Patenty so značkou «polyuretanová»

Polyuretánová reaktívna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2903

Dátum: 23.12.2002

Autori: Rohrer Paul, Schneider Daniel, Symietz Detlef

MPK: C09J 175/06, C08G 18/00

Značky: reaktívna, polyuretanová, kompozícia

Text:

...a pevnosťou v strihu a dobrou odolnosťou oproti hydrolýze.Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť polyuretánovú reaktívnukompoziciu, ktorá po vytvrdení poskytuje polyuretán so zvlášťvysokou pevnosťou V ťahu a pevnosťou v strihu, s vysokým pretiahnutím pri pretrhnutí a s dobrou odolnosťou voči hydrolýze.Tento problém je podľa tohto vynálezu riešený polyuretánovou reaktivnou kompoziciou podľa nároku 1 obsahujúcou pevný,povrchovo deaktivovaný...

Polyéterpolyol, spôsob jeho prípravy, polyéterpolyolová zmes a tuhá polyuretánová pena s jeho obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281277

Dátum: 14.01.1998

Autori: Steinmetz Johannes Cornelis, Broennum Thomas, Sangha Parminder Singh

MPK: C08G 18/48, C08L 75/04, C08L 75/08...

Značky: tuhá, polyéterpolyolová, použitie, polyuretanová, přípravy, spôsob, obsahom, polyéterpolyol

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je polyéterpolyol, ktorý má aromatickosť v rozsahu od 2 % do 35 %, priemernú nominálnu funkčnosť Fn v rozsahu od 2,0 do 4,5 a hydroxylové číslo v rozsahu od 390 do 650 mg KOH/g, pričom aromatické atómy uhlíka sú obsiahnuté v štruktúrnych častiach všeobecného vzorca (I), kde R1 skupiny nezávisle znamenajú vodík alebo C1-C3 alkylskupinu obidve R2 skupiny nezávisle znamenajú C1-C3 alkylskupinu a n je celé číslo od 0 do 3. Spôsob prípravy...

Brusná polyuretánová hmota a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252379

Dátum: 13.08.1987

Autori: Mokrý Jozef, Sitta Štěpán, Střešinka Jozef, Jílek František, Malčovský Eugen, Názler Petr

MPK: C08L 75/08, C08J 5/14

Značky: spôsob, výroby, hmota, polyuretanová, brusná

Text:

...prebehne vlastná polyadičná reakcia za tvorby polyuretánu, ktorá je spravidla do 3,min. ukončená a po 5 až 10 min. možno výlisok z formy vybrať. Tvar výlisku je daný použitou formou a závisí od druhu obrábacieho zariadenia. Hmota sa pripravuje spravidla v tvare kotúčov, napr. s priemerom 300 až 600 min a hrúbky 30 až 60 mm.Surovinami na prípravu predpolylneril sú polyoly a diizokyanáty. Z lineárnych dvojfunkčných polyolov o mol. hmotnosti...

Tlakomerná polyuretanová membrána s nastaviteľným predpätím

Načítavanie...

Číslo patentu: 226145

Dátum: 15.04.1986

Autor: Černý Julius

Značky: tlakomerná, predpätím, polyuretanová, membrána, nastavitelným

Zhrnutie / Anotácia:

Tlakomerná polyuretanová membrána s nastaviteľným predpätím, vyznačujúca sa tým, že membrána (1) s o- krúžkom (5) je vložená do telesa tlakového snímača (2) medzi napínací krúžok (3) a prítlačný krúžok (4) a napnutá ich osovým posunutím a pritlačením.

Tlakomerná polyuretanová membrána

Načítavanie...

Číslo patentu: 227620

Dátum: 01.09.1985

Autori: Bolf Juraj, Hadobáš František, Jedlička Rudolf, Černý Julius

Značky: membrána, polyuretanová, tlakomerná

Zhrnutie / Anotácia:

Tlakomerná polyuretanová membrána je určená pre tlakomerné snímače meracej a regulačnej techniky. Podstata tlajomernej polyuratanovej membrány spočíva v tom, že pozostáva z postupne vytvořených polyuretanových vrstiev v ktorých je zaliata o- kružok. Tlakomerů po1auretanovu membránu možno využiť vo vzduchotechnike, chemickom strojárstve a v zdravotnickej technike.

Integrální polyuretanová pěna, vytvarovaná do obuvnických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224819

Dátum: 01.11.1984

Autori: Roubal Vladimír, Kuběna Jiří

Značky: pěna, výrobků, vytvarovaná, obuvníckych, polyuretanová, integrální

Zhrnutie / Anotácia:

Integrální polyuretanová pěna, vytvarovaná do obuvnických výrobků, jako jsou například plastické stélky, ortopedické vložky, vnitřní boty do těžké sportovní obuvi, jazyky a podobně, vyznačená tím, že v přepočtu na celkovou hmotnost výrobku obsahuje 1 až 50 hmotnostních procent hydrofilního polymerního, původně práškovitého plniva o velikosti částic od 0,01 do 50 um, schopného vratně sorbovat v jednom gramu 400 až 2500 mg vodní páry, tvořeného...