Patenty so značkou «posloupností»

Zapojení pro paralelní generování fázově posunutých rekurentních posloupností

Načítavanie...

Číslo patentu: 262902

Dátum: 11.04.1989

Autor: Golan Petr

MPK: G06F 13/00, G06F 7/00

Značky: posunutých, generování, paralelní, posloupností, zapojení, rekurentních, fázové

Text:

...se s příchodem každého hodinového impulsu obsah posuvného registru posouvá tak, že do prvního klopného obvodu l se vloží bit xím, vygenerovaný vblokuQnonekvíva 1 encí podleprvní rekurentní rovnice viz dále , do druhého klopného obvodug se vloží starý obsah prvního klopného obvodu L a tak dále až do m - tého klopného obvodu Q se vloží starý obsah .m-l, - vého klopného obvodu. současně ze sýstémovýbh výstupů blokuQ nonekvívalcnvci paralelné...

Metoda a zařízení pro sčítání počtu impulsů ze dvou posloupností

Načítavanie...

Číslo patentu: 258426

Dátum: 16.08.1988

Autori: Valkov Stefan, Manolov Emil

MPK: H03K 5/19

Značky: počtu, metoda, sčítání, impulsů, posloupností, zařízení

Text:

...nocpencrnon nornqecxoň CXeMbl 5 C CHPHGJIOM nepeHoca Ha BHXOILE. JIOPIIIY-IQCKOFO BJIBMEHTE 3, nouaewcą BDK M 0 na nxo cTapmeñ uacru cwerquka 2. Curuanu, nonanaeuue Ha° 3 TOT nxoh,-ynenuqnnamr coqepmanne cqewqnxa 2 npnM 0 Ha.nne eunuuu, qwo coownercrsyer or 258426CWBTY nyx nepexpunammuxca HMHYHBCOB. 3 ro cnumaem npenn nnn ýcwšuonneuun cueruuka npu nocrynnennn raxux HMHYHBCOB H nonumaer ÓHCTDOTY neücrsua ycw poücrna.Cxeua Heconnanennň 1...

Obvod pro vytváření adresovacích posloupností pro testování pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243255

Dátum: 15.11.1987

Autori: Zákravský Josef, Mojžíš Vratislav

MPK: G11C 29/00

Značky: testování, pamětí, vytváření, adresovacích, obvod, posloupností

Text:

...na pátý vstup 75 obvodu 7 přenosu sloupců a na čtvrtý vstup 84 obvodu 8 přenosu adresového registru,přičemž vstup modifikování funkce obvodu pro vytváření adresovacích posloupností je propojen na třetí vstup 33 prvního polnocného obvodu 3, na třetí vstup 62 druhého pomocného obvodu E, na první vstup 71 obvodu 7 přenosu sloupců a na p 1 vní vstup B 1 obvodu 8 přenosu adresového registru, přičemž řídící vstup je propojen na čtvrtý vstup 34...

Zapojení digitálního selektoru posloupnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 253037

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vaške František

MPK: H03K 21/40, H03K 19/00, H03K 20/00...

Značky: selektoru, posloupností, zapojení, digitálního

Text:

...ještě ořipojen na vstup Ldvouvstupového druhého hradla L 1 n je jednou vstupní svorkou, o hodinový vstup QLZ druhého klopnáho obvodu LL je připojon na vstup 1 dvouvstupového prvního hradla n je druhou vstupní svorkou. Výstup 1 prvního hradla LL n výstuo 1 druhého hradla 21 jsou výstupními svorkami B 1 a zg. Výstupy Q prvního hlopného obvodu , je připojen na vstup g prvního hredle § 23, a výstup ggdruhého kiopného obvodu , je připojen na vstup...

