Patenty so značkou «posúvač»

Uzatvárací posúvač pre tlakové potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6530

Dátum: 15.09.2006

Autor: Schmid Erich

MPK: F16K 3/02

Značky: potrubia, tlakově, uzatvárací, posúvač

Text:

...trvale zavádzané do oblasti vdolnej časti tesnenia, to znamená medzi dvojstrannými tesneniami, ale sú tečúcim médiom plne preplachované cez tesniacu oblasť. To vedie kspoľahlivej prevádzke uzatváracieho posúvača počas dlhej doby používania. Tesnenie je s výhodou vytvorené vjednej časti, ale môže tiež pozostávať zdvoch alebo viacerých časti, ktoré sú zlepené alebo vulkanizované spolu, alebo vytvárajú tesnenie až tvarovým stykom pri...

Jedno- a dvojcestný hermetizovaný posúvač so servopohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4102

Dátum: 01.04.2005

Autor: Považan Marián

MPK: F16K 31/02, F16K 31/06

Značky: jedno, posúvač, hermetizovaný, dvojcestný, servopohonom

Text:

...v zóneevaporačnej. Prietokové otvory cez puzdro valca sa vyvŕtajú počas jeho zovretia v prípravku s kalenými čeľusťami,vrtákmi prechádzajúcimi cez kalené vŕtacie puzdra.Teleso a valec posúvača ako aj viečka puzdra sú odliatky z jemnozmnej sivej liatiny Fe, Si, C. Puzdro valca je z bezošvej rúrky 5/4 aje zaspájkovane v peci s neutrálnou atmosférou v predliatom a opracovanom otvore telesa posúvača s použitím dvoch prerušených tesne...

Uzatvárací posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: 284355

Dátum: 05.01.2005

Autori: Berger Christian, Fellner Alois, Pohn Franz

MPK: F16K 3/28, F16K 3/316, F16K 3/12...

Značky: uzatvárací, posúvač

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatvárací posúvač (1) obsahuje posúvačové puzdro (2) a uzatvárací klin (5), pričom uzatvárací klin (5) je svojimi bočne odstávajúcimi vodiacimi lamelami (7) vedený posuvne pozdĺž vodiacich drážok (8) posúvačového puzdra (2) prebiehajúcich priečne na smer (S) prúdenia a má tesniace gumové elastické opláštenie (9), ktoré tvorí uzavretý poťah uzatváracieho klina (5). Vodiace lamely (7) sú umiestnené na uzatváracom kline (5) vzhľadom na smer (R)...

Dvojcestný solenoidový hermetizovaný posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3851

Dátum: 07.07.2004

Autor: Považan Marián

MPK: F16K 31/06, F16K 31/02

Značky: hermetizovaný, solenoidový, dvojcestný, posúvač

Text:

...sivej liatiny Fe, Si, C puzdro posúvača je zo zliatiny Cu, Ni, (Zn) ako do kokil odlievané valcovć pelety, ktore sa zo zásobníka lisujú protismemým vytlačovaním na dvoj činnom kľukovom rýchlolise zvlášť u menších veľkostí 3/8 l/2 3/4. Ostatné podľa výberu produkčných možnosti. Kostra cievok je z termosetu, bakelit. Teleso puzdra posúvača je za spájkované v peci s neutráinou atmosférou spájkou CuAgPrehľad obrázkov na výkreseDvojcestný...

Uzatvárací posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1981

Dátum: 21.10.2003

Autori: Morecroft Richard, Bidu Philippe, Grojean Daniel

MPK: F16K 3/00, F16K 3/02

Značky: posúvač, uzatvárací

Text:

...uzatváracieho posúvača 2 je os X-X0017 Puzdro 4 posúvača obsahuje ďalej uloženie 12 pre uzatváraci klin 6, ležiaci medzi dvoma spojmi 8, 10. Uloženie 12 obsahuje v hornej časti otvor 14 na zavedenie a ovládanie uzatváracieho klinu 6. V ďalšom opise bude výraz proximálny (blízky) označovať polohu blízku tomuto otvoru 14, zatial čo výraz distálny (vzdialený) bude používaný pre polohy posunuté alebo oddialené odtohto otvoru smerom k osi...

