Patenty so značkou «porubu»

Odovzdávacia stanica na odovzdávanie porubu z porubového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279362

Dátum: 12.01.1995

Autori: Wleklinski Bernhard, Mertens Wilfried, Steinkuhl Bernd, Kerklies Bodo

MPK: B65G 47/53

Značky: stanica, odovzdávanie, dopravníka, porubového, porubu, odovzdávacia

Zhrnutie / Anotácia:

Odovzdávacia stanica z porubového dopravníka (1) na chodbový dopravník má rám (4) na odovzdávanie porubu, ktorý je výhodne vytvorený ako krížový rám (4). Na obidvoch protiľahlých stranách rámu (4) sú vytvorené spojovacie prípojky (21), ktoré sú upravené zhodne, čo umožňuje chodbový dopravník pripojiť na rám (4) voliteľne vľavo alebo vpravo. Na práve voľnej strane môže byť upravené uloženie (33) reťazového bubna na vratný bubon (35) chodbového...

Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu s individuální výztuží a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269716

Dátum: 14.05.1990

Autori: Koudelka Karel, Nykl Jan, Šmerda František, Mochel Jiří, Lédl Lumír, Mynář Vladimír

MPK: E21F 13/08

Značky: provádění, dopravníku, přesouvání, způsobu, zařízení, výztuží, způsob, individuální, pluhovém, porubu

Text:

...dobývaní.,.Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu a zařízení k jeho provádění Jsou zjednodušene znázorněny na výkresoch. Na obr. 1 a 2 Jsou v půdorysu části porubu s jedním aledemstoJek a jedním přesouvacím váloem dvě fáze způsobu přesouvání. Na obr. 3 Jsgwcnárysuąpřesouvaoí válec.Ve výohozí poloze jsou podel porubového dopravníku l, jehož délka může být 100 až150 m, rozmíetěny v rozteči 3, 4,5 nebo 6 m jednotlivé přesouvací válce...

Způsob snížení rizika samovznícení stařin v nadloží dobývaného porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269078

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bilan Zdeněk, Šebesta Jiří, Schreiber Petr

MPK: E21F 5/00

Značky: samovznícení, způsob, dobývaného, stařin, rizika, snížení, porubu, nadloží

Text:

...způsob snížení rizika samovznícení stařin v nadloží dobývaného porubu při vícelávkovém dobývání uhelné sloje stěnováním podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že ve výdušné třídě přídatnými tlaky, za zachování stejného objemového průtoku větrů, se vyrovná tlakový spád na nákratších spojnicích mezi vtažnou a výdušnou třídou. Přídatné tlaky je možno vytvořit například prvky pozitivní regulace větrního proudu, což jsou zařízení,...

Způsob snížení vlivu dobývání na důlní díla v předpolí porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268454

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lucák Otakar, Požár Josef

MPK: E21D 13/02

Značky: díla, porubu, způsob, předpolí, snížení, dobývání, důlní, vlivů

Text:

...u mechsnizovaných výztuží.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob snížení vlivu dobývaní na důlní díla v předpolí porubu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že porub, který se přibližuje k důlnímu dílu, se při půdorysné vzdálenosti 50 až 80 m od dnlního díla rozdälí jednou nebo více dělicími ohodbami na dva nebo více kratších porubů o dělce 30 až 50 m, které se dobývají postupně, a to tak, že k dñlňímu dílu v dobývanés 1...

Zařízení pro odtěžení rubaniny z porubu tlakovým vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266040

Dátum: 14.11.1989

Autori: Havlík Jaroslav, Boráň Vlastimil, Vojkovský Oldřich

MPK: E21F 13/06

Značky: zařízení, rubaniny, porubu, vzduchem, tlakovým, odtěžení

Text:

...stropech, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu. Sníží se prašnost, nebot pracovní tlakové médium tvoří vzduch zvlhčený vodou.Na připojeném výkrese je sohematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro odtěžení rubaniny z porubu tlakovým vzduchem podle vynálezu, které je umístěno ve spodní úvrati porubu. Obr. 1 představuje nárysný pohled tohoto zařízení v příčném řezu vedeného rovinou A-B na obr. 2, který představuje jeho...

