Patenty so značkou «polyolefinů»

Potrubný spoj a spôsob výroby potrubných spojov z polyolefínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282175

Dátum: 04.10.2001

Autor: Imgram Friedrich

MPK: F16L 47/00

Značky: spôsob, výroby, spojov, polyolefinů, potrubných, potrubný

Zhrnutie / Anotácia:

Koniec (13) rúry (12) z polyolefínu sa pomocou rozpínacieho tŕňa za chladu, t. j. pri teplote okolia, roztiahne. Po vytiahnutí rozpínacieho tŕňa sa rozšírený rúrový koniec (13) a požadovaná pripojovacia časť alebo koniec (11) ďalšej rúry (101), jeden na druhý nasunie. Rúrový koniec (13) z polyolefínu následkom samovoľného pretvarovania reverzibilne zmeneného tvaru, vytvorí pevný a plynotesný spoj s pripojovacou časťou alebo koncom (11) ďalšej...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270038

Dátum: 13.06.1990

Autori: Petrůj Jaroslav, Polouček Eduard, Brno, Kummer Miroslav, Svěrák Tomáš, Pospíšil Ladislav, Veselý Karel

MPK: C08L 23/00

Značky: bázi, kompozitní, polyolefinů, materiály

Text:

...k nedlevnějěím plnivům.Nyní byla nalezeno levné příeada, která zvyšuje nehoŕlavoet kompozitních materiálů plněných těmito plnivy.Pŕedmětem vynalezu Jsou kompozitní materiály na bázi polyolefinů plněnyoh hydroxidy, oxidy a uhlićiteny vápenatými a nebo hoŕečnatými obaahující případně pigmenty,etabilizátory, zpracovateleká příaady a případně další polymcry, které obsahují 20 až 50 hmotnoetních dílů polyolefinů, 25 až 75 hmotnoetních dílů...

Způsob stabilizace polyolefinů směsí fenolického antioxidantu se sirnými kostabilizátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269396

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pospíšil Jan, Kúdelka Ivo

MPK: C08K 5/13, C08L 23/00, C08K 5/37...

Značky: sirnými, fenolického, stabilizace, směsi, polyolefinů, antioxidantu, kostabilizátory, způsob

Text:

...směsi byly zahřívény v kyslíkové stmosféře na zpracovatelskou teplotu (vysokohustotný polyethylen HOPE - na 150 °C, polypropylen PP - na 180 °C), přičemž byl sledován průbčh spotřeby kyslíku vzorkem. Stabilita polyoleflnu byla posuzována podle délky počátečniho intervalu, ve kterém nedochézí ke spotřebě kyslíku, tzv. indukční perioda. Pro srovnání účinnosti navrhovaných stabilizačních směsi byla jako standard vzata účinná synergické směs...

Kompozitní materiál na bázi polyolefínů a tepelně expandovaných perlitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266524

Dátum: 12.01.1990

Autori: Křivánek Josef, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Jalovecký Jan, Kučera Jaroslav, Veselý Karel, Šimsa Jan, Kummer Miroslav, Pác Jiří, Kunz Milan, Polouček Eduard

MPK: C08K 3/34, C08L 23/00

Značky: tepelně, perlitu, expandovaných, materiál, kompozitní, bázi, polyolefinů

Text:

...homogenizaci v plastu.Povrch částic expandovaného perlitu může být pro zlepšení interakce s polyolefiny upraven 0,05 až 2,0 hmotnostních silánových spojovacích prostředků. Důležitou podmínkou pro získání kvalitního kompozitního materiálu je, aby perlitové plnivo neobsahovalo více než 0,5 hmotnostních vody. Při skladování musí být plnivo chráněno před přístupem vzdušné vlhkosti nebo se musí těsně před zpracováním dosušovat.Pro přípravu...

Modifikovaný asfalt na bázi polyolefínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263180

Dátum: 11.04.1989

Autori: Masaryková Margita, Runa Alfréd

MPK: C08L 95/00

Značky: modifikovaný, asfalt, bázi, polyolefinů

Text:

...polyetylánu, vyznsčujúci se tým, že molekulová hmotnost vysokotlàkoveho polyetylénu sa pohybuje v rozmedzí 11 000 už 14 000. Vysoký účinok zvyšovania tvrdosti/ vyjadreny bodom mäknutia °c/ po pridavku 4,0 t hmot. na aefslt je 13 °c s po pridsvku 8,0 i hmot. je 23 °c. V dosledku zvýšeného účinku je možno pre dosiahnutie určitej konltentnej tvrdosti modifikoveného asfaltu použiť nižší obsah vysokotlského polyetylínu. Ďallis jeho výhoda...

