Patenty so značkou «použitie»

Strana 105

Použitie ťažko rozpustných solí heteropolykyselín, spôsoby stanovenia analytu a činidlá na tieto spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280136

Dátum: 18.03.1992

Autori: Wielinger Hans, Hönes Joachim, Unkrig Volker

MPK: G01N 33/48, G01N 33/52, C12Q 1/00...

Značky: tieto, ťažko, spôsoby, rozpustných, použitie, stanovenia, heteropolykyselín, činidla, solí, analytu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie ťažko rozpustných solí heteropolykyselín na stanovenie analytu, ktorým je na elektróny bohatý aromatický amín alebo látka, ktorá v predbežnej reakcii s jednou alebo niekoľkými ďalšími látkami k takému amínu vedie. Stanovenie analytu prebieha pomocou tvorby heteropolymodrej, pri ktorom sa analyt nechá zreagovať s látkou, ktorá vedie k na elektróny bohatému aromatickému amínu, s ktorým sa uvedie do styku ťažko rozpustná soľ...

Použitie magnézium-pyridoxal-5′-fosfátglutaminátu ako účinnej zložky na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 278896

Dátum: 19.02.1992

Autori: Elstner Erich, Meyer Britta, Schneider Werner

MPK: A61K 31/195, A61K 33/22, A61K 31/675...

Značky: magnézium-pyridoxal-5'-fosfátglutaminátu, přípravu, zložky, účinnej, liečivá, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie magnézium-pyridoxal-5'-fosfátglutaminátu ako účinnej zložky na prípravu liečiva vhodného na redukciu peroxidov s LDL-väzbou a na profylaxiu z toho vyplývajúcich vaskulárnych porúch v neprítomnosti hypercholesteraémie alebo hyperlipidaémie.

Použitie indolínových derivátov ako prekurzorov farbív a farba na vlasy s obsahom tohto prekurzora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278595

Dátum: 19.02.1992

Autori: Konrad Günther, Lieske Edgar, Matzik Iduna

MPK: A61K 7/13

Značky: indolínových, použitie, prekurzora, derivátov, tohto, vlasy, prekurzorov, obsahom, farbív, farba

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie indolínových derivátov všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, R3, R4, R5 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo alkylový zvyšok s 1 až 4 atómami uhlíka alebo R4 a R5 tvoria s atómom kyslíka, na ktorý sú viazané, alkyléndioxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, ako aj soli týchto zlúčenín, ako prekurzorov oxidačných farieb, pri použití ktorých je možné získať prírodné hnedé sfarbenie vlasov. Deriváty všeobecného vzorca (I) je možné...

Použitie 6-(2-(4-(bis(4-fluórfenyl)metylén)-1-piperidinyl)etyl)-7- metyl- 5H-tiazolo [3,2-a]pyrimidin-5-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278577

Dátum: 19.02.1992

Autor: Meert Theo Frans

MPK: A61K 31/54, A61K 31/445, A61K 31/505...

Značky: 5h-tiazolo, 6-(2-(4-(bis(4-fluórfenyl)metylén)-1-piperidinyl)etyl)-7, 3,2-a]pyrimidin-5-ónu, metyl, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 6-(2-(4-(bis(4-fluórfenyl)metylén)-1-piperidinyl)etyl)-7-metyl-5H- tiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-ónu vzorca (I) alebo jeho farmaceuticky vhodných adičných solí s kyselinami na výrobu liečiv znižujúcich, potláčajúcich alebo prekonávajúcich závislosť od návykových drog a na potláčanie alebo zmierňovanie symptómov spojených s prerušením užívania drog alebo abstinenčnými príznakmi.

Derivát 1-fenilimidazolu, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278039

Dátum: 19.02.1992

Autori: Sakamoto Noriyasu, Ishiwatari Takao, Kisida Hirosi, Umeda Kimitoshi, Tomioka Hiroki, Fujimoto Hiroaki

MPK: A01N 43/50, C07D 233/64

Značky: použitie, 1-fenilimidazolu, výroby, derivát, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

1-Fenylimidazolový derivát všeobecného vzorca I, kde R je atóm vodíka alebo metylová skupina, X je atóm fluóru, atóm chlóru alebo nitroskupina, Y je atóm fluóru alebo atóm chlóru, Z je atóm vodíka, atóm fluóru, atóm chlóru alebo atóm brómu, spôsob jeho prípravy a insekticídy, ktoré ho obsahujú ako účinnú zložku.

