Patenty so značkou «polyvinylalkoholů»

Použitie polyvinylalkoholu na výrobu trecieho krúžku pre trecí disk spojky a trecí krúžok pre trecí disk spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288314

Dátum: 14.10.2015

Autori: Fleury Guy, Amilien Francis, Alix Isabelle, Pavallier Pierrick

MPK: C08L 29/04, C08J 5/14, C08L 61/06...

Značky: polyvinylalkoholů, třecí, trecieho, krúžku, výrobu, použitie, krúžok, spojky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie polyvinylalkoholu na výrobu trecieho materiálu, obzvlášť trecieho krúžku pre trecí disk spojky. Trecí krúžok obsahuje aspoň jeden prameň tvorený na báze vlákien, predovšetkým minerálnych, ako sú sklené vlákna, organické vlákna, vlákna polyakrylonitrilu alebo derivátov, pričom vodný tmel obsahuje plnidlá, fenolovú živicu a/alebo latex a polyvinylalkohol.

Spôsob výroby vlákien na báze polyvinylalkoholu a/alebo parciálne zmydelneného polyvinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285925

Dátum: 10.10.2007

Autori: Janypka Petr, Sedláková Eva, Chodák Ivan, Alexy Pavel, Kršiak Miroslav, Sedlák Michal, Bakoš Dušan, Hudec Ivan, Šuriová Viera

MPK: C08J 5/00, C08J 3/00, C08L 29/00...

Značky: polyvinylacetátu, vlákien, výroby, parciálně, polyvinylalkoholů, báze, zmydelneného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vlákien na báze polyvinylalkoholu a/alebo parciálne zmydelneného polyvinylacetátu s vysokým Youngovým modulom pružnosti v ťahu a vysokou pevnosťou vlákna spočíva v tom, že sa pripravia zo suchej práškovej zmesi polyvinylalkoholu a/alebo parciálne zmydelneného polyvinylacetátu, so stupňom hydrolýzy 95 až 99,9 % mol a viskozitou 4 %-ného vodného roztoku a/alebo sólu pri 20 °C, 3 až 30 mPas, zo zmäkčovadla v množstve 3 až 12 % hmotn....

Polymerizovateľný vodný prostriedok na báze polyvinylalkoholu bez obsahu formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17041

Dátum: 02.05.2006

Autori: Schmidt Robert, Pisanova Elena, Tseitlin Alexander

MPK: C08G 8/10, C08G 4/00, B32B 17/04...

Značky: polymerizovatelný, polyvinylalkoholů, vodný, obsahu, formaldehydu, prostriedok, báze

Text:

...spojivo na výrobu netkaných produktov.US 4 076 917 uvádza použitie beta-hydroxyalkylamidov na polymerizáciu polykarboxylových polymérov ako kyseliny polyakrylovej. Takýto systém je však príliš viskózny na použitieako spojiva na sklolaminát.US 5 143 582 popisuje teplu odolný nepletený prostriedok obsahujúci polykarboxylové kyseliny s neutralizovaným amoniakom,monomérne alebo polymérne a beta-hydroxyalkylamidy. Existujú však domnienky, že pri...

Spôsob výroby biokatalyzátora z polyvinylalkoholu a mechanicky vysokostabilný biokatalyzátor z polyvinylalkoholu vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284467

Dátum: 23.03.2005

Autori: Jekel Maren, Vorlop Klaus-dieter

MPK: C08L 29/04, C08J 3/075

Značky: biokatalyzátora, polyvinylalkoholů, výroby, biokatalyzátor, vyrobený, spôsobom, spôsob, vysokostabilný, týmto, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby biokatalyzátora s biologickým materiálom vo forme mikroorganizmov, enzýmov, spór a/alebo buniek, včleneným do gélu z polyvinylalkoholu, ktorý zahrnuje nasledujúce kroky: a) použitie vodného roztoku polyvinylalkoholu so stupňom hydrolýzy => 98 % mol., b) pridanie prísady, ktorá je po pridaní vo vodnom roztoku polyvinylalkoholu rozpustená a pri skoncentrovaní vytvorí oddelenú, jemne rozdelenú a vodu obsahujúcu fázu,...

Spôsob prípravy termoplasticky spracovateľného granulátu polyvinylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277690

Dátum: 10.11.1993

Autori: Červinková Danica, Varga Alexander, Škubla Pavol, Benč Gabriel

MPK: B29B 9/12

Značky: granulátu, přípravy, spôsob, termoplastický, polyvinylalkoholů, spracovateľného

Zhrnutie / Anotácia:

Riešený je spôsob prípravy termoplasticky spracovateľného granulátu polyvinylalkoholu s obsahom bežných zmäkčovadiel a prísad do plastov. Optimálna modifikácia polyvinylalkoholu a nízky obsah vody sa dosahuje variáciou tlaku a teploty v priebehu zmäkčovania. Uvedené riešenie umožňuje získať granulát termoplastického polyvinylalkoholu vhodný najmä pre výrobu vodorozpustných fólií technológiou vyfukovania.

