Patenty so značkou «poměru»

Konštrukcia na plynulú zmenu kompresného pomeru pri piestových spaľovacích motoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6445

Dátum: 03.06.2013

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel, Lešinský Ján, Dobrodenka Anton

MPK: F02B 75/04

Značky: změnu, kompresného, plynulú, motoroch, poměru, spalovacích, konštrukcia, piestových

Text:

...prídavnej konštrukcie na zmenu kompresného pomeru pre trojvalcový motor. Na obr. 3 je znázomená kinemalika usporiadania prídavnej konštrukcie na zmenu kompresného pomeru a tri spôsoby jeho ovládania.Rozumie sa, že jednotlive uskutočnenia motora podľa technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného...

Zariadenie a spôsob na zníženie pomeru špičkového a priemerného výkonu v systémoch využívajúcich ortogonálne frekvenčne delený multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11761

Dátum: 04.06.2008

Autori: Lee Hak-ju, Yun Sung-ryul, Kim Jae-yoel, Myung Se-hoc, Jeong Hong-sil

MPK: H04L 27/26

Značky: výkonu, zníženie, multiplex, špičkového, delený, frekvenčne, priemerného, využívajúcich, ortogonálně, zariadenie, spôsob, systémoch, poměru

Text:

...prijímač, keďže tento už má informáciu o polohách L tónov, prijíma dáta iba na zostávajúcich podnosných mimo L vyhradených tónov.0013 V ďalšom je opisaná metóda TR s odvolaním na priložené nákresy.0014 Na obr. 1 je schéma štruktúry všeobecného vysielača založeného na schéme TR.0015 (N-L)-bodový vstupný signál (X) 105 a L-rezervovaný tón signál 110 sú vstupom do jednotky na rezervovanie tónov 120. Jednotka na rezervovanie tónov 120 rezervuje...

Zariadenie a spôsob na zníženie pomeru špičkového a priemerného výkonu v systémoch využívajúcich ortogonálne frekvenčne delený multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15428

Dátum: 04.06.2008

Autori: Kim Jae-yoel, Jeong Hong-sil, Lee Hak-ju, Yun Sung-ryul, Myung Se-ho

MPK: H04L 27/26

Značky: zariadenie, multiplex, špičkového, systémoch, ortogonálně, frekvenčne, využívajúcich, delený, zníženie, priemerného, výkonu, poměru, spôsob

Text:

...keďže tento už má informáciu o polohách L tónov, prijíma dáta iba na zostávajúcich podnosných mimo L vyhradených tónov.0013 V ďalšom je opísaná metóda TR s odvolaním na priložené nákresy.0014 Na obr. 1 je schéma štruktúry všeobecného vysielača založeného na schéme TR.0015 (N-L)~bodový vstupný signál (X) 105 a L-rezervovaný tón signál 110 sú vstupom do jednotky na rezen/ovanie tónov 120. Jednotka na rezervovanie tónov 120 rezervuje...

Zariadenie a spôsob na zníženie pomeru špičkového a priemerného výkonu v systémoch využívajúcich ortogonálne frekvenčne delený multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19466

Dátum: 04.06.2008

Autori: Kim Jae-yoel, Myung Se-ho, Lee Hak-ju, Yun Sung-ryul, Jeong Hong-sil

MPK: H04L 27/26

Značky: systémoch, spôsob, ortogonálně, frekvenčne, zariadenie, špičkového, výkonu, delený, poměru, zníženie, multiplex, priemerného, využívajúcich

Text:

...tón signál 110 na pozícii subnosiča, na ktorej sa predtým dohodli vysielač a prijímač. V tomto prípade, sa do L tónov vloží nula (0) anepoužívajú sa na vysielanie žiadnych dát. Keď paralelné dáta X a súčet L rezervovaných tónov na výstupe z jednotky na rezervovaníe tónov 120 vstúpia do N-bodovej jednotky IFFT 130, N-bodová jednotka IFFT 130 vykoná výpočet IFFT na vstupných dátach avýsledok odošle do paralelno-sériového prevodníka (P/S) 140....

