Patenty so značkou «popřípadě»

Liečivo na rastlinnej báze s tonizujúcim účinkom na ochabnuté svalstvo poprípade zmierňujúce tonus hladkého svalstva orgánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281913

Dátum: 02.07.2001

Autor: Okpanyi Samuel Hwachukwu

MPK: A61K 35/78

Značky: rastlinnej, báze, popřípadě, tonus, orgánov, ochabnuté, svalstva, svalstvo, tonizujúcim, účinkom, liečivo, hladkého, zmierňujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivo obsahuje iberku horkú (ploštičník) Iberis amara, najmä ako rastlinný výluh alebo jeho obsahové látky, ako jediného nositeľa účinnosti, pričom nie sú prítomné vňať lastovičníka väčšieho Chelidonii herba, semeno rastliny silybum mariánske Cardui mariae fructus a koreň archangeliky lekárskej Angelicae radix.

Způsob přípravy popřípadě substituovaných pyridin-2,3-dikarboxylových kyselin a jejich N-oxidů nebo adiční soli s kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270573

Dátum: 12.07.1990

Autori: Daniels William, Rieker William

MPK: C07D 213/55

Značky: způsob, pyridin-2,3-dikarboxylových, adiční, kyselinou, přípravy, kyselin, popřípadě, jejich, substituovaných, n-oxidů

Text:

...nebo atomového kyslíku na â-iluorchlnolin.Jakkollv se ve shore uvedená lilerstuře popisuji způsoby používající manganietanu. kyseliny duslčnó a ozonu jakožto vhodna cesta pro prípravu pyridin-za-dikarboxyiových kyselín obsahujících substituenty v pyridlnovćm jádro. jako je melhylovć skupina. ethylová skupina a alom chioru a jako jsou podobné subntituenty. nejsou tyto spôsoby zcela uspokojujici pro provozní výrobu vePřodmötem tohoto...

Zařízení k přestavitelnému upevnění řezacích nožů zemědělských sběracích vozů, popřípadě stacionárních řezacích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270322

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pešek Josef, Uhlík František, Junek Zdeněk

MPK: A01D 90/04

Značky: upevnění, řezacích, vozů, popřípadě, zařízení, stacionárních, zemědělských, sběracích, nožů, přestavitelnému

Text:

...k otočnćmu nosiči. který se opíra o pevnou tvarovou zaróžku. Zajlitční nože na čepu nože je provedeno obvyklým způsobem. to jest tvarovou drážkou v nožl. ktera se nasouvd na tvsrovaný čep. Nůž lze vysunout a nasunout jen v poloze. kdy je otočný nosič cela odkiopen. zařízení podle vynćlesu lze použít pro rozřezavaoí ústrojí určena jak pro Ietčzovć. tak pro rotační plnlcí ústrojí eemčdčískýoh sbžraoíoh vozů. popřípadč staclonamích hnacích...

Rozřezávací ústrojí zemědělských sběracích vozů, popřípadě stacionárních řezacích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269237

Dátum: 11.04.1990

Autor: Junek Zdeněk

MPK: A01D 90/04

Značky: vozů, řezacích, popřípadě, sběracích, zařízení, rozřezávací, zemědělských, ústrojí, stacionárních

Text:

...řetězových plnicích ůetrojí k robusnějšín rotećnin ůstrojin, méně citlivým na dynesicke zatížení.Nedostatky klasického uspořádání odstraňuje rozřezáveci âetroji podle vyndlezu, u kterého je äířke kanálu rozdálene ne více nožových sekci, která jsou rozníetěny 8 tupňO° vitě ve enáru pohybu hrebic plnicíhoůetroji. Sekce jsou huete oeezeny noži. Tyto sekce nohou být oddöleny přepážkemi, která jednak vyztuží konetrukci celeho...

Stroj k broušení, popřípadě k leštění podlah, zejména dřevěných podlah parketových nebo mozaikových

Načítavanie...

