Patenty so značkou «postupy»

Elektrochemické postupy na separáciu produktov pochádzajúcich z biologických premien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20578

Dátum: 30.01.2013

Autori: Stevens Christian, Rabaey Korneel

MPK: B01D 61/42, B01D 61/44, C02F 1/469...

Značky: biologických, elektrochemické, pochádzajúcich, produktov, postupy, premien, separáciu

Text:

...pH roztoku, rovnako ako transportu acetátu z média do opačného priestoru. Do tohto priestorusa priviedol obnovovací (recovery) roztok. Avšak postup stále viedol k slabému roztokuvytvoreného acetátu vobnovovacom priestore. Okrem toho naposledy uvedená štúdia je veľmi podobná skoršej práci Nomura a kolektív (Applied and Environmental Microbiology 54 (l), str. 137 - 142, 1988), V ktorej sa produkcia acetátu zlepšila z etanolu v ED zväzku. Hongo...

Postupy a medziprodukty na prípravu JAK inhibítora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20494

Dátum: 06.09.2012

Autori: Wu Yongzhong, Cao Ganfeng, Liu Pingli, Zhou Jiacheng

MPK: C07D 487/04, C07D 491/10

Značky: inhibítora, medziprodukty, postupy, přípravu

Text:

...pre pacientov s myeloproliferatívnymi poruchami, napr. polycytémia Vera (PV),esenciálna trombocytémia (ET), myeloidná metaplázia s myelofibrózou (MMM) (Levin, et al., Cancer Cell, vol. 7, 2005 387-397). Inhibícia JAK 2 V 6 l 7 F kinázy znižuje proliferáciu hematopoetických buniek, čo naznačuje JAK 2 ako potenciálny cieľ pre farmakologickú inhibíciu u pacientov s PV, ET a MMM.0008 Z inhibície JAK môžu mať prospech pacienti trpiaci...

Pevné kompozície obsahujúce flurbiprofén, postupy ich príprav a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19569

Dátum: 28.11.2011

Autori: Lauro Vittoria, Mascagni Marco, Maffei Paola, Viscomi Giuseppe Claudio, Federici Mascia

MPK: A61K 31/192, A61K 9/00, A61K 9/20...

Značky: flurbiprofen, kompozície, pevně, postupy, obsahujúce, príprav, použitie

Text:

...cukrov zahrnujúcich glukózu a spojenie týchto dvoch zmesí. Postup podľa tohto vynálezu prekonáva problém EP 0862424, v ktorom pridanie niektorých pevných excipientov, ako sú ochucovadlá, k roztavenej hmote cukrov vedie k nestabilným pastilkám. Zložky akoochucovadlo, stabilizátor alebo sladidlo sa pridajú k hmote roztavených cukrov alebo kroztoku FP. Celková hmotnosť pastiliek vyrobených postupom opísaným V W 0 2006/O 92569 je vyššia ako 2...

Nové postupy pri výrobe benzofenónových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16599

Dátum: 19.01.2011

Autori: Eklund Lars, Nilsson Jonas

MPK: C07C 45/72, C07C 41/30

Značky: derivátov, nové, benzofenónových, výrobe, postupy

Text:

...Dokument Duan X.-F. J. Org. Chem., 2006, 71, 9873-9876 bol zverejnený v roku 2006 a nesie názov Pohľad na všeobecné a účinne krížové McMurryho reakcie medzi ketónmi.0010 Patent US 4 625 048 bol zverejnený 25. novembra 1986 a má názov Karbamové kyslé esterjz.0011 A napokon európska patentová prihláška EP 0 425 974 a US patentová prihláška 5 118 859 zverejňujú alkyláciu určitej hydroxylovej skupiny s použitím etylénesteru kyseliny...

Postupy a medziprodukty na prípravu analógov 1-kyanokarbanukleozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14998

Dátum: 20.09.2010

Autori: Zhang Lijun, Graetz Benjamin, Cho Aesop, Saunders Oliver, Metobo Samuel, Kim Choung, Waltman Andrew, Butler Thomas, Xu Jie

MPK: C07H 19/23, C07H 1/00

Značky: medziprodukty, postupy, přípravu, analógov, 1-kyanokarbanukleozidu

Text:

...5 B sú dôležité vo vývoji HCV terapií, pretože HCV nereplikuje V laboratóriu a existujú problémy vo vývoji testov na bunkovom základe a preklinických zvieracích systémoch.0005 V súčasnosti existujú najmä dve antivírusové zlúčeniny,ribavirín, nukleozidový analóg a interferón alfa (d)(IFN),ktoré sa používajú na liečbu chronických HCV infekcií u človeka. Ribavirín samotný nie je účinný v redukcii hladín vírusovej RNA, má významnú toxicitu a je...

