Patenty so značkou «potravinářských»

Zariadenie na spracovanie potravinárskych výrobkov s vákuovacou jednotkou a zapojenie jeho vákuovacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6269

Dátum: 02.10.2012

Autor: Kostarau Yauheni

MPK: A22C 11/02, A22C 17/00, A22C 11/00...

Značky: zapojenie, jednotky, potravinářských, vákuovacej, výrobkov, zariadenie, jednotkou, vákuovacou, spracovanie

Text:

...produktu. Vnútri narážačkovej skrine L je umiestnené vypudzovacíe teleso i. V zadnej strane vypudzovacieho telesa i, podľa obr. č. 2, je vytvorený pripojovací vákuový otvor Q. V 0 vrchnej častí vypudzovacieho telesa Q je vytvorený vstupný otvor g, na prísun potravinárskeho produktu. V zadnej časti vypudzovacieho telesa 41, podľa obr. č. 3, je vytvorený vákuový kanál g, ktorý má tvar ležatej osmičky. Vo vnútornej časti vypudzovacieho...

Spôsob znižovania obsahu akrylamidu v potravinárskych produktoch obsahujúcich zemiakovú hmotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287776

Dátum: 25.08.2011

Autor: Ciesarová Zuzana

MPK: A23L 1/2165, C12S 3/00, A23L 1/211...

Značky: akrylamidu, spôsob, produktoch, obsahujúcich, znižovania, potravinářských, zemiakovú, hmotu, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob znižovania obsahu akrylamidu v potravinárskych produktoch obsahujúcich zemiakovú hmotu, ktoré sú pripravované z čerstvej alebo suchej zemiakovej hmoty alebo zemiakovej zmesi tepelnou úpravou tak, že k zemiakovej hmote alebo zemiakovej zmesi sa pred jej tepelnou úpravou pridá enzým L-asparagináza v množstve najmenej 10 U na 100 g zemiakovej hmoty alebo zemiakovej zmesi, tieto zložky sa premiešajú a pôsobenie enzýmu...

Spôsob znižovania obsahu akrylamidu v zemiakových potravinárskych výrobkoch pripravovaných tepelnou úpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: 287569

Dátum: 16.02.2011

Autori: Kolek Emil, Šimko Peter, Šimon Peter

MPK: A23L 1/00

Značky: výrobkoch, pripravovaných, akrylamidu, úpravou, znižovania, potravinářských, obsahu, tepelnou, spôsob, zemiakových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob znižovania obsahu akrylamidu v zemiakových potravinárskych výrobkoch pripravených tepelnou úpravou tak, že surovina sa pred tepelnou úpravou uvedie do styku s hexakyanoželeznatanom draselným K4[Fe(CN)6] a/alebo jodičnanom draselným KIO3.

Zdokonalený spôsob spracovania potravinárskych výrobkov, konkrétne zmrzliny a zariadenie na vykonávanie uvedeného spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18840

Dátum: 29.09.2010

Autor: Bravo Genesio

MPK: H02P 5/74, B01F 15/00, B01F 7/18...

Značky: výrobkov, zdokonalený, vykonávanie, spracovania, zariadenie, spôsob, zmrzliny, uvedeného, spôsobu, konkrétne, potravinářských

Text:

...mikroprocesorasmerom kinvertoru, prechádzajúca cez DAC bez akejkoľvek možnostiovplyvnenia spätného chodu. Ztohto dôvodu nemôže invertor žiadnym spôsobom komunikovať selektronickou kartou aelektronická karta nie je schopná získať odozvu invertora na signál, ktorý bol predtým vyslaný do neho(t.j. tento systém nie je schopný overiť účinné apresné spustenie tohto programu, čo bráni tomu, aby sa určité voľby spracovania vykonali0009 Patentom GB...

Systém, spôsob a zariadenie na spracovanie potravinárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16543

Dátum: 01.04.2010

Autori: Uys Taylor, Schultz Hermann August, Le Roux Anton Schutte, Roux Daniel, Johnston Roy Andrew

MPK: A22C 11/08, A23L 1/00, A22C 11/00...

