Patenty so značkou «posuvného»

Systém automatického ovládania posuvného závažia na vyrovnanie plachetnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 288227

Dátum: 23.10.2014

Autor: Borik Imrich

MPK: B63B 39/02

Značky: závažia, plachetnice, ovládania, systém, vyrovnanie, automatického, posuvného

Zhrnutie / Anotácia:

Systém automatického ovládania posuvného závažia na vyrovnanie plachetnice má za úlohu automaticky presunúť posuvné závažie (2) bez nutnosti zásahu kormidelníka. Pri pôsobení vetra plachty ľavé lanko (21) hlavnej plachty a ľavé lanko (22) kosatky alebo pravé lanko (41) hlavnej plachty a pravé lanko (42) kosatky pootočia trojramennú páku (37), ktorá potlačí odbrzďovaciu páku (15) do tejto strany a tým odbrzdí prednú brzdu (14) alebo zadnú brzdu...

Ovládanie posuvného závažia na vyvažovanie plachetnice ovládacím kolesom alebo elektrickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288081

Dátum: 13.05.2013

Autor: Borik Imrich

MPK: B63B 39/02

Značky: ovládanie, závažia, kolesom, posuvného, elektrickým, pohonom, ovládacím, vyvažovanie, plachetnice

Zhrnutie / Anotácia:

Na vyvažovanie plachetnice slúži posuvné závažie (13) ovládané kolesom alebo elektrickým pohonom. Ozubené koleso (11) spojené s posuvným závažím (13) je v zábere s ozubeným prevodom (1), ktorý je spojený s elektromotorom (10) a ovládacím kolesom (4) cez reťazový prevod (16) a hriadeľ (15). Posuvné závažie (13) bude presúvané kormidelníkom zapnutím elektromotora (10) alebo ovládacím kolesom (4) cez reťazový prevod (16), hriadeľ (15) a ozubený...

Mechanizmus na stabilizáciu plachetnice a katamaránu pomocou posuvného závažia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288080

Dátum: 13.05.2013

Autor: Borik Imrich

MPK: B63B 39/02

Značky: stabilizáciu, plachetnice, závažia, katamaránu, mechanizmus, pomocou, posuvného

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus na stabilizáciu plachetnice a katamaránu pomocou posuvného závažia stabilizuje plachetnicu a umožňuje použiť kratší kýl. Posuvné závažie (13) je umiestnené na naklonenej kruhovej dráhe (8) na dne plachetnice (42) a je pomocou nosných ramien (12) spojené s reťazovým kolesom (10), ktoré je okolo zvislého čapu (9) natáčané reťazou (5). Reťaz (5) pripojená na priečny nosník (39) sa pri nakláňaní sťažňa (37) pohybuje a presúva posuvné...

Deliteľná stúpačka posuvného debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18513

Dátum: 20.06.2006

Autor: Schwörer Artur

MPK: E04G 11/20, E04G 11/28

Značky: dělitelná, stupačka, debnenia, posuvného

Text:

...Ak sú používané stúpačky podľa vynálezu, tak sú nadbytočné prídavné dojazdové plošiny k odmontovaniu už nepotrebných stúpačiek,pretože tieto stúpačky už môžu byt odmontovávané od ostenia, zatial čo eštesú v zábere so stúpačkovými koľajnicami. V prípade potreby môže byť stúpačkapodľa vynálezu namontovávaná tiež na ľubovoľnom mieste na stúpačkovej ko|ajnici. Všetky prednosti, ktoré sa poskytujú pri odmontovaní stúpačky od stúpačkovej...

Spôsob výroby posuvného zasklenia pre vozidlá a výškovo posuvné zasklenie pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11672

Dátum: 13.08.2003

Autori: Hartl Karl, Kotte Rolf

MPK: E05F 11/38

Značky: výroby, spôsob, zasklenia, posuvného, vozidla, výškovo, posuvné, zasklenie, vozidlo

Text:

...z polyméru odolného voči mechanickému namáhaniu, pričom medzi prídržným dielom a jeho kĺbovým pripojením na zdvíhacl mechanizmus je s výhodou priamo na zasklenie, v ktorom je umiestnený, prilepený medzilahlý diel určenýna vyrovnávanie montážnych a výrobných tolerancií. Tento opis sa však nevenuje problému pritlačenia zasklenia v zavretej polohe na obloženie.0008 Okrem toho je známe (DE 41 23 256 C 1, DE 198 37 348 A 1 alebo W 0...

