Patenty so značkou «použitie»

Strana 49

Fungicídna zmes, jej použitie a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 284861

Dátum: 27.12.2005

Autori: Lorenz Gisela, Schelberger Klaus, Leyendecker Joachim, Scherer Maria, Grote Thomas, Saur Reinhold, Ammermann Eberhard, Appel Josef, Strathmann Siegfried

MPK: A01N 47/10, A01P 3/00

Značky: fungicídna, použitie, spôsob, škodlivých, změs, ničenia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa fungicídne zmesi, ktoré ako účinné zložky obsahujú: a) zlúčeninu vzorca (I), jej N-oxid alebo jednu z jej solí, kde: R1, R2, R3, R4, navzájom nezávisle od seba, znamenajú vodík, hydroxylovú skupinu, nitroskupinu, halogén, C1-C4-alkylovú skupinu, C1-C4-halogénalkylovú skupinu, C1-C4-alkoxyskupinu, C1-C4-halogénalkoxy skupinu, C1-C4-alkyltioskupinu, C1-C4-halogénalkyltioskupinu R5, R6, R7, navzájom nezávisle od seba, znamenajú vodík,...

Použitie p-aminofenolového derivátu na výrobu liečiva na liečenie neurodegeneratívnych chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: 284860

Dátum: 27.12.2005

Autori: Brufani Mario, Milanese Claudio, Pinza Mario

MPK: A61P 25/00, A61K 31/167

Značky: p-aminofenolového, výrobu, chorôb, neurodegeneratívnych, derivátů, liečenie, liečivá, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie p-aminofenolového derivátu všeobecného vzorca (I), kde R1 je COCH3 a R2 je vodík alebo C2H5, alebo jeho prekurzora liečiva, vybraného zo súboru zahrnujúceho propacetamol, acetaminosalol alebo acetamonisalolglycínester, na výrobu liečiva na liečenie neurodegeneratívnych ochorení.

Benzopyránové deriváty substituované sulfónamidovou skupinou, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiv a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 284859

Dátum: 27.12.2005

Autori: Brendel Joachim, Lang Hans-jochen, Weidmann Klaus, Gerlach Uwe

MPK: C07D 311/00, A61K 31/35

Značky: sulfónamidovou, benzopyránové, skupinou, přípravy, prostriedky, deriváty, spôsob, substituované, liečiv, farmaceutické, obsahujú, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú benzopyránové deriváty substituované sulfónamidovou skupinou vyjadrené ako zlúčeniny vzorca (I), spôsob ich prípravy a ich použitie na prípravu prostriedkov na profylaxiu a terapiu ochorení srdcového obehu, najmä arytmií, na liečbu vredového ochorenia žalúdka a tráviaceho traktu, alebo na liečenie hnačkových ochorení.

Fenyldiazepánkarboxamidy a piperazínkarboxamidy s anelovanou fenylskupinou, obsahujúce kyslík a ich použitie ako antagonistov dopamínu D3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3291

Dátum: 27.12.2005

Autori: Schlotter Karin, Gmeiner Peter, Hübner Harald

MPK: A61P 25/00, C07D 405/00, A61K 31/403...

Značky: použitie, fenylskupinou, obsahujúce, anelovanou, fenyldiazepánkarboxamidy, antagonistov, piperazínkarboxamidy, dopamínu, kyslík

Text:

...znak mnohých vysoko afinitných ligandov pre dopamínový receptor sa skladá 2 rôzne substituovanej fenylpiperazínovej parciálnej štruktúry,ktorá je viazaná cez niekoľko uhlíkov dlhý distančný prvok na aryl- alebo heteroarylkarboxamid. Z celeho radu arylpiperazinylheteroarénkarboxamidov sú opísané predo všetkým štruktúrne príklady s heteroarénkarboxylovýmikyselinami obsahujúcimi kyslík, síru alebo dusík (ES 2027898 EP 343 961 US 3646047...

Použitie stenových vstavaní na odstránenie hluku a kmitania pri vyprázdňovaní sila

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7326

Dátum: 22.12.2005

Autor: Auer Jürgen

MPK: B65D 88/00

Značky: vyprazdňování, kmitania, použitie, stěnových, vstavaní, hluku, odstránenie

Text:

...že vytvorenie vnútornej steny sila smakroskopickou drsnostou je mimoriadne nákladné a pri dlhšej životnosti sila dochádza kefektom oderu a ukladaniu sypkého materiálu vtýchto oblastiach, čim je účinok tejto stenovej šmykovej oblasti zmenšený.0012 Inak existujú veľké závislosti medzi veľkosťou stenovej šmykovej oblasti (makroskopickou drsnostou) a použitým sypkým materiálom. Pri veľmi veľkých časticiach sypkej hmoty nepôsobí makroskopická...

