Patenty so značkou «pomocný»

Procesný pomocný prostriedok pre termoplastické polyuretány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10123

Dátum: 15.10.2008

Autori: Sautel Henri, Welker Thomas, Kuhn Dieter, Menzel Frank, Schachtely Uwe, Lagneaux Didier, Boes Ulrich

MPK: C08J 3/24, C08G 18/82, C08J 3/22...

Značky: procesný, termoplastické, pomocný, polyuretany, prostriedok

Text:

...je uvedený spôsob, pri ktorom sa majú tak zmenšiť problémy dávkovania tým že sa Výstupný TPU s polyizokyanátom kvapalným v podmienkach spracovania podrobíVo W 0 2006/128793 je uvedený spôsob, pri ktorom sa metódou sol-gel získaný oxid kremičitý, polyol a izokynát privedú k reakcii pri vytvorení termoplastického polyuretánu,pričom oxid kremičitý je predmiešaný s najmenej s jednou vsádzkovou látkou. Týmto sa má zvýšiť flexibilita...

Spôsob prípravy inhibítorov matricovej metaloproteinázy a chirálny pomocný prípravok pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13196

Dátum: 21.08.2007

Autori: Soni Ajay, Reddy Ranadheer, Dastidar Sunanda, Tiwari Manoj Kumar, Rauf Abdul Rehman Abdul, Sattigeri Viswajanani, Khera Manoj Kumar, Palle Venkata, Srivastava Punit Kumar, Joseph Sony, Musib Arpita

MPK: A61P 29/00, A61K 31/4035, C07D 209/48...

Značky: pomocný, matricovej, přípravy, prípravok, spôsob, inhibítorov, metaloproteinázy, chirálny

Text:

...kyseliny a ich deriváty ako inhíbítory matricovej metaloproteinázy. W 0 2006/090235 opisuje deriváty S-fenyl-pentánovej kyseliny akoinhíbítory matricovej metaloproteinázy na liečbu astmy a iných ochorení.0011 Bol uskutočnený výskum s cieľom identifikácie inhibítorov, ktoré sú selektívne, napr. pre niekoľko podtypov MMP. Inhibitor MMP so zlepšenou selektivitou by nemusel mať potenciálne vedľajšie účinky spojené s inhibiciou tých...

Pomocný spôsob a systém jazdy pracovných vlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3511

Dátum: 29.10.2004

Autor: Mally Alain

MPK: B61L 23/00, B61L 27/00

Značky: spôsob, systém, pomocný, pracovných, jazdy, vlakov

Text:

...jazdy v režime traťová rýchlosť na uvažovanom úseku Si.0012 Výhodne vlak opúšťajúci stanovište na zaradenie vlakov zoraďovacej zóny pracovnej základne prejde pred výjazdom na trať traťovou prípojkou, pričom zriadenec stanovišťa nazaraďovanie vlaku a stavanie výhybiek iniciuje po prijatí súhlasu od prednostu PC itinerár na0013 V tomto prípade môže zriadenec stanovišťa na radenie vlaku a stavanie výhybiek po príslušnom nastavení výhybiek...

Videový pomocný systém na účinné zaznamenávanie videodát na uľahčenie zobrazovania na viacerých displejoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5437

Dátum: 17.09.2004

Autori: Prell Bernhard, Märtin Peter

MPK: G11B 27/031, H04N 5/222

Značky: uľahčenie, viacerých, zobrazovania, videový, videodát, účinné, systém, zaznamenávanie, pomocný, displejoch

Text:

...plochy) sú zase integrované v kontajneri - tu nazývanom CanvasContainer. Podstata, vzhladom na túto možnosť, spočíva vtom, že potrebné je napríklad viac Canvas-ov, (premietacích plôch), ak sa musia zobrazené obrázky-naživo zobraziť z niekoľkých kamier na jednom jedinom výstupnom médiu súčasne (napr. na Touchscreen (hlavnom displeji. CanvasContaíner sa potom stará o geometrický manažment jednotlivých Canvas-ov (premietacích plôch), t.j. ich...

Sklo ako pomocný prostriedok spekania a tvarovaný výrobok s otvorenými pórmi a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8513

Dátum: 16.10.2003

Autori: Spitzer Andrea, Gildenhaar Renate, Berger Georg

MPK: A61L 27/12, A61L 27/10, A61L 27/42...