Herbicídny prostriedok vo forme pevných hotových prípravkov, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281281

Dátum: 19.02.1992

Autori: Wieschollek Raphael, Feucht Dieter

MPK: A01N 47/22, A01N 43/12, A01N 43/707...

Značky: prípravkov, spôsob, formě, použitie, hotových, výroby, prostriedok, herbicídny, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa herbicídny prostriedok na ničenie burín, obzvlášť v repných kultúrach, v pevnej forme, najmä vo forme vo vode dispergovateľného granulátu. Tento prostriedok obsahuje kombináciu metamitrónu (I) a etofumezátu (II) a /A/ fenmedifamu (III) alebo /B/ fenmedifamu (III) a desmedifamu (IV) alebo /C/ desmedifamu (IV) v zmesi s pomocnými látkami, pričom hmotnostný pomer účinných látok (I) : (II) : (III), príp. (III) : (IV), príp. (IV) je (1) :...

O-benzyloximétery, fungicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280842

Dátum: 19.02.1992

Autori: Ammermann Eberhard, Kuenast Christoph, Oberdorf Klaus, Lorenz Gisela, Harreus Albrecht, Kardorff Uwe, Mueller Bernd, Kirstgen Reinhard, Brand Siegbert, Sauter Hubert

MPK: A01N 37/34, A01N 37/36, A01N 37/42...

Značky: fungicidně, obsahom, o-benzyloximétery, prostriedky, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

O-benzyloxímétery všeobecného vzorca (I), kde X je Cu-C1-C4-alkyl, CH-C1-C4-alkyltio alebo N-C1-C4-alkoxy, Y je 0,5 alebo NR5, R1, R2 a R5 sú každý nezávisle H alebo C1-C4 alkyl, Z1 a Z2 sú každý nezávisle H, halogén, metyl, metoxy alebo kyano, fungicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie na ničenie húb, pričom sa týmito zlúčeninami ošetrujú huby alebo materiál, rastliny alebo semená, ktoré sú ohrozené napadnutím hubami alebo pôda.

Rádiofarmaceutické kompozície, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279598

Dátum: 19.02.1992

Autori: Mcmillan Kenneth, Garlich Joseph, Frank Keith, Simon Jaime

MPK: A61K 51/00

Značky: přípravy, rádiofarmaceutické, kompozície, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Rádiofarmaceutické kompozície obsahujú komplex tvorený najmenej jedným rádionuklidom a vytvárajúcim komplex s ligandom alebo jeho farmaceuticky prijateľnými soľami, najmä samáriom 153 a kyselinou etyléndiamíntetrametylénfosfónovou, ktorá prípadne môže obsahovať dvojmocný kovový ión, ako napr. vápnik. Komplex je zmrazený a určený na rozmrazenie pred injekčným podaním. Rádiofarmaceutické kompozície prípadne obsahujú dvojmocný kov a sú zmrazené,...

Substituované pyroly a ich použitie, spôsob a medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279566

Dátum: 19.02.1992

Autori: Davis Peter David Chemik, Lawton Geoffrey Chemik, Hill Christopher Huw Chemik

MPK: A61K 31/435, A61K 31/55, A61K 31/40...

Značky: prostriedky, báze, substituované, použitie, medziprodukty, výrobu, spôsob, pyroly, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované pyroly všeobecného vzorca (I), kde R1 a R3 dohromady tvoria väzbu a R2 je H alebo R1 a R2 dohromady tvoria väzbu a R3 je H každý zo symbolov R4, R5, R6 a R7 nezávisle je H, halogén, alkyl, halogénalkyl, alkoxy, nitro, amíno, alkanoylamíno, benzoylamíno, alkyltio- alebo alkylsulfonyl R8 je H, alkyl alebo fenalkyl X je - N(R9)- alebo -CHN(R10,R11)-, kde R9, R10 a R11 je vždy H, alkyl, fenalkyl alebo alkanoyl m je číslo od...

Substituované ftalidy a heterocyklické ftalidy, spôsob ich výroby a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278746

Dátum: 15.01.1992

Autori: Anderson Richard James, Hokama Takeo, Cloudsdale Ian Stuart

MPK: C07D 401/06, A01N 43/72, C07D 239/52...

Značky: substituované, herbicídov, výroby, ftalidy, spôsob, heterocyklické, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny vzorca (I), v ktorom A znamená fenyl, naftyl, pyridyl s prípadne anelovaným benzénovým kruhom, pyridyl-N-oxid alebo pyrazinyl-N-oxid, pyrimidinyl, pyrazinyl, 3- alebo 4-cinolinyl alebo 2-chinoxalinyl alebo 5-členný heteroaromatický zvyšok, R znamená CN, formyl, karboxyskupinu funkčne obmenenú karboxyskupinu a pod., pričom ďalšie substituenty sú bližšie špecifikované v opisnej časti. Ďalej sa opisuje spôsob výroby zlúčenín...

