Patenty so značkou «ponorného»

Anodický systém ponorného lakovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10920

Dátum: 29.04.2009

Autori: Gerdes Heike, Fehrenbach Manuela

MPK: C09D 5/44

Značky: ponorného, anodický, lakovania, systém

Text:

...hrúbky vrstiev.0005 Ďalšia výhoda elektrochemického lakovania V porovnanís obvyklým práškovým lakovaním spočíva v tom, žeprostredníctvom elektrochemickêho lakovania sa jednotne lakujú aj ťažko prístupné miesta obrobku, čo možno vyvodzovať 2 toho,že vylučovanie spojiva sa uskutočňuje najskôr na miestach s vysokou intenzitou poľa, pričom vytvárajúci sa film má vysoký elektrický odpor, takže siločiary sa posúvajú k iným oblastiam obrobku a...

Elektromotor ponorného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282318

Dátum: 20.11.2001

Autori: Ovchinnikov Veniamin Fillipovich, Graifer Valery Isaakovich, Maganov Ravil Ulfatovich, Pavlenko Vladimir Ivanovich, Alekperov Vagit Jusufovich, Sagalovsky Vladimir Iosifovich, Bezzubov Alexandr Vasilievich, Klochkov Oleg Grigorievich, Lesnichy Vitaly Fedorovich

MPK: F04D 13/08, H02K 3/12, F04B 47/00...

Značky: elektromotor, čerpadla, ponorného

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromotor obsahuje korpus (1), v ktorom je inštalované jadro (2) statora (3), v ktorého drážkach (9) ozubenej zóny (8) sú rozmiestnené mnohozávitové sekcie dvojvrstvového vinutia (10) s čelnými časťami (11), a rotor (5). Jadro (2) statora (3) obsahuje dve časti (6, 7), vnútornú časť (6)s drážkami (9) otvorenými na stranu periférie tejto časti (6) a vonkajšiu časť (7), ktorou je kruhové jarmo. Každá sekcia vinutia (10) statora (3) má v...

Hydraulický pohon dvojčinného pístového ponorného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264658

Dátum: 14.08.1989

Autori: Rozancev Vladimir, Karmazikov Vladimir, Ivanov Gennadij

MPK: F04B 17/00

Značky: čerpadla, dvojčinného, pohon, pístového, ponorného, hydraulický

Text:

...komora 10 je ve spojení s prostorem 7 přes kanál 20 se zpětným ventilem 21 známé konstrukce jakož přes mezeru 5 a kanál 22, jsoucíV tělese l je uspořádán souose s čerpadlem 8 a nad ním dvojčimíý pístový líydroínotoí 23. Píst 24 oddělujc od sebe jeho komory komoru 25 74 strnnv víka 21 lmtnnrn 26 /c strany kliky. ktcrć jsou vytvořcííy Cclninti plochauni pÍSllI 24 a vnitřními stčnaníi tčlcszí l.Píst 24 llytlľünlOlüľll 23 je natnht) spojen s...

Zařízení pro spouštění ponorného čerpacího agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245435

Dátum: 01.07.1988

Autor: Rosal Eduard Jefimovie

MPK: F04D 13/06

Značky: zařízení, ponorného, spouštění, agregátu, čerpacího

Text:

...Spodní nápravy gg podvozku Q,bráno ve smeru sklonu šikmé plochy Ž kanálu. Na šikmé ploše Ž a na horní rovné manipulační ploše äl kanálu nebo břehu řeky,který je obvykle betonový, je ulozena vodící dráha Q tvořená vodící tyčí êl, která je v určitých vzdálenosteoh upevněna do ikmé plochy 2 kanálu. da vodící tyčí Ql ve Spodní částí šikmélochy Ž kanálu je vytvořena dojezdová cast 1 tvořena narážkoupodvozku g, která je připevněna k rámu Zł...

Těleso elektromotoru monoblokového soustrojí, zejména ponorného kalového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241856

Dátum: 01.12.1987

Autor: Ferianec Ivan

MPK: F04D 13/06

Značky: zejména, ponorného, elektromotorů, soustrojí, monoblokového, čerpadla, těleso, kalového

Text:

...nálitkem je vytvořen ve dnu současně s vněj. ším druhým dutým válcem, přičemž je dutý válec se dnem, mezi kružným nálitkem a s vnějěím druhým dutým válcem vytvořen jako jednolitý celek.Vyšší účinek vynálezu epočívá v tom, že vytvořením tělesa elektromotoru tak, že jeho válcová část tvoří se spodním ložiekovým víkem a mezikružným nálitkem, tvořícím vnější obvodový plášt olejové nádrže jeden celek, se odstraní lebilní uchycení spodního...