Zariadenie na reguláciu pomeru plyn/vzduch pre spaľovacie zariadenie s predbežným zmiešavaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 646

Dátum: 23.10.2003

Autor: Ströhle Werner

MPK: F23N 1/02, F23D 14/46

Značky: předběžným, zariadenie, zmiešavaním, spaľovacie, poměru, reguláciu

Text:

...zariadenia dopravovanáRegulátor predstavuje pneumatickú väzbu systému a snímač dodáva signál, ktorý umožňuje vyregulovanie kolisania kvality plynu, tlaku vzduchu a teploty spaľovacieho-3 Vzávislosti na tomto signáli sa prestavuje kužel, ovládatelný svýhodou pomocou lineárneho motora, a posúva sa pritom viac alebo menej hlboko do trysky pripojenej k vzduchovému potrubiu. Takto môže byť mimoriadne jednoduchým spôsobom zaistené, abyspaľovacie...

Pulzný prevod s plynule voliteľnými parametrami prevodového pomeru, nábehových, priebehových a akumulačno-rekuperačných charakteristík

Načítavanie...

Číslo patentu: 281725

Dátum: 18.05.2001

Autor: Tóth Július

MPK: B62M 1/04

Značky: plynule, akumulačno-rekuperačných, parametrami, převodového, náběhových, pulzný, voliteľnými, priebehových, charakteristik, převod, poměru

Zhrnutie / Anotácia:

Pulzný prevod má prevodníky (7) alternatívne vybavené napríklad napínacími pružinami (35) upevnenými vratnými prevodníkmi (38), majúce najmenej jeden záberový bod (O'), respektíve počiatočným bodom (P) až n-tým bodom (N) ohraničené rozstupové krivky (k), (k') výhodne napríklad špirálovitých tvarov, s rôznou časťou nastaviteľnou do záberových uhlov (alfa') pre alternatívne ľubovoľný náhon (19) napríklad ozubením, kardanovým hriadeľom, respektíve...

Indikátor zmeny pomeru zložiek vo viaczložkovej zmesi elektricky vodivých a nevodivých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 110

Dátum: 07.07.1993

Autori: Končický Vladimír, Mainda Emil

MPK: G01R 33/12, C21B 7/24

Značky: viaczložkovej, poměru, materiálov, zložiek, indikátor, zmesí, elektricky, vodivých, nevodivých, změny

Text:

...Rovněž podstatou je to, že snímací cívka a budicí cívka jsou ustaveny vedle sebe.Podstatou je také to, že budicí cívka a snímací cívka jsou vzájemně výškově přesazeny.Výhodou tohoto zařízení podle užitného vzoru je to, že vhodným tvarem a uspořádáním budicí cívky a snímací cívky vzhledem k toku materiálu je dosahováno toho, že používané cívky jsou výrobně levnější, přičemž při jejich výrobě je používáno jednoduchých výrobních operací...

Zapojení obvodu průběžné kontroly poměru benzínu a oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269738

Dátum: 14.05.1990

Autori: Švéda Miroslav, Pech Jaromír, Dolek Jiří

MPK: G01F 11/00

Značky: kontroly, obvodů, poměru, oleje, benzinu, průběžné, zapojení

Text:

...oleje ve vydávané směsi podle vynálezu.stavítelnáho čítače 2 a s druhým vstupom výpočetní a zobrazovací jednotky 3.Príkladná, na pčíloženém výkrese znázornená zapojení podle vynálezu je tvořeno reverzibilním čítačem l, spojeným svým prvním vstupem s výstupem ínkrementálního snímače g prštoku oleje, svým výstupem s prvnín vstupem výpočetní a zobrazovací jednotky 2, svým druhým vstupem s výstupom ínicíalizačního obvodu 5 a svým tretím vstupem s...