Číslo patentu: 269232

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štanglica Karel, Štanglica Josef

MPK: B24B 7/18

Značky: stroj, parketových, zejména, leštění, dřevěných, mozaikových, popřípadě, broušení, podláh

Text:

...l uspořádaným souose s uložením H rotačního bubnu g na nepohyblivém krycím vílcu 15 skříně 1 § stroje.Rotační buben lg má svůj také dutý hřídel l uložen v hrdle 12 uvedeného nepohyblivého krycího víka j skříně Já stroje s to jakradiálně, tak i axiálně, cožľväsk na schemstickém obr. 1 není kreslířsky vyjádřeno a opět je to třeba brát v úvahu jako samozřejmost, i když to dále zdůrazňováno není. Jeho náhonovým prostředkem je náhonové soukolí,...

Způsob izolace vnitřních solí 1-amino-4-/2´,4´,6´-trimetyl-3´-aminofenylamino/-antrachinon-2´,5´- disulfokyseliny z reakčních směsí po katalyzované kondenzaci kyseliny bromaminové popřípadě jejich solí se solemi diaminomesitylensulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268401

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šlosar Petr, Pánek Jan, Horyna Jaroslav, Popová Eva

MPK: C07C 143/665

Značky: solí, disulfokyseliny, směsi, diaminomesitylensulfonové, kondenzaci, popřípadě, vnitřních, solemi, jejich, izolace, způsob, kyseliny, bromaminové, katalyzované, reakčních

Text:

...je způsoben interakcí kyselych sulfoskupin a bazických aminoskupin, k níž dochází při definovaném pH. Tento příznivý stav, experimentálne ověřený u tohoto složitého systému, je neočekávaný i proto, že přitomná diaminomesitylensulfokyselina vykazuje schopnosti hydrotropniho činidle - obecně se účinnosti hydrotropnich činidel jednak zvyšuji značné rozpustnosti i relativně málo rozpustných látek, jednak se...

Kontaktní, popřípadě intraokulární čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267858

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktní, intraokulární, čočka, popřípadě

Text:

...znhlozujc ve zbotnalćm stavu nepatrne. jen pod mikroskopem viditelné nerovnostipovrchu čočky, čímž velmi zvyšuje pohodlí pacienta.Solí rozpustných ve vodě na koncentrované roztoky, ve kterých poly-HEMA nebotná a zbotnalánaak odbotnává, je značný počet. Patří sem například alkalické soli silných minerálnich kyselzn jako je síran a fosľorečnan sodný (normální trinatriumfosrát), uhlićitany a hydrouhlič 2 ny alkalických kovů, alkalické soli...

Zařízení ke stanovení obsahu síry popřípadě dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265909

Dátum: 14.11.1989

Autori: Langmaier Jan, Polák Jaroslav, Opekar František

MPK: G01N 27/26

Značky: zařízení, obsahu, dusíku, stanovení, popřípadě, síry

Text:

...propojeny přes potenciostat8 na vyhodnocovací zařízení g. Do přívodu g může být popřípadě zařazena kolona 1 s oxidačnístanovení obsahu síry ve vzorku organické látky s použitím zařízení podle vynálezu yrolysní produkty tohoto vzorku přivádějí k nepokovenému povrchu é detekční elektrody Q, nejčastěji pozlacené polyelektrolytu 3, kterým je napříkladse provádí tak, že se plynné p jednostranné pokovené polymerní membránov tetrafluorethylenové...

Způsob výroby dimethyletheru, popřípadě spolu s methanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264304

Dátum: 12.07.1989

Autori: Chang Clarence, Bell Weldon

MPK: C07C 43/04

Značky: popřípadě, methanolem, způsob, výroby, spolu, dimethyletheru

Text:

...složek. Není uváděno, že by složení katalyzátoru (kromě obsahu hliníku mělo nějaký zvláštní účinek. Poměr Cr/(CuZn v katalyzátorech uvedenýchformou příkladu leží přibližně v rozmezi od 0,2 do 0,6. V patentu se rovněž uvádí, že vhodný molárni poměr H 2/C 0 v nasazovaném plynu je v rozmezi od asi 0,3 do asi 10. Syntézní plyn používaný v přikladech měl molárni poměr H 2/C 0 3.Proveditelnost přímé syntézy dimethyletheru byla püvodně...

