Patenty so značkou «polyesterovej»

Penová vrstva na báze biologicky odbúrateľnej polyesterovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7816

Dátum: 11.02.2008

Autori: Krückl Florian, Skupin Gabriel, Dietrich Björn, Longo Daniela

MPK: C08L 67/00

Značky: pěnová, vrstva, zmesí, biologicky, báze, odbúrateľnej, polyesterovej

Text:

...vztiahnuté na celkovú hmotnost zložiek i až ii,minimálne jedného polyesteru na báze alifatických a aromatických dikarboxylových kyselín a alifatických dihydroxylových zlúčenínii) od 30 do 95 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnost zložiek i až ii,polylaktidu (PLA), aiii) od 0,1 do 5 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnost zložiek i až ii,kopolyméru obsahujúceho epoxidové skupiny na báze styrénu, esterukyseliny akrylovej a/alebo esteru...

Spôsob výroby polyesterovej priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 284978

Dátum: 01.03.2006

Autori: Hartig Jürgen, Geier Rudolf, Eifländer Ingo

MPK: D01D 5/00, D01D 5/12, D02J 1/22...

Značky: polyesterovej, priadze, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby technických polyesterových priadzí z filamentov získaných zvlákňovaním taveniny, pri ktorom sa počas predbežného dĺženia polyesterové filamenty protiprúdovo ofukujú plynným médiom s teplotou 100 °C až 199 °C, výhodne 120 °C až 170 °C a filamenty sa predbežne dĺžia za vytvorenia kryštalinity väčšej ako 24 %.

Spôsob výroby priadzí z nekonečných vlákien, použitie polyesterovej priadze získanej týmto spôsobom, výrobky obsahujúce túto priadzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284749

Dátum: 12.10.2005

Autori: Van Duren Lambert, Hofs Hendrikus Wilhelmus Jacobus, Van Den Heuvel Christiaan Jurriaan Maria, Kiefer Heinrich Johannes Gustav, Feijen Henricus Hubertus Wilhelmus, Van Den Tweel Michael Henricus Jacobus

MPK: D01F 6/62, D01D 5/08

Značky: výrobky, vlákien, priadzí, priadzu, získanej, priadze, obsahujúce, použitie, túto, nekonečných, polyesterovej, výroby, týmto, spôsobom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kontinuálnej polyesterovej priadze z nekonečných vlákien na technické použitie z polyméru, ktorého viac než 90 % reťazcov sa skladá z etyléntereftalátových jednotiek, jednostupňovým spriadacím procesom, polymér má relatívnu viskozitu (ETArel) 2,04 až 2,60, pred vyťahovaním majú nekonečné vlákna kryštalinitu 5 % až 16 % a rýchlosť navíjania priadze je vyššia než 6000 m/min.

Použitie polyesterovej disperzie na obaľovanie granúl hnojiva, granuly hnojiva, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284098

Dátum: 11.08.2004

Autori: Horchler Von Locquenghien Klaus, Yamamoto Motonori, Erhardt Klaus, Warzelhan Volker, Nguyen Kim Son

MPK: C05G 3/00

Značky: granuly, disperzie, granúl, polyesterovej, hnojiva, obaľovanie, spôsob, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie opisuje použitie polyesterovej disperzie obsahujúcej vodu a biologicky odbúrateľný kopolyester, ktorý obsahuje štruktúrne jednotky odvodené od alifatických aj aromatických karboxylových kyselín alebo ich derivátov, a obaľovaných granúl hnojiva pripravených pomocou tejto polyesterovej disperzie a postupu na ich prípravu. Predložené riešenie ďalej opisuje spôsob hnojenia, pri ktorom sa používajú obaľované granuly hnojiva.

Kontinuálny spôsob výroby polyesterovej živice s vysokou molekulovou hmotnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279177

Dátum: 08.07.1998

Autor: Ghisolfi Guido

MPK: C08G 63/78, C08G 63/20, C08J 11/06...

Značky: výroby, živice, hmotnosťou, kontinuálny, vysokou, molekulovou, spôsob, polyesterovej

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob výroby polyesterovej živice spočíva v tom, že sa živica s vysokou molekulovou hmotnosťou získa zo živice s nízkou molekulovou hmotnosťou použitím dianhydridu aromatickej tetrakarboxylovej kyseliny ako urýchľovacej prísady. Roztavený produkt sa peletuje a privádza do reaktora na polykondenzáciu v tuhom stave.

Spôsob výroby predimpregnovanej polyesterovej sklenenej rohože

Načítavanie...

Číslo patentu: 233224

Dátum: 17.04.1987

Autori: Zmund Marián, Lukáčová Jozefína, Bednář Alois, Valentovič Jozef

MPK: D04H 1/14

Značky: polyesterovej, sklenenej, spôsob, predimpregnovanej, rohože, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby polyesterovej sklenenej rohože do ktorej sú pridávané sklenené vlákna vo forme kombinácie sekaných a nekonečne orientovaných bezzákrutových, čím sa dosahuje zníženie celkového obsahu skla, súčasne zvýšenie mechanických vlastností a kvalitnejší povrch. Polyesterová sklenená rohož sa pripraví tým spôsobom, že pripravená kompozícia sa nanáša medzi polyetylénové fólie, medzi ktoré sa súčasne pridáva kombinácia...

Spôsob výroby polyesterovej živice so zvýšenou elektrickou vodivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215309

Dátum: 31.05.1984

Autor: Pavlačka Eduard

Značky: vodivosťou, polyesterovej, elektrickou, zvýšenou, spôsob, výroby, živice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu výroby polyesterovej živice so zvýšenou elektrickou vodivosťou zavedením vhodnej elektricky vodivej skupiny alebo atómu priamo do molekuly polyesteru. Takouto skupinou sú napr. vápenaté a/alebo horečnaté soli hydroxyetylftalátu všeobecného vzorca kde M je horčík a/alebo vápnik.