Patenty so značkou «polymerů»

Strana 5

Způsob čištění kapalných polymerů kontinuální extrakcí vodorozpustných složek z roztoků polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230901

Dátum: 15.06.1986

Autori: Antonová Elisabeth, Novotný Miloslav, Schulz Hanz Peter, Procházka Jaroslav, Götz Reiner, Vyoral Leopold, Comel Mathius, Horáček Jan, Chupík Lubomír, Heyberger Aleš

MPK: C08J 11/04

Značky: vodorozpustných, kapalných, kontinuální, složek, extrakci, polymerů, čištění, způsob, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k čištění kapalných polymerů kontinuální extrakcí chloridu lithného, hydroxidu lithného, ethylenoxidu a tetrahydrofuranu z roztoku polymerů vodou za současného působení vibrací. Způsob podle vynálezu umožňuje velmi účinně a efektivně oddělit organické vodorozpustné složky z roztoků polymerů a současně provést dokonalé odsolení roztoku v jednom aparátu.

Disperzní nátěrová hmota na bázi vodné disperze polymerů vinylacetátu, akrylátu nebo jejich kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226550

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šedivý František, Lvovská Jana

Značky: kopolymerů, hmota, nátěrová, akrylátu, bázi, disperze, disperzní, polymerů, jejich, vodné, vinylacetátu

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzní nátěrová hmota na bázi vodné disperze polymerů vinylacetátu, akrylátu nebo jejich kopolymerů a případně plniv, pigmentů, chloridových solí a granulátu, vyznačená tím, že obsahuje 10 až 40 % hmotnostních vodné disperze polymerů vinylacetátu, akrylátu nebo jejich kopolymerů, 0,1 až 0,5 % hmotnostních chloridů ze skupiny chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid vápenatý, případně až 60 % hmotnostních plniv ze skupiny vápence, křídy,...

Způsob komplexního testování mechanických a/nebo tepelných vlastností polymerů nebo polymerních systémů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231340

Dátum: 15.05.1986

Autori: Stoklasa Karel, Navrátil Zdeněk, Tomis František

MPK: G01N 19/00

Značky: způsobu, tohoto, zařízení, testování, systému, vlastností, polymerních, komplexního, provádění, tepelných, polymerů, mechanických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou způsobu testování podle vynálezu je to, že se za podmínek programované síly nebo za podmínek programované deformace při současně programované teplotě vyšetřuje bodovým nebo plošným zatěžováním mikrovzorku a následným snímáním, popř. i vyhodnocováním, příslušné odezvy materiálu mikrovzorku závislost mezi silou a deformací ve vztahu k teplotě. Jedinou podmínkou při tom je,aby testovaný mikrovzorek měl alespoň dvě rovnoběžné rovinné...

Způsob výroby polymerů ethylenu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 230572

Dátum: 15.05.1986

Autori: Gloriod Pierre, Durand Pierre

MPK: C08F 10/02

Značky: zařízení, polymerů, výroby, ethylenu, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymerů ethylenu v nepřetržitě pracující soustavě za tlaku v rozmezí 40 až 300 mPa a při teplotě v rozmezí 150 až 320 °C, zahrnující první oddělovací stupen pro oddělování vyrobených polymerů od reakční směsi v první oddělovací zóně udržované pod tlakem v rozmezí od 10 do 50 mPa, a druhý oddělovací stupen pro oddělování polymerů, oddělených v prvním oddělovacím stupni,od zbytkových plynů v druhé oddělovací zóně udržované pod...

Šnekový reaktor pro přípravu polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 231602

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hájek Jaroslav A Soukeník Vladimír, Čermák Jiří, Stubenrauch Dieter, Šrámek Karel, Pleska Alexandr

MPK: C08F 293/00

Značky: polymerů, šnekový, reaktivními, koncovými, skupinami, přípravu, funkčními, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový reaktor pro přípravu polymerů s reaktivními koncovými. funkčními skupinami reakcí funkcionalizačního činidla s živým polymerem. Reaktor se skládá ze šneku obklopeného pláštěm. Na jedné stra-ně šneku je rozváděcí kotouč pro přívod kapalného živého polymeru a funkcionalizačního činidla a na druhé straně je tryska s vytlačovacím ventilem, kterou se v reaktoru udržuje potřebný protitlak. K funkcionalizaci, spojené se vznikem gelu dochází...

