Patenty so značkou «použité»

Vyberateľná ukladacia mreža na použité jadrové palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7201

Dátum: 04.08.2015

Autor: Bukvář David

MPK: G21C 19/07, G21C 19/40

Značky: mreža, jádrové, ukladacia, palivo, použité, vyberateľná

Text:

...prierez a je vyrobená zvarením šiestich pásov (6 pozdlžnych zvarov) alebo podľa ešte výhodnejšieho vyhotovenia zvarením dvoch komplementárnych profilov, ktoré dohromady vytvoria potrebný šesťhranný profil (iba 2 pozdĺžne zvary). Zvlášť výhodne sú oba profily identické a tvoria polovicu šesthrannej absorpčnej rúrky. Jednotlivé absorpčné rúrky sú vo svojej hornej časti výhodne prepojené pomocou spojovacej dosky usporiadanej nadhornou doskou...

5-Halogéntryptamínové deriváty použité ako ligandy 5-HT6 a/alebo 5-HT7 serotonínových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287828

Dátum: 31.10.2011

Autori: Spadoni Gilberto, Di Cesare Maria Assunta, Minetti Patrizia, Tarzia Giorgio

MPK: A61P 1/00, A61K 31/405, A61K 31/4045...

Značky: ligandy, 5-halogéntryptamínové, receptorov, 5-ht6, použité, 5-ht7, serotonínových, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález sa týka zlúčenín vzorca (I), v ktorom R1 a R2 sú rovnaké alebo rozdielne a sú H alebo C1-C6 priamy alebo rozvetvený alkyl
R3 = C1-C6 priamy alebo rozvetvený alkyl
R4 = halogén
a ich farmaceuticky prijateľné soli, užitočných ako aktívne zložky pri príprave liekov použitých ako ligandy 5-HT6 a/alebo 5-HT7 serotonínergických receptorov.

Deriváty 2-(6-substituovanej-1,3-dioxán-4-yl)octovej kyseliny, soli týchto derivátov a východiskové produkty použité pri spôsobe výroby týchto derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287756

Dátum: 27.07.2011

Autori: Zeegers Hubertus Josephus Marie, Mulders Joannes Maria Cornelis Antonius, Mink Daniel, Kooistra Jacob Hermanus Mattheus Hero

MPK: C07D 309/00, C07B 61/00, C07D 319/00...

Značky: kyseliny, produkty, východiskové, derivátov, výroby, spôsobe, 2-(6-substituovanej-1,3-dioxán-4-yl)octovej, použité, týchto, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je zlúčenina všeobecného vzorca (2), v ktorom X znamená bróm, tosylátovú skupinu, mesylátovú skupinu, acyloxyskupinu, benzénsulfonylovú skupinu, substituovanú aryloxyskupinou alebo benzénsulfonylovú skupinu substituovanú nitroskupinou, pričom je táto zlúčenia vo (4R, 6S) forme, ktorá predstavuje východiskovú látku na prípravu derivátov 2-(6-substituovanej-1,3-dioxán-4-yl) octovej kyseliny všeobecného vzorca (1), v ktorom X znamená...

Deriváty chinazín-4-(3H)-ónu použité ako inhibítory PI3 kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16603

Dátum: 19.10.2010

Autori: King-underwood John, Murray Peter John, Brookfield Frederick Arthur, Ito Kazuhiro, Hardy George, Brown Christopher John

MPK: A61K 31/519, A61P 11/00, A61P 11/06...

Značky: kinázy, deriváty, inhibitory, použité, chinazín-4-(3h)-ónu

Text:

...čo je zlúčenina používaná pri liečbe tak COPD, ako aj astmy, sa skutočne navrhol na zvrátenie necitlivosti na steroidy pro stredníctvom mechanizmu zahŕňaj úceho interakciu s dráhami kontrolovanými PI 3 kínázou ô To,Y. et al., Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2010, 182 897-904.V súčasnosti je základom liečby tak astmy, ako aj COPD, inhalačná terapia, pri ktorej sa používa kombinácia kortikosteroidov, muskarínových antagonistov a B 2 agonistov...

