Patenty so značkou «pomocné»

Inhibítory CXCR1/2 ako pomocné látky pri transplantácii Langerhansových ostrovčekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16200

Dátum: 06.10.2010

Autori: Allegretti Marcello, Piemonti Lorenzo, Daffonchio Luisa

MPK: A61K 31/18, A61P 37/06

Značky: látky, inhibitory, pomocné, langerhansových, transplantácii, ostrovčekov

Text:

...protokol vyžaduje použitie kombinácie imunosupresív sirolimus a takrolimus musia byt užívané doživotne alebo tak dlho, dokiaľ transplantované ostrovčeky fungujú. Avšak tieto lieky majú významné vedľajšie účinky, ktoré by bolo žiaduce redukovat. Komplikácievyplývajúce zimunosupresívnej terapie sú druhou najčastejšou závažnou udalosťou hlásenou u tohto typu transplantácie.0010 Na zlepšenie dlhodobej viability a funkcie štepu, aby sa v priebehu...

Pomocné zariadenie na spájanie dvoch drevených hranolov prostredníctvom skrutiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12999

Dátum: 30.03.2008

Autor: Bässler Uwe

MPK: B25H 1/00, B25B 23/08, B23B 47/28...

Značky: zariadenie, dřevěných, dvoch, skrutiek, spájanie, prostredníctvom, hranolov, pomocné

Text:

...spájanie hranolov vzájomne uložených v tvare T, ako aj vzájomne paralelne na sebe uložených hranolov.0008 Ako riešenie úlohy je navrhnuté pomocné zariadenie, ktoré pozostáva zo spojovacieho dielu a dielu šablóny. Spojovací diel slúži na pomocné zhotovenie a zaistenie správnej vzájomnej polohy hranolov a podporuje správne nasadenie dielušablóny. Spojovací diel sa podľa určenia dočasne spojí prostredníctvom skrutiek prinajmenšom s jedným z...

Filtračné a/alebo flokulačné pomocné prostriedky na čistenie kvapalných potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16713

Dátum: 15.06.2007

Autori: Wenk Armelle, Gane Patrick, Schoelkopf Joachim

MPK: B01D 37/02, B01D 37/03, B01J 20/10...

Značky: čistenie, filtračné, kvapalných, pomocné, potravin, prostriedky, flokulačné

Text:

...blokovať póry povrchového filtra,sú zadržané V hĺbke filtračnej vrstvy.0011 Jednou z možností pre zavedenie hĺbkovej filtračnej vrstvy na povrchový filter je suspendovať flokulačný pomocný prostriedok v kvapaline určenej na filtrovanie, čínl sa umožní tomuto pomocnému prostriedku dodatočne usadiť tak, že flokuluje všetky alebo časť týchto nečistôt, keď sa usadzuje na povrchovom filtri, čim sa vytvorí vrstva pre hĺbkovú filtráciu. To je...

Pomocné zariadenie na otáčanie aspoň jedného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5919

Dátum: 17.11.2006

Autori: Samour Eric, Sampedro Angel

MPK: B65G 7/00

Značky: aspoň, otáčanie, kontajnera, pomocné, zariadenie, jedného

Text:

...medzi ložiskom a západkou a povrch vačky vymedzenej v druhom prvku medzi ložiskom a západkou, kde bežec sa posúva po povrchu vačky- rameno obsahuje náboj a osový čap, náboj je pevne spojený so manipulujúcou vetvouramena, otáčavý vložisku okolo osi ramena apreniknutý pozdĺžnou lineárnouštrbinou rozprestierajúcou sa pozdĺž tvoriacej krivky rovnobežnej s osou, čap sa osovo posúva vnábojí a je pevne spojený so zaisťovacou západkou, odisťovací...

