Patenty so značkou «polystyrenu»

Spôsob výroby speniteľného polystyrénu a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9773

Dátum: 12.09.2008

Autori: Hintermeier Gerhard, Eberstaller Roman

MPK: C08J 9/00, C08L 25/04

Značky: polystyrenu, speniteľného, výroby, použitia, spôsob

Text:

...prísadu spomaľujúcu horenie alebo inhibítor horenia (spomaľovač) a/alebo najmenej jedno radikály tvoriace činidlo ako synergickú prísadu spomaľujúcu horenie, ato buď od začiatku a/alebo sa pridajú počas výrobného postupu,vyznačujúci sa tým. že- na zmenšenie rozsahu zníženia molekulovej hmotnosti ako následku degradácie reťazca v priebehu zahrievania počas výrobného postupu, styrénový polymér a/alebojeho tavenina sa zmiešajú s najmenej jedným...

Spôsob recyklácie penového polystyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7004

Dátum: 28.06.2006

Autori: Rivetti Franco, Notari Marcello, Lombardini Sergio, Ghirardini Maurizio

MPK: C08J 11/00, C08L 25/00

Značky: spôsob, polystyrenu, pěnového, recyklácie

Text:

...ako nasýtených uhľovodíkov. Ako príkladyprisad, ktoré je možné separovať z polystyrénu je možnéuviesť brómované spomaľovače horenia, ako je napríklad hexabromcyklododekán (HBCD) a pomocné prísady spomaľovačov horenia, ako je napríklad dikumylperoxid(DCF). Tieto prísady je z polystyrénu nutné odstrániť,aby nedochádzalo k tvorbe jedovatých plynov, degradácii a0 ťažkosti pri izolácii a sušení s následnou nízkou kvalitou izolovaného polystyrénu,...

Dekorovaný predmet, najmä doska a/alebo profilová lišta, z penového polystyrénu a zariadenie na výrobu tohto dekorovaného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3635

Dátum: 07.10.2003

Autor: Urban Jaroslav

MPK: B44C 3/00

Značky: doska, předmětů, výrobu, lišta, pěnového, zariadenie, dekorovaný, najmä, tohto, dekorovaného, profilová, předmět, polystyrenu

Text:

...poškodenia, čo je umožnené opísaným íixovanim tohto dekorovaného predmetu na lisovacom stole pomocou podtlaku.Bez opísaného ñxovania dekorovaného predmetu podtlakom alebo prisatím by pri zdvihnuti lisovacieho nástroja dochádzalo k tomu, že lisovacl nástroj by z penového polotovaru dosky s hrubšou štruktúrou vytrhával v dôsledku natavenia penovej hmoty celé oblasti tejto dosky, čím by v zlomku sekundy došlo k zničeniu celej dosky. Na...

Polymerní N-substituovaný pyrrolidon na bázi polystyrenu a poly(styren-co-divinylbenzenu) a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260467

Dátum: 15.12.1998

Autori: Janout Václav, Čefelín Pavel

MPK: C08F 12/26, C08F 12/08

Značky: poly(styren-co-divinylbenzenu, polymerní, polystyrenu, přípravy, bázi, pyrrolidon, n-substituovaný, způsob

Text:

...polymerního substituovaného N-pyrrolldonu na bázi polystyrenu a poly(styren-co-divinylbenzenu spočíva v tom, že se polystyren a polystyren-co-divinylbenzen nechá reagovat s N-hydroxymethylpyrrolidonem v prostředí trichlormethanu a v přítomnosti acetanhydridu a kyseiny trifluoroctové při teplotě 20 °C až 60 °C. způsobem podle vynálezu lze připravit polymery s různým obsahem jednotek N-methylpyrrolidonových, které jsou k polystyrenové...

Polymerní směs na bázi houževnatého a standardního polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260460

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dušek Stanislav, Svoboda František, Kovařík Jan, Pavlíček Jiří, Růžička Jan

MPK: C08L 25/10, C08L 51/04, C08L 25/06...

