Patenty so značkou «porézních»

Způsob výroby porézních struktur bezproudovým pokovením a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268336

Dátum: 14.03.1990

Autori: Štulc Petr, Novotná Irena, Nykl Ilja, Horváth Ladislav, Nyklová Blanka

MPK: C23C 10/18

Značky: způsob, struktur, výroby, bezproudovým, porézních, tohoto, pokovením, provádění, zařízení, způsobu

Text:

...s povrchem součástky a z druhá strany zasahuje do pokovovací lázně.Výhodou tohoto způsobu je možnost výroby kapílárnich struktur o vysoká otevřené pôrovitostí, í z různých materiálů, dokonalý kovový spoj na styku jednotlivých častíc,dostačujíci pevnost spojení částíc mezi sebou í s pevnou stěnou. Zanedbatelná není ani skutečnost, že pro výrobu není třeba složité zařízení. Bezproudové pokovení probíhá pri nízkých teplotách, pří kterých...

Zařízení k měření propustnosti textilií a jiných porézních materiálů pro páry, zejména vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 267750

Dátum: 12.02.1990

Autori: Páč Petr, Karlíček Vladimír, Melichar Oldřich, Hes Luboš

MPK: G01N 33/36

Značky: zařízení, měření, zejména, vodní, páry, textilií, propustností, porézních, jiných, materiálů

Text:

...měření a příalušného zařízení odtraňuje zařízení podle vynálezu odlišným uspořádáním. Na dně nádoby, které může být oddělitené od obvodové stěny, je z vnitřní strany nádoby uaíatěno plošné čidlo tepelného toku,jehož jeden povrch je v tepelném kontaktu o odpařovaným medlem a druhý povrch je v přímém kontaktu se dnem nádoby. Obvodová stena nádoby je s výhodou, zejména z vnitřní atrany opatřena tepelnou izolací.Princip činnosti a výhody...

Keramické pojivo k výrobě porézních korundových brusných nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266202

Dátum: 13.12.1989

Autori: Schiller Wolfgang, Haupt Dietmar, Niebuhr Manfred, Wiegmann Joachim

MPK: B24D 3/18

Značky: brusných, korundových, výrobe, porézních, pojivo, keramické, nástrojů

Text:

...Kopyąna, npuqeu ..- nonyuennuä nocne oömnra xepauuqeckuň Marepnan uueer npaKTHuecKH ouoponnym cwpyxwypy no nceuy aÓpa 3 HBHOMyHHCTpyMeHTy (noqrn CTaTHCTHqeCKQe pacnpenenemne sepen H nop, qwo osnaqaer óöuqnan Kepamqecxas cTpyKrypa),- nponyxr Moxuo nonyuawb Tpanuuonnoü Texnonorneň 5 rexwnqecxu HcnmTaH~ umi ycrauonxax,- nonyueHHuňHopManLno nopucwm aüpasnnnuň nucwpyueuw (cornacuo H 0 pMaM TPH 29-806) nonmąn nnerh cnoäcrna, yonnernopnmmué...

Sušárna porézních materiálů, zejména zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265831

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 17/12

Značky: zejména, materiálů, porézních, zrnin, sušárna

Text:

...3. vnější sušící komora Q obklopuje alespoň jednou vnitřní sušící komoru § materiálu, která je opatřena vstupom Q materiálu z výpadu 1, provedeném vespod vnější sušicí komory Q pomocí převodu § materiálu, který však může být alternatívne zaústěn též pro eventuőlní opakování sušení ve vnější sušlcí komoře Q do přívodu g s neznázorněným volitelným přepínáním přepouštění materiálu z výpadu 7bud do přívodu g.nebo do vstupu6, není to však...

Způsob čištění porézních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264761

Dátum: 12.09.1989

Autori: Víška Jarmil, Daněk Josef

MPK: B01J 20/30, C08J 9/28, C08J 9/26...

Značky: způsob, polymerů, porézních, čištění

Text:

...postupu čištění suspenzního polymeru.Obsah zbytkových organických látek ve vyčištěném polymeru byl kontrolován extrahováním pětigramové dávky polymeru acetonem v Soxhletově extraktoru po dobu 1 hodiny, odpařením acetonu při 105 °C, vážením hmotnosti odparku a jejím vyjádřením v procentech hmotnosti polymeru. K některých případech byla extrakce provedena ve zvětšenémměřítku a chemické- složení odparku bylo zjištováno plynovou chromatografií....