Pomocné zariadenie na valcové lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285272

Dátum: 11.09.2006

Autor: Ödmark Leif

MPK: D21G 3/00

Značky: válcové, pomocné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocné zariadenie na valcové lisy obsahuje pre každý valec (1, 2) lisu pásové odovzdávacie zariadenie (6, 7), ktoré je v styku s valcovým povrchom príslušného valca alebo v styku s pletivom namontovaným na uvedenom valcovom povrchu. Pásové odovzdávacie zariadenie (6, 7) pozostáva z pomocných sekcií (13), ktoré obsahujú stieracie nože (8, 9) a ktoré sú obsiahnuté v modulovom systéme. Pásové odovzdávacie zariadenie (6, 7) je podopierané hrubým...

Univerzálne pneumatické ventrikulárne pomocné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16753

Dátum: 28.05.2004

Autori: Sacristan Rock Emilio, Calderon Moises

MPK: A61M 1/10

Značky: ventrikulárne, zariadenie, pomocné, pneumatické, univerzálne

Text:

...ktorý pôsobí na krv tak, že ju urýchľuje von na výstup. Obe tieto kategórie ventrikulárnych pomocných zariadení sú všeobecne spoľahlivé a implantovatelné, ale sú veľmi nákladné, ale nie zvlášť trvanlivé, a nie sú užitočné vsituáciách, v ktorých pacient potrebuje dodávať skutočne pulzujúcu krv. Presnejšie, axiálne aodstredivé pumpy sú typicky ponechávané v neprerušovanom prevádzkovom móde, v ktorom je dodávaný stály tok krvi na...

Imidazochinolínové pomocné látky pre DNA vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8860

Dátum: 19.03.2003

Autor: Braun Ralph Patrick

MPK: A61K 39/39, A61P 37/04

Značky: látky, pomocné, vakcíny, imidazochinolínové

Text:

...ktorá je imidazochinolínamín, imidazopyridínamín,6,7-kondenzovaný cykloalkylimidazopyridínamín, 1,2-premostený imidazochinolínamín, tiazol- alebo oxazol-chinolinamin, tiazol- alebo oxazol pyridínamin, imidazonaftyridín alebo tetrahydroimidazonaftyridinamin.0009 Ďalej tento vynález poskytuje použitie zlúčeniny pri výrobe liečiva pre zlepšenie alebo stimuláciu u jednotlivca bunkami sprostredkovanej imunitnej odozvy na antigén, pričom...

Vodná disperzia obsahujúca stabilné nanočastice účinnej látky nerozpustné vo vode a pomocné látky ako sú triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (MCT)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2246

Dátum: 01.08.2002

Autori: Olsson Ulf, Lindfors Per Lennart, Skantze Pia Margaretha Cecilia, Von Corswant Lars Christian, Zzackrisson Schantz Anna Elisabeth Fysi, Skantze Tommy Urban

MPK: A61K 9/10, A61K 9/16

Značky: látky, mct, reťazcom, vodná, triglyceridy, stabilné, dlhým, obsahujúca, disperzia, nerozpustné, stredne, nanočastice, účinnej, pomocné

Text:

...polymćrneho materiálu, ktorý má molekulovú hmotnosť až 10 000, aby sa dispergovala olejová fáza emulzie typu olej vo vode a inhibovalo sa Ostwaldovo zrenie. Welin-Berger et al.(Int. Jour. of Pharmaceutics 200 (2000) ss. 249-260) opisujú pridanie hydrofóbneho materiálu kolejovej fáze emulzic typu olej vo vode, aby sa inhibovalo Ostwaldovo zrenie olejových kvapiek vemulzii. Vtýchto naposledy zmienených troch literárnych odkazoch je...

Deriváty kyseliny alkyljantárovej ako pomocné prostriedky na spracovanie kovov a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280381

Dátum: 11.05.1994

Autori: Wehle Detlef, Lorke Horst

MPK: C07C 235/74, C10M 133/16, C07C 219/04...

Značky: pomocné, spracovanie, alkyljantárovej, kyseliny, kovov, spôsob, deriváty, výroby, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka derivátov kyseliny jantárovej, totiž solí alkoxyalkyl-N-substituovaných amidov kyseliny alkenyljantárovej, N,N-disubstituovaných 2-amino etylesterov kyseliny alkenyljantárovej a/alebo imidov kyseliny alkenyljantárovej, spôsobu ich výroby, prípravkov na spracovanie kovov obsahujúcich uvedené látky a ich použitia ako pomocných prostriedkov na spracovanie kovov, obzvlášť ako ochranných prostriedkov proti korózii a ako emulgátorov...