Zapojení převodníku kmitočtu a poměru dvou kmitočtů na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268926

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hoder Karel

MPK: G01R 23/06

Značky: stejnosměrné, kmitočtu, převodníku, zapojení, poměru, napětí

Text:

...klopného obvodu L a druhý vstup gg pátého součinověho hradla g je současně druhým impulaním vstupem IX, negovaný výstup gg druhého klopného obvodu g je apojen a nulovacím vstupom 1 Éľtače 1. Vstupní svoŕka Lg filtru lg je spojena s vystupem 23 spínače nornálového napětí Q, na jehož pracovní vstup 21 je připojena svorka normálováho napětí UN, přičemž výstupní svorka łgg filtru łg je současně výstupní svorkou Uvýst. ce 1 éhoířevodníku....

Způsob řízení směšovacího poměru spalovacího vzduchu a paliva u hořáků sklářských tavicích pecí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267431

Dátum: 12.02.1990

Autori: Snopek Stanislav, Blažejovský Josef, Hrubý Vladimír, Chrudimský Petr, Göbel Miroslav, Bílek Jiří, Hofreitr Milan

MPK: C03B 5/24

Značky: poměru, způsob, paliva, zařízení, způsobu, směšovacího, provádění, sklářských, řízení, spalovacího, tavicích, pecí, vzduchu, hořáku

Text:

...zesílení závislosti teploty na součtu entalpie vzduchu a výhřevného tepla paliva. Na vodorovné ose E značí směšovací poměr množství spalovacího vzduchu k množství paliva. Bod po vyznačený na vodorovné ose označuje poměr. při kterém.je dosaženo maximální hodnoty statického zesílení závislosti teploty na součtu entalpíe vzduchu a výhřevného tepla paliva a tím 1 pro danou teplotu 1 1 minimální hodnoty součtu entalpie vzduchu a výhřevného tepla...

Způsob zjišťování plošných změn napěťových poměrů v uhelné sloji

Načítavanie...

Číslo patentu: 265101

Dátum: 13.10.1989

Autor: Staš Břetislav

MPK: G01V 1/28

Značky: změn, plošných, zjišťování, uhelné, způsob, napěťových, sloji, poměru

Text:

...stavu zájmového horninového prostředí prozařované uhelné sloje V čase měření Ti, zahrnujícímu současně jak qeologicko-litofaciální, tak fyzikální skutečnosti existující a püsobící v čase Ti na horninové prostředí zájmové uhelné sloje v realizované testační rovině..Skutečné změny napěřových poměru V uhelné sloji v zájmové ploše testační roviny V čase lze způsobem podle vynálezu zjišřovat a sledovat podle srovnávacích analýz...

Dělič-slučovač s automatickou regulací poměru průtoků tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264375

Dátum: 12.07.1989

Autor: Vršecký Jan

MPK: F15C 3/04

Značky: dělič-slučovač, poměru, tekutin, automatickou, průtoku, regulaci

Text:

...rozvětvuje nejméně do dvou podružných potrubí která se k sobě příblíží tak, že část obvodové stěny podružných potrubí je spoločná a je tvořena membrénou, přičemž V úseku membrány jsou podružná potrubí zúžena a v úsekuvza membránou jsou podružná potrubí oddelene a rozšíŕena.Hlavní výhody uspořádání děli§ey 1 učovače průtoku podle vynalezu spočívají v tom, že zařízení je při zabezpečení optimálních vlastností automatického děliče-slučovače...

Převodovka s plynulou změnou převodového poměru využitím kinematiky křížového kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260911

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pinkas Petr

MPK: F16H 21/18

Značky: poměru, převodovka, kloubu, převodového, křížového, změnou, kinematiky, plynulou, využitím

Text:

...hřídele 3 umožňuje posun výstupních ozubených kol Q ke vstupním ozubeným kolům g. 7Přiváděný krouticí moment na vstupní hřídel l se rozvádí vstupními ozubenýmí koly 3 k jednotlivým kloubovým hžídelům lg. V případě, že kloubové hřídele lg jsou v přímém stavu,bude se krouticí moment přenášet rovnoměrně přes všechny čtyři klonbové hřídele lg a převodový poměr bude 11. Při posunutí výstupních ozubených kol É k vstupním 3 dojde k zalomení...

