Patenty so značkou «polymerů»

Strana 3

Způsob stabilizace lineárních polymerů etylenu a jeho kopolymerů s propylénem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259619

Dátum: 17.10.1988

Autori: Legeza Vasil, Balabán Luboš

MPK: C08K 5/13, C08K 5/52

Značky: etylénu, lineárních, propylenem, kopolymerů, stabilizace, způsob, polymerů

Text:

...v uvedeném teplotním rozmezí, převládá desaktivačiíí proces před oxidací.Požadované teploty polymeru nebo kopolymeru se dosáhne bud průchodem práškového polyetylénu vhodným vyměníkem,nebo takovou organizací silového hospodářství, která umožní extruzi práškového polymer-u ve vhodné době po polymeraci.(Jptimálních výsledků se přitom dosahuje v takových případech, kdy transportní médium ~ vzduch je zcela nebo alespoň částečně nahrazen...

Způsob provádění zkoušek tepelně oxidačního a atmosférického stárnutí polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258251

Dátum: 16.08.1988

Autori: Poněšický Jiří, Czerný Jiří

MPK: G01N 17/00

Značky: zkoušek, polymerů, atmosférického, stárnutí, tepelně, provádění, oxidačního, způsob

Text:

...reálných výrobků za podmínek podobnosti vnějších prostředí. V praxi jsou totiž skutečně výrobky ve většině případů podrobeny víceosé napjatosti. Další Výhodou je pak to, že velikost variačního koeficientu do asi 20 je u zkoušky podle vynálezu srovnstelná s variačním koeficientom u standardních zkoušek rázové a vrubové houževnatosti exponovaných zkuěebních těles při jednocsé napjatosti.Způsob provádění zkoušek tepelné-oxidačního a...

Způsob jednostupňové výroby vinylických polymerů a reaktor k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246370

Dátum: 01.08.1988

Autori: Zlatoš Anton, Hradil Jaroslav, Triebušnak Milan

MPK: C08F 2/02, C08F 14/06

Značky: reaktor, provádění, jednostupňově, způsob, výroby, polymerů, způsobu, vinylických

Text:

...pràškovitý produkt. Intenzívní turbulencí v celém objemu reakční směsi i při malých otáčkach se dosáhne dokonalého rozmíchání katalyzátorą,a tín vzniku velkého množství íniciačních center. Požadovaná honogeníta chemických a fyzikálních podmínek se udržuje v celém reakčnín prostoru. Současně se potlačuje nalepování částíc polyneru na vnitřní stěnl reaktoru a snižuje se usazovâni na níchadlech a stěracích lopatkách. Stěrací lopatky...

Pasta z polymeru nebo kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245427

Dátum: 01.07.1988

Autori: Krajnyak Geza, Dirgunova Ta?ana Vladimírovna, Teichmann Werner, Buchtijev Boris Markovie, Grudinin Vladimír Pavlovie

MPK: C08L 27/06

Značky: pasta, polymerů, kopolymerů, vinylchloridu

Text:

...na bázi polyetylenoxidu, např. alkoxipolyetylenoxid nebo etoxilované adukty alkylfenolů nebo soli, nepř. CaC 12 nabo Nacl, v kombinaci s lehče ním a specielní úpravou textilního podkladu.K dosažení propustnosti pro vodní páru v rozmezí 1000 až 1400 g/m 2 24 h je nutno pracovat s vysokým podílem vodou ektrahovatelné látky nebo kombinovat postup ještě s lehčením za použití nadouvadla. V obou případech má výsledný materiál nízká hodnoty...

Způsob kontinuální výroby polymeru exotrermickou polymerační reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257764

Dátum: 15.06.1988

Autori: Beret Samil, Jones Thomas, Jones Russel, Jenkins John

MPK: B01J 8/18

Značky: reakcí, kontinuální, polymerační, způsob, polymerů, exotrermickou, výroby

Text:

...využitím postupu podle uvedeného vynálezu. V alternatívním provedení může být větší průměr reaktoru zachovän a rychlost recyklovaaného proudu může být snížena, což se zase prejaví v nižších pořizovncích o provozníchnákladoch týkající se kompresotu na recyk~Výhody postupu podle uvedeného vynálezu ve srovnání s jinými metodemí .odstraňování tepla z reakce, při kterých se využívá ízkondenzované kapaliny, spořčívají v jednoduchosti...

