Patenty so značkou «polyetylen»

Spôsob výroby polyetylén tereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11238

Dátum: 05.04.2007

Autor: Konuma Shinya

MPK: C08G 63/80, C08G 63/87, C08J 5/00...

Značky: polyetylen, tereftalátu, výroby, spôsob

Text:

...akopolykondenzačného katalyzátora. Hlavná zložka oligoméru je cyklickýtrimér etylén tereftalátu a je V nasledujúcom texte označovaný ako Cy-3.0009 Existuje tu problém, že oligomér prítomný V polyetylén tereftalátovej granule alebo oligomér vytvorený počas lisovacej adherézie polyetylén tereftalátu ako biely prášok na valcoch napínacieho zariadenia alebo na valcoch zahrievacieho zariadenia ho znečisťuje alebo problém, že oligomér sa stáva...

Polyetylén pro tvarované výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270087

Dátum: 13.06.1990

Autori: Filípek Evžen, Pešta Pavel, Křivánek Josef, Říha Milan, Balabán Luboš, Legeza Vasil

MPK: C08L 23/06

Značky: tvarované, polyetylen, výrobky

Text:

...sorbovány na povrchu sazí, zatím co 2. složka - fenolický antioxidant je dávkován v práškové nebo kapalná formě přímo do polymerní směsi.Mezi zkoušenými látkami zvláštä vynikly ligninsulfonáty a technická produkty obsahující tyto funkční skupiny, která jsou známy jako sulfitová výluhy, ovšem po úpravě pH z původní kyselé oblasti na pH 6 až 8,5. Jako fenolické antioxidanty se ukázaly v těchto systémech velmi účinné některá fenoly, substituované...

Lineární polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 259457

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hupka Ladislav, Knor Zdeněk, Balabán Luboš, Mašková Hana

MPK: C08L 23/06

Značky: lineární, polyetylen

Text:

...účinkom slunečního záření. Jak bylo zjiětěno při podrobnějším průzkumu, jde především o oxid křmičitý o vysokém povrchu. který má schopnost sorbovat na svém povrchu mnohonásobne větší množství 2-hydroxy-A alkoxybenzofenonu oproti všem ostatním lćtkám používaným proti inhibici fotodegradace.Vedle výrazných sorpčních vlastností vysoce dispergovaného oxidu křemičitého je třeba navíc vyzvednout jeho homogenizační vlastnosti. Vzhledem k...

Polyetylén nízkej hustoty pre výrobu tlakových rúr s dovoleným napätím väčším alebo rovnym 3,2 Mpa

Načítavanie...

Číslo patentu: 257130

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kašovic Vratko, Krivošík Ivan, Ambrušová Marta, Krb Rastislav, Halgaš Milan, Kopernický Ivan, Šimko Karol, Sáraz Jozef

MPK: C08L 23/06

Značky: nízkej, dovoleným, tlakových, polyetylen, rovným, napätím, výrobu, väčším, hustoty

Text:

...0,932 g/cm 3, odolnosťou voči korózii za napätia v prostredí tenzoaktívnych látok 300 h, oxidačnou stálosťou 40 min., medzou pevnosti v ťahu pri pretrhnuti 13,1 MPa,pevnosťou v ťahu na medzi klzu 10,1 MPa s obsahom sadzí 2,5 , disperziou sadzí podla pozadia 4, disperziou sadzí podla klasifikačného čísla 14 a obsahom antioxidantu 4,4-tiobis(Z-terc.butyl-ö-metylfenolu 0,2 hmot. na hmotnosť polyméru. Z tohto polyméru boli pripravené rúry Q)...

Lineární polyetylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 254545

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čapka Oldřich, Balabán Luboš, Vašátková Jiřina, Pešta Pavel

MPK: C08K 5/52, C08L 23/04, C08K 5/13...

Značky: lineární, polyetylen

Text:

...aduktů, volné fenoly, fosfit a oxidačni produkty všech 3 primárnich komponent.Při experimentech prováděných s různými koncentračnimi poměry těchto 3 složek se ukázalo, že optimálnich výsledků se dosahuje, pohybují-li se koncentrace prímárnich produktů 2,6-ditercbutylfenol vysokomolekulárni fenol fosfit v rozmezi koncentračnich poměrů (1 až 4)vyrobený granulát se v další fázi zpracovává např. vyfukováním na mikrotenove fólieo tlouščce 0,005...

Barevný polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 238531

Dátum: 01.11.1987

Autori: Legeza Vasil, Vláčil Jan, Balabán Luboš, Gross Petr

MPK: C08L 23/06

Značky: barevný, polyetylen

Zhrnutie / Anotácia:

Světelně stabilizovaný polyetylen pro vstřikované výrobky, obsahující stabilizátory, barviva, popřípadě další zpracovatelské přísady, které kromě základní polymerní složky obsahuje 0,015 až 0,1 % hmot. fenolického antioxidantu, který má terciální butylové skupiny v obou ortopolohách k hydroxylu a v parapoloze skupinu CH3 nebo -CH2-CH2-C-OR, kde R je hexadecyl nebo oktadecyl nebo symetrický pentaerythrityl), 0,05 až 0,3 hmot. % fosfitu typu P-...

