Patenty so značkou «posouvání»

Zařízení k posouvání tyčového materiálu při loupání

Načítavanie...

Číslo patentu: 268155

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hoppe Herbert, Klostermann Gerd, Weck Karl-gustav

MPK: B23B 5/12

Značky: loupání, zařízení, tyčového, materiálů, posouvání

Text:

...vedením gg předá příslušný signál řídící jednotce zl. Rldící jednotka 31 vyšlo povel řídlcím vedením A 2 ke stcjnosmčrnćmu clcktromotoru 5. ktorý udělí vysouvacím kladkám ll otáčky, jež odpovídají rychlosti axiâlního posuvu zpracovávanćho obrobku 1 vyvozenćho podávacími kladkami 1. zároveň začne řídící jednotka 31 přljímat měřlcím vedením łg a vyhodnocovat signály od zadního dćlkoměrnćhopřístroje 3. který měří délku, o kterou se v...

Ústrojí pro posouvání uzávěru otvoru pro výtok roztavené skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266606

Dátum: 12.01.1990

Autori: Černý Antonín, Koudelka Josef

MPK: C03B 5/26

Značky: posouvání, skloviny, uzávěru, ústrojí, otvorů, roztavené, výtok

Text:

...šroubu klikou při nepracujícím motoru,tzn. stojící matici, nebo motorickým otáčaním matice při neotáčejícím se šroubu, udržovaném v klidové poloze klikou se závažím. Další výhodou je samočinné omezení hodnoty posuvné síly na uzávěru podle zvolené hmotnosti závaží na klice. To umožňuje napojit ústrojí na automatické řízení procesu tavení s možností okamžitého ručního zásahu v nouzové situaci.Podstatu vynálezu objasňuje následující popis...

Zařízení pro přímočaré posouvání strojních částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259481

Dátum: 17.10.1988

Autori: Preclík Milan, Gančarčík Bohumil

MPK: F16H 5/64

Značky: přímočaré, posouvání, strojních, částí, zařízení

Text:

...ll. Pracovní plocha předního čela § hlavního pístu g je menší než pracovní plocha jeho zadního čela É. Na hlavní píst l je navlečen pomocný píst 1, který je utěsněn pryžovými těsněními proti válci přímočarého hydromotoru l í hlavnímu pístu g. Mezi pomocným pístem5 a pomocnou pístní tyčí g je zachována neutěsněná spára lg. Vnitřní osazení pomocného pístu 5 tvoří čelní doraz proti hlavnímu pístu g. Pracovní prostory přímočarého hydromotrou l...

Zařízení pro srovnávání a posouvání kanet zejména k čisticímu stroji určenému k odstranění zbytků příze z povrchu kanet

Načítavanie...

Číslo patentu: 239878

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kuncová Gabriela

MPK: B65H 73/00, B65H 67/06

Značky: kanet, určenému, příze, posouvání, zejména, odstranění, stroji, čisticímu, zařízení, srovnávání, povrchu, zbytků

Text:

...upevňovací držák łg, kterým je celé rovnací ústrojí ł podle obr. 2 pevně spojene s kulisou gg, která je pojízdně uložena na vo~ dítkách gg. Kulísa gg je poháněna pomocí neznázorněného známého kulisového mechanismu. Na spodní části kulisy gg je přes příšroubovaný držák gg připojeno spodní rovnací ústrojí ł. Kulisa gg je uspořádána tak, že pružné členy g rovnacích ústro~ jí ł zasahují nad prostor horní sekce g a spodní sekce ggObě sekce gł e...

Vodítko pro posouvání desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234170

Dátum: 01.04.1987

Autori: Ježek Pavel, Nesnídal František

MPK: H05K 13/04

Značky: vodítko, plošných, spojů, desek, posouvání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčních dílů elektronických zařízení a řeší uspořádání vodítka pro zasouvání desek plošných spojů při montáži do koster a rámů. Vodítko je vytvoře no ze střední části a koncovek. Střední část má průřez ve tvaru písmene U, jehož ramena jsou na koncích zahnuta do lemu. Dutina mezi rameny slouží k zasunutí jednotných výstupků koncovek. Koncovky jsou upraveny pro různé způsoby připevnění do kostry nebo do rámu. Upevnění může...