Způsob výroby syntetických latexů polymerů a kopolymerů butadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244188

Dátum: 01.06.1988

Autori: First Antonín, Brabenec Miroslav, Žák Jan, Kužniar Josef, Novotná Ladislava, Ziárský Josef, Netolický Ladislav

MPK: C08F 2/26, C08F 36/06

Značky: syntetických, polymerů, způsob, kopolymerů, latexu, výroby, butadienu

Text:

...systém. Použití speciálních emulgátorů je obvykle spojeno s vyššimi výrobnimi náklady a jejich obtižnou dostupnosti. Při postupu podle čs. patentu 133 440 se obtižně reguluje šířka výsledné distribuce velikosti částic. Postupy založené na použití násadového latexu jsou spojeny se zmenšenim využitelného objemu reaktoru o násadový objem polymeru. Postup. podle čs. A 0 166 957 vyžaduje použití sšěiálnich emulgátorů, 244 188jejichž...

Způsob dezaktivace hmot z polymerů fluorovaných uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257538

Dátum: 16.05.1988

Autor: Dubský Hanniel

MPK: C08L 27/12, C08L 27/18

Značky: uhlovodíku, dezaktivace, polymerů, způsob, fluorovaných

Text:

...Při následujícím vyhřátí hmoty až na teplotu, V rozmezí 100 až 450 °C s výhodou v netečné atmosféře například dusíku,se těkavější složky vypudí. Takto upravená hmota nemá nevratnou sorpci.Pro připojení kapílární kolony byla použÉta kovová spojka s jádrem z polymeru tetrafluorethylenu, ve kterém byl kanálek, který spojoval dvě skleněné kapiláry, zasazené do vstupu a výstupu kanálku. Při průchodu vzorku, v plynné fázi obsahující 20...

Lepidlo na bázi chlorovaného uhlovodíkového polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257290

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mariska György, Szentirmai Cecilia, Gröbler András, Kalácska János, Adjaoud Jean, Boda Gábor, Fodor Sándor, Kovács Gábor, Szilágyi Gyula

MPK: C09J 3/14

Značky: chlorovaného, uhlovodíkového, lepidlo, polymerů, bázi

Text:

...Může být použito, jako lepidlo s neomezeně dlouhou životnosti, nebo po nanesení na příslušné nosné fólie, pásky nebo desky jako samolepící produkt, který je před předčasným slepenim chráněn běžnou rozdělovací fóliiJako vysoce chlorované polymery přicházejí výhodné v úvahu uhlovodíkové polymery obsahující nejméně 45 chloru, např. PVC, chlorovaný PVC, polyvinylidenchlorid jakož i chlorované polyolefiny /výhodně polyetylen nižší a vyšší...

Způsob izolace polymerů typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 256688

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pavlíček Jiří, Konečná Věra, Konečný Dušan, Švarc Josef, Očenášek Vojen, Rosík Ladislav

MPK: C08F 6/22

Značky: způsob, izolace, pryskyřic, polymerů

Text:

...RSCH 2 CH 2 CO 2 M ve vodě, roste vískozita vodných roztoků při stejné koncentraci a klesá těkavost odpovídajících karboxylových kyselín při zpracovatelských podmínkách. Pro většinu aplikací v technické praxi je z uvedených důvodů nejvhodnější počet C-atomů ve skupině R V rozmezí 8 až 16.V závislosti na způsobu izolace pryskyřice z disperze se mění forma-původně dávkovanésoli karboxylové kyseliny pokud se provede izolace za...

Způsob výroby mikročástic ze zesíťovaných adičních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244659

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cimala Ladislav, Schwarz Josef, Doležal Jioí

MPK: C08F 212/08, C08F 220/14, C08F 220/06...

Značky: výroby, zesíťovaných, adičních, mikročástic, polymerů, způsob

Text:

...na vzhled zakalený. To je samozřejmě lhostejné V povlakových hmotách obsahujících pigmenty rozptylujicí světlo, jako oxid titaničitý, ale u hmot vybarvených na hluboké odstíny pomocí pigmentů absorbujících světlo,zejména u barevných metalíz obsahujících malý podíl aluminiových složek a hlavně pak u vůbec nepigmentovaných hmot, určených pro výrobu čirých povlaků to může znamenat vážnou závadu. V případě, že termosetický kopolymer obsahuje...

