Patenty so značkou «polystyrenu»

Spôsob výroby speniteľného polystyrénu a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9773

Dátum: 12.09.2008

Autori: Hintermeier Gerhard, Eberstaller Roman

MPK: C08J 9/00, C08L 25/04

Značky: spôsob, speniteľného, výroby, použitia, polystyrenu

Text:

...prísadu spomaľujúcu horenie alebo inhibítor horenia (spomaľovač) a/alebo najmenej jedno radikály tvoriace činidlo ako synergickú prísadu spomaľujúcu horenie, ato buď od začiatku a/alebo sa pridajú počas výrobného postupu,vyznačujúci sa tým. že- na zmenšenie rozsahu zníženia molekulovej hmotnosti ako následku degradácie reťazca v priebehu zahrievania počas výrobného postupu, styrénový polymér a/alebojeho tavenina sa zmiešajú s najmenej jedným...

Spôsob recyklácie penového polystyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7004

Dátum: 28.06.2006

Autori: Ghirardini Maurizio, Rivetti Franco, Lombardini Sergio, Notari Marcello

MPK: C08L 25/00, C08J 11/00

Značky: recyklácie, spôsob, pěnového, polystyrenu

Text:

...ako nasýtených uhľovodíkov. Ako príkladyprisad, ktoré je možné separovať z polystyrénu je možnéuviesť brómované spomaľovače horenia, ako je napríklad hexabromcyklododekán (HBCD) a pomocné prísady spomaľovačov horenia, ako je napríklad dikumylperoxid(DCF). Tieto prísady je z polystyrénu nutné odstrániť,aby nedochádzalo k tvorbe jedovatých plynov, degradácii a0 ťažkosti pri izolácii a sušení s následnou nízkou kvalitou izolovaného polystyrénu,...

Dekorovaný predmet, najmä doska a/alebo profilová lišta, z penového polystyrénu a zariadenie na výrobu tohto dekorovaného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3635

Dátum: 07.10.2003

Autor: Urban Jaroslav

MPK: B44C 3/00

Značky: profilová, polystyrenu, tohto, zariadenie, dekorovaný, najmä, předmětů, dekorovaného, lišta, výrobu, pěnového, předmět, doska

Text:

...poškodenia, čo je umožnené opísaným íixovanim tohto dekorovaného predmetu na lisovacom stole pomocou podtlaku.Bez opísaného ñxovania dekorovaného predmetu podtlakom alebo prisatím by pri zdvihnuti lisovacieho nástroja dochádzalo k tomu, že lisovacl nástroj by z penového polotovaru dosky s hrubšou štruktúrou vytrhával v dôsledku natavenia penovej hmoty celé oblasti tejto dosky, čím by v zlomku sekundy došlo k zničeniu celej dosky. Na...

Polymerní N-substituovaný pyrrolidon na bázi polystyrenu a poly(styren-co-divinylbenzenu) a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260467

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čefelín Pavel, Janout Václav

MPK: C08F 12/08, C08F 12/26

Značky: poly(styren-co-divinylbenzenu, způsob, n-substituovaný, pyrrolidon, bázi, polystyrenu, polymerní, přípravy

Text:

...polymerního substituovaného N-pyrrolldonu na bázi polystyrenu a poly(styren-co-divinylbenzenu spočíva v tom, že se polystyren a polystyren-co-divinylbenzen nechá reagovat s N-hydroxymethylpyrrolidonem v prostředí trichlormethanu a v přítomnosti acetanhydridu a kyseiny trifluoroctové při teplotě 20 °C až 60 °C. způsobem podle vynálezu lze připravit polymery s různým obsahem jednotek N-methylpyrrolidonových, které jsou k polystyrenové...

Polymerní směs na bázi houževnatého a standardního polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260460

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pavlíček Jiří, Růžička Jan, Dušek Stanislav, Svoboda František, Kovařík Jan

MPK: C08L 25/06, C08L 25/10, C08L 51/04...

