Patenty so značkou «potrubných»

Absorbér zvuku zabudovateľný zo šácht, potrubných vedení, prístrojových dosiek v automobiloch alebo podobne ako aj spôsob jeho výroby a zabudovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1751

Dátum: 11.11.2004

Autor: Valentin Erhard

MPK: B60R 13/08

Značky: absorbér, šácht, vedení, spôsob, zvuku, automobiloch, zabudovateľný, dosiek, podobně, přístrojových, zabudovania, potrubných, výroby

Text:

...plánovaný obvodový úsek 5, ovinie sa tento na zaver okolo ohybov. Takto zhotovený absorbér zvuku 2 sa potom ňxuje v svojom tvare,napríklad pomocou kolika, pomocou obopnutia viazačom káblov, pomocou lepenia alebo podobne. Fixácia je na obrázku l znázomená schematicky bodkočiarkovanou líniou 16, teda ponímaná ako zrealizovaná pomocou kolika. Takýto absorbér zvuku 2 je potom skladovateľný a transportovateľný a okrem toho je vhodný na okamžite...

Spôsob uzatvárania plynových potrubných systémov a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282268

Dátum: 05.11.2001

Autori: Kohut Zdeněk, Prachowski Jan, Loboziak Ladislav

MPK: F16L 55/10, F16L 55/105, F16L 55/18...

Značky: systémov, plynových, spôsobu, spôsob, zariadenie, uzatvárania, tohto, potrubných, uskutočňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatváranie plynových potrubných systémov sa uskutočňuje pomocou uzatváracej príruby (5) a inertného plynu, napríklad dusíka, pričom sa najprv riadeným tlakovým vháňaním inertného plynu do vnútorného priestoru uzatváraného úseku plynového potrubného systému (10) v ňom dopravované plynné médium proti smeru jeho prúdenia pretlakom inertného plynu vytláča až za uzatváraciu prírubu (5), načo sa po úplnom vyplnení tohto uzatváraného úseku plynového...

Potrubný spoj a spôsob výroby potrubných spojov z polyolefínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282175

Dátum: 04.10.2001

Autor: Imgram Friedrich

MPK: F16L 47/00

Značky: potrubných, spojov, potrubný, spôsob, polyolefinů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Koniec (13) rúry (12) z polyolefínu sa pomocou rozpínacieho tŕňa za chladu, t. j. pri teplote okolia, roztiahne. Po vytiahnutí rozpínacieho tŕňa sa rozšírený rúrový koniec (13) a požadovaná pripojovacia časť alebo koniec (11) ďalšej rúry (101), jeden na druhý nasunie. Rúrový koniec (13) z polyolefínu následkom samovoľného pretvarovania reverzibilne zmeneného tvaru, vytvorí pevný a plynotesný spoj s pripojovacou časťou alebo koncom (11) ďalšej...

Zariadenie na presné delenie potrubných izolačných puzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1975

Dátum: 07.10.1998

Autor: Nitra Ladislav

MPK: F16L 59/22

Značky: púzdier, izolačných, potrubných, delenie, zariadenie, přesné

Text:

...z nosných líšt a na nich upevnenýchstabilizačných dosiek. Nosnými lištami sa rozumeju podlhovasté telesá saspoň jednouplochou stranou, ako ploché tyče alebo profily. Stabilizačné dosky, ktoré sú na nich upevnené,umožňujú opretie deleného izolačného puzdra a vedenie ostria rezného nástroja pri reze.Manipulačne je najvhodnejšie, pokial sa vodiace prvky nachádzajú na prednej azadnej strane konštrukcie, pričom jedna ztaldo vytvorených...

Vložka na sanáciu potrubných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1944

Dátum: 09.09.1998

Autor: Dait Ján

MPK: F16L 58/00, B32B 5/02, B32B 5/28...

Značky: sanáciu, systémov, potrubných, vložka

Text:

...vrstvou plastovej fólie, pričom sa často stáva, že pri väčších nerovnostiach sanovaného potrubia a hlavne na ostrých výčnelkoch sa nasýtená vložka prestrihne alebo inak poškodi. Pri zlom nadimenzovani hrúbky vložky na sanáciu potrubných systémov s hrúbkou steny sanovaného potrubia sú jej statické vlastnosti prakticky minimálne.Uvedené nedostatky odstraňuje vložka pre sanáciu podzemných potrubných systémov,podstatu ktorej tvorí prírodná...

Čeľusťový nadstavec na zváranie potrubných dielcov z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1008

Dátum: 08.11.1995

Autori: Strejček Jiří, Dvořák Pavel

MPK: B29C 65/74

Značky: plastů, nadstavec, dielcov, potrubných, čeľusťový, zváranie

Text:

...zovretie nahrievacieho tŕňa. Stredná valcová plocha oboch styčných plôch má s výhodou polomer R 10 až 20 mm. Veľkost strednej valcovej plochy je vymedzená uhlom óL 30 °až 160 °, ktorý zvierajú priamky spájajúce stred strednej valcovej plochy s oboma jej koncovými bodmi. Obe vybrania na styćných plochách čeľustí môžu byt výhodne vybavené odvzdušňujúcou drážkou spojenou s otvorom vo vnútornom a vonkajšom osadení, slúžiacou na odvzdušnenie...