Použitie solí poloamidov kyseliny alkenyljantárovej ako pomocných prostriedkov na opracovanie kovov a pomocné prostriedky tieto látky obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: 280809

Dátum: 16.12.1992

Autori: Lorke Horst, Kremer Gernot

MPK: C10M 133/16, C23F 11/14

Značky: kovov, pomocné, prostriedkov, kyseliny, opracovanie, pomocných, tieto, obsahujúce, použitie, solí, prostriedky, poloamidov, alkenyljantárovej, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie solí poloamidov kyseliny alkenyljantárovej s imidmi vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti ako pomocných prostriedkov na opracovanie kovov, obzvlášť ako ochranných prostriedkov proti korózii a emulgátorov, vo vodných a/alebo olej obsahujúcich prípravkoch, prípadne v kvapalinách na opracovanie kovov. Ďalej sa týka pomocných prostriedkov obsahujúcich tieto látky.

Pomocné otváracie zariadenie na ampuly

Načítavanie...

Číslo patentu: 277749

Dátum: 11.06.1991

Autori: Gernand Wolfgang, Wieland Gerhard, Simgen Helmut, Steckenreuter Klaus

MPK: A61M 5/315, B65D 51/22

Značky: ampuly, pomocné, otváracie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ampuly uzatvorené membránami z plastickej hmoty je vo forme lievikovite vytvoreného puzdra (3), ktoré obsahuje membránu (4) zvarenú s membránou (1) z plastickej hmoty. Zariadenie zaručuje bezpečné otvorenie ampuly a rýchle, úplné a bezstratové premiestnenie obsahu ampuly do odmernej banky alebo kadičky.

Pomocné vreteno s klieštinovým upínačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278914

Dátum: 14.05.1991

Autori: Sovička Oldřich, Kudělka Jan

MPK: B23B 15/00, B23B 31/20, B23B 7/06...

Značky: upínačom, pomocné, klieštinovým, vřeteno

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocné vreteno s klieštinovým upínačom, ktoré má v hlavnom telese (1) upevnenom na jednom z bokov nástrojovej hlavy (3) osadené na predpätých guľkových ložiskách (4) a ihlách (6) vreteno (7), na konci vretena (7) je upevnený náhonový pastorok (10) a v dutine vretena (7) sú osadené tanierové pružiny (11), ktoré tlačia na kužeľovú objímku (12), situovanú v prednej časti dutiny vretena (7), do ktorej je vložená klieština (13). Vnútri dutiny...

Pomocné zavlažovací zařízení míchacího bubnu autodomíchávače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268120

Dátum: 14.03.1990

Autori: Polda Josef, Piňos Josef

MPK: B28C 5/42

Značky: bubnu, míchacího, pomocné, autodomíchávače, zavlažovací, zařízení

Text:

...dnu bubnu, v důsledku jehož je postatně snižena možnost vyttačovàni vody a cementové emulze na povrch michane dávky,směs je potom homogenni bez následného ovlivněni rovnoměrnosti pevnostui charakteristí~Podstata vynälezu spočĺvá v tom, že na nosnêm čepu michaćíhobobno je otočné připevněna objimka se šroubenim pro přivod vody do obvodové dräžky, odkud je potom voda přivàdčna ołvory v nosněm čepu do prostoru vnítřni strany dna nichaciho...

Připojení pomocné ocelové konstrukce nosu k čelu vysouvané mostní železobetonové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265144

Dátum: 13.10.1989

Autori: Plánička Antonín, Lukeš Jaroslav

MPK: E01D 21/02, E01D 21/00

Značky: konstrukce, připojení, vysouvané, pomocné, čelu, mostní, ocelové, železobetónové

Text:

...nosu je předepnuta.Pŕedepnutím pomocné ocelové konstrukce nosu se ušetří řada kotevních elementů a zároveň to umožňuje navrhnout subtilnější ocelovou konstrukcí nosu.Připojení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech na obr. 1 v bočním pohledu a na obr. 2 v příčném řezu.Pomocná ocelové konstrukce nosu ł sestává ze dvou nosníků průřezu I s proměnnou výškou,které jsou vzájemné spojeny systémem svislých a...