Spôsob opätovného použitia žiaruvzdorných dosák posuvného uzáveru na hutnícky kontajner, kombinácia posuvného uzáveru a žiaruvzdornej dosky, žiaruvzdorná doska a posuvný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: 283336

Dátum: 02.05.2003

Autori: Richard Francois Noel, Hanse Eric

MPK: B22D 41/28

Značky: dosák, kontajner, posuvný, posuvného, spôsob, žiaruvzdorných, kombinácia, uzáver, žiaruvzdorná, žiaruvzdornej, opätovného, uzávěru, doska, hutnický, dosky, použitia

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe opätovného použitia žiaruvzdorných dosák sa jedno z obidvoch zahĺbených osadení (14, 18) stane recyklačným zahĺbeným osadením. Pred liatím sa do zahĺbeného osadenia (14, 18), ktoré bolo zvolené ako prvé montážne zahĺbené osadenie, vloží systematicky nová žiaruvzdorná doska (12, 16) a žiaruvzdorná doska (12, 16), ktorá bola jedenkrát použitá a iba jedenkrát použitá v prvom montážnom zahĺbenom osadení, sa systematicky vloží do...

Zapojení posuvného registru

Načítavanie...

Číslo patentu: 273119

Dátum: 12.03.1991

Autor: Hazdra František

MPK: H03K 23/50

Značky: posuvného, registru, zapojení

Zapojení obvodu pro kontrolu parity posuvného registru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259453

Dátum: 17.10.1988

Autori: Adam Tomáš, Loutocký Dušan, Kubín Pavel

MPK: G06F 13/00

Značky: posuvného, kontrolu, obvodů, registru, parity, zapojení

Text:

...je připojen druhý vstup lg druhého obvodu 1 nonekvivalence, k němuž je připojen datový vstup gl třetího klopného obvodu Q a že dělič ł frekvence je přípojen k datovému vstupu si prvního klopného obvodu 1,jehož výstup 1 je připojen k prvního vstupu gł prvního obvodu § nonekvivalence a k datové- mu vstupu §l druhého klopného obvodu §, jenž je přlpojen ke druhému vstupu Q prvního obvo du § nonekvivalence, jenž je připojen k prvnímu vstupu ll...

Zariadenie k uloženiu pohybovej matice v telese posuvného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 258620

Dátum: 16.09.1988

Autori: Slanina Alexander, Pelegrin Eduárd, Szarvasy Ladislav

MPK: F16H 57/12

Značky: zariadenie, posuvného, tělese, pohybovej, uloženiu, matice, zariadenia

Text:

...že systém pák je zložitý a axiálne nie je dostatočne tuhý.Tieto nevýhody odstraňuje zariadenie podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že matica je v telese uložená s radiálnou vôlou a je opatrená obdĺžnikovou hlavou zapadajúcou do drážky telesa, pričom hlava matice je v drážke telesa podopretá pružnými členmi a axiálne je pridržiavaná priložkou prestaviteľne upevnenou na telese.Toto zariadenie umožní radiálny posuv matice v...

Koník so záchytom posuvného vretena pre polohovadlá velkorozmerových zvarkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244579

Dátum: 15.01.1988

Autor: Benda Vítizslav

MPK: B23K 37/04

Značky: posuvného, polohovadla, koník, záchytom, velkorozměrových, zvarkov, vřetena

Text:

...upínacej dosky s vretenom konika, smerom k otočnému stolu.Na pripojených výkresoch je priklad vyhotovenia konika so záchytom posuvného vretena pre polohovadlá veľkorozmerových zvarkov. Obrázok 1 znázorňuje pozdĺžny rez koníkom, obrázok 2 znázorňuje rez A-A z obr. 1 a obrázok 3 znázorňuje rez B~B z obrázku 1.Koník so záchytom posuvného vretena pre polohovadlá veľkorozmerových zvarkov,pozostáva zo stojanu 1, na ktorom je suport 2 posüvaný...

Prídržná lišta posuvného krytu manipulačného otvoru obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 251528

Dátum: 16.07.1987

Autor: Polár Martin

MPK: B23Q 11/08

Značky: stroja, manipulačného, otvorů, posuvného, prídržná, lišta, obrábacieho, krytu

Text:

...zvyšky chladiacej kvapaliny .a -triesok opät do pracovného prie.storu obrábacieho stroja, pričom zabraňuje aj priamemu styku chladiacej kvapaliny s tesnením.-a .pomerne »málo náročná na ivýrolbu.Dva prikllady vyhotovenia pridržnej lišty podľa lvynálezu sú znázornená na výkresoch,na ,ktorých obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na pridržnú lištu, ktorej priečne sklonená odlkvapná plocha je rovinná, obr. 2 bokorysiný rez pridržnej lišty v rovine...