Benzyloximéterové deriváty a spôsob ich výroby, fungicídny prostriedok, ktorý obsahuje tieto zlúčeniny ako účinné látky, ako aj použitie týchto zlúčenín v poľnohospodárstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 278282

Dátum: 15.01.1992

Autori: Isenring Hans-peter, Weiss Bettina

MPK: A01N 31/04, A01N 33/24, C07C 249/12...

Značky: poľnohospodárstve, prostriedok, fungicídný, spôsob, obsahuje, zlúčeniny, deriváty, výroby, látky, použitie, týchto, zlúčenín, ktorý, benzyloximéterové, tieto, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, (Y-X)= znamená skupinu vzorca CH2=, alkyltio-CH= alebo alkyl-ON=, R2 znamená atóm vodíka, alkylovú, halogénalkylovú, cykloalkylovú, alkenylovú, alkinylovú, alkoxymetylovú, alkyltiometylovú, alkylsulfonylovú skupinu, alkoxyskupinu, alkyltioskupinu alebo kyanoskupinu a R3 znamená alkylovú, arylalkylovú, heteroarylalkylovú, alkenylovú,...

Deriváty 2-/aminoalkyl/-5-/arylalkyl/-1,3-dioxánov, spôsob ich prípravy a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 278142

Dátum: 15.01.1992

Autori: Legalloudec Odette, Raizon Bernard, Evanno Yannick

MPK: C07D 319/06, A61K 31/335

Značky: deriváty, terapii, přípravy, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca I, v ktorom m znamená 0 alebo 1, n znamená 1, 2, 3 alebo 4, R1 znamená buď atóm vodíka alebo metylovú skupinu, R2 znamená buď atóm vodíka alebo metylovú skupinu alebo alkanoylovú skupinu všeobecného vzorca COR', v ktorom R' znamená atóm vodíka alebo lineárnu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, alebo alkoxykarbonylovú skupinu všeobecného vzorca COOR'', v ktorom R'' znamená alkylovú skupinu,...

Peptidické deriváty, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278095

Dátum: 15.01.1992

Autori: Stein Mark Morris, Bergeson Scott Haven, Edwards Philip Duke, Wildonger Richard Alan, Wolanin Donald John, Shaw Andrew, Schwartz John Anthony, Trainor Diane Amy

MPK: C07K 5/04, A61K 38/00

Značky: peptidické, použitie, spôsob, výroby, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidické deriváty majú všeobecné vzorce Ia, Ib a Ic, kde n má hodnotu 1, R1 je C1-4-alkyl, A je zvyšok -NH.CO-, -O.CO- alebo -CO-. R4 a R6 znamenajú vždy vodík, R5 je prípadne substituovaný C1-4-alkyl, R2 je prípadne substituovaný fenyl, benzyl alebo C1-4-alkyl a R3 je priamy, rozvetvený alebo cyklický organický zvyšok, a ich farmaceuticky použiteľné soli. Spôsob ich výroby spočíva v oxidácii zlúčenín všeobecných vzorcov VIIa, VIIb alebo...

Spôsob fotochemickej izomerizácie, fotosenzibilizátor na použitie pri tomto spôsobe a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281371

Dátum: 15.01.1992

Autori: Wynberg Hans, Pauli Louis, Dufourny Alphons, Ten Hoeve Wolter, Koolstra Robert

MPK: C07D 333/20, C07B 37/08, C07C 401/00...

Značky: přípravy, fotosenzibilizátor, spôsobe, použitie, tomto, spôsob, fotochemickej, izomerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Fotochemická konverzia tachysterolových zlúčenín na provitamín D a trans-vitamínu D na cis-vitamín D účinkom žiarenia, pri ktorom sa roztok príslušnej organickej zlúčeniny vystaví s prítomnosťou nepolymérneho fotosenzibilizátora pôsobeniu svetla s vlnovou dĺžkou asi 300 až 1000 nm, a potom sa výsledný produkt izoluje. Pri opísanom spôsobe sa ako fotosenzibilizátor použije derivát substituovaného tiofénu všeobecného vzorca (I), ktorý má veľkú...

Amidy kyseliny hydroxyalkylidénkyanoctovej, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281318

Dátum: 15.01.1992

Autori: Kämmerer Friedrich-johannes, Bartlett Robert

MPK: C07C 255/23, A61K 31/275, C07C 255/21...

