Patenty so značkou «polymerní»

Koalescentní prostředek pro polymerní latexy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260559

Dátum: 15.12.1998

Autori: Absolon Otto, Milič Richard, Mleziva Josef

MPK: C08K 5/04

Značky: koalescentní, latexy, polymerní, prostředek

Text:

...smäru snížení minimalní filmotvcrne teploty. Těmito požadavky se značné omezuje počet použitelných rozpouštědel. Běžně se používá přídavek glykolů, glykoletherů, qlykoletheresterů, např. butylglykolu, hutylqlykolacetátu, butyldiglykolacetátu e dallích výševroucích esterů jako je napž. 2,2,4-trímsthyl-1,3-pentandio 1 monoiaobutyrát. Mnohem méně účinný je přídsvek terpentinověho oleje, výäevroucíoh aromátů a benzinů.zjistili jsme, že různé...

Polymerní N-substituovaný pyrrolidon na bázi polystyrenu a poly(styren-co-divinylbenzenu) a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260467

Dátum: 15.12.1998

Autori: Janout Václav, Čefelín Pavel

MPK: C08F 12/26, C08F 12/08

Značky: poly(styren-co-divinylbenzenu, přípravy, n-substituovaný, polystyrenu, bázi, polymerní, způsob, pyrrolidon

Text:

...polymerního substituovaného N-pyrrolldonu na bázi polystyrenu a poly(styren-co-divinylbenzenu spočíva v tom, že se polystyren a polystyren-co-divinylbenzen nechá reagovat s N-hydroxymethylpyrrolidonem v prostředí trichlormethanu a v přítomnosti acetanhydridu a kyseiny trifluoroctové při teplotě 20 °C až 60 °C. způsobem podle vynálezu lze připravit polymery s různým obsahem jednotek N-methylpyrrolidonových, které jsou k polystyrenové...

Polymerní směs na bázi houževnatého a standardního polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260460

Dátum: 15.12.1998

Autori: Svoboda František, Kovařík Jan, Pavlíček Jiří, Růžička Jan, Dušek Stanislav

MPK: C08L 25/10, C08L 51/04, C08L 25/06...

Značky: polymerní, standardního, směs, houževnatého, bázi, polystyrenu

Text:

...stabilizátory.Výhody jsou dále -patrny z následujících přikladůPro porovnání byly připraveny následující směsia směs houževnatého polystyrenu 9 U 0/0 hm. a 10 0/0 hm. termoplasticvkého kaučuku, b směs standardního polystyrenu 90 0/) a 10 0/0 hm. termoplastického .kaučukuByly stanovený základní fyzikálně mechanické vlastnosti výchozích polystyrenů ,z obou směsi.Výsledky jsou uvedeny v tabulce l.jednotlivé směsi mají zvýšenou vrubovou a rázovou...

Polymerní sazový koncentrát pro barvení akrylonitril-butadien-styrenových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269292

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlíček Jiří, Konečná Věra, Konečný Dušan, Peiger Pavel, Sedláček Jiří, Čermák Jiří, Dvořák Václav, Hašová Věra, Grmela Vladimír

MPK: C08L 55/02, C08J 3/22

Značky: sazový, barvení, akrylonitril-butadien-styrenových, kopolymerů, koncentrát, polymerní

Text:

...isobutylstearát, soli a estery kyseliny stearová, hydrogenované, ztuženě ži vočišné tuky, stearin, di - stearyàexylendiamidea jiné. Jako saze lze použít saze rezortové, kanálové nebo termícké, případně i černá organickú barviva.Přednosti směsí připravených podle vynálezu Je dosažení vyšší houževnatosti vůči směsím připravených na bázi sazových koncentrátů s plasty.V rámci přípravy sazového koncentrátu bylo k práškovému ABS (Forsenu 548)...

Polymerní sazový koncentrát pro barvení standardního a houževnatého polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269291

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hašová Věra, Grmela Vladimír, Bláha Jaroslav, Pavlíček Jiří, Kovařík Jan, Peiger Pavel, Čermák Jiří

MPK: C08L 25/06, C08J 3/22, C08L 51/04...