Způsob výroby polymerů typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 227841

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čihák Pavel, Konečný Dušan, Prokopec Ladislav, Trněný Jaromír, Petrů Vladimír, Konečná Věra, Bittner Stanislav

Značky: polymerů, pryskyřic, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymerů typu ABS pryskyřic emulzní polymerací za přítomnosti alkylsulfonátových, alkylsulfátových, nebo alkylarylsulfonátových emulgátorů, vyznačený tím, že se do reakční směsi nebo v průběhu dalších technologických operací před izolací polymeru dávkuje 0,05 až 2 hmot. % sodné nebo draselné soli karboxylové kyseliny s 8 až 20 uhlíkovými atomy v molekule na celkové množství dávkované monomerní směsi a elastomeru.

Způsob přípravy polymerů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 226129

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pleska Alexander, Stubenrauch Dieter, Griegl Volker, Čermák Jiří, Anton Elizabeth

Značky: koncovými, polymerů, funkčními, způsob, skupinami, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy polymeru s koncovými funkčními skupinami funkcionalizací živých polymerů, získaných aniontovou polymerací konjugovaných dienů a/nebo vinylaromatických sloučenin v přítomnosti organolithných iniciátorů pomocí elektrofilních funkcionalizačních činidel. Podstatou vynálezu je, že se stupeň funkcionalizace zvýší, proběhne-li funkcionalizace v přítomnosti N,N´-dimethylanilinu. Molární poměr dimethylanilinu k...

Způsob čištění roztoků kapalných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229401

Dátum: 15.04.1986

Autori: Virt Jaromír, Pleska Alexander, Plaschil Edgar, Stubenrauch Dieter, Schulz Hans-peter, Sufčák Miloslav, Chupík Lubomír

MPK: C08F 36/04, C08F 6/08

Značky: způsob, čištění, polymerů, kapalných, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění roztoků kapalných polymerů s koncovými funkčními skupinami nebo bez koncových funkčních skupin, připravených aniontovou polymerací dienových a/nebo vinylaromatických sloučenin v roztoku uhlovodíků v přítomnosti organokovových iniciátorů, od rozpuštěných nebo suspendovaných zbytků iniciátorů, obsahujících kovové ionty, vyznačující se tím, že se čištění provádí sorpcí na iontoměničích, s výhodou na silně kyselých katexech s...

Způsob ztužování nízkomolekulárních polymerů dienů s karboxylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229061

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hube Harry, Urban Otto, Antonová Elisabeth, Metz Ortwin, Roth Christoph

MPK: C08L 9/00, C08J 3/24

Značky: dienů, karboxylovými, ztužování, polymerů, skupinami, způsob, nízkomolekulárních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ztužování nízkomolekulárních polymerů dienů s karboxylovými skupinami organickými ztužovadly v přítomnosti vícefunkčních epoxidů jako síťovacích činidel a terciárních aminů jako katalyzátorů. Síťovací teplota je 363 až 433 K. Síťování probíhá 5 až 100 minut. Ztužovacím činidlem je oligomer alfa-metylstyrenu s koncovými karboxylovými skupinami se stupněm oligomerace 2 až 8. V kombinaci lze použít i běžná aktivní plniva jako např. saze,...

Způsob přípravy bifunkčních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229059

Dátum: 15.04.1986

Autori: Stubenrauch Dieter, Pleska Alexander, Seyček Otakar, Sufčák Miloslav, Griehl Volker, Čermák Jiří, Anton Elisabeth

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: přípravy, způsob, polymerů, bifunkčních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy bifunkčních polymerů aniontovou polymerací dilithiových iniciátorů v nepolárních rozpouštědlech. Jako iniciátory se použijí dilithiové adukty konjugovaných dienů připravené a rozpuštěné ve směsi methylterc.butyléteru s tetrahydrofuranem. Pomocí těchto roztoků iniciátorů je možná homogenní polymerace uhlovodíků bez přerušování řetězce štěpením éteru, čímž se dají výhodně připravovat polymery s funkční skupinou na...