Zařízení na měření interferenčních účinků v porézních a/nebo rozpraskaných akumulačních vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 262403

Dátum: 14.03.1989

Autori: Megyeri Mihály, Toth Béla

MPK: G01V 1/133

Značky: účinků, porézních, rozpraskaných, zařízení, měření, interferenčních, akumulačních, vrstvách

Text:

...jak ukázaly pokusy, je možno spoleblivě dosahnout požadované vysoké citlivosti.Vynälez je dále blíže objasněn poníoeí obrázku, na němž je schematícl-y znázorněn příklad provedení zařízení podle vynel.z.í.Na obrázku je označena akumulační vrstva 2, ve které je známým způsobem uložena kapalina, například olej. Do této akírmulačííí vrstvy 2 byla zavedenia neznázorněííá těžní sonda, jejíž interíerenční vlivy mají být měřeny měřicí sondou...

Zařízení k měření zejména časového průběhu tepelného odporu vlhkých porézních materiálů, například textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259946

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hes Luboš, Páč Petr, Melichar Oldřich

MPK: G01N 33/36

Značky: například, odporu, porézních, zejména, vlhkých, časového, zařízení, tepelného, průběhu, materiálů, textilií, měření

Text:

...Je však rovněž možno uložit zkoušený porézní materiál na tuto porézní vrstvu s vyhovujícím tepelným kontaktem mezi nimi. Kapalinu je možno dávkovat po čâstech, přičemž lze použít dávkovacího zařízení v podobě dávkovací byrety.Bližší vysvětlení podstaty a činností zařízení podle vynâlezu je patrné z připojených výkresů. které znázorñují na obr. 1 příkladné provedení s funkčními celky v řezu a na obr. 2 časový průběhu tepelného toku, tj....

Způsob úpravy povrchu vysokokřemičitých porezních nosičů pro plynovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 259182

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pitro Vladimír, Exnar Petr

MPK: G01N 30/48

Značky: úpravy, povrchu, nosičů, plynovou, chromatografii, porézních, vysokokřemičitých, způsob

Text:

...uhelnatého CO, siřičitého S 02, sirovodíku H 2 S, karbonylsulfidu COS nebo i uhlovodíku s nižším bodem varu, probíhá již za normální pokojové teploty. otom lze těchto nosičů využít i pro přenosné plynoĚ vé chromatografy. A lVynález je dále blíže objasněn následujícími příkladyV tomto přikladu provedení je popsána úprava středoporovitéhosilikage 1 u, který byl rozdrcen,přesát, a byla vytřiděna frakce 0,08 až 0,2 mm. 20 g tohoto nosiče bylo na...

Způsob impregnace porézních útvarů, zejména dutých textilních cévních protéz

Načítavanie...

Číslo patentu: 257401

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krajíček Milan, Mašita Artur, Dvořák Jan

MPK: A61F 2/06

Značky: textilních, protéz, impregnace, dutých, útvaru, způsob, porézních, cévních, zejména

Text:

...dosaženo způsobem ímpregnace porézních útvarů, zejména dutých textilních cévních protéz podle vynálezu,.jehož podstata je v tom, že se.o. na vnější-stranu porézního dutého útvaru, navlečeněho na podložce, propustné pro tekutiny a opatřeného vrstvou ímpregnační hmoty uloží pružná fólie, jejíž konce, pře msahující porézhí útvar, se pevné připojí k podložce, pří čemž sena povrch pružné fólie působí tlakovým mediem,které prostředictvím pružné...

Způsob odvodňování plošných porézních pásových materiálů a zařízení k provedení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254900

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zigová Ludmila, Červený Jan, Lejčar Jiří, Holub Bohumír, Bohatý Milan, Pourová Stanislava, Téra Petr

MPK: D06B 15/02, D06C 7/00

Značky: pásových, způsobu, provedení, porézních, odvodňování, plošných, zařízení, materiálů, způsob

Text:

...teplotou 120 až 250 °C. Při kontaktu s touto teplosměnnou plochou 3 dochází k okamžitému odpaření nepatrné části vody, která se přemění v páru o objemu přibližně tisĺckrát Většim,než zaujímala voda.3 254900 Tímto okamžitým zvětšením objemu dochází k mžikovému mechanickému protlačení vody struku.urou plošného porézního pásového materiálu l a tím k odstranění volné vody A, která je vu struktuře mokrého plošného porézního pásového...

Způsob úpravy porézních plochých nebo dutých zdravotnických textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253684

Dátum: 17.12.1987

Autori: Smejkal Pavel, Rulíšek Pavel, Pospíšil Lubomír, Říčařová Jana

MPK: A61F 2/06, D06B 1/00, D06B 19/00...

Značky: porézních, způsob, úpravy, plochých, zdravotnických, dutých, textilií

Text:

...a reprodukovatelnost metody. Tloušřka vrstvy je regulovatelná nezávisle na tvaru a členitosti253 684 modifikovaného porézniho útvaru, výsledek úpravy záleži na vhodně zvoleném filtračnim přetlaku, jeho směru a na viskozitě použitého média, přičemž je spojeni média s poréznim útvarem velmi těsné a pro dané účely ve zdravotnictví zcela vyhovující. K výhodám úpravy náleži také spolehlivé vyplněni pórů útvarů, což doposud používané zpúsoby...