Značky: polymerní, polystyrenu, standardního, sazový, koncentrát, houževnatého, barvení

Text:

...perličkového Krastenu 127 s 2 hmot. díly výše uvedeného sazového koncentrátu. Směs byla zhomogenizována na rychlomísiči a pak zgrenulovéna. Ze získaného materiálu byla připravena zkušební telesa na vstřikovacín lisu a byla vyhodnocena Jejich rázová a vrubove houževnatost podle ČSN č. 640612. Vlastnosti materiálu jsou uvedeny v tabulce.V rámci přípravy sazováho koncentrátu bylo k blokovému SBS kopolymeru (vysokomo 1 ekulárnímu s 30 ...

Makroporézní polymerní fólie a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268443

Dátum: 14.03.1990

Autori: Švec František, Bleha Miroslav, Belenkii Boris, Tennikova Tatiana

MPK: C08J 5/18, B01D 13/04

Značky: makroporézní, přípravy, fólie, jejich, způsob, polymerní

Text:

...monomery jako akryláty a methakrylàty například plycídylakrylot čí aathakrylłt, 2-hydroxyethylakrylat čínethakrylat, L-hydroxystyren, 2-vínylpyrídín, N-vínylpyrrolídon, vínylacetàt. Hazí sířovadly lze joenovat například ethylendímathakrylbt, Z-hydroxypropylendímethakrylbt a odpovídající díakrylaty, 2,3-díhydroxybutylandínathakrylàt, 2,6-dívínylpyrídín a další.Vłeohny łolía uvłdłnç v tomto vynalaäu se přípravují roatokovou radíktlovou...

Polymerní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266230

Dátum: 13.12.1989

Autori: Neverov Alexandr, Goldade Viktor, Uss Valentina, Zolotovickij Jakov, Pinčuk Leonid

MPK: C08L 23/06

Značky: kompozice, polymerní

Text:

...oöpasyx na nonepxaocru rnnpomoönym nnenxy. Hpumeueume npucaxu. Axop (nuwponannoe Macno) unrnőnropon Koppoann cynbàoHawnoro Tnna - LKCK - KOHHEHTDHT cynb®oHaTaKanbuHH SMM - cynbąonar Moqennnu . » . . ~KoHcynHr - 73 npoyxw Kapôounsaunn sxcrpaxýcynbůonara Kanhunñ HMCH - MHOFOBOHBHHŘ cynhmoHaTKan 5 uMx Hnn Koncepnanonnux Mawepnanon Ha nx ocuoae . » HF-203 - Konnosnnnn KOHueHTpaTa cynbwonawa Kanbunx (§ 82) H OKHQHHTEHBHO newponaryna (12...

Polymerní léčivý přípravek s potrahovaným cytostatickým účinkem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265492

Dátum: 13.10.1989

Autori: Malý Zdeněk, Vacík Jiří, Konoplickaja Xenija, Kálal Jaroslav, Pchakadze Georgij, Kopeček Jindřich, Šanc Petr

MPK: A61K 31/74

Značky: cytostatickým, přípravy, účinkem, způsob, léčivý, polymerní, přípravek, potrahovaným

Text:

...metotrexát, rozpuštěný v minimálním množství destilované vody. Směs se pečlivě míchá 10 minut při 30 až 40 °C. Poté se k reakční směsi přidá 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol (UP 606/2), směs se míchá 1 minutu a vylije na teflonovou podložku. Po ztuhnuti se polyurethan suší při 70 a tlaku 1 až 2 mm Hg do konstantni váhy.Údaje jsou shrnuty v tabulce 1Příklady Metotrexát Voda 2,4,6-tris(dimethyl- Předpolymer aminomethyl)feno 1)Příprava...