Spôsob výroby modifikovaného polyvinylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267327

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mišeje Gabriela, Komora Ladislav, Glos Ján, Bobula Stanislav, Fabini Miroslav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Rusina Miroslav

MPK: C08F 8/06, C08F 16/06

Značky: modifikovaného, spôsob, polyvinylalkoholů, výroby

Text:

...hydrclýzy I BB mol. re 1. číslo kyelosti roztoku (prepočítaná na sušinu) 2,69 as KOH/3. Autokldv sa uzavrie a prepláchne trikrát kyslíkom pri tlaku 0,4 lľa potom ss pretlak kyslíka vypustí (zostane tlak kyslíka 0,1 MPa) a obsah autoklávu sa za neustaleho miešania vyhreje na teplotu 200 °C a pri tejto sa s presnosťou 3 2 °C udržuje počas 4 h. nato sa reakčná zmes ochladí a vypustí do pripravenej nádoby. získaný vodny roztok, resp. sől...

Sposob prípravy polyvinylalkoholu s blokovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266273

Dátum: 13.12.1989

Autori: Glos Ján, Bobula Stanislav, Kráľ Bohumil, Fabini Miroslav, Rusina Miroslav

MPK: C08F 116/06

Značky: přípravy, strukturou, polyvinylalkoholů, blokovou, spôsob

Text:

...stupňa hydrolýzy 69 až79 molárnych za dobu 15 až 35 minút. Potvrdiio sa, že vhodnou rýchlosťou alkoholýzy metylalkoholového roztoku PVAC je možné ovplyvniť usporiadanie zvyškových acetátových skupín 7 V PVAL. Ak sa pre hydrolýzu PVAC použije také množstvo Na 0 H, aby reakcia prebehla do stupňa hydrolýzy 69 až 79 mclárnych za 15 až 35 minút, vznikne PVAL, ktorý sa vyznačuje polymerizačným stupňom od 700 do 1 500, podľa druhu použitého...

Fólie s částečně acetalisovaných polyvinylalkoholů obsahující změkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235954

Dátum: 15.12.1986

Autori: Schaaf Hans-werner, Beckmann Rolf, Spielau Paul

MPK: B32B 17/10, C08J 5/18, B32B 27/30...

Značky: částečně, acetalisovaných, obsahující, polyvinylalkoholů, změkčovadla, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fólií z částečně acetalizovaného polyvinylalkoholu, obzvláště fólií z polyvinylbutyralu. Tyto fólie obsahují jako změkčovadlo estery aromatických karboxylových kyselin, jejichž esterová komponenta má až 10 uhlíkových atomů, buď samotné, nebo jako směsi, nebo směsi těchto esterů s estery alifatických karboxylových kyselin a glykoly, hlavně s di-, tri- a tetraetylénglykolem. Tyto estery se dají zapracovávat do částečně...

Fólie z parciálně acetalizovaných polyvinylalkoholů obsahující změkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222672

Dátum: 15.09.1985

Autori: Knackstedt Wilhelm, Beckmann Rolf

Značky: změkčovadla, obsahující, acetalizovaných, parciálně, polyvinylalkoholů, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Fólie z parciálně acetalizovaných polyvinylalkoholů obsahující změkčovadla jako změkčovadla obsahující směs esterů organických cyklických kyselin nebo/a acetalových změkčovadel a esterů kyslíkatých kyselin fosforu. Fólie z parciálně acetalizovaných polyvinylalkoholů, obsahující změkčovadla, podle vynálezu se používají jako adhezivní folie ve vrstevných bezpečnostních sklech a jsou méně citlivé vůči vlhkosti než známé adhezivní folie pro...

Kopolymer polyvinylacetátu – polyvinylalkoholu pro terapeutickou embolizaci cévního řečiště

Načítavanie...

Číslo patentu: 225634

Dátum: 01.07.1985

Autori: Peregrin Jan, Kašpar Miroslav

Značky: polyvinylacetátu, polyvinylalkoholů, cévního, řečiště, kopolymer, terapeutickou, embolizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolymer polyvinylacelátu - polyvinilalkoholu pro terapeutickou embolizaci cévního řečiště, vyznačující se tím, že obsahuje 5 až 10 hmot. % polyvinylalkoholu, přičemž poměr acetátových a hydroxylových skupin je v rozmezí 10:1 až 20:l.