Patenty so značkou «posunu»

Zariadenie na spojenie prinajmenšom dvoch platní trecím zváraním prostredníctvom spojovacieho prvku so zariadením na meranie aplikovanej sily a dĺžky posunu počas spájania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15015

Dátum: 16.08.2010

Autori: Thiem Jörg, Christ Eberhard, Werkmeister Marco

MPK: B29C 65/06, F16B 37/06, B23K 20/12...

Značky: prinajmenšom, počas, dĺžky, spojovacieho, dvoch, prvků, meranie, zariadením, aplikovanej, posunu, spájania, spojenie, třecím, zariadenie, platní, prostredníctvom, zváraním

Text:

...požadované spojenie medzi platňami. Proces spájania je podľa vynálezu rozdelený do troch stupňov, ktoré prebiehajú z východiskovej polohy rotačného posuvu, pri ktorom sa cez spojovací prvok uskutoční zakaždým odlišné spracovanie materiálu platni. Pri východiskovej polohe ide o to,aby sa rotačný posuv najskôr dostal z počiatočnej polohy tým, že pri dosadnutí spojovacieho prvku na nesenú platñu vznikne na rotaćnom posuve nárast tlaku, ktorý...

Spôsob a zariadenie na meranie fázového posunu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9134

Dátum: 29.05.2009

Autor: Arthaber Holger

MPK: G01S 3/48

Značky: spôsob, zariadenie, fázového, posunu, meranie

Text:

...hardvérových prvkoch nie sú potrebné ani vysokorýchlostné analógovočíslicové prevodníky (ADCs) na vzorkovanie celej šírky frekvenčného pásma signálu, ani demodulačné stupne, ani rozsiahle zariadenia na spracovanie digitálneho signálu. Spôsob je založenýha vlastnej inlerferencii jedného signálu sfrekvenčne posunutou verziou druhého aodhadovaná velkosť fázového posunu sa dá vypočítať nízko-rýchlostnými a nízko-nákladovými0007 Vprvom výhodnom...

Zariadenie na zamedzenie posunu tyče opierky hlavy obsahujúce spevnený posuvný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7599

Dátum: 13.11.2007

Autori: Dauchez Fernand, Dehondt Thierry

MPK: B60N 2/48

Značky: zamedzenie, posuvný, zariadenie, opierky, uzáver, spevnený, tyče, obsahujúce, posunu, hlavy

Text:

...5 určený na zapadnutie aspoň do jedného zárezu 6 tyče takým spôsobom, aby ju zablokoval proti posúvaniu, pričom uvedený okraj obsahuje bočnú oblast 7, ktorá je presne Vertikálna amínimálne jednu presne horizontálnu oblast 8 na .zablokovanie uvedenej tyče, pričom uvedená priehradka je tlačená na prechode smerom ktejto spojke prostriedku s pružným dorazom 9, najmä vo forme pružiny, tak, aby sa umožnila interakciu medzi uvedeným okrajom a...

Spôsob nedeštruktívneho testovania bradavkových zvarov v reálnom čase a systém na implementovanie takéhoto spôsobu, zahrnujúci prostriedky na snímanie sily a prostriedky na snímanie posunu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6471

Dátum: 25.05.2004

Autor: Pieterman Karel

MPK: B23K 11/14, B23K 11/25, B23K 11/00...

Značky: testovania, implementovanie, spôsob, spôsobu, bradavkových, reálnom, systém, nedeštruktívneho, zvárov, takéhoto, posunu, zahrnujúci, snímanie, prostriedky, čase

Text:

...výstupku na spracovávanom kuse predtým, než sa aplikuje0010 Uvedeným snímačom sily v systéme podľa tohto vynálezu môže výhodne byt piezoelektrický snímač sily.0011 Podľa tohto vynálezu uvedený systém zahrnuje elektronické prostriedky,ktoré plnia prinajmenšom nasledujúce funkcie- kontrolu uvedených pohonných prostriedkov na regulovanie sily, ktorú vyvíja uvedená zváracía hlava na uvedený spracovávaný kus. To sa dá napriklad dosiahnut...