Značky: pomocný, pórmi, otvorenými, výrobok, tvarovaný, spôsob, spekania, prostriedok, výroby

Text:

...kalcium fosfát, pričom spôsob sa vyznačuje tým, že obsahujúce 68-78 hmot. S 102, 5-12 hmot. MgO a 12-27 hmot. N 820 sa roztaví, apomelie dokiaľ sa získa veľkost zrna D 59 0,7-2 m a zmieša s ll-trikalcium fosfátom majúcim veľkosť zrna D 50 1-7,5 m, zmes dosiahne požadovaný tvar známym spôsobom atvarovaný výrobok sa vyrobí spekaním uvedenej zmesi pri teplote 1 150 a 1 350 °C, pričom veľkosť zrna B-TCP nemusí byt menší než ako je...

Pomocný priemyselný prostriedok na čistenie valcových nanášačiek lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2154

Dátum: 07.05.1999

Autori: Turanský Marian, Bešinova Oľga, Katuščák Svetozár, Chocholouš Jozef

MPK: B08B 3/02

Značky: priemyselný, válcových, čistenie, pomocný, nanášačiek, prostriedok, lepidla

Text:

...pomocný priemyselný prostriedok pre výrobu lepených výrobkov zveľkoplošných materialov, ktorého podstata spočíva v tom, že sa skladá z 0,1 až 45 Z hmot. zložky tvorenej 2 R 1-CD-R 2, kde R 1, R 3 je -NHg, - NHCH, NHCHEDH - N(CH 2 DH)g a/alebo z močovinoformaldehydového polyméru s priemernou čiselnou molekulovou hmotnosťou 95 až 230 a s parametrom polydisperzity Mw/Mn menším ako 1,3 a/alebo z fenolformaldehýdovej živice,0,1 až 2 Z hmot....

Pomocný rám na prichytenie výmennej nadstavby nákladného automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2076

Dátum: 11.02.1999

Autor: Hlach Jiří

MPK: B62D 21/00

Značky: automobilů, výmennej, prichytenie, pomocný, nadstavby, nákladného

Text:

...je možné upevniť ho na základný rám nákladného automobilu ako redukčný adaptér a pripojit k nemu nadstavby, ktoré by boli pôvodne určené na použitie na nákladných automobiloch iného výrobného radu, tzn. že sú vyrobené s inými pripojovacími rozmermi pre príchytky a púzdra. Pomocný rám je možné jednoduchou manipuláciou pomocou poistiek nasadiť i demontovať, sklápať a opät usádzat do pôvodnej polohy, bez toho aby bolo potrebné vykonávať...

Pomocný chemický prostriedok na báze škrobu na povrchové zošľachťovanie vláknových rún

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1908

Dátum: 05.08.1998

Autori: Kříž Pavel, Suchitra Zdeněk, Jelínek Petr

MPK: D21H 13/28, C08L 3/10

Značky: povrchové, báze, prostriedok, zošľachťovanie, škrobu, chemicky, vláknových, pomocný

Text:

...na odbúravanie, rozdielnych materiálových nákladoch na odbúravanie a čiastočne i v kvalite odbüranêho škrobu, resp. Škrobovéhho mazu. Enzymatickê odbúravanie poskytuje pri výrazne vyšších investičných nákladoch a relatívne nízkych nákladoch na enzým odbúraný škrob, vhodný pre všetok výrobný sortiment - papier, kartón, lepenku, atď. Jeho nevýhodou sú vysoké investičné náklady na strojné zariadenia a značnácitlivosć systému vyžadujúceho...

Pomocný čap riadenia motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1573

Dátum: 06.08.1997

Autor: Hlad Miroslav

MPK: B62D 7/18

Značky: pomocný, riadenia, vozidiel, motorových

Text:

...pri súčasných výkyvoch výkyvného čapu od volantu motorového vozidla v prevádzke,čím sa len v minimálnej miere a za veľmi dlhú dobu pomaly zväčšuje vôľa výkyvného čapu v kuželíkových ložiskách umiestnených v telese pomocného čapu riadenia pre motorové vozidlá. Naviac v takomtoprípade vonkajšie kryty v čelnom zahľbeni priebežného otvoru telesavonkajším tesnením zabránia prípadnému úniku maziva z kuželíkových ložísk a tým k zrýchleniu ich...

