Patenty so značkou «použitie»

Strana 106

Upokojená oceľ pre všeobecné použitie, najmä ako hlbokoťažná a konštrukčná

Načítavanie...

Číslo patentu: 240477

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kirrstetter Reiner, Dürckheimer Walter, Schwab Wilfried

MPK: C22C 38/04

Značky: najmä, hlbokoťažná, všeobecné, konštrukčná, použitie, upokojená, oceľ

Text:

...odlievať na zariadení pre plynulé odlieavanie. snaha je teda plynule odlievat ocele ako upokojené, ale s dosiahnutíjm všetkých pri-aznivých vlastností pri zmene podstaty technológie ocele, čo sú v podstate protichodné požiadavky. jJednou z možností riešenia uvedeného problému je zníženie obsahu rozpustného hliníka na rozmedzie 0,008 až 0,04 hmot.,ktorého podkročenie má síce za následok zvýšené Starnutie, resp. výskyt bublín a vtrúsenín...

Použitie statického zmiešavača pre kontinuálne snímanie viskozity pretekajúcich vysokoviskóznych medií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252373

Dátum: 13.08.1987

Autori: Havlík Pavol, Matišin Mikuláš, Andraščík Ondrej

MPK: D01D 1/09

Značky: zmiešavača, vysokoviskóznych, viskozity, kontinuálně, statického, snímanie, médií, pretekajúcich, použitie

Text:

...polyméru statickým zmiešavačom a v dôsledku toho ku zmenám tiaioového spáadu média pred a za statickým zmiešavačom.Pri využití statických zmiešavačruv, najmä prekážkových sme zistili, že počas dlhodobého používania týchto, nedochádza k tvorbe usadenín na jeho povrchu tak, aby došlo k zmenám tokových vlastností v takom rozsahu, aby meranie v prevádzkových podmienkach nebolo reproduk-ovateiiné. Naviac príetokový profil statického zmiešava 4ča...

Prípravok pre intravenózne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237866

Dátum: 15.03.1987

Autori: Stachý Alfréd, Bulík Jozef, Banda Imrich

MPK: A61K 39/395

Značky: použitie, intravenózne, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu prípravy imunoglobulínov typu IgG, IgA a IgM určených pre intravenózne použitie spočíva v tom, že koncentrovaná zmes imunoglobulínov IgG, IgA a IgM izolovaných z Cohnovej frakcie III v množstve 400 až 700 mg/l sa rozpustí v 100 mililitroch 4,5 až 5,5 % pasteurizovaného roztoku ľudského albumínu a pH sa upraví na hodnotu 6,4 až 7,4. Získaný bielkovinový roztok sa sterilizuje filtráciou a rozplňuje po 10, 50 a 100 ml.

Zmes imunoglobulínu IgG-7S a transferínu pre intravenózne a intraperitoneálne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248956

Dátum: 12.03.1987

Autori: Banda Imrich, Stachý Alfréd, Lučanský Anton, Bulík Jozef

MPK: A61K 37/04

Značky: transferinu, igg-7s, intraperitoneálne, intravenózne, použitie, imunoglobulinů

Text:

...je aktuálne zvlášť V urgentných -klinických situáciach u ťažkých bakterialnych infekcií, hlavne vyvolaných gramnegatívnymi baktériami, a to v prípadoch, kde terapia antibi-otikmi a chemoterapeutikami čast zlyhá.Nahrhovaný prípravok zmesi imunoglobulínov a transferínu rieši tento problém tým, že obdobným zložením jednotlivých zložiek ako v ľudskej plazme dosahuje sa žiadaný terapeutický efekt.Technologické zvládnutie zníženia...

Zmes imunoglobulínov typu IgG, IgA, IgM a transferínu pre intravenózne a intraperitoneálne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248954

Dátum: 12.03.1987

Autori: Stachý Alfréd, Banda Imrich, Lučanský Anton, Bulík Jozef

MPK: A61K 37/04

Značky: intraperitoneálne, použitie, imunoglobulínov, intravenózne, transferinu

Text:

...obdobným zložením jednotlivých zložiek ako v. ľudskej plazme dosahuje sa žiadaný terapeutický efekt.Práce zahraničných autor-ov ukazujú, že jediný prípravok obsahujúci vyššiu koncentráciu imunoglobulínov typu IgM je konzerva sérových bielkovín o koncentrácii 5 9/0 Duswald K. H., Müller K., Seitert J., Ring I.,Münch. Med. Wschr. 122, 22, 832 - 836, rok 1980.Význačíiý baktoriostatický účinok transferínu na jeho Juiesto v obrane proti...

Prípravok pre vonkajšie použitie obsahujúci transferín

Načítavanie...

Číslo patentu: 248460

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lučanský Anton, Kováč Blažej, Novotná Lýdia, Stachý Alfréd, Bulík Jozef, Banda Imrich

MPK: A61K 39/395

Značky: obsahujúci, vonkajšie, použitie, prípravok, transferín

Text:

...1975. Lokálna aplikácia transferínu samostatného či zmesi s imunoglobulinami predstavuje nové liečebné možnosti zápalových ochorení telesného povrchu mikrobalne ekzémy,flegmúný roznej lokalizácie, bercové vredy,chronické fistulujüce osteomýelitídy a pod..-Potencovanie účinku antibiotík imunoglobulínami popisuje Ronnenberger a Zwisler 1982 Ronnenberger H., Zwisler O. Fortschritte auf dem gebiet der Antibiotika und Immuntherapie, A. K....

