Patenty so značkou «polysacharidy»

Polysacharidy s antitrombotickou aktivitou obsahujúce aspoň jednu kovalentnú väzbu s biotínom alebo derivátom biotínu a ich použitie pri liečení

Načítavanie...

Číslo patentu: 287054

Dátum: 30.09.2009

Autori: Petitou Maurice, Duchaussoy Philippe, Savi Pierre, Herbert Jean-marc

MPK: C08B 37/00, A61K 31/715

Značky: liečení, vazbu, biotínom, biotínu, použitie, kovalentnú, aspoň, aktivitou, polysacharidy, antitrombotickou, jednu, derivátom, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa syntetické polysacharidy s antitrombotickou aktivitou obsahujúce aspoň jednu kovalentnú väzbu s biotínom alebo derivátom biotínu a spôsob použitia avidínu alebo streptavidínu na neutralizáciu týchto polysacharidov.

Rádiofarmaceutické kompozície obsahujúce polysacharidy s narúbovanými polyamínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12479

Dátum: 25.07.2008

Autori: Lacoeuille Franck, Denizot Benoît, Hindre François, Le Jeune Jean Jacques

MPK: A61K 51/12, A61K 103/10, A61K 51/06...

Značky: kompozície, polyamínmi, polysacharidy, rádiofarmaceutické, narúbovanými, obsahujúce

Text:

...ktoré majú zvláštnu výhodu, že sú netoxické. Avšak príprava veľkých lipozómov (niekoľko desiatok mikrometrov), ktoré by boli stabilné pri lyoñlizácii a rekonštitúcii, je veľmi zložitá. Existujú tri všeobecné spôsobyznačenia lipozómov začlenenie rádioaktívneho produktu do vezikula (pri príprave alebo zapoužitia lipofilného produktu, ktorý sa vo vnútri stáva hydroñlným, ako je lHMPAO-99 Tc),použitie alifatického jadra lipidovej dvojvrstvy ako...

Polysacharidy derivatizované kyselinou citrónovou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8264

Dátum: 18.12.2007

Autori: Gianni Rita, Picotti Fabrizio, Bosco Marco, Stucchi Luca

MPK: C08B 3/12, C08B 31/04

Značky: derivatizované, citrónovou, polysacharidy, kyselinou

Text:

...prírodnú vláknovú formu a sú nerozpustné v bežných rozpúšťadlách a obsahujú nezreagované cyklické karboxylové anhydridové skupiny.0016 Na záver, deriváty kyseliny citrónovej so škrobom a celulózou už boli opísané, zatiaľčo chitosan sa použil na viazanie cyklodextrínov esterifikovaných kyselinou citrónovou, pôsobiaci ako bifunkčný mostík.0017 Známe produkty sa získajú suchým spôsobom zo surového polysacharidu a kyseliny citrónovej pri...

Syntetické polysacharidy, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284881

Dátum: 02.01.2006

Autori: Dreef-tromp Cornelia, Grootenhuis Peter, Herbert Jean-marc, Duchaussoy Philippe, Petitou Maurice, Van Boeckel Constant, Driguez Pierre Alexandre, Basten Johannes

MPK: C07H 19/00, C07H 15/00, C08B 37/00...

Značky: polysacharidy, přípravy, spôsob, kompozície, syntetické, farmaceutické, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný syntetický polysacharid, zahŕňajúci väzbovú oblasť antitrombínu III, založený na zreťazení piatich monosacharidov s najmenej dvoma karboxylovými skupinami a najmenej štyrmi sulfoskupinami tak, že táto oblasť je priamo viazaná na neredukujúci koniec trombínovej oblasti, zahŕňajúci zreťazenie 10 až 25 monosacharidov zvolených z hexóz, pentóz alebo dezoxycukrov, v ktorých sú všetky hydroxylové skupiny éterifikované alkylovými skupinami...

Syntetické polysacharidy, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283411

Dátum: 16.06.2003

Autori: Driguez Pierre Alexandre, Basten Johannes, Herbert Jean-marc, Petitou Maurice, Duchaussoy Philippe, Dreef-tromp Cornelia, Van Boeckel Constant

MPK: A61K 31/715, C08B 37/00

Značky: použitie, spôsob, přípravy, syntetické, obsahujú, polysacharidy, farmaceutické, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa syntetické polysacharidy v kyslej forme a ich farmaceuticky prijateľné soli. Uvedené polysacharidy sa dajú použiť pri liečení chorôb spojených s poruchami zrážania krvi.