Značky: houževnatého, směs, bázi, standardního, polystyrenu, polymerní

Text:

...stabilizátory.Výhody jsou dále -patrny z následujících přikladůPro porovnání byly připraveny následující směsia směs houževnatého polystyrenu 9 U 0/0 hm. a 10 0/0 hm. termoplasticvkého kaučuku, b směs standardního polystyrenu 90 0/) a 10 0/0 hm. termoplastického .kaučukuByly stanovený základní fyzikálně mechanické vlastnosti výchozích polystyrenů ,z obou směsi.Výsledky jsou uvedeny v tabulce l.jednotlivé směsi mají zvýšenou vrubovou a rázovou...

Polymerní sazový koncentrát pro barvení standardního a houževnatého polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269291

Dátum: 11.04.1990

Autori: Peiger Pavel, Pavlíček Jiří, Bláha Jaroslav, Kovařík Jan, Hašová Věra, Grmela Vladimír, Čermák Jiří

MPK: C08J 3/22, C08L 51/04, C08L 25/06...

Značky: koncentrát, standardního, polystyrenu, barvení, houževnatého, sazový, polymerní

Text:

...perličkového Krastenu 127 s 2 hmot. díly výše uvedeného sazového koncentrátu. Směs byla zhomogenizována na rychlomísiči a pak zgrenulovéna. Ze získaného materiálu byla připravena zkušební telesa na vstřikovacín lisu a byla vyhodnocena Jejich rázová a vrubove houževnatost podle ČSN č. 640612. Vlastnosti materiálu jsou uvedeny v tabulce.V rámci přípravy sazováho koncentrátu bylo k blokovému SBS kopolymeru (vysokomo 1 ekulárnímu s 30 ...

Směs na bázi houževnatého polystyrenu se sníženou hořlavostí a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269146

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlíček Jiří, Horák Zdeněk, Růžička Jan, Trněný Jaromír, Grmela Vladimír, Rosík Ladislav, Kovařík Jan

MPK: C08L 51/04

Značky: bázi, směs, polystyrenu, zvýšenou, sníženou, houževnatého, houževnatostí, hořlavostí

Text:

...omezujíoími korozivní účinky a tvorbu kouře.Pod pojmom masterbatch rozumíme hmotu připravenou tepelným řzpracováním (obvykle hně tením, extruzí), blokového SB nebo SBS kaučuku s aditivy, především na bázi práškovýchanorganických přísad (například kysličníků). Masterbatch však může obsahovat (napříkladz důvodu zjednodušení manipulace nebo zlepšení hygieny práce) i toxické přísady (orgazmciničité stabilizátory, halogenovaně org. slouěeniny)...

Způsob výroby samozhášivého zpěňovatelného polystyrenu radiálovou polymerací v suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268871

Dátum: 11.04.1990

Autori: Karásek Břetislav, Závodská Věra, Horák Zdeněk, Krofta Karel, Marášek Josef, Vyroubal Čestmír, Zach Jiří, Sochor Jiří, Kovařík Jan, Pavlíček Jiří, Trněný Jaromír, Vyoral Leopold

MPK: C08F 112/08, C08J 9/14

Značky: polystyrenu, zpěňovatelného, polymeraci, suspenzí, samozhášivého, způsob, radiálovou, výroby

Text:

...K iniclaci polyneraco za použít běžné radikalové iniciâtory například organické peroxidy nebo azoaloučcniny. Jako retardér hořeni je použito organickú broaova sloučanina s obsahom vázaného broau vyššia než 40. Vhodnýli retardéry jsou napřiklad 1, 2, 5, 6. 9, 10 - hoxabroacykiododekan, 1, 2, 3, 4. 5 - pentabroa -oo chlorcyklohcxan, 1,2, 5, 5 - totrabronoyklooktan, dibroaetyldibroncyklohexan, dávkované v anožstvi 0,2 - 20 haotnostnich. účinnost...