Značky: použitie, amidy, zlúčeniny, hydroxyalkylidénkyánoctovej, tieto, farmaceutický, prostriedok, kyseliny, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané amidy kyseliny hydroxyalkylidénkyanoctovej všeobecného vzorca (Ia) alebo (Ib), v ktorých význam substituentov R3, R7 a R8 je uvedený v opisnej časti a ich prípadne stereoizomérne formy a/alebo prípadne ich fyziologicky znášanlivé soli. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok s ich obsahom na aplikáciu pri reumatických a rakovinových ochoreniach a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie leukémie, sarkómu, rakoviny lymfatických...

Použitie izoxazol-4-karboxamidov a amidov hydroxyalkylidénkyánoctovej kyseliny na výrobu liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281317

Dátum: 15.01.1992

Autori: Kämmerer Friedrich-johannes, Bartlett Robert

MPK: C07C 255/21, A61K 31/42, A61K 31/275...

Značky: výrobu, liekov, použitie, hydroxyalkylidénkyánoctovej, kyseliny, izoxazol-4-karboxamidov, amidov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie izoxazol-4-karboxamidov všeobecného vzorca (I) a ich hydrolytických produktov, amidov hydroxyalkylidénkyánoctovej kyseliny všeobecného vzorca (Ia) a (Ib), v ktorých substituenti R1, R2, R3, R7 a R8 majú významy uvedené v opise, ich stereoizomérnych foriem a/alebo ich fyziologicky znášanlivých solí, na výrobu liekov na liečenie rakovinových ochorení.

Izoxazol-4-karboxamidy, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto zlúčeniny obsahujúci a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281316

Dátum: 15.01.1992

Autori: Kämmerer Friedrich-johannes, Bartlett Robert

MPK: A61K 31/42, A61K 31/275, C07C 255/21...

Značky: spôsob, použitie, tieto, farmaceutický, zlúčeniny, výroby, izoxazol-4-karboxamidy, obsahujúci, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané izoxazol-4-karboxamidy všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená atóm H, C2-6alkylovú skupinu, C1-4alkylovú skupinu, ktorá je substituovaná raz alebo viackrát atómom F, Cl, Br alebo J, alebo fenylovú skupinu, R2 znamená atóm H, C2-3alkenylovú skupinu, alebo benzylovú skupinu, R3 znamená pyridylovú skupinu, ktorá je substituovaná raz alebo viackrát atómom H, atómom Cl, Br, F alebo J, nitroskupinou, C1-3alkylovou skupinou,...

Minerálne vlákno, ktoré sa rozkladá v prítomnosti fyziologického média a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280187

Dátum: 15.01.1992

Autori: Holstein Wolfgang, Thelohan Sylvie, Demeringo Alain, Furtak Hans

MPK: C03C 13/06, C03C 3/078, C03C 3/097...

Značky: použitie, minerálně, rozkladá, vlákno, media, fyziologického, přítomnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Minerálne vlákno obsahuje okrem nečistôt, ktorých celkový obsah je maximálne 3 % hmotn., nasledujúce zložky: oxid kremičitý SiO2 37 % až 58 % hmotn., oxid hlinitý Al2O3 3 % až 14 % hmotn., oxid vápenatý CaO 7 % až 40 % hmotn., oxid horečnatý MgO 4 % až 16 % hmotn., oxid fosforečný P2O5 1 % až 10 % hmotn., celkový obsah železa vyjadrený ako oxid železitý Fe2O3 až 15 % hmotn., pričom celkový obsah oxidu sodného Na2O a oxidu draselného K2O je...

Zmes na uchytenie súvislého povlaku k zmrazenému jadru na báze tuku a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279702

Dátum: 15.01.1992

Autori: Wodke Stephen, Youcheff Gary, Perkins Douglas

MPK: A23G 9/00, A23G 3/00

Značky: uchytenie, báze, jádru, použitie, zmrazenému, súvislého, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na prichytenie súvislého povlaku k zmrazenému jadru na báze tuku v mrazenom cukrárskom výrobku na báze tuku, zvyšujúca priľnavosť povlaku k zmrazenému jadru a znižujúca jeho odpadávanie pri odhryznutí bez podstatného ovplyvnenia chuti a štruktúry cukrárskeho výrobku, je tvorená vodným roztokom hydrolyzovaného škrobu, ktorého dextrózový ekvivalent neprevyšuje 65, s koncentráciou v rozmedzí od 15 do 41 % hmotnostných. Použitie tejto zmesi na...