Pomocný záver výmenových jazykov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1184

Dátum: 03.07.1996

Autor: Šanc Václav

MPK: E01B 7/02

Značky: pomocný, výmenových, závěr, jazykov

Text:

...svoju opornicu dotláčaný opierkami, ktorých polohu a tým aj polohu priľahlého jazyka je možné regulovať počtom vymedzovacích vložiek V strednom skrutkovom spojeni ovládacej tyče. Pomocný záver výmenových jazykov nezvyšuje celkový prestavný odpor výmeny a pritom spoľahlivo zabezpečuje požadovanú funkciu. Vhodným konštrukčným vyhotovenim bola dosiahnutá ekologickánezávadnosť a dlhodobá stabilita nastavených parametrov.Prehľad obrázkov na...

Prívody elektrického prúdu na pomocný a pracovný oblúk plazmového horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279388

Dátum: 06.07.1994

Autori: Motloch Zdeněk, Dembovský Vladimír, Golonka Antonín

MPK: H05H 1/34

Značky: oblúk, přívody, horáka, prúdu, pracovný, pomocný, plazmového, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Prívody elektrického prúdu na pomocný a pracovný oblúk plazmového horáka sú uskutočnené samostatnými vodičmi (3, 4), z ktorých vodič (3), privádzajúci prúd na pomocný oblúk (5), je napojený na dýzu (2) pomocného oblúka (5) vo vstupnej časti dýzy (2) a vodič (4), privádzajúci prúd na pracovný oblúk (6), je napojený na dýzu (2) za miestom priviazania pomocného oblúka (5) vo výtokovom kanáli dýzy (2). Alternatívne je vodič (4) napojený na dutú...

Pomocný prípravok na zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278299

Dátum: 12.08.1992

Autori: Polievka Milan, Okresová Soňa

MPK: B23K 35/38

Značky: zváranie, prípravok, pomocný

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocný prípravok na zváranie zabraňuje adhézii postrekov zváraného kovu na povrch. Prípravok pozostáva z 1 až 95 hmotn. dielov aspoň jednej látky zo skupiny zahŕňajúcej diestery polyetylén-glykolu s molekulovou hmotnosťou 300 až 3000 g/mol., výhodne polyetylénglykolmaleinát, monobutylétery etylénglykolu s molekulovou hmotnosťou 100 až 170 g/mol, polyvinylalkohol, kopolymér propylénoxidu s etylénoxidom, z maximálne 50 hmotn. dielov...

Nízkopeniaci prací textilný pomocný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269690

Dátum: 11.04.1990

Autori: Králik Milan, Bistruckij Georgij, Aniščuk Elena, Ždamarova Valentina, Niepel Wiliam, Paulovič Milan

MPK: C11D 1/72, C11D 3/075

Značky: nízkopeniací, pomocný, prací, prostriedok, textilný

Text:

...vodných roztokov tenzidov. Riešenie vynálezu je založené na tom,že takto pripravený produkt A vo vyvázenej kombinácii s nízkooxyetylovaným mastným alkoholom (B 1) alebo alkylfenolom (B 2) vykazuje synergizmue v účinku zvýšenia praeej účinnosti v porovnaní so eamotnými zložkami A i B pri velmi nízkej penivostí ako to dokumentujú výsledky v tab. č. 1.21 cm. .41 je produkt ílołený s eo z hmot. unq vzor-ca ní-owgnpho cn(cn 3)zložke .L 2 je...

Koželužský pomocný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269591

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gerbel Ján, Matyašovský Ján, Bezák Andrej

MPK: C14C 9/00

Značky: pomocný, koželužský, prípravok

Text:

...dielov vody.Technický účinok koželužského pomoeného prípravku spočíva vo zvýšených termostabilizujúcioh vlastností usní. Výhodný je tiež kombinovaný neutralizačný, mazací 5 plniaci účinok prípravku súčasne. Prípravok sa aplikuje bez prítomnosti organického rozpúšťadla, čím sa zvýši ochrana životného a pracovného prostredia ako aj ochrana bezpečnosti pripráci. Koželužský pomocný prípravok sa vyrába z bežne dostupných surovín. Usne upravené...

Pomocný prostriedok pre inkrustačné morenie osív a sadív

Načítavanie...

