Patenty so značkou «potírání»

Prostředek k potírání peronospory vinné révy a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268689

Dátum: 11.04.1990

Autori: Garavaglia Carlo, Mirenna Luigi, Gozzo Franco, Camaggi Giovanni, Menconi Augusto

MPK: A01N 47/40, A01N 47/34

Značky: prostředek, látek, potírání, způsob, peronospory, vinné, výroby, révy, účinných

Text:

...skupinu účinných látek podle vynálezu tvorí ty sloučeniny obecného vzorce I,v němž R 1 představuje pulyfluoralkylovou skupinu, která odpovídají obacnému vzorci la174 m ve kterém R znamená otom vodíku nebo alkylovou akup 1 nu s 1 až A atomy uhliku,Ľ je číslo o hodnotě 1 nebo 2,A představuje alkylsnovou skupinu s 1 až 6 atomy uhliku nebo fenylenovou skupinu a R představuje polyfluaralkylavou skupinu obsahující 1 až á atomy uhlíku a...

Synergetický, několikasložkový prostředek pro potírání houbových onemocnění obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264260

Dátum: 13.06.1989

Autori: Grega Erzsébet, Pavliscsák Csaba, Inczédy Péter, Magyari István, Ferenczi Attila, Nagy József, Wohl László, Dombay Zsolt, Tóth Oszkár, Bihari Ferenc, Vitányi Judit, Tóth András, Kertész Marianna, Tasi László, Bohus Péter

MPK: A01N 43/32, A01N 47/14

Značky: prostředek, houbových, několikasložkový, potírání, obilí, onemocnění, synergeticky

Text:

...připomíná obzvláště příznivé působení směsi obsahujících 1 hmotnostní díl komplexu zinku a 1 hmotnostní díl komplexu manganu.Podle maďarského piate-ntového spisu č. 1518 608 se spektrum ftmgicidního působení 2,S-dihydro-S-karboxanilid-B-methyl-1,4 oxathiinu může podstatne rozšířit, přičemž se V mnoha případech dokonce dosahuje synergickéhlo působení, jestliže se přidá sůl nebo ester, například sůl mědl, jako med-B-chinolínát, sulfát nebo...

Prostředek k potírání chorob rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244935

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vojta Milan, Mikš Antonín, Vobooil Jioí, Kosina František

MPK: A01N 43/653, A01N 55/02

Značky: chorôb, rostlin, prostředek, potírání

Text:

...zejména proti druhu Venturia. Kromě toho se zvyšuje sýstemický účinek nových prostředků. Pro-středky podle vynálezu se mohou dále .používat jako mořidla k ošetřování osiva (plodů, hlíz, zrní) a semenáč-ků rostlin. k ochraně před houbovými infekcemi, jakož i proti fytopatogenním houbám, které se vy-skytují v půdě.vynález se tudíž týká směsi k ochraně rostlin, jakož i jejich, použití k potírání fytopatogenních hub, popřípadě k preventívnímu...

Synergický prostředek k selektivnímu potírání plevelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226431

Dátum: 15.05.1986

Autori: (švýcarsko), Maag Kurt, Quadranti Marco

Značky: plevelů, prostředek, synergický, selektivnímu, potírání

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický prostředek k selektivnímu potírání plevelů, vyznačující se tím, že vedle nosných látek a/nebo dalších přísad obsahuje jako účinné složky na straně jedné propargylester 4-(3`,5`-dichlorpyridyl-2`oxy)-?-fenoxypropionové kyseliny obecného vzorce I v němž Z znamená kyslík nebo síru, a na straně druhé 4-amino-3-methyl-6-fenyl-[4H]-1,2,4-triazin-5-on (IIa) v hmotnostním poměru 1 : 1 až 1:4.

