Patenty so značkou «polymerace»

Způsob polymerace olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268812

Dátum: 11.04.1990

Autori: Saito Noriaki, Harada Masato, Iijima Makoto

MPK: C08F 4/64

Značky: olefinu, polymerace, způsob

Text:

...atomech uhliku nebo cykloalkyl o § až 20 konoch uhliku a Wcímž se získá pevný produkt I, a takto získaný pevný produkt I se uvede do reakce se složkou C, která sestává znalogenldu titanu, který je možno vyjádřit obecným vzorcemkde X znamená atom chloru nebo bromu,R 9 znamená alkylový nebo arylový zbytek vždy o 1 až 20 atomech uhlíku neboh) vanadylhalogenldu a/nebo vanadlumhalogenldu, který je možno vyjádtít obecným vzorcemX znamená atom chloru...

Způsob suspenzní polymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268164

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nakahara Masanobu, Noguki Genji, Itoh Kenichi

MPK: C08F 2/20

Značky: polymerace, suspenzní, způsob, vinylchloridu

Text:

...vzorce I, kde R je methylová skupina, p 0, q 2,6 v průměru a r 0. Tato sířovadla se mohou použít bud jednotlive nebo v kombinaci dvou nebo více druhů podle potřeby.Příkladem polymerovatelné nenasycené karboxylové kyseliny, která se má kopolymerovat s výše popsaným siřovadlem, je kyselina akrylová, methakrylová, itakonová, chlorekrylová, kyanakrylová, J -fenylakrylovó, ob-benzylakrylovú, krotonová, maleinová, fumarová, sorbová B...

Způsob přípravy kluzných kompozitních desek s řízeným gradientem plniva metodou aniontové polymerace 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267231

Dátum: 12.02.1990

Autori: Barta Jiří, Holý Ladislav, Horský Jaroslav, Škudrna Jaroslav

MPK: B29C 41/04, B29K 77/00

Značky: polymerace, způsob, desek, plniva, kompozitních, metodou, 6-kaprolaktamu, přípravy, gradientem, řízeným, aniontové, kluzných

Text:

...směsi do formy. Lioí forma je při napouštění odkloněna od vodorovné polohy pod úhlem 10 až 80 stupňů,její plnění se řídí odvzdušněním v horní části formy a po naplnění je ustavena do vodorovné polohy za účelem vytvoření koncentračního gradientu plniva. Alespoň jedno z použitých- 3 - 267231 plniv je vakuově odplyněno a případně je upraveno nánosem tekutého maziva v množství 2 až 40 hmotnostních procent na hmotu plníva.Vlçuwlhi...

Zařízení určené k nanášení polymerních organických povlaků, zejména polymeru paraxylenu a jeho substituovaných derivátů metodou vakuové polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 266802

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hruška Jiří, Kryštufek Jan, Klinský Vladimír, Hlavatý František, Vognar Miroslav

MPK: C23C 14/56

Značky: vákuové, polymerů, derivátů, nanášení, polymerace, organických, určené, zejména, paraxylenu, povlaků, zařízení, substituovaných, polymerních, metodou

Text:

...nanášení povlaku je prostor odpařování polymeru vyroben z průhledného materiálu, např. ze skla.Výhody uvedeného zařízení spočívají v tom, že tlaky jsou regulovány na několika místech zařízení regulovatelnými ventily a pohybují se podle potřeby od 1,33 do 133,3 Pa. Součástí zařízení je regulace teploty ukládacího prostoru, chlazeného vodou nebo tekutým dusíkem. Pro udržení konstantní vrstvy povlaku polymeru je v prostoru ukládání umístěn...

Způsob suspenzní polymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266570

Dátum: 12.01.1990

Autori: Itoh Kenichi, Noguki Genji, Tanaka Motoaki, Ohba Hitoshi

MPK: C08F 2/20

Značky: vinylchloridu, suspenzní, polymerace, způsob

Text:

...blokove kopolymery, parciální estery glycerínu s mastnou kyselinou, parciální estery sorbitanu s mastnou kyselinou, parciální estery pentaerytritolu s mastnou kyselinou, monoestery propylenqlykolu s mastnou kyselinou, parciální estery sacharôzy s mastnou kyselinou, parciálni estery polyoxyethylensorbitanu s mastnou kyselinou,parciální estery polyoxyethylensorbitu s mastnou kyselinou, parciálni estery polyoxyethylenglycerinu s...