Zařízení k příčnému posouvání a přepravě předmětů, zejména hutních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232833

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dresler Jiří, Otevřel Josef

MPK: B21B 43/00

Značky: příčnému, hutních, přepravě, posouvání, polotovarů, zařízení, předmětů, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení strojního zařízení celého úseku, snížení smykového posuvu a tím i spotřeby energie, zvýšení rychlosti posuvu a v provedení pohyblivých roštnic se sklopným palcem je dosaženo časové úspory. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, sestávajícího z pevných a pohyblivých roštnic (2) a (3), kde pohyblivé roštnice (3) jsou uloženy na výstředníkovém zvedacím ústrojí (4) a spojeny s unášečem (5) ústrojí pro...

Zařízení pro posouvání profilového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234773

Dátum: 15.01.1987

Autori: Volný Jaromír, Volný Bořivoj, Havránek Milan

MPK: B21J 13/08

Značky: profilového, posouvání, materiálů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru obráběcích a tvářecích strojů. Společným znakem dosavadních konstrukčních řešení je, že pohyb obrobku je mechanicky odvozen od pohybu beranu lisu, což při delších posuvových krocích může způsobovat značnou součtovou chybu. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že motor je kinematicky spojen s převodovkou přes třecí spojku výstupní hřídele převodovky jsou přes klouby a tyčky spojeny s hřídeli, pevně spojenými s...

Zařízení na posouvání a současné otáčení válcových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 234583

Dátum: 01.01.1987

Autor: Trepáč Dušan

MPK: B65G 47/74

Značky: válcových, otáčení, posouvání, těles, současné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na posouvání a současné otáčení válcových těles je určeno zejména pro stroje na čištění vnějšího povrchu trubek. Zařízení je tvořeno dvojicemi pogumovaných kladek, které jsou v záběru s pogumovaným hnacím kolem, spřaženým přes hřídel s motorem. Dvojice kladek jsou uloženy tak, že jejich osy otáčení jsou mimoběžné vzhledem k ose přepravovaného válcového tělesa. V důsledku tohoto vyoseného uložení dochází při otáčení kladek nejen k...

Způsob posouvání momentové charakteristiky krokových motorů a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228889

Dátum: 15.08.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02K 37/00, H02P 8/00

Značky: způsob, posouvání, momentové, charakteristiky, zapojení, provádění, krokových, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob posouvání momentové charakteristiky krokových motorů, zejména směrem k vyšším rychlostem, vyznačený tím, že se působí na změnu indukčnosti fázových vinutí změnou počtu jejich závitů.

Zapojení k automatickému posouvání časové stupnice místních hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227839

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čermák Ján, Klimeš Pavel, Červinka Stanislav, Buzek Otokar, Musel Jan

Značky: zapojení, posouvání, místních, stupnice, časově, hodin, automatickému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru distribuce časové informace a řeší problém reprodukce místní časové stupnice a její automatické změny při řízení lokálních hodin časovým kódem etalonového signálu. Podstata vynálezu spočívá v automatickém zavádění doplňujících impulsů do hodinového děliče dle příznaků vysílaných v časovém kódu nebo vytvářených na místě. Vynález je možno použít k vytváření místního pásmového času a přechodu na zimní či letní čas.

Ústrojí pro posouvání boční steny pěchovací bedny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227325

Dátum: 15.03.1986

Autor: Stegmann Heinz

Značky: ústrojí, posouvání, bedny, stěny, pěchovací, boční

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pro posouvání boční stěny pěchovací bedny, zejména pro pěchování koksovaného uhlí, které je opatřeno pracovním válcem a výstřednými hřídeli s ozubenými koly, vyznačené tím, že pracovní válec (1) je v záběru s přestavným táhlem (2), spojeným s ozubenými segmenty (4), uloženými v pevných čepech (13), a tyto ozubené segmenty (4) jsou v záběru s ozubenými koly (3) výstředných hřídelů (5).

Ústrojí pro posouvání pásu ohebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226328

Dátum: 15.10.1985

Autori: Langmajer Miroslav, Jareš František, Vesecký Ladislav, Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Šilhavý Lexa

Značky: ohebného, materiálů, pásu, posouvání, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pro posouváni pásu ohebného materiálu upravené na kostře stroje vybavené upínací lištou umístěnou napříč pásu s pohybovým ústrojím, které vyvozuje přímočarý vratný pohyb upínací lišty o přesně definovaném zdvihu, vyznačující se tím, že upínací lišta se skládá z nemagnetického nosníku (1) a k němu na jeho koncích připevněného ocelového pásu (9), přičemž nemagnetický nosník (1) má tvar žlabu, kterém je upevněn nejméně jeden elektromagnet...