Strukturně lehčené desky z polyolefinů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262864

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sezima Edward, Těšínský Václav, Šmejkal František, Franta Jiří

MPK: B29C 67/20

Značky: výroby, polyolefinů, strukturně, lehčené, jejich, desky, způsob

Text:

...více než l/2 tloušĺky desky.Tyto nedostatky lehčených desek odstraňuje vynález. Umožňuje připŕavit desky o průměrné objemové hmotnosti menší než polovina objemové hmotnosti zpracovávanóho polyn meru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tavenina poly olefinu obsahující chemické nadouvadlo a pomocné látky se- 3 - 2 x 2 m vystříkne do uzavřené, vodou chlazené formy, která se za určitý časový interval pootovře o předem naštavenou hodnotu...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů a hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261162

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hofbauer František, Novák Jaroslav, Kratochvíl František, Macíček Jaroslav, Pác Jiří, Holman Miroslav, Foral Jiří, Petrůj Jaroslav, Polouček Eduard, Veselý Karel, Bárta Jaroslav, Kebrle Ondřej

MPK: C08K 3/22

Značky: materiály, hydroxidů, kompozitní, horečnatého, polyolefinů, bázi

Text:

...vyšší hořlavostí, především při hodnocení metodou UL-94. Ukázalo se, že voda odštěpovanâ při rozkladu plniva může působit- jen v nejbližším okolí a jen při dokonalé disperqaci plniva je dosahováno stupně samozháši~vosti V-0.K výraznému snížení hořlavosti při současnám zlepšení houževnatosti polyolefinů plněných hydroxidem hořečnatým dochází, jestliže do směsi polyolefinů s hydroxidem hořečnatým jsoupřidány parciální estery mastných...

Zařízení pro hodnocení pigmentů a přísad pro barvení polyolefinů ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245209

Dátum: 01.07.1988

Autori: Hlavonik Jaroslav, Žák Zdenik, Pokorný Miroslav, Holeeek Jaroslav, Handlío Karel, Studená Eva

MPK: G01N 15/00, D01F 1/04

Značky: barvení, hodnocení, polyolefinů, pigmentů, zařízení, hmotě, přísad

Text:

...g,výtlaěný blok 1, filtrační blok lg a přepouštěcí potrubí lá. Dále je v tělese l umístěna rozdělovací hlava ll, Mixér g je tvořen nádobkou Q, v níž je mixovací hlava 3 poháněná motorem 5 mixéru g. Nádobka g mixéru g je zakryta víčkem Q a je propojenas výtlačným blokem 1 pomocí rozdělovací hlavy ll. Výtlačný blok 14 ~je tvořen horizontálně položeným válcem § na jedné straně uza vřeným pohyblivým pístem g s pístnicí lg a na druhé straně...

Způsob radiačního roubování polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255664

Dátum: 15.03.1988

Autori: Koller Aleš, Šulc Jiří, Petránek Jaromír, Vacík Jiří, Ryba Olen

MPK: C08F 2/46, C08F 255/00

Značky: radiačního, způsob, roubování, polyolefinů

Text:

...například benzen nebo toluen. Případně vzniklý homopolymer tvoří pak na povrchu roubovaného polymeru nebo kopolymeru jemný prášek, který se dá snadno odstranit za sucha.Jako základní materiály lze použít i polymery a kopolymery ethylenu, propylenu, vinylbromidu, vinylchloridu a vinylfluoridu, případně s dalšími ko-monomery jako je akrylonitril,hydroxyethylmethakrylát, methakrylové estery s nižšími alifatickými alkoholy aj.Čím je...

Sposob hodnotenia povrchových vlastností práškového polyolefínu vhodného na prípravu koncentrovaných farebných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254218

Dátum: 15.01.1988

Autori: Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman, Harmaniaková Pavla

MPK: B01J 8/00, C08J 3/20, C08J 3/08...

Značky: hodnotenia, farebných, vlastností, koncentrovaných, polyolefinů, disperzií, práškového, přípravu, vhodného, povrchových, spôsob

Text:

...filtráciou. Táto hodnota Zn - zmačateľnost olejom) vyjadrená v 0/) na množstvo polyměru zohladňuje »nielen vonkajší ale tiež vnútorný povrch agregovaných častíc, jeho členitost a adsorpčnú schopnosť. .Výhodou spôsobu hodnotenia povrchových vlastností práškového polypropylénu podľa vynälezu je jednoduchosť vykonania metódy, bez nároku na investície, technická nenáročnosť umožňujúca využitie spôsobu ako prevádzkovej metódy a velmi dobrá...

