Patenty so značkou «polyamidů»

Spôsob výroby práškového polyamidu 12 s vysokou teplotou tavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5304

Dátum: 28.02.2005

Autori: Loyen Karine, Senff Holger, Pauly François-xavier

MPK: C08G 69/00, C08J 3/12, B29C 67/00...

Značky: práškového, polyamidů, teplotou, tavenia, výroby, vysokou, spôsob

Text:

...pri pretrhnutí) predmetov získaných tavenim. Tieto plnivá sú napríklad sklenené vlákna, uhlíkové vlákna, nanoplniva, nanoíly auhlíkové nanotrubice. Zavádzanie týchto plnlv vo chvíli zlučovania umožňuje zlepšiť ich rozptyl a účinnosť. Úzke granulometrické zloženie týchto práškov ich predurčuje na použitie pri výrobe výrobkov zlučovaním za pomoci žiarenia (pôsobenie UV žiarením alebo infračervenými lúčmi, ) pretože vedie k veľmi presnému...

Spôsob výroby polyamidu pigmentovaného oxidom titaničitým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6766

Dátum: 18.10.2003

Autori: Hünger Hans-harald, Heckmann Manfred, Plachetta Christoph, Weiss Robert

MPK: B01F 7/00, C08K 3/00, B01F 7/16...

Značky: titaničitým, spôsob, oxidom, polyamidů, pigmentovaného, výroby

Text:

...kyselín alebo soli aminokarboxylových kyselín, vzájomne reagujú koncové amínoskupiny akarboxylové skupiny východiskových monomérov za tvorby amidovej skupiny avody. Pri polymerizácii z amidov karboxylových kyselín vzájomne reagujú koncové amínoskupiny aamidové skupiny východiskových monomérov alebo východiskových oligomérov za tvorby amidovej skupiny a amoniaku. Amoniak je možné zpolymérnej hmoty následne odstrániť. Tieto polymerizačné...

Kompozity na báze polyamidu 6 zo zníženou horľavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270155

Dátum: 13.06.1990

Autori: Petrů Kamil, Jahnátek Ľubomír, Michalíček Ľudovít, Žák Karol, Kišš Mikuláš

MPK: C08K 3/22

Značky: kompozity, báze, polyamidů, horľavosťou, zníženou

Text:

...červenáho foeforu.Predletom tohto vynálezu eú kompozity na báze PA-B eo zníženou horlavoetou ktorá ee vyznačujú týa. že obeehujú 20 až 60 x haotnoetných polyamidu 6, 10 až 40 hmotnoetných hydroxidu horeőnateho a 10 až 40 x haotnoetnýoh vyetužujúoeho ainerálneho plniva a výhodou aaetence.Výhoda vynálezo epečive v tom že- použitie hydroxidu horečnatáho e maetenoe reep. ineho vyetužujúceho ainerálneho plniva ee okrem nehorľavej úpravy...

Způsob ztužování výrobků z polyamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238033

Dátum: 15.10.1987

Autor: Krčma Ladislav

MPK: C08G 69/50

Značky: polyamidů, výrobků, ztužování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ztužování výrobků z polyamidů modifikací jejich povrchu formaldehydem v přítomnosti vodného prostředí obsahujícího O,5 až 5 % hmotnostních kyseliny dusičné, po které se provádí sušení výrobku při 80 až 120 °C. Při modifikaci se vytvoří silně zesíťovaná trojrozměrná povrchová vrstva, která výrobku dodává větší odolnost proti rozpouštědlům, zvyšuje houževnatost a oděrové vlastnosti, zamezuje odkápnutí při styku s ohněm, snižuje jeho...

Způsob dopolymerace granulátu polyamidu vzniklého polymerací v tavenině a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253120

Dátum: 15.10.1987

Autori: Štěrbáček Zdeněk, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav

MPK: C08G 69/46

Značky: polymeraci, tavenině, granulátu, polyamidů, zařízení, vzniklého, způsobu, provádění, dopolymerace, způsob, tohoto

Text:

...§ avevnitř dvěma deskovými výměníky Q, které jsou ovládány automaticky čidlem teploty 1. Na dně zásobníku je turniket g, který řídí odběr granulátu.zařízení znázorněné na obr. 2 sestává z vibračního vertikálního dopravníku - výměníku L opatřeného násypkou g a topným plàštěm 3, který je vytápěn násypkou lg, spojen se zásobníkem Ä (silol, který je vevnitř opatřen skluzovými přepážkami lg s automaticky řízeným ohřevem 1 a zvenčí topným pláštěm...