Delená kluková hriadel pre reguláciu kompresného pomeru piestového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 257494

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vika Konštantín

MPK: F02D 15/02, F16C 3/28, F01B 31/14...

Značky: poměru, motora, delená, kluková, kompresného, reguláciu, piestového, hriadel

Text:

...kľukovou hriadeľou, ojnicami, piestami a válcami motora pri nízkych (voľnobežnýcm obrátkach motoraNa obr. 3 je bokorys čiastočného rezu delenou kľukovou hriadeľou, ojnicami, piestami a válcami pri maximálnych obrátkach motora. Na obr. 4 je pôdorys čiastočného rezu delenou kľukovou hriadeľou cez hlavné a ojničné ložiská pri maximálnych obrátkach. Na obr. 5 je bokorys čiastočného rezu delenou kľukovou hriadelou s alternatívnym riešením...

Spôsob indikácie ekvimolárneho pomeru reakčných komponent pri príprave Grignardovej zlúčeniny 3-metylpentén-2-ín-4-olu-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 257108

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valašík Tibor, Hanke Stanislav, Bošanský Miloš, Gömöry Juraj, Kacina Roman, Karabinoš Jozef, Hanák Stanislav, Cvíčela Ladislav

MPK: G01N 30/02

Značky: poměru, komponent, přípravě, grignardovej, ekvimolárneho, zlúčeniny, indikácie, 3-metylpentén-2-ín-4-olu-1, spôsob, reakčných

Text:

...1 -yl-nonadién 2,7-Ín-4-dio 1 u-1,6.Podstatou vynálezu je indikácia ekvimolámeho pomeru reakčných komponent pri príprave Grignardovej zlúčeniny 3-metylpentěn-2-in-4-woiu-l metódou chromatografie na tenkej vrstve a plynovej Chromatografia. Odobratá vzorka reakčného roztoku sa nechá zreagovat s prebytkom 2-mety 1-4-2,6,6-trimetylcyklohexén-j 1-y 1-butén-2 aalu-lj alebo acetaldehydu. Vo vzorke prítomný...

Způsob stanovení poměru výchozích surovin při výrobě nesymetrických chromkomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 256268

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krajtl Svatopluk, Rudzinská Jana

MPK: C09B 45/00

Značky: výchozích, výrobe, barviv, způsob, nesymetrických, surovin, stanovení, chromkomplexních, poměru

Text:

...se postupně dávkuje komplex l 2 1 a průběžně se kontroluje průběh reakce. Násadu komplexu 1 1 by bylo možné vypočitat na základě stanovení komplexné vázaného kovu, což ale předpokláda použití analytické metody, kterou by bylo možno stanovit komplexné vázaný kov vedle kovu, jenž v komplexu vázán neni. Pro většinu připadů takováto analytické metoda neni známa a nebo by její využití bylo velmi praené a adlouhavé.Nyní bylo nalezeno, že se poměr...

Zařízení pro regulaci směšovacího poměru plynu a vzduchu u plynového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255784

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šlesinger Jiří, Macek Jan, Meltzer Miroslav

MPK: F02D 19/02, F02M 21/04

Značky: motorů, plynů, poměru, regulaci, zařízení, vzduchu, směšovacího, plynového

Text:

...ztrâtách v sání, což popsanê známé způsoby regulace výkonu neumožnují.Na připojenêm výkresu je sohematicky znázorněn příklud pro vedení zařízení podle vynâlezu.Zařízení se skládá z ovládací páky 1, spojené ovládacím táhlem 2 přes pružný člen lg se škrticí klepkou 3, opatřenou plynule měnitelným dorazem lg škrticí klapky. Škrticí klaphn Ě,kterou lze vychylovet v ühlu otâčení W 4, je vytvořena za směšovečem 12 ve směru proudu vzduchu...