Způsob výroby srážených feritů magnetitového popřípadě magnetoplumbitového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263880

Dátum: 12.05.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: C01G 49/02

Značky: způsob, magnetoplumbitového, magnetitového, feritů, výroby, popřípadě, srážených

Text:

...nich přivádět a vmíchávot bud civojmocné ionty od atoniového čísle. 50 nelbo také některé jcdnomocné ionty. Pritom koncentrace musí ztajištovat po vytvoření feritu ta spotrebe vání všech složek pro vytvoření feritu do~ stažení bodu varu zhývajiciho matečného roztoku nad 120 °C, nejlépe přes 140 ic. Dosežení této ,podmínky je reálne, neb-ot hydroxid sodný s vodou vaří do bodu tání 322 °C, hydroxid rubidný do 300 °C, hydroxid lithný do 445 C o...

Zařízení k nanášení tekuté, popřípadě husté nanášecí hmoty na zpracovávanou plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258103

Dátum: 15.07.1988

Autor: Zimmer Johannes

MPK: B41F 9/08

Značky: nanášení, plochu, na, zpracovávanou, hmoty, husté, zařízení, popřípadě, nanášecí, tekuté

Text:

...čáry A-A v obr. 2 v jpůdorysu, obr. 7 častečný podélný řez těsnicí lištou dalšího provedení vedený podle čáry A-A v. obr. 2 v püdorysu a obr. 8 pohled na přestavovací ústrojí trubice nesoucí tvarovou lištu.Zařízení podle vynálezu zahrnuje podle obr. 2 tvarovou lištu 2, která sestava ze základního -tělesa 14 a z těsnicí lišty 7 uspořádané na jeho zadní straně. Otáčí-li se -nyní šablona 4 .na potiskovaném pásu 5 zboží pohybujícím se spolu s...

Způsob stanovení biologické tolerance a toxicity látek popřípadě jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258053

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hoffman Pavel, Půža Vladimír

MPK: A61L 17/00

Značky: látek, způsob, směsi, popřípadě, tolerance, toxicity, jejich, stanovení, biologické

Text:

...máčenim, natí ráním nebo filtracI.Suspsnse se nanáší obdobné jako kapalinyLátky rozpustné se nanáší jako kapaliny a voda nebo rozpouštědlo se vysuší. Nerozpustné látky jemné struktury se za sucha vtírají do nosičů a neulpělé ss.s povrchu opráši.vNerozpustné látky hrubší struktury se nanosou na vodou zv 1 hčenýpovrch, 258053případně 1 jejíph filtrací přes nosič a po oschnutí se opráši čáatečky, ktoré se nepřilepily. Některé látky se na...

Zařízení pro měření popřípadě pro nastavení délky nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247153

Dátum: 16.05.1988

Autor: Markvart Zdenik

MPK: D03D 47/36

Značky: délky, nitě, měření, nastavení, zařízení, popřípadě

Text:

...takže lze dosáhnout optimálního tkacího provozu a co nejmenšího odpadu niti na chytové straně tkalcovského stroje.Vybráním 2 upraveným na vnitřním obvodu, obvodové části 7 lze docilit toho, že obvodo vá část 1 obsahuje úsek Zł o menším průřezu lg. Tím se obvodové část 1 při pohybu prstenců 2. 6 doleva spolehlivě pohybuje směrem ven.24715 4 U pozměněného příkladu provedení, znázorněného na obr. 1 čárkovaně, se závity 27 a niti, odtažené z...

Způsob izolace betainu z popřípadě intertované melasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256365

Dátum: 15.04.1988

Autori: Melaja Jakko, Millner Dan, Heikkilä Heikki, Virtanen Jouko

MPK: C07C 101/06, C07D 273/00, C07C 101/12...

