Patenty so značkou «poruchových»

Zařízení k signalizaci hlídaných a poruchových stavů průmyslové televize

Načítavanie...

Číslo patentu: 263442

Dátum: 11.04.1989

Autor: Haška Antonín

MPK: H04N 17/02

Značky: stavu, hlídaných, průmyslové, televize, zařízení, poruchových, signalizaci

Text:

...místa, kde je umfst×n monitor. Tento požadavek se dosud řeší samostatnými signnlizsřnfro obvodv, což je konstrukřnš náročné e nákladné.Uveiené nevúhodv stáv°jfcího stvvu technikv se odstraní zaří zením k siąnelizoci hlíianŕch a ooruchových stevů orůmvslové telnvize nodle vvnálezu, jehož wodstate spočívé V tom, že sestává ze svnchronizvčnfho ohvoñu kemerv, ne jehož výstup je napojen prvni směšovací obvod e venerální značky, kde ne výstup...

Obmedzovač poruchových javov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263357

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ondovčin Kamil, Kolář Jozef, Škrípala Jozef, Šmida Ladislav

MPK: E21F 13/02

Značky: poruchových, javov, obmedzovač

Text:

...V tvare kuiela.Tým, že sú obidva mikrospínače rovnakej konštrukcie, dosahuje sa výhod ako pri výrobe zariadenia, tak aj pri opravách a údržbe. Je tiež výhodné, že obmedzovač poruchových javov je riešený tak. že je súčasne nosným prvkom a že sú na ňom umiestnené všetky jeho funkčné členy.Na priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia obmedzovača poruchových javov. Na obr. 1 v náryse, na obr. 2 v bokoryse, na obr. 3 v druhom...

Zapojení pro zamezení vysílání poruchových impulsů z výstupů řídicí logiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262071

Dátum: 10.02.1989

Autori: Exner Karel, Zakopal Jaroslav, Kristen Jiří

MPK: G11C 29/00

Značky: výstupu, zamezení, vysílání, impulsů, logiky, řídící, zapojení, poruchových

Text:

...První výstup101 řídící logiky je připojen k prvnímu vstupu 211 prvního součínového hradla 201. jehož výstup A 241 je připojen k, druhému vstupu 321 prvního zakončovacího odporu 301 a k první výstupní svorce 1 zapojení. Zálohovaná napájecí svorka 30 je přípojena k prvnímu vstupu 311 prvního zakončovacího odporu 301 až k prvnímu vstupu 31 N n-tého zakončovacího odporu 30 N, jehož druhý vstup 32 N je připojen k n-té výstupní. svorce N...

Zapojení skupinové signalizace poruchových hlášení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243264

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vodda Josef, Šírová Anna, Tlustý Josef, Nimcová Jitka

MPK: G08B 1/08, H02B 15/00

Značky: hlášení, zapojení, poruchových, signalizace, skupinové

Text:

...schématu na obr. č. 7 a lze jej stručně charakterizovat takto Obsahuje nejméně jedenkvitovací blok 5.1, realizovaný například tlačítkem se spínacím kontaktem, jeden přepínací blok 5.2, realizovaný například s jedním spínacím a jedním rozpínacím kontaktem, jeden volicí blok 5.3, realizovaný například vícemístným přepínačem s tolika polobami, kolik činí součet skupin, zvětšený o dvě polohy, jednu nulovou a jednu kontrolní, pro d.aný případ...

