Patenty so značkou «polysacharidov»

Spôsob konjugácie bakteriálnych polysacharidov na nosné proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19429

Dátum: 07.03.2011

Autori: Biemans Ralph Leon, Duvivier Pierre, Gavard Ollivier Francis Nicolas

MPK: A61K 39/02

Značky: konjugácie, proteiny, nosné, polysacharidov, spôsob, bakteriálnych

Text:

...a pufer má koncentráciu medzi 1-100 mM.0017 Termln jodistan zahŕňa jodistan ako aj kyselinu jodistú. Tento termín zahŕňa aj metajodistan(IO 4) a ortojodistan (lOe 5), avšak jodistan použitý vjednom konkrétnom uskutočnení tohto vynálezu je metajodistan. Termín jodistan zahŕňa aj rôzne soli jodistanu, vrátane jodistanu sodného a jodistanu draselného. Jodistan použitý v jednom uskutočnení je metajodistan sodný. Pri reakcii antigénu s jodistanom...

Použitie avidínu alebo streptavidínu na prípravu liečiv na neutralizáciu antitrombotickej aktivity syntetických polysacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287218

Dátum: 08.03.2010

Autori: Petitou Maurice, Savi Pierre, Duchaussoy Philippe, Herbert Jean-marc

MPK: C07K 17/00, C07K 16/00, A61K 31/00...

Značky: liečiv, antitrombotickej, streptavidínu, avidinu, polysacharidov, použitie, syntetických, aktivity, neutralizáciu, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie avidínu alebo streptavidínu na prípravu liečiv na neutralizáciu antitrombotickej aktivity syntetických polysacharidov a ich farmaceuticky prijateľných solí obsahujúcich najmenej jednu kovalentnú väzbu s biotínom alebo derivátom biotínu.

Použitie tiolovaných polysacharidov na augmentáciu tkaniva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11540

Dátum: 21.12.2007

Autor: Hornof Margit

MPK: A61L 27/20, A61L 27/50

Značky: tkaniva, polysacharidov, použitie, tiolovaných, augmentáciu

Text:

...malý protizápalový účinok, pričom je slabým vychytávačom hydroxylových radikálov. Za účelom zvýšenia antioxidačného účinku kyseliny hyalurónovej a k znlženiu protizápalových reakcií po injekcii kyselinyhyalurónovej bola navrhnutá kombinovaná aplikácia kyseliny hyalurónovej a manitolu (viď publikovaná medzinárodná patentová prihláška č. W 0 2004/073759). Ovšem tento druh aplikácie je nevýhodný z toho dôvodu, že manitol môže difundovat z...

Zlepšené spôsoby separácie polysacharidov typu 3 druhu Streptococcus pneumoniae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8064

Dátum: 09.10.2007

Autori: Hughes Erik Heller, Bahler Brian Douglas, Lee Tsu-shun

MPK: A61P 31/04, C12P 19/04, A61K 31/715...

Značky: druhu, pneumoniae, zlepšené, polysacharidov, spôsoby, streptococcus, separácie

Text:

...filtráciu lyzátu cez hĺbkový filter. V ďalšomuskutočnení zahŕňa oddelenie zrazenín od lyzátu centrifugáciou lyzátu, ktorou sa z0008 Ďalšie uskutočnenie predloženého vynálezu poskytuje spôsob zníženia obsahu proteínových nečistôt alebo ich odstránenie z bunkového lyzátu alebo centrátu rodu Streptococcus pneumoníae obsahujúcich polysacharidy sérotypu 3,pričom tento spôsob zahŕňa úpravu pH lyzátu alebo centrátu. Vtomto uskutočnení úprava pH...

Použitie bakteriálnych polysacharidov na inhibíciu biofilmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7372

Dátum: 25.06.2007

Autori: Valle Jaione, Da Re Sandra, Ghigo Jean-marc

MPK: A61P 31/00, A61K 39/102

Značky: použitie, inhibíciu, biofilmu, bakteriálnych, polysacharidov

Text:

...baktérií, že niektore baktérie uvoľňujú v kultivačnom supernatante rozpustný kapsulárný polysacharid skupiny II, ktorý predchádza vytvoreniu biofilmu širokého rozsahu gram-negatívnych a grampoztívnych baktérií. Ako je opisané V experimentálnej časti nižšie, tieto kapsulové zložky indukujú fyzikálno-chemické zmeny povrchu, čo vedie k redukcii bunkového povrchu a kontaktov bunka-bunka, čo obmedzuje aj počiatočné priľnutie aj vývoj bakteriálneho...