Pomocné polohovacie zariadenie pre stavbu stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 259254

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kukučka Hieroným

MPK: B25H 1/04, B23Q 7/00

Značky: stavebnicových, pomocné, sústav, stavbu, upínacích, zariadenie, polohovacie

Text:

...upínacich základni.Na pripojených výkresoch je znázornená pomocné polohovacie zariadenie podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený narys príkladu použitia polohovacej dosky, na obr. 2 je pôdorys z obr. l, na obr. 3 je nárys príklładupoužitia polohovacej lišty a na obr. 4 je pôdorys z obr. 3.Pomocné polohovaciezariadenie pre stavbu stavebnicových upinacich sústav pozostáza z polohovacej dosky 1 D a polohovacej lišty 20. Polohovacia...

Zapojení pro bezkontaktní vypínání pomocné fáze jednofázového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259175

Dátum: 17.10.1988

Autori: Reljič Jakša, Frank Helmar

MPK: H02P 1/42

Značky: asynchronního, motorů, zapojení, bezkontaktní, fáze, vypínání, jednofázového, pomocné

Text:

...asynchronních motorü, nejsoudosavadní způsoby spínání a vypínání pomocné fáze ani z technickéÉho ani z ekonomického hlediska vhodné pro všechny motory. Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro- bezkontaktní vypínäní pomocné fáze jednofázového~aanchronního motoru podle vyná.lezu, jehož podstata spočívá v tom, ževv sérii s hlavní fází motoruje zapojeno primární vinutí proudového transformáyoru s proměn mnou indukčností. Jeho sekundární...

Elektronický odpojovač pomocné fáze jednofázového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258258

Dátum: 16.08.1988

Autori: Štarha Vlastimil, Jobánek Karel, Stavěl Vladimír

MPK: H02P 1/42

Značky: jednofázového, elektronický, asynchronního, odpojovač, pomocné, motorů, fáze

Text:

...podle vyuálezu jednak zvyšuje spolehlivost režimu rozběhu jednofázového asynchronního motoru a jednak nevyžaduje dodatečnou mechanickou úpravu hřídele motoru.Na připojeném výkresu je znázorněno zapojení podle vynálezu. Řídicí vínutí l motoru je spojeno paralelné s pomocnou fází 3 motoru. Do série s řídioím vínutím l je zapojena tlumivka 3. Do série s pomocnou fází g je zapojen triak Q svými hlavními elektrodami. Paralelně k tlumivoe A je...

Zapojení pro bezkontaktní ovládání pomocné fáze asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254516

Dátum: 15.01.1988

Autori: Frank Helmar, Reljič Jakša

MPK: H03K 17/64, H02P 1/42

Značky: ovládání, fáze, motorů, pomocné, asynchronního, zapojení, bezkontaktní

Text:

...polovodičový spínač a kondenzátor na pomocnou fázi a jednak přes druhý odpor na hlavní fázi. Řídicí elektroda polovodičového spínače je zapojena přes první odpor mezi druhý odpor a hlavní fázi.zapojení je velmi jednoduché s velmi nízkými výrobními náklady a zajiščuje prakticky bezporuchový rozběh jednofázových asynchronních motoru.Na připojeném výkresu je uvedeno schéma zapojení. Druhý vstup 1 elektrické napájecí sítě je zapojen mezi...