Značky: spracovanie, spôsob, potravinářských, zariadenie, výrobkov, systém

Text:

...že horný koniec špirálovej závitovky je v určitej vzdialenosti od prvéhokonca spracovacej nádoby tak, aby bol umiestnený v smere toku od pozície, v ktorejsa do spracovacej nádoby cez prívodný žľab pri použití zavádzajú potravinárskeVodiaci prostriedok môže byt vo forme aspoň jednej kvapalinovej dýzy umiestnenej na prvom konci spracovacej nádoby, pričom kvapalinovú dýzu možno ovládať tak, aby smerovala prúd spracovacej kvapaliny na...

Spôsob výroby a zariadenie na výrobu aerovaných potravinárskych produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18969

Dátum: 28.08.2009

Autori: Abylov Melis, Simonson Julie Ann, Macura Szymon Piotr, Pearson Stephen Malcom, Klaus Tadeusz

MPK: A23F 5/24, A21D 8/02, A23C 19/076...

Značky: zariadenie, výroby, výrobu, potravinářských, spôsob, produktov, aerovaných

Text:

...vytvoreným teplom alebo vysokým šmykom (W 0 2002/013618).0009 Patent EP 0 730 826 zverejňuje spôsob výroby zmesi tuhých častíc dispergovaných v nepretržitej Iipidovej fáze. Tento proces obsahuje krok miešania, v ktorom sa zmiešavajú tuhé častice v Iipidoch, aby sa vytvorila zmes, ktorá potom prechádza krokom rañnácie (zjemnenia štruktúry). V kroku rañnácie sa tuhé častice pomelú. Pred krokom mletia sa pomocou mikropórového difuzéra dodávajú...

Výroba zmesových potravinárskych produktov obsahujúcich celé zrná

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7864

Dátum: 29.06.2007

Autori: Vemulapalli Vani, Karwowski Jan, Wang Chen Y

MPK: A23L 1/00

Značky: potravinářských, zmesových, obsahujúcich, produktov, výroba, zrná, celé

Text:

...ponorené do takého množstva vody, ktoré je obmedzené na množstvo, ktoré bude natiahnuté obilím počas varenia. Účelom tohto je zachovat vo varenom predmete arómu a ďalšie vlastnosti obilia, ktoré by sa inak mohli stratiť alebo vymiznút pri evolúcii pary alebo výparov. Vtýchto procesoch je varené cesto extrudované dierkovanou doštičkou za zisku vlákien.0008 Trvanllvé zmesové potravinárske produkty obsahujúce celé zrná, ako sú napríklad pikantné...

Spôsob vstrekovaného lisovania otváracieho zariadenia na listový materiál na balenie tekutých potravinárskych výrobkov a na obalový materiál a takto získané balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11784

Dátum: 28.06.2007

Autori: Kaneko Masamichi, Damkjaer Niels, Martini Pietro

MPK: B29C 45/14, B65D 5/74

Značky: tekutých, takto, výrobkov, zariadenia, lisovania, potravinářských, otváracieho, získané, obalový, balenie, materiál, spôsob, listový, vstrekovaného

Text:

...tekutých potravinárskych výrobkov s lepším otváraním a nalievacími charakteristikami v porovnaní s vyššie uvedenými známymi baleniami.0018 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vstrekovaného lisovania,ktorou by sa plastové otváracie zariadenia lacno a ľahko aplikovali na listový obalový-3 materiál, aby sa získali zatavené balíky tekutých potravinárskych výrobkov s efektívnym plynovým tesnením.0019 Súčasným vynálezom sa dosiahol...

Spôsob čistenia zariadenia, najmä filtra, ktoré sa používa na výrobu potravinárskych produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284940

Dátum: 30.01.2006

Autori: Besemer Arie Cornelis, Mol Martinus Nicolaas Maria, Van Hoof Stephan Cornelius Johannes Maria

MPK: C11D 7/54, C11D 7/22, C11D 7/02...

Značky: zariadenia, používa, výrobu, najmä, čistenia, produktov, potravinářských, spôsob, filtra

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia zariadenia, najmä filtra, ktoré sa používa na výrobu potravinárskych produktov, v ktorom sa zariadenie po použití uvedie do styku s čistiacim systémom založeným na cyklickej nitroxylovej zlúčenine, výhodne založeným na kombinácii cyklickej nitroxylovej zlúčeniny s halogénanom.