Pigmentový a plnený nízkohustotný polyetylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 241584

Dátum: 15.09.1987

Autori: Maier Wilfried, Rodriquez Benjamin Pagurayan, Schöffmann Franz, Wrulich Herwig

MPK: C04L 23/06

Značky: polyetylen, pigmentový, plnený, nízkohustotný

Text:

...čo sa prejavuje -silnou tepelnou »degraidaciou polyetylénu, pri ktorej »vznikajú plynné nizkomoleikul-ové produkty.Nakolko sa pri extrúznom nanášaní pracuje s pomerne vysokými odtahovými rýchlos 241584ťami taveniny od 60-40 D m/min, pri veľmi malých hrúbkach nanášaného filmu od 20 až 40 m, plynové bwubli-ny v tavenine spôsobujú trhanie clony taveniny, pričom dochádza k nero-vnorstiam na povrchu extrúdovaného filmu až k vytváraniu rnepokrytých...

Barevný polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 237731

Dátum: 15.04.1987

Autori: Balabán Luboš, Gross Petr

MPK: C08K 5/13, C08K 3/22, C08K 5/52...

Značky: polyetylen, barevný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká barevného polyetylénu o indexu toku 5 až 18 g/10 min. stabilizovaného proti účinkům slunečního záření, obsahujícího 0,015 až 0,3 hmotnostních % fenolického antioxidantu, který má v ortopolohách terciární butylové skupiny a v p-poloze skupinu -CH2-CH2-COOR, (kde R je hexadecyl, oktadecyl nebo symetricky substituovaní pentaeritrytyl), nebo metyl, 0,02 až 0,3 hmotnostních % trifenylfosfitu substituovaného alkyl nebo styrylskupinou...

Zařízení pro nanášení základní lepící hmoty pod polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 239609

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kratochvíla Ladislav, Slánský Bohuslav, Juránek Josef

MPK: B05C 3/08

Značky: nanášení, zařízení, polyetylen, hmoty, lepicí, základní

Text:

...vnitřním vybraní redukčního elementu je uložen výstupní stěrací kalibr sevřený přítlačným prstencem, závitově spojený s redukčním elementem. Mezi vstupní a výstupní hlavicí je vloženo pouzdro, tvořené dvěma soustřednými trubkami, které mají po svém obvodu řadu vzájemné si odpovídajících otvorú, přičemž alespoň jedna z trubek je uložena otočně. iZařízení podle vynálezu je ve srovnání s vysokotlakými hnětači jednoduché a energetickyméně náročné....

Stabilizovaný polyetylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 233433

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kizlink Juraj, Sedlář Jiří, Brenner Rudolf, Citovický Pavol, Benč Gabriel, Rattay Vladimír, Lesná Marie, Chrástová Viera, Žák Karol, Mejzlík Jiří

MPK: C08L 23/06

Značky: polyetylen, stabilizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný polyetylén obsahujúci 97 až 99 % hmot. polyetylénu s obsahom 0,1 až 0 2 % hmot. antioxidantov ako 2,6-ditercbutyl-4-metylfenolu alebo fenyl-etyl-fenyl-fosfitu a 1 až 3 % hmot. očkovaného polyetylénu obsahujúceho naviazaný UV stabilizátor zo skupiny látok zahrnujúcich sekundárne alicyklické amíny so stericky bráneným atómom dusíka ako je 1,7-bis-(3,3,5,5-tetrametyl-4-aza-cyklohexyl)-2-oxo-1,7-diazaheptán alebo...

Polyetylen pro tvarované výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225255

Dátum: 01.07.1985

Autori: Balabán Luboš, Jelínek Jaromír, Nečesaný František

Značky: výrobky, tvarované, polyetylen

Zhrnutie / Anotácia:

Polyetylen pro tvarované výrobky obsahující vysokohustotní polyetylen, saze, stabilizátory a případně další zpracovatelské přísady, vyznačený tím, že obsahuje 97 až 99 hmotnostních % polyetylénu, 0,5 až 3 hmotnostní % sazí s měrným povrchem 505 až 1200 m2/g, obsahujících 0,1 až 1,5 hmotnostních % popele o složení 5 až 60 hmotnostních dílů kysličníku vanadičitého, 11 až 32 hmotnostních dílů kysličníku nikelnatého a 1,2 až 32,5 hmotnostních dílů...

Stabilizační koncentrát pro nízkotlaký polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 217079

Dátum: 01.07.1984

Autori: Balabán Luboš, Pospíšil Jan, Jelínek Jaromír

Značky: koncentrát, stabilizační, nízkotlaký, polyetylen

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizačních koncentrátů pro nízkotlaký polyetylen obsahující polyetylen a 2 až 20 % hmotnostních stabilizačních přísad. Polyetylen ve stabilizačním koncentrátu je nízkotlaký polyetylen o indexu toku 2 až 17 g/min, který obsahuje 1 až 2,5 hmotnostních frakce o molekulové hmotnosti do 103 a 0,5 % hmotnostních frakce s molekulovou hmotností vyšší než 106.