Tiazolyl-parazolopyrimidínové zlúčeniny ako syntetické medziprodukty a súvisiace syntetické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13230

Dátum: 29.09.2009

Autori: Vaid Radhe Krishan, Boini Sathish Kumar, Rizzo John Robert

MPK: C07D 487/04

Značky: postupy, syntetické, tiazolyl-parazolopyrimidínové, medziprodukty, súvisiace, zlúčeniny

Text:

...predloženej prihlášky vynálezu podľa predmetu vynálezu sú R a R každý etyl. v ďalšom uskutočnení predloženej prihlášky vynálezu podľa tohto predmetu predloženej prihlášky vynálezu sú R a RZ0009 Medzi vhodné halogenidové katalyzátory medi patrl Cul, CuBr, a CuCI. CuCI je výhodný.0010 Použitie Iigandu medi uľahčuje účinnú katalýzu iónom medi. Ako 1,10 fenantrolln, tak bipyridln sú účinne Iigandy v uvedených spôsoboch. 1,10 fenantrolln je...

Postupy prijímania a vysielania multimediálneho obsahu, prijímač, vysielač a záznamový nosič a bezpečnostný procesor pre tento postup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10938

Dátum: 04.05.2009

Autor: Dubroeucq Gilles

MPK: H04N 21/4623

Značky: vysielania, prijímania, postupy, multimediálneho, přijímač, nosič, obsahu, záznamový, vysielač, procesor, postup, bezpečnostný

Text:

...tretieho multimediálneho obsahu predchádzajúcim zobrazením štvrtého mediálneho obsahu, tretie aštvrté mediálne obsahy sú odlišné anezávislé od prvých adruhých multimediálnych obsahov,- podmienenie zmeny hodnoty počítadla odkódovaniu jednej alebo viacerých kryptoperiódumožní zvýšiť bezpečnosť systému.- zmena hodnoty počítadla v opačnom smere ako sú príkazy na spôsob počas každého zobrazenia prvého multimediálneho obsahu umožňuje znovu...

Materiál na povlaky odolné proti opotrebovaniu, erózii a korózii z karbidu volfrámu, povlaky, substrát potiahnutý viacvrstvovým povlakom, konštrukčný materiál a postupy na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286721

Dátum: 11.03.2009

Autori: Lakhotkin Jury Viktorovich, Kuzmin Vladimir Petrovich

MPK: C23C 16/32, B23B 15/00, C23C 16/448...

Značky: povlakom, odolné, volfrámu, výrobu, postupy, potiahnutý, povlaky, konštrukčný, opotrebovaniu, substrát, karbidu, materiál, korózii, erózii, proti, viacvrstvovým

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa karbidy volfrámu legované fluórom v množstvách do 0,5 % hmotnostných a prípadne fluorokarbónovými kompozíciami. Možno ich vyrábať pomocou postupov chemického nanášania pár, v ktorých sa používa fluorid volfrámový, vodík a plyn obsahujúci uhlík. Špecifickou črtou postupu je predbežná tepelná aktivácia plynu obsahujúceho uhlík. Povlaky z karbidov volfrámu sa nanášajú na konštrukčné materiály a predmety z nich vyrobené. Majú zlepšenú...

Kompozície obsahujúce anorganické častice emitujúce pozitróny a ich použitie v medicíne, najmä pre diagnostické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14466

Dátum: 20.06.2008

Autor: Schilling Kristian

MPK: A61K 51/12

Značky: postupy, medicině, použitie, částice, diagnostické, kompozície, najmä, emitujúce, obsahujúce, pozitróny, anorganické

Text:

...PET nuklidy sa integrujú pomocou kovalentnej väzby do rádiofarmaka.0014 Na to je potrebná chemická syntéza, ktorá sa v tomto ohľade neodlišuje od doterajších reakcií preparatívnej chémie, ked rádioaktívne pn/ky a substancie majúrovnaké chemické vlastnosti ako ich nerádioaktivne analógy.0015 Pretože zo štartovacích aktivít vyplývajúce dávka žiarenia sa ale spravidla nachádza ďaleko nad dovolené hraničné hodnoty, nevyrábajú sa takmer všetky...

