Patenty so značkou «postupový»

Združený postupový nástroj na výrobu štruktúrovanej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5681

Dátum: 09.09.2004

Autor: Kolb Rudi

MPK: B21D 28/24, B21D 13/00, B21D 35/00...

Značky: výrobu, štruktúrovanej, fólie, združený, nástroj, postupový

Text:

...boli povrchové plochy raznice a tvarovacie vložky vytvorené tak,aby prímárna štruktúra kovovej fólii dávala formu jednej, výhodne súvislej vlny. Do tejto primárnej vlny sa nasledovne v sekundárnej oblasti tvarovania vytvorí Sekundárna štruktúra,opäť vo forme vlny alebo rebra.0020 Podľa ďalšieho variantu vynálezu sa predpokladá použitie väčšieho počtu, výhodne najmenej dvoch razníc, ktoré sú umiestnené priestorovo za sebou v smere vťahovania...

Postupový montážní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269891

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šebesta Jan, Štěrba František

MPK: B21L 9/06

Značky: postupový, montážní, stroj

Text:

...jsou ulołeny vnitřní řetčzové články § 1. Proti výstupu skluzu g je upraveno ponocné příčne vedení 16 pohyblivé urážky g. která je napojena přes dvojzvratnou páku g na náhonový echsniauus 35. Pohybllvá zsrážka e je opstřena drâlkou łg pro volný průchod přilelllého krsjního zubu l 7 vysouvacího hřebene g. Na hlavní příčná vedení g podáveče i novszuje hlavní podélné vedení Lg kostry řetězu, kole kterého jsou uspořádány další dílčí pracovní...

Zabezpečovacie zariadenie pre postupový tvárniaci nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262757

Dátum: 11.04.1989

Autor: Golier Milan

MPK: B23D 15/04, B23D 33/02, B21D 22/00...

Značky: tvárniaci, zariadenie, nástroj, postupový, zabezpečovacie

Text:

...orientovaného odpruženého kontrolného lPřllCH, ktorého snímací k-oniec má tvar závislý od tvaru rohových výbežkov strižnej hrany krokovacieho strižnika.Výhodou zabezpečovacieho zariadenia postupového tvárniawceho nástroja podľa vynálezu je, že odstraňuje nebezpečenstvo vzniku chybných výliskov, ako aj deštrukcie tvárniacich prvkov ~v »pripade nedostatočného podania pásu plechu podávačo-m, .pričomsa .pri minimálnych úpravách niektorých...

Viacvretenový postupový automat s otočným bubnom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259370

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 39/22, B23B 9/00

Značky: automat, bubnom, postupový, viacvretenový, otočným

Text:

...27 bubna 12 a polohovacie zariadenie 33. V prírubách 3,21 je pomocou radiálnych a axiálnych ložísk otočne uložený centrálny hriadel 10, na ktorom sú po oboch stranách otočného bubna 12 dalej posuvne uložené viacvretenové posuvové vreteníky 9, 29, ktorých pracovné valce 6 a puzdra náhonového hriadela 5 s ozubeným prevodom 22 sú upevnené na prírubách 3, 21. Vodiace konzola 36, upevnená. na obvodovej časti viacvretenového posuvo vého vreteníka...

Podávací zařízení ústřižků pro víceoperační postupový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 238673

Dátum: 15.01.1987

Autori: Doležel Miroslav, Fiala Jan, Cvilinek Augustin

MPK: B30B 15/30

Značky: automat, víceoperační, zařízení, ústřižků, podávací, postupový

Zhrnutie / Anotácia:

Podávací zařízení ústřižků pro víceoperační postupový automat, jehož cílem je uspořádání, které umožňuje snadné přestavění podávacího ústrojí pro použití k podávání spojitého materiálu, např. drátu. Tohoto cíle se dosahuje tak, že podávací ústrojí obsahuje v jedné ose za sebou ve směru podávání zasouvací ústrojí, přípravné místo pro polotovar a zaváděcí ústrojí, přičemž zasouvací ústrojí je tvořeno ozubenou kladkou na horním hnacím hřídeli,...