Způsob odměřování délek dřevěných stojek v nízkém porubu při dobývání škrabákovou soupravou a měřidlo k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263635

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vojkovský Oldřich, Zloch Václav

MPK: E21D 15/00

Značky: měřidlo, délek, provádění, porubu, dřevěných, stojek, způsobu, dobývání, způsob, soupravou, škrabákovou, nízkém, odměřování, tohoto

Text:

...V porubu se provádí V rámci technologie dobývaní s minimálním přerušením cyklu jednotlivých operací. odměření potřebné délky dřevěných stojek se provádí individuálne pro každou stojku v samotném místě jejich stavění. Na základě přesně zjištěná potřebné délky stojek je pak možno provést jejich výběr a stojky ukládat do zařízení pro stavění dževěných stojek. samotné měřidlo k provádění způsobu je jednoduché a účelne konstrukce, respektující...

Univerzální nízký hřeblový dopravník pro dobývání uhlí v levém i pravém porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258816

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pavelek Václav, Žubor Jan, Kristl Rudolf, Lipina Miloslav, Pospíchal Jan, Bódi Jan, Švrčula Milan

MPK: B65G 17/00

Značky: uhlí, pravém, nízký, dopravník, levém, hřeblový, dobývání, porubu, univerzální

Text:

...podle vynálezu umožní univerzálnost použití všech stavebních dílů dopravníku pro levý i pravý porub. Částečné nebo úplné krytí vratné větve zamezuje klínování horniny při vstupu dopravního řetězu s hřebly do přechcdového žlabu, úprava hřebel snižuje třecí odpor dopravního řetězu dopravníku. Kromě materiálových nákladů se ušetrí i směny v převybavování porubu. ANa priložených výkresoch je znazorněno příkladné provedení zařízení podle...

Způsob rozjezdu dvou porubů ze společné prorážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244270

Dátum: 11.05.1988

Autori: Gorgoo Oldoich, Pecárová Kvitoslava, Kosek František, Cimpl Zdenik Csc

MPK: E21C 41/00

Značky: prorážky, způsob, společné, rozjezdu, porubu

Text:

...způsobem rozjezdu dvou porubů z jedné výchozí prorážky. jehož podstata epočívá v tom, že se vyrazí spodní část prorážky, ve které se následně ínsteluje výztuž budoucího porubu spodní lávky včetně dopravního zařízení a přikročí se k rozšíření prostoru prorážky ve vrchní části slojs. kde ee následně ínstaluje porubní výztuž vrchní lávkyvčetně dopravního zařízení a pak se překryjs propojení244 270 lezi epodni a horní části prorážky vhodným...

Zařízení ke stavění dřevěných stojek v nízkém porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254770

Dátum: 15.02.1988

Autori: Gola Jaroslav, Vojkovský Oldřich, Zloch Václav, Ehrenberger Vlastimil, Valníček Josef, Otava Rudolf

MPK: E21D 15/58

Značky: porubu, dřevěných, stojek, stavění, nízkém, zařízení

Text:

...podle vynálezu se zachovají všechny základni požadavky dobývání nízkých slojí i dosud prováděná otvírkové práce pro dobývaní v těchto podmínkách. Svou originálností a technickým účinkom přispívá zařízení podle vynálezu k ekonomickému a bezpečnému dobývání nízkých slojí.Na pripojených výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení ke stavění dřevěných stojek v nízkém porubu podle vynálezu. Na obr. l je znázorněna v...

Způsob dobývání nízkých uhelných slojí škrabákovou soupravou bez přítomnosti lidí v porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240000

Dátum: 01.02.1988

Autori: Komardinkin Valentin Petrovie, Chudáeek Ivo, Šulman Michail Chananovie, Matoušu Miroslav, Havlíeek Jioí, Jodorov Vjaeeslav Anatoljevie, Nešpůrek Stanislav

MPK: E21C 41/00, E21C 27/34

Značky: uhelných, soupravou, nízkých, sloji, dobývání, přítomnosti, lidí, způsob, porubu, škrabákovou

Text:

...procesu, které jsou zapříčíněny pohybom lidí v porubu. Zvýši ee úroveň bezpečnosti práce. Umístěnímstavěče výztužo na škrabákové nádobě docílíme dokonalé kopírování línie porubní fronty výztuží.Na příložených výkresoch je schänatícky znázorněn způsob dobývání podle vynálezu. kde ną obr. 1 je znázorněn porub vo stádíu vyuhlování a na obr. 2 je znázornän postup vyztužování porubu.Na obr. č. 1 je schänatícky znázorněn pórub 3 pří...

