Patenty so značkou «potrubná»

Potrubná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19689

Dátum: 27.06.2011

Autori: Strauss Oliver, Eckardt Carsten, Hartmann Peter, Foltyn Peter

MPK: F16L 33/34, F16L 47/02

Značky: zostava, potrubná

Text:

...spoja. Zvarový spoj bude dosahovať lepšiu kvalitu. Predíde sa tak netesnostíam a zníži sa riziko oslabenia zvarového spoja.0012 Je výhodné, ked tento otvor vychádza zo zváracej oblasti medzi rúrkou a potrubnou spojkou. Tak možno svysokou spoľahlivosťou zaistiť, že vzduch uzatvorený medzi rúrkou a potrubnou spojkou negatívne neovplwní zváraciu oblasť, ale bude môcť unikať priechodným otvorom von.0013 S výhodou prestupuje tento otvor...

Potrubná tepelnoizolačná priechodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286527

Dátum: 14.11.2008

Autori: Grega Ladislav, Rybár Radim, Fischer Gabriel

MPK: F24J 2/04, F16L 17/00, F16L 5/02...

Značky: priechodka, potrubná, tepelnoizolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubná tepelnoizolačná priechodka je tvorená dutou mosadznou tvarovkou (1) valcovitého tvaru, v ktorej je v strednej časti osadený prstenec (2) väčšieho priemeru, a ktorá je na jednej strane ukončená závitom. Na dutej mosadznej tvarovke (1) sú nasadené prstencové tepelnoizolačné plastové bloky (3, 4) s elastickým dilatačno-kompenzačným tesnením, tvoreným tesniacimi krúžkami (8), ktoré pri zamontovaní potrubnej tepelnoizolačnej priechodky do...

Hermetická potrubná priechodka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4561

Dátum: 07.09.2006

Autori: Švolík Cyril, Kabina Gabriel

MPK: F16L 5/00, G21C 17/017

Značky: potrubná, priechodka, hermetická

Text:

...(veľké miestnosti). Ku kontrolovaným objemom je možne pripojit tlakovacie a meracie prostriedky a tesnost zvarových spojov monitorovať on line.Prehľad obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je ďalej objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú opisané na základe pripojerrého výkresu s obr. 1 a obr. 2, ktore znâzorňujú horizontálny rez hermetickou priechodkou.Hermetická potrubná priechodka pozostáva z telesa 2 s privarenou...

Potrubná prípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11124

Dátum: 26.05.2006

Autori: Larsson Thomas, Smahl Jarmo

MPK: F16L 47/16, F16L 15/08

Značky: potrubná, přípojka

Text:

...znázorňuje pohľad z boku na časť potrubnej prípojky v reze.0010 Obrázok schematícky znázorňuje časť potrubnej prípojky 1. Potrubná prípojka 1 môže byť koleno alebo T-kus alebo priama prípojka alebo akákoľvek vhodná potrubná prípojka.0011 Potrubná prípojka 1 obsahuje plastové teleso 2 a výstužný prstenec 3 uložený okolo plastového telesa 2. Materiál plastového telesa môže byť napríklad polypropylén PP, polyetylén PE, polyfenylsulfón PP-SU,...

Potrubná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11681

Dátum: 20.02.2006

Autori: Van Dijk Berend, Vos Bastiaan, Snijders Johannes

MPK: F16L 37/092, F16L 33/22

Značky: potrubná, spojka

Text:

...na výrobu upínacieho prvku je polyfenylsulfón, aj keď možno takisto použiť napríklad polyamid plnený sklom, alebo iné vhodné materiály.0008 Vo výhodnom vyhotovení zahrnuje upínací prvok jeden alebo viacero pružinových prvkov, s cieľom odpruženia zarážky spojky a zatlačenia vonkajšieho upínacieho krúžku na klinový povrch vonkajšej manžety. Tento jeden alebo viac pružinových prvkov posúvajú upínací prvok axiálnym smerom k zásuvnej...

Hrdlo potrubnej spojky a potrubná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4043

Dátum: 03.01.2005

Autori: Krupička Vladimír, Šuňal Rudolf

MPK: F16L 19/02

Značky: spojka, potrubnej, hrdlo, spojky, potrubná

Text:

...spojky sa najprv na rúrku 4 nasunie matica 2 a tesnenie 3, v tomto prípade tesniaci prstenec. K rúrke 4 sa prisunie hrdlo 1, vzájorrmým skrutkovaním medzi maticou 2 a hrdlom 1 sa tesniaci prstence dotlačí na kužeľovú tesniacu plochu 12 hrdla l. Dotiahnutic sa robí dvoma kľúčmi proti sebe, na vyvolanie potrebného krútiaceho momentu za vonkajší šesťhran matice a vnútomý šesťhran hrdla. Druhá strana sa montuje podobne, len pri doťahovaní sa...

Potrubná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280788

Dátum: 03.04.1996

Autor: Imgram Friedrich

MPK: F16L 47/00, B25B 27/10

Značky: spojka, potrubná

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná potrubná spojka (1) má pripojovaciu časť (2, 2', 2''), ktorá má štruktúrovaný povrch (3, 3', 3''), na ktorý smerom von nadväzuje predĺženie (4, 4', 4'') so zošikmeným koncom (5, 5', 5'').

Potrubná konštrukcia na vytvorenie kotvy a/alebo na čerpanie kvapaliny v hornine

Načítavanie...

Číslo patentu: 278449

Dátum: 15.09.1991

Autori: Fazekas János, Kerényi Béla, Orbán Tibor, Kralik Gyula, Hegyi Zoltán, Gádori Vilmos, Horváth Férenc

MPK: E21B 17/08, E02D 5/80, E21B 17/02...

Značky: hornině, konštrukcia, vytvorenie, kotvy, kvapaliny, potrubná, čerpanie

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubná konštrukcia je tvorená prvým článkom (I) pozostávajúcim z rúry (2) so stenou deformovateľnou tlakom kvapaliny a vybavenou pozdĺžnou slučkou (1). Prvý koniec rúry (2) je uzavretý uzáverovým prvkom a k druhému koncu rúry (2) je pripevnený spojovací prvok na prívod kvapaliny, ktorý je tvorený spojovacím svorníkom (20) s prvým priechodným vývrtom (6) ústiacim do rúry (2) a s vonkajším závitom (5) na pripevnenie prídavného zariadenia, ktoré...