Způsob stanovení koalescentů ve vodných disperzích syntetických polymerů a kopolymerů a v technických produktech na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255905

Dátum: 15.03.1988

Autori: Matoušek Pavel, Morávková Věra, Dufka Oldřich

MPK: G01N 30/02

Značky: technických, kopolymerů, bázi, koalescentů, jejich, syntetických, polymerů, produktech, disperzích, vodných, stanovení, způsob

Text:

...syntetických polymerů a kopo 1 ymerů.a»ľ v tàchn 1 ckýchproduktech na Jejich báž za pnužiti plynovésŕážením po çkyseleni na hodnotulem v obj. poměru 1 1 až 100 1.nebo desorpci do proudú ňosnáhó inąrtniho plynu při teplotách do 320tógrafii známýmzpůsobem V L Zýůsob stanovení kďalésćàntů podle yynález má ñäkólik výhodgStanovoyané látky jâoupřed vlasthip 1 ynovou chromatqagrafii odděléhy od neodpařitelhého zbytku vzoŕku který...

Rentgenkontrastní sférické hydrogelové částice na bázi polymerů a kopolymerů akrylátů a methakrylátů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255809

Dátum: 15.03.1988

Autori: Metalová Marie, Gumargalijeva Klara, Švec František, Horák Daniel, Drobník Jaroslav, Kálal Jaroslav, Mojsejev Jurij, Kuzin Michail Akademik, Adamjan Arnold

MPK: A61K 49/04, C08F 20/18, C08L 33/08...

Značky: rentgenkontrastní, methakrylátů, částice, hydrogelové, polymerů, bázi, sférické, akrylátu, přípravy, jejich, kopolymerů, způsob

Text:

...dimetylacetamid, dimetylformamid, tetrahydrofuran a dimetylsulfoxid, v němž je rozpuštěn derivátkyseliny aminotrijodbenzoové obecného vzorce I Coxkde R 1 a R 2 jsou vodík, acyl s 1 až 3 atomy uhlíku nebo alkyl s 1 až 10 ntcmy uhliku X je haloqen nebo -NH(CH 2)nNH 2, kde n 1-6, popřipadě spolu s látkou reagujici s halogenovodikem,vybranou například ze skupiny terciárních aminú, disperse se zahřeje na teplotu až 100 OC a ponechá reagovat...

Polymerní sulfoxid na bázi popřípadě zesíťovaného polymeru vinylalkoholu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254781

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janout Václav, Čefelín Pavel, Hrudková Hana

MPK: C08F 210/02, C08F 8/34, C08F 16/30...

Značky: vinylalkoholu, přípravy, zesíťovaného, bázi, způsob, polymerní, sulfoxid, popřípadě, polymerů

Text:

...vynálezu používá 1,w-dí-bromalkanů sa 5 až 12.Nerozpustné polymerní sulfoxidy na bázi polyvinyalkoholu7 t t hol) nejdříve nechá reagovat s ethylvinylsulfoxidem vçíâgĚŤ sulfoxídu draselného a poté s l,u)-dibromalkanem v prítomnostilze způsobem podle vynálezu přípravit tak, že se poly(viřlalko pyridínu.Dále je způsobem podle vynálezu možné postupovat tak, že se nerozpustný kopolymer poly(vinylalkohol~co-ethylen) nechá reagovat s...

Směs na bázi polymeru ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 242143

Dátum: 01.02.1988

Autori: Záruba Jioí, Novotný Miloš, Novák Miroslav, Porazil František, Kühnl Zbynik

MPK: C08L 55/02

Značky: směs, polymerů, bázi

Text:

...před koagulací.y Polymerem ABS se ve smyslu tohoto vynáłezu.rozumí heterogenní po 1 ymerní.systémy složené ze styrenu, butadienu.a akrylow nitrílu příp. v kombinaci s alfametylstyrenem či paranetylstyrenen, kde elastomerní složka je tvořena homo či kopolyn merembutadienu neho směsi elastomerůą Dále jsou to obdobné kopolymery atyrenu s akrylonítrilem a elastommrnímí akryláty, v nichž je akrylonitri 1.zčáati nebo zcela nahrazen...

Nehořlavá kompozice akrylových polymerů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254322

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brossas Jean, Clouet Gilbert

MPK: C08F 220/10

Značky: kompozice, akrylových, nehořlavá, výroby, její, polymerů, způsob

Text:

...jestliže koipolymer a/nebo lroubovaný polymer obsahuje strukturní jednotky ZZP N odlišných vzorců, tzn. vzorců, ve kterých Z a Z znamenají odlišné a-tomy nebo wrandikaly.V případě nehořlavě k-ompozice podle vynálezu se tedy jedná o směsi obsahující jednak známý methjakrylový polymer a jednak výše popsaný Ikopolyme-r a/neubo roubovaný polymer. Obě složky těchto směsi se smísí v takových množstvíoh, že finální kompozice obsahuje 1 až 10 0/0...