Způsob katalytické polymerace alfamonoolefinů kontinuálním způsob v plynové fázi ve fluidním loži

Načítavanie...

Číslo patentu: 265241

Dátum: 13.10.1989

Autori: Liu Han Tai, Miller Douglas, Gaines David Mason, Hussein Fathi David

MPK: C08F 4/64, C08F 2/34

Značky: plynové, kontinuálním, loží, fázi, polymerace, způsob, fluidním, alfamonoolefinů, katalytické

Text:

...účely při přípravě daného katalyzátoru, budou označovány sloučeniny, které jsou donorem elektronů,a které jsou používány pro přípravu prokatalyzátoru jako elektronový donor, a sloučeniny,které jsou donorem e 1 ektronů,a které se používají pro úpravu selektivity jako činidla pro úpravu selektivity.Jako příklady sloučenin hořčíku, které obsahují halogen, které jsou používány jako výohozí látky pro halogenační reakci, která se používá při...

Způsob polymerace polymerovatelného monomeru v plynné fázi a polymerační reaktor s fluidním ložem pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264120

Dátum: 13.06.1989

Autori: Simpson Larry, Rhee Seung

MPK: C08F 2/34

Značky: provádění, polymerovatelného, polymerace, plynné, tohoto, fluidním, monomerů, způsobu, reaktor, polymerační, fázi, ložem, způsob

Text:

...fluidního lože se odvádí jednak částice polymerního produktu a jednak recírkulovane proudy. Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že se proud polymerovatelné tekutiny zaváděný do mísící komory rozděluje pomocí prstencového usměrňovače toku do dvou proudů, 2 nichž první teče po vnější obvodové dráze směřující vzhůru podél stěny mísící komory a druhý teče po dráze směřujíoí vzhůru, která je kolmá k rozdělovacímu patru a vede podel...

Způsob snížení samozápalnosti organolithného iniciátoru polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 261968

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kuchynka Petr, Čermák Jiří, Pleska Alexander, Sufčák Miloslav, Janko Jaromír, Reiss Jiří

MPK: C08F 4/48

Značky: organolithného, způsob, samozápalnosti, polymerace, snížení, iniciátorů

Text:

...na oxidovaném povrchu ochrannou vrstvič« ku. Ochranný prostředek lze přimisit jak do reakční násady při přípravě iniciátoru, tak i do iniciátoru izolovaného od přebytku lithia.Účinek ochranného prostředků podle vynalezu vzrůstá s jeho množst-vím přimíšeným k iniciátoru až do poměru, kdy je samozápalnost zcela potlačena. Horní hranicemnožství ochranného prostředku přimíšené~ ho k iniciátoru není určena účinkem na snížení samozápalnosti,...

Způsob suspenzní polymerace a/nebo kopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260081

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dobeš Martin, Koubek Ivan, Daniel Ladislav, Novák Zdeněk, Šejba Jan, Brynda Jiří, Skala Otto, Mařík Jiří, Štěpánek Josef, Štolba Václav

MPK: C08F 14/06, C08F 2/18

Značky: způsob, kopolymerace, polymerace, suspenzní, vinylchloridu

Text:

...byl uzavřen a po vypláchnutí volného prostoru dusíkem byl evakuován na 1,866 kPa. za míohání bylo pak nadávkováno 2 400 o vínylohloridu.Po ukončeném dávkování vinylchloridu byl reaktor vyhřát pomoci pláště duplikátoru na polymerační teplotu 59 °C. Polymerece byla ukonćena po poklesu tlaku o 0,2 MPa, ochlazením reaktoru a odpuštěnim nezreagovaného monomeru.Do reaktoru o vnitřním objemu 8 1 bylo nadávkováno 500 ml demin. vody 20 °C teplé....