Spôsob spracovania kovových povrchov karboxyláciou, použitie tohto spôsobu na dočasnú ochranu proti korózii a spôsob výroby tvarovaného plechu týmto spôsobom karboxylovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5240

Dátum: 22.12.2005

Autori: Rocca Emmanuel, Jacques Sophie, Genet Nicole, Derule Hervé, Rachiele Lydia, Steinmetz Jean

MPK: B21D 22/20, C23C 22/05, C10M 173/02...

Značky: karboxyláciou, proti, kovových, spôsobom, výroby, tvarovaného, spôsob, korózii, použitie, karboxylovaného, spracovania, ochranu, týmto, povrchov, dočasnú, tohto, spôsobu, plechů

Text:

...môže samé o sebe byť predchádzané predbežným spracovaním, spočivajúcom všeobecne vodmasteni a predbežnom oplachovanim povrchu, ktoré sú nasledované operáciou nazývanou añnácia, ktoráje uskutočňované s pomocou roztoku na predbežné spracovanie upraveným navytvorenie a/alebo uľahčenie vytvorenia zárodočných miest na povrchu určenom na ošetrenie.0010 K uvedenému účelu sa obvykle používa aplikácia añnačného roztoku na pozinkované povrchy, soli...

Heteroaromatické chinolínové zlúčeniny a ich použitie ako inhibítorov enzýmu PDE10

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7842

Dátum: 22.12.2005

Autori: Humphrey John Michael, Helal Christopher John, Verhoest Patrick Robert, Hoover Dennis Jay

MPK: A61K 31/00, C07D 401/00, A61P 25/00...

Značky: pde10, heteroaromatické, zlúčeniny, enzymů, inhibítorov, chinolínové, použitie

Text:

...so 779 aminokyselinami, ktorý hydrolyzuje cAMP icGMP na AMP, resp. GMP. Afinita enzýmu PDE 10 k cAMP (Km 0,05 M) je vyššia ako k cGMP (Km 3 M). Avšak približne 5-krát väčšia hodnota Vmax pre cGMP oproti cAMP viedla k návrhu, že enzým PDE 10 je unikátny cGMPázou inhibovanou cAMP (Fujishige et al., J. Bioi. Chem. 274218438-18445, 1999).0006 Polypeptidová rodina PDE 10 vykazuje nižší stupeň sekvenčnej homológie v porovnaní s rodinami...

Nové ligandy, ktoré modulujú receptory RAR a ich použitie v humánnej medicíne a kozmetike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11409

Dátum: 21.12.2005

Autori: Biadatti Thibaud, Daver Sébastien, Soulet Catherine, Talano Sandrine, Dumais Laurence

MPK: C07C 229/52, C07D 207/27, C07C 233/54...

Značky: modulujú, ligandy, humánnej, medicině, kozmetike, nové, receptory, použitie

Text:

...piperidínónového typuY predstavuje dva atómy vodíka alebo heteroatóm, napríklad kyslík alebo síruX predstavuje atóm kyslíka prípadne substituovaný alkylovým alebo alkylamínovým reťazcom alebo jednoduchú väzbu C-CA predstavuje atóm vodíka alebo nasledujúci vzorecQ je atóm kyslíka alebo väzba -NH R 6 predstavuje atóm vodíka, alkylovú skupinu obsahujúcu l až 6 atómov uhlíka,cykloalkylovú skupinu obsahujúcu 3 až 6 atómov uhlíka alebo skupinu...

Vektory na báze ANTI-IL-12 protilátky, hostiteľské bunky a spôsoby ich produkcie a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15468

Dátum: 21.12.2005

Autori: Snyder Linda, Lu Jin, Scallon Bernard, Nesspor Thomas

MPK: C07K 16/00, C07K 16/24, C12N 15/10...

Značky: produkcie, protilátky, použitie, spôsoby, vektory, anti-il-12, báze, buňky, hostiteľské

Text:

...zložená z chimérického promótora (humánny cytomegalovírusový AD 169 konštitutívny promótor fúzovaný k promótoru T 7RNA polymerázy), oblasti polylinkera a zostrihu SV 40 malého nádorového (t) antigénu a oblasti skorých polyadenylačných signálov pochádzajúcej z pSV 2. Promótor humánneho cytomegalovírusu (HCMV) je exprimovaný v celom rade typov cicavčích buniek, zatiaľ čo promótor DNA-dependentnej RNA polymerázy T 7 bakteriofágmi môže riadiť in...

Použitie R-(+)-alfa-(2,3-dimetoxyfenyl)-1-[2-(4-fluórfenyl)etyl]-4- piperidínmetanolu na prípravu liečiva na liečenie obštrukčného spánkového apnoe

Načítavanie...