Postupy a prístroj na spracovanie správ o riadení chýb v systéme bezdrôtovej komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12630

Dátum: 18.06.2008

Autori: Sagfors Mats, Torsner Johan

MPK: H04L 1/16, H04L 1/18

Značky: komunikácie, správ, spracovanie, chýb, prístroj, systéme, riadení, bezdrôtovej, postupy

Text:

...Ďalej možno V obidvoch smeroch využiť ARQ schému. Pre ciele tohto vynálezu označuje pojem vysielací uzol všeobecne uzol, ktorý vysiela jednu alebo viacero dátových PDU v potvrdenom režime doprijímacieho uzla. V terminológii 3 GPP sú dáta v potvrdenomrežime, Acknowledged Mode, vysielané vysielacou stranou entity RLC Acknowledged Mode a PDU sú vysielané do peer entity alebo prijímacej strany RLC entity V režime Acknowledged Mode. Pri tomto...

IH-chinolin-4-ónové zlúčeniny s afinitou na receptor GABA, postupy, použitie a kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10039

Dátum: 09.08.2007

Autori: Falcó José Luis, Guglietta Antonio, Palomer Albert

MPK: A61K 31/47, A61P 25/22, A61P 25/20...

Značky: použitie, afinitou, gaba, kompozície, ih-chinolin-4-ónové, receptor, postupy, zlúčeniny

Text:

...ktorý má nezanedbateľný anxiolytický účinok. Všetky tieto zlúčeniny vykazujú rýchle navodenie spánku a majú menej následných účinkov na druhý deň, nižší potenciál zneužívania anižšíe riziko vracajúcej sa nespavosti nežbenzodiazepíny. Mechanizmom pôsobenia týchto zlúčenín je alostérická aktivácia receptora GABAA prostredníctvom viazania na benzodiazepínové miesto viazania(C. F. P. George, The Lancet, 358, 1623 - 1626, 2001). Zatiaľ čo...

Pyrazolo[1,5-a]pyrimidíny, postupy, použitie a kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7625

Dátum: 02.08.2007

Autori: Anglada Luis, Guglietta Antonio, Palomer Albert

MPK: A61P 25/00, C07D 487/00, A61K 31/00...

Značky: kompozície, postupy, pyrazolo[1,5-a]pyrimidíny, použitie

Text:

...než benzodiazepíny. Mechanízmom pôsobenia týchto zlúčenín je alostérická aktivácia receptora GABAA prostredníctvom viazania na benzodiazepínové miesto viazania(C. F. P. George, The Lancet, 358, 1623-1626, 2001). Zatial čo benzodiazepíny sú na mieste viazania receptora GABAA nešpecifickými Iigandmi, zolpidem a zaleplon vykazujú vyššiu selektivitu pre podjednotku o Napriek tomu tieto zlúčeniny stále ovplyvňujú architektúru spánku a pri...

Postupy a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16399

Dátum: 18.08.2006

Autori: Cochran John, Chen Minzhang, Tanoury Gerald

MPK: A61K 31/403, C07D 209/52, C07D 471/08...

Značky: postupy, medziprodukty

Text:

...týchto zlúčenín, ktoré vedú k racemizácii niektorýchstéríckých uhlíkových centier, pozri napriklad stranu 223-22. Existuje však stále potreba nájsťekonomické spôsoby prípravy týchto zlúčenín.V publikácii W 0 02/ 18369 A 2 je opísaná zlúčenina vzorcaO N H N O Ť ° u Táto zlúčenina sa čistí chromatograñcky. BERGMEIER S. C. ET AL, TETRAHEDRON, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, sv. 55, č. 26, 25. júna 1999, str. 8025-8038 opisujú...

Halogenované pyrazolo[1,5-a]pyrimidíny, postupy, použitie ako ligandy receptorov GABA-A, kompozície a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7690

Dátum: 15.06.2006

Autori: Anglada Luis, Palomer Albert, Guglietta Antonio

MPK: A61K 31/00, A61P 25/00, C07C 211/00...