Polymerní kompozitní materiál s elektronovou a iontovou vodivostí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265058

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bjorklund Robert, Novák Petr, Inganäs Olle

MPK: C08L 71/04

Značky: iontovou, materiál, kompozitní, elektronovou, způsob, výroby, polymerní, vodivosti

Text:

...roztoku /I/ rozptýli mono- nebo oligomery pyrrolu nebo jeho derívátú, které po přidavku oxídačniho činidla zpolymeruji na polymer /II/, polymerní kompozitní materiál se zbavi zbytku oxídačního činidla, upraví se do vhodné formy a zbaví rozpouštědla. Oxidačnim činidlem jsou látky ze skupiny peroxidu vodíku, persiranů a/nebo železitých sotňTvar polymernimu kompozitnímu materiálu se udělí způsobem podle vynálezu, záležejícím ve smisení roztoku...

Vísesložkové polymerní systémy na bázi polyamid/polysiloxan a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262741

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šimoník Josef, Běhal Miroslav, Aišman Miloslav, Vaja Jaromír

MPK: C08G 69/48, C08G 77/54, C08G 77/38...

Značky: jejich, vísesložkové, přípravy, způsob, systémy, polymerní, bázi

Text:

...postupy přípravy jsou však omezeny podmínkou, že ani jedna z obou reakcí nesmí být ukončena, pokud není přítomna druhá složka polymerního systému.Na rozdíl od dříve popisovaného řešení podle patentu USA se tedy jedná o zcela odlišný princip přípravy polýamidů modifikovaných polysiloxany, jehož novost, jednoduše řečeno, spočívá v tom, že při přípravě modifikovaných materiálů se nevychází z hotového polyamidu, ale z jeho precursorů.Příprava...

Makroporezní polymerní sorbenty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260852

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šmigol Vladimír, Frydrychová Anna, Čoupek Jiří, Vozka Stanislav

MPK: B01J 20/26, B01J 20/28, B01J 20/30...

Značky: polymerní, makroporézní, způsob, výroby, jejich, sorbenty

Text:

...1 1SEPARON BD ~ makroporézní kopolymer butylmethakrylátu s divinylbenzenem s měrným povrchem 120 mÝ/gK suspenzi 10 Separonu HEMA 300 30-40 m v 50 m 1 dest. acetonu byl přidán rcztok 1 g HEMA v 5 m ciest. acetonu a 1 ml 1 roztoku ABIBN v dest. acetonu. Vše bylo odpařeno do sucha na rotačním Vakuovém oclparováku při teplote pod 30 stupňů Celsia. Takto upravený sorbent, obsahující rovnoměrně nanesený monomer s iniciážorem byl potom za sucha...

Polymerní sorbent pro koloidní a senzorickou stabilizaci nápojů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256118

Dátum: 15.04.1988

Autori: Králíček Jaroslav, Basařová Gabriela, Veruovič Budimír, Cimburek Zdeněk, Kubánek Vladimír, Škach Josef

MPK: A23L 2/30

Značky: výroby, senzorickou, sorbent, stabilizaci, koloidní, polymerní, způsob, nápojů

Text:

...citronová nebo fosforečná v množství ekvimolárním k množství iniciátoru. Množství roztaveného 6-kaprolaktamu k rozpouštění polymerního produktu se pohybuje od 1 do 6 dílů hmot. počítáno na hmotnost polymerního produktu. 2 kg sorbentu vyrobeného podle předkládaného vynálezu při kontaktu s 1 1 nápoje obsahující organické extrakty snižuje obsah polyfenolových látek od 20 do 45 hmot. a antokyanogenů o 30 až 60 podle typu nápoje. Dodává...

Polymerní kompozice stimulující biologoické procesy osifikace a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255682

Dátum: 15.03.1988

Autori: Štol Miroslav, Kvasnička Josef, Broukal Zdeněk, Adam Milan

MPK: C08L 5/14, A61F 2/02

Značky: kompozice, osifikace, polymerní, způsob, přípravy, procesy, její, stimulující, biologoické

Text:

...Toto značně zjednodušujea zvýhodňuje její použití pro řečené biomedícinské aplikace. Tato vlastnost spolu s prokazatelně neškodným účinkem na živé tkáně předurčují tento nový aloplastický materiál pro jehopřímou aplikaci, tj. polymerizaci in situ. Kapalnou polymerační směs je tedy možnoaplikovat přímo tam, kde chceme záměrně vyvolat procesy osteoplasie či osifikace. MůžemePolymerní komposici podle současného vynálezu je však možno...