Zapojení pro bezkontaktní ovládání pomocné fáze asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254515

Dátum: 15.01.1988

Autori: Frank Helmar, Reljič Jakša

MPK: H03K 17/64, H02P 1/42

Značky: pomocné, motorů, bezkontaktní, fáze, asynchronního, zapojení, ovládání

Text:

...je paralelně zapojen třetí odpor. Řídíoí elektroda polovodičového spínače je zapojena přes druhý odpor na anodu diody.zapojení je lscine, malé a účelne. Prakticky zajišťuje bezporuchový chod jednofázového asynchronního motoru v chladničkách, pračkách apod.Na připojeném výkresu je uveden příklad zapojení.První vstup zl elektrické sítě je zapojen mezi pomocnou fázi g a hlavní fázi g. Polovodičový spínač 3 je anodou zapojen na pomocnou fázi 2,...

Pomocné zariadenie na preklápanie palivovej nádrže vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238324

Dátum: 01.10.1987

Autori: Siekel Anton, Bolimowski Wacław

MPK: B62D 25/00

Značky: vozidiel, pomocné, palivovej, preklápanie, zariadenie, nádrže

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocné zariadenie je určené na preklápanie palivovej, olejovej alebo inej nádrže pomocou skrutnej tyče a je umiestnené na strane otočných elementov. Jeden koniec skrutnej tyče je uchytený na pevnú časť stroja a druhý predpružený koniec sa opiera o nádrž. Po uvolnení nádrže, skrutná tyč pomáha nádrž preklopiť vlastným predpružením a tým zmenšuje silu na preklopenie.

Práškovité pomocné chemické prostředky se sníženou prášivostí na bázi syntetických třísliv nebo jejich složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237182

Dátum: 01.10.1987

Autori: Remeš Miroslav, Friml Zdeněk, Adámek Milan, Baum Zdeněk, Exner Rudolf

MPK: C11D 1/86

Značky: bázi, prášivostí, sníženou, syntetických, práškovité, složek, chemické, třísliv, pomocné, prostředky, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že obsahují 0,05 až 8 % hmot. látky obecného vzorce I, eventuelně 0,1 až 8 % hmot. sulfatovaného rostlinného oleje nebo 0,1 až 8 % hmot. trietanolaminu nebo 0,1 až 8 % hmot. silikonového oleje nebo 0,1 až 8 % hmot. polyethylenglykolu nebo 0,05 až 8 % hmot. tálového oleje.

Pomocné zariadenie k agregátu na výrobu peny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235252

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kiaba Vojtech, Šmida Ladislav

MPK: E21F 5/00

Značky: pomocné, výrobu, zariadenie, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom sa rieši problematika využitia kompresora v prostrediach s nebezpečím výbuchu metánu, v súvislosti s agregátom na výrobu peny. Výsledkom riešenia je pomocné zariadenie k agregátu na výrobu peny určené predovšetkým pre banské prevádzky, ktoré pozostáva z dvoch základných jednotiek, pričom prvá základná jednotka obsahuje nadprúdový istič, prepojený jednak so stykačom pre ovládanie agregátu a jednak s druhým stykačom, pre ovládanie...

Pomocné zařízení pro práce ve vyšších polohách pomocí vysokozdvižného vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239087

Dátum: 01.06.1987

Autor: Novotný Jiří

MPK: B66F 9/06

Značky: vyšších, vysokozdvižného, pomocné, pomocí, práce, polohách, zařízení, vozíků

Zhrnutie / Anotácia:

Montážní plošina s pantografem, jehož podstata spočívá v tom, že montážní plošina s pantografem je usazena na ochranné stříšce vysokozdvižného vozíku tak, že pantograf je uložen pomocí čepu a kladky ve vodítku jednak v montážní plošině a jednak na ochranné stříšce, přičemž pístnice hydraulického válce, který je uložen pomocí čepu ve vodítku na ochranné stříšce, je uchycena pomocí páky k přednímu čepu pantografu. Vynález lze využít při montážní...