Způsob dobývání strmých uhelných sloji bez přítomnosti lidí v porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239488

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chlebiš Petr, Eermák Tomáš, Plaeek Milan, Trniný Jaromír, Vörös František

MPK: E21C 41/04

Značky: sloji, dobývání, strmých, přítomnosti, způsob, uhelných, lidí, porubu

Text:

...rozvolnání uhelné sloje lnjekteäními nebo llrokoprorilovými vrty. Obr. 4 znázorňuje způsob vypoustění v pruzích, obr. 5 vypouštění pleniním tříd. Na obr. 6 je schéma postupu závsloveho materiálu ve funkci pohyblivé základ w vs vyuhlendm porubu.Příkled konkrétního provedení vynélezu Ve stnse uhelne eloji se vyrazí chodby L, pokud mozno přímo pro umožnäní odtäžení uhlípomocí hřeblovýoh doprsvníků. Profil chodeb K-OB. V místech. kde dochází...

Způsob dočasného zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v oblasti přilehlé ústí porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232190

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mynář Vladimír, Breuer Jaromír, Ševčík Arnošt, Dzierža Emil, Rohovský Milan, Koudelka Karel, Děngl Jiří

MPK: E21D 11/00

Značky: oblastí, chodby, zvýšení, odolností, porubu, důlní, přilehlé, dočasného, výztuže, ústí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dočasného zvýšení odolnosti vyztuže důlní chodby v oblasti přilehlé ústí porubu. Účelem vynálezu je docílit dočasného zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v rozsahu 25 až 50 metrů, zejména v oblastech, v nichž může dojít k nepředvídanému porušení horského masívu. Podstatou vynálezu je, že se v chodbě (l) pod podajnou výztuží (10) chodby, s níž nejsou všechny v trvalém dotyku, rozmisťují jednotky mechanizované výztuže (3) s rázovými...

Způsob likvidace porubu pomocí sekcí posuvné výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 230923

Dátum: 15.06.1986

Autori: Felkl Arnošt, Sochacký Miloslav

MPK: E21D 15/60

Značky: výztuže, pomocí, porubu, posuvné, sekcí, způsob, likvidace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob likvidace porubu vybaveného individuální hydraulickou výztuží pomocí sekcí posuvné výztuže a týká se oboru hlubinného dobývání. Podstata způsobu likvidace porubu pomocí sekcí posuvné výztuže spočívá v tom, že se po likvidaci strojního a elektrovybavení porubu nahradí úvodní tahy individuální hydraulické výztuže od výdušné třídy alespoň dvěma sekcemi posuvné výztuže, načež se provádí plnění dalších tahů individuální...

Přípravek na vybavování a likvidaci porubů vybavených posuvnou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 226555

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ramach Ladislav, Karásek Zdeněk

Značky: porubu, likvidaci, vybavených, výztuží, přípravek, vybavování, posuvnou

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro vybavování a likvidaci porubů, vybavených posuvnou výztuží, vyznačený tím, že sestává z portálového rámu (1), k jehož horní části jsou čepy (7) uchycena vodicí oka (3) suvně uložená na trubkovém vedení (2), která jsou součástí bočních plechů (4) hřeblového dopravníku (5).

Způsob vyztužování stropu stěnového porubu a jednotka mechanizované výztuže k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224114

Dátum: 01.11.1984

Autori: Matušinský Jiří, Harášek Václav, Špok Vladimír, Dzierža Emil

Značky: mechanizované, stěnového, způsobu, vyztužování, výztuže, stropů, provádění, jednotka, porubu, tohoto, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vyztužování stropu stěnového porubu, dobývaného technologií se zakládáním vyuhleného prostoru, s mechanizovanou výztuží a individuální výztuží, vyznačený tím, že v pracovním prostoru porubu se strop vyztužuje jednotkami mechanizované výztuže, mezi něž se staví v alespoň jedné řadě individuální výztuž a v základkovém prostoru porubu se strop vyztužuje individuální výztuží, jíž se zajišťuje strop i za jednotkami mechanizované výztuže.

Mechanizovaná výstuž pre dobývanie stenovaním na zával s pribierkou lávky uhlia zo stropu porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215858

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kakáč Ján

Značky: výstuž, pribierkou, stenovaním, zával, uhlia, porubu, mechanizovaná, dobývanie, stropů, lávky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mechanizovanej výstuže pre hlbinné dobývanie mocných uhoľných a lignitových slojov, pričom vhodnou konštrukciou výstuže rieši odťažbu rozrušenej stropnej uhoľnej vrstvy spoza závalovej hrany porubu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mechanizovaná výztuž 1 podľa obrazov 1 - 2 je vybavená samostatným hrabľovým dopravníkom 2, ktorého pozdĺžna os o so nachádza vo vertikálnej rovine (, ktorá rozdeľuje výstuž 1 po dĺžke na dve...