Lisovací přípravek pro montáž a kalibraci zejména oddělovací vložky a držáku ložiska ponorného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250460

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kinter Jiří, Rulfová Lenka, Novák Jan, Kozák Jan

MPK: B30B 15/00

Značky: držáku, vložky, oddeľovací, zejména, přípravek, montáž, ponorného, motorů, ložiska, lisovací, kalibraci

Text:

...12,k jehož horní ploše je rozebíratelně připojeho vedení 13 tažnice 11, která je součástí tělesa 15 rozebíratelně spojeného s neznázorněným beranem lisu, kupříkladu šrouby. Tažník 4 je opatřen stredovým vybraním 16, ve kterém je -suvně uložen-o středicí pouzdro 17, v jehož dutině 18 je uložená pružina 19 opírající se svým spodním koncern o vyhazovač 2. Horní část střevdicího pouzdra 17 je opatřena osazením 34 pro nasazení držáku 20...

Průtočná kyveta ponorného čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237534

Dátum: 15.12.1986

Autor: Švandelík Jaroslav

MPK: G01T 1/167

Značky: průtočná, ponorného, čidla, kyveta

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší průtočnou kyvetu ponorného čidla pro kontrolu vlastností sypkých, zrnitých, pastovitých nebo suspenzních médií, zejména pro měření radioaktivity iontoměniče na výstupu z eluční kolony při výrobě uranových koncentrátů z rud. Kyveta je tvořena pláštěm /10/ tvaru trojbokého jehlanu, jehož dvě protilehlé a mimoběžné hrany jsou usečeny dvěma od sebe vzdálenými rovinami. Průnikem první roviny pláště /10/ je vytvořen vstupní otvor /11/ a...

Spojovací mechanismus, zejména ponorného čerpadla s výtlačným potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: 224535

Dátum: 15.12.1985

Autori: Lakomý Alois, Bačuvčík Karel, Novák Zdeněk

Značky: výtlačným, potrubím, ponorného, čerpadla, mechanismus, spojovací, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací machanismus, zejména ponorného čerpadla s výtlačným potrubím, kde čerpadlo je opatřeno výtlačným hrdlem a výtlačné potrubí dosedací přírubou, vyznačující se tím, že příruba (1) výtlačného hrdla (2) neznázorněného čerpadla je opatřena odnímatelným nástavcem (3), ve kterém je suvně uložena těsnicí vložka (6) opatřená vnější těsnicí plochou (7), zkosenou pod úhlem (alfa), a dosedací příruba (19) výtlačného potrubí (20) je opatřena...

Manipulační zařízení ponorného čerpacího agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224739

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šoustal Oldřich, Drábek Ivan

Značky: ponorného, manipulační, agregátu, čerpacího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulační zařízení ponorného čerpacího agregátu, umístěné zejména na břehu zavlažovacího kanálu nebo řeky, sestávající z výtlačného potrubí opatřeného podpěrným vedením čerpacího agregátu a postranní přírubou pro uložení příruby čerpacího agregátu, opatřeného přívodním kabelem, vyznačující se tím, že mezi výtlačným potrubím (l) a vedením agregátu (8) je uspořádána spojovací konstrukce (5).

Spouštěcí zařízení ponorného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218752

Dátum: 15.04.1985

Autor: Uchytil Jan

Značky: spouštěcí, čerpadla, ponorného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru závlah a řeší spouštěcí zařízení ponorných čerpadel z břehů kanálů a řek se šikmými stěnami, skládající se z výtlačného potrubí opatřeného vedením čerpadla a postranní přírubou pro uložení příruby čerpadla opatřeného tažným prostředkem. Podstatou vynálezu je, že výtlačné potrubí je uloženo šikmo, přičemž alespoň jedna příruba je opatřena ozubem pro uchycení protipříruby. Vedení čerpadla může být opatřeno alespoň jednou...

Spouštěcí zařízení ponorného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218033

Dátum: 15.02.1985

Autor: Uchytil Jan

Značky: čerpadla, zařízení, ponorného, spouštěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spouštěcí zařízení ponorných čerpadel z břehů kanálů a řek se šikmými stěnami, sestávající ze strmého vedení, opatřeného ve své spodní části zarážkou čerpadla, kde čerpadlo je opatřeno tažným lanem a výtlačnou přírubou, uloženou na protipřírubě rozvodu dopravované kapaliny. Podstatou vynálezu je, že vedení čerpadla je v horní části opatřeno ohybem, na nějž navazuje šikmá, v podstatě horizontální větev vedení, opatřená na své spodní...

Spojovací mechanismus, zejména ponorného čerpadla k výtlačnému potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215586

Dátum: 15.04.1984

Autori: Jüngling Ivan, Bačuvčík Karel, Lakomý Alois, Oškrdal Karel

Značky: ponorného, mechanismus, čerpadla, výtlačnému, zejména, potrubí, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čerpací techniky, a týká se spojovacího mechanismu, zejména pro připojení ponorného čerpadla k hrdlu výtlačného potrubí. V řadě známých spojovacích mechanismů pro připojení ponorného čerpadla k výtlačnému potrubí, řeší vynález tento problém zjednodušeným konstrukčním řešením, které lze použít i u provozovaných čerpadel bez dodatečné úpravy tělesa čerpadla. Podstatou vynálezu je, že výtlačné hrdlo ponorného čerpadla je...