Patenty so značkou «polysacharidu»

Multivalentná konjugovaná kompozícia pneumokokového polysacharidu a proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11663

Dátum: 10.12.2007

Autori: Prasad, Hausdorff William, Siber George, Paradiso Peter

MPK: C07K 14/34, C07K 14/315, A61K 39/09...

Značky: proteínu, polysacharidu, multivalentná, pneumokokového, konjugovaná, kompozícia

Text:

...účinného množstva akejkoľvek z opisovaných imunogénnych kompozíc človeku.0015 Predkladaný opis vynálezu ďalej poskytuje to, že akákoľvek z podávaných imunogénnych kompozíc je jednotlivé 0,5 ml dávka forrnulovaná tak, že obsahuje 2 gkaždého sacharidu, okrem 6 B vimnožstve 4 g približne 29 g CRM 197 proteínového nosiča 0,125 mg základného hlinitého adjuvans (0,5 mg fosfátu hlinitého) a ako pomocnú látku pufor s chloridom sodným a sukcinátom...

Multivalentná kompozícia obsahujúca konjugát pneumokokového polysacharidu a proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14785

Dátum: 10.12.2007

Autori: Siber George Rainer, Hausdorff William, Prasad Krishna, Paradiso Peter

MPK: A61K 39/116, C07K 14/315, A61K 39/09...

Značky: multivalentná, polysacharidu, obsahujúca, pneumokokového, kompozícia, konjugát, proteínu

Text:

...sérotypov l, 3, 4, 5, 6 A, 6 B, 7 F, 9 v, 14, l 8 C, 19 A, l 9 F a 23 F Streptococcuspneumoniae, nosičovým proteínom je CRMm a adjuvanciom je adjuvancium na báze hlimka,ako fosforečnan hlinitý, síran hlinitý a hydroxid hlinitý. V zvláštnom uskutočnení vynálezujeOpísaná je tiež multivalentná imunogénna kompozícia, ktorá obsahuje konjugáty polysacharid-proteín spolu s fyziologicky vhodným vehikulom, pričom každý z konjugátov obsahuje kapsulámy...

Použitie bronchodilatátora a sulfátovaného polysacharidu na zabránenie tolerancie na bronchodilatátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 285150

Dátum: 19.06.2006

Autor: Ahmed Tahir

MPK: A61K 31/726, A61P 11/00

Značky: sulfátovaného, bronchodilatátory, tolerancie, zabránenie, polysacharidu, bronchodilatátora, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie terapeuticky účinného množstva bronchodilatátora a sulfátovaného polysacharidu, kde sulfátovaný polysacharid je heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou (LMWH) alebo heparín s ultranízkou molekulovou hmotnosťou (ULMWH), na prípravu farmaceutického prípravku na zabránenie tolerancie na bronchodilatátor u cicavca.

Multivalentná konjugovaná kompozícia pneumokokového polysacharidu a proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11653

Dátum: 31.03.2006

Autori: Paradiso Peter, Siber George Rainer, Hausdorff William

MPK: A61K 39/02, A61K 39/09, A61K 39/295...

Značky: konjugovaná, proteínu, multivalentná, pneumokokového, kompozícia, polysacharidu

Text:

...a poskytovala pokrytie pre 6 A a 19 A, ktorénie je závislé na obmedzeniach séroskupinovej skriženej ochrany. 0005 Mbelle et al (1999, J infect Dis. 180(4) 1171ochorenia spôsobeného sérotypmi 1, 3, 5, 6 A, 7 F a 1k formuiácii Prevnar by zvýšilo pokrytie invazívnych o štátoch a Európe, a takmer 70 -806 B, 9 V, 14, 18 C, 19 F a 23 F. 0008 Dokument EP-A 0009 Dokument WO-A-2004/011027 opisuje multivalentnú chímérickú konjugovanú vakcinačnú...

Spôsob výroby kapsulárneho polysacharidu na použitie v konjugovaných vakcínach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7308

Dátum: 10.09.2004

Autori: Hamidi Ahd, Beurret Michel François

MPK: A61K 39/02, A61K 39/102, A61K 47/48...