Směs na bázi polymeru ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 240863

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kvasna Drahoš, Svatý Vladimír, Ševeík Ladislav, Hujíeek Josef

MPK: C08L 55/02

Značky: bázi, polymerů, směs

Text:

...- 300.000. .~~ Hlavní účinek aněsi podle vynálezu spočíva v dosaženízlepšených reologických vlastností a leaku při zachování vysoká tepelnd.odolnosti Vicat. Kopolyner lze přidávatk prdškovćnu po 1 yern 5 ABS huł.ve forně prášku nebo granuldtu,takže pracovní postup je jednoduchý a při nanipulací nedochází ke zhoršení pracovního prostředí. V polynerní směsi dle vyndlezu nohou být dále přítonny naziva, zněkčovadla,retardéry hoření,...

Způsob přípravy organokřemičitých polymerů pro odpěňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240826

Dátum: 01.01.1988

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Ležovie Alfonz

MPK: C08G 77/04

Značky: způsob, polymerů, odpěňování, přípravy, organokřemičitých, kapalin

Text:

...na odpěňující polymer je, že nemá býtrozpustný v celém pracovním teplotním rozsahu.Z těchto důvodů byla řešena příprava tzv. rozvětvených polymerů ą větší mol. hmotnosti a menší rozpustnosti, způsobem podle vynálezu.Způsob přípravy organokřemičitých polymerů pro odpěňování kapalin kohydrolýzou dimetyldiohlorsilanu a metyltrichlor ac V ff ł ff v poměru 541 -220 10 30 53 12 13silanu, následnou polymerací za přídavku vodného roztoku kvarterni...

Způsob výroby polymeru sukcinoglykanového typu v submerzní kultuře mikroorganismu Agrobacterium radiobacter

Načítavanie...

Číslo patentu: 253989

Dátum: 17.12.1987

Autori: Klekner Václav, Šímová Eva, Staněk Miroslav, Řičica Jan, Novák Miroslav

MPK: C12P 19/04

Značky: submerzní, polymerů, mikroorganismu, kultuře, agrobacterium, způsob, výroby, radiobacter, sukcinoglykanového

Text:

...a tím se omezí pěnění media, ke kterému má kultura při nízkých koncentracích polymeru sklon.V produkční fàzi kultury je nutné medium vzdušnit a míchat, ale spotřeba kyslíku mikroorganísmem již není velká. Zvětšenàintenzita míchàní při vyšších koncentracích polymeru zajístí nutnou homogenízací obsahu fermentoru. Ukončení růstové fáze a tím í možnost snížení intenzity michání a vzdušnění je výhodné kontrolovat kyslíkovou sondou, jejíž signál...

Způsob zlepšení stability thermoplastického polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241140

Dátum: 15.12.1987

Autori: Marhoul Antonín, Eervený Libor

MPK: C08K 5/36, C08L 23/02

Značky: stability, zlepšení, polymerů, způsob, thermoplastického

Text:

...stabilizátory na velmi účinné antioxidanty.S překvapením se zjistilo, že současné použití běžných stabilizátorů proti ultrafialové-Vmu záření může mít se sloučeninami síry synergický účinek, a to í V tom případě, že se stabilizátory proti ultrafialovému záření přidají před mísením, přestože se obvykle oxidací stabilizátory proti ultrafialovému záŕení převádějí na neüčinné látky.sloučeninu obsahující síru, která se přidává ke směsi, je možno...

Způsob opravy cementobetonových vozovek cementovým betonem s přísadou disperze polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245062

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šimek Jaromír, Muška Jaroslav, Ištvan Jan, Kostroun Josef, Uher Ludik

MPK: E01C 23/06

Značky: cementobetonových, způsob, přísadou, betonem, vozovek, disperze, opravy, polymerů, cementovým

Text:

...s příměsí disperze polymeru a odpěňovače. Spojení stávajícího betonu se správkovým betonem je zajlštěno propojením častíc disperze ve správkovém betonu s disperzí penetrační. Použitá disperze polymeru nevytváří parozábranu a dostatečně zpevní povrch starého betonu,takže jej není nutno odstrañovat. Spoj mezi starým a novým betonem je dostatečně pevný, aby obě hmoty püsobily jako jednadeska. Přísada disperze polymeru do sprav.kového betonu...