Polymerní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255535

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lepajev Anatolij, Karasev Vladimir, Tolstikov Genrich, Lepljanin Gennadij, Troickij Boris, Civadze Aslan, Ziskin Georgij, Dmitrijev Viktor, Rafikov Sagid, Golodkova Ljalja, Nikitin Jurij, Karaseva Emilia, Troickaja Larisa, Kirilenko Vladimir, Ščelokov Robert, Izmajlov Genrich, Cchakaja Nikolaj, Murinov Jurij, Ippolitov Jevgenij, Žavoronkov Nikolaj

MPK: C08K 5/41, C08K 5/07, C08K 5/32...

Značky: kompozice, polymerní

Text:

...CH 0 COÓH 0 CTB 0 H 0 HMMepH 0 P 0 noKpHTuHge npeaumaem 90. Hp 0 HyCKaHHe conneqnoro nsnyqeauñ nxenxamn, Honyqeaauu na yxaaaaaux noxzMepHuxKoMno 3 nunñ, B BHĽKMOĚ 5 qacwu cnéxrpa cocwaanaew 0 T 5 no 60. 0 ĽHêE 03 TM H 0 KpH 0 Tzz 5 npnoTceqeHuuŤ V 0 qacTn conaeqaux nyqeñ nornomamw n qącwb KpacHoüAcocTaBnHmmeň conaequoro nsnyqesna. B RDHeqaom nrore nana KpacHoü 5 cocTaBnHmmeñ /cBeTonpo 3 paq~ HDCTL B oónacwn Kpacaoñ cocwannaxmeñ...

Polymerní sulfoxid na bázi popřípadě zesíťovaného polymeru vinylalkoholu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254781

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janout Václav, Čefelín Pavel, Hrudková Hana

MPK: C08F 16/30, C08F 8/34, C08F 210/02...

Značky: polymerní, polymerů, bázi, způsob, přípravy, zesíťovaného, vinylalkoholu, sulfoxid, popřípadě

Text:

...vynálezu používá 1,w-dí-bromalkanů sa 5 až 12.Nerozpustné polymerní sulfoxidy na bázi polyvinyalkoholu7 t t hol) nejdříve nechá reagovat s ethylvinylsulfoxidem vçíâgĚŤ sulfoxídu draselného a poté s l,u)-dibromalkanem v prítomnostilze způsobem podle vynálezu přípravit tak, že se poly(viřlalko pyridínu.Dále je způsobem podle vynálezu možné postupovat tak, že se nerozpustný kopolymer poly(vinylalkohol~co-ethylen) nechá reagovat s...

Polymerní směs na bázi roztoku polyesteruretanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245871

Dátum: 15.12.1987

Autori: Skoupý Ferdinand, Novák Zdenik, Válka Miloslav

MPK: C08L 75/06, B32B 27/40

Značky: směs, roztoku, bázi, polyesteruretanů, polymerní

Text:

...polyesteru-retanu Inipranil ELH v takovém poměru, aby obsah ko polyavmidu, vzttavženo na -sušlnu, činil 20 0/0. získaná směs byla s použitím rychlomichačky při 500 ot/mrinutu kírátce promíchánra a odvzdušněiía., až do začátku varu směsi. Získaná stabilní, praktickylnesedimentující disperze kopolyamidu v roztoku polynretanu byla, za použití nože s nastavitevlnou štěrbinou nanesena na sklo. sušení probíhazlo nejdíříve při teplote 25 až 40 Cbez...

Polymerní směs na bázi ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 244212

Dátum: 15.12.1987

Autori: Marcol Josef, Mikulec Zdenik, Šnaur Václav, Somerlík Jioí

MPK: C08L 55/02

Značky: směs, bázi, polymerní

Text:

...s obsahom akrylonitrilu 35 až 50 35 hmotnostních a o viskozitě Iooney 100 až 130 IL 1 4 (100 °C) a 5 až 25, s výhodou 10 až 20 3 G hmotnostnich di-Z-etylhexylftalátu a základni polymer ABS do 100 S hmotnostních.Z této polymerni směsi po zamíchání PVC, byly připraveny fólie, které jsou vysoce honogenni, bez optických ved, s vyrovnsnými fyzikálne mechanickými vlastnostmi.Neupravený ABS polymer je v jednom stupni smíchán na válcích pýi 165 °C...