Značky: bázi, houževnatého, polystyrenu, směs, standardního, polymerní

Text:

...stabilizátory.Výhody jsou dále -patrny z následujících přikladůPro porovnání byly připraveny následující směsia směs houževnatého polystyrenu 9 U 0/0 hm. a 10 0/0 hm. termoplasticvkého kaučuku, b směs standardního polystyrenu 90 0/) a 10 0/0 hm. termoplastického .kaučukuByly stanovený základní fyzikálně mechanické vlastnosti výchozích polystyrenů ,z obou směsi.Výsledky jsou uvedeny v tabulce l.jednotlivé směsi mají zvýšenou vrubovou a rázovou...

Polymerní sazový koncentrát pro barvení standardního a houževnatého polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269291

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čermák Jiří, Grmela Vladimír, Kovařík Jan, Peiger Pavel, Hašová Věra, Pavlíček Jiří, Bláha Jaroslav

MPK: C08L 25/06, C08L 51/04, C08J 3/22...

Značky: polymerní, sazový, polystyrenu, houževnatého, koncentrát, barvení, standardního

Text:

...perličkového Krastenu 127 s 2 hmot. díly výše uvedeného sazového koncentrátu. Směs byla zhomogenizována na rychlomísiči a pak zgrenulovéna. Ze získaného materiálu byla připravena zkušební telesa na vstřikovacín lisu a byla vyhodnocena Jejich rázová a vrubove houževnatost podle ČSN č. 640612. Vlastnosti materiálu jsou uvedeny v tabulce.V rámci přípravy sazováho koncentrátu bylo k blokovému SBS kopolymeru (vysokomo 1 ekulárnímu s 30 ...

Směs na bázi houževnatého polystyrenu se sníženou hořlavostí a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269146

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rosík Ladislav, Růžička Jan, Kovařík Jan, Horák Zdeněk, Pavlíček Jiří, Trněný Jaromír, Grmela Vladimír

MPK: C08L 51/04

Značky: sníženou, zvýšenou, houževnatostí, bázi, polystyrenu, směs, hořlavostí, houževnatého

Text:

...omezujíoími korozivní účinky a tvorbu kouře.Pod pojmom masterbatch rozumíme hmotu připravenou tepelným řzpracováním (obvykle hně tením, extruzí), blokového SB nebo SBS kaučuku s aditivy, především na bázi práškovýchanorganických přísad (například kysličníků). Masterbatch však může obsahovat (napříkladz důvodu zjednodušení manipulace nebo zlepšení hygieny práce) i toxické přísady (orgazmciničité stabilizátory, halogenovaně org. slouěeniny)...

Způsob výroby samozhášivého zpěňovatelného polystyrenu radiálovou polymerací v suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268871

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trněný Jaromír, Pavlíček Jiří, Krofta Karel, Vyroubal Čestmír, Karásek Břetislav, Vyoral Leopold, Kovařík Jan, Zach Jiří, Závodská Věra, Marášek Josef, Horák Zdeněk, Sochor Jiří

MPK: C08F 112/08, C08J 9/14

Značky: výroby, radiálovou, způsob, polystyrenu, zpěňovatelného, polymeraci, suspenzí, samozhášivého

Text:

...K iniclaci polyneraco za použít běžné radikalové iniciâtory například organické peroxidy nebo azoaloučcniny. Jako retardér hořeni je použito organickú broaova sloučanina s obsahom vázaného broau vyššia než 40. Vhodnýli retardéry jsou napřiklad 1, 2, 5, 6. 9, 10 - hoxabroacykiododekan, 1, 2, 3, 4. 5 - pentabroa -oo chlorcyklohcxan, 1,2, 5, 5 - totrabronoyklooktan, dibroaetyldibroncyklohexan, dávkované v anožstvi 0,2 - 20 haotnostnich. účinnost...