Způsob přípravy vodou ředitelných disperzí olejů, pryskyřic nebo polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253492

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hájek Karel, Forman Luboš, Bandžuch Jan

MPK: B01F 3/08

Značky: způsob, vodou, polymerů, disperzí, ředitelných, olejů, přípravy, pryskyřic

Text:

...je aktuální intenzita elektrického proudu v době t a id je intenzita elektrického proudu protékajícího standardní disperzí typu olej/voda.r 253 § 92 Předností způeobu podle vynálezu je to, že lze podle změny intenzity procházejícího elektrického proudu velmii snadno sledovat jak průběh dispergace, tak i převráoenífáze, což umožňuje okamžitě ručně nebo automaticky enížit otáčky míohadla a zabránit tak znehodnocenídisperze. Ja~ ko standardní...

Pružící prvek z vysokoelastického polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253388

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čásenský Bohuslav, Mařík Jiří, Berka Ladislav

MPK: F16F 1/36

Značky: vysokoelastického, pružicí, prvek, polymerů

Text:

...pérovou konstantu. Zmenšováním úhlu sklonu a zvětšováním tlouščky stěn se pérová konstanta zvětšuje. Další možnosti vytvoření změn odpružovacich charakteristík jsou v zařazováni jednotlivých prvků do sérií.Nový pružíci prvek je znázorněn na obrázku 1. Prvek sestává ze dvou zrcadlově umístěnýçh konickýchtkroužků l, mezi něž je vložen dvojstrenne kuželový prstenec g. Rozměry al, 52, Q,3, hl a h jsou u navrženého pružicího prvku v poměru253 saa...

Permanentní psací a značkovací tekutina na bázi disperze pigmentů ze syntetických polymerů ve vodném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234521

Dátum: 01.11.1987

Autori: Čurda Ludvík, Bartušek Tomáš, Vachuda Jiří

MPK: D06H 1/02, C09D 11/16

Značky: vodném, prostředí, tekutina, disperze, syntetických, permanentní, polymerů, pigmentů, značkovací, psací, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Psací a značkovací tekutina určená především pro psaní a značkování na porézní materiály, obsahuje hmotnostně až 20 dílů organických a/nebo anorganických pigmentů, případně až 20 dílů prostředků proti předčasnému zasýchání psací tekutiny, 5 až 50 dílů vodné disperze syntetických polymerů a/nebo kopolymerů a zbytek do 100 dílů je tvořen destilovanou a/nebo deionizovanou vodou je jí možno dále použít jako tuše do technických trubičkových...

Způsob výroby polymeru ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 246998

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kurkin Rudolf, Kadleek Radek, Nyíri Pavel, Šrůtek Josef, Gogela Jindoich, Foksová Alena, Eerveoanský Stanislav

MPK: C08L 55/02

Značky: polymerů, výroby, způsob

Text:

...vyráběnýeh typů od sa motného kopolymeru SAN až po typy superhouževnaté.Roubovaným elastomerem se ve smyslu tohoto vynálezu rozum heterogenní třísložkový systém složený z butadienu, styrenu, akrylonitrilu případně v kombinaci 5 alfametylstyrenem či parametylstyrenem, kde elastomerní složkou může být butadienový, butadienstyrenový či nitrilový kaučuk nebo jejich směs v koncentraci 20-50 S.Kopolymerem styren-akrylonitril /SAN/ se ve...

Způsob výroby latexů polymerů a kopolymerů butadienu emulzní polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246656

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kamiš Jan, Trniný Eduard, Obruea Miroslav, Kubiena Jaroslav, Janeš Karel, Oliva Ladislav, Šarovský Karel, Stoíšovský Miroslav, Fiker Sobislav, Janeura František

MPK: C08F 2/22, C08F 36/06

Značky: kopolymerů, latexu, výroby, polymeraci, emulzní, způsob, polymerů, butadienu

Text:

...na začátku 1. stadia reakce se do reakční směsi dávkuje redukční činidlo ze skupiny siřičitan, kyselý siřičitan, formaldehydsulfoxylát, hydroxylamin,hydrazin v množství 0.0005-0,2 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů monomerů, v průběhu 2. stadia reakce se dávkuje dalších 0,02-0,5 hmotnostních procent iniciátoru a v intervalu 5-85 konverze se reakční směs zředí přídavkem 5-150 hmotnostních dílů vody. Je rovněž možno přidat...

