceho signálny peptid. Obrázok lB znázorňuje porovnanie aminokyselinových sekvencií. Schematické zobrazenie glykoproteínu vírusu besnoty je uvedené vyššie. Čierny rámček označuje signálny peptid, zatiaľ čo sivý rámček označuje transmembrá novú doménu. Sekvencie na obrázku 1 sú tiež uvedené v SEK ID č 130-141.Obrázok 2 znázorňuje porovnanie amínokyselinových sekvencií vírusu besnoty kmeňa CVS-ll a uniknutých vírusov EJB. Bunky...