Prostředek k potírání plevelů nebo/a k desikaci nebo/a k defoliaci rostlin bavlníku a brambor a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245775

Dátum: 16.01.1986

Autor: Paulovie Milan

MPK: A01N 37/48

Značky: účinné, brambor, bavlníku, způsob, defoliaci, desikaci, prostředek, potírání, výroby, rostlin, plevelů, složky

Text:

...I, v němžX znamená atom vsodílcu nebo atom chlaoru, R 1 znamená atom vo-díku nebo alkylovou skupinu s 1 .až 4 atomy uhlíku, Q znamená přímý nebo vozvětvený alkylenrový zbytek s 1 až 5 abomy uhlíku vzorceA, E, G, L, M znamenají vodík nebo jeden ze eubstituentů A, E G, L a M znamená také skupinu -ORŽ, -SR 3, -C 0 OR 4, alkyboviou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo skupiniou -0 R 5, -SR 5 nebo -cooRľĚsubstituovatnou alkylvovołurłskd i...

Prostředek k potírání nebo/a k profylaxi infekcí způsobovaných fytopathogenními mikroorganismy, a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219929

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hubele Adolf, Kunz Walter, Riebli Peter, Eckhardt Wolfgang

Značky: profylaxi, infekcí, fytopathogenními, látek, potírání, mikroorganismy, prostředek, způsob, způsobovaných, výroby, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k potírání nebo/a k profylaxi infekcí způsobovaných fytopathogenními mikroorganismy, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I ve kterém R1 znamená alifatický řetězec se 2 až 6 atomy uhlíku, popřípadě přerušený atomem kyslíku nebo dusíku, nebo znamená popřípadě halogensubstituovanou 2-furylovou skupinu, 2-tetrahydrofurylovou skupinu, 1H-1,2,4-triazolylmethylovou skupinu,...

Prostředek k potírání houbových chorob rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243477

Dátum: 31.08.1985

Autor: Grosscurt Arnoldus

MPK: A01N 43/653

Značky: výroby, chorôb, houbových, potírání, účinných, způsob, látek, rostlin, prostředek

Text:

...mmm pl-ímou elkylovou skupinu s B ai 18 steny uhlíku, nepříklsd skupinu n-dodecylovou, může sloučenins obscnćho vzorce ľ sloułlt rovnu Jako ketelyeitor nového přemąu.Sloučenlnq shore uvedenlho obecnom vzorce IV los rovnli získat metodou, například adlcí ssskupení t C 1112, kde X 1 a X 2 mají shore uvedený význam, ne sloučsnlnu obecního vzorce V 1Jednotlivá obecne symboly meJí shore uvsdený význam, nebo ze sloučemín obscnćho vzorce VIIR 2,a...

Synergický prostředek k selektivnímu potíraní plevelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221842

Dátum: 15.07.1985

Autori: Quadranti Marco, Maag Kurt

Značky: synergický, plevelů, prostředek, selektivnímu, potírání

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický prostředek k selektivnímu potírání plevelů, vyznačující se tím, že vedle nosných látek a/nebo dalších přísad obsahuje jako účinné složky na straně jedné propargylester 4-(3',5'-dichlorpyridyl-2'-oxy)alfa-fenoxypropionové kyseliny obecného vzorce v němž Z znamená kyslík nebo síru, a na straně druhé derivát 2,6-dihalogenfenolu obecného vzorce II v němž buď R znamená kyanoskupinu a X znamená jod, nebo X znamená brom a R znamená...

Synergický prostředek k selektivnímu potírání plevelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221841

Dátum: 15.07.1985

Autori: Quadranti Marco, Maag Kurt

Značky: prostředek, plevelů, synergický, selektivnímu, potírání

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický prostředek k selektivnímu potíraní plevelu, vyznačující se tím, že vedle nosných látek a/nebo dalších přísad obsahuje jako účinné složky na straně jedné propargylester 4-(3',5'-dichlorpyridyl-2'-oxy)-alfa-fenoxypropionové kyseliny obecného vzorce I v němž Z znamená kyslík nebo síru, a na straně druhé derivát močoviny obecného vzorce II v němž buď R1 znamená vodík, R3 znamená methylovou skupinu a R2 znamená 3-chlor-4-metylfenylovou...