Sposob apyrogennej úpravy zvieracieho albumínu pre veterinárne intravenózne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248086

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bulík Jozef, Rosocha Ján, Mikula Ivan

MPK: C07K 3/24

Značky: spôsob, albuminu, intravenózne, apyrogennej, úpravy, použitie, zvieracieho, veterinárne

Text:

...Zvierací albumín sa rozpusti v apyrogennej vode na 2 až 2,5 hmotnostných bielkovín a za stáleho miešania sa upraví jeho pH 1 M kys. octovou na hodnotu 5,6 až 5,9 a za stáleho miešania sa pridáva chlorotorm v pomere 5 až 35 mililtrov na 100 m 1 roztoku. Vznikla zrazenina predstavujúca bala-stné bielkoviny hlavne lipoidného charakteru, predstavuje odpad, ktorý sa centrifugáciu odstráni v podobe sedimentu. Ziskaný supernatant je roztok...

Použitie dietyleterátu fluoridu boritého ako katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 227255

Dátum: 15.06.1986

Autori: Koman Václav, Hojerová Jarmila

Značky: katalyzátora, boritého, fluoridu, použitie, dietyleterátu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie diethyleterátu fluoridu boritého ako katalyzátora pre preesterifikáciu tria cylglycerolových tukov a olejov.

Použitie tetrahydroimidazo [4,5-d] imidazól 2,5(1H,3H)-diónu ako dezodoračnej prísady pri výrobe a/alebo aplikácii nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227909

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Orlík Ivo, Dimun Milan, Zemanová Eva, Mikel Miroslav, Šubert Jiří

Značky: nadúvadla, tetrahydroimidazo, 4,5-d, 2,5(1h,3h)-diónu, přísady, výrobe, imidazól, aplikácii, dezodoračnej, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia tetrahydroimidazo (4,5-d(imidazol-1-2,5 (1H,3H)-diónu, známeho pod triviálnym názvom glykoluril, ako dezodoračnej prísady pri výrobe gumárenských nadúvadiel na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu. Podstatou vynálezu je použitie tetrahydroimidazo (4,5-d( imidazol-2,5 (1H, 3H)diónu ako dezodoračnej prísady pri výrobe a/alebo aplikácii nadúvadla na báze...

Zapojenie na univerzálne použitie regulátora teploty pri cyklickej regulácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 218638

Dátum: 01.06.1985

Autor: Lošák Dušan

Značky: univerzálne, regulácii, použitie, cyklickej, regulátora, zapojenie, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zaistiť možnosť voľby akejkoľvek teploty maximálnej i minimálnej hodnoty cyklu s jedným regulátorom teploty pri zachovaní maximálneho regulačného účinku. Podstata vynálezu spočíva v pripojení druhého pólu termočlánkového čidla k jednému prepínaču jedného prepínača k jednému dielu tretieho prepínača i k druhému prepínaču, druhého prepínača k jednému dielu štvrtého prepínača i regulátoru teploty, druhého dielu tretieho...

Spôsob úpravy masážnej vody pre jej viacnásobné použitie u vodoliečebných zariadení a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214118

Dátum: 01.07.1984

Autori: Divinec František, Lošonský Andrej, Široký Róbert, Čerňanský Alojz

Značky: masážnej, vodoliečebných, zariadení, viacnásobné, spôsob, úpravy, zariadenie, použitie, uskutočnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy masážnej vody pre jej viacnásobné použitie u vodoliečebných zariadení vyznačujúci sa tým, že cirkulácia masážna voda je filtrovaná hĺbkovou filtráciou pri jej súčasnom dezinfikovaní tak, že tlak na prívode k masážnej hubici je pri prietoku 50 litrov za minútu udržiavaný v rozmedzí 0,3 až 0,5 MPa a maximálny tlak masážnej vody na vstupe do filtra hĺbkovej filtrácie je 0,85 MPa, pričom v masážnej vode sa udržiava koncentrácia...

Spôsob výroby opticky takmer izotropnej plastovej fólie z lineárneho alebo rozvetveného polykarbonátu, polykarbonátová fólia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285848

Dátum: 27.08.1970

Autori: Emerson Roger Hugh, Numrich Uwe, Hofmann Klaus, Pfaff Thomas, Meier-kaiser Michael

MPK: C08L 69/00, B29C 47/88, C08J 5/18...

Značky: fólie, plastovej, opticky, izotropnej, polykarbonátu, fólia, použitie, lineárneho, polykarbonátová, rozvětveného, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby opticky takmer izotropnej plastovej fólie z lineárneho alebo rozvetveného polykarbonátu prebieha tak, že lineárny alebo rozvetvený polykarbonát s priemernou molekulovou hmotnosťou Mw 10 000 až 40 000 sa roztaví a vytlačí vytláčacou dýzou, ktorá má vnútorný povrch v oblasti vstupu s hĺbkou drsnosti RA 0,025 až 0,002, a tavenina polykarbonátu sa odlieva procesom Chill-Roll. Polykarbonátová fólia je zhotovená s hrúbkou menšou ako 200...