Spôsob detekcie equinnej myopatie z ukladania polysacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12200

Dátum: 14.02.2007

Autori: Mccue Molly, Mickelson James, Valberg Stephanie

MPK: C12Q 1/68

Značky: equinnej, detekcie, myopatie, polysacharidov, ukladania, spôsob

Text:

...alelaGYS 1, ktorá má substitúciu G na A v nukleotidu 926 v exóne 6. GYS 1 gén kóduje enzým, ktorý má substitúciu R (arginín) na H (histidín) v aminokyselinovom zvyšku 309.0008 Termín olígonukleotidová sonda sa týka segmentu nukleovej kyseliny, ako je napríklad primer, ktorý je použiteľný pre amplifikáciu sekvencie v GYS 1 génu, ktorá je komplementárna a špecificky hybridizuje s konkrétnou sekvenciou V GYS 1, alebo s oblasťou nukleovej...

Spôsob prípravy náhodne viazaných polysacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12063

Dátum: 15.06.2006

Autor: Bogaert Piet

MPK: C08B 37/00

Značky: viazaných, spôsob, náhodné, přípravy, polysacharidov

Text:

...miešača pracujúceho pri tlaku 75 - 100 mm Hg a teplote ako je merané pri rôznych zónach vjednotke v rozsahu od 115 °C do 245 °C. Prípadne,odparenie zásobného vodného roztoku surovinových zložiek sa môže ovplyvniť vzačiatočnej časti prietokového reaktora navrhnutého na prácu s vysoko vlskóznymi materiálmi následné časti reaktora nastavené vrámci špecitíckého teplotného rozsahu sa môžu použit na uskutočnenie polykondenzácie, tedauskutočnenie...

Spôsob liečenia porúch krvácania s použitím sulfátovaných polysacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13580

Dátum: 27.05.2005

Autor: Johnson Kirk

MPK: A61K 38/48, A61K 31/737, A61K 31/727...

Značky: použitím, spôsob, poruch, krvácania, polysacharidov, sulfatovaných, liečenia

Text:

...prax.0005 Predložený vynález poskytuje spôsoby a prostriedky na zvýšenie zrážania krvi a inhibíciu aktivity TFPI s použitím ne-antikoagulačných sulfátovaných polysacharidov (NASP) ako prokoagulantov. NASP sa můžu podávať ako jednotlivé činidlá alebo v kombinácii s ďalšími alebo s inými hemostatickými činidlami. Je tu opísané najmä použitie NASP pri liečení porúch krvácania, vrátane vrodených porúch zrážania, získaných porúch zrážania a...

Obväzový materiál obsahujúci komplexy aniontových polysacharidov so striebrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2100

Dátum: 10.09.2003

Autori: Esseler Alicia, Greenhalgh David, Gregory Sarah-jayne, Addison Deborah, Cullen Breda Mary

MPK: A61L 15/16

Značky: obsahujúci, polysacharidov, materiál, obvazový, komplexy, striebrom, aniontových

Text:

...striebro neobsahujú. Príklady opisujú zmes striebra a karboxymetylcelulózy (striebro-CMC) so samotnouCMC, kde zmesi obsahujú 0,5 , 1,0 a 2,0 5 (hmotn.)striebra. Ďalší príklad opisuje zmesi vlákien alginátu so0012 WO 02/36866 opisuje krytie obsahujúce vlákna alginátu a/alebo CMC, kde v nich je rozptýlená zlúčenina striebra,napríklad častice hydrogenfosforečnanu strieborno zirkoničitêho. Výhodné množstvo striebra je od 0,5 (hmotn.)0013...