Číslo patentu: 266253

Dátum: 13.12.1989

Autori: Dubina František, Lapčík Ľubomír, Blech Jozef, Čeppan Michal, Ember Karol Ing, Brezová Vlasta, Lodes Antonín, Bartalský Karol, Kovalčík Martin

MPK: A01N 25/10

Značky: inkrustačné, sadív, morenie, prostriedok, pomocný, osív

Text:

...je acetón a etylacetát, díoxan a etylacetát alebo etylmetylketón a etanol a 0,5 až J hmot. farebného indíkátora, ktorým je potravinárske farbivo rozpustné v niektorom z použitých rozpúštadiel. voľbou zloženia zmesnéhorozpúštadla možno upravit odparívosť výsledného pomocného prostriedku v rozmedzí 2 až 8výsledný produkt predstavuje systém dokonale adhezny na povrch semena. Po zaschnuti sa vytvorí rovnomerná vrstvička vyfarbeného polyméru...

Pomocný přípravek k odjehlování otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258368

Dátum: 16.08.1988

Autori: Křivánek Miroslav, Dvoraček Miroslav, Vojtek Ivan, Fašina Otakar

MPK: B22D 43/00

Značky: přípravek, otvorů, odjehlování, pomocný

Text:

...díloe s otvory určenými kodjehlení,nastaví opěrka ll a pomocí šroubu A ve směru šípky § 1.6 se vymezí maximální zdvih pracovního přítlačného rameneStrojní díl s otvorem, který má býti odjehlen se nasadí na hrot opěrného bodu gg,přičemž se samozřejmě předpokládá, že se otáčí příslušnými otáčkami odjehlovací nástroj. Sešlápnutím nožní páky ll proti účinku pružiny lg ovládací palec gg posune ovládacím ramenem 3 šoupátka v šoupátkové komoře lg a...

Pomocný zdroj polovodičového usmerňovača, najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244588

Dátum: 15.01.1988

Autori: Urban Pavel, Malý Ladislav, Pojman Pavel

MPK: B23K 9/10

Značky: zváranie, usmerňovača, pomocný, polovodičového, oblúkové, najmä, zdroj

Text:

...zdroja. Ďalšou výhodou zdroja podľa vynálezu je,že tou istou kapacitou sa docieli trojnásobne vyšší prúd, nakoľko frekvencia na medzifázovom transformátore je trojnäsobkom frekvencie siete, čiže pri pomerne nízkych nákladoch sa docieli výrazná kompenzácia vstupného prúdu, odľahčenie výstupného vi 4nutia zváracleho tnansformatora a tyristorov, čiže pri súčasnom zvýšení účinnosti a účinníka vytvoria sa aj podmienky pre použitie tyristorov na...

Koželužský pomocný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252720

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bezák Andrej, Matyašovský Ján

MPK: C14C 1/00

Značky: prípravok, pomocný, koželužský

Text:

...sulfonovaného naftalenu a sulfonovaného fenolu s močovinou a formaldehydom. Druhý prípravok obsahuje estery mastných kyselín s obsahom atómov uhlíka 10 až 25,minerálne oleje, v oleji rozpustný sulfónaií sodný alebo draselný a neionogénnu povrchovoaktívnu látku. Tretí prípravok vzniká emulgovaním vodného roztoku alkylsulfronátu, ktorého alkylový zbytok obsahuje minimálne 8 atómov uhlíka. Nevýhodou uvedaných prípravkov je znížená schopnost...

Textilní pomocný prostředek pro barvení textilních vlněných a polyamidových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252169

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kohout Jan, Maxa Milan, Růžička Karel

MPK: D06M 13/38

Značky: prostředek, vlněných, polyamidových, pomocný, barvení, materiálů, textilních, textilní

Text:

...metalokomplexní barviva, zvláště u syiých odstínů a nižší stálost vybarveného materialu při praní.Nyní bylo zjištěno, že tyto nevýhody odstraňuje aplikace pomocného textilního prostředku podle vynálezu, jehož pomocí se dosahuje rovnoměrného vytahování barviva z barvicí lázně na barevný substrát, což se dále projevuje vysokou egalitou vybarvení,úplným vyčerpáním barevné složky z lázně a krytím jakostních nedostetků textilních...

Pomocný napájecí zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251637

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pavlík Jiří, Kosina František

MPK: H03L 5/00

Značky: zdroj, napájecí, pomocný

Text:

...vstupu 2 třotího usmčrňovsčo 2, jehož první vstup 21 Jo připojen k druhému vyvouu 35 spínacího vinutí transforuitoru 1 mäničo. První výstup 21 třetího usměrioveöo 2 je připojon k prvnínu vstupu QA odpínacího obvodu Q, jehož druhývstup § 3 je připojen k druhému přívodu sítě 2 § a současně k druhému výstupu 25 třetího usměrnoveče 2, přičomž výstup §g odpínacího obvodu § je připojen k prvníuu vývodu 11 primírního vinutí pouocného...