Použitie inhibítora komplementu a imunosupresora s cyklosporínu A podobnou aktivitou na prípravu činidla na ochranu pred transplantátu rejekciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279949

Dátum: 17.12.1991

Autori: Van Den Bogaerde Johan Beyers, White David James Graham

MPK: A61K 39/395, A61K 38/00, A61K 35/58...

Značky: cyklosporinů, imunosupresora, komplementu, podobnou, rejekciou, aktivitou, inhibítora, ochranu, činidla, transplantátu, použitie, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklosporín A alebo iná zlúčenina s aktivitou podobnou cyklosporínu A a faktor kobrieho jedu alebo iný inhibítor komplementu môžu byť spoločne použité na podporu prežitia alotransplantátov alebo súhlasných xenotransplantátov a zabránenie rejekcii takých transplantátov.

Transdermálny systém a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279357

Dátum: 12.11.1991

Autor: Müller Walter

MPK: A61M 37/00

Značky: transdermálny, použitie, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa transdermálny systém s účinnou látkou, na riadené, odstupňované podávanie účinných látok na kožu, pri ktorom permeabilita membrány (13, 23) na účinnú látku alebo účinné látky, ktoré sa majú uvoľňovať, je rovná nule alebo je väčšia ako nula a plocha membrány (13, 23) je menšia ako plocha uvoľňovania účinnej látky zo systému.

(-)-1-(4′-amino-3′-kyanofenyl)-2-izopropylaminoetanol a jeho adičné soli, spôsob ich výroby, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279258

Dátum: 12.11.1991

Autori: Resemann Wolfgang, Engelhardt Günther, Quirke John Francis, Dürr Adolf

MPK: A61K 31/275, C07C 255/59, A23K 1/16...

Značky: kompozície, farmaceutické, výroby, použitie, solí, 1-(4'-amino-3'-kyanofenyl)-2-izopropylaminoetanol, adičné, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je (-)-1-(4'-amino-3'-kyanofenyl)-2-izopropylaminoetanol a jeho adičné soli, spôsob výroby tejto látky, ktorý spočíva v rozpustení 1-(4'-amino-3'-kyanofenyl)-2-izopropylaminoetanolu a aspoň dvoch ekvivalentov kyseliny (-)-O,O'-dibenzoyl-L-vínnej alebo kyseliny (+)-O,O'-dibenzoyl-D-vínnej v metanole, roztok sa nechá kryštalizovať pri teplote nad 20 °C, vykryštalizovaná diastereomérna soľ sa oddelí, enantiomérna báza sa uvoľní a prípadne...

Substituované azoly, spôsob ich výroby, ich použitie, medziprodukty pre výrobu týchto látok a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278797

Dátum: 12.11.1991

Autori: Caille Jean-claude, Schölkens Bernward, Henning Rainer, Vevert Jean-paul, Gerhards Hermann, Wagner Adalbert

MPK: A61K 31/415, A61K 31/41, A61K 31/40...

Značky: látky, týchto, výroby, azoly, farmaceutický, látok, prostriedok, substituované, spôsob, výrobu, medziprodukty, použitie, obsahujúci, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované azoly všeobecného vzorca (I), v ktorom je význam substituentov vysvetlený v opise, spôsob výroby týchto látok, medziprodukty všeobecného vzorca (II') na ich výrobu a farmaceutické prostriedky, ktoré uvedené účinné látky obsahujú a možno ich použiť na liečenie vysokého krvného tlaku.

Deriváty komplexov DTPA, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny, ich použitie a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277828

Dátum: 12.11.1991

Autori: Gries Heinz, Vogler Hubert, Platzek Johannes, Schmitt-willich Heribert, Schuhmann Gabriele, Weinmann Hanns-joachim

MPK: A61K 49/00, C07C 229/04

Značky: zlúčeniny, komplexov, farmaceutické, spôsob, dtpa, použitie, obsahujúce, tieto, deriváty, výroby, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde Z1 a Z2 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo zvyšok -(CH2)m-(C6H4)q-(O)k-(CH2)n-(C6H4)l-(O)r-R, kde znamenajú m a n číslo 0 až 20 k, l, q a r čísla 0 a 1 a R atóm vodíka, C1 až C6-alkylový zvyšok, prípadne substituovaný OR1 alebo skupinu CH2COOR1 s R1 vo význame atómu vodíka, C1 až C6-alkylového zvyšku alebo benzylovej skupiny, X atóm vodíka a/alebo ekvivalent iónu kovu prvku s atómovým číslom 21 až...

