Patenty so značkou «pomerom»

Prevodový mechanizmus s prevodovým pomerom 1 : 2

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6444

Dátum: 03.06.2013

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Anton, Dobrodenka Pavel

MPK: F16H 25/04, F16H 27/06

Značky: pomerom, převodovým, převodový, mechanizmus

Text:

...bude bližšie objasnená na výkresoch, kde obr. l v axonometrickom pohľade znázorňuje základné usporiadanie s troma kameňmi, z ktorého je zjavná kinematika pohybov. Na obr. 2 je V bočnom reze znázornené usporiadanie tohto prevodu, Na obr. 3 je znázomené variantné usporiadanie s dvoma kameňmi.Jednotlivé uskutočnenia konštrukčnej zostavy prevodového mechanizmu so stálym prevodovým pomerom l 2 podľa technického riešenia sú predstavované na...

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak v piestovom stroji s premenlivým zdvihovým objemom a/alebo kompresným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288042

Dátum: 30.01.2013

Autor: Mikita Miroslav

MPK: F01B 3/00, F02B 75/26

Značky: naopak, pomerom, vratného, změny, premenlivým, pohybu, objemom, piestovom, rotačný, stroji, priamočiareho, mechanizmus, zdvihovým, kompresným

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak v piestovom stroji s premenlivým zdvihovým objemom a/alebo kompresným pomerom pozostávajúceho z výkyvného pákového usporiadania alebo výkyvnej dosky, kde ojnice piestov sú obojstranne uložené v piestových guľových kĺboch a guľových kĺboch výkyvného pákového usporiadania alebo výkyvnej dosky, je založený na tom, že vo výkyvnom mechanizme (1) umiestnenom v prvom posuvnom...

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak v piestovom stroji s premenlivým kompresným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288041

Dátum: 30.01.2013

Autor: Mikita Miroslav

MPK: F02B 75/26, F01B 3/00

Značky: premenlivým, stroji, pomerom, piestovom, pohybu, priamočiareho, mechanizmus, změny, vratného, rotačný, kompresným, naopak

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak v piestovom stroji s premenlivým kompresným pomerom pozostávajúcom z výkyvnej dosky, kde ojnice piestov sú obojstranne uložené v piestových guľových kĺboch a guľových kĺboch výkyvnej dosky, je založený na tom, že vo výkyvnom mechanizme (1), výhodne v kardanovom kĺbe, umiestnenom v prvom posuvnom uložení (10) na valcoch alebo skrini (2) stroja, je z jednej strany šikmo...

Lietadlo VTOL s pomerom ťahu k hmotnosti menšej ako 1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11599

Dátum: 13.09.2010

Autor: Chen Li Jing

MPK: B64C 29/00

Značky: menšej, hmotnosti, ťahu, lietadlo, pomerom

Text:

...klapiek (12 a 15),kridelka (17) a závesu (13). 0007 Počas vzletu zo zemi je statické krídlo (3) v premenlivom krídle lietadla (19) upevnené na tmpe lietadta (18) a posuvné krídlo (4) a tenké krídlo (2) klesnú do určitej polohy prostredníctvom hydraulickej príruby (1). V tejto polohe je vertikálne smerovanie predného konca prívodu vzduchu(20) otvorené. Za podmienky, že vertikálne smerovanie predného konca prívodu vzduchu (8) je...

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji s premenlivým zdvihovým objemom a/alebo kompresným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5392

Dátum: 08.03.2010

Autor: Mikita Miroslav

MPK: F01B 3/00

Značky: stroji, kompresným, pohybu, priamočiareho, rotačný, změny, naopak, objemom, mechanizmus, vratného, pomerom, zdvihovým, piestovom, premenlivým

Text:

...u dvojvalcového piestového spaľovacieho motora, u ktorého je možné meniť zdvihový objem a/alebo kompresný pomer aj počas chodu motora, podľa tohto technického riešenia, ktorého konštrukcia je zobrazená na priloženom obr. l. Dvojvalcový piestový spaľovací motor pozostáva z dvoch valcov a skrine 2 motora, pričom v polovičnej vzdialenosti rozstupu valcov je na skrini 2 motora v prvom posuvnom uložení 1 0 ukotvený kardanový kĺb vo funkcii...