Mazací a/alebo mastiaci mikroemulzný textilný pomocný prípravok na polyesterové nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 240311

Dátum: 15.06.1987

Autori: Wiedermann Ján, Holubec Miroslav, Piskla Ján, Hýbl Eestmír, Matula Milan, Macho Vendelín, Ziikmund Miroslav Ing

MPK: C07F 7/08, D06M 15/19

Značky: polyesterové, textilný, mikroemulzný, mazací, mastiaci, prípravok, pomocný

Text:

...dráždivým účinkom na očnú sliznice, čo sťažuje manipuláciu pri nanášani. Nízka viskozimemulzií je často príčinou stekania mastiaceho prostriedku v dôsledku čoho nanesene množstvo nie je rovnomerné.čiastočne sa tieto nedostatky odstránili mazacím .a m-astiacím prípravkom podľa AD 208 610, ktorý chráni použitie emulzie silikónovéhc oleja pripravenej inverziou. Rela Trabulka 1.tívne málo stabilne sú i hruhodisperzné e inulzie silikónovêho oleja...

Pomocný sklad výbušnín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237827

Dátum: 15.03.1987

Autori: Mrázik Štefan, Emeljanov Demeter, Sadloň Pavol, Poljak Stanislav, Dengstein Jiří

MPK: E21D 19/00

Značky: pomocný, sklad, výbušnin

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocný sklad výbušnín je určený na uskladňovanie výbušnín v hlbinnom baníctve. Podstata riešenia podľa vynálezu je, že v banskom diele sú vo vzdialenosti, ktorá je od vstupného objektu minimálne 3 m, umiestnené statické tlmiace prepážky, vyplnené pieskom druhá skladová skriňa je umiestnená na začiatku a/alebo konci zostavy prvých skladových skriniek, pričom odvetrávanie je zabezpečené cez vetračkový ťah pre výdaj výbušnín je sklad vybavený...

Koželužský pomocný prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249178

Dátum: 12.03.1987

Autori: Exner Rudolf, Roman Jan, Friml Zdeněk, Kroupa Jan, Šarbort Jiří

MPK: C14C 3/20

Značky: pomocný, koželužský, prostředek, způsob, výroby

Text:

...filtrací nebo odstřečováním.Koželužský pomocný prostředek vhodný k použití V průběhu činění a úpravy usní nebo k.přípravě dalěíoh produktů spočívá podle vynálezu v tom, že je tvořen 5 až 70 hmot. nitrosoderivátů 2-naftoldisulfokyselin,2-naftoldisulfokyselin, 0,5 až 15 hmot. 2-nafto 1 trisulfokyaelin, 1 až 35 hmot. kyseliny sírová, 1 až 30 hmot. anorganickýoh.so 1 í, 20 až 85 hmot. vody. Příprava koželužekého pomocného prostředku...

Koželužský pomocný prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249177

Dátum: 12.03.1987

Autori: Roman Jan, Šarbort Jiří, Kroupa Jan, Exner Rudolf, Friml Zdeněk

MPK: C14C 3/20

Značky: prostředek, výroby, způsob, pomocný, koželužský

Text:

...reakcí formaldehydu s 2-nefto 1 mono- a disulfokyselinami získanými ve formě technické směsi vysolením z filtrátů po izolaci 2-naftolmono- a disulfokyselin.Koželužský pomocný prostředek vhodný k použití v průběhu činění a úpravy uení nebo k přípravě dalších produktů spočívá podle vynálezu v tom, že je tvořen 5.až 30 hmot. kondenzátu 2-nafťol-3,6-disulfonové kyseliny s formaldehydem, lúaž 25 hmot. 2-naftol-3,6-disulfonové kyseliny l až 20...

Pomocný uvolňovací obvod samosvorného hydraulického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249313

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zegzulka Jiří

MPK: F15B 5/00

Značky: obvod, samosvorného, obvodů, uvolňovací, pomocný, hydraulického

Text:

...uvolnění fixovaného předmětu bez nutnosti použití prídavných hydraulických zařízení.Příkladné provedení pomocného hydraulického obvodu podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkresu.Pomocný uvolñovací obvod samosvorného hydraulického obvodu podle vynálezu je tvořen větví 1, která propojuje přes ovládací prvek § prostor mezi oběma těsnícími kroužky E a 2 dolního hydraulického válce Š se samosvorným hydraulickým obovodem,...