Zapojení pro řízení buzení a časové posloupnosti ovládacích signálů, zejména pro řídicí jednotky důlních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 244873

Dátum: 14.08.1987

Autori: Benkó Pál, Hajós György, Messmer András, Peyronel Jean-francois

MPK: G05B 23/02, G05D 3/00

Značky: automatik, buzení, důlních, řízení, časově, zapojení, ovládacích, jednotky, řídící, signálu, posloupností, zejména

Text:

...prvním vstupem 4.1 druhého zesllovací 3ho ćlenu A a s druhým vstupem 3.2 prvního zesilovacího členu 3. Výstup prvního zesilova 3. cího členu Q je spojen jednak s výstupem 9.2 druhého vazebního členu g, s výstupem 4.3 druhého zesilovacího členu A a s prvním výstupem 17.6 řídlcího členu łl, jednak s výstupem 7.2 vstupního ćlenu 1, 5 druhým vstupem 10.2 prvního napájecího členu łg, s prvním výstupom13.6 dělicího ćlenu lg, s prvním výstuem 15.2...

Tvarovač diferenční frekvence impulsních posloupností

Načítavanie...

Číslo patentu: 251904

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bibjajev Petr, Levašov Alexandr, Isajev Jurij, Kiselev Igor

MPK: H03K 5/00

Značky: impulsních, posloupností, diferenční, frekvence, tvarovač

Text:

...nocne sroro na nxo 6 HMHYĽBC qacrorm FI ycraaasnnnaer rpnrrep 5 B emumnnnoe COCTOHHHG, a cnenymmñ HMMYHBC sroü nocnenonarennnocru ycrauannunaer TPHPPGD L 1 B ennqnoe cocronHe.-Hepnuñ me HMnýnbc H 0 pMMpymmeň qacrorm F HopM. nocne ycwanonxn Tpurrepa ľ 43 enunoe cocronne, nocrynan Ha Bxonm rpnrrepon 3 H 4 nepenanon Hs O B J ycwaaaannnaer Tpnrrep 4 a-Hynesoe, a Tpurrep 3 3 enmuunoe cocronmne,vvHMnynnc c HHnepcHoro nmxona KOTODOTO nepenaom Hs I...

Generátor náhodné posloupnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245279

Dátum: 15.06.1987

Autori: Herrmann Manfred, Ilanovský Miloš, Vaoeka Jindoich, Bartoszyk Gerd, Hartenstein Johannes, Fritschi Edgar, Horeieka Miroslav

MPK: G06F 7/58

Značky: náhodné, posloupností, generátor

Text:

...ooemaea c nepnuu nxonou nepaoro cymaropa no MoJmm Lua rpynnn, nropon ynpannmuzuñ 3 x 01 reaepamopa coennaen c Bropma axonoM nwoporo anameara VHE, Buxon noroporo coemaea c nepnuu nxonom mpenero anemeara III-HE, 314 x 011 KOTOpOPO coennaea c npsmm nxonounsmpzrrepa, mon BJIGMBHTa HE ooemaen c nropmna nxonam nepaoro n mpewbero anemeałroa VI-HE.Ha qepmene upnnenena ónon-cxeraa upennaraeuoro reneparopa.Teueparop cwqaüuoñ uocnenoaarensaocrn cocronr...

Detektor předepsané konečné posloupnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 238182

Dátum: 01.05.1987

Autori: Prouza Ludvík, Beneš Jiří

MPK: H03M 13/00

Značky: konečné, předepsané, posloupností, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Detektor předepsané konečné posloupnosti je určen pro příjem kódovaných signálů na pozadí šumu mebo rušivých signálů. Detektor má dva logické obvody na principu sekvenčních automatů. Detektor lze použít v radiolokaci a technice kosmických spojů.

