Patenty so značkou «poškození»

Zařízení k zabránění poškození zásobníku nástrojů a obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269854

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hlava Jaroslav

MPK: B23Q 3/155

Značky: stroje, zařízení, zásobníku, obraběcího, zabránění, nástrojů, poškození

Text:

...ůatrojím pro výměnu nástrojů je připevněn držák, na jehož boční straně je kyvně ulozene dvouraaenná páka, jejíž jedno rameno je spojene s kladkou. opřenou o talíř zásobníku a druhá rameno je umístěno mezi. dva spínače, je jsou pevne uclxvceny na drum.Řešenín podle vynálezu se .zabráni polkození zásobníku nástrojů i. obrdběoího stroje.Na výkresu je znázorněn príklad provedení zařízení podle vynáiezu.ralíř 1 zásobníku. opatřený po obvodu...

Zapojení ochrany pohybového mechanismu proti přetížení nebo mechanickému poškození

Načítavanie...

Číslo patentu: 268049

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bělovský Jan, Uttendorfský Jiří

MPK: H02H 7/085

Značky: ochrany, mechanismu, pohybového, mechanickému, poškození, zapojení, proti, přetížení

Text:

...opačném smčru, čímž dojde k jeho mechanickémuDalší výhodou zapojení je, že chrání mechanismus nejen v krajních polohách, ale i v mezipoloze v kterémkolí bodě. Hladina detekce kontrolované veličiny stejně jakopásmo časové necítlivosti jsou proměnné a je možné je přizpůsobit konkrétnímu pohybovému mechenísmu.Další výhodou zapojení je jeho poměrná jednoduchost a možnost umístění mimo pohybovŕ mechanismus v blízkosti obvodů ovládání. 5 výhodou jej...

Zařízení ke zkoušení odolnosti polymerních materiálů proti poškození nárazem za nízkých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 267604

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrnčiřík Josef, Pražák Milan, Bílek František, Odstrčil Jaroslav

MPK: G01N 19/08

Značky: zkoušení, teplot, odolností, zařízení, nárazem, proti, nízkých, materiálů, polymerních, poškození

Text:

...jsou upevněna v držácích uchycených a posunovatelných ve vodicích lištách, procházejících temperační a pracovní komorou. Pracovní komora je ve své spodní části opatřena otvorem 5 regulovatelným průřezem do volného prostoru.Výhoda zařízení ke zkoušení odolnosti polymerních materiálů proti poškození nárazem za nízkých teplot spočívá v tom, že zkušební těleso se po celou dobu od temperace do provedení zkoušky nachází v teplotné stejnoměrném...

Způsob hodnocení odolnosti povrchu materiálu proti poškození vrypem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259614

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hugo Jiří, Poněšický Jiří, Kučera Jaroslav

MPK: G01B 11/30

Značky: způsob, proti, povrchu, hodnocení, poškození, vrypem, materiálů, odolností

Text:

...povrchu musí být kulová nebo valcová hrot nebo hrana s poloměrem 0,001 až 5 mm. Relativní pohyb nástroje při kontaktu s hodnoceným povrchem musí být rovnoměrný, s výhodou iincarní, zvolená rychlost pohybu musí být po dobu kontaktu v rozmezí i 10 0/0 zvolené hodnoty. Kontakt nástroje s hodnoceným povrchem musí být po dobu vytváření vrypu trvalý, složka síly působíci na nástroj během jeho pohybu kolmo k hodnocenému povrchu bez ohledu na...

Zařízení pro kontrolu opotřebení a poškození nástrojů při obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258920

Dátum: 16.09.1988

Autor: Štolcpart Václav

MPK: B23Q 11/00

Značky: nástrojů, zařízení, poškození, opotřebení, obrábění, kontrolu

Text:

...proud znázorněného pulsního generáłoru roste kvadraticky změnou vzduchové mezery mezi magnetickým bnčníkem a jádrum elektromagnetického obvodu. zařízením podle vynálezu je možno jednoduchým způsobem kontrolovat opotřehení několika obráběcích nástrojů na jednom obráběcím stroji, a to bez úprav základní koncepce dosavadních strojů. Je jím zároveň chráněn i obrobek před Loákozvním nebo zničením vadným nástrojom. Dosud je nutné měnit nástroje...

Ochranný prostředek palet proti jejich poškození

Načítavanie...

Číslo patentu: 245946

Dátum: 01.07.1988

Autor: Švarc Michail Echiljevie

MPK: B66C 1/12

Značky: proti, jejich, palet, ochranný, poškození, prostředek

Text:

...vynálezu je to, že se jim zamezí jak poškození palet, takpřepravovaného materiálu při manipulaci s nimi zvedaoím zaříze ním se závěsnými lany, zavěšovanými přímo na hák zvedacího zařízení a dále to, že zvedací zařízení není zapotřebí opatřovattlaku závěsnými lany na palety a přepravovaný material, čímž také možnosti jejich poškození.Ochranný prostředek palet proti jejich poškození podle vynálezu je jako príklad znázorněn na...

Způsob výroby primární podkladové tkaniny pro všívané koberce se zvýšenou odolností proti poškození způsobenému vpichovacími a všívacími jehlami

Načítavanie...