Mazací a/alebo mastiaci mikroemulzný textilný pomocný prípravok na polyesterové nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 234819

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hodul Pavel, Markušovská Elena, Vrlák Ladislav, Strečanský Michal, Hronská Eva, Všetečková Marta, Antoš Kamil

MPK: D06M 15/66

Značky: mikroemulzný, mazací, pomocný, polyesterové, textilný, mastiaci, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací a/alebo mastiaci mikroemulzný textilný pomocný prípravok na polyesterové nite na báze polydimetylsiloxánu vyznačený tým, že pozostáva z 20 až 32 hmot. dielov polydimetylsiloxánu s viskozitou 200 mPa. .s, 18 až 35 hmot. dielov mastného alkoholu s počtom uhlíkových atómov 10 až 14 oxyetylovaného v priemere 2 až 6 mólmi etylénoxidu, 18 až 22 hmot. dielov alkylpolyglykoléterfosfátu oxyetylovaného mastného alkoholu s priemernou dĺžkou alkylu...

Textilní pomocný přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247020

Dátum: 17.04.1986

Autori: Mirzojev Georgij Konstantinovie, Karnauchov Boris Georgijevie, Kostova Sofija Georgijevna Sofie, Kostov Georgij Dmitrijevie

MPK: D06M 13/46

Značky: textilní, přípravek, pomocný

Text:

...720 g. Vzniklá reakčoí směs po vychladnutí na teplotu místnosti nabyde pastovité kovnzrstence. Tato látka je použitelná především pro nlěkčerlí textílních vlákenných materiálů.Podobné lze použít místo LB-bls-S-chlor 247020 40/Do skleněné aparatury podle příkladu 2 se předhoží 256 g distearylaminu., který se ponechá při teplotě 75 °C Doztavit. Při stejné teplote se postupně přidává 300 g 50 wondného roztoku 1,3-bis 2,3-epoxypr 0 py 1...

Pomocný obvod pro vypínaní tyristoru v obvodu stejnosměrného spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220018

Dátum: 15.10.1985

Autor: Pukl Jiří

Značky: obvod, obvodů, spotřebiče, tyristorů, vypínání, pomocný, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zrychlení vypínání stejnosměrného obvodu, zejména napájecího obvodu stejnosměrného spotřebiče, který je zapojen v sérií s vypínacím tyristorem. Pomocný obvod podle vynálezu je zapojen tak, že nulový impuls na řídicím vstupu (13) rozepne tranzistory (7) a (9), čímž se na řídicí mřížku pomocného tyristoru (11) dostane kladné napětí a nabitý kondenzátor (10) přivede závěrné napětí na katodu tyristoru (3), který odpojí...

Pomocný hydrogenerátor axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 225380

Dátum: 30.06.1985

Autori: Gostanian Edward Aršak, Galba Vladimír

Značky: hydrostatického, pomocný, axiálneho, prevodníka, hydrogenerátor

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocný hydrogenerátor axiálneho hydrostatického prevodníka so šikmou doskou, po zostávajúci z prvého súkolesia, ktoré je uložené na pomocnom hriadeli spriahnutom cez spojku s hlavným hriadeľom prevodníka a ktoré je spolu s ložiskovou doskou umiestnené v prvom valcovitom priestore vytvorenom v zadnom veku prevodníka, v ktorom sú umiestnené tiež spätné ventily, pričom prvý valcovitý priestor je uzavretý krycím vekom, v ktorom je umiestnený sací...

Pomocný textilní přípravek pro zlepšení nepromokavé úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239273

Dátum: 15.05.1985

Autor: Škréta Marcel

MPK: D06M 15/687

Značky: nepromokavé, přípravek, úpravy, pomocný, zlepšení, textilní

Text:

...epoxidový hmotnostní ekvivalent je 192 /odpovídá obsahu 1,074 epoxyskupin/ se přidá při 20 UC za stâlého míchání 345 g metanolu a 44,5 g dietylentriaminu/odpovídá obsahu 2,16 reaktívních vodíkových atomů vâzaných na dusík/. Teplota reakční směsi samovolně stoupá, po krátké době se pryskyřice rozpustí a bezprostředně nato se přidá 38 g kyseliny octové. Teplota směsi se udržuje na 40 OC.Průběh reakce se sleduje odebíráním vzorků reakční směsi a...