Zařízení pro úpravu výrobků z polymerů kontinuálním fotochemickým síťováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 245637

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vavoík Jioí, Fuzy Štefan Ing

MPK: C08J 3/24, C08J 3/28

Značky: fotochemickým, úpravu, síťováním, zařízení, výrobků, polymerů, kontinuálním

Text:

...nebo polyolefiny, probíhá sířovací reakce pomaleji.Tento nedostatek řeší zařízení pro úpravu výrobků z polymerů kontinuálním fotochemickým sítováním podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že toto zařízení je tvořeno osvětlovacími jednotkami složenými z krytu, světelné výbojky a eliptické odrazové plochy, přičemž každá výbojka je umístěna v jednom ohnisku odrazové eliptické plochy a exponovaný výrobek se pohybuje v druhém ohnisku...

Expanzní pasty na bázi polymerů a/nebo kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235276

Dátum: 01.10.1987

Autori: Drexler Jiří, Kalenda Milan, Chytílek Jaroslav, Jurosz Jindřich, Rafaj Miroslav

MPK: C08L 27/06

Značky: pasty, kopolymerů, bázi, polymerů, vinylchloridu, expanzní

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká expanzních past na bázi polymerů a/nebo kopolymerů vinylchloridu, které jsou určeny především ke zpracování těsnění uzávěrů obalů potravinářských výrobků, jako jsou například víčka konzerv víčka obalů kompotů, zavařenin a nálevů (typu Omnia a Pano) a korunkové uzávěry lahví. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tyto pasty obsahují 20 až 65, s výhodou potom 40 až 55 hmot. % směsi alespoň dvou polymerů a/nebo kopolymerů...

Směs na bázi polymerů ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 241744

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kudová Jaroslava, Švercl Josef, Ružieka Jioí, Novák Jan, Prchlak Jaroslav

MPK: C08K 5/10, C08L 55/02

Značky: bázi, polymerů, směs

Text:

...12 s alkoholy s lineárnim nebo rozvětveným řetězcem o počtu uhliků v alkylu C 2 až C 10.Estery kyseliny stearové jsou produkty esteriflkace kyseliny stearove nebo mastných kyselín C 14, C 16, C 18 s alkoholem s líneárním nebo rozvětvenýní řetězcem o počtu uhlíků V alkylu C 4.Ztuženým živočišným tukem rozumímesměs esterů vyšších kyselín s glycerinem s bodem tání 50 až 80 °C.V polymerní směsi mohou být přítomny i další aditíva jako...

Syntetické pryskyřice na bázi kopolymerů nenasycených polymerů s monomery a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241206

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chytil Bohumil, Eermák Jioí, Knecht Dalibor, Plachý Karel, Zikuška Jaromír, Koneený Ivan, Škrob František

MPK: C08F 212/08, C08F 255/00, C08F 220/18...

Značky: polymerů, syntetické, bázi, nenasycených, způsob, jejich, výroby, kopolymerů, pryskyřice, monomery

Text:

...vodíku, peroxodisíranů, (mať-EIZO-bis- jisobutyronitrilu), popřípadě urychlovačů aminů, kovových solí, redukčních sloučenin síryj, regulätorů polymerace, thioalkoholů, jmenovitě laurylmerkaptanu, chloridu a hromidu uhličitého, emulgátorůUJ, eiigyliostátťí a ochranných kololdfą polyvioylalkoholu, me~ ÍĎYÍCBÍUÍIÚZY, hydroxyeithyiceluićzy, izarboxy» níetbylcelulćkzyjl. Vecilo již uvedených monomerü tvoří reaiičíąí garostředí také...

Směs na bázi polymerů ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 240626

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sdrávich János Ing, Solti Dezsö, Szebeni Gábor, Petkó Gyula

MPK: C8L5 5/02

Značky: směs, polymerů, bázi

Text:

...procesu. Protože se termoplastický elastomer mění při teplctách zPľ 5 °°Vánĺ v polymerni taveninu, nemá jeho přidavek významnější dopad na reologické vlastnosti směsi. Další přednost navrženého postupu spočívá v použití termoplastického elastomeru ve formě granuli či diskrétníchčástic, takže při manipulaci nedocházi ke zhoršení pracovního prostředí.V polymerní směsi podle vynálezu mohou být přítomny i další přisady, jako např. antioxydanty,...