Způsob výroby obuvnických tvarovaných dílů z lehčených polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253627

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kovář Vladimír, Štorek Josef, Křepelka Ladislav, Kuběna Jiří

MPK: A43B 17/14

Značky: lehčených, způsob, polyolefinů, dílů, výroby, tvarovaných, obuvníckych

Text:

...je skutečnost, že se zahřáté výseky uzavírají do tvarova- cího prostoru forem pozvolna, uzavírací rychlostí forem, uspořádanou v rozmezí od 0,5 do 10 mm/s.Největším kladem způsobu podle vynálezu je jeho poměrná jedno duchost, při níž se přesto dosahuje vertikálního rozložení poměrné tuhosti s oblastmi zhutnění materiálu v místech, kde plní nenásilnou podpůrnou funkci pro chodidlovou klenbu uživatele obuvi. Výchozí výsek není nutno v žádném...

Směs pro přípravu tvrdých strukturních pěn na bázi polyolefinů s nízkou anizotropií vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 243129

Dátum: 15.10.1987

Autori: Griesbach Marian, Balik Štefan, Sudil Jaroslav, Nitra

MPK: C08L 23/06, C08J 9/08

Značky: strukturních, polyolefinů, tvrdých, přípravu, nízkou, vlastností, bázi, anizotropií, směs

Text:

...nukloaćnín činidlsm bublin vo oral koapozitu a adhozní pří sadou pro zvýěení pŕilnavoati člstio nadouvadla no povrch grmulí polyaoru a koapozitu.Přodností cholsiokdho nadouvadlu hydrogon uhličltazlu zadného ja, is nozbarvujo polynor, je zdravotně nazúvadoý a Iná vyilí nadouvací kapacitu va srovnání s Gonltronol EP-A, (nadouvsdlo na bázi azobisforaonidu, firay Fisons, QB). Výrobky připravoná zo smial podle vynálszu s možno poułít např....

Způsob modifikace polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238488

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kučera Miloslav, Salajka Zdeněk, Majerová Karla

MPK: C08F 255/00

Značky: polyolefinů, modifikace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká modifikace polyolefinů bloky kationtově polymerujících monomerů. Na polyolefinickém řetězci se pomocí dikationtů generují kationtové aktivní centra, na kterých se polymerují heterocykly nebo vinylétery za přítomnosti kokatalytického množství do 5 molárních dílů protogenních látek vztaženo na koncentraci dikationtů.

Zpsob přípravy RTG-kontrastního polymerního kompozitu na bázi polyolefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241747

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dosoudil Josef, Truksa Miloslav

MPK: C08L 23/02

Značky: kompozitů, přípravy, bázi, polyolefinů, zpsob, polymérního, rtg-kontrastního

Text:

...anorganickou solí těžkého kovu nerozpustnou nebo jen velmi málo rozpustnou ve vodě a upraveného stearaííem dvojmocného kovu postupným smícháním jednotlivých složek podle vynálezu spočíva v tom, že se 5 až 40 hmot. dilů plniva s velikosti částic0,1 až 40 m zahrívá micháním do teploty 100 až 200 °C, pak se za stálého míchání znovu zchladí na teplotu 80 až 90 °C, pak se častice plniva impregnuji stearanem dvojmocného kovu v množství 0,01 až 1,0...

Způsob výroby koncentrovaného lakového roztoku na základě chlorovaného polyolefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245261

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rohonczy Viktor, Szikszai István, Dolkemeyer Wilfried, Nürck Wilhelm, Widl Wolfgang, Simon Nicola-carlo

MPK: C09D 3/74, C08F 8/22, C08L 23/28...

Značky: roztoku, chlorovaného, polyolefinů, lakového, výroby, základě, způsob, koncentrovaného

Text:

...xnopmponammm m peremepmponaanue nmcrmunnumem m cona Bneneamue B nponecc pacmnopmrenm oóycnannmaamr aameruoe cammenme CTHÓHHLHOGTH xnopmpoBaHHuX nonmonemHoB.Hpyroñ npmumnom nanenma wepmo - m cnemocrommoomm xnopmponaanux nonmonemmaon HBHHBTCH npmcymcrnme Heaacumeanux 3 aő/Á ~ nonomenmax mapóoaoaux KMGĽOT mnm mx aarmnpmnon, morupue oômumo noöannamr B mcxonmue nonmonewmau nepen mnm B 0 npe MH npouecca xnopmponanmn uns nonmmenma anreamm.Bce arm...