Benzofuranylové deriváty použité ako inhibítory glukokinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14893

Dátum: 04.03.2010

Autori: Ling Anthony Lai, Pfefferkorn Jeffrey Allen

MPK: A61K 31/506, A61P 3/04, A61K 31/497...

Značky: inhibitory, deriváty, benzofuranylové, glukokinázy, použité

Text:

...môže viesť kpriberaniu na váhe a môže vyvolať opuchy a anémiu.(E) Inzulín sa používa v najzávažnejších prípadoch, a to buď samotný alebo v kombinácii s vyššie uvedenými látkami.0006 Videálnom prípade by účinná nová liečba NIDDM spĺňala nasledujúce kritériá (a) nemala by výrazné vedľajšie účinky, vrátane vyvolania hypoglykémie(b) nemala by spôsobovať priberanie na váhe (c) mala by aspoň čiastočne nahradiť inzulín tým, že bude pôsobiť...

Pyrazolové deriváty použité ako CCR4 receptorové antagonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15647

Dátum: 24.02.2010

Autori: Needham Deborah, Lacroix Yannick Maurice, Parr Nigel James, Hobbs Heather, Woodrow Michael David, Ritchie Timothy John, Procopiou Panayiotis Alexandrou, Hodgson Simon Teanby

MPK: A61P 11/06, A61K 31/5377, A61K 31/416...

Značky: antagonisty, pyrazolové, receptorové, použité, deriváty

Text:

...alebo Cmalkylom(5) Cmalkoxy voliteľne substituovaný NRaRhR. R a R sú nezávisle vodík alebo CmalkylR 3 je halogén, CF 3, hydroxy, Cpealkoxy, CRR°OH alebo CHF 2 kde R a R° sú nezávisle vodík alebo metyIR°je vodík, halogén, Cmalkyl alebo CF 3R 5 a R 6 sú nezávisle vodík, halogén alebo Cmalkyl a0011 V jednom uskutočnení sa vynález týka zlúčeniny vzorca (l) alebo jej soliR 1 je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z (1), (2), (3) (4) a (5)kde Aje...

Spôsob a zariadenie na prenášanie a umiestnenie obrúb pre pneumatiky a dištančné vložky použité v tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14974

Dátum: 20.08.2009

Autori: Noppers Ronald Theodoor, Meijers Pieter Cornelis, Janszen Cornelis Wouteres, De Vries Wubbo Pieter, Mulder Gerrit

MPK: B29D 30/48, B29D 30/08

Značky: tomto, umiestnenie, spôsob, vložky, dištančné, použité, pneumatiky, prenášanie, obrúb, zariadenie, spôsobe

Text:

...pohybovať smerom hore a dole prostredníctvont vákuovej, alebo magnetickej sily s použitím záchytných čeľusti dištančnej vložky podľa vynálezu, ktorémôžu byť radiálne zavedené, alebo stiahnuté, je poskytnutýalternatívny spôsob, ktorý môže byť vykonaný pomerne0007 V jednom uskutočnení spôsobu podľa vynálezu tento spôsob- poskytnutia prostriedkov pre zachytávanie dištančnej vložky sdvoma záchytnými čeľusťami dištančnej vložky umiestnenými...

Spôsob prípravy azenapínu a medziprodukty použité v uvedenom spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6500

Dátum: 03.07.2007

Autori: Kemperman Gerardus Johannes, Stuk Timothy Lee, Linden Van Der Jacobus Johannes Maria

MPK: C07C 39/00, C07C 69/00, C07D 207/00...