Číslo patentu: 284858

Dátum: 21.12.2005

Autori: Hitchcock Janice, Mondadori Cesare, Sorensen Stephen

MPK: A61P 21/00, A61P 11/00, A61K 31/445...

Značky: liečivá, apnoe, piperidínmetanolu, spánkového, liečenie, přípravu, r-(+)-alfa-(2,3-dimetoxyfenyl)-1-[2-(4-fluórfenyl)etyl]-4, obštrukčného, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie (R)-(+)-alfa-(2,3-dimetoxyfenyl)-1-[2-(4-fluórfenyl)-etyl]-4- piperidínmetanolu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na prípravu liečiva na liečenie obštrukčného spánkového apnoe.

Imunogénna molekula, farmaceutická kompozícia, ligand, spôsob prípravy imunogénnej molekuly a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284856

Dátum: 21.12.2005

Autori: Kricek Franz, Stadler Beda

MPK: C07K 16/00, A61K 39/395

Značky: použitie, farmaceutická, imunogénnej, molekuly, imunogénna, přípravy, kompozícia, spôsob, molekula, ligand

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa imunogénne molekuly obsahujúce (a) aspoň jednu časť napodobňujúcu prirodzený epitop na povrchu ľudskej protilátky IgE, rozpoznávaný monoklonálnou protilátkou BSW17, a (b) skupinu schopnú vyvolať imunitnú odpoveď proti tomuto peptidu. Tieto molekuly sú vhodné na prípravu farmaceutických prostriedkov na liečenie ochorení ovplyvnených IgE, ako sú alergie a atopická dermatitída, napríklad na výrobu vakcín proti alergiám.

Deriváty stilbénu a ich použitie na naviazanie a zobrazenie amyloidových plakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17926

Dátum: 19.12.2005

Autori: Kung Mei-ping, Zhuang Zhi-ping, Kung Hank

MPK: C07C 217/80, A61K 31/135

Značky: plakov, naviazanie, zobrazenie, amyloidových, použitie, stilbenu, deriváty

Text:

...depozície AB pri štúdiách amyloidogenézy pri AD u živých pacientov.0009 Za týmto účelom sa publikovalo niekoľko zaujímavých prístupov na vyvinutie ligandov špecifických pre agregáty AB (Ashbum, T. T., et al., Chem. Biol. 31351-358 ( 1996) Han, G., et al., J Am. Chem. Soc. 11824506-4507 (1996) Klunk, W. E., et al., Biol. Psychiatry 352627 (1994) Klunk, W. E., et al., Neurobiol. Aging 16541-548 (l 995) Klunk,W. E., et al., Society for...

Cyklické sulfonylamino deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10967

Dátum: 19.12.2005

Autori: Bombrun Agnes, Swinnen Dominique, Gerber Patrick, Jorand-lebrun Catherine

MPK: A61K 31/496, A61P 29/00, A61K 31/495...

Značky: deriváty, sulfonylamino, použitie, cyklické

Text:

...aspekt vynálezu poskytuje zlúčeniny vzorca (Ill)Ósmy aspekt vynálezu poskytuje zlúčeniny vzorca (VIII)Deviaty aspekt vynálezu poskytuje zlúčeniny vzorca (VII)V nasledujúcich odsekoch sú poskytnuté definície rôznych chemických skupin, ktoré vytvárajú ziúćeniny podľa vynálezu a sú mienené tak, aby sa v celom opise a vnárokoch aplikovali jednotne, pokiaľ inde uvedená detinlcia výslovne neposkytuje širšie hranice.Výraz MMPs označuje matricové...

Protilátky zamerané na angiopoietin-2 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10764

Dátum: 19.12.2005

Autori: Zhou Qing, Keyt Bruce, Yang Xiao-dong, Emery Stephen Charles, Green Larry, Blakey David

MPK: C07K 16/22, C07K 16/28, C12N 15/13...

Značky: protilátky, angiopoietin-2, zamerané, použitie

Text:

...endoteliálnu bunkovú smrť a cievnu regresiu bez endogénneho VEGF. Pozri Lobov et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99211205-10 (2002). Podobne, autori Vajkoczy et al. pomocou svojho modelu tumoru vpodmienkach in v/vo preukázali, že multicelulárne agregáty iniciujú vaskulárny rast, ku ktorému dochádza v dôsledku angiogénneho rastu vdôsledku simultánnej expresie VEGFR-2 a Ang-2 zo strany hostiteIa a tumorového endotélia. Pozri Vajkoczy et al.,...