Směs elastomerů pro kontinuální výrobu houževnatých polystyrenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257334

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vyroubal Čestmír, Očenášek Vojen, Sochor Jiří, Kovařík Jan, Vörös František, Krofta Karel, Pavlíček Jiří

MPK: C08L 51/06, C08F 279/02

Značky: směs, elastomerů, polystyrenu, výrobu, kontinuální, houževnatých

Text:

...Pa . s.Použití této směsi dle vynálezu zlepšuje především rázovou a vrubovou houževnatost, jak je dokumentováno následujícímí příklady.Srovnávací přiklad V modelové jednotce pre výrobu blokového houževnatého pclystyrenu kcntinuálním způsobembyl vyráběn houževnatý polyetyren - typ vhodný pro vstřikování s obsahem 7 2 hmotnosti polybutadienového kaučuku. Byl použit kaučuk následující specifikacekoeficient polydisperzity Mw 2 0 mi tV reaktorové...

Uzavírací a víčkovací materiál pro kelímky z polystyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256405

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pecák František, Palčinská Mária, Poloni Fedor

MPK: B32B 29/04, B32B 27/10

Značky: víčkovací, kelímky, polystyrenu, materiál, uzavírací

Text:

...výzkumu vyvijet, soustavně zkoušet a konečně prakticky vyzkoušettakový vrstvený kombinovaný materiál plošných főlii s papirem, É 3 ľ 256 405který by svými kvalitními parametry vyhověl dané specifické oblastipoužití. Blo tudíž nutné navzájen vhodné zkombinovat tloušĺku polyetyrénové fôlie s plošnou hmotnosti potish přijímacího papíru a nanášených vrstev tak, aby jejích zkombinovaný synergický účinek umožnil vznik uzavíracího a víčkovacího...

Směs na bázi polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240872

Dátum: 01.01.1988

Autor: Král Jaroslav

MPK: B07B 1/38

Značky: směs, bázi, polystyrenu

Text:

...zajištění kooperace se slévarnou a v případě umělých hmot i nutnost zajištění speciálního pracoviště a dá 240 872 le problematičnost správné volby umělé hmoty pro různé. zatížení a podmínky, jímž jsou třídící tyče v provozu vystavený. Nevýhodou uchycení tyčí zalepením v otvorech je problematičnost správné volby lepidla pro různá zatížení a podmínky, jímž jsou třídící tyče v provozu vystaveny, přičemž nevýhody rozebíratelného uchycení...

Zařízení ke zpěňování, zejména granulátu polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253817

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šafek Miroslav, Motyčka Jiří, Polanský Alois

MPK: C08J 9/00

Značky: polystyrenu, granulátu, zařízení, zejména, zpěňování

Text:

...umístěn plnicí otvor s uzávěrem a odváděoí potrubí s uzavírací klapkou pro odvod proudícího horkého vzduchu zpět do dolní části nádoby přes čerpadlo a ohřívač, přičemž k tomuto potrubí je připojeno přívodni potrubíVýhody zařízení k zpěňování granulátu polystyrenu nespočívají jenom V odstranění výše uvedených nevýhod, ale i V podstatné úspoře investičních nákladů a ve snížení spotřeby energie, nebot příkon topení hradí pouze tepelné ztráty...

Způsob zpracování drti a kusového odpadu z pěnového polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238315

Dátum: 01.10.1987

Autor: Palacký Alois

MPK: B29B 17/00

Značky: způsob, polystyrenu, odpadů, pěnového, kusového, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování drti a kusového odpadu z pěnového polystyrenu, vzniklého při jeho výrobě na výrobky pro obalovou techniku, izolační desky a podobně. Podle tohoto způsobu se odpad z velikosti 0,2 až 5 cm3 které se navlhčí a smíchají s granulemi předpěněného polystyrenu. Směs se vloží do formy, kde se na ni působí parou o teplotě 110 až 130 °C a tlaku 0,11 až 0,22 MPa, přičemž se směs současně stlačuje tlakem 0,19 až 0,29 MPa.