Pomocné sušidlo na bázi solí baria karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239773

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petrůj Jaroslav, Ryšavý Drahomír

MPK: C09F 9/00

Značky: pomocné, karboxylové, baria, bázi, solí, kyseliny, sušidlo

Text:

...moly karboxylové kyseliny, připravit soli, V kterých na jeden mel baria připadá nejméně 2,8 molu, s výhodou však 3,0 až 3,1 molu príslušné kyseliny.Předmětem tohoto vynálezu je pomocné sušidlo na bázi solí baria, vyznačující se tím,že na jeden mal baria připadá nejméně 2,8 molu, s výhodou 3,0 až 3,1 molu karboxylové kyseliny s šesti až osmnácti atomy uhlíku, s rozvětveným řetězcem anebo s pěti nebo šestičlenným kruhem v řetězci.Složení a...

Způsob přípravy farmaceutická pomocně látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240402

Dátum: 15.12.1986

Autor: Reissová Alena

MPK: A61K 47/00, C08F 251/02

Značky: pomocné, způsob, přípravy, farmaceutická, látky

Text:

...nexapcwsennnx cpencmB.Cyuuąocws nsoópemenna sąrunuqae-rca B TOM, qmoóu MCHOJIBSOBBTL ncmnoqnwensno ÓJIBPOIIPHHTHHB óBoñoTBa uemmosn, B tzacmocwzz ee manqecrcoe cmpoenne n BOJIOKHEGTYIO cTpVKTypy, B coqewannxx co cBoñoTBaMn cnHTeTnqecKnx BemecTB. TaKIiM Konaónnamxma ne JIJIEOJIOSH c cnxłmernqecnmąn Marepnanaran momo 0 mm IIpĽJIBBSTBJIIDÓHG cBoücTBa B SEBIICEMOOTĽ OT xapaKTepa n Koanmecrna cnHTewnqecuoü cocraBJLqmeü. na...

Přípravek pro montáž pomocné ložiskové sestavy jehlového ložiska horního oka ojnice klikového mechanismu spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236517

Dátum: 15.11.1986

Autori: Blažej Ctibor, Turek Vojtěch

MPK: F16C 43/06, F16C 43/04

Značky: spalovacího, pomocné, horního, sestavy, montáž, motorů, klikového, ložiska, ložiskové, mechanismu, ojnice, přípravek, jehlového

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek podle řešení umožňuje plnění otvorů, jež jsou současně dráhou ložiska a vytvořeny přímo v součástech jehlovými válečky. Uvedeného účelu se dosáhne přípravkem sestávajícím z plnící kostky, v níž je souose s průchozím otvorem uspořádáno vybrání pro suvné uložení vnější pomocné pouzdro a průchozí otvor v němž je suvně uspořádán trn opatřený osazením a suvně uloženým pružným pouzdrem, přičemž v plnicí kostce je tangenciálně na průměr...

Pomocné odvíjecí zařízení pro odtah nití z nejméně dvou navzájem nad sebou nasunutých předlohových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235517

Dátum: 15.11.1986

Autor: Schacht Dieter

MPK: B65H 49/14

Značky: nejméně, sebou, cívek, pomocné, navzájem, odvíjecí, nasunutých, nití, odtah, zařízení, předlohových

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocné odvíjecí zařízení pro odtah niti z nejméně dvou navzájem nad sebou nasunutých předlohových cívek, odvíjených přes hlavu, ve tvaru nejméně jednoho kotouče, nasunovatelného na nosič cívek, přičemž obvod tohoto kotouče je tvořen několika částečně se překrývajícími segmenty s vnějším okrajem ve tvaru kruhového oblouku, je podle vynálezu vyznačen tím, že segmenty 10 jsou uloženy posuvně v radiálním směru.

Zariadenie pre pomocné pootáčanie hriadeľov viacstupňovej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230269

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hladký Viktor, Chrenka Ivan, Plesnivý Ján

MPK: F16H 5/74

Značky: viacstupňovej, pootáčanie, zariadenie, pomocné, hriadeľov, převodovky

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre pomocné pootáčanie hriadeľov viacstupňovej prevodovky vyznačujúce sa tým, že je tvorené kolesom (5), ktoré je pevne uložené na vstupnom hriadeli (3) prevodovky a ktoré je v stálom zábere so satelitom (7), neotočne uloženým na prídavnom hriadeli (8), a spojeným trecou spojkou (12) s voľným kolesom (15), upraveným zasúvateľne do záberu s ozubením hnaného kolesa (9), pevne uloženého na výstupnom hriadeli (13) prevodovky, pričom...