Adaptabilní prognózovací regulátor pro kompenzaci kontrolovaných poruchových veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246566

Dátum: 20.08.1987

Autori: Esteve Soler José, Hertel Larry Wayne, Bente Alfred, Sebestyén Gyorgyné, Dahlstrom Robert Victor, Lerch Hansueli, Hein Jürgen, Stuckmann Dieter, Breuer Oswald

MPK: G05B 13/04

Značky: veličin, regulátor, poruchových, kompenzaci, prognózovací, adaptabilní, kontrolovaných

Text:

...pa 6 oTm npenaraenoro perynawopa aaKnmqaeTca 5 cneymmeu.Qyuxuounponanne oöbexra npecrannewcx 3 nnne nocnenosarenbnocru TBXHO noruqecxux uxnon c-uanecwnoů nurenbuocrbm. B Teqenne Texymero rexnonoruuecxoro unkna curuanu 6 KOHTp 0 nHpyeMHX Bo 3 MymeHHxx, nocwynammx Ha oöbexw,nepecqnwuaamrcn B Macmwaó ynpaanammnx noaeůcwanü, aareu cxnanunamrcn MCK ny coöoň H c Qaxwnqecxu peannaoaauubmn ynpanneuuauu nocrynamr na nxo upnMoü Moenn oőbexwa öea...

Způsob měření příkonu rotační pece při zjišťování poruchových stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244853

Dátum: 14.08.1987

Autor: König Josef

MPK: F27D 21/04

Značky: poruchových, zjišťování, stavu, měření, rotační, příkonu, způsob

Text:

...pomocí lineární přechodové charakteristiky. Na vodorovné ose této prechodové charakteristiky jsou intervaly, tedy nezávisle proměnnou není čas, ale počet otáček.Postup měření příkonu pohonu rotační pece podle vynálezu je dále objasněn na příkladném provedení.Ve vyhodnocovacím zařízení, do kterého se přivádí imyuls od snímače ctáček rotační Pece a ze signálu příkonu pohonu rotační pece se získá průměr a rozdíl mezi maximální R minimální...

Zariadenie na zisťovanie poruchových stavov spínacieho tranzistora “NPN”

Načítavanie...

Číslo patentu: 237832

Dátum: 15.03.1987

Autor: Holečko Peter

MPK: H03K 17/00

Značky: zariadenie, stavov, npn, poruchových, tranzistora, zisťovanie, spínacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti elektrotechnických zariadení, v ktorých sa využívajú spínacie tranzistory "NPN". Vynález rieši trvalú kontrolu poruchových stavov spínacieho tranzistora "NPN" počas jeho prevádzky, rýchlu signalizáciu a elimináciu poruchy spínacieho tranzistora "NPN". Uvedeného účelu sa dosahuje tým, že na vstup sústavy logických členov (DHl, DH2, DH3, DH4) je prepojená báza (IB) a kolektor (IK) kontrolovaného spínacieho tranzistora...

Zapojení tyristorového měniče s centrálním monitorováním a řízením provozních a poruchových stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236743

Dátum: 15.11.1986

Autori: Popov Petr, Cibulka Josef, Jelínek Richard, Kvasnička Josef, Krtek Jan

MPK: H02P 13/16

Značky: poruchových, centrálním, tyristorového, monitorováním, řízením, zapojení, měniče, provozních, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení tyristorového měniče s centrálním monitorováním a řízením provozních a poruchových stavů, které využívá koncentrace všech ovládacích a monitorovaných funkcí v bloku centrálního řízení, s výhodou řešeného jako procesor. Blok centrálního řízení adresuje a zpětně získává informace jak z logického multiplexoru tak z analogového multiplexoru a na základě takto získaných informací rozhoduje o stavu měniče, který ovládá...

Obvod pro vyhodnocení poruchových signálů procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231683

Dátum: 01.05.1986

Autor: Janda Petr

MPK: G06F 11/08

Značky: signálu, procesoru, poruchových, obvod, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky. Řeší problém vyhodnocení poruchových signálů mikroprogramem řízeného procesoru a zjištění posloupnosti vzniku poruch. Zapojení využívá tří registrů poruch, do nichž se zaznamenávají poruchové signály v různých fázích zpracování mikroinstrukce. Vyhodnocení součtových signálů jednotlivých registrů poruch umožňuje blokovat výměnu mikroinstrukce a rozhodnout o možnosti opakování mikroinstrukce.