Kompozícia farebného skla, okenné sklo a použitie okenného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284854

Dátum: 19.12.2005

Autori: Alvarez-casariego Pédro, Massol Jean-jacques

MPK: C03C 4/00, C03C 3/076

Značky: okenného, farebného, skla, okenné, použitie, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia farebného skla obsahujúca nasledujúce oxidy v množstvách vyjadrených v percentách hmotnostných : SiO2 64 až 75 %, Al2O3 do 5 %, B2O3 do 5 %, CaO 5 až 15 %, MgO do 5 %, Na2O 10 až 18 %, K2O do 5 %, a ako farbiace prísady: Fe2O3 (celkové železo) 0,45 až 2,5 %, s obsahom FeO 16 až 55 % celkového obsahu železa vyjadreného vo forme Fe2O3, CoO 0,001 až 0,002 %, Se do 0,0025 %, pričom toto sklo má celkový koeficient priepustnosti energie...

Inhibítor HCV na použitie pri spôsobe liečby hepatitídy typu C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9371

Dátum: 16.12.2005

Autori: Simmen Kenneth, Baert Lieven, Zhao Ruilin

MPK: A61M 5/142

Značky: liečby, inhibitor, spôsobe, použitie, hepatitidy

Text:

...Hlavné vedľajšie účinky zahŕňajú symptómy podobne chrípke,hematologickê abnormality a neuropsychiatrické symptómy. Ztohto dôvodu sú potrebne účinnejšie, vhodnejšie a lepšie0008 V poslednom čase si ako klinickí kandidáti ziskali pozornosť peptidomimetické inhibítory proteázy HCV, a to BILN-2061 zverejnený V dokumente W 0 OO/59929 a VX~ 95 O zverejnený V dokumente W 0 O 3/87092. Niekoľko podobných inhibítorov proteázy HCV bolo zverejnených...

Tetralínové a indánové deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7118

Dátum: 15.12.2005

Autori: Greenhouse Robert, Stabler Russell Stephen, Repke David Bruce, Harris Iii Ralph New, Jaime-figueroa Saul, Kress James

MPK: C07C 317/00, C07D 209/00, C07D 207/00...

Značky: použitie, deriváty, indánové, tetralínové

Text:

...D. R. Sibley et al., M 01. Pharmacol., 1993, 43, 320-327, AJ. Sleight et al., Neurotransmission. 1995, ll, l 5 a A. J. Sleight et al., Serotonin ID Research Alert, 1997,26), 1 15-8. V US 2003/060498 sú opísané deriváty 5-arylsulfonylindolových a 5-arylsulfonylindolinových zlúčenín užitočné priliečení ochorení centrálneho nervového systému, ako úzkosti a depresie.Aj ked sú niektoré modulátory 5-HT 6 a 5-TH 2 A známe, sú zlúčeniny užitočné...

Kombinácia inhibítora transportéra pre glycín (GLYT1) a antipsychotiká na liečbu symptónov schizofrénie a príprava a použitie takej konpozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7067

Dátum: 15.12.2005

Autori: Klitenick Mark, Ashton David, Moyer John Allen, Kalivas Peter

MPK: A61K 31/341, A61K 31/517, A61K 31/381...

Značky: antipsychotiká, liečbu, použitie, transportéra, príprava, inhibítora, glyt1, konpozície, glycín, takej, kombinácia, symptónov, schizofrénie

Text:

...spoločne s NMDA receptormi (Smith akol., 1992). Je však tiež dlhý čas známe, že extracelulárne hladiny glycínu sú vyššie než hladiny potrebné na nasýtenie väzobného miesta pre NMDA, z čeho teda nie je zrejmé, či transportéry pre glycín sú v skutočnosti schopne zaistiť takmer úplné nasýtenie glycínových hladín v najbližšomokoli NMDA receptorov. Toto zistenie je kľúčové z toho dôvodu, že pokiaľ boli glycínovéhladiny na či nad úrovňou...

4-Cykloalkylom substituované tetrahydrochinolínové deriváty a ich použitie ako liečivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11922

Dátum: 15.12.2005

Autori: Weber Olaf, Vakalopoulos Alexandros, Bischoff Hilmar, Wuttke Martina, Gielen-haertwig Heike, Thutewohl Michael, Li Volkhart, Schmeck Carsten

MPK: A61K 31/47, A61P 3/04, A61P 25/28...

Značky: 4-cykloalkylom, substituované, deriváty, použitie, liečivá, tetrahydrochinolínové

Text:

...R predstavuje cyklopentylovú alebo izopropylovú skupinu, rovnako ako ich0008 Predmetom predloženého vynálezu je predovšetkým zlúčenina so systémovým názvom (SS)-4-cyklohexyl-Z-cyklopentyl-S- (S)-tluór 4-(trifluónnetyl)feny 1 metyl) -7,7-dimetyl-5,6,7,8-tetrahydrochinolin-5-ol a štruktúmeho vzorca (la)rovnako ako jej soli, solváty a solváty týchto solí.0009 Predmetom predloženého vynálezu je predovšetkým tiež zlúčenina so systémovým...