Optický senzorový prvok posunu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2711

Dátum: 13.11.2002

Autori: Rogne Henrik, Lovhaugen Odd, Solgaard Olav, Wang Dag, Sagberg Hakon, Johansen Ib-rune

MPK: H04R 23/00

Značky: prvok, posunu, senzorový, opticky

Text:

...US 4,636,076 je popísaný optický dekodér na meranie zmien polohy. Dodatočne k priechodnej mriežke je použitá reflexná mriežka, ktorá má tiež inkrementálne posunutie polohy. Dosiahne sa efektu moíré, ktorý sa použije na meranie koľko periód odrazu od mriežky sa pohne vzhľadom k priechodnej mriežke.Spis W 0 99 29139 prináša senzor optického posunu (viď. napríklad obr.3 a príslušný text), ktorý má dva reflexné povrchy, pričom jeden z nich je...

Zařízení pro dálkové ovládání rychlosti posunu hydraulického posunovače vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269065

Dátum: 11.04.1990

Autor: Prokop František

MPK: F15B 15/22

Značky: hydraulického, rychlostí, posunu, dálkově, zařízení, posunovače, vozů, ovládání

Text:

...nádrže g a dodává ji do výtlaku g, kde prochází škrticim ventilem l přes rozváděč l 9 do hydrauliokáho posunovače z.Dodávané množství hydrogenerátoru 2 s regulací na konstantní průtok je dane tlakovým spádem na škrticim ventilu l, který regulace udržuje zmenou dodávaného množství na konstantníhodnotě. Reýulační včtví g se přivádi tlak za škrticím ventilem l na regulaci hydrogenerátoru g, kde se odećltá od tlaku před škrticím ventilem l....

Pojistka sklopného hledí proti stranovému posunu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267521

Dátum: 12.02.1990

Autor: Fišer Miloslav

MPK: F41G 1/06

Značky: pojistka, sklopného, proti, stranovému, posunu, hledí

Text:

...je vložena pružná podložka, Výhodou řešení podle vynálezu je, že k zajištění sklopného hledí proti strunovému posunu není třeba používat dalších součástek. Další výhodou je, že řešení nezvět šuje zástaybový prostor hledí.Příkladné provedení vynálezu je zobrazeno na výkresu, kde obr. 1 predstavuje pohled na sklopné hledí v řezu a obr. 2 znázornuje půdorys sklopného hledí v částečnémřezu podle čáry A-A v obr. 1.Sklopné hledí 1 opatřenć...

Zapojení pro měření konvergencí v nízkých důlních dílech, přítlaku důlních a podzemních výztuží a posunů staveb v místech s omezeným prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266601

Dátum: 12.01.1990

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: prostorem, konvergencí, zapojení, dílech, podzemních, prítlaku, důlních, měření, omezeným, výztuží, posunu, staveb, místech, nízkých

Text:

...sloupu teleskopu je použite lyžina vyrobená v optimální délce, aby při jejím posunu po výztuží důlního nebo jiného podzemního díla byla vždy v kontaktu se dvěma částmi výztuže, zabudovanými vedle sebe. V tomto případě se přístroj stává kráčející měřicí stanici. Protože je převodové kolo, například klínového profilu, vyrobeno z vhodných materiálů s požadovaným koeficientem tření a je kcntinuálně dotlačováno listovým perem do podálné...

Zapojení pro měření posunů a konvergencí povrchových a důlních děl ve velkých a malých prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 265110

Dátum: 13.10.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: malých, důlních, posunu, měření, zapojení, konvergencí, prostorách, veľkých, povrchových

Text:

...teleskopickěho nosníku, který respektuje provoz v jámě a současně umožňuje měření konvergencí mezi dvěma body vzdálenými 8 000 mm. Úmístění snímací části mimo přístroj, kterou tvoří snímací tyč a dotykový segment, který je pevnou součástí vnitřního, posuvného eloupu teleskopického nosníku, umožňuje zkraoování celého aqregátu při zachování stejného meřicího rozsahu, tedy jeho využití i v malých prostorách.zapojení pro měření posunu,...