Způsob zesíťování a ztužování polymerů dienů polymerními přísadami s funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229057

Dátum: 15.04.1986

Autori: Metz Ortwin, Hube Harry, Urban Otto, Antonová Elisabeth

MPK: C08J 3/24, C08L 9/00, C08J 5/04...

Značky: dienů, ztužování, přísadami, polymerů, způsob, zesíťování, funkčními, polymerními, skupinami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zesíťování a ztužování polymerů dienů přidáním oligomeru alfametylstyrenu s dvěma koncovými karbodithioskupinami, v množství 1 až 100 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů dienového polymeru. Přítomnost oligomeru umožňuje vulkanizaci bez přítomnosti síry za obvyklých vulkanizačních podmínek a na běžném vulkanizačním zařízení.

Polymerní směs na bázi polymeru ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 228771

Dátum: 15.04.1986

Autori: Trněný Jaromír, Večerka František, Mačka Miroslav

MPK: C08K 5/10, C08L 55/02

Značky: polymerů, polymerní, bázi, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úpravu reologických vlastností polymeru ABS přídavkem směsi izobutylesterů mastných kyselin C14, C16 a C18 jako vnitřního mazadla. Získaná polymerní směs vykazuje velmi dobrá zpracovatelské vlastnosti a dobrou úroveň tepelných a pevnostních charakteristik. Připravený materiál vyhovuje požadavkům zdravotní nezávadnosti.

Způsob zesíťování kapalných polymerů, obsahujících koncové karboxylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229007

Dátum: 15.03.1986

Autori: Antonová Elisabeth, Griehl Volker, Stubenrauch Dieter, Hube Harry

MPK: C08J 3/24

Značky: koncové, karboxylové, skupiny, zesíťování, polymerů, kapalných, obsahujících, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zesíťování kapalných polymerů, obsahujících koncové karboxylové skupiny, pomocí poly(aziridinylových) sloučenin v přítomnosti katalyzátoru a za teplot 25 až 150 °C vyznačený tím, že se jako katalyzátor použije 2-(dimetylanino)-4-metylfenol v množství 1 - 20, s výhodou 5 - 10 hmot. %, vztaženo na poly(aziridinylovou) sloučeninu.

Způsob zpracování polymerů, připravených aniontovou homopolymerací nebo kopolymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223302

Dátum: 15.03.1986

Autori: Griehl Volker, Plaschil Edgar, Anton Elisabeth, Chupík Lubomír

Značky: zpracování, polymerů, homopolymerací, způsob, kopolymeraci, aniontovou, připravených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování polymerů, připravených aniontovou homopolymerací nebo kopolymerací konjugovaných dienů za použití organolithiových iniciátorů, jejichž "živé" koncové skupiny jsou terminovány H-azidovými činidly nebo činidly, obsahujícími hydroxylové nebo aminové skupiny, hydrolýzou vodou, vyznačený tím, že se k množství vody, potřebnému pro hydrolýzu polymerů, přidá nejméně celkovému obsahu lithia ekvivalentní množství vodorozpustné soli...

Způsob izolace polymerů dienů s reaktivními funkčními skupinami v řetězci

Načítavanie...

Číslo patentu: 223264

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čermák Jiří, Pleska Alexander, Plaschil Edgar, Chupík Lubomír, Sufčák Miloslav, Seyček Otakar

Značky: funkčními, polymerů, skupinami, izolace, řetězci, způsob, reaktivními, dienů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob izolace polymerů s reaktivními funkčními skupinami v řetězci, připravených aniontovou polymerací v přítomnosti organoalkylových sloučenin nebo alkalického kovu, rozkladem gelu polymeru získaného funkcionalizací živého roztoku polymeru. Rozklad gelu polymeru se provádí přídavkem reakčního činidla za současného hnětení reakční směsi při teplotě -30 až +80 stupňů Celsia po dobu nejméně 5 sekund. Pracuje se zejména za tlaku 0,1...