Vodicí plocha traverzy, upravená pro vedení a mazání posuvného stolu, zejména u těžkého hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238162

Dátum: 01.05.1987

Autori: Růžek Josef, Kališ Josef

MPK: B30B 15/04

Značky: těžkého, vodiči, hydraulického, posuvného, vedení, mazání, plocha, upravená, traverzy, zejména, stolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vedení a mazání posuvného stolu hydraulického lisu. Za tím účelem jsou v přilehlých bočních stěnach kluzných desek, mezi nimiž je uspořádána mazací lišta, vytvořeny horní záchyty, korespondující s osazeními mazací lišty. Mazací lišta je opatřena podélným otvorem a spojovacími otvory, ústícími na její povrch. Mezi mazací lištou a traverzou jsou uspořádány tlačné pružiny.

Spouštěč posuvného okna

Načítavanie...

Číslo patentu: 223951

Dátum: 15.12.1985

Autori: Herrmann Friedrich, Schäfer Peter, Blankenburg Heinz

Značky: spouštěč, posuvného

Zhrnutie / Anotácia:

Spouštěč posuvného okna, zejména u automobilů, spouštěného do okenní dutiny, opatřený závitovým kabelem posuvným ve vodicí trubce nepoddajně v tahu 1 tlaku, který zabírá do hnacího pastorku ozubeného pohonu, opatřeného vlečnou pružinovou brzdou, pevně ne otočně spojeného a hnacím hřídelem, uloženým v obou polovinách krytu hnacího ústroji a který je přímo nebo nepřímo připojen k oknu pomoci nejméně jednoho unášeče upevněného na závitovém kabelu...

Zapojení asynchronní vyrovnávací paměti s N-fázovými nahrávacími a čtecími impulsy, založené na principu posuvného registru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230987

Dátum: 01.08.1985

Autor: Malý Vladimír

MPK: G06F 13/04

Značky: asynchronní, registru, n-fázovými, vyrovnávací, nahrávacími, princípu, impulsy, zapojení, založené, posuvného, pamětí, čtecími

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronické číslicové počítače, vnější paměti, řídící jednotky magnetických diskových pamětí, prostředky přenosu dat. Jednoduché zapojení vyrovnávací paměti, umožňující zápis a čtení bez časových ztrát. Vynález se týká zapojení vyrovnávací paměti, kde stav každého slova je indikován jedním řídícím klopným obvodem a zápis i čtení je prováděno N-fázovými zápisovými resp. čtecími impulsy. Možné obory použití : elektronické číslicové počítače,...

Ústrojí posuvného uložení pracovního nástroje, zejména u tabulových nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215508

Dátum: 15.10.1984

Autori: Drkal Jan, Brázda Ladislav

Značky: zejména, ústrojí, uložení, nůžek, pracovního, posuvného, tabulových, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká posuvného uložení pracovního nástroje, zejména u tabulových nůžek, tvořeného alespoň dvěma vodicími lištami pracovního nástroje, upravenými na rámu stroje. Podstatou vynálezu je, že vodicí lišty pracovního nástroje jsou na rámu stroje uloženy výkyvně na společné výkyvné ose a příčně nastavitelně ke směru posuvného pohy 'bu ,pracovního nástroje. . Vynález nejlépe vystihuje obr. č. 1.

Spojka pre spojenie posuvného stola s vodiacou skrutkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222936

Dátum: 01.03.1984

Autor: Valentovič Ernest

Značky: spojenie, vodiacou, posuvného, spojka, skrutkou, stola

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka pre spojenie posuvného stola s vodiacou skrutkou pozostáva z nosa posuvného stola a telesa vodiacej matice, medzi ktoré je vložená oporná doska. Nos posuvného stola má vytvorenú oproti opornej doske ľavú zvislú klinovitú drážku a oproti ľavej zvislej klinovitej drážke je v opornej doske vytvorená pravá zvislá klinovitá drážka. Na protiľahlej strane opornej dosky je vytvorené ľavá vodorovná klinovitá drážka, oproti ktorej je v telese...