Zapojení pro měření konvergencí a posunů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263685

Dátum: 11.04.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: zapojení, posunu, konvergencí, měření

Text:

...u některých stávejících typů konvergometrů,který nemůže v takových extrémních situacích vykásst žádný proklu a jeho osubení je pak znehodnoceno. Tvarový tłecí převod jehož prevodové kolo je vyrobeno s materídlů s vhodným koeficientem tření, také nevykazuje žádná zkreslení při měření například vibrací, oproti zuhovým převodovým mechanísmům se samočinným vymezovdním vůlí pomocí pružiny. Při vibraci u nich pružina nezabrání aby zuby...

Zařízení pro ovládání axiálního posunu přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262033

Dátum: 10.02.1989

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 15/18

Značky: prístroje, zařízení, posunu, ovládání, axiálního

Text:

...uspořádána výkyvně a je v ní uspořádáne část známého pohonu přístroje g od jehelního válce L, jak je schemeticky znázorněno.Pouzdro 1 je opatřeno opěrným tslířkem Q (obr. 2) našroubovaným na jeho vnějším průměru. Nad opěrným talířem Q je našroubována matice 1 pro zajištění jeho výškové polohy, tedy i pro zajištění výškové polohy přístroje g. Na konzole 2 je souose s pouzdrem 5 pevné uspoŕádána vačka § se dvěma nájezdy Q a gg (obr. 3)...

Způsob krájení a posunu pekárenských výrobků s cyklickým přísunem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258405

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bock Joachim, Bätz Erhard, Baumann Michael, Moka Horst, Netz Albert, Kuzcera Klaus, Moka Peter, Liebetreu Peter

MPK: A21C 15/04

Značky: cyklickým, způsob, krájení, pekárenských, posunu, výrobků, přísunem

Text:

...pesxn Mna ae sarpyxawn npaaym u neaym KpoMxy Kouneüepa, rak uwo Homer nponsaonuwscn anToMarHuecxaa orcopwupoaxa ropóymek nocne cymKH.Mexannsu, ueoóxonnmm nnn auenpeuua Texuonornu npennaraemon naoôpereaueu,cocrouw us noraxruo apamammerocn naxnonnoro Kouneüepą. cuadxennoro npueumuMM Kapuanaun H crynenqaro pacnonoxeuuuuu noaoxanu H ronxarenàun, paóowammuu c nocrosnuuu nobeuom, a n soue pesxu - us nepenawmero ycrpoňcTna c noxBaTaMM. Hàn 7...

Zařízení pro regulaci osového posunu otáčejícího se válcového tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 244388

Dátum: 01.06.1988

Autori: Fiedler Vlastimil, Koudelka Vojtich

MPK: B23K 37/04

Značky: osového, otáčejícího, regulaci, zařízení, válcového, posunu, tělesa

Text:

...vynálezu, jehož. podstatou je příčné přestavění rámu s volnými kladkami dle čid la regulace osového posunu, které se bezsilově dotýká čela válcového tělesa, případně bodu v ose tohoto tělesa.Řešením zařízení podle vynálezu se dosáhne regulace osového posunu v rozsahu vyhovujícím prováděné technologické operace, například při svařování obvodového svaru, i při větších tvarových odchylkáçh. Bude odstraněno silové zabránění posunu...

Zařízení pro ovládání posunu materiálu do pracovního mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254764

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wanka Jindřich, Větrovec Jindřich

MPK: B23D 33/02, B21B 37/00

Značky: zařízení, pracovního, posunu, mechanismu, ovládání, materiálů

Text:

...la a nulovacího bloku L 3, tvořených v obou případech logickými a monostabilnzími obvody. Dále zařízení podle vynálezu ještě sestává ze aoučtového bloku lg, realizovanéhoobvody logického součtu, indikačního bloku li, což jsou v daném případě sedmisegmentové jednot.ký s převodníky kődu, ze dvou spínacích bloků .LQ,ZLI a řídícího bloku l 8, realizovaných bezkontaktnímí výkonovými spínači a kontaktními spínacími prvky. Jednotlivé bloky I až...