Zařízení pro přepravu vysoce viskózních látek, zejména tekutých polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221577

Dátum: 15.02.1986

Autori: Švanda Jaroslav, Seichter Pavel, Šmerda Stanislav, Bujdoš Ctibor, Koška Václav

Značky: vysoce, zejména, tekutých, zařízení, prepravu, polymerů, látek, viskózních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přepravu vysoce viskózních látek, zejména tekutých polymerů, které je shodné především pro použití v lince na zpracování tekutých polymerů a při zpracovávání vysokomolekulárních látek o značných viskozitách, které je třeba z technologických důvodů zbavit vlhkosti a bublin, zahřátím na vyšší teplotu za vakua. Zařízení podle vynálezu sestává z pracovní nádoby a z přepravní nádoby vysoce viskózní látky a vyznačuje se...

Způsob katalytické výroby polymerů ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223985

Dátum: 15.12.1985

Autori: Karol Frederick John, Hamer Anthony David

Značky: výroby, katalytické, způsob, polymerů, ethylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytické polymerace etylénu za použití speciálně připravených vysoce aktivních komplexních katalyzátorů obsahujících hořčík a titan postupem v plynné fázi za nízkého tlaku za vzniku polymerů etylénu s hustotou od 910 kg/m3 včetně do 970 kg/m3 včetně a poměrem rychlostí toku taveniny (definovaným dále) v rozmezí od 22 včetně do 32 včetně. Částice vzniklého polymeru mají sypnou hmotnost 291,8 až 518,7 kg/m3 a kontrolovanou velikost a...

Způsob výroby polymerů typ ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222342

Dátum: 01.12.1985

Autori: Konečný Dušan, Čihák Pavel, Trněný Jaromír, Vyoral Leopold, Bittner Stanislav, Petrů Vladimír, Sochor Jiří, Konečná Věra

Značky: způsob, výroby, polymerů, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ABS polymerů emulzní polymerací vinylových monomerů za přítomnosti e1astomerního latexu o velikosti částic 200 až 600 nm, přičemž se do reakční směsi dávkuje též elastomerní latex s menšími částicemi.

Omítkovina pojená disperzí polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224398

Dátum: 01.12.1985

Autor: Fiala Vladimír

Značky: polymerů, pojená, disperzí, omítkovina

Zhrnutie / Anotácia:

Omítkovina pojená disperzí polymerů vhodná pro tenkovrstvé nanášení na plochy stěn stavebních dílců zejména v panelové výstavbě skládající se ze 40 až 80 hmot. d. plniv a pigmentů, 15 až 30 hmot. d. vodné disperze akrylátového kopolymeru, 0,1 až 10 hmot. d. přísad a do 20 hmot. d. vody, vyznačující se tím, že přísady obsahují vzájemné kombinace látek na bázi celulozových vláken, mleté slídy a alifatického alkoholu s počtem uhlíků v molekule C7...

Zařízení k uzavírání vtokového kanálu forem určených k vulkanizaci kapalných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227231

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bobovský Jaroslav, Vilím Otakar, Svoboda Pavel, Merta Zdeněk, Mojžíš Miroslav

Značky: uzavírání, určených, kanálu, zařízení, forem, vtokového, kapalných, vulkanizací, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je, aby po naplnění formy směsí byl po oddálení vstřikovací hlavy vtokový otvor uzavřen a tím se zabránilo zpětnému vytékání směsí z formy a tvoření pórovitých výrobků. Účelu se dosáhne tím, že do komůrky upravené ve vtokovém kanálku formy se vloží uzavírací tělísko, které po ukončení nástřiku působením tlaku expadujícího polymeru uzavře vtokový kanál. Komůrka (2) je umístěna za ústím vtokového kanálku (1), který je opatřen...