Směs elastomerů pro kontinuální výrobu houževnatých polystyrenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257334

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vyroubal Čestmír, Krofta Karel, Kovařík Jan, Sochor Jiří, Pavlíček Jiří, Očenášek Vojen, Vörös František

MPK: C08L 51/06, C08F 279/02

Značky: houževnatých, směs, elastomerů, kontinuální, výrobu, polystyrenu

Text:

...Pa . s.Použití této směsi dle vynálezu zlepšuje především rázovou a vrubovou houževnatost, jak je dokumentováno následujícímí příklady.Srovnávací přiklad V modelové jednotce pre výrobu blokového houževnatého pclystyrenu kcntinuálním způsobembyl vyráběn houževnatý polyetyren - typ vhodný pro vstřikování s obsahem 7 2 hmotnosti polybutadienového kaučuku. Byl použit kaučuk následující specifikacekoeficient polydisperzity Mw 2 0 mi tV reaktorové...

Uzavírací a víčkovací materiál pro kelímky z polystyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256405

Dátum: 15.04.1988

Autori: Palčinská Mária, Poloni Fedor, Pecák František

MPK: B32B 27/10, B32B 29/04

Značky: kelímky, materiál, víčkovací, polystyrenu, uzavírací

Text:

...výzkumu vyvijet, soustavně zkoušet a konečně prakticky vyzkoušettakový vrstvený kombinovaný materiál plošných főlii s papirem, É 3 ľ 256 405který by svými kvalitními parametry vyhověl dané specifické oblastipoužití. Blo tudíž nutné navzájen vhodné zkombinovat tloušĺku polyetyrénové fôlie s plošnou hmotnosti potish přijímacího papíru a nanášených vrstev tak, aby jejích zkombinovaný synergický účinek umožnil vznik uzavíracího a víčkovacího...

Směs na bázi polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240872

Dátum: 01.01.1988

Autor: Král Jaroslav

MPK: B07B 1/38

Značky: bázi, směs, polystyrenu

Text:

...zajištění kooperace se slévarnou a v případě umělých hmot i nutnost zajištění speciálního pracoviště a dá 240 872 le problematičnost správné volby umělé hmoty pro různé. zatížení a podmínky, jímž jsou třídící tyče v provozu vystavený. Nevýhodou uchycení tyčí zalepením v otvorech je problematičnost správné volby lepidla pro různá zatížení a podmínky, jímž jsou třídící tyče v provozu vystaveny, přičemž nevýhody rozebíratelného uchycení...

Zařízení ke zpěňování, zejména granulátu polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253817

Dátum: 17.12.1987

Autori: Motyčka Jiří, Polanský Alois, Šafek Miroslav

MPK: C08J 9/00

Značky: zejména, zpěňování, granulátu, polystyrenu, zařízení

Text:

...umístěn plnicí otvor s uzávěrem a odváděoí potrubí s uzavírací klapkou pro odvod proudícího horkého vzduchu zpět do dolní části nádoby přes čerpadlo a ohřívač, přičemž k tomuto potrubí je připojeno přívodni potrubíVýhody zařízení k zpěňování granulátu polystyrenu nespočívají jenom V odstranění výše uvedených nevýhod, ale i V podstatné úspoře investičních nákladů a ve snížení spotřeby energie, nebot příkon topení hradí pouze tepelné ztráty...

Způsob zpracování drti a kusového odpadu z pěnového polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238315

Dátum: 01.10.1987

Autor: Palacký Alois

MPK: B29B 17/00

Značky: polystyrenu, kusového, zpracování, pěnového, způsob, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování drti a kusového odpadu z pěnového polystyrenu, vzniklého při jeho výrobě na výrobky pro obalovou techniku, izolační desky a podobně. Podle tohoto způsobu se odpad z velikosti 0,2 až 5 cm3 které se navlhčí a smíchají s granulemi předpěněného polystyrenu. Směs se vloží do formy, kde se na ni působí parou o teplotě 110 až 130 °C a tlaku 0,11 až 0,22 MPa, přičemž se směs současně stlačuje tlakem 0,19 až 0,29 MPa.