Způsob suzpenzní polymerace a/nebo kopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260080

Dátum: 15.11.1988

Autori: Novák Zdeněk, Koubek Ivan, Brynda Jiří, Dobeš Martin, Skala Otto, Štolba Václav, Šejba Jan, Mařík Jiří, Daniel Ladislav, Štěpánek Josef

MPK: C08F 14/06, C08F 2/18

Značky: kopolymerace, způsob, suzpenzní, polymerace, vinylchloridu

Text:

...a duplikátorem bylo nadávkováno 4 200 9 vodné fáže 5 teplotě 20 °C obsahující demineralizovanou vodu s 3,4 g směsi methylhydroxypropylcelulozy a hydroxypropylcelulozy. Dále byly přidány ostatní složky potřebné do polymerační směsi a iniciátory. Reaktor byl uzavřen a po vypláchnutí volného prostoru dusíkem byl evakuován na 1,866 kPa. za míchání bylo nadávkováno 2 400 g vinylchloridu. Po ukončeném dávkování VCM byl reaktor vyhřát pomocí...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na bifunkční živé homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 242617

Dátum: 01.05.1988

Autori: Jasonik Jan, Král Pavel, Mahelka Svatoslav, Kožiálová Helena, Matijíeek Jan, Tomášek Václav, Palík František, Štirba Ladislav, Waitzmann Rudolf

MPK: C08F 36/06

Značky: bifunkční, živé, butadienu, způsob, selektivní, polymerace, frakcí, kopolymery, homopolyméry

Text:

...uspokojivé konverze.Jestliže se provádí s těmito roztoky inioiátoru, obsahujícími éter, polymerace, dochází velmi snadno ke snižování aktivity iniciátoru a polymeru V důsledku štěpení éteru. Proto známé způaoby předpokládají úplnou nebo částečnou náhradu éteru před polymerační reakcí nepolárním roz.pouštědlem (USA 3 v 3 404, USA~ 3 388 17 a, NSR-DAS 1 76 s 188,NSR-DOS 1 817 479), nebot při polýmeraci čistého l,3-buta Ň dienu v uhlovodíoíoh i v...

Způsob polymerace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256764

Dátum: 15.04.1988

Autori: Navrátilová Hana, Pololáník Luboš, Šopf Jiří, Trampota František, Ottis Jiří, Karhan Pavel, Pokojný Josef, Dvořák Stanislav, Lesná Marie, Mejzlík Jiří

MPK: C08F 110/06, C08F 4/64

Značky: propylenu, polymerace, způsob

Text:

...estery organických kyselín v uhlovodíkovém rozpouätědle a pak se použije Jako základní složka katalytického systému při polymeraci propylenu,sníží so podíl jemných polymorních částic ve výsledném produktu (DE 3021-296).Analýza prezentovaných postupů prokázala, že stále JeštěvexistuJíznačně rezervy v možnoeteoh dalšího prohlubování mo TiCIB.dirikaöníoh erektů doncrových komponent na pclymeraöní parap motry chloridu titanitého při výrobě...

lniciátor polymerace ethylenu a jeho kopolymerace s.alfa. olefiny, obsahující alespoň jednu organokovovou sloučeninu hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244667

Dátum: 15.04.1988

Autor: Koutecký Vlastimil

MPK: CO8F 4/62, C08F 4/52, C08F 10/02...

Značky: polymerace, kopolymerace, sloučeninu, ethylenu, s.alfa, lniciátor, organokovovou, alespoň, jednu, obsahující, hliníku, olefiny

Text:

...III R výhodné znamená etylový zbytek, X znamená chlor a 5 má hodnotu 0,33.Vliv iniciátorů podle vynálezu na polymeraci etylenu za vyššího tlaku a vyšší teploty je pozoruhodný tím, že když jsou iniciátory použity společně s daným katalyzátorem,umožňují výrazně zvýšit střední molekululovou hmotnost vyrobeného polymeru v porovnání S dialkylaluminiumhalogenidem nebo trialkylaluminiem, aniž by měly záporný vliv na jiné parametry, zejména na...

Urychlovače radiační polymerace epoxiakrylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255295

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wiesner Ivo, Křivánek Jiří, Klátil Karel, Pipota Jiří

MPK: C08F 2/54, C08G 59/17, C08K 5/34...

Značky: urychlovače, epoxiakrylátů, radiační, polymerace

Text:

...Tato emise znamená zvýšení přikonu energie V blizkosti kovových atomů a tedy urychleni polymeračni reakce s radikálovým mechanismem.Bezrozpouštědlová kompozice na bázi epoxyakrylátového oliqomeru, rozpuštěného v monomezním esteru kyseliny ąkrylové nebo metakrylové, ve směsi s kyselinou akrylovou je vytvráitelná radiačně-chemickou polymeraci při ozářeni dávkou 150 kGy, tj. 150 kJ.kq 1. Přítomnost kovových urychlovačů dovoluje tuto dávku...