Značky: způsob, betainů, intertované, izolace, popřípadě, melasy

Text:

...odpadní frakci,druhou cukernou frakci a třetí frakci obsahující převážně betain. Necukerné a cukerné frakce se podrobují dalšímu zpracování, aby se izolovat cukr a zbytková melasa. Toto další.zpracování je popsáno dříve V literatuře a není součástí tohoto vynálezu.V případě, kdy se používá k plnění roztoku o poměrně nízkém obsahu cukru, druhá frakce,obsahující cukry, neobsahuje komerěně zajímavé množství cukru. V tomto případě lze frakce...

Způsob výroby nových benzo- popřípadě pyridotriazolochinazolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242893

Dátum: 15.03.1988

Autori: Almássy Stanislav, Žalman Milan, Sivíeek Pavel, Kalaš Václav

MPK: C07D 239/72, C07D 239/91, C07D 239/84...

Značky: způsob, benzo, pyridotriazolochinazolinů, výroby, nových, popřípadě

Text:

...maji shora uvedené významy,R znamená vodík nebo acylovou skupinu, zejména acetylovou skupinu a další alifa tícké acylově skupiny s až 6 atomy uhlíku,a aminoskupiny se nacházejí vždy na sousedních atomech uhliku, působí v roztoku, například v ledové kyselině octové nebo v jiných rozpouštědlech, nitrosačními činidly, například vodným roztokem dusitanu sodného nebo také N-nitrosodifenylaminem při teplotách mezi 0 a 100 DC V přítomnosti kyselín,...

Polymerní sulfoxid na bázi popřípadě zesíťovaného polymeru vinylalkoholu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254781

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janout Václav, Čefelín Pavel, Hrudková Hana

MPK: C08F 210/02, C08F 8/34, C08F 16/30...

Značky: polymerů, zesíťovaného, popřípadě, sulfoxid, polymerní, přípravy, bázi, vinylalkoholu, způsob

Text:

...vynálezu používá 1,w-dí-bromalkanů sa 5 až 12.Nerozpustné polymerní sulfoxidy na bázi polyvinyalkoholu7 t t hol) nejdříve nechá reagovat s ethylvinylsulfoxidem vçíâgĚŤ sulfoxídu draselného a poté s l,u)-dibromalkanem v prítomnostilze způsobem podle vynálezu přípravit tak, že se poly(viřlalko pyridínu.Dále je způsobem podle vynálezu možné postupovat tak, že se nerozpustný kopolymer poly(vinylalkohol~co-ethylen) nechá reagovat s...

Způsob výroby nových bis-(piperazinyl- popřípadě homopiperazinyl)alkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254998

Dátum: 15.02.1988

Autori: Devlin John, Mcneil Daniel, Barsumian Edward, Keirns James

MPK: C07D 295/04, C07D 241/04

Značky: nových, výroby, bis-(piperazinyl, způsob, homopiperazinyl)alkanů, popřípadě

Text:

...volba rozpouštědla závisí na povaze reakčních složek.ako příklady takových rozpouštědel lze uvéstPo-užívat se mohou také aromatická rozpouštědla. Výhodné se reakce provádí -v přítomnosti činidla vázajíciho kyselinu, jako triethylasminu, uhlľčitanu alkaliokého kovu nebo hydrovxidu alkalického kov-u.Reakční teplota závisí na výchozích látkach a na rozpouštědle používaném pro tuto reakci a pohybuje se mezi teplotou místnosti a...

Způsob výroby nových bis-(piperazinyl- popřípadě homopiperazinyl)alkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254971

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mcneil Daniel, Barsumian Edward, Keirns James, Devlin John

MPK: C07D 241/04, C07D 295/04

Značky: popřípadě, způsob, bis-(piperazinyl, homopiperazinyl)alkanů, nových, výroby

Text:

...skupinu, hydroxyskupinu, ester sírové kyseliny nebo ester sulfonové kyseliny,působí sloučeninou obecného v-zorce Illv němž R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, x, m, n a A mají shora uvedený význam.Tímto postupom se získávají výlučne symetrické sl-oučeniny vzorce I.Kondenzační reakce podle vynälezu se může prová-dět v přítomnostl nebo za nepřítomnostl rozpouštědla. Používat se mohou vodná nebo organické inertní rozpouštědla, přičemž v-olba rozpouštědla...