Žáruvzdorná hmota pro výrobu porézních koncovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253500

Dátum: 12.11.1987

Autori: Glos Miroslav, Tyrlík Karel, Chovaniec František, Pekárek Ladislav, Křibík Václav

MPK: C04B 35/02

Značky: koncovek, porézních, hmota, výrobu, žáruvzdorná

Text:

...z hmoty podle vynálezu k aamovolnémuvytvrzování na vzduchu akoncovka doaáhne manipulační pevnosti asi za půl hodiny a provoz 253 500 ní pevnost Již za tři dny, aniž by ji bylo nutno dále tepelně zpracovávat, žíhat a vypalovat.Podstatu vynálezu blíže objasňují tři praktické příklady složení hmoty pro porézní koncovku používanou v ponorné trysce pro argonování oceli V licí pánvi.Porézní koncovka ponorné trysky byla vyrobene ze žáruvzdorné směsi...

Impregnační nádoba pro impregnaci porézních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253332

Dátum: 12.11.1987

Autori: Komora František, Přikryl Petr, Vavřinec Ladislav, Brechtl Juraj, Poláček Josef

MPK: B27K 3/10

Značky: nádoba, impregnační, materiálů, porézních, impregnaci

Text:

...pro dopravu impregnační látky, možnost její oxidace a spotřebą energie pro její přepravu jsou minimální.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné provedení impregnační nádoby podle vynálezu, kde obr. l představuje částečný řez v nárysu, obr. 2 příčný řez před čelem impregnační komory a obr. 3 příčný řez impregnační komorou.K válcovému plášti l je pevně připojeno dno ll a víko g připojené a odnímatelné pomocírychlouzávěru...

Způsob odstranění karboxylových skupin vázaných na matrici porézních, makromolekulárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251040

Dátum: 11.06.1987

Autor: Šmigol Vladimír

MPK: C07C 29/136

Značky: karboxylových, odstranění, vázaných, skupin, porézních, způsob, látek, makromolekulárních, matricí

Text:

...na skuu piny hydroxylovą a to bis(2-methoxyethozy)-dihydrohlinitanem sodným v prostředí takových organických rozpouštědel, která nereaguji s bis(2-methoxyethoxy)-dihydrohlinitanem sodným a zároveň jsou chemicky inertní vůči redukovanému sorbentuSorbent po této redukci má nulovou (titrační metodou neměřitelnou) hodnotu iontově výměnné kapacity.Způsob redukce je ujacněn v následujicím přikladě. Přík 1 ad 110 g makroporézního kopolymeru...

Způsob hydrofobizace porézních keramických materiálů pro hrubé čištění vod obsahujících polární a nepolární organické kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249677

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kačín Jan, Mikyška Stanislav, Engelthaler Zdeněk, Bartuška Miroslav, Bareš Miroslav

MPK: B01J 20/10

Značky: čištění, způsob, keramických, hydrofobizace, obsahujících, kapaliny, materiálů, polární, hrubé, nepolární, porézních, organické

Text:

...graf 1 - 4 v závislosti na množství hydrofobizačního činidla a teplotě expozice. Hydrofobnost (Hb) je vyjádřena jako podíl hydrofobizovaného materiálu, který se za standartni expozice nesmočil vodou. ii- 2 249 677 Graf č. 1 znázorňuje závislost hydrofobnosti křemeliny upravené různým přidavkem metylsilikonového oleje a těžkého topného oleje. Hydrofobizační činidla byla přidáno na formě 5 v aoetonu,po vysušení byla křemelina...

Způsob výroby porézních polymerních psacích hrotů do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237622

Dátum: 16.02.1987

Autori: Marek Vojtěch, Lazár Milan Drsc, Bartušek Tomáš

MPK: B43K 8/02

Značky: polymerních, výroby, prostředků, porézních, způsob, hrotu, psacích

Zhrnutie / Anotácia:

Porézní polymerní psací hroty jsou určeny k použití do psacích prostředků, které jsou známy pod názvy popisovače nebo značkovače. Vynález řeší způsob výroby těchto hrotů, a to způsob výroby z práškového polyethylenu nebo polypropylenu sintrováním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se práškové polymery před sintrováním zesíťují, a to působením gama záření, anebo působením organického peroxidu, případně kombinací obou způsobů. Způsob výroby...