Zapojenie elektrického obvodu pre ovládanie prevodového pomeru hydrostatického pohonu v závislosti od otáčok primárneho vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 247024

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bass Vadim Gerasimovie, Matlin Josif Avsejevie

MPK: F16H 39/50

Značky: zapojenie, otáčok, poměru, závislosti, primárneho, vznětového, obvodů, elektrického, hydrostatického, ovládanie, pohonů, motora, převodového

Text:

...primárneho vznetového motora ako sú maximálne a tým hydrostatlcký prevod pracuje pri maximálnej účinnosti v širšom vymedzenom otáčkovom rozsahu. Rovnomerné zaťažovanie primárneho vznetového motora sa dosiahne časovou integraciou signálu od otáčok. Riešenie podľa vynálezu zabezpečuje aj ochranu primárneho vznetového motora proti preťaženiu pri zmenách prevodoveho pomeru.Príklad riešenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom...

Spôsob stanovenia optimálneho dlžiaceho pomeru u povrchovofarbitelných polypropylénových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 252997

Dátum: 15.10.1987

Autori: Capuliak Jozef, Ďurčová Oľga

MPK: D01F 6/06

Značky: spôsob, stanovenia, polypropylénových, povrchovofarbitelných, dlžiaceho, vláken, optimálneho, poměru

Text:

...granulátov, ako aj pri zmene výkonov zvlákñovacích zariadení. Spôsob stanovenia DPm u povrchovofarbitelných polypropylénových vláken podľa tohoto riešenia možno aplikovať v rámci zavádzania malotonážnych výrob špeciálnych druhov vláken.Do taveniny polypropylénu typ TE 430 s indexom toku 25 g/10 min sa pridalo 8 0/0 hmot. kopolyméru etylénkrylátu s amínovými skupinami s obsahom 2.2 hmot. dusíka. Po homogenizácii v dynamickom zmešovači sa...

Obvod k měření frekvence a poměru vdechu a výdechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251943

Dátum: 13.08.1987

Autori: Stiegler Frank, Abendroth Manfred, Horn Hans-jürgen, Schneider Ralf

MPK: A61M 16/00

Značky: měření, obvod, poměru, vdechu, frekvence, výdechu

Text:

...c swópoü cxeuoü HE-M n senrunbnym cxeuy, BHx 0 AKOŤ 0 p 0 Ř uepes Tpernü HHsepT 0 p coennen C BTOpoü cxeuoñ ykopoqenun nMnynLcbs a auxou nepsoň u nwopoä cxeM yxopoqeaun nnnynbcon uepes,TpewnmcxeMy HE-H H qernepruñ naaepTop caasanu c wperbeñ cxeuoň ykopoqeuuň HMHYHLCOB. CxeMa yxapouennn nunynhcon cocrour na unsepmopa, xowopuüÁ na cwopoue aumona cansau c xoneucaropou n cxeuoñ HE~H. Á - V A CxeMa.HE~H na cropoue nxoa cnnsaua c nuxonon...

Obvod pro rozlišení signálů s kmitočty v poměru 1 : 2

Načítavanie...

Číslo patentu: 243819

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kosík Bohumil

MPK: G11B 5/02

Značky: obvod, poměru, signálu, kmitočty, rozlišení

Text:

...a dalších obvodů. Tvarovač g upravuje vstupní signál tak, že náběžnou i sestupnou hranu signálu synchronizuje s řídicílnhodinovým signálem přivedeným na řídící vstup 9.Řídicí hodinový signál má kmitočet o řád vyšší než signál na signálovém vstupu l. Synchronizovaný signál na tvarovacím výstupu 22 je veden na derivační vstup gł derivačníhoDerivační obvod g odvodí z náběžné a sestupně hrany signálu na derivačním vstupu 31 pomocí řídicího...

Zariadenie na zmenu kompresného pomeru piestového spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 239361

Dátum: 15.06.1987

Autor: Eddych František

MPK: F02D 15/04

Značky: motora, kompresného, poměru, změnu, spaľovacieho, zariadenie, piestového

Text:

...klukového hriadela v dolnej krajnej polohe. Obrázky sú kreslené pravouhlou projekciou.Unášač 1 je uložený v bloku motora 2. Klukový hriadel 3 sojnicou 8 uložený V unášači poháňa na pravej strane (obr. 1 náhon vačkového ĺhriadela 4, a slúži na kompenzáciu pohybu klukového hriadelaíł voči bloku motora 2. Na ľavej strane kľu umožni konštrukčneíykového hriadeta 3 je opevnený zotrvačnik a obvykle spojkové a prevodovéústrojenst vo, ktorého skriňa 5...