N-(3-fluór-2-fosfonylmetoxypropyl)deriváty purínových a pyrimidínových heterocyklických báz, spôsoby ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280313

Dátum: 12.11.1991

Autori: Balzarini Jan, Holý Antonín, Jindřich Jindřich, De Clercq Erik

MPK: C07D 235/00, C07F 9/38

Značky: pyrimidinových, spôsoby, použitie, výroby, purínových, heterocyklických, n-(3-fluór-2-fosfonylmetoxypropyl)deriváty, báz

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané N-(3-fluór-2-fosfonylmetoxypropyl)deriváty purínových a pyrimidínových heterocyklických báz všeobecného vzorca (I), v ktorom B je cytozín-1-ylový zvyšok vzorca (II) alebo B znamená substituovaný purín-9-ylový, alebo purín-7-ylový zvyšok purínovej heterocyklickej bázy so všeobecných vzorcom (IV), kde R4 a R5 sú vodík, amino, azido skupina, halogén, X je -N= alebo -CH= skupina a absolútna konfigurácia na uhlíkovom atóme C2 je S, R...

Inhalátor s odmerným dávkovaním a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280225

Dátum: 12.11.1991

Autori: Weston Terence Edward, Dunne Stephen Terence, King Anthony Wayne

MPK: B05B 11/00, A61M 11/00

Značky: dávkováním, odmerným, inhalátor, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalátor s odmerným dávkovaním na rozptyľovanie odmeraného množstva kvapaliny vo forme spreja má veľkosť častíc vhodnú na inhaláciu do pľúc tak, že sa odmerané množstvo kvapaliny pod tlakom vytláča cez rozprašovací prostriedok, ktorý zahŕňa: komoru (4 55 75), ktorá obsahuje odmerané množstvo kvapaliny prostriedok na akumuláciu energie (6) prostriedky (3, 31, 32, 34) na dodanie stanoveného množstva energie do prostriedku na akumuláciu energie...

Komplexy a cheláty azitromycínu s kovmi, spôsob ich prípravy, ich použitie na prípravu farmaceutických prostriedkov s protivredovým účinkom a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 279278

Dátum: 15.10.1991

Autori: Vajtner Zlatko, Djokić Slobodan, Kolačny-babic Lidija, Lopotar Nevenka, Krnjevič Hrvoje

MPK: C07H 17/08, A61K 31/70, C07H 17/00...

Značky: použitie, farmaceutické, účinkom, kovmi, přípravy, prostriedky, spôsob, cheláty, farmaceutických, azitromycínu, prostriedkov, komplexy, protivředovým, přípravu, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie komplexov a chelátov antibiotík, najmä azitromycínu, s dvojmocnými a/alebo trojmocnými kovmi na prípravu liekov proti vredom, ďalej sú opísané komplexy a cheláty antibiotík s dvojmocnými a/alebo trojmocnými kovmi a procesy na ich získavanie, ktoré spočívajú v tom, že sa nechá zreagovať antibiotikum vo forme voľných zásad alebo solí, najmä hydrochloridov, so soľami dvojmocných a/alebo trojmocných kovov, ako je Mg2+, Al3+,...

Použitie bambuterolu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu farmaceutického prostriedku s účinkami znižujúcimi hladinu lipidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278815

Dátum: 15.10.1991

Autori: Svensson Leif Âke, Bauer Carl-axel Wilhelm Edward

MPK: A61K 31/325, A61K 31/27, C07C 271/44...

Značky: prostriedku, farmaceutický, znižujúcimi, hladinu, bambuterolu, lipidov, výrobu, prijateľnej, účinkami, farmaceutického, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie bambuterolu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu farmaceutického prostriedku s účinkom znižujúcim hladinu lipidov.

Ureidové deriváty poly-4-amino-2-karboxy-1-metyl-pyrolových zlúčenín, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280190

Dátum: 15.10.1991

Autori: Biasoli Giovanni, Mongelli Nicola, Paio Alfredo, Grandi Maria, Ciomei Marina

MPK: A61K 31/40, C07D 207/34

Značky: přípravy, ktorý, prostriedok, ureidové, zlúčenín, spôsob, poly-4-amino-2-karboxy-1-metyl-pyrolových, deriváty, obsahuje, použitie, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané ureidové deriváty substituovaných pyrolov všeobecného vzorca (I), v ktorom každé m a n, ktoré sú rovnaké, znamenajú celé číslo 1 až 3, každá zo skupín B, ktoré sú rovnaké, znamená naftylénový kruh substituovaný 1 až 3 kyslými skupinami, z ktorých každá nezávisle od druhej je vybratá zo súboru tvoreného skupinami kyseliny sulfónovej, sírovej, sulfámovej, sulfínovej, fosforečnej, fosfónovej, fosfámovej a karboxylovej, a ich...