Způsob kompletace střešního dílce z pěnového polystyrénu asfaltovým pásem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242468

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pfeffer Siegfried, Nosov Innokentij Michajlovie

MPK: E04D 3/35, E04B 1/64

Značky: pěnového, polystyrenu, pásem, kompletace, střešního, asfaltovým, dílce, způsob

Text:

...technologii,včetně přelepování styků horkým asfaltemnedodržují, a to má za následek zvlnění,porušování krytín a jejich předčasně znehodnocení.Výše uvedené nedostatky řeší způsob kompletace střešního dílce z pěnového polystyrénu asfaltovaným pásem, vyznačený tím, že se při kontinuálním procesu stříká na jednu stranu natavitelného astaltovaného pásu lepiva hmota obsahující 20 až 60 0/0 syntetických ředidel v množství 0,1 až 0,8 kg.m 2, která v...

Směs na bázi polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240705

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pavlica Ivo, Greeo Vladimír, Koíž Emil, Dušek Ladislav, Dlabaja Zdenik, Lonský Jioí

MPK: C08L 51/04, C08L 25/06

Značky: směs, polystyrenu, bázi

Text:

...směsi podle v-ynálezu vyznačené tím, že se skládá ~ze 100 hmotsnostnich dílů houževnatého po-lystyrenu připravenéh-o blokovou polymenací obsahurjícího od 0,5 do 5 »procent hmotnostních parañinowého oleje sviskozítou od 50 do 110 m~Pa.s při 40 C a 50 až 160 hmot. dílů standardníhor polystyrenu obsahujícího 4 až 7 hmot. mine-rálníh-o oleje s viskuozitou od 5 do 30 mPas při 40 °C, přičemž celkové množství oleje ve směsi je nejvíce 5 ...

Zariadenie na kontinuálne mineralizovanie povrchu predpeneného polystyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233212

Dátum: 17.04.1987

Autor: Ároch Milorad

MPK: C08F 112/08, C08J 7/06

Značky: kontinuálně, povrchu, polystyrenu, zariadenie, mineralizovanie, predpeneného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne mineralizovanie povrchu predpeneného polystyrénu, vyznačené tým, že vychladnutý, tvarove stály, predpenený polystyrén privádzaný zo zásobníka (1) cez šnekový podávač (2) do žlabovej miešačky (4) opatrenej otočným hriadeľom (5), na ktorom sú pripevnené nastaviteľné, špirálovo usporiadané lopatky (6) po pridaní kropiacej vody privádzanej zo zásobníka (14) rozstrekovanej v miešačke (4) cez kropiacu ružicu (15) s možnosťou...

Způsob přípravy stabilizačního systému pro výrobu zpěňovatelného polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232171

Dátum: 01.04.1987

Autori: Krofta Karel, Očenášek Vojen, Svoboda František, Vyroubal Čestmír, Zach Jiří, Kovařík Jan, Horák Zdeněk, Závodská Věra

MPK: C08K 5/09, C08F 112/08

Značky: polystyrenu, zpěňovatelného, výrobu, způsob, stabilizačního, systému, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na způsob přípravy stabilizačního systému pro výrobu zpěňovatelného polystyrenu suspenzní polymerací. Stabilizační systém, připravený srážením terc. fosforečnanu sodného ve vodě rozpustnou vápenatou solí, obsahuje modulátor - ve vodě omezeně rozpustnou vápenatou sůl alifatické nebo aromatické karboxylové kyseliny. Použití tohoto stabilizačního systému dává možnost vyrábět zpěňovatelný polystyren s velmi úzkou distribucí...