Obal na uchovávanie potravinárskych výrobkov náchylných na uvolňovanie kvapalín pomocou vákua alebo ochrannej atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7265

Dátum: 15.12.2005

Autori: Fontana Fausto, Bonvini Mauro, Garavaglia Luigi, Delfini Sara

MPK: B65D 81/26, B65D 77/10

Značky: uvoľňovanie, pomocou, vakua, ochrannej, kvapalín, náchylných, potravinářských, atmosféry, výrobkov, uchovávanie

Text:

...uvedenú misku, dôjde časom k migrácii plynov po celom plastovom materiáli s otvorenými bunkami, čim sa dosiahne rovnováha s atmosférou na vonkajšej strane misky v spojitosti s okrajom misky. Tento javmá nežiadúci účinok, kedy sa mení modifikované atmosféra, ktorá bola pôvodne do misky aplikovaná, a preto nie je možné predĺžiť skladovaciu dobu potravinárskeho produktu. 0014 Naviac realizácia štruktúry plastu s otvorenými bunkami s dvoma...

Gama-undecenolaktón, spôsob jeho prípravy a jeho použitie v kozmetike a vo forme potravinárskych prísad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7897

Dátum: 02.11.2005

Autori: Mane Jean, Zucca Joseph

MPK: A23L 1/00, C07D 307/00, C12P 17/00...

Značky: spôsob, přísad, formě, použitie, gama-undecenolaktón, přípravy, potravinářských, kozmetike

Text:

...sú vylúčené z tohto vynálezu. 0029 Bez vytvárania akejkoľvek teórie sa predpokladá, že podmienky kultivácie kmeňa by mohli mať vplyv na stereoselektivitu, a tiež na kvantitatívny aspekt biokonverzie.0030 Kultivácia uvedená v etape b) postupu v zmysle vynálezu obsahuje vytvorenie kultivácie kmeňa, najvhodnejšie polokoncentrovanej, napríklad bunkovou amplifikáciou, vo vhodnom kultivačnom prostredi. Tejto kultívácii môže predchádzať...

Prísada do potravinárskych a farmaceutických výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2759

Dátum: 18.01.2001

Autori: Hrubala Henrich, Ďurčanský Ján, Polonec Daniel, Florovič Stanislav, Palček Miroslav, Lieskovský Miroslav

MPK: A23L 1/302, A23L 1/035, A23L 2/52...

Značky: výrobkov, prísada, potravinářských, farmaceutických

Text:

...V prípade potreby buď pri výrobe, destilácii tak, že zmes obsahuje východzie glyceridy repkového oleja a/alebo mastné kyseliny repkového oleja. Postupovať je možne aj tak, že zmes vitamínu E a fytosterolov repkového oleja sa nariedi prídavkom glyceridov repkového oleja a/alebo mastných kyselín repkovéhoPrísadu je možné používať pre výrobu rôznych výrobkov na báze mlieka, oleja, tukov, malinoviek, sirupov, štíav, vítamínových prípravkov,...

Zmes mikronutrientov do potravinárskych produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2125

Dátum: 13.04.1999

Autori: Šturdík Ernest, Maďarič Alexander, Kadrabová Jana

MPK: A23L 1/302, A23L 1/29, A23L 1/30...

Značky: potravinářských, mikronutrientov, produktov

Text:

...hyperhomocysteinémiu u populácie (Anon Folic acid fortíñcation, Nutrition Reviews, 54, str.94-95, 1996 Mark, D.S. a ost. Do Nutritional Supplements Lower the Risk of Stroke or Hypertension Epidemiology Resources Inc., str. 9-15, 1997 Tucker, K.L. a ost. Folic acid fortiñcation of the food Supply. Potencial benefits and risks for the erderly population. .TAMA 276, str. 1879-85,1996 Stabler, P.S. a ost. Vitamín B-12 deñciency in the elderly...