Absorbér ultrafialového žiarenia a jeho použitie v lakových zmesiach

Načítavanie...

Číslo patentu: 279724

Dátum: 15.10.1991

Autor: Valet Andreas

MPK: C09D 5/32, C09D 7/12

Značky: žiarenia, zmesiach, použitie, lakových, ultrafialového, absorbér

Zhrnutie / Anotácia:

Absorbér ultrafialového žiarenia tvorený zmesou, ktorá pozostáva z aspoň jedného 2-hydroxyfenylbenztriazolu a najmenej jedného 2-hydroxyfenyltriazínu alebo 2-hydroxybenzofenónu a jeho použite v lakových zmesiach.

Rastlinná bunka exprimujúca ASN-A, génový konštrukt s génom kódujúcim ASN-A, vektor tento konštrukt obsahujúci a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279160

Dátum: 15.09.1991

Autori: Donn Günter, Györgyey János, Dudits Denes, Horváth Gábor, Kalman Katalin, Eckes Peter, Bako László, Paulovics Katalin, Nagy Ferenc

MPK: A01H 5/00, C12N 15/52, C12N 15/82...

Značky: génový, asn-a, buňka, rastlinná, exprimujúca, konštrukt, použitie, obsahujúci, vektor, kódujúcim, génom

Zhrnutie / Anotácia:

Gén ASN-A, ktorý kóduje prokaryotickú amoniak-špecifickú asparagínsyntetázu (ASN-A)môže byť zavedený do rastlinných buniek. Takto transformované bunky a z nich vyvinuté rastliny nielen tolerujú inhibítory glutamín syntetázy, ale sú dokonca takýmito herbicídmi v malých dávkach účinne stimulované.

Derivát beta-fenylizoserínu, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278304

Dátum: 15.09.1991

Autori: Duchesne Jean-pierre, Mulhauser Michel

MPK: C07C 227/00, C07C 229/34

Značky: derivát, použitie, spôsob, přípravy, beta-fenylizoserínu

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca (I), jej príprava a použitie na prípravu medziproduktu na syntézu taxolu a jeho derivátov.

Triazolové deriváty, spôsoby ich prípravy, medziprodukty týchto spôsobov, farmaceutický antifungálny prostriedok a použitie uvedených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278215

Dátum: 15.09.1991

Autori: Ray Stephen James, Richardson Kenneth

MPK: A61K 31/435, A61K 31/41, A61K 31/495...

Značky: antifungálny, uvedených, farmaceutický, spôsobov, medziprodukty, použitie, přípravy, zlúčenín, spôsoby, prostriedok, deriváty, týchto, triazolové

Zhrnutie / Anotácia:

Triazolové deriváty všeobecného vzorca I, v ktorom znamená R fenylovú skupinu substituovanú 1 až 3 substituentmi, pričom každý z týchto substituentov je nezávisle vybraný zo skupiny zahrňujúcej halogény, skupinu -CF3 a -OCF3, R1 C1-C4 alkylovú skupinu, R2 atóm vodíka alebo C1-C4 alkylovú skupinu, X skupinu CH alebo atóm dusíka a Y fluór alebo chlór. Do rozsahu rovnako patria postupy prípravy týchto zlúčenín a medziprodukty tohto postupu...

Biomasa na výrobu vírus/vírus antigénu jej použitie a spôsob výroby vírus/vírus antigénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279200

Dátum: 13.08.1991

Autori: Wöhrer Wilfried, Mundt Wolfgang, Eibl Johann, Dorner Friedrich

MPK: C12N 5/06, A61K 39/12

Značky: biomasa, antigenů, spôsob, výrobu, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Biomasa na výrobu vírus/vírus antigénu pozostáva z bunkových agregátov s priemerom medzi 100 mikrometrov až 1000 mikrometrov, v suspenzii v kultivačnom médiu má vysokú metabolickú aktivitu a je infikovaná vírusom. Uvedená biomasa je vhodná na veľkoprevádzkovú výrobu čistého vírus/vírus antigénu a hlavne sa hodí na výrobu FSME vírus/vírus antigénu.

Prípravok obsahujúci nisín pre použitie ako baktericíd s rozšíreným rozsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277796

Dátum: 16.07.1991

Autori: Rubino Stephan, Gusik Sara-ann, Blackburn Peter, Polak June

MPK: C07D 233/00, A23L 3/3463, A61K 37/02...