Tvarované diely zo spevnených polyuretán-močovinových elastomérov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5341

Dátum: 13.12.2005

Autori: Haas Peter, Arntz Hans-detlef

MPK: C08G 18/00, C08K 3/00, C08L 75/00...

Značky: tvarované, diely, elastomérov, polyuretán-močovinových, spevnených, použitie

Text:

...3 až 8, A 3) spevňovacej látky a A 4) pripadne katalyzátorov a/alebo pripadne prísad, ako aj komponentu B z reakcieB 1) polyizokyanátového komponentu zo skupiny pozostávajúcej zpolyizokyanátov a zmesí polyizokyanátov zradu difenylmetánu aB 2) aspoň jedným polyolovým komponentom s číselným priemerom molekulovej hmotnosti 500 až 18 000 a s funkčnosťou 3 až 8 zo skupinypozostávajúcej z polyéterpolyolov, obsahujúcich pripadne organické plnivá a z...

Polyuretánové peny rezistentné voči infekcii, spôsob ich výroby a ich použitie v antisepticky vybavených krytiach na rany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5229

Dátum: 13.12.2005

Autori: Fugmann Burkhard, Dietze Melita

MPK: A01N 25/24, A61F 13/02, A01N 47/40...

Značky: vybavených, polyuretanové, antiseptický, voči, výroby, použitie, spôsob, infekcii, krytiach, rezistentné

Text:

...poranenie.0013 GB 2 170 713 A 1 opisuje explicitne mikroporézne PU špongie ako krytia rán, ktoré sú impregnované nasatím roztoku antiseptiká tu je terapeutikum kdispozicií iba dočasne, pokial nie je účinná látka vyplavená0014 W 0 02/100 450 A 1 opisuje účinnú látku obsahujúce, príp. tiež spenene sa vyskytujúce polyuretánové gély na použitie na koži a/alebo na rane,ktoré obsahujú homogénne sa vyskytujúcu účinnú látku na transdermálnu...

Farmaceutický, perorálne aplikovateľný preparát na liečenie rýb, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11827

Dátum: 13.12.2005

Autori: Adelmann Malte, Fichtner Dieter, Weitschies Werner, Lange Bodo

MPK: A61K 9/00, A61K 39/205

Značky: spôsob, aplikovateľný, rýb, liečenie, perorálne, preparát, farmaceutický, přípravy, použitie

Text:

...forma vakcínu plne chráni. Úplné uvoľnenievakcíny v čreve je taktiež otázkou, pretože pri poťahovaných líekových formách môžeuvoľňovanie vakcíny prebiehať oneskorene. Navyše je výroba žalúdočnej šťave odolnýchpovlakov veľmi náročná finančne.0008 Existujú ďalej pokusy zapracovať očkovaciu látku do lipidu (tuhého tuku) a perorálne podávať preparáty vyrobené kvapkacím spôsobom. Enzymatickými tráviacími procesmi by malo dochádzať k uvoľneniu...

Spevnené polyuretán-močovinové elastoméry a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3615

Dátum: 13.12.2005

Autori: Arntz Hans-detlef, Haas Peter

MPK: C08G 18/00, C08K 7/00

Značky: spevnené, elastoméry, polyuretán-močovinové, použitie

Text:

...B predstavoval 10 až 90 mólových podielu uretánu.0007 Soli A 6) sa môžu prípadne použiť rozpustené v komponente A 3).0008 Výhodné sú spevnené polyuretán-močovinové elastoméry s podielom močoviny 75 až 95 mólových a s podielom uretánu 5 až 25 mólových,vztlahnuté na mólové ekvivalentu NCO-.0009 Ďalším predmetom vynálezu sú polyuretánové telesá/diely z poIyuretán-močovinových elastomérov podľa vynálezu.0010 Ako komponent A 6) je možné...

Substituované imidazolidínové deriváty, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 284851

Dátum: 12.12.2005

Autori: Wehner Volkmar, Seiffge Dirk, Stilz Hans-ulrich, Schmidt Wolfgang

MPK: A61K 38/05, A61K 38/06, A61K 38/07...

Značky: přípravy, imidazolidínové, spôsob, obsahujú, použitie, deriváty, prostriedky, substituované, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované imidazolidínové deriváty vzorca (I), kde B, E, W, Y, R, R2, R3, R30, e a h majú význam uvedený v nárokoch, ktoré sú cennými účinnými zložkami liečiv, napríklad na liečbu alebo profylaxiu zápalových ochorení alebo alergických ochorení sú inhibítormi adhézie a migrácie leukocytov a/alebo antagonistami receptorov adhézie VLA-4 prináležiacich do skupiny integrínov sú vhodné na liečbu alebo profylaxiu ochorení, ktoré sú spôsobené...