Bezlepková zahusťovacia zmes do potravinárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 918

Dátum: 09.08.1995

Autor: Závodská Daniela

MPK: A23L 1/42, A23L 1/0522, A23L 1/29...

Značky: výrobkov, zahusťovacia, bezlepková, potravinářských

Text:

...cestou odrodu bezlepkového obilia,čo je spomenuté V Guidelines for development of grain growing,Conference Proceedings,CE.S.O.E.T.,1993,DD.5-231.Podstatou tohoto technického riešenia je bezlepková zahusťovacia zmes do potravinárskych výrobkov,ktorá obsahuje O,l až 99,9 hmotn.zemiakového škrobu,s výhodou 85,0 hmotn. a 99,9 až O,l hmotn.zemiakového škrobu napúčavého,s výhodou 15,0 hmotn.,a 1 ebo 0,1 až 99,9 hmotn.kukuričného škrobu,s...

Usporiadanie vtokového a výtokového systému objemových potravinárskych meradiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270113

Dátum: 13.06.1990

Autori: Liška Miloš, Fridrich Dušan, Žoldák Ľubomír

MPK: G01F 1/00

Značky: objemových, výtokového, systému, potravinářských, vtokového, usporiadanie, meradiel

Text:

...čelnej plochy mereoieho krúłku e D 3 je vnútorný priemer mereoieho krúžku. Ich etredy sú orientoveneveyeecruày k deliecej medtietene poduhlom Á,o hodnote Ja - etc ein itg h) . 33 D Ó D s tolerenciou 1 0.3 ° a na kruünioi o polomere R od stredu meracej komory.Takáto usporiadanie vtokovehc a výtokoveho eyetemu umoiňujú jednoduché napojenie vstupného e výstupného prieniku na normelizovene pripojovacie elementy. Ďalej rieienie umožňuje...

Patrová lisovací paleta pro výrobu formovaných potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266640

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kužniar Petr

MPK: A23P 1/10

Značky: paleta, výrobků, výrobu, formovaných, potravinářských, lisovací, patrová

Text:

...pro zasouvání forem.En hmůmétnířešení je nutné vycházet z rozměru formy. Je nutné provést změnu základních rozměrů rámů palety, protože dosavadní neumožñují rcvnoběžné zasunutí (resp. vysunutí) krajních forem, jelikož jsou umístěny za sloupky (obr. 1). Řešení vyžaduje rozšířit původní paletu prodloužením nosníku 5. Dále je nutné odstranit výstuhu á a nahradit ji výstuhouDalší možnost vazeb jsou schematicky na obr. 4 až 7. Případně je...

Merný člen vodivosti potravinárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264708

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štofila Albín

MPK: G01N 27/18

Značky: člen, měrný, vodivosti, výrobkov, potravinářských

Text:

...č. 2 je vzorkovnica merného člena v priečnom reze.Merný člen pozostáva z vyhrievacieho elektrického obvodu l so žhaviacim odporovým drôtom g, zasahujúcim do vzorkcvnice A prostredníctvom meracieho rámčeka g. Vyhrievací obvod l pozostáva dalej zo zdroja elektrického prúdu 5, reostatu §, ampěrmetra 1, ktoré sú napojené 2 tvoria dva rovnaké termočlánky lg, vodičom lg na žhaviaci odporový drôt g. Merací obvod ktoré sú uchytené V meracom...

Přívod horkého plynu do pracovního prostoru pece na tepelné opracování potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263898

Dátum: 12.05.1989

Autori: Topinka Petr, Tesař Václav

MPK: A21B 1/26

Značky: plynů, pracovního, výrobků, přívod, opracování, potravinářských, horkého, tepelně, prostoru

Text:

...z ústĺ 1 tak, aby ležala» v. typickém pásmu frekvencí -o-dtrhávání vírů. Využije se tím rezonanční efekt, přispív-ající ke zvláště účinné intenziíikací přestupu tepla ze vzduchu do tepelně opracovávaného objektu.Obrázek 2 zachycuje část pracovního prostoru pekárenské pece v příčném řezu, tj.v řezu vedeném rovinou kolmou ke směru pohyubu bochánků 10.2 .na ocelovém pásu 11. Jde o částečný řez, to znamená na obr. 2 je jen několik málo,...