Antikorozívní nátěrové hmoty na bázi přírodních nebo syntetických pojiv, olejů, polymerů nebo pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 220359

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hovorka František, Birklen Radomír, Luňák Stanislav, Vícha Bronislav

Značky: hmoty, bázi, olejů, pryskyřic, pojiv, nátěrové, polymerů, antikorozívní, syntetických, přírodních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká antikorozívních nátěrových hmot na bázi pojiv typu přírodních nebo syntetických olejů, polymerů nebo pryskyřic. Podstatou vynálezu je použití antikorozívních směsných inhibitorů na bázi aminů a jejich solí s karboxylovými kyselinami a epoxidových sloučenin v nátěrových hmotách na bázi přírodních a syntetických pojiv. Nátěrové hmoty lze vyrábět běžnou technologií popisovanou v průmyslu nátěrových hmot a lze je použít ve všech...

Způsob výroby mikročástic zesítěných adičních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220328

Dátum: 15.11.1985

Autori: Backhouse Alan James, Palluel Auguste Louis Lucien

Značky: způsob, zesítěných, polymerů, mikročástic, adičních, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby mikročástic zesítěných adičních polymerů, zahrnující disperzní polymeraci ethylenicky nenasycených monomerů v alifatické uhlovodíkové kapalině, která je rozpouštědlem monomerů avšak zároveň nerozpouštědlem vytvářeného polymeru, v přítomnosti stabilizátoru disperze, jehož molekuly obsahují alespoň jednu polymerní složku, která je solvatovatelná uhlovodíkovou kapalinou a alespoň jednu jinou složku, která není solvatovatelná...

Způsob homogenní hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226896

Dátum: 01.10.1985

Autori: Hetflejš Jiří, Sufčák Miloslav, Svoboda Petr, Molová Jana

Značky: nenasycených, hydrogenace, polymerů, způsob, homogenní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob homogenní hydrogenace nenasycených polymerů obsahujících hydrogenovatelné olefinické C=C vazby, výhodně dienových polymerů a jejich kopolymerů s vinylaromatickými uhlovodíky jako polybutadienu, polyisoprenu, butadien-styrenových a isopren-styrenových kopolymerů ve formě jejich roztoku v alifatických, aromatických a hydroaromatických uhlovodících, výhodně cyklohexanu, benzenu, toluenu a jejich směsích, katalyzované sloučeninami niklu,...

Způsob regulace vytváření průřezu volně pěnících polymerů, zejména polyuretanů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244926

Dátum: 17.09.1985

Autori: Skok Milan, Josífek Milan, Mrázek Jioí, Jan Jioí, Doležal Luboš, Slabý Vladislav, Kašpar Jioí

MPK: B29C 67/20

Značky: polyuretánu, provádění, průřezu, pěnících, volně, zejména, způsob, vytváření, způsobu, polymerů, tohoto, zařízení, regulace

Text:

...ostrý úhel.Objímka B uložená na zadní straně regulačního štítu 1 je spojena se zařízením na dodávku plynu, na výkresu neznázorněném,tvořeném s výhodou sacím ventilátorem. Proudění plynu, způsobující rozdíl nutný pro vytvoření průřezu pěnícího polymeru 4, zejména vzduchu, je znáz-orněno bílými šlpkami 9.Na přední straně regulačního štítu 1 je koaxíálně k objímce 8 uspořádána žábrová deska 10, která je v tomto provedení uložena sklopné ve...

Způsob přípravy “živých” polymerů dienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222403

Dátum: 15.09.1985

Autori: Griehl Volker, Roth Christof, Schobeleiter Helmut, Antonová Elisabeth

Značky: dienů, polymerů, způsob, živých, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy "živých" polymerů dienu polymerací konjugovaných dienů v přítomnosti sodných iniciátorů, vyznačený tím, že se k roztoku nebo suspenzi iniciátoru přidá před zahájením polymerace polyamin s minimálně třemi terciárními aminoskupinami, přičemž molární poměr aktivní sodík : polyamin leží mezi 1:0,1 a 1:10, s výhodou 1:0,5 až 1:2 a polymerace se provádí při teplotě -40 až +10 °C s výhodou -5 až 1 °C.