Značky: spôsob, použitie, vakcínach, konjugovaných, polysacharidu, výroby, kapsulárneho

Text:

...regeneráciu polysacharidu z kultivačného média.0014 Jedna z výhod metódy prípravy polysacharidu spočíva V tom, že kapsulárne polysacharidy, tzn. kapsulámy antigén extrahovaný z patogénnych baktérií, môže byť získaný vo vysokom výťažku (asi 200-400 mg/1) vo veľmi krátkom čase. Ďalšia optimalizácia média a/alebo kultivačnej metódy (prítoková Vsádzková kultivácia namiesto vsádzkovej kultivácie) samozrejme povedie k omnoho vyššej...

Způsob stanovení bezdusíkatých polysacharidů, zejména dextranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269249

Dátum: 11.04.1990

Autor: Toningerová Magdalena

MPK: G01N 33/548

Značky: stanovení, zejména, polysacharidu, způsob, bezdusíkatých, dextranu

Text:

...je roztok 0-t 01 Hidinu Způsob etenovení bezdueíkatýoh polyaecherídů, zejména dextrenu podle vynelezu poe~ kytuje výsledky e největší relativní chybou 2,7 , ja tedy 5 až 7 krát přeanějäí než doeevadni metody.Nàaleduje príklad konkretního provedení způeobu stanovení bezduaíketých polyeaoharídů, zejména dextrenu, podle vynálezu, při stanovení obsahu dextranu ve zkoušenóm roztoku.Do kalibrované, nejlépe ne 10 ml, verne zkumeyky ae nalije 2,5 ml...

Způsob imobilizace glykoproteinů, sacharidů, polysacharidů, nukleotidů a jiných sloučenin obsahujících reaktivní karbonylovou skupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267820

Dátum: 12.02.1990

Autori: Turková Jaroslava, Viková Jitka, Benešmilan, Petkov Lubomír

MPK: C12N 11/12

Značky: způsob, nukleotidů, polysacharidu, skupinu, obsahujících, jiných, imobilizace, reaktivní, glykoproteinů, sloučenin, karbonylovou, sacharidů

Text:

...regulovatelnou velikost porů. Vazba dihydrazidu pD aktivaci 2,4,6-trichlortriazínem má hydrolytickou stabilitu srovnatelnou se stabilitou hydrazidová skupiny.Do roztoku 505 mg dihydrazidu kyseliny adipové v SU ml 0,0 M borátového pufru pH 9 se za míchání přidá 50 g vody odsáté perlové celulózy čerstvé aktivované 2,4,6-trichlortriazinem (89,2 umol triazinu/g suchého materiálu)× Reakční směs se míchá při teplotě mistnosti 4,5 hodiny. Přitom se...

Způsob enzymového stanovení glykosidů, oligosacharidů a polysacharidů v přítomnosti kontaminujících monosacharidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264586

Dátum: 14.08.1989

Autori: Marek Miroslav, Vrbová Eva

MPK: G01N 33/548

Značky: polysacharidu, způsob, oligosacharidů, monosacharidů, stanovení, glykosidů, enzymového, přítomnosti, kontaminujících

Text:

...provádí se též koimobilizace mutarotasy pro zvýšení rychlosti ustanoveníVýhoda způsobu enzymového stanoveníle vynálezu spočíva především v možnosti stanovení glykosidů, oligosacharidů nebo polysacharídú za přítomnosti značnéno množství kontamínujících monosacharídů. Způsob stanovení je zvláště výhodný i po stránce experimentální jednoduchosti, rychlosti, citlivosti a přesností ve spojení s analyzou uvedených látek pomocí enzymových...