Zapojení převodníku poměru dvou napětí na číselný kód jejich podílu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243894

Dátum: 15.06.1987

Autor: Stuchlík Milan

MPK: H03M 1/00

Značky: napětí, podílu, zapojení, jejich, převodníku, poměru, číselný

Text:

...svorky 5 signálového napětí jsou připojeny na analogový vstup číslicově analogového převodníku ł, zatímco vstupní svorky 1 referenčního napětí jsou připojeny na vstup děliče 3 referenčního napětí. Výstup děliče g referenčního napětí je spojen s druhým vstupem napětového komparátoru g, na jehož prvý vstup je připojen výstup číslicově analogového převodníku g. Výstup napětového komparátoru Q je připojen na vstup řízení ukončení čítání...

Zapojenie prístrojov pre korekciu spaľovacieho pomeru od hodnoty Wobbeovho čísla vykurovacích plynov na hlbinných peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 232038

Dátum: 01.04.1987

Autori: Bodík Rudolf, Šponták Karol

MPK: C21B 5/06, F27D 19/00

Značky: poměru, vykurovacích, hodnoty, čísla, prístrojov, zapojenie, wobbeovho, peciach, hlbinných, plynov, spaľovacieho, korekciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrického zapojenia prístrojov pre korekciu spaľovacieho pomeru od hodnoty Wobbeovho čísla na hlbinných peciach. Rieši korekciu spaľovacieho pomeru podľa Wobbeovho čísla, ktorou sa dosiahne spaľovanie s optimálnym množstvom vzduchu aj pri kolísaní výhrevnosti a mernej hustoty vysokopecného a najmä koksárenského plynu. Pomocou meračov Wobbeovho čísla sumačných a zosilňovacích obvodov sa dosiahne výsledného korekčného signálu,...

Zapojení elektronického převodníku pro regulaci poměru palivo vzduch u hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236841

Dátum: 15.03.1987

Autor: Okleštek Evžen

MPK: G15D 23/19

Značky: poměru, vzduch, elektronického, převodníku, zapojení, regulaci, hořáku, palivo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je elektronický převodník umožňující pružnou korekci poměru palivo vzduch - změna přebytku vzduchu. Dosahuje se toho tím, že servosystém základní veličiny je spojen přes první váhový odpor s invertujícím vstupem operačního zesilovače, zatímco mezi invertující vstup a neinvertující vstup je zapojen potenciometr, jehož běžec je spojen se zemí, přičemž mezi invertující vstup a neinvertující vstup je zapojen také nastavovací...

Způsob regulace množství a vzájemného poměru obsahu alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236660

Dátum: 15.02.1987

Autori: Görög Sándor, Budai Miklós, Zalai Károly, Nagy Udvary Éva, Wack Géza, Fekete György, Herényi Bulcsu

MPK: C12P 1/06

Značky: vzájemného, regulace, alkaloidů, způsob, obsahu, poměru, množství

Zhrnutie / Anotácia:

Z~působ regulace množství a vzájemného poměru obsahu alkaloidů produkovaných za saprofytických podmínek variantami kmene Claviceps purpurea, produkujících při fermentaci prováděné na kapalném živném médiu, obsahujícím zdroj uhlíku, dusíku, minerální soli, popřípadě další živné látky, v určitém tepelném rozmezí a při určité hodnotě pH, především ergokornin a ?,?-ergokryptin. Podstata řešení spočívá v tom, že u fermentace prováděné v submerzní...