Spôsob úpravy povrchu zŕn z predpeneného polystyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233490

Dátum: 15.09.1986

Autori: Plevák Stanislav, Mauskrecht Augustín, Matejka Arpád, Letenay Alexej

MPK: C04B 31/30, C04B 31/44

Značky: polystyrenu, predpeneného, úpravy, povrchu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Na zrnách predpeneného polystyrénu sa vytvorí povlaková vrstva bentonitu tak, že sa vlhké zrná s obsahom vody 5 až 20 % hmotnostných premiešajú s práškovitým bentonitom v hmotnostnom pomere 1 : 1 až 1 : 2. Upravených zŕn je možno použiť pre výrobu omietkoviny pre tepelne izolačné účely.

Způsob přípravy houževnatého polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232547

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kovařík Jan, Dušek Stanislav, Zach Jiří, Mandík Ladislav, Vyroubal Čestmír, Petrů Vladimír, Krofta Karel, Kuchaříková Irena, Svoboda František, Karásek Břetislav, Seiner František, Pavlíček Jiří

MPK: C08F 279/02

Značky: houževnatého, polystyrenu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Houževnaté polystyreny se zlepšenou rázovou houževnatostí a tažností se připravují blokovým nebo blokově suspenzním postupem s použitím polybutadienového kaučuku s vysokou molekulovou hmotností a širokou distribucí molekulových hmotností, který obsahuje více než 95 % cis-1,4 struktur nebo směsi tohoto kaučuku s polybutadienovým kaučukem u nižší molekulové hmotnosti, užší distribuci molekulových hmotností, obsahujícím nízký obsah cis-1,4...

Způsob výroby vytlačovacího typu houževnatého polystyrenu se zlepšenými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228890

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vyroubal Čestmír, Zach Jiří, Kovařík Jan, Očenášek Vojen, Pavlíček Jiří, Dušek Stanislav, Krofta Karel, Růžička Jan

MPK: C08F 12/08, C08F 279/02

Značky: zlepšenými, výroby, houževnatého, vytlačovacího, polystyrenu, způsob, vlastnostmi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vytlačovacího typu houževnatého polystyrenu se zlepšenými vlastnostmi blokovou předpolymerací styrenu v přítomnosti rozpuštěného kaučuku s navazující polymerací styrenu ve vodní suspenzi, vyznačující se tím, že se do polymerační násady před zahájením blokové předpolymerace přidá iniciátor, jehož poločas rozpadu při 135 °C je delší než 30 minut v množství 0,001 až 0,02 hmot. dílů na 100 hmot. dílů styrenu přítomného v polymerační...

Způsob výroby stabilizačního systému pro přípravu houževnatého polystyrenu suspenzní polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 227256

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vyroubal Čestmír, Krofta Karel, Kovařík Jan, Marášek Josef, Zach Jiří, Očenášek Vojen

Značky: stabilizačního, výroby, přípravu, suspenzní, způsob, polymeraci, houževnatého, polystyrenu, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby stabilizačního systému pro přípravu houževnatého polystyrenu suspenzní polymerací srážením terciárního fosforečnanu vápenatého z vodného roztoku terciárního fosforečnanu sodného a ve vodě rozpustné vápenaté soli v přítomnosti anionogenních povrchově aktivních látek, vyznačující se tím, že se jako anionogenních povrchově aktivních látek použije dodecylbenzensulfonanu sodného v množství 0,08 až 0,6, s výhodou 0,15 až 0,25%...

Způsob přípravy polymerních směsí na bázi houževnatého polystyrenu se zlepšenou zpracovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 230732

Dátum: 15.06.1986

Autori: Dušek Stanislav, Očenášek Vojen, Zach Jiří, Vyroubal Čestmír, Kovařík Jan, Dvořák Vladimír, Pavlíček Jiří

MPK: C08L 51/04, C08L 25/10

Značky: bázi, přípravy, polystyrenu, směsi, polymerních, houževnatého, zpracovatelností, zlepšenou, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerních směsí na bázi houževnatého polystyrenu se zlepšenou zpracovatelností smícháním houževnatého polystyrenu a vysokotlakého polyolefinu, vyznačující se tím, že se k houževnatému polystyrenu přidá vnitřní mazadlo, směs se promíchává do dosažení dokonalé homogenity směsi, nejméně však po dobu 120 sekund, pak se přidá polyolefin o molekulové hmotnosti 20 000 až 50 000 v množství 0,1 až 5 hmotnostních dílů na 100...