Tryska pro zvlákňování polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240584

Dátum: 15.08.1987

Autori: Adišeev Vladimir Vasiljevie, Stojanovskij Oleg Ivanovie, Kuznicov Jurij Grigorjevie, Povaljajev Anatolij Petrovie

MPK: D01D 4/02

Značky: tryska, zvlákňování, polymerů

Text:

...je defínován jako podíl průměru kružnice profilu opsané k průměru kružnice do profilu vepsané.Nevýhodou profilových monofilů Vyráběných za použití těchto trysek je ostrá členitost jejich povrchu s poměrně málo hmotným jádrem, což zejména u žíní způsobuje jejich malou tuhost, nízkou odolnost vůči ohybu a nízký úhel zotavení. Tyto vlastnostise projeví nepříznivě u žíni používaných-v kartáčniclçém průmyslu pro výrobu kartáćů a košťat....

Zpěňovatelná částice ze styrenového polymeru a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240978

Dátum: 14.08.1987

Autor: Noga Zdenik

MPK: C08J 9/14, C08K 5/10, C08L 25/06...

Značky: styrenového, výroby, částice, její, zpěňovatelná, polymerů, způsob

Text:

...v mísiči smísí s jemně rozděleným GMS /90 B projde sítem 425 mesh/. Směs se mísí přibližně po dobu 15 minut.Pro předpěnění se perly umístí do kotle vybaveného míchacím zařízením a přívodem páry mezi perly. Předpěnění se provede uváděním páry o tlaku 34 kPa do perel po dobu asi 2 minut. Předpěněně částice mají průměr asi 5 mm.Pro vyzkoušení vlastností výsledného tvarovaného pěnového předmětu se použije formy na výrobu přenosné ledničky....

Zpěňovatelná částice ze styrenového polymeru a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240977

Dátum: 14.08.1987

Autor: Vitásek František

MPK: C08J 9/14, C08K 5/13, C08K 5/02...

Značky: její, výroby, styrenového, zpěňovatelná, částice, polymerů, způsob

Text:

...n-pentanu. V příkladech podle vynálezu se v tmto okamžiku také přidávají přísady pro snížení hořlavosti v množstvích, která jsou uvedena dále.Obsah kotle se zahřeje na teplotu 102 až 110 °c a za míchání se udržuje pri této hodnotě po dobu 7 až 10 hodin. Pak se kotel ochladí na teplotu mfstnosti, jeho obsah se okyselír kyselinou dusičnou, perly se oddělí od vodného prostředí, promyjí se vodou a vysuší na vzduchu při teplotě místnosti.Pro...

Způsob odstraňování organických polymerů dispergovaných ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251850

Dátum: 13.08.1987

Autori: Duchek Petr, Kačín Jan, Engelthaler Zdeněk, Ottová Miloslava

MPK: C02F 1/26

Značky: organických, polymerů, odstraňování, způsob, vodě, dispergovaných

Text:

...hodnotě 23 000 mg 02/1.1 l odpadní vody podle příkladl I byl emíchán e 50 ml vodná suepenme přírodního bentonitu ve věpenato-hořečnstím cyklu obsshujícím 200 g beatonitu v I Mtru a samíchání zahřát na teplotu 40 °C. Po aplikaci hentonítu nedočlo k vyčeření odpadní vody a byla u ní zjištěna chemická spotřeba kyslíka 6 750 mg 02/1.1 1 odpadní vody podle příklądu I byl níchćn a 50 m 1 vodné susponze hentonitu mechanicko-chemicky aktivovanćho...

Způsob přípravy polymerů 2-aminoethyl-methakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251816

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kahovec Jaroslav, Jelínková Miroslava, Čoupek Jiří

MPK: C08F 8/32, C08F 20/34

Značky: polymerů, 2-aminoethyl-methakrylátu, přípravy, způsob

Text:

...a i Jinak nebezpečne. Redukce solemi kovů může zanechat zbytky kovů v polymerní matrici.Předmětem vynilszu je způsob přípravy polymerů z-amino-ethyl-mstbakryjatu, jeho podstata spočíva v tom, že se s alkyluaícího derivátu poly(2-hydroxyathy 1 vmethahy 1 dtu) nebo jeho kopolymerů s jednotkami obecného vzorcekde I je benzensultonyloxyq Al-msiłąylhensensulfonylory- nebo nethanosulfonyloxyskupina,dále chlor, brom, Jed. pripraví reakcí s...