Měřidlo dělicího poměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230807

Dátum: 15.06.1986

Autor: Mates Jiří

MPK: G01B 3/00

Značky: měřidlo, poměru, dělícího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření poměru délky dílčí části předmětu k jeho celkové, která je považována za vztažnou normu, neboli jednotkovou hodnotu. Tento případ se vyskytuje např. v oboru hematologické laboratorní praxe při určení hodnoty centrifugovaného hematokritu jako jednoho z parametrů při stanovení krevního obrazu. Účelem vynálezu je zlepšení přesností měření, přehlednosti a zjednodušení postupu měření. Uvedeného účelu se dosáhne takovým...

Zapojení programovatelného modulu pro vytvoření zlomkového dělícího poměru v univerzálním děliči kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231128

Dátum: 01.06.1986

Autor: Němec Alexej

MPK: H03K 23/00

Značky: zapojení, univerzálním, kmitočtu, dělícího, dělicí, vytvoření, modulu, poměru, programovatelného, zlomkového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení programovatelného modulu pro vytvoření zlomkového dělicího poměru v univerzálním děliči kmitočtu, sestávajícího ze základního modulu univerzálního děliče a z modulu vytvářejícího zlomkový dělicí poměr. Základní modul sestává z programovatelného předděliče kmitočtu typu n2 (n2 + 1)/1 připojeného svým výstupem k děliči kmitočtu 10/1, jehož výstupu jsou připojeny ke komparátoru dvou binárních čísel X1 < Y1 ke kterému je svými výstupy...

Způsob regulace poměru množství jemnozrnného materiálu a pecních spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215079

Dátum: 15.12.1984

Autori: Herchenbach Horst, Höher Helmut

Značky: způsob, spalin, regulace, poměru, množství, pecních, jemnozrnného, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace provozu vypalovacích zařízení s rekuperací tepla, na příklad válcových rotačních pecí pro výrobu cementu. Vynálezem se řeší problém zvýšení spolehlivosti a zjednodušení regulačních obvodů předehřívacích zařízení. Podstata způsobu regulace poměru množství jemnozrnného materiálu, zejména ohřívané surové cementové moučky, a pecních spalin v předehřívacím zařízení, při kterém je materiál ohříván přímým stykem se spalinami,...

Oběžné kolo axiálního ventilátoru o malém nábojovém poměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215233

Dátum: 15.10.1984

Autor: Šavrda Miloš

Značky: ventilátoru, oběžné, malém, nábojovém, poměru, axiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo axiálního ventilátoru o malém nábojovém poměru, které má pro zvýšení celkového objemového průtoku překroucené lopatky dvou rozdílných délek s odlišným úhlem překroucení.

Způsob řízení směšovacího poměru paliva a spalovacího vzduchu u hořáků sklářských tavicích pecí a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214308

Dátum: 01.06.1984

Autori: Bačík Ivan, Blažejovský Josef, Snopek Stanislav

Značky: sklářských, hořáku, tavicích, vzduchu, způsobu, směšovacího, spalovacího, řízení, způsob, provádění, zapojení, poměru, pecí, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení optimálního směšovacího poměru paliva a spalovacího vzduchu u hořáků sklářských tavicích pecí změnami množství spalovacího vzduchu na základě analýzy spalin na obsah kyslíku a kysličníku uhelnatého, vyznačující se tím, že množství spalovacího vzduchu se udržuje na úrovni, při níž nejnižší množství kyslíku a nejvyšší množství spalitelných látek ve spalinách jsou ve vzájemném poměru na hodnotách, při nichž je teplota v peci na...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování dělícího poměru proměnného děliče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213930

Dátum: 01.06.1984

Autori: Vaník Jindřich, Kratochvíl Václav

Značky: vyhodnocování, děliče, zapojení, dělícího, obvodů, proměnného, kmitočtu, poměru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření obvodu, který doplňuje stávající proměnné děliče kmitočtu o některé speciální vlastnosti. Realizuje se takovým uspořádáním předvolitelné děličky kmitočtu, které dovoluje její cyklickou předvolbu prostřednictvím registru. Registr zaznamenává výsledné stavy předvoleného čítače v cyklech, při kterých dochází k vyhodnocování kmitočtu dělených pulsů. Čítač může pracovat obousměrně a nastavením předvolby a směru čítaní...