Alifatické sintrovateľné termoplastické polyuretány a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3408

Dátum: 10.12.2005

Autori: Peerlings Henricus, Kaufhold Wolfgang

MPK: C08K 5/00, C08G 18/00

Značky: použitie, alifatické, sintrovateľné, polyuretany, termoplastické

Text:

...Zuzana fĺömannová pntranlový zásiiupca 841 02 Braľisiľavcr, Repašského 20, SKpričom predlžovač reťazca b 1) nie je identický s predlžovačom reťazcamatematický súčet percentuálnych podielov a 2) a b 2) predstavuje 2 až 28 molc) aspoň jedného komponentu s číselným stredom molárnej hmotnosti 450atómami aktivnymi podľa Zerewitinova, pričom pomer izokyanátových skupin v komponente a) k ostatným skupinámv komponente b), c) a pripadne h)...

Deriváty a analógy kyseliny 3-arylpropiónovej, spôsob ich prípravy, farmaceutické formulácie s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284849

Dátum: 07.12.2005

Autori: Lindstedt Alstermark Eva-lotte, Li Lanna, Gottfries Johan, Andersson Kjell, Inghardt Tord, Boije Maria

MPK: A61K 31/00, C07C 271/00, C07C 309/00...

Značky: deriváty, analogy, obsahom, spôsob, použitie, formulácie, přípravy, kyseliny, farmaceutické, 3-arylpropiónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty a analógy kyseliny 3-arylpropiónovej so všeobecným vzorcom (I) a ich stereo- a optické izoméry a racemáty, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli, solváty a kryštalické formy, spôsob ich prípravy, farmaceutické prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny a použitie týchto zlúčenín pri klinických stavoch spojených s inzulínovou rezistenciou.

Plastové výlisky z polyuretánov plnených polymérom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5416

Dátum: 03.12.2005

Autori: Paul Reiner, Haas Peter, Wegener Dirk

MPK: C08G 18/00

Značky: plastové, použitie, polymérom, plnených, polyuretánov, výlisky

Text:

...C, cykloalifatický uhľovodíkový zvyšok so 4 až 15, výhodne 5 až 10 atómami C, aromatický uhľovodíkový zvyšok so 6 až 15, výhodne 6 až 13 atómami C, alebo aralifatický uhľovodíkový zvyšok s 8 až 15, výhodne 8 až 13 atómami C,napr. polyizokyanáty, ako sú opisané v DE-OS 2 832 253, str. 10 - 11.0012 Zvlášť výhodné sú spravidla technicky ľahko dostupné polyizokyanáty,napr. 2,4- a 2,6-toluyléndiizokyanát a ľubovoľné zmesi týchto izomérov...

Použitie leptínu na výrobu liečiva na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284848

Dátum: 02.12.2005

Autori: Rubinstein Menachem, Cohen Batya, Barkan Dalit

MPK: A61K 38/33

Značky: použitie, rakoviny, leptínu, liečivá, liečbu, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie účinnej látky vybranej zo skupiny, ktorá zahŕňa leptín, leptínové fúzované proteíny, leptínové mutanty, agonisty leptínového receptora, ich aktívne fragmenty alebo frakcie, účinné analógy alebo deriváty, soli a zmesi, na výrobu liečiva na liečbu rakoviny.

Amidové proliečivo gemcitabínu, prípravky ktoré ho obsahujú a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4344

Dátum: 30.11.2005

Autori: Bender David Michael, Remick David Michael

MPK: C07H 19/00

Značky: gemcitabínu, proliečivo, amidové, přípravky, použitie, obsahujú

Text:

...perorálne podanie, prejde nedotknuté intestinálnym traktom bez výraznej degradácie a dodá gemcitabín do postihnutej oblasti sprijatelnou0007 Celkom prekvapivo bol objavený nový amidový derivát gemcitabinu,ktorý prekoná doposiaľ známe deriváty, ktorý prechádza v podstate nedotknutý enterocytmi je hydrolyzovaný na gemcitabín bez výraznej akumulácie deoxydifluoruridínu (dFdU), ako prevažujúceho metabolitu gemcitabinu,v pečení, má nižšiu...

Použitie metabolického derivátu loratadínu na výrobu liečiva na liečenie alergickej nádchy a iných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: 284834

Dátum: 30.11.2005

Autori: Mccullough John, Aberg Gunnar, Smith Emil

MPK: A61K 31/44

Značky: loratadínu, derivátů, chorôb, použitie, iných, metabolického, liečivá, liečenie, nádchy, výrobu, alergickej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie metabolického derivátu loratadínu, ktorým je 8-chlór-6,11-dihydro-11-(4-piperidylidén)-5H-benzo[5,6]cyklohepta[1,2- b]bipyridín (DCL), alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu liečiva na liečenie alergickej nádchy, alergickej astmy retinopatie alebo iných chorôb malých ciev, spojených s cukrovkou, žihľavky a symptomatického dermatografizmu u človeka, bez rizika nežiaducich vedľajších účinkov, spojených s podávaním...