Generátor náhodné posloupnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245047

Dátum: 16.03.1987

Autori: Pintér Jozef, Matúšová Mária, Koddková Dagmar

MPK: G06F 1/02, G07C 15/00

Značky: generátor, náhodné, posloupností

Text:

...Taaue, uroóm BDBMH sauepmxu óuno saaqnrenbao üonsme nennunau, oópamaoü Bepxseü rpannuuoñ4 qacmome acuaxponaopo ónoxa aanepxxu.Oóoanaqnu qepes ž , T 2,14, Bpeueanue aanepmcu no coownemcwnymmuu Buxnnau acnnxponaoro dmx-ca I sauepmxu. Toma rpnywnyauuu arm aazxepmex uoxuo OILBHHTB qepea cpennaxaanpamuqeąxme omnnnneuua coownemcmnenao11.113 paóomu ycwponcwna B Kauecmne reuepawopa onyqañunn mmnenonawenxuocmn Henöxonuuo, medu DTHOMBHHH uareuammłeenmx...

Generátor datových posloupností pro zkoušení paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 236848

Dátum: 15.03.1987

Autor: Šindelář Bedřich

MPK: G11C 29/00

Značky: datových, zkoušení, generátor, posloupností, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu je možno použít v oboru testovací techniky. Vynález řeší problém obvodově nenáročného generování datových posloupností pro dokonalé ověření funkce testovacích pamětí. Generátor podle vynálezu používá pro svou funkci sloupcového čítače s blokovaným hodinovým vstupem. Vynález zjednodušuje obvodové vybavení a nevyžaduje programové vybavení. Generátoru podle vynálezu může být využito v servisních a výrobních službách počítačů a zařízeních...

Zapojení tvarovacího stupně rozdílového kmitočtu impulsních posloupností

Načítavanie...

Číslo patentu: 237423

Dátum: 15.08.1986

Autori: Levašov Alexandr Vladimirovič, Isajev Jurij Vladimirovič, Bibjajev Petr Petrovič, Kiselev Igor Vjačeslavovič

MPK: H03K 5/24

Značky: tvarovacího, zapojení, stupně, impulsních, posloupností, rozdílového, kmitočtu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení patří do impulsní techniky. Cílem vynálezu je zvýšení přesnosti zařízení. Uvedený cíl se dociluje tím, že do tvarovacího stupně rozdílového kmitočtu impulsních posloupností, obsahující první a druhý krokovací klopné obvody s nulovacími vstupy, jejichž krokovací vstupy jsou spojeny s odpovídajícím prvním a druhým vstupem tvarovacího stupně, a výstupy - s "D" - vstupy odpovídajícího třetího a čtvrtého krokovacího klopného obvodu, je...

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229777

Dátum: 01.05.1986

Autor: Feber Stanislav

MPK: G06F 1/04

Značky: zapojení, posloupností, impulsů, generování, dálkově, cyklické, ovládané, řídících

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů, vyznačené tím, že vstup (In) povelového impulsu je spojen se vstupem (d2) druhého derivátoru (D2) a s řídicím vstupem (2h3) třetího hradla (H3), jehož výstup je výstupem (Ik) vkládacího impulsu, výstup druhého derivátoru (D2) je spojen s druhým vstupem (s2) sumátoru (S), výstup zpožďovacího obvodu (Z) je spojen s prvním vstupem (sl) sumátoru (S), jehož výstup je...

Zařízení pro digitální měření a vyhodnocení souvislé posloupnosti na sebe bezprostředně navazujících časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230689

Dátum: 01.03.1986

Autori: Šidlof Pavel, Svoboda Miroslav

MPK: G04G 15/00

Značky: bezprostředně, digitální, zařízení, intervalu, navazujících, vyhodnocení, souvislé, posloupností, měření, časových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku zařízení pro digitální měření a vyhodnocení souvislé posloupnosti na sebe bezprostředně navazujících intervalů. Zařízení sestává z čídla (11) které je přes kodér (2) připojeno na vstup měřicího magnetofonu (3), přičemž výstup tohoto magnetofonu (3) je přes dekodér (4) a interface (5) připojen na počítač (6). Vynález je především určen k číslovanému měření okamžité úhlové rychlosti hřídelů, např. u tkacích strojů.