Značky: receptorov, halogénované, ligandy, postupy, gaba-a, medziprodukty, pyrazolo[1,5-a]pyrimidíny, kompozície, použitie

Text:

...prístupom bolo zavedenie nebenzodiazepínových hypnotík, ako je napríklad pyroIo 3,4-bpyrazíny (zopiklón),imidazo 1,2-apyridíny (zolpidem) anapokon pyrazoIo 1,S-ajpyrimidíny (zaleplon). Neskôr vstúpili do vývoja dva nové pyrazolo 1,5-apyrimidíny - indiplon atiež ocinaplon, ktorý má nezanedbateľný anxiolytický účinok. Všetky tieto zlúčeniny vykazujú rýchle navodenie spánku a majú menej následných účinkov na druhý deň, nižší potenciál...

Modulárne a integrované zariadenie pre filtráciu a katalytickú denitrifikáciu spalín, čistiaca inštalácia obsahujúca toto zariadenie a postupy pre ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4125

Dátum: 04.03.2005

Autori: Blanc Dominique, Costa Stephano, Siret Bernard, Tabaries Franck

MPK: B01D 53/56, B01D 53/96, B01D 53/86...

Značky: modulárne, inštalácia, denitrifikáciu, integrované, postupy, zariadenie, čistiaca, katalytickú, použitie, spalin, obsahujúca, filtráciu

Text:

...° C.Keď je teplota. denitrifikácie relatívne vysoká, prináša táto Voľba vyššiu bezpečnosť V zmysle zamorenia alebo usadzovania solí, je Však nutné navýšiť teplotu spalín z úrovne pracovnej teploty premývača, napriklad zhruba 65 ° C,alebo i z úrovne pracovnej teploty filtru s trubicami,pohybujúcej sa napríklad V rozmedzí 120 a 200 ° C. V tomto je tak implikovaná nutnosť inštalácie horákov a/alebo rekuperačných výmenníkov tepla, ktoré sú...

Postupy a materiály na liečbu stavov spojených s metabolickými ochoreniami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13901

Dátum: 19.04.2004

Autor: Matalon Reuben

MPK: A61K 31/195, A61P 3/00

Značky: ochoreniami, metabolickými, stavov, spojených, liečbu, postupy, materiály

Text:

...to Dietary Phenylalanine Restriction inPhenylketonuria, Lancet, 2 150-151 (1983. Aby sa znížil príliv Phe do nwzgu, podával sa starším PKU pacientom doplnok neutrálnych aminokyselín s rozvetveným reťazcom obsahujúci valín, izoleucin a leucín, (Berry et al, Valine, Isoleucine and Leucine. A New Treatment for Phenylketonuria, Am. J. Dis. Child., 144 539-543 (1990) (Berry, ktorí publikovali významné zlepšenie V behaviorálnych...

Postupy a materiály na liečbu stavov spojených s metabolickými ochoreniami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4339

Dátum: 19.04.2004

Autor: Matalon Reuben

MPK: A61K 31/185, A61P 3/00

Značky: postupy, spojených, ochoreniami, liečbu, metabolickými, materiály, stavov

Text:

...sa KU pacienti liečílis prekurzormi neurotransmiterov tyrozinom a tryptofánom (Lou,Large Doses of Tryptophan and Tyrosine as Potential Therapeutic Alternative to Dietary Phenylalanine Restriction in Phenylketonuria, Lancet, 2 150-151 (1983. Aby sa znížil príliv Phe do mozgu, podával sa starším PKU pacientom doplnok neutrálnych aminokyselín s rozvetveným reťazcom obsahujúci valín,izoleucín a leucín, (Berry et al, Valine, Isoleucine and...

Spiroazabicyklické heterocyklické zlúčeniny, postupy a medziprodukty na ich prípravu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283484

Dátum: 14.07.2003

Autori: Phillips Eifion, Macor John, Mack Robert, Semus Simon

MPK: A61K 31/4353, C07D 491/22, A61K 31/44...