Zařízení pro dvoustranné kontinuální zvlákňování syntetických polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251771

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ieva Giuseppe, Vola Giancarlo

MPK: B29C 47/78, D01D 5/10

Značky: kontinuální, polymerů, syntetických, dvoustranné, zvlákňování, zařízení

Text:

...chladicího vzduchu V uzavřeném okruhu libovolně seřidítelné.Předmětem vynálezu je tedy zařízení pro dvoustranné kontinuální zvlákňování syntetických polymerů, zahrnující šnek pro tavení polymeru dodávaného ve formě drtě, dvoustranný zvlákňovací blok opatřený zvlákñovacími tryskami umístěnými v trubkách, s dávkovacími čerpadly a rozvody pro dávkování roztaveného polymeru pro přívod k různým zvlákňovacím tryskám, přiěemží polymer je...

Způsob přípravy vodné disperze částic filmotvorného polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243466

Dátum: 15.07.1987

Autori: Verbeek Francois, Robbins Jeffrey Dean, Bowler Donald Joseph, Bayer Arthur Craig

MPK: C08F 2/28

Značky: přípravy, filmotvorného, vodné, částic, disperze, polymerů, způsob

Text:

...nonomeru a předem vytvořeněhopolymeru nebo ančkčovadle polymeru ve vzorku. Všechny testy uváděná v těchto podlohách by ly provádlny při koncentraoi 15 as hmotnostních. Uvedená koncentrace je vhodná pro dosaäenípřesných výsledků je nižší než je koncentrace, která se obvykle volí při přípravě disperzí, a tedy se snadno dosáhne zŕedäním vzorku. Když se použije zříliä velkých zředäní zkuěehních vzorku, stává se interpretace výsledků méně...

Způsob přípravy imidazolových derivátů polymerů a kopolymerů 2-hydroxyethyl-methakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251117

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jelínková Miroslava, Kahovec Jaroslav, Čoupek Jiří

MPK: C08F 20/12, C08F 8/30

Značky: kopolymerů, polymerů, přípravy, 2-hydroxyethyl-methakrylátu, imidazolových, způsob, derivátů

Text:

...derivátů polymerů a kopolymerů 2-hydroxyetyl-metakrylátu, vyznačený tím, že se na alkylujicĺ derivát těchto polymerů.sa n CHZC m (I) ,l CO 0 CH 2 CH 2 X kde X C 1, Br, I, C 6 H 5 SO 2 O, CH 3 C 6 H 4 S 02 O, CH 3 SO 20 působí roztokem ímídazolnatria v roz pouštědle, které je slabší kyselinou než imídazol, například metanol, etanol, tetra hydrofuran, dimetylformamid.Podle vynálezu se imidazol alkyluje alkylbenzensulfonátem...

Způsob výroby houževnatých polymerů propylenu a jeho kopolymerů s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243047

Dátum: 15.05.1987

Autori: Seekár Peter, Baeo Július, Koazovický Jan, Moleányi Vladimír, Bláha Vojtich, Malík Vladimír, Seekárová Kristína, Kvaekaj Tibor

MPK: C08F 8/50, C08F 10/06

Značky: kopolymerů, polymerů, způsob, propylenu, etylenem, houževnatých, výroby

Text:

...pro zpracování na granulat, tak poohopítelně pro aplikaci v oblasti vstřikovaných výrobků.Index toku je však možno vhodné upravit použitím organického peroxidu, jehož přídavkem je možno zvýeit index toku do rozmezí 2 až 6 woman. v A 0 č. 239 716 bylo popséno odbourávání kopolymerů organickým peroxidem, přičemž byl index toku výchozího prášku menší než 0.5 5/10 min.Odbouráváním ee dosáhne indexu toku 10 až 20 3/10 min. v závislosti na...

Způsob zpracování povrchu syntetických a přírodních polymerů a polymerních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239914

Dátum: 15.05.1987

Autori: Skoupová Štefánia, Moravus Jaroslav, Hrzán Emil, Voddáeek Jan, Petrášek Petr, Ramert Bohumil

MPK: C08J 3/28

Značky: zpracování, způsob, přírodních, syntetických, polymerů, sloučenin, povrchu, polymerních

Text:

...určité hloubky vzniku urychlených iontú a vznikne prostorová modifikované vrstva, která má modifikovanou a kvalitativně noVcJ strukturu.Způsob podle vynálozu je použitelný k pokovení polymerních povrchd implantací iontů zwktoz vytvoření tenkcýh kovových vodivých vrstev na různých plastických hmotách, povlékání Čľlí Lovojmí povluky c.kondenzátory, povlékání fólií a polymerních látek kovem k vytvowxIčĺtýCh tepelných a světlo odrážejících...