Katiónové polymérne disperzie, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7737

Dátum: 30.11.2005

Autori: Issberner Jörg, Bellmann Susanne, Steiner Norbert, Boekelo Christian

MPK: C08F 2/00

Značky: disperzie, spôsob, polymérne, použitie, katiónové, výroby

Text:

...zložky(koagulant). Koagulant má priemer molekulovej hmotnosti Mw nižší ako 1.000.000 g/mol. Pri tejto polymerizačnej reakcii môže dochádzať k vrúbľovacím reakciám na prvom polyméri. Zdôvodu ich inkompatibility sflokulantmi na báze akrylátových monomérov sa používajú nasledujúce koagulantné polyméry polyméry z alylmonomérov, najmä poIy-DADMAC a polyméry amin-epichlórhydrin. Pomer koagulantu k vysokomolekulárnej polyelektrolytovej zložke...

Arylpiperazínové deriváty a ich použitie ako selektívne ligandy dopamínového receptora D3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3469

Dátum: 29.11.2005

Autori: Danvy Denis, Levoin Nicolas, Schwartz Jean-charles, Morvan Marcel, Lecomte Jeanne-marie, Calmels Thierry, Berrebi-bertrand Isabelle, Dartois Catherine, Capet Marc, Robert Philippe

MPK: C07D 209/00, C07D 405/00

Značky: dopamínového, deriváty, selektivně, ligandy, použitie, arylpiperazínové, receptora

Text:

...alebo nasýtený alebo nenasýtený heterocyklus, kondenzovaný na fenylové jadro, na ktoré sa viažu- R 5, R 6, R 7, R 8 a R 9 každý nezávisle predstavuje atóm vodíka alebo skupinu hydroxy, alkyl, monofluóralkyl, polyfluóralkyl, alkoxy, polyfluóralkoxy,alkylsulfanyl, polyfluóralkylsulfanyl, kyano, -NRR, -COOR, -COR, -CONRR,alebo dva zo susedných R 5, R 6, R 7, R 8 a R 9 sú medzi sebou spojené, abyvytvorili uhlovodikový cyklus alebo nasýtený alebo...

Kombinácie obsahujúce epotilóny a inhibítor proteín-tyrozínkinázy a ich farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6601

Dátum: 28.11.2005

Autori: Linnartz Ronald Richard, Mcsheehy Paul, Huang Jerry Min-jian, Johri Anandhi Ranganathan

MPK: A61K 31/4353, A61K 31/519, A61K 31/426...

Značky: kombinácie, epotilóny, obsahujúce, inhibitor, proteín-tyrozínkinázy, použitie, farmaceutické

Text:

...vo forme farmaceutický prijateľnej soli, na súčasné, spoločné, oddelene alebo sekvenčné použitiepri liečení proliferatívneho ochorenia.Výraz kombinovaný prípravok, ako je tu používaný, definuje zvlášť kit of parts v tom zmysle, že podávanie partnerov (a) a (b), a prípadne (c), v kombinácii ako je definovaná skôr,sa môže uskutočňovať nezávisle alebo s použítím rôznych fixných kombinácií s odlišnými dávkarní partnerovi(a) a (b), a prípadne...

Deriváty substituovaného 3-kyanochinolínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284846

Dátum: 28.11.2005

Autori: Hamann Philip Ross, Wissner Allan, Floyd Middleton Brawner, Tsou Hwei-ru, Salvati Mark Ernest, Berger Dan Maarten, Frost Philip, Zhang Nan

MPK: C07D 401/12, C07D 215/54, A61K 31/47...

Značky: prostriedok, obsahom, spôsob, 3-kyanochinolínu, přípravy, deriváty, farmaceutický, použitie, substituovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty substituovaného 3-kyanochinolínu všeobecného vzorca (1), spôsob ich prípravy, ich použitie na výrobu liečiva na liečenie, inhibíciu rastu alebo likvidáciu neoplazmov, ako nádoru prsníka, obličiek, močového mechúra, úst, hrdla, ezofágu, žalúdka, hrubého čreva, vaječníkov a pľúc, u cicavcov. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok s ich obsahom.

Polysacharidová kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284843

Dátum: 28.11.2005

Autori: Stauderer Markus, Kaltenhauser Ludwig

MPK: C08B 30/20, C08B 30/04, C08L 3/02...

Značky: kompozícia, použitie, polysacharidová

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa polysacharidová kompozícia pozostávajúca z 50 % až 90 % hmotn. amylózy a aspoň jedného ďalšieho materiálu rastlinného pôvodu zo skupiny látok: tráva, najmä viskantus, obilie, najmä pšenica, žito, ovos, ich zrno a/alebo otruby, a/alebo slama, vlčí bôb, najmä sladký vlčí bôb, prednostne ich semeno, ľan, strukoviny, najmä hrach, šošovica, bôb, prednostne sójový bôb, rastlinná vláknina ako kokosová vláknina, sisalová vláknina, banánová...