Způsob výroby 4-hydroxybenzonitrilu popřípadě jeho soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 242141

Dátum: 01.02.1988

Autori: Novák Miroslav, Pospíšil Antonín, Záruba Jioí, Porazil František, Novotný Miloš

MPK: C07C 121/75

Značky: popřípadě, výroby, způsob, 4-hydroxybenzonitrilu

Text:

...v tom, že se reakce provádí při teplotě 180 až 220 °C, při níž je dosažene tlaku 2,8 až 5,8 Mľa, který odpovídá tenzi par metanolu.při uvedené teplotě. Dosahuje se 100 konverze p-ch 1 orbenzo~ nitri 1 u při vyšší než 90 selektivitě procesu. Reakce probíhá V nerezovém aułoklávu v uzavřeném systému po několik hodin.Na to je obsah autoklávu po ochlazení na normální teplotu zba~ ven plynných reakčnioh spplodin a suspenzoidní reakční...

Způsob výroby p-, popřípadě o-aminoarylsulfonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242299

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vadenský Jan

MPK: C07C 143/56

Značky: výroby, o-aminoarylsulfonových, popřípadě, způsob, kyselin

Text:

...automatizovat, popřípadě kontinualizovat.Výrobu lze snadno převést na bezodpadovou technologii. Při výrobě kyseliny sulfanilové nebo naftionové z acetanilidu, popřípadě z N-acetyl-l-naftylaminu lze kyselinu octovou, vzniklou desacetylací, regenerovat destilačně nebopřevést na některý z využivatelných octanů. Regenerovanou kyselinu octovou lze s výhodou použít pro prípravu výchozích N-acetylarylaminů.Potrebné N-acetylarylaminy jsou u většiny...

Způsob dočasného vyztužování důlní chodby, popřípadě zvýšení odolnosti její výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 243874

Dátum: 15.06.1987

Autori: Glaser Vladimír, Oímková Ivana, Vorel Milan, Iván Július, Gajdoš Lubomír, Vídenský Jan, Rozkydal Antonín

MPK: E21D 11/00

Značky: zvýšení, způsob, popřípadě, vyztužování, výztuže, chodby, důlní, dočasného, odolností, její

Text:

...s postupem porubu v chodbě za vzájemného vedení alespoň jedním podélným nosníkem, který se umisčuje mezi stropnice jednotek a střední část stropu důlního díla, popřípadě jeho výztuže.Přednosti způsohu podle vynálezu proti známým způsobům a zařízením k témuž účelu jsouzejména v univerzálnosti použití v chodbách 5 výztuží chodby i bez ní, při způsobech dobývaní z pole i do pole. Počet jednotek výztuže lze optimálně přizpůsobit konkrétním...

Koželužský likrovací, popřípadě hydrofobační přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249609

Dátum: 15.04.1987

Autori: Škrabal Mojmír, Koutný Petr, Řehák Petr, Janíček Karel

MPK: C14C 9/02

Značky: likrovací, koželužský, přípravek, popřípadě, hydrofobační

Text:

...mazadla do emulze dochází v podstatě pouze k naředění, takže velikost částic ani jejich distribuce se nemění. Nezáleží tedy na teplotě, ani mechanickém účinkupři různém způaobu emulgace je dosahován stejný výsledný efekt daný již samotným složením a přípravou.Koželužský likrovací, popřípadě hydrofobační přípravek podle vynálezu se připravuje tak, že účinné tukové, respektíve olejové látky, jako je např. polypropylenový olej, chlorparafin nebo...