Kombinovaný indikátor pro interferenční měření posunů a pootočení těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 246454

Dátum: 15.12.1987

Autor: Vanieek Václav

MPK: G01J 9/02, G01B 11/04

Značky: kombinovaný, indikátor, pootočení, interferenční, těles, měření, posunu

Text:

...8 je ještě stupnice spirálového tejploměru 7.K vytvoření vkombinovaného indikátoru je tedy zapotřebí dvou destiček B, které mají na styčném povrchu obraz kombinované mřížky, a to ve formě dvojice pozitiv-negativ, anebo ve formě dvojice dvou stejnýďn obrazů. Tyto obrazy jsou identiclké až na tyto odchýlky podle v-ynálezu jedrna z částí rovnoběžkové mřížky 5, G je na jedné z destiček 8 natočena oproti svému protějšku na druhé destičce 8 »o...

Zapojení obvodu pro měření fázového posunu mezi dvěma signály o stejném kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238580

Dátum: 01.12.1987

Autori: Uhříček Jindřich, Tobola Pavel

MPK: G01R 25/00

Značky: posunu, zapojení, kmitočtu, dvěma, stejném, fázového, měření, signály, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

V blokovém schématu zapojení obvodu jsou dva vstupní signály, jejichž fázový posun je měřen, přiváděny na vstupní svorky (1) a (2). První vstupní svorka (1) je spojena se spouštěcím obvodem (3), který s průchodem vstupního signálu nulou spouští čítač (5), čítající hodinový kmitočet napěťového řízeného hodinového oscilátoru (10). Tento čítač (5) je zastaven druhým spouštěcím obvodem (4) v okamžiku, kdy prochází nulou druhý vstupní signál,...

Zařízení k posunu ofukovací šroubovice ofukovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242364

Dátum: 01.12.1987

Autori: Nimec Bohumil, Blaha Eduard

MPK: F23J 3/00

Značky: ofukovače, posunu, zařízení, šroubovice, ofukovací

Text:

...je s hřídelem spojen pevně.Toto uspořádání umožňuje, že se ozubené kolo může pootočit na hřídeli o úhelcx. Při změně smyslu rotece pohonu se ozubené kolo nejdříve pootočí o úheltt a teprve potom začne otáčet hřídelem rotační komory. Protože otáčení hřídele rotační komory je svázáno s jejím posuvným pohybem, nejsou výsledné dráhy ofukovacíh šroubovic totožné, ale jsou nevzájem posunuty o část rozteče, odpovídající pootočení ozubeného kola o...

Pozorovací rozpěrka pro měření posunu zemin a hornin ve vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242362

Dátum: 01.12.1987

Autor: Vejdilek Zdenik

MPK: G01B 5/00, F161 3/06

Značky: zemin, rozpěrka, měření, posunu, pozorovací, hornín

Text:

...Pozorovací rozpěrka je proto způsobilá k upnutí i ve vrtu, jehož stěny jsou rozrušené a který je vyhlouben v měkkých, snadno deformovątelných horninách a zeminách.Příklad provedení pozorovací rozpěrky podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je pozorovecí rozpěrka ve stavu uvolněném, v podélném řezu a na obr. 2 tatáž pozorovací rozpěrka ve stavu rozepřeném, rovněž v podél ném řezu.Na dutém válcovém tělese §...