Způsob kompletace střešního dílce z pěnového polystyrénu asfaltovým pásem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242468

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nosov Innokentij Michajlovie, Pfeffer Siegfried

MPK: E04B 1/64, E04D 3/35

Značky: kompletace, polystyrenu, asfaltovým, pěnového, způsob, pásem, dílce, střešního

Text:

...technologii,včetně přelepování styků horkým asfaltemnedodržují, a to má za následek zvlnění,porušování krytín a jejich předčasně znehodnocení.Výše uvedené nedostatky řeší způsob kompletace střešního dílce z pěnového polystyrénu asfaltovaným pásem, vyznačený tím, že se při kontinuálním procesu stříká na jednu stranu natavitelného astaltovaného pásu lepiva hmota obsahující 20 až 60 0/0 syntetických ředidel v množství 0,1 až 0,8 kg.m 2, která v...

Směs na bázi polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240705

Dátum: 15.08.1987

Autori: Koíž Emil, Dušek Ladislav, Pavlica Ivo, Greeo Vladimír, Dlabaja Zdenik, Lonský Jioí

MPK: C08L 51/04, C08L 25/06

Značky: směs, bázi, polystyrenu

Text:

...směsi podle v-ynálezu vyznačené tím, že se skládá ~ze 100 hmotsnostnich dílů houževnatého po-lystyrenu připravenéh-o blokovou polymenací obsahurjícího od 0,5 do 5 »procent hmotnostních parañinowého oleje sviskozítou od 50 do 110 m~Pa.s při 40 C a 50 až 160 hmot. dílů standardníhor polystyrenu obsahujícího 4 až 7 hmot. mine-rálníh-o oleje s viskuozitou od 5 do 30 mPas při 40 °C, přičemž celkové množství oleje ve směsi je nejvíce 5 ...

Zariadenie na kontinuálne mineralizovanie povrchu predpeneného polystyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233212

Dátum: 17.04.1987

Autor: Ároch Milorad

MPK: C08J 7/06, C08F 112/08

Značky: kontinuálně, polystyrenu, zariadenie, predpeneného, povrchu, mineralizovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne mineralizovanie povrchu predpeneného polystyrénu, vyznačené tým, že vychladnutý, tvarove stály, predpenený polystyrén privádzaný zo zásobníka (1) cez šnekový podávač (2) do žlabovej miešačky (4) opatrenej otočným hriadeľom (5), na ktorom sú pripevnené nastaviteľné, špirálovo usporiadané lopatky (6) po pridaní kropiacej vody privádzanej zo zásobníka (14) rozstrekovanej v miešačke (4) cez kropiacu ružicu (15) s možnosťou...

Způsob přípravy stabilizačního systému pro výrobu zpěňovatelného polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232171

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vyroubal Čestmír, Svoboda František, Horák Zdeněk, Závodská Věra, Krofta Karel, Očenášek Vojen, Kovařík Jan, Zach Jiří

MPK: C08K 5/09, C08F 112/08

Značky: stabilizačního, systému, přípravy, způsob, výrobu, zpěňovatelného, polystyrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na způsob přípravy stabilizačního systému pro výrobu zpěňovatelného polystyrenu suspenzní polymerací. Stabilizační systém, připravený srážením terc. fosforečnanu sodného ve vodě rozpustnou vápenatou solí, obsahuje modulátor - ve vodě omezeně rozpustnou vápenatou sůl alifatické nebo aromatické karboxylové kyseliny. Použití tohoto stabilizačního systému dává možnost vyrábět zpěňovatelný polystyren s velmi úzkou distribucí...

Spôsob úpravy povrchu zŕn z predpeneného polystyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233490

Dátum: 15.09.1986

Autori: Letenay Alexej, Plevák Stanislav, Matejka Arpád, Mauskrecht Augustín

MPK: C04B 31/30, C04B 31/44

Značky: spôsob, polystyrenu, úpravy, povrchu, predpeneného

Zhrnutie / Anotácia:

Na zrnách predpeneného polystyrénu sa vytvorí povlaková vrstva bentonitu tak, že sa vlhké zrná s obsahom vody 5 až 20 % hmotnostných premiešajú s práškovitým bentonitom v hmotnostnom pomere 1 : 1 až 1 : 2. Upravených zŕn je možno použiť pre výrobu omietkoviny pre tepelne izolačné účely.