Přísada do krmiv popřípadě krmivo pro zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 249142

Dátum: 12.03.1987

Autori: Voege Herbert, Sieveking Hans

MPK: A23K 1/16, A61K 31/495

Značky: popřípadě, prísada, krmiv, krmivo, zvířata

Text:

...látka při chovu .a držení mladých zvířat a žirných zvířat. ako zvířata, u kterých se může účinná látka používat k podpoře a urýchlení růstu -a k lepšímu Zhodnocování krmiva,lze uvěst .například následující užltková a Okrasná zvířata teplokrevná zvířata, jako hovězí udoobytek, prasata, koně, ovce, kozy,kočky, psy, králiky, srstnatá zvířata, jako je například .norek .a činčila, drůbež, rnapříklad slepice, husy, kachny, krocany, holuby,...

Přípravky pro výživu, popřípadě prevenci lidí a zvířat, chudé na vodu, šetřící chrup a popřípadě obsahující cukr a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235075

Dátum: 15.02.1987

Autori: Eatin Sielbeck Gorny Dietrich, Lembke Andreas

MPK: A61K 7/16

Značky: zvířat, popřípadě, obsahující, vodu, jejich, chudé, chrup, výroby, šetřící, prevenci, způsob, lidí, přípravky, výživu

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravky podle vynálezu obsahují laktátdehydrogenázu v množství 0,2 mg až 0,5 g/kg vztaženo na specifickou aktivitu 300 U/mg a enzym invertující sacharózu, např. (?-fruktosidázu nebo ?-glukosidázu v množství 0,05 až 5,0 g/kg, vztaženo na specifickou aktivitu 100 U/mg. Přípravek se vyrábí tak, že se do něj vnáší v homogenním rozdělení při pH 4 až 7, s výhodou 4,7 až 5,2, a teplotě 20 až 50 stupňů C laktátdehydrogenáza v množství 0,2 mg až 0,5...

Způsob výroby pigmentových, popřípadě barvivových přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235034

Dátum: 15.02.1987

Autor: Zwahlen Günther

MPK: C08J 3/22

Značky: pigmentových, popřípadě, způsob, přípravků, barvivových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pigmentových, popřípadě barvivových přípravků k barvení lineárních polyamidů, zejména vláknotvorných, ve hmotě hnětením pigmentu nebo v polyamidu rozpustného barviva s roztokem lineárního polyamidu na bázi ?-kaprolaktamu nebo hexamethylendiaminu a adipové kyseliny a rozložením hmoty po hnětení přídavkem vody nebo alkoholu, při kterém se jako rozpouštědla lineárního polyamidu používá hmotnostně 5% až nasyceného roztoku chloridu...

Způsob odstraňování páchnoucích plynů popřípadě par, odpadajících při výrobě sulfitové buničiny a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228130

Dátum: 15.07.1986

Autori: Schwarzl Karl, Bräuer Norbert, Flamm Eilhard, Meindl Norbert, Kolb Heinrich

Značky: zařízení, sulfitové, provádění, buničiny, páchnoucích, popřípadě, odpadajících, výrobe, plynů, odstraňování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování páchnoucích plynů, popřípadě par, odpadajících při výrobě sulfitové buničiny, zpracováním těchto plynů fyzikálními, popřípadě chemickými činidly, vyznačující se tím, že se odsáté plyny, popřípadě páry, zavádějí do obíhající vodné prací kapaliny, jejíž teplota je v rozmezí 20 až 40 °C a jejíž pH se udržuje na hodnotě 4 až 14, s výhodou v rozmezí 4 až 5, načež se popřípadě nasycená prací kapalina vede do soustavy varné...

Způsob povrchové úpravy vyčiněných vepřovic, popřípadě hovězinových štípenek na svrškové nebo podšívkové usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 230915

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mazel Jiří, Kadlčík Jiří, Havlík Vilém, Čuřík Alois, Kašpárek Oldřich, Laža Stanislav

MPK: C14C 11/00

Značky: úpravy, vyčiněných, popřípadě, vepřovic, hovězinových, svrškové, usně, štípenek, způsob, povrchové, podšívkové

Zhrnutie / Anotácia:

Na řeznou stranu usně se nanáší hmotnostně 40 až 60% pryskyřičná disperze, obsahující v jednom litru 20 až 50 gramů usňového brusního prachu, vznikajícího při prvním broušení líce hovězin, jehož délka vláken je maximálně 0,3 milimetru, přičemž usňový prach obsahuje hmotnostně až 15 % vlhkosti. Získají se vepřovice z hovězinové štípenky s charakterem plnohodnotné svrškové usně.