Spôsob výroby obalovaných častíc na báze penového polystyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226638

Dátum: 15.02.1986

Autor: Maláriková Eva

Značky: obalovaných, pěnového, částic, báze, výroby, spôsob, polystyrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby obalovaných častíc na báze penového polystyrénu, najmä pre aplikáciu do pôd, z častíc penového polystyrénu s granulometriou 2 až 25 mm, vyznačujúci sa tým, že na polystyrénové častice sa nanesie adhézny materiál v podstate inaktívny voči polystyrénu na báze vytvrdenia schopných syntetických makromolekulárnych látok alebo gélov na báze alkalických solí kyseliny kremičitej, pričom adhézny materiál sa následne aspoň čiastočne suší...

Způsob výroby houževnatého polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228089

Dátum: 15.02.1986

Autori: Zach Jiří, Kovařík Jan, Pavlíček Jiří, Vyroubal Čestmír, Očenášek Vojen, Svoboda František, Dušek Stanislav, Krofta Karel

Značky: způsob, houževnatého, výroby, polystyrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby houževnatého polystyrenu se zlepšenou tekutostí blokovou předpolymerací styrenu v přítomnosti rozpuštěného kaučuku s navazující polymerací styrenu ve vodní suspenzi, vyznačující se tím, že se do polymerační násady před zahájením blokové polymerace, nejpozději však do skončení inverze fází přidá směs parafinických látek s rovným uhlíkovým řetězcem, jejíž bod tání je minimálně 50 °C a molekulární hmotnost nejvýše 4 000 v množství...

Směs na bázi zpěňovatelného polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216017

Dátum: 01.09.1984

Autori: Zelíková Věra, Janko Jaromír, Mačka Miroslav, Meloun Jaroslav, Marášek Josef, Lysý František, Večerka František, Vörös František, Horák Zdeněk

Značky: zpěňovatelného, bázi, směs, polystyrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi na bázi zpěňovatelného polystyrenu se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi zejména lepivosti při předpěňování. Žádaného účinku se dosáhne pomocí impregnace částic polystyrenu hydrogenovanými živočišnými tuky a stearátu kovů 2. skupiny periodické soustavy. Vynález může být využit při výrobě polystyrenu a jeho zpracovávání.

Spôsob mineralizácie povrchu zŕn z predpeneného polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214364

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hauskrecht Augustín, Ároch Milorad, Letenay Alexej

Značky: povrchu, mineralizácie, polystyrenu, spôsob, predpeneného

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobok, pripravený podľa predmetného vynálezu, má slúžiť v stavebníctve na zhotovovanie ľahčených stavebných materiálov a konštrukčných prvkov napríklad na omietky, mazaniny, betónové dielce a prefabrikáty s nízkou hmotnosťou pri dostatočnej pevnosti, s dobrou tepelnou a zvukovou izolačnou schopnosťou a nehorľavosťou. Podstata vynálezu je obalenie mokrých zŕn z predpeneného polystyrénu vrstvou sádry alebo jej zmesi s minerálnymi plnidlami...

Výroba aldehydových derivátů polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215801

Dátum: 20.12.1983

Autor: Kahovec Jaroslav

Značky: derivátů, aldehydových, výroba, polystyrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy polymerů a kopolymerů styrenu nesoucích aldehydové skupiny. Podstatou vynálezu je způsob výroby aldehydových derivátů lineárních i zesítěných polymerů nebo kopolymerů styrenu, který spočívá v tom, že se na lineární nebo zesítěný polymer či kopolymer styrenu působí dichlormethyl-alkyletherem, kde alkyl má 1-4 C atomy za přítomnosti Friedel-Craftsova katalyzátoru. Z Friedel-Craftsových katalyzátorů jsou vhodné chlorid...