Způsob polymerace alfa-olefinů v organických nepolárních rozpouštědlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255082

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jelínek Jaromír, Vitvar Milan, Pokorný Petr, Ottis Jiří, Švajgl Oldřich, Pololáník Luboš

MPK: C08F 4/76, C08F 2/06

Značky: polymerace, rozpouštědlech, způsob, alfa-olefinů, organických, nepolárních

Text:

...kyselín,amin, siloxany, fosfidy a podobné. Optimální molární poměr organických komponent k titanukolísá u jednotlivých katalytických systémů mezi 0,001 až 50. U některých systémů je možno třetí složku vynechat.K regulaci molekulové hmotnosti produkovaného polymeru je do polymeračních reaktorü dáwuwán vodík, přičemž jeho koncentrace v plynné fázi reaktorú se pohybuje v rozmezí 0,1 nol., až 10 mol. s ohledem na žádaný index toku výsledného...

Způsob emulzní polymerace nebo kopolymerace nenasycených monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236237

Dátum: 01.02.1988

Autori: Horký Jaroslav, Kaška Jiří, Ditl Pavel, Matějíček Alois, Skoupil Jan

MPK: C08F 220/02, C08F 2/24, C08F 212/08...

Značky: monomerů, polymerace, emulzní, nenasycených, kopolymerace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zvyšení polymerační rychlosti a zvýšení konverze monomerů při přípravě vodných disperzí emulzní polymerací nenasycených monomerů se dosáhne tak, že se směs monomerů, vody a povrchově aktivních látek nebo emulze připravené z těchto složek nejprvé podrobí v atmosféře inertního plynu intenzivnímu míchání se specifikovanou intenzitou příkonu energie a při specifikovaném smykovém napěti, potom se za stáleho míchání o podstatně nizší intenzitě přidá...

Způsob polymerace a kopolymerace .alfa. -olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241115

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bednáo Peter, Huba Mikuláš, Málik Ladislav

MPK: C08F 236/06, C08F 10/02, C08F 4/64...

Značky: alfa, kopolymerace, způsob, olefinu, polymerace

Text:

...katalytické komponenty /a/,jsou výhodné ty, ve kterých je kov čtyřvazný. a to vzhledem k jejich rozpustnosti v uhlov/odicích. Jako příklady lze uvést TiCl 4, Ti/0 C 4 I-Í 9/4 a Ti/0 iso-C 3 H 7/4.Z organických haloqenovaných sloučenin jsou zvláště vhodné elkylchloridy, a anorganic kých haloqenovaných sloučenin jsou výhodné chlotidy těžkých kovů, kde kov může existovat alespoň ve dvou oxidačních stupních a které jsou v okamžiku použití ve...

Způsob katalytické polymerace alespoň jednoho olefinového monomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253599

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gross Laurence, Noshay Allen

MPK: C08F 2/34

Značky: způsob, polymerace, alespoň, jednoho, olefinového, katalytické, monomerů

Text:

...nebo Ziegler-Natta-ova typu. Výrazem katalyzátor o vysoké aktivitě se rozumí bučZieglerův katalytický systém, který je schopen při polymeračnim postupu v suspenzi tvořené alifatickým uhlovodikovým rozpouštědlem nebo roztokem kapalného monomeru vyrobit etylenové komopolymery a/nebo kopolymery při úrovni produktivity řádově alespoň 200 000,s výhodou alespoň 500 000 g plastu na 1 q přechodného kovu použitého v katalyzátoru,...

Způsob urychlení aniontové polymerace 2-pyrrolidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238536

Dátum: 01.11.1987

Autori: Brožek Jiří, Králíček Jaroslav, Roda Jan

MPK: C08G 69/24, C08G 69/20

Značky: aniontové, způsob, urychlení, polymerace, 2-pyrrolidonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se polymerační násada tvořená monomerem a iniciačním systémem, popřípadě její část tvořená monomerem a 1-kaprolaktim-6-kaprolaktamem temperuje v teplotním intervalu 70 °C až 250 °C s výhodou 100 až 150 °C 5 minut až 5 hodin s výhodou 0,5 až 5 hodin a potom se nechá polymerovat při teplotě 15 až 70 °C.

Způsob emulzní polymerace nebo kopolymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 253230

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zatloukal Mojmír, Kaška Jiří, Frýbertová Daniela, Šňupárek Jaromír, Vaňouček Jaroslav, Pivoňková Alena, Tesař Jaroslav

MPK: C08F 12/08, C08F 2/22, C08F 2/10...