Zařízení pro extrakční rozpouštění kovů v použitém oleji, popřípadě olejové emulzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228389

Dátum: 15.06.1986

Autor: Krýsl Svatopluk

Značky: emulzí, zařízení, rozpouštění, použitém, popřípadě, kovů, oleji, extrakční, olejové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu sestává z nástavce extraktem opatřeného výpustním kohoutem, dále baňkou vyvíječe páry propojenou s nástavcem extraktoru zaváděcí trubicí a pro vyrovnání tlaků opatřenou ventilem. Pro možnost regulace vyvíjené vodní páry je baňka opatřena kohoutem. Zařízení je možno použít v laboratořích zabývajících se kontrolou jakosti použitých olejů, popřípadě olejových emulzí.

Způsob válcování kruhových popřípadě hřebínkových profilů ve válcovnách za tepla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231605

Dátum: 01.05.1986

Autor: Rakowski Rudolf

MPK: B21B 31/00, B21B 1/00

Značky: profilů, popřípadě, válcování, tepla, válcovnách, zařízení, provádění, způsobu, tohoto, kruhových, způsob, hřebínkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky,válcová-ní kruhových popřípadě hřebínkovych profilů ve válcovnách za tepla. Vynález řeší náhradu oválových kalibrů hladkými válci, což představuje zároveň jeho podstatu. Přednosti tohoto řešení je zjednodušení a zuniversálnění kalibračních řad se všemi kladnými průvodními jevy. Předností při válcování hřebínkové oceli je zaručené doplňování žeber po celém obvodu.

Zbožový válec, popřípadě i přítlačný válec odtahového válce navíjecího ústrojí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229733

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vysloužil Zdeněk, Padalík Rudolf

MPK: D03D 49/20

Značky: popřípadě, válce, zbožový, ústrojí, válec, odtahového, navíjecího, přítlačný, tkacího, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Spalovací zařízení, skládající se z pohazovače paliva nad úrovní roštu a protiběžného pásového nebo řetězového roštu není ve svém běžném provedení vhodné pro spalování uhlí s nízkou výhřevnosti a vysokým obsahem popela. Aby se umožnilo spalování uvedeného paliva, je na straně protilehlé pohazovačí,v rozmezí jedné čtvrtiny délky roštu umístěna příčná hrázka. Mezi povrchem roštu a hrázkou je ponechána mezera pro odchod spodní vrstvy uhlí za ní...

Zapojení hydraulického obvodu pro plynulou dodávku kapalného a popřípadě též plynného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227482

Dátum: 15.04.1986

Autori: Škába Václav, Majer Jiří

Značky: zapojení, dusíku, obvodů, plynulou, hydraulického, popřípadě, též, plynného, kapalného, dodávku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu pro plynulou dodávku kapalného a popřípadě též plynného dusíku do chladicího zařízení, zahrnující nejméně dvě střídavě připojované Dewarovy nádoby, vybavené odběrovými zařízeními, sestávajícími z hlavice s tlakovou membránovou pojistkou, odporového topného tělesa a čidla minima hladiny, spojené s rozvodem kapalného a plynného dusíku elektromagnetického rozvodového bloku, který obsahuje elektromagnetické oddělovací...

Způsob extrakčního rozpouštění kovů v použitých olejích popřípadě v olejových emulzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 226146

Dátum: 15.04.1986

Autor: Krýsl Svatopluk

Značky: emulzích, extrakčního, olejích, kovů, rozpouštění, olejových, popřípadě, použitých, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob extrakčního rozpouštění kovů v použitých olejích, popřípadě v olejových emulzích, vyznačený tím, že se olej obsahující kovové částice podvrství roztokem kyseliny a obě fáze se promíchají proudem horké vodní páry, přičemž kov po reakci s kyselinou za vzniku ve vodě rozpustné soli se převede do vodné fáze.