Polymerní kompozice k stimulaci adheze , růstu a diferenciace živočišných buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 247431

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ziárský Josef, Studnieka Antonín

MPK: A22C 13/00, A61L 17/00, C08L 89/00...

Značky: buněk, kompozice, stimulaci, polymerní, diferenciace, růstu, adheze, živočišných

Text:

...proto musí být napřed uvolněny přídavkem ekvivalentu alkalického hydroxidu nebo uhličitanu. Toto provádíme nejvhodněji přímo v reakčním prostředí, před tvorbou vlastníhoPro zjednodušení budou látky III. skupiny dále uváděny obecně jako amíny.Z praktických důvodů je žádoucí, aby a 1 dimin byl dobře zakotven v materiálu, jenž tvoří vlastní kultivační podložku. Nízká stabilita aldiminového vazebního seskupení V kyselém prostředí je obecně známa,...

Polymerní kompozit na bázi poIypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245616

Dátum: 15.10.1987

Autori: Borošová Gabriela, Hofbauer Henrich, Mikláš Emil, Bueko Michal, Odry Csémi Vojtich, Ševeík Bohumil, Koiš?an Vladimír

MPK: C08L 23/12

Značky: poiypropylenu, bázi, polymerní, kompozit

Text:

...sulfidů nebo disulfidů a případně jejich kombinace s organickým fosfitem obecného vzorce P 03 R 1 R 2 R 3 v hmotnostním poměru 1 1 až 1 5, kde R 1 až 3 jsou alkylované fenyly s počtem atomů uhlíku v alkylovaném rsdikálu od 9 do 15, vše v přepočtu na 100 hmot. dílů polypropylenu.Jako orgsnického fosfitu je možné použít například tris-nonylfsnylfosfitu, směs mono~ a di-nonylfenylfosfitü. Jako organických sulfidů a disulfidů lze použít...

Polymerní stabilizátor emulze typu voda v oleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 252559

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rypáček František, Saudek Vladimír, Drobník Jaroslav

MPK: A61K 9/10, C08G 69/10

Značky: emulze, polymerní, oleji, stabilizátor

Text:

...intenzitu míchání, či míchání zcela zastavit a solidifikační reakci dokončit, aniž by došlo k opětnému spojování částic. Zyláště významnou výhodou polymerů typu poly(gama-alkyl-L~glutamátů) a poly(beta-alkyl-L-aspartátú) použitých jako stabilizátorů emulze je skutečnost, že tyto polymery mohou být v organismu degradovaný na netoxické produkty, které jsou budto metabolizovány, nebo vylouči telné z organismu.K degradaci polymeru působením...

Polymerní mikročástice na bázi hydrofilních monomerů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241262

Dátum: 01.09.1987

Autori: Berka Pavel, Fišmon Ota, Münz Vladimír, Bien Jioí

MPK: C08F 220/28, C08F 2/46, A61K 39/385...

Značky: bázi, hydrofilních, polymerní, způsob, jejich, mikročástice, monomerů, výroby

Text:

...v rozmezi 5 000 až 250 000 daltonů. Poyuerní aditivum umožňuje ovlivnit rozměr čáatic. Rovněž umožňuje provádět ko polymerizaci při vyšších koncentracich. Lze jej hodnotit jako stabilizátor čáatic.Jako a vodou mísitelného rozpouštědla lze kromě Cł-Ca alkoholů použít 1,ü-dioxnn, aceton, dimethylaulfoxid, dimethylformamid, ethykJako hydrofilních monomerů lze použít 2-hydroxyethy 1 methakrylát, 2-hydroxyethylakrylát, jakož i odpovídající...

Způsob přípravy vysoce polymerní chromosomální deoxyribonukleové kyseliny značené uniformně radioizotopem .sup.14.n.C

Načítavanie...