Značky: spiroazabicyklické, postupy, farmaceutické, obsahom, heterocyklické, přípravu, kompozície, medziprodukty, zlúčeniny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde n je 0 alebo 1 m je 0 alebo 1 p je 0 alebo 1 X je O alebo S Y je CH, N alebo NO W je O, H2 alebo F2 A je N alebo C(R2) G je N alebo C(R3) D je N alebo C(R4) s výhradou, že najviac jedno z A, G a D je N, ale aspoň jedno z Y, A, G a D je N alebo NO R1 je H alebo C1-4alkyl R2, R3 a R4 sú nezávisle H, halogén, C1-4alkyl, C2-4 alkenyl, C2-4 alkinyl, aryl, heteroaryl, OH, OC1-4 alkyl, CO2R1, -CN, -NO2, -NR5R6,...

Kostný cement, röntgenovo kontrastné činidlo a postupy ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5426

Dátum: 25.04.2003

Autor: Kühn Klaus-dieter

MPK: A61L 24/00, A61K 49/04

Značky: výroby, činidlo, cement, röntgenovo, postupy, kontrastné, kostný

Text:

...polymérne sféry (Obr. 1) s mikroplnivom, ktorý je v nich čiastočne alebo úplne obsiahnutý. Uvedené sféry nie sú väčšie ako 300 a obsahujú Častice plnlva velkosti 1 až 250, výhodne 5-15 . Avšak vyrábajú sa tak, že Časticeplniva v priebehu polymerácie vytvárajú kryštalické jadra.Úlohou vynálezu je poskytnúť zlepšené röntgenovo kontrastné činidlo a kostnýcement obsahujúci uvedené činidlo, ako aj jeho postup a pripravu.Podľa vynálezu je táto...

Způsob výroby tvarově složitých forem pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270610

Dátum: 12.07.1990

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: tvarově, forem, postupy, galvanoplastické, složitých, způsob, výroby

Text:

...vložka.Výhodou způsobu podle vyná 1 ezu.je zejména odstranění náročného mechanického postupu výroby forem na obráběcích strojích. současně se podstatné zvyšuje kvalita výsledné skořepiny, která splňuje i u náročných tvarových řešení stanovené požadavky na hladkost povrchu a jeho rozměrové parametry. Dosažená tvarová přesnost formy se základním předmětem - modelem je podstatným znakem formy, vhodné pro výrobu vysoce náročných strojních...

Zařízení pro přípravu biologických kalů pro separační postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268075

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čižinská Simona, Maixner Jiří, Havlín Vladimír, Barta Jiří

MPK: C02F 11/14

Značky: přípravu, biologických, kalů, postupy, separační, zařízení

Text:

...iá propojen s oosazovacím reaktorem łg. Ddsazovací reaktor 39 je ve sve horní části propojen potrubím 22 s hydrocyklonem ll a ve své dolní části je spojen armaturou 31 přes kohout 15 s dekantační odstředivkou lg, přes kohout 11 s íiltraćním prvkem 31, oŕes kohout lg s kalolísem 22 a potrubím Ži přes kohout gg s dolní částí nydrocyklonu ll. Horní část hydrocyklonu li je pak spojene potrubím 22 přes průtokoměr 12 s výměníkem tepla łł....

Způsob výroby stínění pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267256

Dátum: 12.02.1990

Autori: Primas Vladimír, Landa Václav

MPK: C25D 17/00

Značky: výroby, způsob, stínění, galvanoplastické, postupy

Text:

...tvořen nerozvinutelnými plochami,ovenĺ účinného stínčnĺ velmi ztíženo. Pro tyto podmínkyje zhot bylo v praxi zkoušeno celistvé stíněni, zhotovené ze skelného laminátu, ktoré se však v provozních podmínkách pro značnéčlenité předměty neosvědčilo. Technologie jeho výroby byla rovněž náročná.Uvedené nedostatky odstraňuje způsobąvýroby stínění pro galvanoplastické postupy, které je Vytvořeno na P°k 0 V°V 5 ném předmětu 0 putřenémp 0 m 0 cn 0 u...

Barvivový přípravek pro barvení syntetických textilních materiálů rychlobarvicími postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253231

Dátum: 15.10.1987

Autori: Přikryl Josef, Vyskočil František, Pípal Jiří, Růžička Karel

MPK: C09B 29/085, C09B 67/22, D06P 1/18...