Herbicidní prostředek pro selektivní preemergentní potíraní ovsa hluchého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221837

Dátum: 15.07.1985

Autor: Gibbs Charles Gaylord

Značky: herbicidní, potírání, prostředek, hluchého, preemergentní, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek pro selektivní preemergentní potírání ovsa hluchého, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce ve kterém Ar představuje fenylovou skupinu, 2-chlorfenylovou skupinu, 3-chlorfenylovou skupinu, 2-fluorfenylovou skupinu, 3-fluorfenylovou skupinu nebo 2,5-difluorfenylovou skupinu.

Prostředek k potírání mšic a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219348

Dátum: 15.07.1985

Autori: Van Hes Roelof, Grosscurt Arnoldus Cornelis, Balk Wouter

Značky: mšic, způsob, výroby, látek, potírání, účinných, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových sulfonylderivátů, způsobu výroby těchto nových sloučenin, prostředků k potírání mšic, obsahujících zmíněné nové sloučeniny, a použití těchto prostředků k hubení mšic v zemědělství, zahradnictví a lesním hospodářství.

Prostředek k potírání plevelů a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219297

Dátum: 15.07.1985

Autori: Fráter Georg, Wenger Jean

Značky: účinné, potírání, výroby, plevelů, prostředek, způsob, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k potírání plevelů, vyznačující se tím, že obsahuje účinné množství alespoň jedné sloučeniny obecného vzorce I, v němž R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkenylovou skupinu s 2 až 6 atomy uhlíku, nebo R1 a R2 společně s atomem uhlíku, na který jsou vázány, tvoří cykloalkanový kruh se 4 až 10 atomy uhlíku, který je popřípadě mono-, di- nebo...

Fungicidní a baktericidní prostředky a prostředky k potírání řas a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221971

Dátum: 15.06.1985

Autori: Mildenberger Hilmar, Sachse Burkhard, Gerber Hans-gerd, Hartz Peter, Matterstock Karl

Značky: složky, způsob, účinné, baktericidní, výroby, prostředky, potírání, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní a baktericidní prostředky a prostředky k potírání řas, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahují alespoň jeden 2-dihalogenmethylen-3-halogen-3-alkoxykarbonyl-7-oxopyrrolidin obecného vzorce I v němž R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxykarbonylmethylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylu, cyklohexylovou skupinu, benzylovou...

Mikrobicidní prostředek k potírání chorob rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241078

Dátum: 13.06.1985

Autori: Martin Herbert, Rumpler Johann

MPK: A01N 43/54

Značky: mikrobicidní, látek, potírání, rostlin, způsob, účinných, prostředek, výroby, chorôb

Text:

...pak zůstáivaljí před tvasksovýrnito mitkroorganismy chráněny i později vyrostlé části .rostlinÚčinné látky vzorce I jsou účinné proti fytopathogeíízním houbám, které náležejí .do následujících třídFungi imp-erfecti například Botrytis, Hel minthosporium, Fusarium, Septoria, Cercospora a Alternariva) Basidiotmycetes například čeledí Hemileia,Rhizoctonia, Puccinia zvláště úíčllnné jsou proti houbám ze třídy Ascomycetes například Venturia,...

Baktericidní prostředek k potírání chorob rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240990

Dátum: 13.06.1985

Autori: Brodský Artur, Mužíeek Petr, Henke Heoman, Svoboda Lubor

MPK: A01N 47/34

Značky: složky, způsob, rostlin, účinné, potírání, prostředek, výroby, chorôb, baktericidní

Text:

...skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, a R 2 znamená alkenylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku nebo alkinylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku.Sloučeniny vzorce I, v němž X znamená kyslík R 1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a R 2 znamená alkenylovcu skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku nebo alklnylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku.Sloučeniny vzorce I, v němž X znamená kyslík a R 1 a R 2 znamenají nezávisle na sobě vodík, R 2...