Posúvač lejacej panvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282404

Dátum: 17.12.2001

Autori: Hannes Heinz Dieter, Flossdorf Kurt, Lothmann Josef

MPK: B22D 41/24

Značky: lejacej, posúvač, panvy

Zhrnutie / Anotácia:

Posúvač lejacej panvy pozostáva z plášťa (22), nehybne usporiadanej hlavovej dosky (K2) a proti nej posuvne usporiadanej posúvačovej dosky (K1), ktorá je na ten účel uložená v klznom ráme (20), posuvnom proti plášťu (22), pričom klzný rám (20) je vyhotovený ako vaňa, ktorej horné pozdĺžne okraje (17) vystupujú bočne smerom von a sú vybavené klznými plochami (18, 19), ktoré počas prevádzky zodpovedajú klzným plochám na strane plášťa (22). Aby sa...

Rýchlouzatvárací posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 870

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Petr, Štroch Libor

MPK: A62C 35/00, E21F 5/00, E21F 11/00...

Značky: rýchlouzatvárací, posúvač

Text:

...Tento elektrický impulz uvedie do činnosti ovládací prvok, ktorý spôsobi uzatvorenie posúvaća. Posúvaće slúžia na úplné uzatvorenie potrubných systémov v pripade vzniku explózie a sú preto vhodné na ochranu výrobných procesov a zariadení s kritickým prostredím výbušne nebezpečných prachov. K inicíacii ochrannej činnosti rýchlouzatvárajúceho posúvaća je potrebný signál detektora explózie spracovaný a vydaný riadiacou centrálou, ktorý...

Rýchlouzatvárací posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 869

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Libor, Štroch Petr

MPK: E21F 11/00, E21F 5/00, A62C 35/00...

Značky: posúvač, rýchlouzatvárací

Text:

...ms.Rýchlouzatvárajúci posúvač pracuje vždy V spojeni s vyhodnocovacim systémom. t.zn. detekčným prvkom. ktorý vyhodnocuje vznik explózie a so spracujúcou jednotkou. ktorá prevedie vstupný impulz, napr. tlak. žiarenie. na impulz elektrický. Tento elektrický impulz uvedie do činnosti ovládací prvok, ktorý spôsobi uzatvorenie posúvača. Posúvače slúžia na úplné uzatvorenie potrubných systémov v pripade vzniku explózie a sú preto vhodné na...

Rotačný diferenciálny posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: 250014

Dátum: 15.04.1987

Autor: Koreis Josef

MPK: F16K 11/12

Značky: diferenciálny, rotačný, posúvač

Text:

...,pasívnych od.porov pri natáčani posúvačov a minimálne pasívne odpory sú zasa základným predpokladom pre minimalizáciu ihvsterézie statických charakteristík ria-dených veličín,ktoré určuje kvalitu riadenia.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia rotačnéiho idiferenciálneho posúvauča podľa vynálezu, kde je na obr. 1 poz-dIžny osový rez rotačným diterenciálnym posúvačom vedený rovinou V-V vyznačenou na obr. 4, na obr....

Mnohocestný posúvač pre dávkovanie plynných vzoriek do chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236958

Dátum: 01.10.1986

Autori: Ilavský Ján, Rajniak Pavol, Maťaš Michal

MPK: B01D 15/08

Značky: dávkovanie, vzoriek, posúvač, mnohocestný, chromatografu, plynných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mnohocestného posúvača pre dávkovanie plynných vzoriek do chromatografu, ktorého podstatou je, že pozostáva z ovládacieho gombíka s označením prúdu, ktorý je pevne spojený s vretenom, unášajúcim kulisu pritláčaním ku kanálovému valci minimálne jednou pevnou podložkou prepínajúcu medzi sebou n krát osem kanálov, kde n je 1 až 200, ďalej pozostáva z kanálového valca, na ktorý sú z jeho vonkajšej strany pripojené pracovné prúdy,...