Způsob přípravy houževnatého polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232547

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mandík Ladislav, Pavlíček Jiří, Zach Jiří, Seiner František, Petrů Vladimír, Karásek Břetislav, Dušek Stanislav, Kuchaříková Irena, Kovařík Jan, Vyroubal Čestmír, Krofta Karel, Svoboda František

MPK: C08F 279/02

Značky: způsob, přípravy, polystyrenu, houževnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Houževnaté polystyreny se zlepšenou rázovou houževnatostí a tažností se připravují blokovým nebo blokově suspenzním postupem s použitím polybutadienového kaučuku s vysokou molekulovou hmotností a širokou distribucí molekulových hmotností, který obsahuje více než 95 % cis-1,4 struktur nebo směsi tohoto kaučuku s polybutadienovým kaučukem u nižší molekulové hmotnosti, užší distribuci molekulových hmotností, obsahujícím nízký obsah cis-1,4...

Způsob výroby vytlačovacího typu houževnatého polystyrenu se zlepšenými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228890

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dušek Stanislav, Zach Jiří, Vyroubal Čestmír, Růžička Jan, Kovařík Jan, Pavlíček Jiří, Očenášek Vojen, Krofta Karel

MPK: C08F 12/08, C08F 279/02

Značky: vytlačovacího, způsob, výroby, vlastnostmi, houževnatého, polystyrenu, zlepšenými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vytlačovacího typu houževnatého polystyrenu se zlepšenými vlastnostmi blokovou předpolymerací styrenu v přítomnosti rozpuštěného kaučuku s navazující polymerací styrenu ve vodní suspenzi, vyznačující se tím, že se do polymerační násady před zahájením blokové předpolymerace přidá iniciátor, jehož poločas rozpadu při 135 °C je delší než 30 minut v množství 0,001 až 0,02 hmot. dílů na 100 hmot. dílů styrenu přítomného v polymerační...

Způsob výroby stabilizačního systému pro přípravu houževnatého polystyrenu suspenzní polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 227256

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zach Jiří, Krofta Karel, Vyroubal Čestmír, Očenášek Vojen, Marášek Josef, Kovařík Jan

Značky: přípravu, houževnatého, systému, stabilizačního, suspenzní, výroby, polystyrenu, způsob, polymeraci

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby stabilizačního systému pro přípravu houževnatého polystyrenu suspenzní polymerací srážením terciárního fosforečnanu vápenatého z vodného roztoku terciárního fosforečnanu sodného a ve vodě rozpustné vápenaté soli v přítomnosti anionogenních povrchově aktivních látek, vyznačující se tím, že se jako anionogenních povrchově aktivních látek použije dodecylbenzensulfonanu sodného v množství 0,08 až 0,6, s výhodou 0,15 až 0,25%...

Způsob přípravy polymerních směsí na bázi houževnatého polystyrenu se zlepšenou zpracovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 230732

Dátum: 15.06.1986

Autori: Dvořák Vladimír, Kovařík Jan, Pavlíček Jiří, Dušek Stanislav, Zach Jiří, Vyroubal Čestmír, Očenášek Vojen

MPK: C08L 25/10, C08L 51/04

Značky: bázi, polymerních, polystyrenu, způsob, směsi, houževnatého, zpracovatelností, přípravy, zlepšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerních směsí na bázi houževnatého polystyrenu se zlepšenou zpracovatelností smícháním houževnatého polystyrenu a vysokotlakého polyolefinu, vyznačující se tím, že se k houževnatému polystyrenu přidá vnitřní mazadlo, směs se promíchává do dosažení dokonalé homogenity směsi, nejméně však po dobu 120 sekund, pak se přidá polyolefin o molekulové hmotnosti 20 000 až 50 000 v množství 0,1 až 5 hmotnostních dílů na 100...