Značky: emulzní, polymerace, způsob, kopolymerace

Text:

...hydrogensiřičitanů, dithiosiřičitanů či thiosiranů se přidá 0,1 až 25 t hmot. aminoaktivnich a/nebo neionogennich povrchově aktivnich látek, zejména ze skupiny alkylarylpolyetylenglykoléther sulfátů, alkylpolyetylenglykoléther sulfátů, alkylsulfojantaranů,alkylarylsulâonanů, alkylfenolpolyetylenglykolétherů, alkylpolyethylenglykolétherů, kopolymerů ethylenoxidu a propylenoxidu. Tyto směsné roztoky se potom přidávají postupně v...

Způsob polymerace nebo kopolymerace monoolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252817

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gamba Alessandro, Corbellini Margherita, Busetto Carlo

MPK: B01J 27/08

Značky: kopolymerace, polymerace, způsob, monoolefinů

Text:

...a trihalogenidůjednoho nebo Více kovů je možno jako sloučenin, ktoré jsou donorem halogenu, použítorganických halogenidů, a ve výhodném provedení tohoto postupu prípravy se použije sloučeniny obecného vzorceve kterém znamená X atom chloru nebo bromu,m je číslo od 1 do 18, ax znamená číslo od 1 do 4, přičemž sloučeniny tohoto obecného vzorce mohou současně sloužit jako ředidlo. V alternativním provedení přípravy této katalytické složky je...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1,3 z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252655

Dátum: 17.09.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth, Stubenrauch Dieter

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: selektivní, způsob, frakcí, butadienu-1,3, polymerace

Text:

...aromatickém uhlovodíku, zejména v benzenu nebo toluenu, za molárního poměru vinylových skupin v aromátech k trilithiové sloučenině 12 až 110, za teplot 198 až 423 K, 5 výhodou 263 až 373 K.Tyto iniciátory jsou nerozpustné v reakčním médiu a používají se jako suspenze v odpovídajícím rozpouštědle. Jsou to lineární nezesítované a nízkomolekulárni organolithné sloučeniny, a jsou tak zvláště vhodné k syntéze nízkomolekulárních...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1,3 z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252402

Dátum: 17.09.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: selektivní, polymerace, frakcí, způsob, butadienu-1,3

Text:

...v homogenní fázi, avšak tvorba polymerů definované relativní molekulové hmotnosti zůstává nadále problematická. ÁRovněž přídavek polárních rozpouštědel zlepšuje rozpustnost iniciátoru v uhlovodíoích. Mnohé iniciátory se dají připravovat výhradně v přitomnosti silných polárních rozpouštědel. Provádí-li se v takovýchto iniciátoreoh, obsahujíoíoh např. éter, roztoková polymerace, snadno se objevují vedlejši reakce, jako je přerušování...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240558

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kantorovie Grigorij Gelmutovie, Machov Jurij Alexaddovie, Bloch Michail Abramovie, Baburin Sergej Vjaeeslavovie

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: sub.4.n, selektivní, frakcí, polymerace, butadienu-1, způsob

Text:

...polymery s vysokou molekulovou hmotnosti, například 200 000, tak i s velmi nízkou molekulo-vou hmotnosti, například 1000 až 10 000.samozřejmě lze připravovat i kopolymery butadienu, přldá-li se vhodný aniontově kopolymerovatelný monomer jako isopren, styren, nebo alia-metylstyren k C 4 Írakci.Aktivní konce řetězců výsledných živých polymerů je možno funkcionalizovat o sobě známým způsobem elektrofilnimi činidlý tvořícimi koncové skupiny...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240557

Dátum: 15.08.1987

Autori: Coniva Margarita Mineeva, Minkov Minko Petkov, Gudkov Vjaeeslav Konstantinovie

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: polymerace, frakcí, butadienu-1, selektivní, sub.4.n, způsob

Text:

...lze provadět za atmosferického tlaku, popřípadě za zvýšeného tlaku. Doba polymerace je zpravídla 1 až 3 hodiny.Potřehné množství iniciátoru se stanoví podle požadované molekulové hmotnosti polymeru, nebot se jedná o stechiometrickou polymeraci. Powclle vynálezu lze přípravit jak polymery s velmi vysokou molekulovou hmotnosti, například 200 000, tak i s velmi nízkou molekulovou hmotnosti, například 1 000 až 10 000.samozřejmě lze přípravovat i...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240556