Směsi polyolefinů s uhličitanem vápenatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 240012

Dátum: 01.06.1987

Autori: Janok Jan, Berghauer Zoltán, Hes Luboš, Bareš Karel, Rusnák Ján, Szlauer Jioí, Oddouch Vlast Imil, Pokorný Antonan, Pálfy Anton, Straeár Slavomar

MPK: C08L 23/04, C08K 3/26, C08K 9/04...

Značky: směsi, polyolefinů, vápenatým, uhličitanem

Text:

...kyselinĺšnlz až 26 uhlíkovými atomy nebo směsí 0,1 až 3 hmotnostních glyceridu mastných kyselin obsahující až 0,5 hgotnostních volných mastných kyselín.V Doposud/Ěonoglycerid vyšších mastných kyselín používal pouze jako antistatické přísada JA 56050942, příseda pro zvýšení ŕázové houževnatosti JA 54008745,pro zvýšení termické stability US 436389 l.pro zebranění vzniku bublin při injekčním vstřikování JA 56155730 a pro zlepšení...

Směs pro přípravu tvrdých strukturních pěn o vysokém stupni lehčení na bázi polyolefinů vstřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250446

Dátum: 15.04.1987

Autori: Těšínský Václav, Šmejkal František, Brůžek Jan, Franta Jiří

MPK: C08L 23/10, C08J 9/06

Značky: tvrdých, lehčení, strukturních, vysokém, stupni, bázi, přípravu, polyolefinů, směs, vstřikováním

Text:

...samonukleaci bublin a dále postupný růst bublin difúzí plynu rozpuštěného v tavenině polymeru. Azobistormamid, který se rozkladá převážně na N 2 a NHs, působí v důsledku nízke rozpustno-sti vzniklých plynů V poly-oleiiííech prvním mechanismení. Naproti tomu, hydrogenuhličitan sodný se rozkladá za vzniku C 02, jehož rozpustnost v polyolefinech je řádově větší než v přípladě N 2 a NI-ls. Bubliny pak rostou difúzí C 02 rozpuštěného v...

Způsob spojování polotovarů z polyolefinů s vyztužovací vrstvou polyesterového skelného laminátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248434

Dátum: 12.02.1987

Autor: Silbernágl František

MPK: B32B 27/32

Značky: vrstvou, spojování, způsob, polotovarů, polyolefinů, polyesterového, skelného, vyztužovací, laminátu

Text:

...skalného laminátu zdrsni aodmasti, načež se na něj nanese souvislávrstva nizkoviskőzniho polyolu. která se po naneseni polyesterového skelného laminátu nechá vytvrdit z 4 u 434Výsledným účinkem způsobu je vyšší pružnost a pevnost spoje mezi materiálem polotovaru vyztužovaci vrchní vrstvou výrobku, tj. mezi polyolefinem a polyeaterovým skelným laminátem. Výrobky mají vysokou užitnou hodnotu. Navr hovaný způsob byl již výrobné ověřan.Fřťkl...

Směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 247458

Dátum: 15.01.1987

Autori: Svěrák Tomáš, Kummer Miroslav, Ryšavý Drahomír, Veselý Karel, Douda Vlastimil, Petrůj Jaroslav, Polouček Eduard, Macíček Jaroslav, Vodička Miloslav, Kratochvíl František

MPK: C08L 23/00, C08K 3/26

Značky: uhličitanem, směsi, práškovým, polyolefinů, vápenatým

Text:

...vápenatým při zachování pevnosti/a vysoké termooxidační stability je možno dosáhnout, je-lipoužito dvojsložkové soustavy obsahující kombinaci malých koncentrací mastné kyseliny s je jím esterem.Předmětem vynálezu jsou směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým, jehož povrch je hydrofobizován mastnými kyselinami, obsahující monoestery vyšších mastných kyselin, ve kterých je uhličitan vápenatý hydrofobizován směsí 0,05 až 0,3 hmot....