Způsob likvidace tekutých nebo ztekutitelných potravinářských odpadů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255105

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kužniar Josef, Kruntorád František, Hušek Vladimír, Straka František

MPK: C02F 11/04

Značky: likvidace, provádění, ztekutitelných, odpadů, potravinářských, zapojení, způsob, tekutých, způsobu, tohoto

Text:

...°C. Výhodou způsohu podle vynálezu je tedy skutečnost, že při současné likvidaci obtížných odpadů je produkovana ze zlikvidovaného odpadu ušlechtiiá forma energie. Další výhodou je to, že vtláčený tekutý odpad i voda v něm obsažené intenzifikují kvasný metanogenní proces ve skládce jednak vlivem přídavků vlhkosti a perkolací kapaliny ložem skládky a jednak nutriční hodnotou organické hmoty vtlačeného tekutého odpadu. Intenzifikací...

Zařízení pro průběžnou tepelnou úpravu potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242384

Dátum: 01.12.1987

Autori: Jankásek Jan, Kraus Karel

MPK: A47J 37/12

Značky: tepelnou, průběžnou, potravinářských, úpravu, výrobků, zařízení

Text:

...ozubených kol E žE5 do zařízení. Prvnídrojioe ozu otočně uložených u vstupu benýoh kol, 5 gje pomocí dvou nekonečných článkovýoh řetězůŠ éa spojena s druhou dvojicí ozubených kol Z, Zgąotočně uložených u výstupu§zařízení. Každý z obou článkových řetězů Š ga prochází po jedné vnější straně vany 2 umístěné mezi oběma dvojicemi ozubených kol E 3 EE, Ž 2 E 5 ľąje opatřena konzolami 19 na kterých jsou pomocí závěsných zařízení 11 uloženy...

Způsob sušení potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242754

Dátum: 15.05.1987

Autori: Juroveák Oddej, Harmaniak Ivan, Vosolsobi Ján, Koddát Emanuel

MPK: F26B 3/00

Značky: způsob, potravinářských, výrobků, sušení

Text:

...v prvním období mohou být nastaveny dostatečně vysoké teploty a prütoky média a dostatečně nízke relativní vlhkosti.Jejich omezení je určeno pouze hledisky, která nesouvisejí bezprostředně s rychlostí průběhu sušení, ale ovlivñují jeho výsledek (mikrobiologická čistota, energetická náročnost apod.). Hranice takto určeného intervalu teploty a rychlosti proudění a dolní hranici rela tivní vlhkosti budeme stručné nazývat dovolenými hodnotami.Ve...

Způsob a zařízení ke zpracování kuchyňských a potravinářských zbytků na tekutou směs a pevné krmivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249301

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hrubý Václav, Jírů František, Hrubý Jiří, Hrubý Miroslav

MPK: A23K 1/10

Značky: způsob, pevně, zpracování, zařízení, kuchyňských, směs, potravinářských, krmivo, zbytků, tekutou

Text:

...cyklón moučky gł propojen se spodním pytlovacím šnekovým dopravníkem 13, který zaüsčuje do mísiče gg. Z mísiče 3 je veden horní šnekový dopravník gg, jehož výstup je veden na vstup spodního šnekového dopravníku gg.Při zpracování kuchyňských s potravinářských zbytkü na tekutou krmnou směs jsou zbytky dopravovány do příjmové násypky łg, odkud jsou dopravovány dópravníkem ł do řezačky 2, z níž je rozřezaná hmota přepouštěna do nádrže...

Zařízení pro tepelné zpracování potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248886

Dátum: 12.02.1987

Autor: Široký Vratislav

MPK: A23L 3/00

Značky: tepelně, potravinářských, zpracování, zařízení, výrobků

Text:

...pro těsta kynutá a porézní je třeba zajistit technologii varu při co nejmenším hydrostatiokém tlaku média a tím zabráni porušování pčréznosti polotovaru. Taková zařízení pak konstrukčnä vychází pro daný objem a hloubku široká a dlouhá. Technologicky nevyužitelný objem zhoräuje anergetickou bilanci zařízení.Vyše uvedená nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu pro tepelné zpracování potravinárskych výrobků v kapalném médiu, které...

