Patenty so značkou «postřik»

Zařízení pro postřik těsnicích přírub mechanizovaného výfuku zakládacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264436

Dátum: 14.08.1989

Autori: Thiemel Dieter, Krejčík Ladislav

MPK: B65G 53/56

Značky: výfuku, mechanizovaného, přírub, těsnicích, zakládacího, zařízení, postřik

Text:

...jsou dokonale utěsněny těsnicí příruby mechanizovaného výfuku.Na přiloženém výkrese je znázorněn příklad zařízení pro postřik těsnicích přírub mechanizovaného výfuku zakládacího zařízení podle vynálezu.Meohanizovaný výfuk lg zakládacího zařízení aestává z nehybné části łgł potrubí a z pohyblivé části jgg potrubí, která je ovládaná přímočarým hydromotorem l. Každá část 101,102 potrubí meohanizovaného výfuku lg je opatřena těsnieí...

Postřiková tryska pro postřik desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256221

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mainer Petr, Stručovský Jiří

MPK: B05B 1/02

Značky: tryska, postřik, plošných, postřiková, spojů, desek

Text:

...trysky vytváří paprsek ve tvaru jehlanu s vrcholovým úhlem 80 až 100 °, jehož nástřikové pole je čtvercové. Důsledkem toho je odstranění přestřiků při dokonalém pokrytí postřikované plochy. Sníží se tak spotřeba oplachové vody, využije se plně dynamického účinku proudu kapaliny na oplachovanou plochu a odstrani se tvorba nežádoucí vodní mlhoviny vznikající tříštěním překrývajících se paprsků.Příklad konstrukčního provedení postřikové...

Zařízení pro postřik pístu olejem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234514

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kudělka Zdeněk, Kliment Vladimír

MPK: F01P 3/08

Značky: postřik, zařízení, pístů, olejem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce zařízení určené pro postřik spalovacího motoru olejem. Podstata předloženého vynálezu spočívá v tom, že v držáku trysky zabudovaný pojišťovací ventil sestává z těsnícího elementu dosedajícího na těsnící desku uspořádanou na straně přívodu oleje do držáku trysky a ze štěrbinového čističe uspořádaného na straně výstupu oleje z držáku do postřikové trubky, přičemž mezi těsnícím elementem a štěrbinovým čističem je...

Postřiková tryska pro vnitřní postřik bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243868

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vašátko Eduard, Handl Zdenik, Ustrnul Jaromír, Rathuský Jioí

MPK: B05B 1/02

Značky: tryska, bubnu, postřiková, postřik, vnitřní

Text:

...proložené osou hlavní trysky s odklonem o úhel gama rovnající se 25 až 30 °. Od horizontální roviny pak má hlavní tryska sklon o úhel alfa rovnající se 19 až 23 ° a vedlejší trysky jsou skloněny o úhel beta, rovnající se 62 až 65 ° směrem dolů. Poměr průtočných průřezů trysky hlavní a trysky pomocné je přitom 2,8 až 3.Tryska pro vnitřní postřík bubnu podle vynálezu oplachovou vodu vystřikuje ve třech paprscích z čela bubnu tak, že...

Zařízení k samočinnému natlakování kapaliny, např. pro dezinfekční postřik vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247963

Dátum: 15.01.1987

Autori: Král František, Kellner Jan

MPK: B60S 3/04

Značky: vozidel, dezinfekční, samočinnému, postřik, kapaliny, natlakování, napr, zařízení

Text:

...stávajícího postřiku.Vhodnym rozmístěním trysak je umožněn postřik celého povrchu včetně podvozku. Kapacitou, nebo zvýšením počtu ndjezdových válců je možno regulovat množství dodávané kapaliny do tlakové nádoby. Zmenou velikosti trysek e tlaku vzduchu nad membránou v tlakové nádobě je možno regulovat množství a tlak vyetřikovane kapaliny tryskami.Zařízení k samočinnému natlakování kapaliny, např. pro desínfekční postřik vozidel podle vynálezu...

Prostředek pro postřik k zamezení zmrznutí květů, poupat a mladých plodů, zejména ovocných stromů a keřů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232419

Dátum: 15.07.1986

Autor: Trojánek František

MPK: A01N 59/14

Značky: zamezení, poupat, keřů, mladých, ovocných, květů, zejména, stromů, plodů, postřik, zmrznutí, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru sadařství a řeší problém poškození poupat, květů, případně mladých plodů ovocných stromů a keřů mrazem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obsahuje od 70 do 90 % hmot. anorganické sloučeniny boru např. soli kyseliny borité, a od 10 do 30 % hmot. síranu hořečnatého MgS04, a dále obsahu je na 1 díl hmot. účinných látek 60 až 100 dílů hmot. rozpouštědla.

Prostředek pro postřik proti nežádoucímu opadu ovoce

Načítavanie...

Číslo patentu: 223388

Dátum: 15.03.1986

Autor: Trojánek František

Značky: proti, opadu, postřik, prostředek, nežádoucímu, ovoce

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro postřik proti nežádoucímu opadu ovoce, zejména jablek, je tvořen 40 až 80 % hmot. síranu hořečnatého, 10 až 30 % hmot. chloridu vápenatého a 10 až 30 % tetraboritanu sodného. Vlastní postřik obsahuje na 1 díl hmotnostní účinných látek 40 až 80 dílů hmotnostních rozpouštědla, například vody.

Dávkovač pro ochranný postřik

Načítavanie...

Číslo patentu: 217220

Dátum: 15.03.1985

Autor: Mukařovský Josef

Značky: dávkovač, ochranný, postřik

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká především postřiků lesních kultur repelenty proti okusu zvěří v lesním hospodářství. Nevylučuje možnost použití v ovocnářském školkařství. Vynález řeší přesné nastavení postřikové látky /množství/ podle velikosti sazenic pomocí stupnice. Podstatou vynálezu je komora, rozdělená pružnou membránou na dvě části. V jedné z nich je nastavitelný doraz, jehož nastavení podle stupnice určuje velikost dávky. V druhé části komory je...

Tlaková hlavice pro postřik dutých těles, zejména kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 214165

Dátum: 15.02.1985

Autori: Baeff Peter, Hrdinka František

Značky: dutých, tlaková, kokil, zejména, postřik, hlavice, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Tlaková hlavice pro postřik dutých těles, zejména kokil, sestávající z tlakového válce a zásobníku nátěrové hmoty, upevněných na ochranné kovové hadici, vyznačená tím, že v tlakovém válci /1/, na němž je upevněna přívodní pružná hadice/18/ a zásobník /2/ nátěrové hmoty, je posuvně uložen píst /7/ na přívodní trubce /9/, která je šroubem /17/ uchycena na spodní části zásobníku /2/ nátěrové hmoty a je opatřena výtokovým otvorem /16/ a na pístu...

Hydropneumatický akumulátor pro impulsní postřik

Načítavanie...

Číslo patentu: 230962

Dátum: 15.02.1985

Autori: Veselin Jordanov Georgiev, Mednikarov Vladimir Stefanov

MPK: A01G 25/00

Značky: postřik, hydropneumatický, impulsní, akumulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydropneumatického akumulátoru pro impulsní postřik, užívaného v zemědělství pro zavlažování zemědělských kultur. Úkolem vynálezu je sestrojení hydropneumatického alumulátoru pro impulsní postřik, u něhož by byla odstraněna možnost vytékání vody z vodovzduchové nádrže zpět do zavlažovacího potrubí při hlášení sníženého tlaku a zabezpečena maximální spolehlivost zpracování ovládacích impulsů zvýšení a snížení tlaku napájecí vody...