Dátum: 15.08.1987

Autori: Mineev Konstantin Konstantinov, Gošev Ivan Tomov, Angelov Angel Simeonov, Manov Nikola Ljubenov

MPK: C08F 36/06

Značky: způsob, butadienu-1, frakcí, selektivní, polymerace, sub.4.n

Text:

...lze provadět za teplot 198 až 423 K, s výhodou při 263 až 373 K, za atmosférického tlaku nebo při zvýšeném tlaku. Polymeračiíí doba je zpravidla 1 až 3 h. Použité množství iniciátoru se řídí požadovanou molekulovou hmotnosti polymeru, nebot se jedná o stechiometrlckou polymeraci.Podle vynálezu se mohou připravovat »polymery s velmi vysokou molekulov-ou hmotnosti ziapříklad 200000 ale i velmi nízkou molekulovou hmotnosti, například...

Způsob přípravy bifunkčních iniciátorů polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 237359

Dátum: 01.08.1987

Autori: Fröhlich Hans-otto, Klein Wilfried, Antonová Elisabeth, Scholz Peter, Weber Lothar

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: iniciátorů, přípravy, polymerace, bifunkčních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bifunkčních iniciátorů polymerace, rozpustných v uhlovodících, s rozdílnou reaktivitou obou vazeb kovového prvku, reakcí diaminů s lithiumorganyly tak, že se nechají reagovat s lithiumalkyly v nepolárních rozpouštědlech za molárního poměru 1 : 2.

Způsob polymerace v suspenzi za přítomnosti peroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239920

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jahnel Richard, Oswald Anton

MPK: C08F 4/34, C08F 14/06, C08K 5/14...

Značky: peroxidu, suspenzí, přítomnosti, způsob, polymerace

Text:

...peroxidů.Kromě organickěho oeroxidu má vodná emulze obsahovat 2 až 20 hmotnostníoh , s výhodou 5 až 15 hmotnostních alkanolu o 1 až 4 atomech uhlíku n/nebo nlknndíolu o 2 až 4 atomech uhlíku. Přítomnost těchto alkoholu vede k uodstatnému snížení teploty tání emulze. V závislosti na složení Jsou emulze kapalné aři tealotě -10 až -25 °C. Při velmi nízká teplotě mohou některá peroxidy tubnout, což nyovlívňuje neoříznivě stálost amulze.V...

Způsob polymerace nebo kopolymerace monoolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250665

Dátum: 14.05.1987

Autori: Greco Alberto, Osellame Mirko, Corbellini Margherita

MPK: B01J 27/08

Značky: způsob, monoolefinů, kopolymerace, polymerace

Text:

...ředidla, které je vybráno ze skupiny zahrnující elitatické a aromaticke uhlovodíky nebo jejich směsi. V případě, kdy se v postupu podle uvedeného vynálezu použije organické sloučeniny jako donoru halogenu, potom může tato sloučeiíina sloužit zároveň jako ředidlo.Při praktickém provádění výše Lívedeného postupu prípravy katalyticke složky na bázi trihalogenidu titanu a jednoho nebo více halogenidu kovu bylo zjištěno, že vedlejší produkty výše...

Způsob řízení procesu kotinuální polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 238767

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubánek Vladimír, Štěrbáček Zdeněk

MPK: C08F 2/00, C08G 69/18

Značky: způsob, kotinuální, polymerace, řízení, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení procesu kontinuální polymerace např. alkalického polyamidu, ať již ručně nebo automaticky. Jeho podstata spočívá v tom, že průběh polymerační reakce je usměrňován změnou teploty či úpravou teplotního gradientu v reaktoru podle okamžité hodnoty zdánlivé viskozity taveniny, a to na základě zjištěné závislosti zdánlivé viskozity taveniny na teplotě.

Způsob polymerace nebo kopolymerace konjugovaných diolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249520

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ferraro Domenico, Bruzzone Mario, Carbonaro Antonio

MPK: C08F 36/04, C08F 4/66

Značky: polymerace, způsob, konjugovaných, diolefinů, kopolymerace

Text:

...je ve výhodném provedení vybráno ze skupiny zahrnujicí uhlovtídíkova alifaticlká rozpouštědla,ve výhodném provedení se použije hexanu.Pořadí, ve kterém se uvedené tři složky katalytického systému uvádí do kontaktu při přípravě tohoto łrçaítalytického systému není důležité jak z hlediska kinetieky, tak z hlediska následné polymerízační reakce.Připravený katalyzábor může být rovněž puooeohán stárnutí po dlouhé časové intervaiy, aniž by nastaly...