Zařízení pro bezpečné vedení tažného řetězu, zejména při posouvání bubnového zásekového stroje v uhelném dolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222182

Dátum: 15.05.1985

Autor: Rynik Jan

Značky: zařízení, stroje, zejména, bezpečné, uhelném, vedení, zásekového, tažného, posouvání, bubnového, řetězů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro bezpečné vedení tažného řetězu, zvláště při posouvání bubnového zásekového stroje v uhelném dolu s tažným řetězem sestává z krytu tažného řetězu umístěného v krytu dopravníku, z vedení tažného řetězu připevněných k posouvajícímu se bubnovému zásekovému stroji a přemisťujících se podél dráhy dopravníku uvnitř krytu tažného řetězu umístěného v krytu dopravníku. Kryt tažného řetězu je ohraničen stěnami umístěnými na horní části krytu...

Ústrojí pro polohování a posouvání sešívaných výrobků na automatu pro šití dlouhých švů s ústrojím pro předpolohování

Načítavanie...

Číslo patentu: 229854

Dátum: 15.01.1985

Autori: Liebig Andreas, Berger, Karste Eberhard

MPK: D05B 35/00

Značky: dlouhých, sítí, posouvání, sešívaných, výrobků, automatu, ústrojí, polohování, ústrojím, švů, předpolohování

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je snížení technických a ekonomických nákladů při šití dlouhých švů, například podélných švů na povlacích aniž by bylo zapotřebí zavedení automatizovaných pásových linek. Základem vynálezu je úkol vyvinout automat pro sešíváni dlouhých rovných švů, na kterém se šijí švy delší než 2 000 mm při minimální šíři sešívaných dílů 1 600 mm. Přitom je třeba zabezpečit bezchybné polohování, aby velká vlastní váha povětšině zavěšených...

Nekonečný pásový dopravník pro posouvání dílů plošného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214662

Dátum: 15.09.1984

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: materiálů, dílů, nekonečný, plošného, dopravník, posouvání, pásový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nekonečného pásového dopravníku, který je řešen zejména pro dopravu plošných obalových dílů z kartónu nebo podobného materiálu za zásobníku do balicího stroje na balení cigaret do balíčků s víčkem na závěs. Pásový dopravník je opatřen nekonečným dopravním prvkem a příčnými dělicími prvky pro vymezení dopravních oddílů a jeho podstata spočívá v tom, že nekonečný dopravní prvek je tvořen nejméně dvěma nekonečnými ozubenými pásy...

Zařízení k posouvání pojízdné ukládací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215659

Dátum: 01.09.1984

Autori: Wagner Vilém, Buble Mladen

Značky: ukládací, jednotky, zařízení, posouvání, pojízdné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem, který je určen převážně pro obor skladování, se řeší posouvána pojízdné ukládací jednotky, vytvořené v podobě skříně, regálu nebo jiného zásobníku. Posouvání je vyřešeno pomoci páky, otočně uložené na čele pojízdné ukládací jednotky a zasahující svým dolním koncem do vedení na podlaze, o které se páka při posunu ukládací jednotky opírá. Přesunem páky z jedné krajní polohy do drahé se posune ukládací jednotka, k níž je páka...

Pákový převod pro paralelní posouvání a natáčení vodorovně uložené desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220575

Dátum: 09.04.1984

Autori: Neppe Hans-walter, Wagner Günter

Značky: uložené, pákový, desky, paralelní, vodorovné, převod, posouvání, natáčení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pákového převodového mechanismu pro paralelní posouvání a natáčení vodorovně složené desky. Cílem a úkolem je zhotovení soustavy ruční manipulace k justáži plochých ploch s obrazy při zachování maximální přesnosti ustaveni, která má prostředky k měření a omezení úseků posouvání a s optimálním režimem obsluhy pro libovolné posouvání po souřadnicích bez vzájemného ovlivňování. Podle vynálezu obě hnací ramena pantografu, jakož i...