Pružný lehčený materiál na bázi polyolefinů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232883

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kosina Jaromír, Peřina Pavel, Holda Josef, Hawlík Jiří, Šmíd Emil, Štěrba Luděk

MPK: C08L 23/04

Značky: pružný, materiál, bázi, polyolefinů, výroby, lehčený, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolačního a výplňového materiálu, zejména pro sportovní účely a obalovou techniku. Účelem vynálezu je připravit materiál s nízkou měrnou hmotností, s vynikajícími pružnými vlastnostmi, bez tvarových defektů v okrajových partiích i v celém průřezu výrobku. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že pružný lehčený materiál má měrnou hmotnost v rozmezí 0,035 až 0,070 g/cm3, jakož i způsobem výroby, podle něhož se směs materiálu,...

Způsob stabilizace chlorovaného polyolefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240447

Dátum: 15.12.1986

Autori: Romaouk Miroslav, Jílek Jioí, Hrdý Ivan, Protiva Miroslav, Pomykáeek Josef

MPK: C08L 23/28, C09D 3/74, C08K 9/12...

Značky: stabilizace, polyolefinů, chlorovaného, způsob

Text:

...pacwsopon xnopnponaanux nonnonewmuon. B qacraocru. nonumeaue Tepuo- m cnemocwonuocmn. a Taume ynyqmenne nonesuux cnoncma. Kpoue moro. HBOÓXOÄHMO CHHBMTB crommocms nonyueuua u pacmupnrs Boa Momnocrn npnueneuua.Banana maoőpereuna cocromm B TOM. qmodu paapaőomams cnocqö cmaómnnaanmu xnopuponaunoro nonnoueàmaa. Komopun aaxonwmca B pacrnope npnqeu amom cnocoó noaaonnem BBGĽBHMB uanux nonmqecrn cwaóunmaawopon des Bpenuoro Boanencmnua na...

Zařízení k orientaci a fixaci pásků z polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229776

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hrnčiřík Josef, Hanuš Leopold, Kokeš Zdeněk, Oškera Emil, Valášek Jiří, Chovanec Stanislav, Maláč Zdeněk

MPK: C08F 10/00, B29B 3/00

Značky: zařízení, orientaci, pásků, polyolefinů, fixaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k orientaci a fixaci pásků z polyolefinů, sestávající ze soustav válců, které podle určení jsou vyhřívány a jejichž obvodové rychlosti a průměry jsou podle účelu upraveny vyznačené tím, že mezi soustavou vyhřívaných pomaluběžných válců (l) a rychloběžných válců (2) je zařazen volno-běžný orientační váleček (3), jehož vzdálenost (8) je od uvedených válců nastavitelná, přičemž první pomaluběžný vyhřívací válec (1), poslední ze soustavy...

Způsob přípravy jemně dispergovaných barevných koncentrátů pro vybarvování polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229004

Dátum: 15.03.1986

Autor: Roubíček Bohuslav

MPK: C08J 3/20

Značky: přípravy, dispergovaných, koncentrátů, vybarvování, jemné, barevných, polyolefinů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy jemně dispergovaných barevných koncentrátů pro vybarvování polyolefinů mísením granulovaného polyetylénu s emulgátory pigmentu, pigmentem, směsí nasycených uhlovodíků, případně s antioxydantem a mazadlem, vyznačující se tím, že se v bubnovém mísícím stroji smočí 25 až 60 % hmot. polyetylénu o tavném indexu 20 až 70 g/10 min., směsí 5 až 50 % hmot. neionogenního emulgátoru, například etylénoxidových kondenzátů, nebo...

Lepidlo pro plošné spoje polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223347

Dátum: 15.03.1986

Autori: Klapalová Milada, Ambrož Jaroslav

Značky: plošné, spoje, lepidlo, polyolefinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lepidel pro plošné spoje polyolefinů. Lepidlo je tvořeno vodnou disperzí nebo roztokem v uhlovodíkovém rozpouštědle amorfního rozpustného kopolymeru ethylenu s propylenem o obsahu ethylenu v kopolymeru 15 až 45 hmotnostních % a molekulové hmotnosti Mn 5000 až 40 000 o koncentraci sušiny v disperzi 10 až 70 hmotnostních % nebo 4 až 40 hmotnostních procent v uhlovodíkovém rozpouštědle.