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228075

Dátum: 15.02.1986

Autor: Feber Stanislav

Značky: dálkově, zapojení, posloupností, řídících, ovládané, impulsů, cyklické, generování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů, vyznačené tím, že vstup (In) povelového impulsu je spojen se vstupem (d2) druhého derivátoru (D2), se vstupem (t) časového obvodu (T) a s řídicím vstupem (2h3) třetího hradla (H3), jehož výstup je výstupem (Ik) vkládacího impulsu, výstup druhého derivátoru (D2) je spojen s druhým vstupem (s2) sumátoru (S), výstup zpožďovacího obvodu (Z) je spojen s prvním vstupem...

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226784

Dátum: 01.08.1985

Autor: Feber Stanislav

Značky: posloupností, cyklické, dálkově, ovládané, zapojení, impulsů, generování, řídících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru číslicové řídicí a zejména měřicí techniky. Řeší problém dálkově ovládaného generování posloupnosti řídicích impulsů pro řízení chodu vnějšího čítače s hradlem a pamětí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že povelový impuls zahajuje spouštění posloupnosti řídicích impulsů, a to nulovacího impulsu, otevíracího impulsu, vkládacího impulsu a tento děj se po dobu trvání povelového impulsu opakuje. Zánikem povelového impulsu...

Způsob provádění instrukcí ke zpracování dat postupně získaných v dané posloupnosti signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219319

Dátum: 15.07.1985

Autori: Sjöqist Erik Ivar, Carlsson Karl-johan Werner

Značky: posloupností, získaných, zpracování, postupné, dané, provádění, signálu, způsob, instrukcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu provádění instrukcí ke zpracování dat postupně získaných v dané posloupnosti signálů, přičemž proti známým způsobům se podle vynálezu pro zvýšení rychlosti zpracování dat během praní a druhé části prováděcího intervalu instrukce druhého typu přikazuje vysílání dat dvou operačních jednotek a přenos dat mezi těmito operačními jednotkami, prováděcí interval instrukce prvního typu se ukončuje během probíhající snímací fáze,...

Mnohokanálový pseudonáhodný generátor časově posunutých posloupností

Načítavanie...

Číslo patentu: 225217

Dátum: 01.12.1984

Autori: Morozevič Anatolij Nikolajevič, Přibyl Václav, Havel Jan

Značky: mnohokanálový, posloupností, posunutých, pseudonáhodný, časově, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mnohokanálového pseudonáhodného generátoru časově posunutých posloupností obsahujícího posuvny registr, klíčované sečítačky modulo dva, řídící blok, čítač délky period a čítač počtu period.

Zapojení na spínání stejnosměrných napětí se zapínací a vypínací posloupností

Načítavanie...

Číslo patentu: 224236

Dátum: 01.09.1984

Autor: Mikulášek Vladimír

Značky: posloupností, stejnosměrných, zapojení, zapínací, vypínací, spínání, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení na spínání stejnosměrných napětí se zapínací a vypínací posloupností, se spínači stejnosměrných napětí, vyznačené tím, že spínač (SP1,SP2,SP3) každého stejnosměrného napětí obsahuje tranzistor (T1,T2,T3) a podpěťový spínací obvod (P1,P2,P3), kde emitor tranzistoru (T1,T2,T3) je připojen na vstupní svorku (1,2,3) spínače (SP1,SP2,SP3), kdežto jeho kolektor je připojen na výstupní svorku (01,02,03) spínače (SP1,SP2,SP3), báze tranzistoru...

Zapojení generátoru posloupností časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214459

Dátum: 01.07.1984

Autori: Holub Igor, Trojánek Antonín

Značky: intervalu, zapojení, časových, posloupností, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Řízení programovaných procesů, například řízení elektrochemických analytických postupů. Pro generování všech intervalů časových posloupností je využití pouze jediného čítače a každému intervalu přísluší pouze komparátor. Vlivem toho jsou ostatní logické obvody jednoduché, běžné. Vynálezem je vyřešen problém snadné nastavitelnosti, přesnosti, reprodukovatelnosti a časové stálosti, universálnosti nastavení a dobré spolehlivosti časových...