Zařízení s vratnou pružinou pro měření vodorovných posunů uvnitř sypaných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 238471

Dátum: 01.10.1987

Autori: Klapetek František, Hampel Arpád, Čermák Zdeněk

MPK: G01C 15/08

Značky: zařízení, uvnitř, vodorovných, těles, sypaných, vratnou, posunu, měření, pružinou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká in situ, která se provádějí v rámci technicko-bezpečnostního dozoru na sypaných přehradách. Zařízení umožňuje měřit relativní změny polohy většího počtu nepřístupných vnitřních bodů v sypaném tělese. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na tažném lanku, které je uloženo v ohebné hadici je upevněna soustava měrných čidel propojených samostatnými kabely s indikačním nebo registračním zařízením. Tažné lanko je na vnitřním,...

Řídicí obvod sledovaciho posunu podle hnacího posunu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246552

Dátum: 20.08.1987

Autori: Štipán Václav, Paš?alka Karel, Chladný Anton, Pilárik Stanislav, Hulman Štefan, Foks Jioí

MPK: B23F 23/00, G05B 19/18

Značky: řídící, hnacího, sledovacího, podle, obvod, posunu

Text:

...ÉBCTOTH OHBDSHHŘ CHOXEHHH HSMBHHGTCHnón), a uuekno, nucoxue paöouye cxopocru TPEĎYDT Bmcoxux qacror onepauuñ cnoennn.qroóm ncxnmuurb Heünaronpunruue HSMGHEHHH qacToT onepamnň cnoxeuna H nonyqurn nocToaHHym qacrory bnepannñ cnomenua, OnHTbTaKH ueoóxouuo cnoxnoe cornacoaanme paspemammeň cnocoóuocwn uauepnrenbnoro awqnKaseymeň ocn 6 qncnou oöopowon nncrpyueura (c uncnou oöoporoa uepasuuoň mpesu npn mpeseponannn syóqarmx Konec no Meroy...

Pozorovací rozpěrka pro měření posunu zemin a hornin ve vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239886

Dátum: 01.07.1987

Autor: Pscheidt Jioí

MPK: G01N 33/00

Značky: hornín, měření, rozpěrka, posunu, pozorovací, zemin

Text:

...víkem dutého válcového tělesa.Více pozorovacích rozpěrek v jednom vrtu lze instalovat, když ve víkách jsou proti sobě upraveny centrální otvory pro průvlečnou koaxiální měrnou trubku.Výhodou pozorovací rozpěrky podle vynálezu je spolehlivé upnutí jak v tvrdých, tak měkkých horninách i v zeminách a možnost instalovat v jednom vrtu tři, popřípadě 1 více pozorovacích rozpěrek za sebou. Posun hornín nebo zemin je možno spolehlivě měřit pomocí...

Zařízení pro měření vzájemných posunů mezi rotorem a statorem otáčivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238640

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bigret Roland

MPK: H02K 15/16

Značky: stroje, měření, posunu, statorem, otáčivého, vzájemných, rotorem, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření vzájemných posunů mezi rotorem a statorem otáčivého stroje ve směru kolmém na osu otáčení rotoru obsahuje čidlo upevněné ke statoru, kluzátko třoucí se o rotor, táhlo, radiálně se opírající o kluzátko působením pružných prostředků a mající svůj druhý konec uložený proti čidlu, takže čidlo měří vzduchovou mezeru, která ho odděluje od protilehlého konce táhla. Řešení podle vynálezu umožňuje zrušit parazitní signály vyplývající...

Způsob měření okamžitého fázového posunu dvou N-fázových veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237298

Dátum: 01.05.1987

Autor: Krtek Jan

MPK: G01R 25/00, H03D 13/00, G01R 29/02...

Značky: fázového, veličin, způsob, posunu, měření, okamžitého, n-fázových

Zhrnutie / Anotácia:

Řešením je způsob měření okamžitého fázového posunu dvou N-fázových veličin a zapojení k jeho provádění. Způsob měření je vhodný zejména pro veličiny nesinusového průběhu s proměnnou nebo malou úhlovou rychlostí. Podstata způsobu spočívá v tom, že každou z obou porovnávaných vícefázových veličin je amplitudově modulován pomocný N-fázový signál s nosným kmitočtem, přičemž amplitudová modulace je provedena s jedním postranním pásmem, načež je...