Způsob přípravy polyamidů, modifikovaných polyalkylonoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246665

Dátum: 15.10.1987

Autori: Husák Jan, Wichterle Otto Akademik, Kott Kristian, Jindoich Miroslav

MPK: C08G 69/16

Značky: polyamidů, polyalkylonoxidy, způsob, modifikovaných, přípravy

Text:

...z kyseliny fosforečné syntetizovat produkt reakce s lsktemy a lze ji použít přímo v běžné, obvykle 85 formě.způsob podle vynálezu je dále popsán na několika příklsdech provedení. Všechny procsntu- in ální údaje vztnhující ae ke složení polymerujicí směsi jsou vztaženy na směs lsktamů a iniciůtoru.G-ksprolsktsm byl polymerován v pŕítomnosti takového množství 85 B 3 P 04. které odpovídá 5 mol I bezvodě H 3 P 04 a dále v přítomnosti 10 hmot. I...

Způsob přípravy polyamidů, modifikovoných polyalkylenoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246664

Dátum: 15.10.1987

Autori: Peroutka Martin, Janeeek Jioí, Stoíbrný Zdenik, Korejs Jaroslav

MPK: C08G 69/16

Značky: polyamidů, způsob, modifikovoných, přípravy, polyalkylenoxidy

Text:

...se zvyšující se koncentrací 12-dodekanlaktamu při jeho kopolymeraci s 6-kaprolaktamem.Polymerační stupeň vznikajících polymerů stoupá s klesajícím obsahem iniciátoru ve výchozí reakční směsi, takže lze tímto způsobem připravit širokou škálu kopolymerů od nížemolekulárních, které jsou práškovité a je možno je aplikovat například jako sorbenty nebo pro přípravu disperzí, až po vysokomolekulárni, vhodné pro zvlákňování, vstřikováni a...

Vlákno z alkalicky polymerovaného polyamidu 6 a způsob výroby tohoto vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 252062

Dátum: 13.08.1987

Autori: Makovský Jiří, Burian Zdeněk, Mařík Jiří, Krejčí Miloš

MPK: D01F 6/60

Značky: vlákno, polyamidů, výroby, alkalický, vlákna, způsob, tohoto, polymerovaného

Text:

...vzniku polymerní taveniny až po úsek kontinuálně vyrobeného vlákenného útvaru.Důsledky tohoto vynálezu se promítají jak do jakosti textilní suroviny, tak do ekonomiky textilní výroby. Protože při převodu polyamidové suroviny s vyšší molekulární hmotností do formy vlákna dochází v důsledku užitého techno 1 o~ gického postupu výroby k minimálnímu snížení polymeračního stupně do procesu vstupujícího polyamidu.6, projevuje se tato skutečnost u...

Zařízení pro dopolymeraci alkalického polyamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250726

Dátum: 14.05.1987

Autori: Behner František, Štolba Václav, Jiroudek Rudolf, Mařík Jiří, Bartoš Tomáš, Juda Jiří, Votrubec Jaroslav, Karásek Ivo, Černý Miloslav, Mikoda Jiří

MPK: C08G 69/14

Značky: dopolymeraci, zařízení, alkalického, polyamidů

Text:

...s maximální vzájemnou vzdáleností ohřevných ploch 80 mm, a druhý pak otápěný míchaný reaktor. V prvním stupni dojde k intenzivnímu ohřevu pevných polymerních granulí na teplotu dopolymerace a k zahájení dopolymerace, popř. při teplotě blízké ve statickém uspořádání a v dalším stupni je proces dokončen za intenzivního promíchávání a teplotního působení.V prvním stupni je k předehřevu zařízení s teplosměnnou vestavbou, jejíž plochy jsou od...

Barevná psací a značkovací tekutina určení zejména pro popisování a značení polyamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239779

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nešpor Vladimír, Novák Josef, Vojtek Zdenik

MPK: C09D 11/16

Značky: barevná, značení, psací, určení, zejména, značkovací, polyamidů, popisování, tekutina

Text:

...směsi a/nebo ohlorované aromatické uhlovodíky o počtu 6 až 11 atomů uhlíku a 1 až 3 atomy chlőru nebo jejich směsi.Psací a znsčkovací tekutina podle vynálezu může popřípadě dále obsahovat další látky,která zvyšují její rozpouštěcí účinek vůči polyamidu a které tedy dále zvyšují migraoi tekutiny do polyamidu a které dále zvyšuji odolnost výsledné stopy písma proti oděru.Osvědčilo se použití fenolu, orto, -meta,- a para-kresolu,...

Způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235129

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mařík Jiří, Králíček Jaroslav, Štěrbáček Zdeněk, Kubánek Vladimír, Černý Miloslav

MPK: C08G 69/18

Značky: výroby, polyamidů, bázi, kopolyamidů, způsob, 6-kaprolaktamu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu kontinuální iontovou aktivovanou polymerací, při kterém se polymerace provádí ve velkokapacitním reaktoru s převládajícím pístovým tokem při teplotě mírně převyšující teplotu tání směsi monomeru a polymeru v dané části reaktoru a při relativně dlouhé době zdržení s následnou dopolymerací či demonomerací.

Způsob výroby nekrystalických kapalných nebo tekoucích kompozic na bázi solí polyamidů a kyseliny uhličité

Načítavanie...

Číslo patentu: 233738

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rasshofer Werner, Thoma Wilheim, Schmitz Anton

MPK: C07C 87/14, C07C 87/20

Značky: bázi, kapalných, výroby, uhličité, solí, polyamidů, nekryštalických, způsob, tekoucích, kyseliny, kompozic

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nekrystalických kapalných nebo tekoucích kompozic na bázi solí polyaminů a kyseliny uhličité, při kterém se směs polyaminů obsahujících alifatické nebo cykloalifatické primární a/nebo sekundární aminoskupiny a alifatických nebo cykloalifatických hydroxyaminů obsahujících alespoň jednu hydroxyskupinu a alespoň jednu aminoskupinu v hmotnostním poměru v rozmezí od 95 : 5 do 10 : 90, smísí, popřípadě v přítomnosti ředidel ve formě...

Způsob výroby práškového sorbentu na bázi polyamidů a porézního kysličníku křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 227471

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kondelíková Jaroslava, Veruovič Budimír, Prokopová Irena, Karhan František, Králíček Jaroslav, Kubánek Vladimír

Značky: výroby, způsob, sorbentu, porézního, křemičitého, bázi, práškového, kysličníku, polyamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby práškového sorbentu na bázi polyamidů a porézního kysličníku křemičitého, vyznačující se tím, že se polymerace a kopolymerace laktamů omega-aminokyselin obecného vzorce I, kde x je 3 až 11 nebo jejich oligomerů provádí při teplotách 200 až 330 °C v přítomnosti 0,1 až 50 % hmot. porézního kysličníku křemičitého do maximálně 80 % konverze a výsledný produkt se promývá vodou nebo rozpouštědly do úplného odstranění nezreagovaného...

Způsob přípravy práškových polyamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223318

Dátum: 15.03.1986

Autori: Králíček Jaroslav, Prokopová Irena, Maňák Miloslav, Gomola Rudolf, Veruovič Budimír, Kondelíková Jaroslava, Karhan František, Kubánek Vladimír

Značky: přípravy, práškových, polyamidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy práškových polyamidů a kopolyamidů polymerací a kopolymerací laktamů ?-aminokyselin za iniciace bezvodé kyseliny fosforečné ve formě jejích sloučenin s laktamy ?-aminokyselin v koncentraci 1 až 20 mol %, který spočívá v tom, že se polymerace vede maximálně do 75% konverze. Nezreagovaný laktam nebo směs laktamů se pak odstraní vypíráním vodou nebo rozpouštědly laktamů a vzniklý práškový polymer se vysuší....

Způsob zvýšení odolnosti polyamidů vůči termooxidaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 221575

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mašek Ján, Holčík Ján, Pospíšil Jan, Šebenda Jan, Lánská Božena, Puffr Rudolf

Značky: polyamidů, způsob, termooxidaci, zvýšení, vůči, odolností

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení odolnosti polyamidů vůči termooxidaci, při kterém se polymeraci podrobí směs laktamu, případně laktamů, nebo diaminu a dikyseliny, spolu s katalytickými a regulujícími složkami a stabilizátorem, vyznačený tím, že stabilizátorem je směs látek na bázi substituovaného difenylaminu o struktuře vyjádřené vzorcem I kde R je alfa-methylbenzyl, x je 0 - 3 nezávisle na y a y je 1 - 3 nezávisle na x.

Šicí monofil na bázi polyamidu nebo polyesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220661

Dátum: 15.12.1985

Autori: Poláčková Věra, Nový Jaroslav, Mohr Petr, Hynek Vladimír, Jansa Jaroslav, Budín Jiří

Značky: polyesterů, monofil, šicí, polyamidů, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká šicího monofilu, získaného následným textilním zpracováním monofilu z vláknářské výroby. Předmětem vynálezu je polyamidový nebo polyesterový monofil, vyznačující se tím, že je fixován ve vodní lázni a doupraven pomocí organokřemičitých látek, čímž dochází k vysrážení monofilu a vytvoření hladkého a kluzného polymerního filmu na jeho povrchu. Fixace ve vodní lázni probíhá při teplotách větších než 90 °C po dobu 10 až 40 minut....