Číslo patentu: 245236

Dátum: 01.07.1988

Autori: Soukup Milan, Preisler Vlastimil, Horoák Juraj

MPK: D04H 5/02, D05C 17/00

Značky: jehlami, primární, tkaniny, vpichovacími, způsobenému, poškození, koberce, podkladové, způsob, odolností, zvýšenou, všívané, výroby, proti, všívacími

Text:

...způsobem vyrobyprimární podkladové tkaniny podle vynálezu, jehož podstatou je, že se nenese na pásky nebo na tkaninu 0,6 až 3 přípravků, které ovlivňují povrchové vlastnosti pásků při jejich vzájemném pohybu a skluzu,a tak sižují dynamické namáhání tkaniny v procesu všívání.Účinek úpravy se projevuje nízkým poklesom průměrné pevnosti podkladové tkaniny a poměrně vyrovnanými pevnostmi v tehu ve směru útku po vpichování e všívání....

Prostředek pro opravy poškození krycích vrstev pryžových dopravních pásů s ocelovými lanky za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 246147

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jelínek Václav, Kalous Jaroslav, Drkal Jan

MPK: C09J 5/00

Značky: vrstev, studena, opravy, prostředek, ocelovými, pásu, poškození, lanky, krycích, dopravních, pryžových

Text:

...dosud používaným opravným materiálům za studena. Nejvýhodnější poměr směsi je 1 hmotnostní díl pryžové drtě a 5 až 7 hmotnostních dílů chloroprenového kaučukového lepidla.Homogenizací těchto dvou složek vznikne opravná směs, která se zatlačí do všech nerovností opravovaného místa dopravního pásu 5 ocelovými lanky nebo pryžového obložení bubnů pásového dopravníku.vynález je doložen příklady provedení opravy pryžcvého dopravního pásu s...

Částečně automatizovaný způsob měření poškození struktury materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248264

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rubrecht Peter

MPK: G01N 27/72

Značky: struktury, měření, způsob, poškození, částečně, automatizovaný, materiálů

Text:

...BHHHHHE na HOHHOE COHPOTHBHEEHG KaTYmKH. Bennquaa 3 TOP 0 HSMEHB HH HOHHOFO COHDOTHBHEHHH HBHHGTCX DBSMEDHHM HOKQSHTGHEM PHYÓHHH TDENHHN.Honyqeunue Hsuepsenme Bennqumu c oôonx npuóopoa qepea YCMHHTEHB nonamwcsK Hapyxaony cauonucny, KOT 0 pHň perncwpnpyer Hanomeumuu oöpaaou. nnarpaMM,~sanncáune no npeua nsuepeuna HBMEPHTGHLHOPO yuacrxa, nosnonnmr c nocwa- Tounoů Touúocrbm n dueub ömcrpo noxahxsuponawn Hañnenmme nonpéxeuuue MecTa, T.K....

Bezpečnostní zařízení proti funkčnímu poškození chladivového pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 227754

Dátum: 01.11.1985

Autor: Držmíšek Jaroslav

Značky: chladivového, funkčnímu, bezpečnostní, zařízení, kompresoru, poškození, pístového, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní zařízení proti funkčnímu poškození chladivového pístového kompresoru při vzniku kapalinového, nebo jiného rázu. Je tvořeno držákem miskovitého tvaru zhotoveným z plechu, pevně uchyceným na svém vnějším obvodu ke skříni kompresoru např. pomocí vnitřních šroubů tvořících současně upevnění vložky válce a ventilového ústrojí, přičemž o vyduté dno drážky je opřen pružící element např. pružina výtlačného plynu. Držák lze vytvořit jako...

Zařízení zabraňující poškození ohebného disku diskové paměti při upínání v unášecím zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225562

Dátum: 30.09.1985

Autori: Kilian Pavel, Hradil Josef

Značky: diskové, disků, ohebného, zabraňující, upínání, poškození, unášecím, pamětí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduchou konstrukci uvedeného zařízení, s maximální spolehlivostí, snadnou ovladatelností a malých rozměrů, zabraňující poškození ohebného disku nejen při jeho upínání v unášecím zařízení, nýbrž i při jeho uvolňování a vyjímání. Uvedeného cíle se dosáhne novou konstrukcí zařízení s výkyvnou blokovací západkou směřující do vstupní části vkládací štěrbiny unášecího zařízení pro obálku s ohebným diskem a s rukojetí...

Zapojení pro kontrolu vnitřních a vnějších poškození ocelových lan

Načítavanie...

Číslo patentu: 218251

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hájovský Ludvík, Augustinský Leo

Značky: poškození, zapojení, vnitřních, vnějších, kontrolu, oceľových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro kontrolu ocelových lan bez přímého nebo nepřímého záznamu údajů o stavu lana na diagram. Indikátorem lze zjišťovat jednotlivé zlomy drátů, koncentrace zlomů drátů, korozi drátů, příp. jiné druhy opotřebení lana. Podstata vynálezu spočívá v tom, že informace o stavu lana jsou znázorněny na světelné škále, která se kládá z řady světelných bodů a čítače pulsů, který čítá pulsy od nastavené úrovně, indikované ve snímači na...