Spôsob nadviazania biologicky aktívnych látok obsahujúcich aminoskupinu na polysacharidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278783

Dátum: 04.02.1998

Autori: Tihlárik Karol, Masler Ladislav, Kéry Vladimír, Šandula Jozef, Novotný Ladislav

MPK: C08B 37/00, C08F 8/30

Značky: látok, spôsob, aminoskupinu, biologicky, polysacharidy, aktívnych, nadviazania, obsahujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že polysacharid vo forme H+ sa rozsuspenduje v bezvodom dimetylformamide, ochladí na min. 0 °C, pridá sa ekvimolárne množstvo trietylamínu a izobutylchloroformiátu, inkubuje sa 15 až 30 minút, pridá sa roztok biologicky aktívnej látky v molárnom pomere 1 až 1 000 : 1 vzhľadom na polysacharid a inkubuje sa. Biologicky aktívna látka je k polysacharidu nadviazaná amidickou väzbou, ktorá je degradovateľná in vivo.

Glykogénové polysacharidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280066

Dátum: 11.07.1995

Autori: Baiocchi Leandro, Nicoletti Rosario

MPK: C08B 37/18

Značky: spôsob, polysacharidy, přípravy, glykogénové

Zhrnutie / Anotácia:

Glykogénové polysacharidy s obsahom dusíka nižším ako 60 ppm, stanovené Kjeldahlovou metódou, a obsahom redukčných cukrov nižším ako 0,25 %, stanovené metódou podľa R. D. Snella a Snella. Výhodne ide o látky s obsahom uhlíka 44 až 45 %, s molekulovou hmotnosťou 2,5 +/- 0,1 x 10exp(6) daltonov a špecifickou otáčavosťou (alfa)D20 197 +/- 2,0 (c = 1 vo vode). Príprava prebieha tak, že po získaní roztoku surového glykogénu, pripraveného bežným...

Vláknité polysacharidy katiónovej povahy, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279778

Dátum: 06.07.1994

Autori: Carlucci Giovanni, Palumbo Gianfranco

MPK: C08B 11/145

Značky: použitie, katiónovej, vláknité, povahy, polysacharidy, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vláknité polysacharidy katiónovej povahy sa pripravia reakciou vláknitých polysacharidov s kvartérnymi amóniovými zlúčeninami všeobecných vzorcov (I) a (II), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v nároku 1, pri molárnom pomere kvartérnej amóniovej zlúčeniny k monosacharidovej jednotke v polysacharidovom substráte 5 : 1 až 40 : 1. Reakcia sa vykonáva vo vode v prítomnosti vodného hydroxidu sodného v molárnom pomere 1 : 3 až 3 : 1,...

Spôsob enzymatickej hydrolýzy surovín obsahujúcich polysacharidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264837

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pekarovič Ján, Košík Martin, Lužáková Vlasta, Zemanovič Jaroslav, Pekarovičová Alexandra

MPK: C13K 1/02

Značky: obsahujúcich, enzymatickej, surovin, polysacharidy, spôsob, hydrolýzy

Text:

...ako 2,6-dimetoxyfenolu guajakol alebo iných fonolových aditív do pufrovaného vodného systému polyaacharid - hydrolytický enzým, sa dosiahne zvýšenie hydrolyzovateľnosti celulôzy o 50 S a xylánu o 80 . Zvýšenie hydrolyzovatoľnosti polysacharidov môže mať širší dosah v praxi, napríklad na zvyšovanie stráviteľnosti krmív. Predmet vynálezu je ozrejmený na príkladoch konkrétnej realizácie.celulóza (Whatman 1) 10 q sa suspenduje v 100 ml 0,1 M...

Spôsob termolytickej sacharifikácie surovin obsahujúcich polysacharidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251514

Dátum: 16.07.1987

Autori: Špilda Ivan, Zelník Andrej, Vodný Štefan, Košík Martin, Blažej Anton Akademik, Pekarovičová Alexandra, Augustín Jozef, Reiser Vladimír, Šurina Igor Csc

MPK: C07B 41/02

Značky: termolytickej, surovin, spôsob, sacharifikácie, obsahujúcich, polysacharidy

Text:

...a frakcie kondenzátu obsahujdca glykozány sa ďalej hydrolyzuje n-a monosachairi-dy alebo priamo použije na klľlltĺ váciu mikroorganizmov.Takéto podmienky sa »dosahujú ,pri termildkom rozklade za vákua, resp. pri pyrolýze vo vhodnom zariadení. Produkty, ktoré vzniknú termolýzou sa zvachytávajú fralkičnou .korrdenzâcioiu a kondenzát bez .podstatnejších úprav sa použije na biochemické.spracovanie alebo po zriadení vodou sa an hydridy...