Pomocné zvedací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232952

Dátum: 15.07.1986

Autori: Boháč Pavel, Rosa Jiří

MPK: B60P 9/00

Značky: zařízení, zvedací, pomocné

Zhrnutie / Anotácia:

Je určeno pro speciální nakládací a vykládací vozík nákladních vozů. Sestává z nosné desky, opatřené vidlicemi pro nasunutí do držáku na voze a upravené ve vedeních připevněných k základní konstrukci vozíku, na které je upraven hydraulický válec s pístnicí, na jejímž konci je nosič s kladkou pro hlavní zdvihový řetěz a dvě ramena, výkyvná z přepravní do zdvihové polohy.

Pomocné poistné zařízení pro blokování vyklápěcích kabin nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235922

Dátum: 15.06.1986

Autori: Linckelmann Norbert, Wetzel Wilhelm

MPK: B62D 33/08

Značky: automobilů, zařízení, kabin, nákladních, pomocné, blokování, poistné, vyklápěcích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilové techniky a zejména nákladních automobilů. Cílem vynálezu je zamezit samovolnému odklopování vyklápěcích kabin automobilů, a tím zvýšit bezpečnost jejich technického ošetřování. Úkolem vynálezu je vytvoření blokovacího systému vybaveného kromě požadavků JKE dodatečným pojistným zařízením umožňujícím účelné řízení celého blokovacího systému. Podstata vynálezu záleží v tom, že na známé výběžné hraně /3/ plochého háku...

Zapojení pro napájení pomocné 3-fázové sítě, zejména u kolejových vozidel nezávislé trakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219217

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bílek Zdeněk, Kašpar Pavel, Holík Miloslav

Značky: 3-fázové, napájení, kolejových, vozidel, pomocné, sítě, zapojení, trakce, nezávisle, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro napájení pomocné 3-fázové sítě, zejména u kolejových vozidel nezávislé trakce. 3-fázový výstup pomocného alternátoru je připojen na vstup 3-fázového usměrňovače, jehož výstup je spojen přes výkonovou diodu s akumulátorovou baterií i se stejnosměrnou zátěží akumulátorové baterie. Dále je 3-fázový výstup pomocného alternátoru rovněž připojen na první 3-fázový vstup regulátoru pomocného alternátoru, jehož výstup je spojen se vstupem -...

Pomocné zařízení na upínání tiskové formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231592

Dátum: 05.06.1985

Autori: Jentzsch Arndt, Schumann Günter, Johne Hans, Grafe Frank, Jehring Arnfried, Gutschf Rolf, Liebschner Fritz

MPK: B41F 27/00

Značky: zařízení, formy, upínání, pomocné, tiskové

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocné zařízení na upínání tiskové formy. Vynález se týká pomocného zařízení k upínání forem na válci stránkovaných ofsetových tiskárnách. Úkol vynálezu spočívá v tom, aby bylo vytvořeno zařízení k upínání tiskových forem na válci s cílem zabránit případnému poškození formy během jejího upínání, zařízení musí zaručovat přesnou polohu formy a vhodnou obsluhu při upíná-ní. Úkol se řeší tak, že ze dvou stran na tiskárně jsou držáky spojené pomocí...

Zařízení pro zaměřený přívod pomocné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217407

Dátum: 01.05.1984

Autori: Delling Klaus, Petzoldt Carl, Hache Wolfgang

Značky: zaměřený, přívod, zařízení, pomocné, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které má několik trysek pohyblivě instalovaných kolem vřetena výrobku pro pomocnou látku a předpokládá její optimální využívání, její stanovené rozdělení po nástroji a výrobku, automatizaci přemístění trysky a zajištění stability jejího zaměření také při použití pomocné látky pod vysokým tlakem. Úkolem vynálezu je vytvoření zařízení, které v závislosti na technologickém procesu pomocí centrálního ručně poháněného nebo...