Mechanizmus na ovládanie dlžky posuvu a reverzáciu posunu pilového kotúča hlavne formátovacích rezacích píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 249216

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ehn Tibor, Nikov Jordan

MPK: B27B 5/18

Značky: formátovacích, posunu, pilového, reverzáciu, posuvu, dĺžky, hlavne, řezacích, mechanizmus, kotúča, ovládanie

Text:

...s prestaviteľnými nosičmi snímačov, ktorá vedie pohybovú skrutku -s maticou a clon-ou uloženú V ložiskách a ložiskových telesách a ktorá je poháñaná hnacím kolesom s retazou.značnou výhodou mechanizmu podľa vynálezu je použitie jednoduchého reťazového prevodu lodvodeného od pohonu posuvo 4vého mechanizmu píly, ako aj jednoduchosť využitia pohybovej skrutky s maticou. Dalšou výhodou je malý zabudovaný priestor,prístupnosť pre nastavovanie a...

Zařízení pro měření posunu a napětí v zeminách

Načítavanie...

Číslo patentu: 235101

Dátum: 15.02.1987

Autori: Groma Bartolomej, Matušný Josef

MPK: G01N 9/00

Značky: zeminách, zařízení, napětí, měření, posunu

Text:

...trubkami a z příčných vodicích trubek upevněných kolmo k podélným vodícím trubkäm, přitom na vodicích trubkach jsou suvně usazeny svěrací upínky s nosníky pro posunova měřídla.Z hlediska přepravy a skladování zařízení je výhodné, když podélné trubky sestavají ze dvou dílů spojených jednak vzájem 4ně, jednak s příčnými vodicími trubkami rozebíratelnýmí spojí.Instalace zařízení v terénu se usnadní,jsou-li vodicí trubky opatřeny metrickou...

Pozorovací rozpěrka pro měření posunu hornin ve vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233395

Dátum: 01.01.1987

Autor: Groma Bartolomej

MPK: G01N 9/00

Značky: měření, posunu, hornín, pozorovací, rozpěrka

Zhrnutie / Anotácia:

Pozorovací rozpěrka pro měření posunu hornin ve vrtu, jejíž součástí je duté válcové těleso. Upíná se ve vrtu jako kotva měrných tyčí. Účelem vynálezu je zabránit jejímu samovolnému uvolňování při otřesech hornin a umístit více pozorovacích rozpěrek s měrnými tyčemi v jednom vrtu. Účelu se dosahuje tím, že ve víkách (5, 6) dutého válcového tělesa (1) je otočně uložen vodicí hřídel (2) s vnější hlavou (17) pro montážní tyč (10). Na vodicím...

Poháněcí mechanismus zdvihu zařízení spodního posunu výrobku na krejčovském šicím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 236930

Dátum: 15.11.1986

Autor: Zwicker Karl

MPK: D05B 27/02

Značky: výrobků, krejčovském, zařízení, mechanismus, šicím, zdvihu, spodního, posunu, stroji, poháněcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká poháněcího mechanismu zdvihu zařízení spodního posunu výrobku na šicím stroji, jehož charakter pohybu snižuje prudké pružinové údery mezi patkou a jehlovou destičkou z jedné strany a mezi zařízením spodního posunu a patkou z druhé strany ve velkém rozsahu a tím se značně snižuje hladina hluku šicího stroje. Poháněcím mechanismem zdvihu podle vynálezu je klikový mechanismus nebo klikový pohon s kývající se kulisou a částečně se...

Násobič posunu u zařízení dálkového nastavování barevných zón

Načítavanie...

