Patenty so značkou «postrkové»

Postrkové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 277140

Dátum: 18.11.1992

Autori: Fučík Milan, Dufek Jiří

MPK: D04B 15/94, D04B 15/74

Značky: zařízení, postrkové

Zajišťovací páka postrkové páky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266195

Dátum: 13.12.1989

Autori: Fučík Milan, Fischer Evžen

MPK: D04B 15/58

Značky: zajišťovací, páka, postrkové, páky

Text:

...zařízení vypínat z činnosti, tak je k postrkové páce ł přiřazena zajiščovací páka 3. Tato zajištovací páka 3 je výkyvně uložena na čepu 3. Na tělese gg zajištovací páky g, na části sloužicí pro spolupráci s postrkovou pákou Ä, je Výkyvné na čepu gł uložena zajištovací západka gg. Na západce gg je vytvořen zářez, do kterého zapadá kolík 3 upevněný na tělese gg zajišťovací páky g. Zmíněná zajišřovací západka gg je odpružena a to dvěma tažnými...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263789

Dátum: 11.04.1989

Autori: Uher František, Fučík Bořivoj, Smítal František

MPK: D04B 15/94, D04B 15/74

Značky: bubnu, rozkazovacího, zařízení, postrkové

Text:

...je připevněna rohatka g sloužící pro jeho postrk opatřená nízkými a vysokými zuby. Do rohatky Q zabírá postrková západka 3 výkyvně uložená na známé neznázorněné postrkové páce poháněné otáčející se vačkou. vedle rohatky 3 je na povrchu rczkazovacího bubnu l uložena posuvně krycí šablona 5. Krycí šablona 5 je obloukového tvaru a je k ním uchycen jeden konec tažné pružiny §. jejíž druhý konec je uchycen na rámu stroje. Krycí šablona 5 slouží k...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263322

Dátum: 11.04.1989

Autori: Trnka Jan, Fikrle Jan, Kabátek Jan

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: okrouhlého, bubnu, pletacího, stroje, zařízení, rozkazovacího, postrkové

Text:

...tažnými pružinani łl e ł§, jejichž jedny konce jsou na nich uchyceny. Druhý konec pružiny łl je uchycen na těleee 1,a druhý konec pružiny łê na příložce łá. Na kluzák łâ dosedá svojí rolnou jeden konec snímací páky łg, jejíž druhý konec doeedá na vačku §. Snímací páka lg je otočně uložena na čepu 1 tělesa 1. Na druhém konci kluzáku łž je Výkyvné uložena zápedka go, jež za» bírá do rohatky łł.Pomocný poetrk je tedy zajištován kinematickou...

Postrkové zařízení vzorovacího bubínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261269

Dátum: 12.01.1989

Autori: Uhlíř Pavel, Dvořák František, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 15/94

Značky: postrkové, zařízení, bubínku, vzorovacího

Text:

...lg (obr. 4). Tyč lg je svými konci otočně uložena v deskách lg a gg stojánku. Sníma cí rameno ll je přiřazeno k rozkazovacímu bubínku l a snímací rameno lg ke vzorovacímuFunkce výše popsaného zařízení je následující. V základní poloze jsou snímací ramena ll a lg na površích rozkazovacího resp. vzorovacího bubínku ł, 3 jak je vidět na obr. 4. Blokovací rameno lg je v zářezu lg a drží tak postrkovou páku g v přední poloze, kdy ozub łg...

Postrkové zařízení pomocného rozkazovacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252679

Dátum: 17.09.1987

Autori: Fischer Evžen, Dvořák Miloš

MPK: D04B 15/74

Značky: rozkazovacího, zařízení, pomocného, postrkové, bubnu

Text:

...postrkově zařízení pomocnáho rozkązovacího bubnu Q, které nestává z níže popsanýoh dílcú.Na hřídeli 2 je otočně uspořádáno pouzdro § jedním svým koncem, přičemž druhý konec je uložen v ložisku 1, jehož vnitřní kroužek je zalisován na vnitřní náboj hlavního rozkazcvacího bubnu l. K čelu pomocného rozkazovacího bubnu § je šrouby připevněn prstenec äł,na jehož čele je obloukové vybrání §g, do kterého zapadá ozub łgg vytvořený na čele hlavního...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233923

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kollmann Jan, Dyntar Miloš, Kučera Jaromír, Oliva Jiří, Piálek Josef

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: zařízení, stroje, bubnu, pletacího, postrkové, rozkazovacího, okrouhlého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postrkového zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, které sestává ze dvou postrkových pák, k nimž jsou přiřazeny dvě pohonné vačky a které zabírají do dvou rohatek, každá postrková páka je opatřena blokovacím zařízením, jež má západku přiřazenou k aretačnímu zubu postrkové páky, z nichž jedno je ovládáno od časovacího zařízení stroje. Vynález řeší ovládání druhého blokovacího...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228282

Dátum: 01.11.1985

Autori: Dvořák František, Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

Značky: rozkazovacího, bubnu, zařízení, postrkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postrkového zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového zboží, které obsahuje krycí šablonu přiřazenou k postrkové rohatce a ovládanou pomoct elektromagnetu. Vynález řeší ovládání délky postrku rozkazovacího bubnu, což je provedeno tak, že pohyblivá část elektromagnetu je vybavena snímacím nosem, který dosedá na rozkazovací buben do dráhy, kde jsou podle programu nájezdy s různými výškami a...