Polymérny prášok s polyamidom, použitie pri spôsobe tvarovania a tvarované telesá vyrobené z tohto polymérneho prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4389

Dátum: 25.11.2005

Autori: Baumann Franz-erich, Monsheimer Sylvia

MPK: B29C 67/00, C08G 69/00, C08J 3/12...

Značky: tohto, použitie, spôsobe, prášok, tvarované, prášků, polymérny, vyrobené, tvarovania, polymérneho, tělesa, polyamidom

Text:

...otvorenia kruhu a následnej polykondenzácie laurolaktámu. Pri tom ide o polyamid 12. Pri tomto prášku je nevýhodou vyvíjanie plynov zo zvyškových monomérov počas konštrukčného procesu na zariadení na rýchle prototypovanie, najmä keď sakonštrukčný priestor počas celého konštrukčného procesu udržiava na teplote tesne podteplotou topenia polyméru. Vyvíjania plynov vedú k sublimáciám na častiach zariadení pre RP, na ktorých môžu pôsobiť veľmi...

Použitie miltefozínu na výrobu lieku a farmaceutická kombinácia na liečenie leishmanózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284839

Dátum: 25.11.2005

Autori: Milsmann Eckhard, Engel Jürgen, Sarlikiotis Werner, Klenner Thomas, Hilgard Peter, Sauerbier Dieter

MPK: A61K 9/48, A61K 9/20, A61K 31/685...

Značky: leishmanózy, kombinácia, miltefozínu, výrobu, použitie, farmaceutická, lieku, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie miltefozínu na výrobu lieku na liečenie leishmaniózy ľudí perorálnym podávaním, keď sa celková denná dávka v rozsahu 10 až 250 mg aktívnej zložky miltefozínu podáva perorálne počas 2 až 6 týždňov. Farmaceutická kombinácia na liečenie leishmaniózy cicavcov, ktorá obsahuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu miltefozín, antiemetikum a/alebo činidlo proti hnačke, pričom farmaceutická kompozícia obsahujúca miltefozín, antiemetikum a/alebo...

Farmaceutický prípravok obsahujúci levosimendán a použitie levosimendánu na výrobu lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284838

Dátum: 25.11.2005

Autori: Marvola Martti, Kurkela Kauko, Virtanen Raimo, Larma Ilkka, Karlsson Marianne

MPK: A61K 9/70, A61K 9/00

Značky: levosimendan, lieku, obsahujúci, levosimendanu, použitie, farmaceutický, prípravok, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok obsahujúci levosimendán alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ ako terapeuticky aktívnu zložku spolu s jedným alebo viacerými farmaceuticky prijateľnými excipientmi, ktorý je vo forme na intraorálne alebo intranazálne transmukozálne podanie. Použitie levosimendánu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu lieku na transmukozálne podanie levosimendánu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli orálnou alebo...

Trihydrát horečnatej soli S-omeprazolu, spôsob jeho prípravy, farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284837

Dátum: 25.11.2005

Autori: Cotton Hanna, Mattson Anders, Möller Eva, Kronström Anders

MPK: C07D 401/12, A61K 31/44

Značky: obsahom, spôsob, trihydrát, přípravy, horečnatej, použitie, kompozícia, s-omeprazolu, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je trihydrát horečnatej soli (S)-enantioméru 5-metoxy-2-[[(4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)-metyl]sulfinyl]-1H- benzimidazolu, teda S-omeprazolu, spôsob prípravy tejto formy horečnatej soli S-omeprazolu a farmaceutické prípravky obsahujúce túto soľ.

Prípravok na použitie na profylaxiu ochorení ústnej dutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19046

Dátum: 25.11.2005

Autori: Grosser Alexandr Vladimirovich, Manasherov Tamaz Omarovich, Matelo Svetlana Konstantinovna

MPK: A61K 8/34, A61K 8/20, A61K 6/00...

Značky: dutiny, použitie, ústnej, profylaxiu, ochorení, prípravok

Text:

...má protizápalový a imunokorektívny účinok, čo je spojené s priamym proteolytickým účinkom enzýmu ako aj s regulačným účinkom produktov jeho využitia (peptidové fragmenty). Používa sa na zmiernenie zápalových procesov v ranách, prevenciu edému mäkkých tkanív, ako aj na zlepšenie ich obnovy po úrazoch a iných poraneniach. Pri orálnej aplikácii znižuje zápaly a opuchy a urýchľuje proces obnovy tkanív. Vďaka prítomnosti inhibítorov proteáz je...