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji s premenlivým kompresným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5391

Dátum: 08.03.2010

Autor: Mikita Miroslav

MPK: F01B 3/00

Značky: piestovom, změny, mechanizmus, premenlivým, pomerom, kompresným, naopak, priamočiareho, vratného, pohybu, rotačný, stroji

Text:

...posuvného uloženia na vstupnom alebo výstupnom hriadeli. Je výhodné, ak výkyvným mechanizmom umiestnenýrn na valcoch alebo skrini stroja je kardanový klb. Z konštrukčného hľadiska je podstatné, aby otočné uloženie bolo šikmé čapové uloženie, ale altematívne to môže byt aj šikmé ložiskové uloženie.Výhody mechanizmu zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak u piestového stroja s premenlivým kompresným pomerom podľa tohto...

Odliata polymérna vrstva s vysokým pomerom strán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19834

Dátum: 14.12.2009

Autori: Vitalbo Luigi, Ciampini Davide

MPK: B29C 33/42, B29C 33/56, B01L 3/00...

Značky: pomerom, vrstva, polymérna, vysokým, stran, odliata

Text:

...roztokov alebo biologických tekutín.0014 Prihlasovateľ v skutočnosti zistil, že zariadenia na filtráciu biologických roztokov alebobiologických tekutín by mali byť vyrobené z materiálu, ktorýje odolnejší a menej krehký, aby sa0015 Prihlasovateľ teraz zistil, že nevýhody uvedené vyššie sa môžu prekonať spôsobom polymerizačného tvámenia, pri ktorom sa používa akrylový a/alebo epoxidový polymerizovateľný materiál s formou vyrobenou...

Piestový stroj s meniteľným kompresným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286742

Dátum: 02.04.2009

Autori: Fitz Pavel, Kukuča Pavol, Isteník Rastislav

MPK: F01B 3/00, F02D 15/00, F16H 23/00...

Značky: piestový, měnitelným, pomerom, kompresným, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Piestový stroj s meniteľným kompresným pomerom pozostáva z mechanizmu piestového stroja s kruhovo usporiadanými valcami, bloku valcov, nepohyblivého rámu, ložiska, riadeného ovládacieho prvku a príslušenstva piestového stroja. Blok valcov (1) je otočne uložený v nepohyblivom ráme (2) prostredníctvom ložiska (3), pričom riadený ovládací prvok (4) je súčasne pripojený k bloku valcov (1) a k nepohyblivému rámu (2) prostredníctvom príslušných...

Prevodovka s vysokým prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286750

Dátum: 01.04.2009

Autor: Pavlík Jan

MPK: F16H 1/00

Značky: převodovým, vysokým, převodovka, pomerom

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka s vysokým prevodovým pomerom s reduktorom a diferenciálnym prevodom pozostáva zo vstupného hriadeľa prevodovky (1), ktorý je pevne spojený s vloženým kolesom (31) reduktora (3) a voľne sa otáča v skrini prevodovky (5). Vložené koleso (31) reduktora (3) spolu zaberá do kužeľových kolies (32) a (33) reduktora (3), ktoré sú s nerovnakým počtom zubov. Kužeľové koleso (32) reduktora (3) je pevne spojené s kužeľovým kolesom (42)...

Ozubené segmenty s premenlivým prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12917

Dátum: 04.02.2004

Autor: Murín Peter

MPK: F16H 35/02

Značky: ozubené, převodovým, premenlivým, segmenty, pomerom

Text:

...ozubenéhosegmentu je zhodný s počtom hnaných zubov hnaného excentrického ozubenéhoĎalej je výhodné, že os otáčania hnacieho hriadeľa je posunutá mimo stredovej osi hnacieho excentrického ozubeného segmentu a os otáčania hnaného hriadeľa je posunutá mimo stredovej osi hnaného excentrického ozubenéhoPrehľad obrázkov na výkresochvynález bude bližšie vysvetlený pomocou výkresov, kde na obr. č.1 sú schematicky zobrazené ozubené segmenty s...

Ozubené segmenty s premenlivým prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3540

Dátum: 01.07.2003

Autor: Murín Peter

MPK: F16H 1/04, F16H 3/087, F16H 3/02...

Značky: premenlivým, převodovým, segmenty, pomerom, ozubené

Text:

...riešenie bude bližšie vysvetlene pomocou výkresov, kde na obr. č. l sú schematicky zobrazené ozubené segmenty s premenlivým prevodovým pomerom na obr. č. 2 je priestorové vyobrazenie ozubených segmentov s premenlivým prevodovým pomerom a na obr. č. 3 je schematicky zobrazený priklad záberu ozubených segmentov s parametrami.Príklady uskutočnenia technického riešeniaTechnické riešenie podľa obr. č. l, je tvorené hnacím hriadeľom 11 na ktorom...