Stabilizované materiály na bázi polymerů nebo kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222231

Dátum: 15.09.1985

Autori: Gay Michel, Crochemore Michel

Značky: bázi, kopolymerů, vinylchloridu, materiály, stabilizované, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizované materiály na bázi polymerů nebo kopolymerů vinylchloridu, vyznačující se tím, že obsahují vzhledem k polymeru a) 0,1 až 5 hmotnostních % jedné nebo většího množství solí alifatických, aromatických nebo cykloalifatických, popřípadě substituovaných kaboxylových kyselin s baryem, kadmiem, zinkem, vápníkem nebo hořčíkem, běžně užívaných ke stabilizaci polymerů a b) 0,05 až 5 % hmotnostních organické sloučeniny alfa-acyllaktonové...

Rozměrově stálé modifikáty polymerů a kopolymerů odvozených od styrenu nebo ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219729

Dátum: 15.09.1985

Autor: Popelka Milan

Značky: rozměrově, stálé, ethylenu, styrenu, odvozených, polymerů, modifikáty, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozměrově stálých modifikátů polymerů a kopolymerů odvozených od styrenu nebo ethylenu jako jsou například polystyren, kopolymer butadien - styren, terpolymer akrylonitril - butadien - styren a kopolymer ethylen - vinylacetát. Podstatou vynálezu je, že modifikáty obsahují na jeden hmotnostní díl základního polymeru nebo kopolymeru jeden až tři hmotnostní díly odpadové smoly z výroby dimethyltereftalátu.

Způsob výroby polymeru typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 219440

Dátum: 15.08.1985

Autori: Trněný Jaromír, Čihák Pavel, Pavlíček Jiří, Prokopec Ladislav, Švarc Josef, Konečná Věra, Petrů Vladimír, Konečný Dušan

Značky: polymerů, způsob, pryskyřic, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ABS polymeru emulzní polymerací dinylových monomerů za přítomnosti elastomerního latexu, při němž se za účelem zvýšení výsledného lesku polymeru dávkuje 30 až 65 % elastomerního latexu na začátku polymerace a zbývajících 70 až 35 % elastomerního latexu po zpolymerování 30 až 70 % monomeru.

Způsob přípravy bifunkčních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226768

Dátum: 01.08.1985

Autori: Singer Hans, Antonová Elisabeth, Griehl Volker, Schulz Hans-peter, Stubenrauch Dieter

Značky: způsob, přípravy, polymerů, bifunkčních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bifunkčních polymerů aniontovou polymeraci dilithiovými sloučeninami v nepolárních rozpouštědlech. Jako iniciátoru se používají dilithiové adukty konjugovaných dienů, popřípadě substituovaných, připravené ve směsi toluén-tetrahydrofuran, benzentetrahydrofuran nebo dietyléter tetrahydrofuran. Tyto roztoky iniciátorů umožňují homogenní polymeraci v uhlovodících bez přerušování řetězce štěpením éteru, takže se dají výhodně...

Způsob karboxylace roztoku “živých” polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222142

Dátum: 15.07.1985

Autori: Götz Reiner, Stubenrauch Dieter, Griehl Volker, Ballayer Winfried

Značky: živých, polymerů, karboxylace, roztoku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob karboxylace roztoku "živých" polymerů o molekulové hmotnosti 1 000 až 20 000, zejména 2 000 až 10 000, připravených antontovým polymeračním mechanismem za stechiometrického přebytku vhodného plynného reakčního činidla, zejména kysličníku uhličitého, na polymer s koncovými karboxylovými skupinami, vyznačený tím, že se centrálně proudící roztok "živého" polymeru, obsahující až 40 % hmotnostních, s výhodou 25 až 30 % hmotnostních "živého"...