Číslo patentu: 240392

Dátum: 15.08.1987

Autori: Holeeek Jaroslav, Gheorghiu Mihnea, Fiala Zdenik, Boeek Vladimír

MPK: C12R 1/89

Značky: chromosomální, radioizotopem, způsob, sup.14.n.c, vysoce, přípravy, polymerní, uniformně, kyseliny, značené, deoxyribonukleové

Text:

...speciálního druhu a kmene mikroorganismů.D izolace DNA ze sinic byla popsárxa pouze obecně z neraclioalçtivního materiálu a jen u. některých vybraných kmenů.Příprava vysocepolymerní DNA značené radioizotopem 140 ze sinice rodu Synechococcus má některé specifické zvláštnosti,které nebyly dosud řešeny. V návrhu technologického postupu je nutno je mít na zřeteli.Výše uvedený stav je řešen komplexním způsobem juřípravy vysoce polymerní...

Polymerní modifikační přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 237275

Dátum: 01.05.1987

Autori: Maláč Jiří, Trněný Jaromír, Lapčík Svatopluk, Grmela Vladimír

MPK: C08L 27/06, C08L 55/02

Značky: přísady, polymerní, modifikační

Zhrnutie / Anotácia:

Ke zlepšení vlastností se do PVC směsí často přidavají polymerní modifikační přísady. Reologické vlastnosti terpolymerů ABS se obvykle značně liší od reologických vlastností PVC, což působí potíže při zpracování jejich směsí. Je známo, že použití práškových typů ABS zpracování PVC směsí usnadňuje. Práškové typy ABS však poměrně snadno vybuchují. Dosud vyráběné granuláty ABS se v PVC směsech obtížně rozpracovávají i při použití delších časů a...

Nadouvatelné polymerni styrenové částice a spůsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238395

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schwarz Richard A

MPK: C08L 25/04, C08J 9/14

Značky: výroby, částice, spůsob, styrenové, nadouvatelné, jejich, polymerní

Zhrnutie / Anotácia:

Nadouvatelné polymerní styrenové částice obsahující jako nadouvací činidlo pentan a obsahující hmotnostně 0,1 až 1,0 % ethylen-bis-stearamidu a hmotnostně 1,0 až 1,5 % dibromethyldibromcyklohexanu, vztaženo vždy na hmotnost polymerního styrenu, vykazují výrazné snížení cyklu chlazení konečného tvarovaného výrobku. Ethylen-bis-stearamid a dibromethyldibromcyklohexan se mohou včleňovat do nadouvatelných částic v průběhu impregnace pentanem nebo...

Nadouvatelné polymerní styrenové částice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238394

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schwarz Richard

MPK: C08J 9/14, C08L 25/04

Značky: jejich, styrenové, nadouvatelné, částice, výroby, způsob, polymerní

Zhrnutie / Anotácia:

Nadouvatelné polymerní styrenové částice se zlepšenými charakteristikami hoření se získají včleněním 0,1 až 0,5 % hmotnostních bis(allylether)u tetrabrombisfenolu A a hmotnostně 0,6 až 1,5 % pentabrommonochlorcyklohexanu, vždy vztaženo na hmotnost polymerního styrenu, buď impregnací spolu s nadouvacím činidlem, nebo smíšením s nadouvatelnými částicemi již nadouvací činidlo obsahujícímu.

Polymerní sazový koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 239742

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalenda Milan, Jurosz Jindoich, Ruzha Jaroslav, Chytílek Jaroslav, Škodová Jitoenka, Šika Jioí

MPK: C08L 55/02

Značky: koncentrát, sazový, polymerní

Text:

...kanálové nebo termické, prípadné i organická box-viva.Jako modirikútor lze použít etylenvhxylaoetát, nejlépe v jemné práěkové formě.Jeko mzedol je možno použít kepaląých nazadel typu butylatearát, isooutylátearát,díoktylrtelít, nedicinální olej, polqpropylenglykoleteerit, polypropylenový olej jako pevných nendel etearút váponatýątearét zinečnaty, ateerin, di-stearyletylendiąmid, nydrogenovené, ztužcné lívočiáné tulq a jiné.Hodnosti...