Zrážaná kyselina kremičitá obsahujúca hliník s nastaviteľným pomerom BET/CTAB

Načítavanie...

Číslo patentu: E 443

Dátum: 07.06.2003

Autori: Thoma Herbert, Blume Anke, Uhrlandt Stefan

MPK: C08K 3/00, C09C 1/28, C01B 33/00...

Značky: zrážaná, pomerom, křemičitá, kyselina, obsahujúca, hliník, nastavitelným

Text:

...až 70 m 2/g, t. j. pomer BET k CTAB približne 1 až 5,21.Na výrobu pneumatík sa ako plnivo často používajúAzrážané kyseliny kremičité obsahujúce hliník.EP 0 983 966 zverejňuje zrážanú kyselinu kremičitúZrážané kyseliny kremičité tohto druhu sú schopné pri svojom použití ako plnivá do elastomérov prinášať zlepšenie.Zistilo sa, že zrážaná kyselina kremičitá s veľkým BETpovrchom, obsahujúca hliník, sa hodí obzvlášť dobre ako plnivoPredmetom...

Prevodové ústrojenstvo s meniteľným prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281220

Dátum: 14.05.1991

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16H 3/64, B60K 17/04, F16H 37/02...

Značky: pomerom, převodové, ústrojenstvo, převodovým, měnitelným

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodové ústrojenstvo (1) má tepelný motor (3) na pohon čerpadla (8) hydraulického meniča (7) momentu, ktorého turbína (11) je pripojená na korunové koleso (16) planétového súkolesia (13), ktorého unášač satelitov (17) je pripojený na výstup (4) prevodového ústrojenstva (1). Čerpadlo (8) je spojené so slnečným kolesom (14) planétového súkolesia (13) a korunové koleso (16) je pripevnené na prvom voľnom kolese (22). Pri rozjazde je planétové...

Spôsob prípravy NP brečiek nitrofosfátového typu s nízkym pomerom dusík/oxid fosforečný

Načítavanie...

Číslo patentu: 263552

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jankovič Jozef, Batyka Dezider, Pál Koloman, Kiss Gabriel, Borsová Klára, Ondruš Štefan, Balík Jaroslav

MPK: C05B 11/06

Značky: nízkým, pomerom, přípravy, fosforečný, nitrofosfátového, brečiek, spôsob

Text:

...dobou ro .eriálov v rozkiadnom systéme. Dobrý tok NP brečky počas rtasiedujícej dvojstupňcvej neutralizacie je podmienený udržiavanim pH v prvom stupni na 3.1 až 4,5 a v druhom na 5,6 až 5,9 pri teplotách 110 až 130 °C. Obsah vody v prvom neutrnlizačnom stupni nesmie poiklesnút pod 21 0/0 hmot. a -v druhom pod 1.0 9/0 hmot.Finálne NP rečky sú dobre miešetelné s draselnými solami, .napriklad s chloridom draselným. Spracovanie vzniklej NPK...

Zapojenie na vytvorenie dvoch striedavých elektrických napätí s konštantným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262617

Dátum: 14.03.1989

Autor: Grňo Ladislav

MPK: H03B 27/00

Značky: konštantným, elektrických, pomerom, striedavých, napätí, zapojenie, dvoch, vytvorenie

Text:

...vstupná svorka g je spojená s prvým vstupom druhého sumátora §§, ktorého výstup je spojený s druhou výstupnou svorkou gg, pričom signálcvý vstup riadeného usmerňovača g§~je cez prvú impedanciu 55 spojený s prvou výstupnou svorkou QA a cez druhú impedanciu gg s druhou výstupnou svorkou gg a referenčný vstup riadeneho usmerňovačą gg je spojený s prvou výstupnou svorkou gg a prvý výstup riadeného usmerňovača gg je spojený s riadiacim vstupom...

Vlnová prevodovka s vysokým prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234883

Dátum: 15.01.1987

Autori: Chalupka Milan, Zigo Milan

MPK: F16H 1/20

Značky: převodovým, vysokým, pomerom, vlnová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnutie vysokého prevodového pomeru pri zachovaní jednoduchosti konštrukcie prevodovky. Uvedeného účelu sa dosiahne vlnovou prevodovkou, ktorá pozostáva z generátora vĺn vnútorného, pružného kolesa s vonkajším ozubením, plávajúceho tuhého kolesa s vnútorným i vonkajším ozubením, pružného kolesa s vnútorným ozubením a generátora vĺn vonkajšieho, navlečených súoso na seba v uvedenom poradí. Vstupné otáčky sú privádzané...