PVC kompozícia pre tesnenia potravinárskych obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248249

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kotleba Jozef, Gendiar Jozef

MPK: C08L 27/06

Značky: obalov, kompozícia, tesnenia, potravinářských

Text:

...uhličitany vápenaté,kysličník titanlčítý, kysličník hlinitý, žíhaný kaolín, mastenec, síran barnatý v» čistote CSL 2 a pod.Podmienkou pri výbere druhu a množstva plnidiel v zmysle predmetu vynálezu je, aby z celkovej hmotnosti PVC kompozície tvoril uhličitan vápenatý 3 až 20 hmot. 0/3. a kysličník titaničitý 0,5 až 8 hmot. . Uvedený obsah uhličitanu vápenatého v súčinnosti so zmäkčovadlom spôsobuje tixotropný charakter taveniny PVC...

PVC kompozícia na tesnenia kovových uzáverov potravinárskych obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227719

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bubnáš Juraj, Novák Ladislav, Kotleba Jozef

Značky: uzáverov, obalov, potravinářských, kovových, tesnenia, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

PVC kompozícia na tesnenia kovových uzáverov potravinárskych obalov zložená z pastotvorného PVC, zmäkčovadiel, stabilizátorov, nadúvadiel, pigmentov a zmesnej povrchovo-aktívnej látky, vyznačená tým, že zmesná povrchovo-aktívna látka pozostáva zo 60 až 75 % hmot. parciálnych a/alebo úplných esterov nevysýchavých alebo polovysýchavých rastlinných olejov, 10 až 25 % hmot. minerálnych olejov viskozity 20 až 80 mm2/s, 1 až 5 % hmot. kyseliny...

Tavné lepidlo pro laminování potravinářských obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223942

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hezina Jiří, Leeb Jiří, Bílek Milouš, Marek Miloslav, Škrdlíková Eva, Ptáček Jiří

Značky: laminování, lepidlo, obalů, potravinářských, tavné

Zhrnutie / Anotácia:

Tavné lepidlo pro laminování potravinářských obalů tvořených papírem na hliníkové fólii určených především pro balení másla, tuků a jiných potravinářských výrobků, vyznačené tím, že obsahuje 40 až 60 hmotnostních tuhých parafinických uhlovodíků a 10 až 30 hmotnostních tuhých izoparafinických uhlovodíků, kde jako parafinické a izoparafinické uhlovodíky jsou parafiny a cereziny obecného vzorce CnHn + 2´, kde n je 20 až 35, s teplotou měknutí...

Zapojení sanitační stanice pro sanitaci vnitřku chemických zařízení, zejména potravinářských či farmaceutických

Načítavanie...

Číslo patentu: 216629

Dátum: 01.10.1984

Autori: Silbernágl František, Rybák Vít, Smola Pavel

Značky: chemických, vnitřku, zapojení, sanitační, sanitaci, potravinářských, zejména, zařízení, farmaceutických, stanice

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení sanitační stanice pro sanitaci vnitřků chemických zařízení, zejména potravinářských či farmaceutických, v němž je uspořádán nejméně jeden skladovací plastový zásobník sanitačního vodného roztoku, nádoba pro přípravu sanitačních prostředků vyšší koncentrace, čerpadlo, zařízení pro ohřev sanitačních vodných roztoků a sanitované zařízení či soubor zařízení, vyznačené tím, že skladovací plastové zásobníky (1) jsou umístěny odděleně od...

Vstupná vetva potravinárskych meracích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224192

Dátum: 01.07.1984

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš, Fridrich Dušan

Značky: zariadení, vetva, potravinářských, meracích, vstupná

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupná vetva potravinárskych meracích zariadení tvorená čerpadlom, snímačmi hladiny, solenoidovým a spätným ventilom vyznačená tým, že prívod /1/ je opatrený jednak vstupným hrdlom /2/ s čerpadlom /3/ a spätným ventilom /4/ a jednak odvzdušňovacím potrubím /5/ so spodným hladinovým snímačom /8/ a solenoidovým ventilom /7/ s otvorom /6/ do atmosféry.