Značky: azenapínu, použité, medziprodukty, spôsobe, přípravy, uvedenom, spôsob

Text:

...LDA do zmesi E-stílbénu vzorca Il a TMNO v aprotickom rozpúšťadle ako je tetrahydrofurán. Je výhodné, ak sa LDA pridáva pomaly, aby sa ovládala teplota reakčnej zmesi, výhodne pod 30 °C a aby sa ovplyvnilo rozpúštanie trimetylamín-N-oxidu.0012 Ked R 1 vo vzorci II je Br alebo I, uvedená dipolárna adícia s použitím TMNO poskytuje dobrý výťažok a čistotu pyrolídínu vzorca lII s poukazom na možnost kryštalizácie výsledných pyrolidínových...

Tetrahydrochinolíny použité vo forme modulátorov mitotických motor proteínov EG5

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8947

Dátum: 02.06.2006

Autori: Emde Ulrich, Amendt Christiane, Buchstaller Hans-peter, Schiemann Kai, Finsinger Dirk, Bruge David, Zenke Frank

MPK: A61P 35/00, C07D 215/12, A61K 31/47...

Značky: mitotických, použité, motor, modulátorov, proteínov, tetrahydrochinolíny, formě

Text:

...podľa vynálezu výhodne vykazujú a spôsobujú inhibičný účinok, ktorý je možne zvyčajne dokumentovať ICW hodnotami vo vhodnom rozmedzí, výhodne V mikromolárnom rozmedzí a výhodnejšie0007 Ako je tu diskutované, účinky zlúčenin podľa vynalezusú relevantné pre jôzne ochorenia. Zlúčeniny podľa vynálezu súteda použiteľné pri profylaxii a/alebo liečení ochorení, ktoresú ovplyvnené inhibíciou jedného alebo viacerých mitotických0008 Predložený vynález...

Spôsob prípravy azoxystrobínu s pužitím DABCO ako katalyzátora a nové medziprodukty použité pri tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14590

Dátum: 13.04.2006

Autori: Vass Jack, Whitton Alan John, Boyd Ewan Campbell

MPK: C07C 67/31, C07C 59/64, C07C 67/327...

Značky: nové, pužitím, katalyzátora, použité, tomto, azoxystrobínu, medziprodukty, spôsob, dabco, přípravy, spôsobe

Text:

...kde W je metyl 2-(3,3-dimetoxy)propanoátová skupina, na zlúčeninu vzorca (I), kde W je metyl (E)-2-(3-metoxy)akrylátová skupina pomocou eliminácie metanolu, čo budeSpôsob podľa predloženého vynálezu sa vhodne uskutočňuje vo vhodnom inertnom rozpúšťadle alebo riedidle. Tie zahŕňajú napriklad alifatické, alicyklické a aromatické uhľovodíky, ako je petroléter, hexán, heptán, cyklohexán, metylcyklohexán, benzén, toluén,xylén a dekalin...

Spôsob aplikovania reliéfneho obrázka na mincu alebo známku, minca alebo známka vyrobená týmto spôsobom a razidlo použité na to

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14960

Dátum: 18.02.2005

Autor: Bargeman Gerrit

MPK: B44B 5/02, A44C 21/00, B44F 1/02...

Značky: razidlo, známku, týmto, použité, reliéfneho, známka, spôsob, minca, mincu, spôsobom, obrázka, vyrobená, aplikovania

Text:

...jednoduchú výrobu z technického hľadiska. Toto napokon znamená, že na materiáli v razidle jeznížená oblasť. Použitím laserových technológií je vo veľmi malom meradle možné veľmi presne vypáliť veľmi presne určené oblasti na rebre formy, v dôsledku čoho sa vyrobí požadovaná odlišná štruktúra, ako je napríklad matné vyhotovenie. Táto štruktúra sa prenáša na mincu alebo známku pri razení.0014 Predložený vynález sa týka aj mince alebo známky...

Spôsob separácie medziproduktov, ktoré môžu byť použité na prípravu escitalopramu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4701

Dátum: 02.02.2005

Autor: Lyngso Lars Ole

MPK: C07C 255/00, C07C 253/00, C07D 307/00...