Spôsob výroby obalovaných častíc na báze penového polystyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226638

Dátum: 15.02.1986

Autor: Maláriková Eva

Značky: pěnového, polystyrenu, spôsob, výroby, částic, obalovaných, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby obalovaných častíc na báze penového polystyrénu, najmä pre aplikáciu do pôd, z častíc penového polystyrénu s granulometriou 2 až 25 mm, vyznačujúci sa tým, že na polystyrénové častice sa nanesie adhézny materiál v podstate inaktívny voči polystyrénu na báze vytvrdenia schopných syntetických makromolekulárnych látok alebo gélov na báze alkalických solí kyseliny kremičitej, pričom adhézny materiál sa následne aspoň čiastočne suší...

Způsob výroby houževnatého polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228089

Dátum: 15.02.1986

Autori: Krofta Karel, Kovařík Jan, Očenášek Vojen, Pavlíček Jiří, Vyroubal Čestmír, Dušek Stanislav, Svoboda František, Zach Jiří

Značky: výroby, způsob, houževnatého, polystyrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby houževnatého polystyrenu se zlepšenou tekutostí blokovou předpolymerací styrenu v přítomnosti rozpuštěného kaučuku s navazující polymerací styrenu ve vodní suspenzi, vyznačující se tím, že se do polymerační násady před zahájením blokové polymerace, nejpozději však do skončení inverze fází přidá směs parafinických látek s rovným uhlíkovým řetězcem, jejíž bod tání je minimálně 50 °C a molekulární hmotnost nejvýše 4 000 v množství...

Směs na bázi zpěňovatelného polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216017

Dátum: 01.09.1984

Autori: Lysý František, Večerka František, Zelíková Věra, Mačka Miroslav, Meloun Jaroslav, Janko Jaromír, Marášek Josef, Vörös František, Horák Zdeněk

Značky: zpěňovatelného, bázi, směs, polystyrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi na bázi zpěňovatelného polystyrenu se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi zejména lepivosti při předpěňování. Žádaného účinku se dosáhne pomocí impregnace částic polystyrenu hydrogenovanými živočišnými tuky a stearátu kovů 2. skupiny periodické soustavy. Vynález může být využit při výrobě polystyrenu a jeho zpracovávání.

Spôsob mineralizácie povrchu zŕn z predpeneného polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214364

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hauskrecht Augustín, Ároch Milorad, Letenay Alexej

Značky: predpeneného, povrchu, mineralizácie, polystyrenu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobok, pripravený podľa predmetného vynálezu, má slúžiť v stavebníctve na zhotovovanie ľahčených stavebných materiálov a konštrukčných prvkov napríklad na omietky, mazaniny, betónové dielce a prefabrikáty s nízkou hmotnosťou pri dostatočnej pevnosti, s dobrou tepelnou a zvukovou izolačnou schopnosťou a nehorľavosťou. Podstata vynálezu je obalenie mokrých zŕn z predpeneného polystyrénu vrstvou sádry alebo jej zmesi s minerálnymi plnidlami...

Výroba aldehydových derivátů polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215801

Dátum: 20.12.1983

Autor: Kahovec Jaroslav

Značky: derivátů, výroba, aldehydových, polystyrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy polymerů a kopolymerů styrenu nesoucích aldehydové skupiny. Podstatou vynálezu je způsob výroby aldehydových derivátů lineárních i zesítěných polymerů nebo kopolymerů styrenu, který spočívá v tom, že se na lineární nebo zesítěný polymer či kopolymer styrenu působí dichlormethyl-alkyletherem, kde alkyl má 1-4 C atomy za přítomnosti Friedel-Craftsova katalyzátoru. Z Friedel-Craftsových katalyzátorů jsou vhodné chlorid...