Značky: barvení, materiálů, rychlobarvicími, postupy, přípravek, syntetických, textilních, barvivový

Text:

...na bázi ligninsulfonanü, dispergátory tamolového typu, neionogenní povrchově aktivní látky nebo jejich směsi, dále prostředkysnižující prášivost finálního produktu.Barvivový přípravek podle vynálezu může být připraven mísením koncentrovaných disperzí základních komponent I a II V pevné nebo tekuté formě a doplněním pomocnými látkami na požadovanou koloristickcu sílu nebo simultánní finalizací směsi azobarviv I a II disperzním mletím...

Zařízení pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252780

Dátum: 15.10.1987

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 17/02

Značky: postupy, galvanoplastické, zařízení

Text:

...zařízení. Zejména při větších sériích vylučovaných tlustých slitino~ vých vrstev z jednoho elektrolytu je z ekonomické stránky ipro dosažení stále stejné struktury v slitinové vrstvě důležitá intenzivní filtrace elektrolytu. Toto je nezbytné zejména při vytváření funkčních tlustých vrstev na ploše strojní součástí o velikosti několika desítek až stovek.dm 2. V daném procesu vzniká velké množství nečístot z rozpadajících se anod....

Způsob zpracování obilí a obilních mouk biotechnologickými postupy s využitím vlastního enzymatického systému suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250459

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hamrová Ludmila, Soukal Jaroslav, David František, Hejkal Karel

MPK: C13L 1/06

Značky: enzymatického, postupy, způsob, zpracování, obilních, suroviny, využitím, vlastního, biotechnologickými, obilí, systému

Text:

...a amylolytické enzýmy vlastní suroviny se s malým příwdavkem nebo bez přídavku dalších enzymatických preparátů využije pro výrobu jedlých a krmných přísad, a to bud odbouráním škrobové,nebo bílkovinné složky této frakce. Bílkovinná složka se odbourává v rozmezí teplot 40 až 50 °C, pH 3 až 4,5, škrobová složka v rozmezí teplot 55 až 68 °C po dobu podle požadovaného zcukření, zpravindla 1 až 3 hodiny. Potom následuje sušení známými způsoby. S...

Zatěžovací zařízení pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249600

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lucek Jiří, Průša František, Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: postupy, galvanoplastické, zařízení, zatěžovací

Text:

...vložena V propustném ohebném obalu.Zatěžovaoí zařízení podle vynálezu je univerzální. V praxi je použitelná pro modely různých tvarů a velikosti. Účinek zařízení, tj. jeho zatěžovaoí síla se regulujepočten a hmotnosti závaží. Závaží zalité v ochranném povlaku, zhotoveném například z pryskyŕíce,i filtrační tkanina ohebného obalu jsou vůči obvykle užívamýmxelektrolytům chemicky netečné a po použití se snadno vyperouave vodě. Ľanüpulaoe je...

Zařízení na čištění odpadních vod biologickými postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233634

Dátum: 01.03.1987

Autori: Grau Petr, Veselý Dobromil, Miklenda Jiří Ostrava, Koníček Zdeněk, Sloup Václav, Fuchs Petr

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadních, postupy, biologickými, čištění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na čištění odpadních vod biologickými postupy sestává z válcové nádrže ze smaltovaných plechů s bočními čely, která jsou opatřena přívodem odpadní vody a odvodem vyčištěné vody. Po délce nádrže jsou na dvou samostatných osách upevněny disky, na nichž se při pomalém otáčení vytváří biomasa, která při svém růstu spotřebovává organické nečistoty, obsažené v odpadní vodě. Biomasa z disků postupně odpadává a hromadí se na dně kovové nádrže,...

Elektroda pro elektrochemické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216587

Dátum: 01.07.1984

Autori: Družinin Ernest Avgustinovič, Krongauz Jevgenij Lazarevič, Busse-mačukas Vladimír Borisovič, Jurkov Leonid Ivanovič, Lvovič Florentij Iserovič, Kubasov Vladimír Leonidovič

Značky: elektroda, elektrochemické, postupy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti elektrochemie a v užším smyslu pak elektrody pro elektrochemické postupy. Podle vynálezu je elektroda provedena jako elektrický vodivý nosič z pasivujícího se kovu, jako jsou hliník, titan, tantal, zirkon, niob, vizmut, wolfram a slitiny těchto kovů, na němž je nanesena aktivní hmota tohoto hmotnostního složení 10 až 90 % kysličníku křemičitého, 5 až 45 % kysličníků kovů skupiny platiny a 5 až 45 % kysličníků uvedených...