Značky: přípravu, medziproduktov, escitalopramu, môžu, použité, spôsob, separácie

Text:

...zlúčeninyvzorca (lV) vo forme ďalšieho enantioméru.0012 Podla jedného uskutočnenia vynálezu S-enantiomér zlúčeniny vzorca (V) alebo zmes enantiomérovzlúčeniny vzorca (V) obsahujúcej viac než 50 S-enantioméru zlúčeniny vzorca (V) sa oddelili od R enantioméru acylového derivátu vzorca (lV) alebo od zmesi enantiomérov acylového derivátu vzorca (IV)obsahujúcej viac než 50 R-enantiomém acylového derivátu vzorca (lV).0013 Podla konkrétneho...

Amínové soli derivátu karbostyrilu použité na liečenie, okrem iného, žalúdočného vredu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19413

Dátum: 20.01.2005

Autori: Aki Shinji, Onishi Yoshinao, Nishioka Yoshihiro, Sumida Shun-ichiro, Fujita Shigekazu

MPK: C07D 215/227

Značky: derivátů, karbostyrilu, vředu, žalúdočného, okrem, aminové, použité, liečenie, iného

Text:

...zkarbostyrilového derivátu predstavovaného vzorcom (1)R, substituovaná poloha na strane reťazca a väzba medzi 3- alebo 4- polohou V karbostyrilovom skelete, je ako je definované vyššie a amín je vybraný z etyléndiamínu, tris(hydroxyl-metyl) aminometánu, monoetanolamínu, dietanolamínu, diizopropanolamínu a meglumínu.2. Amínová soľ karbostyrilového derivátu podľa bodu 1, kde uvedený karbostyrilový derivát je 2-(4-chlórbenzoylamino)-3-(2...

Sklenené priadze vhodné pre vystuženie organických a/alebo anorganických materiálov, kompozity, ktoré ich obsahujú, a použité zloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3285

Dátum: 09.06.2004

Autori: Creux Sophie, Lecomte Emmanuel

MPK: C03C 3/076, C03C 13/00

Značky: organických, priadze, skleněné, anorganických, materiálov, vystuženie, obsahujú, kompozity, použité, vhodné, zloženie

Text:

...pokusy zvýšiť mechanickú pevnosť sklenených priadzí,avšak väčšinou sa zhoršila ich zvlákňovateľnosť, čim sa sťažilo spracovávanie alebo boli potrebné úpravy existujúcich zvlákňovacích zariadení.Preto existuje potreba sklenených vystužovacích priadzí, ktorých náklady sa čo najviac približujú kE-sklu a ktoré majú mechanické vlastnosti na výkonovejJedným z cieľov tohto vynálezu je poskytnúť kontinuálne sklenené vystužovacie priadze, ktorých...

8-Aryl-1,7-naftyridínové deriváty, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, ich použitie, spôsob ich prípravy a medziprodukty použité v tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 283562

Dátum: 18.08.2003

Autor: Hersperger Rene

MPK: A61K 31/44, C07D 471/04

Značky: použitie, obsahujú, 8-aryl-1,7-naftyridínové, spôsob, přípravy, deriváty, použité, spôsobe, prostriedky, tomto, medziprodukty, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 8-aryl-1,7-naftyridíny vo voľnej forme alebo vo forme soli, ktoré sú PDE 4 inhibítory, a sú teda vhodné ako liečivá, napríklad na liečenie astmy. Výhodné sú zlúčeniny (I) a (II), kde skupiny R sú definované v patentových nárokoch. Opisujú sa aj farmaceutické prostriedky obsahujúce zlúčeniny, spôsoby prípravy zlúčenín a nových medziproduktov na použitie v uvedených spôsoboch.

1-Fenyl-2-dimetylaminometylcyklohexánové zlúčeniny použité na liečbu depresívnych symptómov, bolesti a inkontinencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8569

Dátum: 16.07.2003

Autori: Friderichs Elmar, Holenz Jörg, Jahnel Ulrich, Saunders Derek, Hennies Hagen-heinrich, Englberger Werner, Strassburger Wolfgang, Zimmer Oswald, Buschmann Helmut

MPK: A61P 25/04, A61K 31/135, A61P 25/24...