Číslo patentu: 237982

Dátum: 15.09.1986

Autori: Johne Hans, Förster Karl-heinz

MPK: B41F 33/00

Značky: dálkového, barevných, násobič, posunu, zařízení, nastavování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká násobiče posunu u zařízení dálkového nastavování barevných zón pro tiskárny. Vycházeje z úkolu - použít částí, existujících u dálkového ovládání pro dálkové nastavování barevných zón k nulování přerušovaného chodu, nosných prvků barvicího nože pro násobič posunu - u násobiče s výkonnou soustavou působící na nosné prvky barvicího nože, skládající se z výkonného pohonu a měřicího snímače polohy a ovládacího systému mající na...

Zapojení pro registraci napětí, proudu a fázového posunu tónového kmitočtu v přítomnosti velkého rušivého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231461

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mejta František, Král Václav

MPK: G01R 19/00

Značky: zapojení, rušivého, registraci, velkého, proudu, tónového, napětí, fázového, přítomnosti, posunu, kmitočtu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména hromadného dálkového ovládání v energetice. Účelem vynálezu je umožnit měření a registraci uvedených hodnot současně v několika fázích. Toto je dosaženo pomocí elektrického zapojení, které zpracovává vstupní napětí a vstupní proud přes obvod pro přepínání rozsahu a pásmovou propusť a po vyhodnocení zaznamenává požadované údaje do paměti. Dojde-li k předem zvolené události zapojení, zaregistruje poměry v síti, úroveň...

Způsob odměřování objemu kapalin podle jejich posunu v měrné kapilární trubici a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223386

Dátum: 15.03.1986

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: podle, posunu, způsob, provádění, kapilární, tohoto, zařízení, jejich, odměřování, kapalin, měrné, způsobu, trubici, objemu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob odměřování objemu kapalin podle jejich posunu v měrné kapilární trubici, který spočívá v tom, že se objem kapaliny, který projde měrnou kapilární trubicí, indikuje posunem rtuťového sloupce uzavřeného z obou stran měřenou kapalinou. Zařízení k provádění způsobu sestává z měrné kapilární trubice opatřené stupnicí podle objemu měrné kapilární trubice, která je u ústí spojena se vstupní rozšířenou komůrkou umístěnou...

Zařízení pro zajištění posunu vnějšího kroužku valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 218216

Dátum: 15.02.1985

Autor: Svoboda František

Značky: kroužků, valivého, posunu, ložiska, zařízení, zajištění, vnějšího

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit neurčitost, s jakou jsou ustavována valivá ložiska hřídelů soukolí s šípovými nebo dvojitě šikmými zuby, a to zejména u smontované převodovky. Uvedeného účelu je dosaženo zařízením podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v krajní vnitřní části otvoru pro uložení ložiska v tělese převodovky je prostřednictvím svého osazení suvně uložena příruba opatřená na svém obvodě nejméně třemi členy pro uchycení...

Zařízení k posunu kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216214

Dátum: 15.12.1984

Autori: Turányi László, Kiss Géza, Polhammer Gyözö

Značky: kolejových, posunu, vozidel, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká posunovacího zařízení kolejových vozidel bez lokomotivy. Řeší hlavně zjednodušení konstruce a odstranění nebezpečí vykolejení. Podstata zařízení podle vynálezu, tvořeného podvozkem s poháněcím ústrojím, spočívá v tom, že v každém ze čtyř rohů podvozku je uložena výkyvně vodorovná úhlová páka, jejíž vnější rameno je jednak opatřeno na svém konci pojezdovou kladkou pro styk s hlavou kolejnice a vedle ní posuvnou kladkou pro styk s...

Způsob zamezení posunu překřížených nití u síťovin a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225424

Dátum: 01.10.1984

Autor: Krčma Radko

Značky: zařízení, překřížených, způsob, posunu, síťovin, zamezení, provádění, způsobu, nití

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zamezení posunu překřížených nití u síťovin přímo za tkalcovským stavem nebo pletacím strojem vyznačující se tím, že se odváděná síťovina v napnutém stavu uvádí do styku s disperzí termosenzitivního pojiva a bezprostředně vystaví tepelnému šoku.