Způsob výroby biokompatibilní vrstvy na povrchu částic porézních syntetických sorbentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248505

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tloušťáková Marie, Kulíšek Jiří, Kálal Jaroslav, Horák Jiří, Vavrouch Josef

MPK: B01J 20/26, B01J 20/32

Značky: vrstvy, částic, výroby, biokompatibilní, sorbentu, syntetických, porézních, povrchu, způsob

Text:

...ethylendimethakrylátem v alkoholus 1 až 2 atomy uhlíku nebo jeho směsi s vodou nebo vodnými roztoky solí nebo 2/ monomerním 2-hydroxyethylmethakrylátem, popřípadě V přítomnosti ethylendimethakrylátu, V kombinaci s ve vodě rozpust ným iniciátorem radiälové polymeraco.- 3 248 505 Jako sorbenty lze s výhodou použít styren-divinylbenzenové kopolymery (typu Amberlíte XAD-2, resp.XAD-4, Synachrom E 5 apod.),kopolymery esterů kyseliny akrylové či...

Způsob výroby suchých porézních celulózových tvarovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233502

Dátum: 15.08.1986

Autori: Štamberg Jiří, Dautzenberg Horst, Peška Jan, Lettau Herbert, Loth Fritz, Bertram Dieter

MPK: C08B 1/00

Značky: způsob, výroby, tvarovaných, výrobků, celulózových, suchých, porézních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby suchých porézních celulózových tvarovaných objektů působením organických rozpouštědel na mokré celulózové tvarované objekty a následným sušením produktů zvlhčených rozpouštědlem. Úkol a cíl vynálezu spočívají ve snížení technických a ekonomických nákladů na odstranění vody pomocí organických rozpouštědel při současném zachování porozity celulózových tvarovaných objektů. Podle vynálezu se toho dosáhne tím, že se na...

Zařízení na měření plynové propustnosti porézních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228671

Dátum: 15.03.1986

Autori: Cihlář Jaroslav, Rusín Karel

MPK: G01N 7/00

Značky: měření, plynové, zařízení, porézních, materiálů, propustností

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na měření plynové propustnosti porézních materiálů při teplotách 100 až 2 000 K. Účelem vynálezu je zautomatizování postupu měření, a tím snížení časové náročnosti měření, při současném zvýšení přesnosti měření plynové propustnosti. Uvedeného účelu se dosáhne měřením časové závislosti tlaku plynu v zásobníku plynu, ze kterého se odebírá plyn regulačním zařízením, které udržuje konstantní přetlak na vnitřní stěně...

Způsob výroby porézních tvarových desek z termoplastických makromolekulárních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220442

Dátum: 15.04.1985

Autori: Blažková Dana, Kudrna Milan, Polonec Daniel, Zvonař Vladimír, Horák Oldřich

Značky: termoplastických, látek, výroby, tvarových, porézních, desek, tohoto, provádění, způsob, způsobu, makromolekulárních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby porézních tvarových desek z termoplastických makromolekulárních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu. Porézní tvarové desky lze vyrábět tepelnou sintrací vrstvy granulí makromolekulárních látek. Granule se pomocí usměrněného nosného proudu vzduchu vnesou a vtěsnají do ohraničeného prostoru, pak se povrch granulí v takto vzniklé vrstvě působením vnějšího tepelného zdroje nataví, vrstva granulí se ploštně urovná a nakonec se...

Způsob plynulé výroby porézních kaučukových profilů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218378

Dátum: 15.02.1985

Autori: Dědek Lubomír, Janík Jaroslav

Značky: profilů, výroby, způsob, zařízení, plynule, kaučukových, způsobu, porézních, tohoto, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení rozměrové přesnosti porézních kaučukových profilů, umožňující zkvalitnění výroby zejména u tvarově složitých a dutých profilovaných výrobků. Uvedeného účelu se dosáhne zlepšením technologického režimu z hlediska výrobních rychlostí. V první fázi vulkanizace, kdy materiál prochází při ohřevu stavem změknutí, se profil vede vulkanizační lázní pomocí celistvé plochy, pohybující se rychlostí vstupujícího profilu a...

Rotační buben pro vytvrzování impregnovaných porézních předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218201

Dátum: 15.02.1985

Autor: Pešek Miroslav

Značky: vytvrzování, buben, impregnovaných, porézních, rotační, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační buben pro vytvrzování porézních předmětů impregnovaných polymerizovatelnými a/nebo polykondenzovatelnými sloučeninami, umístěný ve vytvrzovací komoře, popřípadě vyhřívané, vyznačující se tím, že dutý rotační buben (1) libovolného průřezu, s výhodou válcového, je opatřen nejméně jedním otvorem (2) pro plnění a vyprazdňování impregnovaných předmětů a nejméně jedním otvorem (3) pro odvod nebo přívod par a plynů, přičemž rotační buben může...