Způsob zdravotně nezávadné stabilizace polyolefinů proti degradaci ionizujícím zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 221405

Dátum: 15.02.1986

Autori: Doležel Břetislav, Bret Zdeněk, Adamírová Ludmila

Značky: nezávadné, zářením, ionizujícím, degradaci, způsob, proti, stabilizace, zdravotne, polyolefinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zdravotně nezávadné stabilizace polyolefinů proti degradaci ionizujícím zářením, při kterém se jako stabilizátoru použije alfa-tokoferolu, beta-tokoferolu, gama- tokoferolu, delta-tokoferolu nebo jejich směsi.

Způsob stabilizace polyolefinů pro dosažení zvýšené odolnosti proti biologické degradaci v organismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221404

Dátum: 15.02.1986

Autori: Doležel Břetislav, Adamírová Ludmila

Značky: polyolefinů, biologické, odolností, degradaci, proti, způsob, stabilizace, dosažení, zvýšené, organismu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace polyolefinů pro dosažení zvýšené odolnosti proti biologické degradaci v organismu,při kterém se jako stabilizátoru použije alfa-tokoferolu, beta-tokoferolu, gama-tokoferolu, delta-tokoferolu nebo jejich směsi.

Způsob zdravotně nezávadné stabilizace polyolefinů proti termooxidační a fotooxidační degradaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 221403

Dátum: 15.02.1986

Autori: Doležel Břetislav, Adamírová Ludmila

Značky: polyolefinů, degradaci, termooxidační, způsob, nezávadné, stabilizace, zdravotne, proti, fotooxidační

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zdravotně nezávadné stabilizace polyolefinů proti termooxidační a fotooxidační degradaci, při kterém se jako stabilizátoru použije alfa-tokoferolu, beta-tokoferolu, gama-tokoferolu, delta-tokoferolu nebo jejich směsi.

Selektivní kultivační půda pro mikroorganismy schopné růstu na plastech na bázi polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219353

Dátum: 15.08.1985

Autori: Wasserbauer Richard, Vančurová Drahomíra, Roubalová Jana, Rohlík Zdeněk, Štifter Martin

Značky: plastech, selektivní, schopné, polyolefinů, růstu, kultivační, bázi, mikroorganismy, půda

Zhrnutie / Anotácia:

Dosud používané metody kultivace neumožňují pěstovat mikroorganismy na resistentních plastech ani vyhledávat kmeny schopné adaptace na těchto obtížně likvidovatelných polymerech. Proto byla navržena podle vynálezu selektivní kultivační půda o složení (v hmotnostních procentech): 0,2 % KH2PO4, 0,2 % K2HPO4, 0,03 % MgSO4 0,02 % peptonu, 0,025 % trifenyltetrazoliumchloridu, 2,5 % agaru a 1 objemového procenta směsi polyethylen - minerální, nejlépe...

Světlocitlivé směsi na bázi polyvinylchloridu nebo polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225788

Dátum: 01.07.1985

Autori: Vincent Ivo, Maláč Jiří

Značky: směsi, polyvinylchloridu, světlocitlivé, bázi, polyolefinů

Zhrnutie / Anotácia:

Světlocitlivé směsi na bázi polyvinylchloridu nebo polyo1efinů a reaktivních monomerů vyznačující se tím, že jako fotoiniciativní systém obsahují 0,01 a 10 hm. % vztaženo na celkovou hmotnost směsi s výhodou 0,1 až 1 hm. % směsi antrachinonu s antracenem v hmotnostním poměru 0,1 až 10 : 0,01 až 1, s výhodou 0,1 až 1 : 0,1 až 0,5 a 0,01 až 5 hm. %, s výhodou 0,1 až 1 hm. %, chemické sloučeniny s reaktivním vodíkovým atomem, kterou je terciární...

Způsob mikrobiální likvidace plastů na bázi polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214087

Dátum: 01.07.1984

Autori: Píšová Jitka, Rohlík Zdeněk, Wasserbauer Richard, Mendeová Marta, Roubalová Jana, Štifter Martin

Značky: způsob, bázi, plastů, polyolefinů, mikrobiální, likvidace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mikrobiální likvidace plastů na bázi polyolefinů ve směsi se zemí, pískem, domovním odpadem nebo odpadními popílky v poměru plast : zem, písek, domovní odpad, popílek 1 : 20 až 1 : 80 obohacenou přídavkem 2 až 6 % hmot. zestárlých minerálních olejů a s obsahem vody minimálně 10 %, vyznačený tím, že na uvedenou směs se působí po dobu 5 minut až l hodiny přehřátou vodní párou o teplotě od 100 do 300 °C, pak se směs smíchá v poměru 1 : 1 až...