Způsob získávání rostlinných polysacharidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258450

Dátum: 16.08.1988

Autori: Wolf Lajos, Szendrei Kálmán, Koch Lehel, Minker Emil, Rósza Zsuzsanna

MPK: A61K 35/78

Značky: polysacharidu, získavání, způsob, rostlinných

Text:

...čaje, čajových směsi, todných extraktů obeehujíšN o nichž se domníváme a ktoré Jsou zčásti prokazatelně, náleží ůčínek zabraňující zánětům a účinek vykonávaný na í.Verlag X 978). Heřmánkový květ se v lékařetví, jakož 1 v kosmetice, především používá pro ošetřování zánětlivých procesú na kůži a sliznicieh a sice Jako masti, koupele. Inhalátys nroetředky pro potirání, čaje. popřípadě volné výtažky nebo účinná látka inkorpovaná v koametice....

Způsob přípravy stavebních komponent proteinů a polysacharidů značených radioisotopem 14C fotoautotrofními mikroorganismy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236002

Dátum: 01.02.1987

Autori: Filip Jiří, Kolina Josef, Entlicher Gustav, Dvořáková Jiřina, Svoboda Vratislav, Nejedlý Zdeněk, Kleinmann Imrich

MPK: C12P 13/00

Značky: komponent, značených, polysacharidu, radioisotopem, mikroorganismy, stavebních, způsob, fotoautotrofními, proteínu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy stavebních komponent proteinů a polysacharidů značených radioisotopem 14C fotoautotrofními mikroorganismy, s výhodou modrozelenou řasou Synechococcus elongatus, jehož podstata spočívá v tom, že se radioaktivní biomasa, zbavená předem lipidů a nukleových kyselin, podrobí úplné enzymové hydrolýze enzymy pronázou, lyzozymem a glukolamylázou.

Způsob výroby polysacharidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222237

Dátum: 15.09.1985

Autori: Shinmyo Akio, Yoshikumi Chikao, Fujii Masahiko, Hayashi Haruhisa, Suzuki Kinzaburo, Wada Toshihiko, Makita Hiromitsu

Značky: výroby, způsob, polysacharidu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby polysacharidu s molekulovou hmotností 5 000 až 300 000, a to tak že se houba z rodu Coriolus třídy Basidiomycetes pěstuje v submerzní kultuře v kapalném živném prostředí a získaná kultura se suší a extrahuje vodou a/nebo vodným roztokem zásady, látky s nižší molekulovou hmotností než 5 000 se odstraní ultrafiltrace a/nebo osmózou a ve vysokém výtěžku se získá polysacharid s protinádorovým účinkem.

Způsob izolace polysacharidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219880

Dátum: 15.09.1985

Autori: Wada Toshihiko, Fujii Takayoshi, Hirose Fumio, Yoshikumi Chikao, Takahashi Eiichi, Ueno Seburo, Ohmura Yoshio

Značky: polysacharidu, způsob, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace polysacharidů o molekulové hmotnosti 5 000 až 300 000, obsahujících 2 až 8 % hmotnostních dusíku a vykazujících protinádorovou účinnost, extrakcí houby z třídy Basidiomycetes zásaditým vodným roztokem, vyznačující se tím, že se houba rodu Coriolus čeledi Polyporaceae extrahuje vodným roztokem hydroxidu sodného o normalitě v rozmezí od 0,01 do 2,0 N, v množství odpovídajícím pětinásobku až dvěstěnásobku hmotnosti houby, při...

Způsob izolace polysacharidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219325

Dátum: 15.07.1985

Autori: Wada Toshihiko, Hirose Fumio, Takahashi Eiichi, Ohmura Yoshio, Yoshikumi Chikao, Fujii Takayoshi, Ueno Saburo

Značky: polysacharidu, způsob, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace polysacharidu obsahujícího 2 až 8 % hmotnostních dusíku a vykazujícího protinádorovou účinnost, extrakcí houby z třídy Basidiomycetes vodným rozpouštědlem, vyznačující se tím, že se houba rodu Coriolus čeledi Polyporaceae nejprve extrahuje vodou nebo zředěným vodným roztokem hydroxidu sodného v množství odpovídajícím pětinásobku až dvěstěnásobku hmotnosti houby, při teplotě 50 až 100 °C, načež se opakovaně extrahuje vodnými...