Nátěrová a tmelící hmota na bázi vinylového polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225679

Dátum: 01.07.1985

Autori: Ondryáš Miroslav, Pochman Jaroslav, Ondryáš Vilém, Opa Vlastimil

Značky: polymerů, bázi, vinylového, nátěrová, tmelící, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nátěrové a tmelící hmoty na bázi vinylového polymeru, slouží k za mezení průsaku a průniku kapaliny pory nebo trhlinami v pevném materiálu. Tato hmota je tvořena: v 0 až 25 hmotnostních dílů reaktoplastu, 10 až 25 hmotnost. dílů mletého vápence, 30 až 75 hmotnost, dílů polyvinylchloridu a 0 až 50 hmotnost, dílů nitrátu celulózy rozpuštěného v ketonech nebo esterech, Do této směsi je možno přidat až 400 % omítkové stavební hmoty....

Směs aditiv pro antistatickou a nehořlavou úpravu polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218980

Dátum: 15.06.1985

Autor: Vašátko Eduard

Značky: nehořlavou, směs, antistatickou, úpravu, polymerů, aditiv

Zhrnutie / Anotácia:

Směs aditiv na intumescentní bázi pro antistatickou a nehořlavou úpravu některých plastů a elastomerů. Směs sestává ze 4 až 20 hmot. dílů amelidu, amelinu a/nebo melaminu a/nebo aneurinu, 30 až 80 hmot. dílů aktivních sazí nebo grafitu, 10 až 30 hmot. dílů čtyř- až šestimocného polyalkoholu, nejlépe mono- až tripentaerytritolu a 10 až 40 hmot. dílů fosforečnanu nebo polyfosforečnanu amonného, příp. fosforečnanu nebo polyfosforečnanu vápenatého...

Způsob přípravy telechelických polymerů isobutylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239429

Dátum: 13.06.1985

Autori: Šafková Ludmila, Vach Vladimír, Kotva Vlastimil, Krabec Miroslav

MPK: C08F 110/10

Značky: isobutylenu, přípravy, polymerů, telechelických, způsob

Text:

...se v reakčnim prostředí udržuje během polymerscs stscionárni koncentrace monomoru ne nizke hodnotě.Stscionerni koncentrace v polymeračním prostředí by neměls pŕokrsdovst hodnoty vy než 5 hmotomonomsru v průběhu polymex-izece e měla by být co nsjnizsíf Pokud se provádí roztokov( polymsrizece ísobutylenu v přítomnosti 2,S-dimethyl-Z,S-dichlorhexsnupřiddvá se do reekćni směsi roztok ketalyzütoru postupně tak, aby se stačilo odvćst reakční teplo...

Směs na bázi polymerů ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 221621

Dátum: 15.05.1985

Autori: Plaček Milan, Matejeková Viera Rndr, Novák Ladislav, Trněný Jaromír, Pavlíček Jiří, Marášek Josef

Značky: polymerů, směs, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Směs na bázi polymerů ABS se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi obsahující produkty oxietylace elkylfenolů s různým počtem naadovaných molekul etylenoxidu. Produkty oxietylace se používají v množství 0,05 až 5 hmot. dílů na 100 hmot. dílů polymeru. Optimální účinek se dosahuje při použití produktů oxietylace s 3 až 10 molekulami etylenoxidu.

Způsob zpracování polymerů konjugovaných dienů a/nebo vinylaromátů, obsahujících reaktivní skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239290

Dátum: 15.05.1985

Autori: Bazala Emil, Volf Radko, Dupal Josef, Széchenyi Štefan, Vrbský Jaromír, Bernatský Eestmír, Honsa Jan, Kováe Štefan, Pácová Jaroslava

MPK: C08F 12/12, C08F 12/08, C08F 293/00...

Značky: zpracování, reaktivní, obsahujících, skupiny, konjugovaných, vinylaromátů, polymerů, dienů, způsob

Text:

...zejména v koncentraci 84 až 40 hmot. , avšak koncentrace kyseliny není kritickou hodnotou. VPomocí uvedených kyselin je možno připravit všechny polymery s neutrálními až slabě kyselými skupinami. Tyto polymery lze známým způsobem připravit polymeraci konjugovaného dienu se 4 až 12 atomy uhlíku, jako je 1,3-butadien, asopren nebo 2,3-dimetyl-1,3 ~butadien,nebo vinylaromátu jako je styren nebo deriváty styrenu, např....