Způsob přípravy aniontového polyamidu nebo kopolyamidu v nehořlavé úpravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 226260

Dátum: 15.04.1985

Autori: Mařík Jiří, Gross Petr, Králíček Jaroslav, Loyda Miloslav, Čásenský Bohuslav, Kubánek Vladimír

Značky: způsob, kopolyamidů, polyamidů, přípravy, nehořlavé, úpravě, aniontového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aniontového polyamidu nebo kopolyamidu v nehořlavé úpravě na bázi laktamů ? -aminokyselin za přídavku červeného fosforu, vyznačený tím, že se červený fosfor k aniontovému polyamidu nebo kopolyamidu přidá po polymeraci při teplotě 5 až 30 K nad jeho bodem tání v množství od 0,1 do 1 hmot. %, vztaženo na hmotnost polymeru.

Způsob barvení vláknotvorných polyamidů ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 221948

Dátum: 15.03.1985

Autori: Rouéche Armand, Lienhard Paul

Značky: hmotě, barvení, způsob, vláknotvorných, polyamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob barvení vláknotvorných polyamidů ve hmotě, vyznačující se tím, že se na 100 dílů hmotnostních polyamidu používá jako barviva 0,01 až 3,0 dílů hmotnostního azobarviva obecného vzorce I v němž A znamená fenylový zbytek obecného vzorce II ve kterém x znamená atom vodíku nebo atom halogenu, alkylovou skupinu a 1 až 6 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkoxykarbonylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, kyanoskupinu,...

Způsob polymerace a kopolymerace vysušených nízkomolekulárních vodou extrahovatelných podílů z výroby polyamidu 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 217874

Dátum: 15.11.1984

Autori: Králíček Jaroslav, Prokopová Irena, Onderišin Štefan, Kondelíková Jaroslava, Karhan František, Cupák František, Krajník Václav, Alijev Rizo, Gomola Rudolf

Značky: polymerace, vysušených, polyamidů, extrahovatelných, výroby, kopolymerace, způsob, nízkomolekulárních, vodou, podílu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu polymerace a kopolymerace vysušených nízkomolekulárních vodou extrahovatelných podílů z výroby polyamidu 6 a/nebo cyklic1ch oligomerů 6-kaprolaktamu, jehož podstata spočívá v tom, že se jako iniciátoru použije soli bezvodé kyseliny fosforečné s laktamy obecného vzorce kde x je 3 až 11, v koncentraci 0,1 až 10% mol při teplotách 200 až 340 °C. Dále se polymerace může provádět v přítomnosti laktamů ?-aminokyselin obecného...

Způsob přípravy disperzí a past na bázi polyamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216594

Dátum: 01.10.1984

Autori: Králíček Jaroslav, Karhan František, Prokopová Irena, Alijev Rizo, Kondelíková Jaroslava, Gomola Rudolf

Značky: bázi, způsob, disperzí, přípravy, polyamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy disperzí, past, který spočívá v tom, že se 0,1 až 900 g práškových polyamidů nebo kopolyamidů na bázi laktamů (-aminokyselin, obsahující chemicky vázanou kyselinu fosforečnou v kapalinu disperguje nebo rozpustí ve 100 ml kyseliny. Kopolyamidy, obsahující chemicky vázanou kyselinu fosforečnou se rozpouští v alkoholech nebo jejich směsích při jejich bodu varu a chladí se na teplotu místnosti. Výhodné je použití...

Způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktanu, popřípadě jeho směsí s laktany w -aminokyselin se 4 až 13 atomy uhlíku a jejich modifikovaných typů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217251

Dátum: 15.07.1984

Autori: Králiček Jaroslav Dr, Čásenský Bohuslav, Štěrbáček Zdeněk, Mařík Jiří, Kubánek Vladimír

Značky: modifikovaných, uhlíku, aminokyselin, bázi, popřípadě, 6-kaprolaktanu, směsi, typů, kopolyamidů, výroby, jejich, polyamidů, laktany, atomy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymidů xeho kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu, popřípadě jeho směsí s laktamy (-aminokyselin se 4 až 13 atomy uhlíku a jejich modifikovaných typů je použitelný pro kontinuální aktivovanou aniontovou polymeraci laktamů nad teplotou tání směsi monomeru a polymeru za adiabatických a kvasiisothermních podmínek a dopolymerací pod teplotou tání polymeru. Postup je charakteristický tím, že se provádí ve čtyřech stupních. V prvém...