Způsob polymerace ethylenu nebo kopolymerace ethylenu s alfa-olefiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236699

Dátum: 15.02.1987

Autor: Le Brasseur Genevieve

MPK: C08F 4/76, C08F 4/64, C08F 10/02...

Značky: alfa-olefiny, způsob, polymerace, ethylenu, kopolymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace ethylenu nebo kopolymerace ethylenu s alfa-olefiny majícími 3 až 8 uhlíkových atomů. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se polymerace nebo kopolymerace provádí při teplotě 20 až 350 °C a tlaku 0,1 až 250 MPa v přítomnosti katalyzátoru obsahujícího katalyticky účinnou složku obecného vzorce MnMg(OR)2+4a-mXm, ve kterém M znamená přechodový kov ze skupiny zahrnující kovy IV.a až VI.a skupiny periodického systému prvků,...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na hvězdicovité homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 237591

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fröhlich Hans-otto, Griehl Volker, Scholz Peter, Stubenrauch Dieter, Antonová Elisabeth, Weber Lothar

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: selektivní, hvězdicovité, způsob, homopolyméry, frakcí, butadienu, kopolymery, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na hvězdicovité homopolymery nebo kopolymery, popřípadě s funkčními skupinami, s předem zvolenou molekulovou hmotností, v homogenní fázi v přítomnosti organolithiových iniciátorů. Podle vynálezu se jako iniciátory použijí uhlovodíkové roztoky organopolylithiové sloučeniny, získané reakcí meta nebo paradivinylbenzenu nebo jejich směsi s alkylmonolithiovou sloučeninou, zejména sekundárním...

Způsob přípravy polyfunkčních iniciátorů polymerace obsahujících lithium

Načítavanie...

Číslo patentu: 237589

Dátum: 15.01.1987

Autori: Antonová Elisabeth Schkopau, Popov Georgi, Griehl Volker

MPK: C07F 1/02, C08F 36/04, C08F 4/48...

Značky: přípravy, iniciátorů, polyfunkčních, obsahujících, polymerace, lithium, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polyfunkčních iniciátorů polymerace, obsahujících lithium, reakcí divinylbenzenu monoalkyllithiovou sloučeninou, zejména sekundárním butyllithiem v uhlovodíkových rozpouštědlech. Podle vynálezu se k roztoku alkyllithia v uhlovodíkovém rozpouštědle přidá postupně roztok směsi meta a paradivinylbenzenu za molárního poměru divinylbenzenu k alkyllithiu n:n+1, přičemž n jakékoliv číslo větší nebo rovné dvěma. Uhlovodíkovým...

Způsob polymerace olefinů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248023

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hattori Nobutaka, Yanoshita Minoru, Funahashi Wataru

MPK: C08F 10/00

Značky: tohoto, způsobu, olefinu, provádění, způsob, zařízení, polymerace

Text:

...třeba dosáhnout fhomogenního rozdělení teplot a v neposlední řadě je nutno zajistit, aby neclocházelo k podstatnému úniku částeček ze zařízení.Podle uvedeného Vynálezu byla učiněna řada pokusů za účelem odstranění uvedených problémů, přičemž bylo zjištěno, žetyto problémy dosavadního stavu techniky mohou být odstraněny použitím nezbytně nutné kombinace dále uvedených znaků,které tvoří podstatu uvedeného vynálezu.Cílem uvedeného vynálezu je...

Způsob přípravy iniciátorů polymerace, obsahujících lithium

Načítavanie...

Číslo patentu: 237518

Dátum: 15.12.1986

Autori: Griehl Volker, Anton Elisabeth

MPK: C08F 4/48

Značky: lithium, iniciátorů, polymerace, způsob, přípravy, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy iniciátorů polymerace obsahujících lithium reakcí divinylbenzenu s organolithiovou sloučeninou. Roztok divinylbenzenu v uhlovodíkovém rozpouštědle se přidává k roztoku organodilithiové nebo organotrilithiové sloučeniny v uhlovodíkovém rozpouštědle, v éteru nebo ve směsi uhlovodíku s éterem. Molární poměr vinylových skupin v divinylbenzenu k di- nebo tri-lithiové sloučenině je v rozmezí 1 : 1 až 1 : 10.