Nátěrové hmoty tvrditelné zářením na bázi syntetických polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218522

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hájek Karel, Teplý Petr, Vachl Vladimír, Hrkal Miloš, Kitzler Jaroslav, Vlček Jaroslav

Značky: hmoty, tvrditelné, nátěrové, zářením, polymerů, syntetických, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nátěrových hmot tvrditelných zářením na bázi syntetických polymerů, organických rozpouštědel, aditiv, případně také pigmentů a/nebo plniv a inertních rozpouštědel. Obsahují nenasycený polyester o stupni nenasycenosti 5 až 12, epoxyakrylátový polymer o stupni nenasycenosti 2 až 5 a dále reaktivní vinylické monomery, fotoiniciátor a případně pigmenty a/nebo plniva a inertní rozpouštědla.

Způsob výroby aldehydových derivátů lineárních i zesítěných polymerů nebo kopolymerů styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218366

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kahovec Jaroslav

Značky: styrenu, zesítěných, kopolymerů, aldehydových, lineárních, polymerů, výroby, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby aldehydových derivátů lineárních i zesítěných polymerů nebo kopolymerů styrenu, při kterém se a na chlormethylderivát lineárního nebo zesítěného polymeru či kopolymeru styrenu působí hexamethylentetraminem v přítomnosti chlorovaného rozpouštědla při teplotě 60 až 100 °C, vzniklý produkt se zahřívá nejprve s hydroxylovým rozpouštědlem, potom po přídavku koncentrované kyseliny chlorovodíkové na teplotu 80 °C až varu.

Způsob kondenzačního síťování lineárních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218338

Dátum: 15.02.1985

Autori: Aišman Miloslav, Schätz Miroslav, Hradec Miroslav, Vondráček Petr

Značky: kondenzačního, polymerů, síťování, způsob, lineárních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kondenzačního síťování lineárních polymerů jako polyethylenu, polypropylenu, kopolymerů ethylenu, terpolymerů ethylenu a jejich směsí vyznačující se tím, že se na řetězce lineárního polymeru zavedou hydrolyzovatelné skupiny přídavkem sloučenin kde X jsou alkenyly lineární nebo cyklické s 2 až 10 uhlíky nebo akryloxy - nebo metakryloxy - skupiny, Y jsou skupiny RO-, přičemž R jsou alkyly s 1 až 10 uhlíky nebo alkenyly s 2 až 10 uhlíky,...

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227105

Dátum: 01.01.1985

Autori: Svoboda Petr, Molová Jana, Sufčák Miloslav, Hetflejš Jiří

Značky: polymerů, hydrogenace, nenasycených, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů obsahujících hydrogenovatelné olefinické C=C vazby, výhodně dienovýh polymerů a jejich kopolymerů s vinylaromatickými uhlovodíky jako polybutadienu, polyisoprenu, butadien-styrenových a isopren-styrenových kopolymerů ve formě jejich roztoku v alifatických, aromatických a hydroaromatických uhlovodících, výhodně cyklohexanu, benzenu, toluenu a jejích směsích, katalyzované sloučeninami niklu vyznačený tím,...

Způsob výroby pryskyřicovitého polymeru olefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214856

Dátum: 15.10.1984

Autori: Melquist John Leslie, Hoff Glen Richard, Fotis Peter

Značky: způsob, výroby, pryskyřicovitého, olefinu, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby pryskyřicovitého polymeru o1efinu polymerací olefinu v plynné fázi, při kterém se do reaktoru pro polymeraci v plynné fázi uvádí inaktivní titanová vysokovýtěžková katalytická složka na bázi reakčního produktu sloučeniny čtyřmocného titanu s alkylhlinitou sloučeninou, nanesená na nosiči, schopná poskytnut ve spojení s alkylhlinitým aktivátorem alespoň 10 000 g polyo1efinu na gram titanové katalytické slovky, která...