Značky: obsahujúci, nisín, prípravok, rozsahom, rozšířeným, použitie, baktericíd

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje bakteriocínové kompozície nisínu alebo iných lantionín obsahujúcich bakteriocínov v kombinácii s rôznymi nebaktericídnymi látkami. Ak sa bakteriocínové prípravky spoja s vhodným nosičom a každá zložka je prítomná v množstve dostačujúcom na to, že prípravok je účinný voči gramnegatívnym baktériám mimo grampozitívnych baktérií, získa sa rýchlo účinný baktericíd s rozšíreným rozsahom, vhodný na rôzne aplikácie.

Herbicídny prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279496

Dátum: 11.04.1991

Autori: Ohta Kazunari, Ishida Yasuo, Yoshikawa Harutoshi

MPK: A01N 47/36, C07C 311/56, C07C 311/52...

Značky: použitie, herbicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok obsahuje sulfonylmočovinové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom Q znamená skupinu -CH=CH- alebo skupinu -S-, R znamená alkylovú skupinu s 1 až 3 atómami uhlíka a X znamená skupinu -OCH3 alebo skupinu -CH3, alebo jeho poľnohospodársky prijateľné soli. Je vhodný na reguláciu nežiaducej psiarky poľnej, stoklasu plstnatého, harmančeka pravého, horčice roľnej a hviezdice veľkokvetej na poli s malozrnnými obilninami.

Substituované deriváty aminoalkoxybenzénu, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278278

Dátum: 15.01.1991

Autori: Guerry Philippe, Zurflüh René, Jolidon Synese

MPK: C07C 217/22

Značky: použitie, substituované, spôsob, výroby, deriváty, aminoalkoxybenzénu

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca Ia, v ktorom R1 a R2 znamenajú vodík, C1-7alkyl alebo C2-7 znamená vodík, halogén, C1-7alkyl, Q' znamená C5-11alkylén s aspoň 5 C-atómami medzi dvoma voľnými valenciami, alebo znamená C4-11alkenylén s aspoň 4 C-atómami medzi dvoma voľnými valenciami a Y a Y' znamenajú priamu väzbu alebo skupinu -CH2-, -CH2CH2-, -CH=CH- alebo -C-trojitá väzba-C-, skupina R1R2-Q'-O- je viazaná v polohe 3 alebo 4 kruhu A a R znamená,...

Prípravok na báze ceruloplazmínu a transferínu v zmesi s 7S imunoglobulínami alebo s IgC, IgA, IgM imunoglobulínami pre vonkajšie použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256563

Dátum: 15.04.1988

Autori: Banda Imrich, Stachý Alfréd, Kováč Blažej, Lučanský Anton, Novotná Lýdia, Bulík Jozef, Andrašina Jozef

MPK: A61K 39/395

Značky: zmesí, ceruloplazmínu, imunoglobulínami, báze, vonkajšie, prípravok, použitie, transferinu

Text:

...funkciu transferínu. Ceruloplazmin je súčasťou alfa-Z-globulínovej frakcie, viaže v krvnej plazme med, ma molekulârnu hmotnost 160 000 a obsahuje 8 atómov- Cu v jednej molekule. Musil, j. a spol. Biochemie v obrazoch a schématech. Avicenum, zdravotnícke nakladatelství, Praha 1976, str. 366, Šantavy, F. a spol. Biochemie. Avicenum, zdravotnícke nakladatelství, Praha 1975, str. 671, Wald, I., MorawskL K.,Szatbol, W. Chemické a...

Prípravok pre vonkajšie použitie obsahujúci Ig-7S alebo zmesi IgG, IgA, IgM

Načítavanie...

Číslo patentu: 242310

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hujeeek Milorád, Šimák Vilém, Nováeek Alois, Skalický Jioa, Zachoval Jaromar

MPK: A61K 37/04

Značky: vonkajšie, použitie, ig-7s, zmesí, obsahujúci, prípravok

Text:

...flegmóny .rôznej lokualizáecile, bercově vredy, chroniolçé osteomyeliltíldy - maalkoľko dochádza.ku svnergickemu účinku s antibiotikami. Potewnciovaloie účinku uanrtilbiotík imunoglobulllnami ,p 0 pl§SllJJe Ronoe-bezrger a Zwisler 1982. Roloneubelrg H. Zwisler O. Forltsch-ritte auf dem Gebiet der Antibiotiká - und Immooothempie, A. K. Kleinechmidlt und S. Raptis lvvdlav., Urban a Schwarzenberg, Monchen 1982).Podstata vyoálezu spočíva V...