Značky: symptómov, liečbu, 1-fenyl-2-dimetylaminometylcyklohexánové, zlúčeniny, použité, inkontinencie, depresívnych, bolesti

Text:

...vo forme ich racemátov, ich čistých stereoizomérov, najmä enantiomérov alebo diastereomérov, alebo vo forme zmesí stereoizomérov, najmä enantiomérov alebo diastereomérov, v ľubovoľnom požadovanom zmiešavacom pomere vo forme po príprave alebo vo forme ich kyselín alebo zásad alebo vo forme ich solí, najmäfyziologicky prípustných soli, alebo vo forme ich solvátov, najmä hydrátov na výrobu liečiva na liečbu depresie.0009 V tomto spojení...

Deriváty cyklických esterov UK-2A použité na prevenciu a liečbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17860

Dátum: 23.10.2002

Autori: Adamski Butz Jenifer Lynn, Yao Chenglin, Nader Bassam Salim, Rogers Richard Brewer, Meyer Kevin Gerald, Niyaz Noormohamed Mohamed

MPK: C07D 405/12

Značky: esterov, uk-2a, prevenciu, deriváty, cyklických, použité, liečbu

Text:

...Ako sa tu používa termín ochorenie inhibujúce apredkladaného vynálezu, ktoré zabije alebo spomalí rastlinnépatogény a spôsobí prevenciu, vyhubenie alebo zastavenie rastlín, pre ktoré je požadovaná kontrola, ale nie je významne toxické pre rastlinu. Toto množstvo môže byť všeobecne od približne 0,1 do 1000 ppm, výhodne 10 až 500 ppm. Bude nevyhnutné kontrolovať presnú koncentráciu zlúčeniny požadovaného druhu s fungicídnym ochorením,...

Arylacetamidy, spôsob ich výroby, použite a farmaceutický prípravok na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282646

Dátum: 23.09.2002

Autori: Greiner Hartmut, Stohrer Manfred, Gottschlich Rudolf, Ackermann Karl-august, Barber Andrew, Mauler Frank, Prücher Helmut, Bartoszyk Gerd, Seyfried Christoph

MPK: A61K 31/47, A61K 31/40, A61K 31/35...

Značky: báze, použité, arylacetamidy, výroby, prípravok, spôsob, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané arylacetamidy QCOC(R1R2R3), kde Q je R4CH(CH2Z)NA-, zvyšok vzorca (i), (ii), alebo (iii), R1 a R2 je nezávisle fenyl, prípadne substituovaný jednou skupinou NH2, OH, NHCOCH3, F, Cl alebo CF3, R1 a R2 dohromady predstavujú tiež zvyšok vzorca (iv), R3 je H, OH, OA alebo A, R4 je A alebo fenyl, ktorý je prípadne mono- alebo disubstituovaný F, Cl, Br, I, OH, OA, CF3, NO2, NH2, NHA, NHCOA, NHSO2A alebo NA2, R5 a R6 je nezávisle jeden od...

Pyrazolyloxypikolínamidové deriváty, spôsob ich výroby, použité medziprodukty, herbicídna kompozícia obsahujúca pyrazolyloxypikolínamidové deriváty a jej herbicídne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281197

Dátum: 14.09.1995

Autori: Searle Robert John Griffith, Kleemann Axel

MPK: A01N 43/56, C07D 401/12

Značky: výroby, herbicídna, medziprodukty, kompozícia, použitie, deriváty, pyrazolyloxypikolínamidové, použité, herbicídne, spôsob, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Pyrazolyloxypikolínamidové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom Z znamená atóm kyslíka alebo síry, R1 a R2 každý nezávisle znamená napríklad atóm vodíka, prípadne substituovaný alkyl, alkenyl, alkinyl, cykloalkyl, cykloalkylalkyl, aryl, aralkyl, alkaryl, hydroxyl a iné alebo spoločne tvoria alkenylový reťazec, ktorý je prípadne prerušený atómom kyslíka, atómom síry alebo skupinou -NR-, R3 alebo každý R3 nezávisle znamenajú atóm halogénu...