Estery polysacharidov a ich použitie ako pojivá v náterových hmotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 601

Dátum: 28.01.2003

Autori: Van Haveren Jacco, Gillard Michel, Oostveen Everardus, Weijnen John

MPK: C08B 37/00

Značky: hmotách, pojiva, polysacharidov, estery, nátěrových, použitie

Text:

...tak, aby odovzdali svoje na vzduchu vysychajúce charakteristiky pojivám ateda aj náterovým hmotám alakom na báze týchto pojív.Vysychajúce a polovysychajúce oleje sú zmesi triglyceridov nasýtených, a mono, di, tri-nenasýtených mastných kyselín, obzvlášť sú to triglyceridy nenasýtených karboxylových kyselín sdlhým reťazcom,ktoré majú obvykle 10 atómov uhlíka, typicky medzi 10 až okolo 24, pokial možno okolo 16 až 22 atómov,a najlepšie okolo...

Sposob stabilizácie polysacharidov v procese alkalicko-kyslíkatej delignifikácie lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260302

Dátum: 15.12.1998

Autori: Joniak Dušan, Košíková Božena, Bílik Vojtech, Fišerová Mária

MPK: D21C 3/04

Značky: lignocelulózových, alkalicko-kyslíkatej, stabilizácie, spôsob, materiálov, delignifikácie, polysacharidov, procese

Text:

...materiálov, ktorého podstata spočíva v tom, že sa k varnému roztoku pridajü zlúčeniny rnolybdénu vo forme molybdéruanových iónov s obsahom molybdénu 0,02 až 0,5 hmot. , vztiahnuté na hmotnosť lignrocelulózového materiálu.Výhodou navrhovaného spôsobu stabilizácie povlysIachlaridov v procese alkal-icko-kyslíkatej delignifikácie je, že sa zvyšuje výťažok buničiny v rozmedzí 1,7 až 4 pri-približnexnoovmakom obsahu lignínu. Molybden sťa....

Spôsob prípravy vodorozpustných alylderivátov oligo a polysacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263561

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tihlárik Karol, Kéry Vladimír

MPK: C13K 13/00

Značky: spôsob, přípravy, vodorozpustných, oligo, polysacharidov, alylderivátov

Text:

...je skutočnosť, že popri vlastnom procese prebieha vedľajšia reakcia a to konverzia alylbromidu na alylalkohol, čo znižuje dosiahnutý stupeň substitúcia, resp. ekonomické využitie činidla. Najmä pri príprave derivátov o .nízkom stupni substitúcia je táto konkurenčné reakcia významná.Uvedený nedostatok odstraňuje spôsob prípravy vodorozpustných alylderivátov oligo a polysacharidov o velmi nízkom stupni substitúcie podľa vynálezu spočíva-júci...

Sposob prípravy biologicky aktívnych polysacharidov z koreňov Ibiša lekárskeho

Načítavanie...

Číslo patentu: 227759

Dátum: 01.11.1985

Autori: Rosík Jozef, Capek Peter, Toman Rudolf

Značky: koreňov, přípravy, ibiša, biologicky, aktívnych, polysacharidov, lékařského, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposoba prípravy biologicky aktívnych polysacharidov z Ibiša lekárskeho. Podstata sposobu prípravy biologicky aktívnych polysacharidov z koreňov Ibiša lekárskeho (Althaea officinalis L.) spočíva v tom, že korene sa rozdrtia na veľkosť 1 až 4 mm a macerujú vo vode 24 až 48 h pri teplota 15 až 25(C. Macerát sa odfiltruje, zahustí a zrážením v 80 až 96 % etanolu v pomere 1 : 2 až 1 : 10 (macerát/etanol), sa získajú polysacharidy...

Spôsob prípravy imunosorbentov z polysacharidov izolovaných z kvasiniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221747

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kuniak Ľudovít, Šandula Jozef, Masler Ladislav

Značky: přípravy, izolovaných, polysacharidov, spôsob, kvasiniek, imunosorbentov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru chémie, biochémie, imunológie a mikrobiológie. Účelom vynálezu je príprava nerozpusteného imunosorbenta z polysacharidov izolovaných z kvasiniek, ktorý má tú vlastnosť, že je schopný sorpčne viazať na svojom povrchu bielkovinové protilátky proti rôznym hubovitým ochoreniam. Uvedeného účelu sa dosiahne tak, že polysacharid izolovaný z kvasinkovitých buniek sa sieťuje v alkalickom prostredí bifunkčným reagentom...