Balenie medikamentu na použite v inhalačnom prístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 280968

Dátum: 15.10.1991

Autori: Hearne David John, Rand Paul Kenneth, Walker Richard Ian, Davies Michael Birsha

MPK: A61M 15/00, B65D 75/28, A61J 1/00...

Značky: přístroji, použité, inhalačnom, balenie, medikamentu

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z podlhovastého pružného pásu (1), tvoreného spodným listom (3, 203, 403) s priehlbinami vo forme nádobiek (2), usporiadaných s medzerami po jeho dĺžke, a vrchným listom (4, 204, 404), hermeticky, ale odlupovateľne pripevneným k spodnému listu (3, 203, 403) na vytvorenie nádobiek (2, 402), z ktorých každá obsahuje medikament na inhaláciu v práškovej forme. Pás (1) je vytvorený z dostatočne pružného materiálu na zvinutie do zvitku....

Sprchové zařízení pro využití tepla použité vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269787

Dátum: 14.05.1990

Autori: Schertz Gunter, Fieback Klaus, Lang Jürgen, Möckel Jürgen

MPK: F28D 3/02

Značky: zařízení, využití, sprchové, tepla, použité

Text:

...npoxonauux panuanbuu no ee cepenuuu. MHGO HaxannTca B ynomennon B cHToTKaHH cnnuxarene. npennymecraenuo a ronyann. Horopuñ s cocrunuuu amaronacumeunn Hneer npyryn oxpacxy. qeH B cyxou cocwoauun. Kpoue TOPO. oxaaanocb ynaqnuu coeuuenue aannpanmexo aeuTHna 6. cnecuwenbuoro áeuTHua 5 H KoHTponbHora Hcuruannuorn ycrpoäcwsa 17 B KoMnaKTuyn cnecurennuyn šawapem 3.H 3 a 5 peTeHHue pemeune OÓBHCHHBTCH óonee uonpoauo, Ha npunepe numecmenynmero...

Způsob regenerace použité odlakovací soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 268057

Dátum: 14.03.1990

Autori: Drbohlav Radek, Ederer Karel, Mydlil Jiří

MPK: C01D 9/00

Značky: regenerace, způsob, odlakovací, použité

Text:

...zpoaobu podla vynálazu je odlakovscí links doplněna o zařízení unožňující regeneraci a vrecsní odlskovací soli zpět do procesu. Uedná sa o rozpouštěcí ná drž, kalolia. nádrž čiráho zřsdánáho roztoku a odpsrku.Provoz regenerační linky je diskontinuální. 1 krát za smłnu sa z odlakovsci lázně vyjísá vsnička s 200 kg usazenáho kalu. Obsah vaničky je pomocí naklápůcího aaohsnísnu poaalu vyláván do rozpoułtěci nádrže, kam je předložens oplachová...

Zařízení k odlučování teplé použité vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 232013

Dátum: 01.04.1987

Autori: Novák Antonín, Princ Bohuslav, Rehbergerová Gabriela, Hauptman František, Polanský Alois, Šafek Miroslav, Schles Bedřich, Šlancar Ludvík

MPK: F28F 9/22

Značky: zařízení, teplé, odlučování, použité

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odlučování teplé použité vody od studené k předehřevu užitkové vody. Uvedeného účelu se dosáhne z tepelně odizolované jímky, která má u stěny s přívodním potrubím použité vody vytvořeny kanálky ohraničené oddělovací stěnou s příčkami, jejichž výška je menší než výška jímky, přičemž kanálky vyúsťuji dole a nahoře výstupními otvory do prostoru jímky, takže na úrovni horních výstupních otvorů je umístěna deska se sklonem k...